KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH Ở ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

73 0 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CHĂN NI – THÚ Y ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH Ở ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Sinh viên thực : LÊ THỊ KIM NHỚ Lớp : DH05DY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CHĂN NUÔI THÚ - Y ****** LÊ THỊ KIM NHỚ KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH Ở ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn: TS ĐỖ HIẾU LIÊM Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: LÊ THỊ KIM NHỚ Tên luận văn: “KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH Ở ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng Chấm Thi Tốt Nghiệp Khoa Ngày……tháng……năm…… Giáo viên hướng dẫn TS ĐỖ HIẾU LIÊM ii LỜI CẢM ƠN -Chân thành cảm ơn TIẾN SĨ ĐỖ HIẾU LIÊM giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tơi việc thực hồn thành đề tài tốt nghiệp Cảm ơn tất thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Ban Giám Hiệu giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi học tập hồn thành đề tài tốt nghiệp Chân Thành cảm ơn Phòng mơn Sinh lý – Sinh hóa Phòng Điều trị 187 Lý Chính Thắng thuộc Trạm phòng chống dịch kiểm dịch động vật thuộc Chi Cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt cảm ơn BSTY Ngô Ngọc An, BSTY Võ Văn Bùi nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu đống góp nhiều ý kiến chun mơn hữu ích Cảm ơn chia thành đạt với cha mẹ, anh chị bạn tạo nguồn động viên to lớn cho tơi iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát số bệnh đường tiết niệu chó ghi nhận kết điều trị” tiến hành Trạm phòng chống dịch kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Thú y TP.HCM thời gian từ tháng 02/2010 đến tháng 05/2010 với kết ghi nhận sau: Trong thời gian thực đề tài, Trạm tiếp nhận 2302 ca bệnh, có 258 ca có biểu bệnh lý đường tiết niệu chiếm 21,11 % bao gồm 48 ca bệnh viêm thận, 34 ca sạn thận, 14 ca thận ứ nước, 119 ca viêm bàng quang, 42 ca sạn bàng quang, ca sa bàng quang chiếm tỷ lệ 18,60 %; 13,19 %; 5,43 %; 46,12 %; 16,28 %; 0,39 % bệnh viêm bàng quang chiếm tỷ lệ cao 46,12 % Qua khảo sát, ghi nhận bệnh lý đường tiết niệu khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê phái tính, riêng nhóm tuổi nhóm giống có ý nghĩa mặt thống kê Siêu âm tổng quát phát 32 ca viêm thận, 21 ca thận ứ nước, 12 ca sạn thận, 69 ca viêm bàng quang, 38 ca sạn bàng quang, ca sa bàng quang đạt hiệu so với chẩn đoán lâm sàng chiếm tỷ lệ 66,67 %; 61,76 %; 85,71 %; 57,98 %; 90,78 %; 100 % Riêng phương pháp chụp X - quang áp dụng bệnh sạn bàng quang phát 40 ca đạt hiệu 95,24 % iv MỤC LỤC -TRANG Trang tựa ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt luận văn iv Mục lục v Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Cấu tạo thể học mô học quan tiết niệu .3 2.1.1 Thận 2.1.1.1 Hình thái 2.1.1.2 Vị trí 2.1.1.3 Cấu tạo 2.1.1.4 Chức .5 2.1.2 Niệu quản 2.1.2.1 Vị trí 2.1.2.2 Cấu tạo 2.1.3 Bàng Quang 2.1.3.1 Hình dạng 2.1.3.2 Vị trí 2.1.3.3 Cấu tạo 2.1.4 Ống thoát tiểu .7 v 2.2 Một số đặc điểm sinh lý 2.2.1 Thân nhiệt 2.2.2 Tần số hô hấp .8 2.2.3 Nhịp tim .8 2.2.4 Một vài tiêu sinh lý nước tiểu chó trưởng thành 2.3 Một số trường hợp bệnh lý đường tiết niệu .9 2.3.1 Sỏi niệu .9 2.3.2 Viêm thận 12 2.3.3 Thận ứ nước .14 2.3.4 Viêm bàng quang .15 2.3.5 Sa bàng quang 16 2.4 Các triệu chứng thông thường bệnh hệ tiết niệu 17 2.4.1 Những biểu nước tiểu 17 2.4.2 Phù thũng 18 2.5 Xét nghiệm nước tiểu chẩn đoán bệnh đường tiết niệu 18 2.5.1 Phương pháp lấy mẫu nước tiểu .18 2.5.2 Phương pháp xét nghiệm 19 2.5.3 Một vài tiêu hóa tính nước tiểu, cặn nước tiểu chó bình thường 19 2.6 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 22 3.1 Thời gian địa điểm khảo sát 22 3.1.1 Thời gian 22 3.1.2 Địa điểm 22 3.2 Vật liệu 22 3.2.1 Dụng cụ 22 3.2.2 Hóa chất 22 3.2.3 Thú khảo sát .23 3.3 Nội dung khảo sát 23 vi 3.3.1 Nội dung 1: “Tỷ lệ tần suất triệu chứng lâm sàng chó có bệnh lý đường tiết niệu theo nhóm bệnh, giống, tuổi giới tính” .23 3.3.1.1 Mục đích 23 3.3.1.2 Đối tượng bố trí khảo sát 23 3.3.1.3 Thú khảo sát 24 3.3.1.4 Các tiêu khảo sát .24 3.3.2 Nội dung 2: “Nhận định số kết chẩn đoán siêu âm, X - quang, số tiêu lý hóa nước tiểu cặn nước tiểu” .26 3.3.2.1 Mục đích 26 3.3.2.2 Đối tượng bố trí khảo sát 26 3.3.2.3 Chỉ tiêu khảo sát 27 3.3.3 Nội dung 3: “Theo dõi ghi nhận kết điều trị” .27 3.3.3.1 Mục tiêu 27 3.3.3.2 Đối tượng bố trí khảo sát 27 3.3.3.3 Chỉ tiêu khảo sát 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Thu thập số liệu 28 3.4.2 Tại phòng khám 28 3.4.3 Xét nghiệm nước tiểu .29 3.4.4 Theo dõi hiệu điều trị 29 3.5 Xử lý số liệu 29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Tỷ lệ chó có bệnh lý đường tiết niệu 30 4.1.1 Tỷ lệ chó có bệnh lý đường tiết niệu tổng số chó khảo sát .30 4.1.2 Tỷ lệ chó có bệnh lý đường tiết niệu theo giống, tuổi phái tính 31 4.2 Tần suất dấu hiệu lâm sàng tỷ lệ nhóm bệnh 33 4.2.1 Tần suất dấu hiệu lâm sàng 33 4.2.2 Tỷ lệ nhóm bệnh đường tiết niệu 34 vii 4.3 Nhận định hiệu việc chẩn đoán bệnh đường tiết niệu 41 4.3.1 Hiệu chẩn đoán bệnh kỹ thuật siêu âm X - quang .41 4.4 Hiệu điều trị bệnh đường tiết niệu 49 4.4.1 Viêm thận 49 4.4.2 Sạn thận 50 4.4.3 Thận ứ nước .50 4.4.4 Viêm bàng quang .50 4.4.5 Sỏi bàng quang 51 4.4.6 Sa bàng quang 51 Chương KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận .52 5.2 Tồn 53 5.3 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 58 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG  Bảng 2.1 Một vài tiêu sinh lý nước tiểu chó trưởng thành Bảng 3.1 Số lượng chó chẩn đốn lâm sàng 25 Bảng 3.2 Số lượng chó chẩn đốn cận lâm sàng 26 Bảng 3.3 Số chó theo dõi điều trị trường hợp bệnh lý 27 Bảng 4.1 Tỷ lệ chó có bệnh lý đường tiết niệu 30 Bảng 4.2 Tỷ lệ chó có bệnh lý đường tiết niệu theo giống, tuổi phái tính 31 Bảng 4.3 Tần suất dấu hiệu lâm sàng chó có bệnh lý đường tiết niệu 33 Bảng 4.4 Các dạng bệnh lý đường tiết niệu dựa vào chẩn đoán lâm sàng 35 Bảng 4.5 Hiệu chẩn đoán lâm sàng so với siêu âm X – quang 41 Bảng 4.6 Các tiêu hóa lý nước tiểu chó bị bệnh viêm thận 42 Bảng 4.7 Các tiêu hóa lý nước tiểu chó bị bệnh viêm bàng quang 45 Bảng 4.8 Các tiêu hóa lý nước tiểu 16 chó bị bệnh sạn bàng quang 47 Bảng 4.9 Tỷ lệ khỏi bệnh dạng bệnh lý đường tiết niệu chó 49 ix (6) Bệnh sa bàng quang: có chó xác định bệnh dựa vào dấu hiệu lâm sàng tiến hành siêu âm thấy bàng quang lệch khỏi vị trí đạt hiệu 100% Hình 4.7 Bàng quang bị sa bên ngồi xoang bụng Trong bàng quang chứa đầy nước tiểu, làm căng phồng vùng da gần hậu môn (mũi tên đen) Khi siêu âm vùng bụng không thấy rõ bàng quang Khi đặt đầu dò lên vị trí căng phồng gần hậu mơn hình ảnh bàng quang xuất Hình 4.8 Ảnh siêu âm chó bị sa bàng quang 48 4.4 Hiệu điều trị bệnh đường tiết niệu Qua chẩn đốn lâm sàng, chẩn đốn hình ảnh, kết chẩn đốn phòng thí nghiệm kết điều trị, tỷ lệ khỏi bệnh trình bày Bảng 4.9 Bảng 4.9 Tỷ lệ khỏi bệnh dạng bệnh lý đường tiết niệu chó Nhóm bệnh Số chó điều trị Số chó khỏi bệnh Tỷ lệ khỏi bệnh (%) Viêm thận 48 43 89,58 Sạn thận 34 18 52,94 Thận ứ nước 14 11 78,57 Viêm bàng quang 119 112 94,12 Sạn bàng quang 42 35 83,33 Sa bàng quang 1 100 258 220 85,27 Tổng 4.4.1 Viêm thận Trong 48 ca theo dõi điều trị bệnh viêm thận ghi nhận kết 43 ca khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 89,58 % Có ca khơng rõ kết chủ khơng tiếp tục điều trị; ca chết sau ngày điều trị chủ mang đến khám trễ, thể chó suy nhược nặng Liệu pháp điều trị Khuyến cáo chủ vật ni cho chó nghỉ ngơi, hạn chế phần ăn có nhiều muối để tránh phù thủng Nếu thú tiểu, có dấu hiệu tăng urê máu, cần hạn chế tỷ lệ đạm thức ăn để tránh ngộ độc urê Dùng thuốc kháng viêm trong, chó tiểu dùng thuốc lợi tiểu Nếu chó có biểu suy nhược dùng thuốc trợ sức trợ lực cho chó tiêm truyền glucose % Lactate ringer kết hợp với glucose 30 % (IV) Dùng kháng sinh, trường hợp chó bị ói sử dụng thuốc chống ói 49 4.4.2 Sạn thận Kết ghi nhận có 34 ca bị bệnh sạn thận Trong đó, 18 ca (52,94 %) điều trị sau thời gian (3 - tuần) thấy chó khơng triệu chứng bệnh Những trường hợp lại không rõ kết chủ không tiếp tục điều trị Liệu pháp điều trị Tại Chi cục chưa đủ điều kiện tiến hành can thiệp ngoại khoa ca sạn thận, chủ yếu điều trị nội khoa, điều trị triệu chứng Trong trường hợp chó tiểu sử dụng thuốc lợi tiểu furosemid, tiểu máu sử dụng thuốc cầm máu Khuyên chủ nuôi cung cấp nước nhiều cho chó, có phần ăn phù hợp Dùng thuốc kháng sinh chống phụ nhiễm, kháng viêm tăng cường sức đề kháng cho chó 4.4.3 Thận ứ nước Đối với ca ứ nước dạng nhẹ (9 ca) kết điều trị đạt 100 %, có ca sau 10 ngày siêu âm lại thấy bể thận khơng sưng Tuy nhiên, có ca bệnh nặng khỏi bệnh, ca lại chết sau - 10 ngày điều trị Liệu pháp điều trị Liệu pháp điều trị theo triệu chứng: Nếu tắc nghẽn đường niệu dưới, chó vơ niệu cần can thiệp ngoại khoa: mổ lấy sỏi, thông tiểu sau điều trị kháng sinh hồi sức 4.4.4 Viêm bàng quang Ghi nhận 119 trường hợp bị viêm bàng quang, có 112 trường hợp khỏi bệnh (94,12 %) Chúng nhận thấy khả khỏi bệnh viêm bàng quang cao Thời gian điều trị trung bình từ - ngày Liệu pháp điều trị Bao gồm: Chăm sóc: khuyên chủ cho thú ăn thức ăn hợp lý, không khô, chế độ chăm sóc nghỉ ngơi hợp lý Cho uống nước tự tiểu được, trường hợp thú bí tiểu viêm vòng phải hạn chế uống nước 50 Điều trị triệu chứng: Sử dụng kháng sinh phải đạt nồng độ cao nước tiểu, thuốc kháng viêm; thuốc bổ: trường hợp sốt cao, suy nhược dùng glucose vitamin C để hạ sốt Chó có tiểu máu dùng thuốc cầm máu, thuốc lợi tiểu chó có biểu phù tiểu Trong trường hợp thú bỏ ăn, thể suy nhược tiêm truyền glucose 5% Lactate ringer để tăng cường sức đề kháng 4.4.5 Sỏi bàng quang Ghi nhận 42 trường hợp sỏi bàng quang, có 35 trường hợp khỏi bệnh (83,33 %) Chúng nhận thấy hầu hết chó sau phẫu thuật sỏi bàng quang bắt đầu hồi phục ăn uống bình thường trở lại kể từ ngày thứ sau phẫu thuật Thời gian lành vết thương sau phẫu thuật trung bình từ - 10 ngày Còn thời gian điều trị nội khoa kéo dài lâu, thường phải sử dụng thuốc điều trị bệnh kết hợp với thuốc làm tan sỏi đặc hiệu Liệu pháp điều trị Điều trị ngoại khoa: Khi xác định chó bị sỏi tiến hành phẫu thuật để lấy sỏi chăm sóc hậu phẫu Sử dụng kháng sinh chống nhiễm trùng, thuốc kháng viêm, thuốc bổ để tăng cường sức đề kháng Điều trị triệu chứng: Kết hợp sử dụng loại thuốc đông y đặc hiệu làm tan sỏi kim tiền thảo, rễ cỏ tranh, mã đề thuốc y học cổ truyền chữa sỏi tiết niệu thông dụng 4.4.6 Sa bàng quang Kết theo dõi ca bị sa bàng quang, số ca khỏi (100 %) Chúng tiến hành phẫu thuật đưa bàng quang vào xoang bụng Thời gian lành vết thương sau phẫu thuật trung bình từ - 10 ngày Liệu pháp điều trị Điều trị triệu chứng: Sử dụng kháng sinh chống nhiễm trùng đạt nồng độ cao nước tiểu, thuốc kháng viêm tăng cường sức đề kháng cho chó 51 Chương KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết ghi nhận thời gian thực đề tài: “Khảo sát số bệnh đường tiết niệu chó ghi nhận kết điều trị” Trạm phòng chống dịch kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Thú y Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tơi có số kết luận sau: Trong 2302 ca bệnh đến khám điều trị Trạm có 258 ca có triệu chứng bệnh lý đường tiết niệu chiếm tỷ lệ 11,21 % với dấu hiệu lâm sàng: sốt, bỏ ăn, tiểu có máu, ăn ít, tiểu ít, tiểu khó, …Tỷ lệ bệnh giống chó nội (17,87 %) cao giống chó ngoại (10,35 %), lứa tuổi mắc bệnh lý đường tiết niệu cao năm đến 10 năm tuổi chiếm tỷ lệ (19,62 %) phái tính đực có tỷ lệ bệnh (12,23 %) cao chó (10,59 %) Dựa vào dấu hiệu đặc trưng dạng bệnh lý đường tiết niệu kết bệnh viêm thận chiếm tỷ lệ (18,60 %), bệnh sạn thận (chiếm 13,19 %), bệnh thận ứ nước (chiếm 5,43 %), bệnh viêm bàng quang (chiếm 46,12 %), bệnh sạn bàng quang (chiếm 16,28 %), bệnh sa bàng quang (chiếm 0,39 %) Kết chẩn đốn hình ảnh siêu âm phát xác dạng bệnh lý đường tiết niệu bao gồm bệnh viêm thận chiếm tỷ lệ (66,67 %), bệnh sạn thận (chiếm 61,76 %), bệnh thận ứ nước (chiếm 85,71 %), bệnh viêm bàng quang (chiếm 57,98 %), bệnh sạn thận (chiếm 90,78 %), bệnh sa bàng quang (chiếm 100 %) Phương pháp chụp X – quang tiến hành bệnh sạn bàng quang chiếm tỷ lệ 95,24 % Hiệu điều trị bệnh đường tiết niệu theo phác đồ điều trị tai Trạm tốt (tỷ lệ khỏi bệnh 85,27 % tổng số 258 ca khảo sát) 52 5.2 Tồn Vì thời gian thực đề tài có hạn nên tiến hành nghiên cứu sâu dạng bệnh lý đường tiết niệu tiêu xét nghiệm cần có để nâng cao kết chẩn đoán bệnh Trên cá thể chưa kết hợp đầy đủ phương pháp chẩn đoán để nâng cao kết chẩn đoán 5.3 Đề nghị Dựa vào kết khảo sát tồn tại, chúng tơi có số kiến nghị: (1) Đối với người ni chó cần quan tâm chăm sóc chó chu đáo hơn, thấy chó có biểu bất thường nên đưa chó khám sớm để xác định bệnh kịp thời nhằm mang lại hiệu điều trị cao (2) Nếu có điều kiện nên trang bị máy siêu âm, X - quang phòng khám điều trị chó mèo giúp phát xác bệnh lý thể thú (3) Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá mở rộng tiêu bệnh lý đường tiết niệu chó để đánh giá toàn diện đề xuất biện pháp hiệu điều trị bệnh (4).Trong chẩn đốn bệnh cần phối hợp nhiều phương pháp để có kết luận xác 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phan Quang Bá, 2004 Giáo trình Cơ thể học Tủ sách Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Lê Việt Bảo, 2002 Ứng dụng kỹ thuật siêu âm chẩn đốn bệnh thận chó Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nông Lâm, Tp Hồ Chí Minh Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2007 Sinh lý vật nuôi Nhà xuất nơng nghiệp, Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Dũng, 2005 Khảo sát số tiêu sinh lý sinh hóa máu, nước tiểu biến đổi bệnh lý gan – thận chó Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Trương Thị Ngọc Hạnh, 2007 Ứng dụng kỹ thuật siêu âm chẩn đoán bệnh lý hệ tiết niệu chó Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khanh, 1999 Bài giảng giải phẫu chuyên khoa Tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Tố Nga, 2008 Ứng dụng siêu âm xét nghiệm nước tiểu chẩn đoán điều trị bệnh đường tiết niệu chó Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nông Lâm, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Như Pho, 2000 Giáo trình nội chẩn Tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Thạch, 2006 Giáo trình bệnh Nội khao gia súc Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội 10 Nguyễn Xuân Thành, 2010 Khảo sát số bệnh bàng quang biện pháp điều trị chó Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm điều trị - Chi cục Thú y Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, trường Đại Học Tây Nguyên 54 11 Nguyễn Tất Toàn, 2004 Bài giảng chẩn đốn sinh hóa lâm sàng Tủ sách trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Đoan Trang, 2006 Ứng dụng kỹ thuật siêu âm chẩn đoán bệnh lý hệ tiết niệu hệ sinh dục chó Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Ngọc Ửng, 2010 Khảo sát bệnh thận chó hiệu điều trị chó Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm điều trị - Chi cục Thú y Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, trường Đại Học Tây Nguyên Tiếng nước 14 Brown CA, Jeong KS, Poppenga RH, et al Outbreaks of renal failure associated with melamineand cyanuric acid in dogs and cats in 2004 and 2007 J Vet Diagn Invest 2007 15 Dobson RL, Motlagh S, Quijano M, et al Identification and characterization of toxicity of contaminants in pet food leading to an outbreak of renal toxicity in cats and dogs Toxicol Sci 2008 16 Ettinger S J and Feldman E.C., 2005 Veterynary internal medicine Vol 6thed, Elsevier Saunders, United States, USA 17 Ronald W G., 1996 Small animal ultrasound Lippincott – Raven Publishers, Philadelphia 18 The veterinary of Merck manual (2006) Infectious of the urinary system in small animals The veterinary of Merck manual edition 9th 2006 Merck & Co., Inc USA 19 The veterinary of Merck manual (2006) Noninfectious of the urinary system in small animals The veterinary of Merck manual edition 9th 2006 Merck & Co., Inc USA 55 Tài liệu Internet 20 “Feline Renal Failure” The library of columbia Animal Hospital Truy cập ngày 22tháng năm 2010 21.Nguyễn Vĩnh Hưng, 2004 “Cách lấy nước tiểu để xét nghiệm” Truy cập ngày 12 tháng năm 2010 22.“Urogenital Systum of the Dog”, 20/12/2007 College of Veterinary Medicine, Pet Health Topics Truy cập ngày 15 tháng 56 năm 2010 BỆNH ÁN THÚ Y Ngày: Tên chủ:……………………………………….Quận…………ĐT:………………… Chó: Giống………………………… Tuổi………………………………… Giới tính: Bệnh sử: Đực Cái - Triệu chứng lâm sàng + Bệnh ngày + Tiểu khó + Nhiệt độ + Tiểu có máu + Bụng to + Bí tiểu + Bỏ ăn + Tiểu + Ăn + Tiểu khơng kiểm sốt Kết +Siêu âm:…………………………………………………………………………… +X – quang: ……………………………………………………………… +Xét nghiệm sinh lý, sinh hóa nước tiểu:………………… +Tiên lượng:……………………………………………… Điều trị Ngày Biểu bệnh Thuốc ………………… …………………… …………………………………… ………………… …………………… …………………………………… ………………… …………………… …………………………………… ………………… …………………… …………………………………… Kết điều trị Khỏi bệnh Chết 57 PHỤ LỤC THỐNG KÊ oo0oo— Tỷ lệ chó có bệnh lý đường tiết niệu theo giống, tuổi phái tính 1.1 Tỷ lệ chó có bệnh lý đường tiết niệu theo giống Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Số chó khảo sát số chó bệnh Total Nội 263 47 310 278.76 31.24 Ngoại 2039 2023.24 211 226.76 2250 Total 2302 258 2560 Chi-Sq = 0.891 + 7.948 + 0.123 + 1.095 = 10.056 P-Value = 0.002 DF = 1, 1.2 Tỷ lệ chó có bệnh lý đường tiết niệu theo tuổi Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Số chó khảo sát < tháng 498 461.30 số chó bệnh 15 51.70 Total 513 – năm 787 758.94 57 85.06 844 > năm – 10 năm 688 740.06 135 82.94 823 > 10 năm 329 341.70 51 38.30 380 Total 2302 258 2560 Chi-Sq = 2.920 + 26.053 + 1.037 + 9.256 + 3.662 + 32.672 + 58 DF = 3, 0.472 + 4.214 = 80.286 P-Value = 0.000 1.3 Tỷ lệ chó có bệnh lý đường tiết niệu theo phái tính Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Số chó khảo sát Đực 867 874.94 số chó bệnh 106 98.06 Total 973 Cái 1435 1427.06 152 159.94 1587 Total 2302 258 2560 Chi-Sq = DF = 1, 0.072 + 0.643 + 0.044 + 0.394 = 1.153 P-Value = 0.283 Phân tích theo nhóm giống, nhóm tuổi phái tính 2.1 So sánh bệnh viêm thận tổng số bệnh lý đường tiết niệu General Linear Model: VT versus N.giong, N.Tuoi, P.Tinh Factor N.giong N.Tuoi P.Tinh Type fixed fixed fixed Levels Values Ngoai, Noi 1, 2, 3, Cai, Duc Analysis of Variance for VT, using Adjusted SS for Tests Source N.giong N.Tuoi P.Tinh N.giong*N.Tuoi N.giong*P.Tinh N.Tuoi*P.Tinh Error Total DF 3 3 15 Seq SS 0.015363 0.074340 0.000059 0.071465 0.000026 0.014252 0.021300 0.196805 Adj SS 0.015363 0.074340 0.000059 0.071465 0.000026 0.014252 0.021300 59 Adj MS 0.015363 0.024780 0.000059 0.023822 0.000026 0.004751 0.007100 F 2.16 3.49 0.01 3.36 0.00 0.67 P 0.238 0.166 0.933 0.173 0.956 0.625 S = 0.0842607 R-Sq = 89.18% R-Sq(adj) = 45.89% 2.2 So sánh bệnh sạn thận tổng số bệnh lý đường tiết niệu General Linear Model: ST versus N.giong, N.Tuoi, P.Tinh Factor N.giong N.Tuoi P.Tinh Type fixed fixed fixed Levels Values Ngoai, Noi 1, 2, 3, Cai, Duc Analysis of Variance for ST, using Adjusted SS for Tests Source N.giong N.Tuoi P.Tinh N.giong*N.Tuoi N.giong*P.Tinh N.Tuoi*P.Tinh Error Total DF 3 3 15 Seq SS 0.022475 0.065999 0.000024 0.009619 0.010412 0.004067 0.007688 0.120284 S = 0.0506218 R-Sq = 93.61% Adj SS 0.022475 0.065999 0.000024 0.009619 0.010412 0.004067 0.007688 Adj MS 0.022475 0.022000 0.000024 0.003206 0.010412 0.001356 0.002563 F 8.77 8.58 0.01 1.25 4.06 0.53 P 0.059 0.055 0.929 0.429 0.137 0.693 R-Sq(adj) = 68.04% 2.3 So sánh bệnh thận ứ nước tổng số bệnh lý đường tiết niệu General Linear Model: TUN versus N.giong, N.Tuoi, P.Tinh Factor N.giong N.Tuoi P.Tinh Type fixed fixed fixed Levels Values Ngoai, Noi 1, 2, 3, Cai, Duc Analysis of Variance for TUN, using Adjusted SS for Tests Source N.giong N.Tuoi P.Tinh N.giong*N.Tuoi N.giong*P.Tinh N.Tuoi*P.Tinh Error Total DF 3 3 15 Seq SS 0.000382 0.007832 0.000016 0.017411 0.001270 0.005983 0.006168 0.039061 Adj SS 0.000382 0.007832 0.000016 0.017411 0.001270 0.005983 0.006168 60 Adj MS 0.000382 0.002611 0.000016 0.005804 0.001270 0.001994 0.002056 F 0.19 1.27 0.01 2.82 0.62 0.97 P 0.696 0.425 0.936 0.208 0.489 0.510 S = 0.0453449 R-Sq = 84.21% R-Sq(adj) = 21.04% 2.4 So sánh bệnh viêm bàng quang tổng số bệnh lý đường tiết niệu General Linear Model: VBQ versus N.giong, N.Tuoi, P.Tinh Factor N.giong N.Tuoi P.Tinh Type fixed fixed fixed Levels Values Ngoai, Noi 1, 2, 3, Cai, Duc Analysis of Variance for VBQ, using Adjusted SS for Tests Source N.giong N.Tuoi P.Tinh N.giong*N.Tuoi N.giong*P.Tinh N.Tuoi*P.Tinh Error Total DF 3 3 15 Seq SS 0.127193 0.250369 0.012075 0.061416 0.007883 0.030374 0.023392 0.512702 S = 0.0883030 R-Sq = 95.44% Adj SS 0.127193 0.250369 0.012075 0.061416 0.007883 0.030374 0.023392 Adj MS 0.127193 0.083456 0.012075 0.020472 0.007883 0.010125 0.007797 F P 16.31 0.027 10.70 0.041 1.55 0.302 2.63 0.224 1.01 0.389 1.30 0.418 R-Sq(adj) = 77.19% 2.5 So sánh bệnh sạn bàng quang tổng số bệnh lý đường tiết niệu General Linear Model: SBQ versus N.giong, N.Tuoi, P.Tinh Factor N.giong N.Tuoi P.Tinh Type fixed fixed fixed Levels Values Ngoai, Noi 1, 2, 3, Cai, Duc Analysis of Variance for SBQ, using Adjusted SS for Tests Source N.giong N.Tuoi P.Tinh N.giong*N.Tuoi N.giong*P.Tinh N.Tuoi*P.Tinh Error DF 3 3 Seq SS 0.022059 0.099556 0.005279 0.018113 0.000436 0.004865 0.009708 Adj SS 0.022059 0.099556 0.005279 0.018113 0.000436 0.004865 0.009708 61 Adj MS 0.022059 0.033185 0.005279 0.006038 0.000436 0.001622 0.003236 F 6.82 10.25 1.63 1.87 0.13 0.50 P 0.080 0.044 0.291 0.311 0.738 0.708 Total 15 0.160016 S = 0.0568860 R-Sq = 93.93% R-Sq(adj) = 69.67% 2.6 So sánh bệnh sa bàng quang tổng số bệnh lý đường tiết niệu General Linear Model: SaBQ versus N.giong, N.Tuoi, P.Tinh Factor N.giong N.Tuoi P.Tinh Type fixed fixed fixed Levels Values Ngoai, Noi 1, 2, 3, Cai, Duc Analysis of Variance for SaBQ, using Adjusted SS for Tests Source N.giong N.Tuoi P.Tinh N.giong*N.Tuoi N.giong*P.Tinh N.Tuoi*P.Tinh Error Total DF 3 3 15 Seq SS 0.0001071 0.0003213 0.0001071 0.0003213 0.0001071 0.0003213 0.0003213 0.0016063 S = 0.0103482 R-Sq = 80.00% Adj SS 0.0001071 0.0003213 0.0001071 0.0003213 0.0001071 0.0003213 0.0003213 Adj MS 0.0001071 0.0001071 0.0001071 0.0001071 0.0001071 0.0001071 0.0001071 R-Sq(adj) = 0.00% 62 F 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 P 0.391 0.500 0.391 0.500 0.391 0.500 ... việc chăm sóc sức khỏe dần trở thành nhu cầu cần thi t, từ đòi hỏi người tham gia cơng tác chẩn đốn điều trị chó mèo phải ngày chun sâu với trang thi t bị chẩn đoán đại Hơn nữa, bệnh chó đa dạng,... dẫn: TS ĐỖ HIẾU LIÊM Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: LÊ THỊ KIM NHỚ Tên luận văn: “KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH Ở ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU... Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng Chấm Thi Tốt Nghiệp Khoa Ngày……tháng……năm…… Giáo viên hướng dẫn TS ĐỖ HIẾU LIÊM ii LỜI CẢM ƠN -Chân
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH Ở ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ , KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH Ở ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN CHÓ VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay