ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRY STAR VÀ CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI NGHỆ GỪNG ĐẾN SỨC SỐNG, TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT QUẦY THỊT GÀ LƯƠNG PHƯỢNG

66 0 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRY STAR VÀ CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI - NGHỆ - GỪNG ĐẾN SỨC SỐNG, TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT QUẦY THỊT GÀ LƯƠNG PHƯỢNG Sinh viên thực hiện: LÊ NHÂN Lớp: DH06CN Ngành: Chăn ni Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y *************** LÊ NHÂN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRY STAR VÀ CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI – NGHỆ - GỪNG ĐẾN SỨC SỐNG, TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT QUẦY THỊT GÀ LƯƠNG PHƯỢNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn PGS.TS LÂM MINH THUẬN TS HỒ THỊ KIM HOA Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lê Nhân Tên đề tài tốt nghiệp: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRYSTAR VÀ CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI - NGHỆ - GỪNG ĐẾN SỨC SỐNG, TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT QUẦY THỊT GÀ LƯƠNG PHƯỢNG” Đã hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lâm Minh Thuận ii LỜI CẢM ƠN Kính dâng cha mẹ Xin tri ân ơn sinh thành công lao dưỡng dục ông bà, cha mẹ Người nuôi khôn lớn, cho có ngày hơm Tỏ lòng biết ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y tồn thể q thầy dạy dỗ, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình em học trường Ban quản lý trại thực nghiệm Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tồn thể anh chị em trại tạo điều kiện tốt cho thực đề tài Xin chân thành ghi ơn PGS.TS Lâm Minh Thuận, TS Hồ Thị Kim Hoa tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Gửi lời cảm ơn Các bạn tập thể lớp DH06CN người bạn thân hữu, người bên tơi lúc khó khăn, động viên giúp đỡ thời gian qua Lê Nhân iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Đánh giá hiệu PoultryStar chế phẩm tự nhiên tỏi - nghệ gừng đến sức sống, tốc độ sinh trưởng phẩm chất quầy thịt gà Lương Phượng” tiến hành từ ngày 22/03/2010 đến ngày 30/05/2010 trại thực nghiệm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm TP HCM Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố với 12 đơn vị thí nghiệm (4 lơ, lần lặp lại) Thí nghiệm khảo sát 600 gà Lương Phượng ngày tuổi, phân phối ngẫu nhiên vào 12 đơn vị thí nghiệm , đơn vị 50 Lơ I sử dụng cám hỗn hợp Con Cò, lơ II bổ sung Poultry Star qua nước uống qua giai đoạn, lô III bổ sung PoultryStar vào thức ăn suốt qua trình, lơ IV bổ sung chế phẩm tự nhiên tỏi – nghệ - gừng Qua 10 tuần khảo sát chúng tơi có vài ghi nhận sau: Trọng lượng bình quân 10 tuần tuổi lô I; II; III IV 1518; 1567; 1619 1570 g Tăng trọng tuyệt đối bình qn lơ I; II; III; IV là: 21,10; 21,82; 22,83; 21,82 g/con/ngày Bình quân lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày lô chênh lệch không đáng kể Cao thuộc lô III (62,21 g/con/ngày) thấp lô IV (60,22 g/con/ngày Hệ số chuyển biến thức ăn lô I 2,97 kgTA/kgTT; lô II 2,90 kgTA/kgTT; lô III 2,89 kgTA/ kgTT lô IV 2,86 kgTA/kg TT Tỷ lệ quầy thịt lô I; II; III IV 66,63 %; 66,58 %, 67,76 % 65,59 % Tỷ lệ ức cao lô II (26,47 %), thấp lô III (25,88 %), đó, tỷ lệ đùi cao lô I (34,31 %) thấp lô III (32,44 %) Tỷ lệ nuôi sống lô I 92,3 %, lô II 90 %, lô III 85,3 % lô IV 88,7 % Đạt hiệu kinh tế cao lô III với chi phí thức ăn cho kg tăng trọng thấp 24.435 đồng, thấp lơ I với chi phí thức ăn cho kg tăng trọng cao 24.870 đồng iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt luận văn iv Mục lục v Danh sách từ viết tắt ix Danh sách bảng hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu gà Lương Phượng 2.2 Sơ lược máy tiêu hóa gia cầm 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất gà thịt 2.3.1 Con giống 2.3.2 Dinh dưỡng 2.3.3 Nhiệt độ 2.3.4 Ẩm độ 2.3.5 Thơng thống 2.4 Khái niệm probiotic prebiotic 2.4.1 Định nghĩa probiotic 2.4.2 Cơ sở khoa học việc bổ sung probiotic chăn nuôi 2.4.3 Cơ chế tác động probiotic 2.4.4 Khái niệm prebiotic v 2.4.5 Tác dụng prebiotic 11 2.4.6 Khái niệm synbiotic 11 2.4.7 Giới thiệu PoultryStar 12 2.4.8 Sơ lược cơng trình nghiên cứu probiotic 13 2.5 Giới thiệu chế phẩm tự nhiên tỏi - nghệ - gừng 13 2.5.1 Sơ lược củ tỏi 13 2.5.1.1 Nguồn gốc đặc điểm tỏi (Garlic) 13 2.5.1.2 Thành phần hoá học 14 2.5.1.3 Tác dụng tỏi 15 2.5.2 Sơ lược củ nghệ 15 2.5.2.1 Nguồn gốc đặc điểm nghệ (turmeric) 15 2.5.2.2 Tác dụng nghệ 16 2.5.3 Sơ lược củ gừng 16 2.5.3.1 Nguồn gốc đặc điểm 16 2.5.3.2 Tác dụng gừng 17 2.5.4 Sơ lược cơng trình nghiên cứu tỏi – nghệ - gừng 18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 19 3.1 Nội dung, thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 19 3.1.1 Nội dung 19 3.1.2 Thời gian địa điểm tiến hành 19 3.2 Đối tượng phương pháp bố trí thí nghiệm 19 3.2.1 Đối tượng thí nghiệm 19 3.2.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 19 3.3 Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng 20 3.3.1 Con giống 20 3.3.2 Thức ăn nước uống 21 3.3.3 Chuồng trại 22 3.3.4 Thiết bị, dụng cụ sử dụng thí nghiệm 23 3.3.4.1 Máng ăn, máng uống 23 vi 3.3.4.3 Thiết bị chiếu sáng sưởi ấm 23 3.3.4.4 Các dụng cụ khác 23 3.3.5 Chăm sóc ni dưỡng 23 3.3.5.1 Giai đoạn chuẩn bị 23 3.3.5.2 Giai đoạn úm 24 3.3.5.3 Giai đoạn từ – 10 tuần tuổi 24 3.3.6 Vệ sinh phòng bệnh 25 3.4 Các tiêu theo dõi 25 3.4.1 Các tiêu sinh trưởng 25 3.4.1.1 Trọng lượng bình quân 25 3.4.1.2 Tăng trọng tuyệt đối 25 3.4.2 Các tiêu chuyển hóa thức ăn 26 3.4.2.1 Tiêu thụ thức ăn 26 3.4.3 Các tiêu mổ khảo sát 26 3.4.3.1 Trọng lượng sống 26 3.4.3.2 Tỷ lệ quầy thịt 26 3.4.3.3 Tỷ lệ ức 26 3.4.3.4 Tỷ lệ đùi 26 3.4.3.5 Màu chân, màu da 26 3.4.3.6 Tỷ lệ lòng 26 3.4.4 Chỉ tiêu sức sống 27 3.5 Hiệu kinh tế 27 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Các tiêu sinh trưởng 28 4.1.1 Trọng lượng bình quân 28 4.1.2 Tăng trọng tuyệt đối 30 4.2 Chuyển hoá thức ăn 32 4.2.1 Lượng thức ăn tiêu thụ ngày 32 vii 4.2.2 Hệ số chuyển biến thức ăn 34 4.3 Các tiêu mổ khảo sát 35 4.3.1 Tỉ lệ quầy thịt, ức, đùi, lòng 35 4.3.2 Đánh giá màu vàng chân, vàng da 37 4.4 Tỷ lệ nuôi sống 37 4.5 Hiệu kinh tế 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề Nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 45 viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT FAO: Food and Agriculture Organization WHO: World Health Organization FOS: Fructooligosaccharide GOS: Glucoolicosaccharide MOS: Mannooligosaccharide T - N - G: Tỏi - Nghệ - Gừng TLBQ: Trọng lượng bình quân HSCBTA: Hệ số chuyển biến thức ăn TT: Tăng trọng TA: Thức ăn TTTA: Tiêu thụ thức ăn CPTA: Chi phí thức ăn TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh CP: Chế phẩm NDF: Neutral Detergent Fiber ADF: Acid Detergent Fiber ix thiện tỷ lệ nuôi sống gà so với không bổ sung (P > 0,05) Hiệu kinh tế lơ thí nghiệm Đạt hiệu cao lô bổ sung PoultryStar vào thức ăn, tiếp đến lô bổ sung PoultryStar qua nước uống, thấp lô bổ sung chế phẩm T – N – G lô đối chứng 5.2 Đề Nghị Mặc dù tính kinh tế sử dụng chế phẩm chưa cao nhà chăn nuôi nên dùng PoultryStar để thay kháng sinh nhằm tạo sản phẩm sạch, an tồn Tiến hành lặp lại thí nghiệm với quy mơ lớn nhiều giống gà khác mức khác để tìm mức bổ sung tốt Chọn thời điểm thích hợp để tiến hành thí nghiệm tránh thời điểm giao mùa 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Võ Văn Chi, 2000 Cây thuốc trị bệnh thông dụng Nhà xuất Thanh Hóa Trang 143 – 144; 219 – 220 Trần Thị Dân, 2005 Công nghệ sinh học chăn nuôi gia súc Nhà xuất TP.HCM, 127 trang Kock Heinrich P Lawson Larry D, 2000 Tỏi – khoa học tác dụng chữa bệnh Trần Tất Thắng – người dịch tác phẩm Nhà xuất Y học, Hà Nội 387 trang Lê Thị Thùy Linh, 2008 Ảnh hưởng chế phẩm probiotic trùn quế đến sức sinh trưởng suất Gà Lương Phượng LVTN kỷ sư Công Nghệ Sinh Học Trường ĐHNL TP.HCM Dương Thanh Liêm, 2008 Thức ăn dinh dưỡng Gia Cầm Nhà xuất Nông Nghiệp 310 trang Đỗ Tất Lợi, 2004 Những thuốc vị thuốc Việt Nam Nhà xuất Y học Trang 181, 366 - 370 Bùi Đức Lũng Lê Hồng Mận, 2003 Chăn nuôi gà công nghiệp gà lông màu thả vườn Nhà Xuất Bản Nghệ An Trang 52 – 56 Triệu Thị Phương, 2009 Ảnh hưởng chế phẩm Multi I đến tốc độ sinh trưởng suất Gà Lương Phượng LVTN bác sỉ thú y Trường ĐHNL TP HCM 48 trang Lâm Minh Thuận, 2002 Giáo trình chăn nuôi gia cầm Nhà xuất Nông Nghiệp, 172 trang 10.Nguyễn Dương Trọng, 2006 Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm tự nhiên thay kháng sinh chăn nuôi gà Lương Phượng Luận văn tốt nghiệp trường đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 44 trang 42 11 Đinh Quang Tuấn, 2009 Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm tỏi, nghệ, gừng rau xanh thức ăn đến suất phẩm chất quầy thịt gà Lương Phượng LVTN kỷ sư Chăn Nuôi Trường ĐHNL TP HCM 42 trang 12.Trần Văn Tuấn, 2003 Ảnh hưởng Esprorafeed Gustor XXI poultry đến suất trứng sức đề kháng bệnh gà đẻ trứng thương phẩm LVTN kỷ sư Chăn Nuôi – Thú Y, ĐHNL TP.HCM 13 Trần Lương Hồng Vân, 2007 Khảo sát tác dụng Prbiotic thảo dược đến sinh trưởng tiêu chảy heo cai sữa Luận văn tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm TP HCM 63 trang Tài liệu tiếng Nước Ngoài 14 Bernet MF; Brassart D; Neeser JR and Servin AL, 1993 Adhesion of human bifidobacterial strains to cultured human intestinal epithelial cells and inhibition of enteropathogen–cell interactions Appl Environ Microbiol 15 Fuller R, 1989 Probiotics in man and animals J App Bacteriol 16 Gibson GR, Roberfroid MB, 1995 Dietary Modulation of the Colonic Microbiota: Introducing the Concept of Prebiotics 17 Havenaar R and Huis Int Veld JHJ, 1992 Probiotics: A general view In:Wood BJB, editor The Lactic Acid Bacteria, vol 1: The Lactic Acid Bacteria in Health and Disease.Elsevier Applied Science, London 18.Lilly DM and Stillwell RH, 1965 Probiotics: Growth promoting factors produced by microorganisms Science 19 M de Vrese, J Schrezenmeir, 2008 Probiotic and prebiotic review 20 Parker RB, 1974 Probiotics, the other half of the antibiotic story Anim Nutr Health 21.Tuomola EM and Salminen S, 1998 Adhesion of some probiotic and dairy Lactobacillus strains to Caco-2 cell cultures Int J Food Microbiol 22.Yuan Kun Lee Seppo Salmilen, 2009 Handbook of Probiotics and Prebiotics National university of Singapore, Singapore and University of Turku, Turku, Finland 43 Tài liệu Internet < http://www.caythuocquy.info.vn/> 44 PHỤ LỤC Chú thích ANOVA Trọng lượng bình qn gà lúc bắt đầu thí nghiệm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL ban đầu Source DF SS MS F P TN 0,3892 0,1297 2,39 0,144 Error 0,4333 0,0542 Total 11 0,8225 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 38,833 0,058 ( * -) 39,100 0,265 ( * ) 3 38,600 0,000 ( * ) 38,767 0,379 ( * -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,233 38,50 38,85 39,20 39,55 Trọng lượng bình quân gà đạt tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 43121 14374 18,20 0,000 Error 586 462746 790 Total 589 505867 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 150 215,07 30,43 ( -* ) 146 222,55 26,78 ( * -) 147 237,51 29,51 ( * -) 147 231,32 25,33 ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 28,10 220 230 240 Trọng lượng bình quân gà đạt tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 520402 173467 25,03 0,000 Error 582 4033709 6931 Total 585 4554111 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+1 149 481,31 83,34 ( -* ) 145 514,48 86,94 ( -* ) 146 563,66 89,23 ( * -) 146 531,13 72,53 ( -* ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 83,25 480 510 540 570 45 Trọng lượng bình quân gà đạt tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 370342 123447 4,61 0,003 Error 549 14709365 26793 Total 552 15079707 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 143 801,7 164,9 ( -* -) 139 821,8 170,9 ( -* -) 133 861,2 177,8 ( -* -) 138 861,4 139,0 ( -* -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 163,7 805 840 875 Trọng lượng bình quân gà đạt tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 354158 118053 2,74 0,042 Error 540 23231141 43021 Total 543 23585299 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 142 1172,0 191,0 ( * ) 135 1166,5 217,4 ( * -) 132 1230,2 232,6 ( * -) 135 1203,4 186,6 ( * ) + -+ -+ -Pooled StDev = 207,4 1160 1200 1240 Trọng lượng bình quân gà đạt 10 tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL 10 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 685628 228543 3,59 0,014 Error 531 33825896 63702 Total 534 34511524 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+1 139 1517,6 238,2 ( * ) 135 1566,7 254,2 ( * ) 128 1618,9 270,6 ( * ) 133 1569,6 246,7 ( -* ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 252,4 1500 1560 1620 1680 46 Tăng trọng tuyệt đối gà giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD 0-2 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 4,902 1,634 8,75 0,007 Error 1,494 0,187 Total 11 6,396 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 12,537 0,040 ( * ) 13,097 0,634 ( * ) 3 14,217 0,454 ( * ) 13,760 0,370 ( * ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,432 12,00 12,80 13,60 14,40 Tăng trọng tuyệt đối gà giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD 2-4 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 29,07 9,69 9,44 0,005 Error 8,21 1,03 Total 11 37,28 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 18,907 0,956 ( * -) 20,833 1,318 ( * ) 3 23,293 0,915 ( -* ) 21,177 0,785 ( * ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 1,013 18,0 20,0 22,0 24,0 Tăng trọng tuyệt đối gà giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD 4-6 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 4,95 1,65 1,06 0,418 Error 12,46 1,56 Total 11 17,41 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+1 22,903 1,426 ( * ) 21,953 0,510 ( * ) 3 22,260 0,639 ( * ) 23,627 1,878 ( -* ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 1,248 21,0 22,5 24,0 25,5 47 Tăng trọng tuyệt đối gà giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD 6-8 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 11,79 3,93 1,57 0,271 Error 20,03 2,50 Total 11 31,82 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 26,453 0,873 ( -* ) 24,640 2,805 ( -* ) 3 26,517 0,666 ( * -) 24,383 0,971 ( * -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 1,582 24,0 26,0 28,0 Tăng trọng tuyệt đối gà giai đoạn – 10 tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD 8-10 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 27,57 9,19 3,02 0,094 Error 24,33 3,04 Total 11 51,89 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 24,670 1,362 ( -* ) 28,580 1,905 ( * -) 3 27,843 1,244 ( * -) 26,170 2,264 ( -* ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 1,744 22,5 25,0 27,5 30,0 48 Tăng trọng tuyệt đối gà q trình thí nghiệm Two-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD Source DF SS MS TN 7,59 2,53 GIAI ĐOẠN 442,39 110,60 Error 12 18,48 1,54 Total 19 468,47 TN Mean 21,09 21,82 22,83 21,82 GIAI ĐOẠN Mean 13,41 21,05 22,69 25,50 26,82 F 1,64 71,82 P 0,232 0,000 Individual 95% CI + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 20,00 21,00 22,00 23,00 Individual 95% CI + -+ -+ -+( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+16,00 20,00 24,00 28,00 Thức ăn tiêu thụ giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TATT 0-2 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 0,229 0,076 0,13 0,938 Error 4,608 0,576 Total 11 4,837 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 20,610 0,173 ( -* ) 20,553 0,479 ( * -) 3 20,913 1,413 ( * -) 20,650 0,216 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,759 19,60 20,30 21,00 21,70 49 Thức ăn tiêu thụ giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TATT 2-4 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 25,18 8,39 7,88 0,009 Error 8,52 1,06 Total 11 33,70 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 39,323 1,480 ( * -) 42,867 0,634 ( * ) 3 42,827 1,266 ( * ) 42,067 0,248 ( * ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 1,032 38,0 40,0 42,0 44,0 Thức ăn tiêu thụ giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TATT 4-6 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 15,65 5,22 0,58 0,647 Error 72,45 9,06 Total 11 88,11 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 61,950 4,061 ( -* ) 60,373 1,859 ( * -) 3 63,337 1,251 ( * ) 62,933 3,836 ( -* ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 3,009 57,0 60,0 63,0 66,0 Thức ăn tiêu thụ giai đoạn - tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TATT 6-8 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 15,9 5,3 0,30 0,823 Error 140,3 17,5 Total 11 156,2 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 88,297 2,563 ( -* -) 89,950 5,574 ( -* -) 3 89,987 5,135 ( -* -) 87,267 2,475 ( -* -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 4,187 84,0 88,0 92,0 96,0 50 Thức ăn tiêu thụ giai đoạn – 10 tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TATT 8-10 tuần tuổi Source DF SS MS F TN 107,4 35,8 0,66 Error 431,7 54,0 Total 11 539,1 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 95,36 95,50 94,01 88,18 7,35 P 0,598 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 3,63 ( -* -) 3,67 ( -* ) 8,82 ( * -) 10,56 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 80,0 88,0 96,0 104,0 Thức ăn tiêu thụ q trình thí nghiệm Two-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TATT Source DF SS MS TN 11,67 3,89 GIAI ĐOẠN 15255,79 3813,95 Error 12 43,13 3,59 Total 19 15310,59 F 1,08 1061,04 P 0,394 0,000 Individual 95% CI -+ -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -+ 58,50 60,00 61,50 63,00 64,50 TN Mean 61,11 61,85 62,21 60,22 GIAI ĐOẠN Mean 20,68 41,77 62,15 88,88 93,26 Individual 95% CI -+ -+ -+ -+ -+ (*) (*) (*) (*) (*) -+ -+ -+ -+ -+ 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 51 Hệ số chuyển biến thức ăn giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for HSCBTA 0-2 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 0,04203 0,01401 2,98 0,096 Error 0,03760 0,00470 Total 11 0,07963 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ -1 1,6267 0,0493 ( * ) 1,5800 0,1082 ( * ) 3 1,4767 0,0611 ( * ) 1,5067 0,0306 ( * ) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 0,0686 1,40 1,50 1,60 1,70 Hệ số chuyển biến thức ăn giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for HSCBTA 2-4 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 0,2171 0,0724 1,11 0,400 Error 0,5214 0,0652 Total 11 0,7385 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 3,0000 0,3000 ( * ) 3,0767 0,3150 ( -* ) 3 2,7167 0,1888 ( -* ) 2,9067 0,1893 ( * ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,2553 2,40 2,70 3,00 3,30 Hệ số chuyển biến thức ăn giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for HSCBTA 4-6 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 2,585 0,862 1,74 0,237 Error 3,971 0,496 Total 11 6,555 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 2,8900 0,0700 ( * ) 2,9867 0,3166 ( -* ) 3 4,0100 1,3645 ( * ) 2,9467 0,1350 ( * -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,7045 2,0 3,0 4,0 5,0 52 Hệ số chuyển biến thức ăn giai đoạn – tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for HSCBTA 6-8 tần tuổi Source DF SS MS F P TN 0,6995 0,2332 2,68 0,118 Error 0,6963 0,0870 Total 11 1,3959 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 3,3867 0,0737 ( -* ) 3,9800 0,4687 ( * -) 3 3,4767 0,0513 ( -* -) 3,8100 0,3470 ( -* -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,2950 3,20 3,60 4,00 4,40 Hệ số chuyển biến thức ăn giai đoạn – 10 tuần tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for HSCBTA 8-10 tuần tuổi Source DF SS MS F P TN 1,072 0,357 1,27 0,348 Error 2,252 0,281 Total 11 3,324 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 4,1767 0,2532 ( -* -) 3,3467 0,0981 ( -* -) 3 3,7700 0,5804 ( -* -) 3,6333 0,8457 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,5305 2,80 3,50 4,20 4,90 Hệ số chuyển biến thức ăn q trình thí nghiệm Two-way Analysis of Variance Analysis of Variance for HSCBTA Source DF SS MS TN 0,046 0,015 GIAI ĐOẠN 12,502 3,126 Error 12 1,494 0,125 Total 19 14,043 TN Mean 3,02 2,99 3,09 2,96 F 0,12 25,10 P 0,945 0,000 Individual 95% CI + -+ -+ -+( * ) ( * ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+2,80 3,00 3,20 3,40 53 GIAI ĐOẠN Mean 1,55 2,93 3,21 3,66 3,73 Individual 95% CI + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( * ) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 1,60 2,40 3,20 4,00 Tỷ lệ quầy thịt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL quầy thịt Source DF SS MS F P TN 10,61 3,54 1,48 0,250 Error 20 47,76 2,39 Total 23 58,36 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 66,630 0,850 ( * ) 66,582 1,189 ( * ) 67,760 2,353 ( * ) 65,908 1,371 ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 1,545 66,0 67,5 69,0 Tỷ lệ đùi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL đùi Source DF SS MS TN 13,02 4,34 Error 20 41,81 2,09 Total 23 54,83 Level N 6 6 Pooled StDev = Mean 34,307 33,052 32,438 32,577 1,446 StDev 1,802 1,298 1,334 1,284 F 2,08 P 0,136 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -32,4 33,6 34,8 54 Tỷ lệ ức One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL lòng Source DF SS MS TN 0,686 0,229 Error 20 6,139 0,307 Total 23 6,825 Level N 6 6 Pooled StDev = Mean 4,6650 4,4550 4,9283 4,7317 StDev 0,3742 0,3722 0,6814 0,6964 0,5540 F 0,74 P 0,538 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 4,00 4,40 4,80 5,20 Tỷ lệ chết Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts SONG 139 133,75 CHET 11 16,25 Total 150 135 133,75 15 16,25 150 128 133,75 22 16,25 150 133 133,75 17 16,25 150 Total 535 65 600 Chi-Sq = 0,206 0,012 0,247 0,004 DF = 3, P-Value + 1,696 + 0,096 + 2,035 + 0,035 = 0,228 + + + = 4,331 55 ... ruột vi khuẩn gây hại liên kết với prebiotic thay niêm mạc ruột Làm giảm cholesterol máu: prebiotic gián tiếp làm giảm cholesterol máu cách thúc đẩy phát triển vi khuẩn Lactic 2.4.6 Khái niệm synbiotic... khoa học: Zingiber officinale - Rosc Có ba loại gừng trồng phổ biến: Gừng dại (Zingiber cassumuar) Gừng gió (Zingiber ccerumbet) Gừng trâu, Gừng dé (Zingiber officinaele) Gừng trồng nhiều nơi giới,... Nam, có lơng màu vàng, vàng sẫm, lốm đốm hoa cú sẫm, mào đơn dựng đứng Gà có tốc độ sinh trưởng nhanh 11 tuần tuổi gà trống đạt 1900 g, gà mái đạt 1300 g, hệ số chuyển biến thức ăn khoảng 2,4
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRY STAR VÀ CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI NGHỆ GỪNG ĐẾN SỨC SỐNG, TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT QUẦY THỊT GÀ LƯƠNG PHƯỢNG , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRY STAR VÀ CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI NGHỆ GỪNG ĐẾN SỨC SỐNG, TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT QUẦY THỊT GÀ LƯƠNG PHƯỢNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay