KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NGHÊU ĐÔNG LẠNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

68 3 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NGHÊU ĐƠNG LẠNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: MAI LÊ TRÚC GIANG Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2006-2010 Tháng 8/2010 KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NGHÊU ĐƠNG LẠNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả MAI LÊ TRÚC GIANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN MINH ĐỨC Tháng năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình hoc tập thời gian thực đề tài, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành đến: - Ban Giám Hiệu tồn thể cơng nhân viên chức trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt cho học tập trường - Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản tất Quý thầy cô khoa thầy cô khoa khác tận tình truyền đạt kiến thức suốt thời gian học trường - Đặc biệt xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Minh Đức – người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Anh Võ Huy Ánh – Giám đốc Công ty TNHH TM SX DV ĐỈNH VIỆT nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài - Ban Giám đốc anh chị siêu thị Maximark Cộng Hòa siêu thị Co.op Mart xa lộ Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập hồn thành khóa luận - Gia đình bạn lớp ủng hộ, giúp đỡ thời gian học tập trường Do bước đầu thực đề tài kiến thức hạn chế, đề tài khơng tránh khỏi sai sót nên mong Q thầy bạn góp ý thêm cho đề tài hồn chỉnh ii TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng sản phẩm nghêu đông lạnh Thành phố Hồ Chí Minh” thực từ tháng 3/2010 đến tháng 8/2010 với thông qua việc vấn trực tiếp 200 khách hàng quan sát 1242 khách hàng ghé xem khu vực nghêu đông lạnh Kết khảo sát sau: - Tỷ lệ khách hàng mua nghêu đông lạnh ghé xem thấp (0.94% Co.op Mart 0,8% Maximark) - Người tiêu dùng thích nghêu mức độ cao Tuy nhiên phần lớn sử dụng nghêu tươi sống, tỷ lệ sử dụng nghêu đông lạnh thấp - Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nhu cầu tiêu thụ nghêu đơng lạnh là: nhóm tuổi thu nhập khách hàng - Nghêu dùng bữa cơm hàng ngày nên phần lớn người vấn mua nghêu Những người thích sản phẩm nghêu tần suất sử dụng cao người khơng thích quan tâm nghêu mức độ bình thường Đối với nghêu đơng lạnh mức độ thích khơng ảnh hưởng đến tần suất sử dụng - Người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng nghêu sử dụng Các nhóm khách hàng có thu nhập cao (trên triệu/tháng) mức độ quan tâm đến chất lượng sản phẩm sử dụng cao nhóm khách hàng có thu nhập thấp (dưới triệu/tháng) iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình biểu đồ viii Danh sách bảng ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục Tiêu Của Đề Tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình Hình Tiêu Thụ Thủy Sản Thế Giới 2.1.1 Sức Tiêu Thụ Thủy Sản Thế Giới 2.1.2 Dự báo thị trường thủy sản giới tới năm 2015 2.2 Tình Hình Tiêu Thụ Thủy Sản Của Việt Nam 2.2.1 Vai trò ngành thủy sản Việt Nam 2.2.2 Tình hình tiêu thụ thủy sản nước 2.2.3 Thị trường xuất thủy sản Việt Nam năm 2009 triển vọng năm 2010 2.3 Tình hình xuất nghêu năm 2009 2.4 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Hồ Chí Minh 10 2.4.1 Đặc điểm tự nhiên 10 2.4.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 11 2.5 Cơ sở lý luận nghiên cứu thị hiếu 12 2.5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng 12 2.5.2 Lý thuyết động Maslow 14 iv CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Thời gian địa điểm 17 3.1.1 Thời gian 17 3.1.2 Địa điểm 17 3.2 Nội dung phương pháp thực 17 3.2.1 Nội dung 17 3.2.2 Phương pháp thực 18 3.3 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 18 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 18 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Kết quan sát khách hàng 19 4.1.1 So sánh số người ghé xem sản phẩm khu vực nghêu đông lạnh hai siêu thị vào hai buổi sáng chiều 19 4.1.2 Tỷ lệ người xem sản phẩm nghêu ghé xem khu vực nghêu đông lạnh 20 4.1.3 Tỷ lệ người mua sản phẩm ghé xem khu vực nghêu đông lạnh 21 4.2 Thông tin chung phiếu điều tra 22 4.3 Mức độ thích sản phẩm nghêu 24 4.4 Nhu cầu tiêu thụ nghêu người tiêu dùng Thành Phố Hồ Chí Minh 25 4.4.1 Lý người tiêu dùng sử dụng nghêu tươi sống 25 4.4.2 Lý người tiêu dùng không sử dụng nghêu tươi sống 26 4.5 Nhu cầu tiêu thụ nghêu đông lạnh người tiêu dùng TP Hồ Chí Minh 27 4.5.1 Lý người tiêu dùng mua nghêu đông lạnh 28 4.5.2 Lý người tiêu dùng không mua nghêu đông lạnh 30 4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ nghêu đông lạnh 32 4.6.1 Nơi vấn 32 4.6.2 Tuổi người vấn 32 4.6.3 Thu nhập người vấn 33 4.7 Nơi mua sản phẩm nghêu 33 4.8 Dịp sử dụng sản phẩm nghêu 34 4.9 Tần suất sử dụng sản phẩm nghêu 36 v 4.9.1 Tần suất sử dụng nghêu tươi sống 36 4.9.2 Tần suất sử dụng nghêu đông lạnh 36 4.9.3 Mối liên hệ thích sản phẩm nghêu tần suất sử dụng 37 4.10 Quan niệm người tiêu dùng chất lượng nghêu 37 4.10.1 Quan niệm người tiêu dùng chất lượng nghêu tươi sống 39 4.10.2 Quan niệm người tiêu dùng chất lượng nghêu đông lạnh 41 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 49 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations): Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Thế Giới ASEAN (Association of South East Asian Nations): Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á EU (Eropean Union): Liên minh Châu Âu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa SSOP (Standard Sanitation Operation Program): Chương trình vệ sinh chuẩn GDP (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm quốc nội MSC (Marine Stewardship Council – MSC): Hội đồng Bảo tồn biển quốc tế TNHH TM SX DV (Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản Xuất Dịch vụ) VNĐ: Việt Nam đồng ĐVT: Đơn vị tính vii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình Trang Hình 2.1: Thang hệ thống cấp bậc đòi hỏi Maslow 14 Hình 2.2: Q trình thơng qua định mua sắm người tiêu dùng 15 Biểu đồ Biểu đồ 4.1: Số lượng người ghé xem sản phẩm khu vực nghêu đông lạnh siêu thị Co.op Mart xa lộ Hà Nội 19 Biểu đồ 4.2: Số lượng người ghé xem sản phẩm khu vực nghêu đông lạnh siêu thị Maximark Cộng Hòa 20 Biểu đồ 4.3: Mức độ thích sản phẩm nghêu 25 Biểu đồ 4.4: : Lý lựa chọn mua nghêu tươi sống 26 Biểu đồ 4.5: Lý không lựa chọn mua nghêu tươi sống 27 Biểu đồ 4.6: Tỷ lệ người dân có sử dụng qua nghêu đơng lạnh 28 Biểu đồ 4.7: Lý lựa chọn mua nghêu đông lạnh 30 Biểu đồ 4.8: Lý không mua nghêu đông lạnh 31 Biểu đồ 4.9: Nơi mua nghêu người tiêu dùng 34 Biểu đồ 4.10: Dịp sử dụng nghêu người tiêu dùng 35 Biểu đồ 4.11: Tần suất sử dụng nghêu tươi sống 36 Biểu đồ 4.12: Tần suất sử dụng nghêu đông lạnh 36 Biểu đồ 4.13: Mức độ quan tâm khách hàng đến chất lượng nghêu 38 Biểu đồ 4.14: Những yếu tố đảm bảo chất lượng cho nghêu tươi sống 41 Biểu đồ 4.15: Những yếu tố đảm bảo chất lượng cho nghêu đông lạnh 43 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1: Dự báo tiêu thụ thủy sản theo nhóm nước Bảng 2.2: Tiêu thụ thủy sản nước qua năm Bảng 2.3: Dân số lao động xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 12 Bảng 3.1: Bảng tiến độ công việc 17 Bảng 4.1: Tỷ lệ người xem nghêu đông lạnh sản phẩm đông lạnh khác khu vực nghêu đông lạnh 21 Bảng 4.2: Tỷ lệ người mua sản phẩm đông lạnh ghé xem khu vực nghêu đông lạnh 22 Bảng 4.3: Thông tin chung người tiêu dùng qua phiếu điều tra khảo sát siêu thị nhà dân 23 Bảng 4.4 : Mức độ thích sản phẩm nghêu 24 Bảng 4.5: Tỷ lệ yếu tố khiến người tiêu dùng mua nghêu đông lạnh 28 Bảng 4.6: Tỷ lệ yếu tố khiến người tiêu dùng không mua nghêu đông lạnh 31 Bảng 4.7: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ nghêu đông lạnh 32 Bảng 4.8: Nơi mua nghêu khách hàng 34 Bảng 4.9: Dịp sử dụng nghêu người tiêu dùng 35 Bảng 4.10: Mối liên hệ thích sản phẩm nghêu tần suất sử dụng 37 Bảng 4.11: Tỷ lệ yếu tố đảm bảo chất lượng cho nghêu tươi sống 40 Bảng 4.12: Tỷ lệ yếu tố đảm bảo chất lượng cho nghêu đông lạnh 42 ix Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình quan sát, khảo sát vấn khách hàng hai siêu thị nhà dân, hàng quán, chợ, rút kết luận sau: - Tỷ lệ khách hàng mua nghêu đông lạnh ghé xem thấp (0.94% Co.op Mart 0,8% Maximark) - Khách hàng thích nghêu mức độ cao, tỷ lệ thích nghêu 45,7% Co.op Mart 38% Maximark, tỷ lệ thích nghêu 18,5% Co.op Mart 13% Maximark Tuy nhiên thói quen sử dụng thực phẩm tươi sống người dân, nên đa số sử dụng nghêu tươi sống, tỷ lệ sử dụng nghêu đông lạnh thấp chiếm 27,2% khách hàng vấn siêu thị 13% nhà dân - Những khách hàng vấn siêu thị, khách hàng từ 25 – 40 tuổi khách hàng có thu nhập từ – 10 triệu đồng/ tháng có khuynh hướng mua nghêu đơng lạnh nhiều Giới tính nghề nghiệp khơng ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nghêu đông lạnh - Người tiêu dùng sử dụng nghêu tươi sống phần lớn sở thích (với khẳng định 39,1% số người vấn siêu thị, 45,5% nhà dân) - Yếu tố người tiêu dùng thích sử dụng nghêu đông lạnh thời gian chế biến nhanh ( 62,5% siêu thị, 66,7% nhà dân) Đa số người tiêu dùng cho nghêu đông lạnh không ngon nghêu tươi sống (65,2% siêu thị, 72,2% nhà dân) - Người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng nghêu sử dụng Các nhóm khách hàng có thu nhập cao (trên triệu/tháng) mức độ quan tâm đến chất lượng sản phẩm sử dụng cao nhóm khách hàng có thu nhập thấp (dưới triệu/tháng) 44 - Các yếu tố đảm bảo chất lương nghêu tươi sống ảnh hưởng đến định sử dụng người tiêu dùng không chứa cát, không mùi hôi thối, không nhiễm khuẩn gây bệnh, màu sắc đẹp không đổi màu - Các yếu tố nghêu đông lạnh ảnh hưởng đến định sử dụng người tiêu dùng bao gói đẹp, tiện lợi, có hạn sử dụng bao bì, đảm bảo vệ sinh, tên cơng ty nhãn hiệu uy tín, biết rõ thông tin sản phẩm, cấp chứng chất lượng HACCP, ISO… 5.2 Đề nghị Nghêu ăn ngon có giá trị dinh dưỡng cao hầu hết người tiêu dùng yêu thích Tuy nhiên nghêu đơng lạnh xa lạ với thị trường nước Để nghêu đơng lạnh phát triển thị trường nội địa, doanh nghiệp nước cần phải: - Tăng cường quảng bá sản phẩm để người tiêu dùng biết đến sản phẩm nhiều - Đảm bảo lòng tin cho người tiêu dùng chất lượng sản phẩm hầu hết người dân cho nghêu đông lạnh không ngon nghêu tươi sống - Bán thông dụng nhiều nơi để người tiêu dùng dễ dàng mua sản phẩm - Đảm bảo giá sản phẩm hợp lý phù hợp chi tiêu thành phần - Các nhà sản xuất, nơi bán cần cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm để người tiêu dùng an tâm sử dụng sản phẩm nghêu 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Minh Đức, 2009 Bài giảng môn Tiếp thị sản phẩm Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nơng lâm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Đức, 2002, Vai trò việc phát triển ni Thủy sản quy mơ nơng hộ nhỏ xóa giảm nghèo – Một nghiên cứu từ Chương trình Mở rộng Thủy sản miền Nam Việt Nam Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nơng Lâm Nghiệp Đại học Nông Lâm TPHCM Số 1/2002: 65-74 Nguyễn Minh Đức, Đặng Nguyệt Minh, Phạm Hoàng Sa, 2009 Thị hiếu khách hàng siêu thị Thành phố Hồ Chí Minh sản phẩm thủy sản đông lạnh Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Thủy sản toàn quốc Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Kim Thi, 2004 Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng mặt hàng cá thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp kỹ sư thủy sản, trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM Nguyễn Như Trí, 2000 Bài giảng tóm tắt mơn kỹ thuật ni nhuyễn thể Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu Internet Bantinsom, cập nhật ngày 20 tháng năm 2009 “Khái niệm chất lượng sản phẩm” Truy cập ngày 15 tháng năm 2010 46 Baodatviet, cập nhật ngày tháng năm 2009 “Phát tảo độc hải sản tươi sống ” Truy cập ngày 24 tháng năm 2010 Bentre, cập nhật ngày 11 tháng 11 năm 2009 “Nghêu Bến Tre cấp chứng nhận MSC ” Truy cập ngày tháng năm 2010 Fishviet, cập nhật ngày 20 tháng 11 năm 2008 “Vai trò vị trí ngành Thuỷ sản Việt Nam” Truy cập ngày tháng năm 2010 Godaco, cập nhật ngày 21 tháng năm 2010 “Nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata) ” Truy cập ngày 29 tháng năm 2010 Hochiminhcity, cập nhật ngày 27 tháng năm 2010 “Dân số lao động xã hội” Truy cập ngày tháng năm 2010 Nongnghiep.vinhlong, cập nhật ngày 27 tháng năm 2009 “Dự báo thị trường thủy sản giới đến năm 2015” Truy cập ngày 16 tháng năm 2010 Thesaigontimes, cập nhật ngày 25 tháng năm 2009 “Chợ, siêu thị cửa hàng” Truy cập ngày tháng năm 2010 47 Vietlinh, cập nhật ngày 15 tháng năm 2010 “Thủy sản Việt Nam năm 2009 triển vọng năm 2010” Truy cập ngày 29 tháng năm 2010 10 Vinasme, cập nhật ngày tháng 12 năm 2009 “Xuất nghêu: tăng mạnh năm 2009 nhiều triển vọng năm 2010” Truy cập ngày tháng năm 2010 48 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ SẢN PHẨM NGHÊU Tôi tên là: Mai Lê Trúc Giang, sinh viên ngành: Chế biến thủy sản, thuộc trường Đại học Nông Lâm TPHCM Hiện thực đề tàiKhảo sát thị hiếu người tiêu dùng sản phẩm nghêu đơng lạnh TP Hồ Chí Minh” Cuộc khảo sát giúp chúng tơi có sở để hồn thành đề tài tốt nghiệp Trong khảo sát này, khơng có quan điểm, thái độ hay sai mà tất thông tin hữu ích Do vậy, mong nhận cộng tác chân tình Anh/ Chị Chúng tơi mong Anh/chị bỏ chút thời gian trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào ý kiến thích hợp( anh/ chị có nhiều chọn lựa cho câu) Anh/chị dùng qua sản phẩm nghêu? a Đã dùng b Chưa Anh/chị dùng sản phẩm nghêu a Tươi sống b Đông lạnh So với thủy sản khác (sò, ốc, cua, ghẹ ), đặc điểm sản phẩm nghêu khiến anh/chị định MUA dùng? a Giá rẻ b Ngon giá trị dinh dưỡng cao c Sở thích d Thay đổi ăn e Yếu tố khác: So với thủy sản khác (sò, ốc, cua, ghẹ…), đặc điểm sản phẩm nghêu khiến anh/chị định KHÔNG MUA dùng? a Giá đắt b Không ngon c Chất lượng không đảm bảo (nghêu chứa nhiều cát, vi khuẩn…) d Mùi vị khơng thích hợp e Yếu tố khác: Yếu tố nghêu đông lạnh khiến anh/chị định MUA dùng? a Thời gian chế biến nhanh b Đảm bảo vệ sinh c Chất lượng tốt d Bao gói đẹp, tiện lợi e Biết rõ thông tin sản phẩm f Yếu tố khác: 49 Yếu tố nghêu đơng lạnh khiến anh/chị KHƠNG MUA dùng? a Giá đắt b Không ngon nghêu tươi sống c Chất lượng sản phẩm d Sản phẩm để thời gian dài e Thông tin sản phẩm không đầy đủ f Không biết tới nghêu đông lạnh f Yếu tố khác: Anh/chị có thích dùng nghêu sản phẩm nghêu? Rất thích Thích Bình thường Khơng thích Rất khơng thích Các thành viên gia đình thích hay khơng thích ăn nghêu (theo độ tuổi) < 20 20-40 40-60 >60 Thích Khơng thích Anh/chị thường mua nghêu sảm phẩm nghêu đâu? a Chợ địa phương b Chợ trung tâm (thị xã, thành phố, ) c Siêu thị d Cửa hàng thực phẩm (hàng quán…) e Nơi khác: 10 Anh/chị thường mua nghêu vào dịp nào? a Bữa ăn hàng ngày b Những dịp giỗ, đám, lễ, Tết c Đi ăn quán/nhà hàng d Đi du lịch vùng biển e Những dịp khác: _ 15.Tần suất mà anh/chị sử dụng sản phẩm nghêu Nghêu tươi sống Nghêu đông lạnh a Hàng ngày a Hàng ngày b Một lần/tuần b Một lần/tuần c 2- lần/tháng c 2- lần/tháng d Mỗi tháng/lần d Mỗi tháng/lần e Thỉnh thoảng e Thỉnh thoảng f Chưa f Chưa 11 Anh/chị phân biệt nghêu Bến Tre với loại nghêu khác (nghêu lụa, ngao dầu…) khơng? a Có b Khơng 50 12 Anh /chị có quan tâm đến chất lượng nghêu mà sử dụng a Khơng quan tâm b Khá quan tâm c Rất quan tâm 13 Anh/chị có biết nghêu Bến Tre cấp Chứng nhận MSC ( nghĩa việc khai thác nghêu phải bảo đảm nguyên tắc: Không khai thác mức cạn kiệt; khai thác phải đảm bảo sức sản xuất, chức đa dạng hóa hệ sinh thái; phải sử dụng nguồn lợi cách có trách nhiệm bền vững.) a Có b Khơng 14 Nếu biết nghêu Bến Tre cấp Chứng nhận MSC anh/chị có đồng ý tiêu thụ nhiều hay khơng? Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Khơng đồng ý 15 Theo anh/chị sản phẩm nghêu đảm bảo chất lượng? Tươi sống Đông lạnh a Khơng chứa cát a Bao gói đẹp, tiện lợi, có hạn sử dụng b Khơng có mùi hơi, thối bao bì c Khơng nhiễm khuẩn gây bệnh b Đảm bảo vệ sinh d Màu sắc sản phẩm đẹp, khơng đổi c Tên cơng ty, nhãn hiệu uy tín màu d Được cấp chứng chất lượng e Ý kiến khác: _ ISO, HACCP e Ý kiến khác: _ 16 Anh/chị có ý kiến để sản phẩm nghêu (cả tươi sống đơng lạnh) phát triển tiêu thụ nhiều hơn: _ Thông tin cá nhân Họ tên: Địa chỉ: Tuổi: _ Dân tộc: Giới tính: Nam: _ Nữ: _ Nghề nghiệp: _ Anh/chị có phải người từ tỉnh khác đến TP.HCM? a Có b Khơng Nếu có xin hỏi anh /chị bắt đầu TP.HCM từ năm nào? _ Số người (đang sống chung) gia đình? _ Nguồn thu nhập từ gia đình? a Nơng nghiệp b Công nghiệp (công nhân, khối sản xuất) c Dịch vụ, hành chính, Nhà nước 51 d Làm cơng khơng ổn dịnh e Buôn bán/Kinh doanh f Khác: _ Anh/chị vui lòng cho biết tổng thu nhập (ước lượng) tháng thân anh/chị bao nhiêu? a b c d e < triệu 1-2 triệu 2-3 triệu 3-4 triệu 4-5 triệu f g h i j - triệu - 10 triệu 10 - 20 triệu > 20 triệu Từ chối trả lời Xin cảm ơn Anh/chị, chúc gia đình sức khỏe – hạnh phúc! 52 Phụ lục CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH TẠI KHU VỰC NGHÊU ĐÔNG LẠNH ™ Ở siêu thị Co.op Mart Xa lộ Hà Nội (17/4/2010) STT Tên sản phẩm thương hiệu Khối lượng Đơn giá (VNĐ) (ĐVT: g) Nghêu lụa An Vĩnh 200 23.900 Còi điệp An Vĩnh 200 30.800 Bào ngư An Vĩnh 300 51600 Sò điệp Gia Định 200 28.700 Sò lụa thịt Hải Lộc 300 28.500 Khối lượng Đơn giá (VNĐ) ™ Ở siêu thị Maximark Cộng Hòa (2/5/2010) STT Tên sản phẩm thương hiệu (ĐVT: g) Nghêu lụa An Vĩnh 200 23.900 Nghêu lụa An Vĩnh 500 58.200 Nghêu lụa Gia Định 200 21.500 Nghêu lụa Gia Định 500 53.100 Còi điệp An Vĩnh 200 29.700 Bào ngư An Vĩnh 300 51.900 Sò điệp Gia Định 200 28.700 Sò lụa thịt Hải Lộc 300 27.900 Sò điệp Nhật Vân 450 32.200 10 Còi điệp Trung Quân 200 26.500 53 Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ BẰNG SPSS 16.0 Mối liên hệ nhu cầu sử dụng nghêu đơng lạnh nhóm tuổi khách hàng Crosstab Count Nhomtuoi loaib Total 24 118 19 161 1 36 39 25 154 21 200 Total Chi-Square Tests Asymp Sig (2Value sided) df 6.632a 036 8.265 016 Linear-by-Linear Association 437 508 N of Valid Cases 200 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio a cells (33.3%) have expected count less than The minimum expected count is 4.10 Mối liên hệ nhu cầu sử dụng nghêu đơng lạnh giới tính khách hàng Crosstab Count gender loaib Total Total 111 50 161 21 18 39 132 68 200 54 Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correction Likelihood Ratio Exact Sig (2- Exact Sig (1- sided) sided) sided) df a 074 2.552 110 3.086 079 3.189 b Asymp Sig (2- Fisher's Exact Test 090 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 3.173 b 057 075 200 a cells (.0%) have expected count less than The minimum expected count is 13.26 b Computed only for a 2x2 table Mối liên hệ nhu cầu sử dụng nghêu đông lạnh nghề nghiệp khách hàng Crosstab Count job1 loaib Total 110 22 14 161 27 1 39 137 30 16 200 Total Chi-Square Tests Asymp Sig (2Value sided) df 2.138a 710 2.204 698 Linear-by-Linear Association 617 432 N of Valid Cases 200 Pearson Chi-Square Likelihood Ratio 55 Mối liên hệ nhu cầu sử dụng nghêu đơng lạnh nhóm thu nhập khách hàng Crosstab Count Nhomtn loaib Total 33 65 12 110 32 37 35 97 15 147 Total Chi-Square Tests Asymp Sig (2Value Pearson Chi-Square sided) df a 006 12.513 002 4.061 044 10.396 Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 147 a cells (16.7%) have expected count less than The minimum expected count is 3.78 Mối liên hệ nhu cầu sử dụng nghêu đông lạnh nơi vấn khách hàng Crosstab Count Noipv N loaib Total Total ST 94 67 161 14 25 39 108 92 200 56 Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correction Likelihood Ratio Exact Sig (2- Exact Sig (1- sided) sided) sided) df a 011 5.518 019 6.413 011 6.391 b Asymp Sig (2- Fisher's Exact Test N of Valid Cases 013 b 200 a cells (.0%) have expected count less than The minimum expected count is 17.94 b Computed only for a 2x2 table Mối liên hệ mức độ thích nghêu tần suất mua TsmuaTS * like Crosstabulation Count like a TsmuaTS b c Total d b 10 15 c 16 23 d 16 31 e 16 41 73 131 31 83 83 200 Total Chi-Square Tests Asymp Sig (2Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio N of Valid Cases df sided) 39.221a 000 41.704 000 200 a cells (43.8%) have expected count less than The minimum expected count is 23 57 009 Mối liên hệ nhóm thu nhập với mối quan tâm chất lượng sản phẩm quantam * Nhomtn Crosstabulation Count Nhomtn quantam Total a 10 19 b 17 51 73 c 37 10 55 35 97 15 147 Total Chi-Square Tests Asymp Sig (2Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio N of Valid Cases df sided) a 003 16.077 003 15.972 147 a cells (22.2%) have expected count less than The minimum expected count is 1.94 58 ... HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NGHÊU ĐƠNG LẠNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả MAI LÊ TRÚC GIANG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn... Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, Tây Tây Nam giáp tỉnh Long An Tiền Giang Đây đầu mối giao thông nối liền tỉnh vùng cửa ngõ quốc tế với hệ thống cảng sân bay lớn nước
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NGHÊU ĐÔNG LẠNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NGHÊU ĐÔNG LẠNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay