KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN KIM LONG

99 0 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN KIM LONG Sinh viên thực : LÊ MỸ LAN Lớp : DH06CN Ngành : Chăn Ni Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 08/2010   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** LÊ MỸ LAN KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN KIM LONG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT Tháng 08/2010   i   XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: LÊ MỸ LAN Tên khóa luận “Khảo sát sức sinh sản số giống heo nái trại Heo Giống Cao Sản Kim Long” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng Chấm Thi Tốt Nghiệp Khoa ngày 30/8/2010 Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT   ii   LỜI CẢM ƠN Mãi nhớ ơn: Cha mẹ: Người có cơng sinh thành, ni dưỡng dạy dỗ, động viên cho đường học tập đời để có ngày hơm Gia đình tơi: Đã thương u, tin tưởng, giúp đỡ bên bao năm tháng qua Trân trọng cảm ơn: Cô Võ Thị Tuyết tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bước, chi tiết cho em suốt thời gian thực đề tài, hoàn thành luận văn tốt nghiệp Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm, tồn thể q thầy Khoa Chăn Ni Thú Y hết lòng dạy bảo truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian qua Chân thành cảm ơn: Ban Giám Đốc Cán Bộ Trại heo giống cao sản Kim Long Tồn thể chú, anh chị, kỹ thuật cơng nhân trại nhiệt tình giúp đỡ, dạy bảo tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập vừa qua Thành thật cảm ơn: Tồn thể bạn bè bạn Chăn Ni 32 ủng hộ cổ vũ cho tơi có thêm nhiều nghị lực vượt qua khó khăn thời gian qua Lê Mỹ Lan   iii   TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài thực từ ngày 15/01/2010 đến ngày 30/04/2010 Trại heo giống cao sản Kim Long Nội dung luận văn khảo sát đánh giá số tiêu sinh sản số giống heo có trại Chúng tơi theo dõi 219 nái với 819 ổ thuộc giống gồm có: Yorkshire, Landrace, Duroc, PiDu, DL, LY, YL Kết trung bình chung số tiêu sinh sản heo nái khảo sát ghi nhận sau: Tuổi đẻ lứa đầu quần thể nái khảo sát trung bình 384,9 ± 38,6 ngày Số lứa đẻ nái/năm trung bình 2,36 ± 0,24 lứa Số heo đẻ ra/ổ trung bình 11,38 ± 2,93 Số heo sơ sinh sống/ổ trung bình 10,49 ± 2,91 Trọng lượng sơ sinh/con trung bình 1,42 ± 0,22 kg Trọng lượng sơ sinh/ổ trung bình 14,84 ± 4,14 kg Số heo giao ni/ổ trung bình 9,62 ± 1,69 Số heo cai sữa trung bình 6,92 ± 0,27 Trọng lượng cai sữa/con trung bình 6,92 ± 0,27 kg Trọng lượng cai sữa/ổ trung bình 65,85 ± 11,31 kg Dựa vào số sinh sản heo nái (SPI) theo NSIF (2004), nhóm giống heo nái xếp hạng sau: Hạng I: LY Hạng II: Y Hạng III: YL Hạng IV: L Hạng V: D Hạng VI: PD Hạng VII: DL   iv   MỤC LỤC Trang Trang tựa i TÓM TẮT LUẬN VĂN ii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .1 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược trại heo giống cao sản Kim Long .3 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử trại 2.1.3 Nhiệm vụ trại heo giống cao sản Kim Long 2.1.4 Cơ cấu tổ chức trại heo giống cao sản Kim Long .4 2.1.5 Cơ cấu đàn giống công tác giống trại heo giống cao sản Kim Long 2.1.5.1 Giống .4 2.1.5.2 Công tác giống 2.2 Đặc điểm giống heo trại heo giống cao sản Kim Long 2.2.1 Giống YorkShire 2.2.2 Giống Landrace 2.2.3 Giống Duroc .6 2.2.4 Giống Pietrain 2.2.5 Giống lai Pidu 2.2.6 Giống lai PiPiDu (75%Pi25%Du) 2.2.7 Giống lai PiPiPiDu (87,5%Pi12,5%Du)   v   2.2.8 Giống lai Yorkshire-Landrace (YL) 2.2.9 Giống lai Landrace-Yorkshire (LY) 2.3 Năng suất sinh sản heo nái yếu tố ảnh hưởng đến suất 2.3.1 Ngoại hình thể chất 2.3.2 Tuổi thành thục 10 2.3.3 Tuổi phối giống lần đầu 12 2.3.4 Tuổi đẻ lứa đầu .12 2.3.5 Tỷ lệ thụ thai 13 2.3.6 Thời gian phối giống lại 14 2.3.7 Số lứa đẻ nái năm 14 2.3.8 Số heo đẻ ổ .15 2.3.9 Số heo sống ổ .16 2.3.10 Trong lượng heo sơ sinh/ổ chênh lệch trọng lượng chúng 17 2.3.11 Trọng lượng heo cai sữa 19 2.3.12 Tổng số heo cai sữa nái năm .19 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản nái 20 2.4.1 Yếu tố di truyền 20 2.4.2 Yếu tố ngoại cảnh 20 2.5 Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản nái .21 2.6 Thành tích sinh sản heo nái số trại giới 22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 25 3.1 Thời gian địa điểm 25 3.2 Phương pháp khảo sát 25 3.3 Đối tượng khảo sát 25 3.4 Điều kiện nuôi thú khảo sát .25 3.4.1 Chuồng trại .25 3.4.2 Thức ăn 26 3.4.3 Nguồn nước 27 3.4.4 Quy trình chăm sóc, ni dưỡng nái đẻ heo theo mẹ 27   vi   3.4.5 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 29 3.4.5.1 Vệ sinh sát trùng 29 3.4.5.2 Quy trình tiêm phòng vaccine Trại heo giống cao sản Kim Long 30 3.5 Nội dung khảo sát 31 3.5.1 Tuổi đẻ lứa đầu .31 3.5.2 Khoảng cách lứa đẻ .31 3.5.3 Số lứa đẻ nái năm .31 3.5.4 Số heo đẻ ra/ổ 31 3.5.5 Số heo đẻ sống/ổ 31 3.5.6 Số heo sống /ổ hiệu chỉnh .31 3.5.7 Số heo sơ sinh để nuôi/ổ 31 3.5.8 Trọng lượng sơ sinh/ heo 31 3.5.9 Trọng lượng heo sơ sinh /ổ 32 3.5.10 Số heo cai sữa /ổ 32 3.5.11 Trọng lượng heo cai sữa/ổ .32 3.5.12 Trọng lượng cai sữa/ heo 32 3.5.13 Trọng lượng heo cai sữa điều chỉnh 32 3.3.4.14 Chỉ số SPI xếp hạng khả sinh sản nhóm giống nái 33 3.5: Phương pháp xử lý số liệu 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Các nhóm giống heo nái số lứa đẻ khảo sát 35 4.2 Tuổi đẻ lứa đẩu, khoảng cách lứa đẻ, số lứa đẻ nái/năm 35 4.2.1 Tuổi đẻ lứa đầu .35 4.2.2 Khoảng cách lứa đẻ 36 4.2.3 Số lứa đẻ nái/năm .37 4.3 Số heo đẻ ra/ổ, số heo sống/ổ, số heo sống điều chỉnh phân tích theo giống 37 4.3.1 Số đẻ ra/ổ phân tích theo giống nái 37 4.3.2 Số sống/ổ, phân tích theo giống nái 38   vii   4.3.3 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh phân tích theo giống 39 4.4 Trọng lượng sơ sinh/con, trọng lượng sơ sinh heo con/ổ phân tích theo giống 40 4.4.1 Trọng lượng sơ sinh/con phân tích theo giống 40 4.4.2 Trọng lượng sơ sinh/ổ phân tích theo giống 40 4.5 Số heo giao nuôi/ổ, số heo cai sữa/ổ phân tích theo giống 41 4.5.1 Số heo giao ni/ổ phân tích theo giống 41 4.5.2 Số heo cai sữa/ổ phân tích theo giống Error! Bookmark not defined 4.6 Trọng lượng cai sữa/con, trọng lượng cai sữa/ổ phân tích theo giống .43 4.6.1 Trọng lượng cai sữa/con phân tích theo giống .43 4.6.2 Trọng lượng cai sữa/ổ phân tích theo giống 44 4.7 Số đẻ ra/ổ, số sống/ổ phân tích theo lứa đẻ 44 4.7.1 Số đẻ ra/ổ phân tích theo lứa đẻ 44 4.7.2 Số heo sống/ổ phân tích theo lứa đẻ 45 4.8 Trọng lượng sơ sinh/con, trọng lượng sơ sinh/ổ phân tích theo lứa đẻ 46 4.8.1 Trọng lượng sơ sinh/con phân tích theo lứa đẻ 47 4.8.2 Trọng lượng sơ sinh heo con/ổ phân tích theo lứa đẻ 47 4.9 Số giao nuôi, số cai sữa phân tích theo lứa đẻ .47 4.9.1 Số heo giao ni/ổ phân tích theo lứa đẻ 47 4.9.2 Số heo cai sữa/ổ phân tích theo lứa đẻ .48 4.10 Trọng lượng cai sữa/con, trọng lượng cai sữa/ổ phân tích theo lứa đẻ .48 4.10.1 Trọng lương cai sữa/con phân tích theo lứa đẻ 48 4.10.2 Trọng lượng cai sữa/ổ phân tích theo lứa đẻ 49 4.11 Số heo đẻ ra/ổ, heo sống/ổ, số heo sống hiệu chỉnh phân tích theo năm đẻ 50 4.11.1 Số đẻ phân tích theo năm đẻ .50 4.11.2 Số sống phân tích theo năm đẻ 51 4.11.3 Số sống điều chỉnh phân tích theo năm đẻ 51 4.12 Trọng lượng sơ sinh/con, trọng lượng sơ sinh heo con/ổ phân tích theo năm đẻ 51   viii   4.12.1 Trọng lượng sơ sinh/con phân tích theo năm đẻ 52 4.12.2 Trọng lượng sơ sinh heo con/ổ phân tích theo năm đẻ 52 4.13 Số heo để nuôi/ổ, số heo cai sữa/ổ phân tích theo năm đẻ 52 4.13.1 Số heo giao nuôi/ổ phân tích theo năm đẻ .52 4.13.2 Số heo cai sữa/ổ phân tích theo năm đẻ 53 4.14 Trọng lương cai sữa/con, trọng lượng cai sữa/ổ phân tích theo năm đẻ 53 4.14.1 Trọng lương cai sữa/con phân tích theo năm đẻ 53 4.14.2 Trọng lượng cai sữa/ổ phân tích theo năm đẻ 54 4.15 Chỉ số sinh sản heo nái (SPI) nhóm giống 54 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận .57 5.1.1 Kết luận 57 5.1.2 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 61   ix   L 189 10.942 2.852 LY 130 11.866 2.806 PD 39 10.469 2.820 Y 180 11.048 2.619 YL 236 11.197 3.134 ( -* -) ( * ) ( * ) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.853 9.0 10.0 11.0 12.0 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh/con phân tích theo giống Analysis of Variance for TLSS Source DF SS MS F P GIONG 1.1858 0.1976 4.13 0.000 Error 807 38.5819 0.0478 Total 813 39.7677 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev D 26 1.4985 0.1848 DL 19 1.5758 0.2743 L 188 1.4398 0.1966 LY 130 1.4183 0.2177 PD 39 1.4605 0.1919 Y 179 1.3944 0.2360 YL 233 1.3829 0.2247 -+ -+ -+ -+( * -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+- Pooled StDev =   0.2187 1.40 72 1.50 1.60 1.70   Phụ lục Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh/ổ phân tích theo giống Analysis of Variance for TLSS(kg/o) Source DF SS MS F P GIONG 296.9 49.5 2.93 0.008 Error 806 13632.5 16.9 Total 812 13929.4 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ D 26 13.587 3.450 ( -* -) DL 19 16.153 3.513 L 188 14.796 4.158 LY 130 15.994 4.577 PD 38 14.038 4.211 Y 179 14.544 3.887 ( * ) YL 233 14.635 4.064 (-* ) ( * ) ( * ) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 4.113 14.0 16.0 18.0 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số giao ni phân tích theo giống Analysis of Variance for SCGN Source DF SS MS F P GIONG 61.55 10.26 3.62 0.002 Error 797 2261.38 2.84 Total 803 2322.93 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level   N Mean StDev + -+ -+ -+ 73   D 25 8.840 1.519 ( * ) DL 19 9.474 1.867 ( * ) L 186 9.489 1.700 ( -* -) LY 128 10.016 1.636 PD 39 8.872 1.735 Y 176 9.682 1.763 ( -* ) YL 231 9.654 1.629 ( -* -) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+-Pooled StDev = 1.684 8.40 9.00 9.60 10.20 Phụ lục 10 Bảng ANOVA tiêu số cai sữa phân tích theo giống Analysis of Variance for SCCSUA Source DF SS MS F P GIONG 51.68 8.61 3.32 0.003 Error 797 2070.34 2.60 Total 803 2122.02 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ D 25 8.800 1.443 ( * -) DL 19 9.421 1.805 L 186 9.452 1.641 LY 128 9.914 1.552 PD 39 8.872 1.454 Y 176 9.614 1.753 YL 231 9.532 1.532 ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( * -) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev =   1.612 8.40 74 9.00 9.60 10.20   Phụ lục 11 Bảng ANOVA tiêu số trọng lượng cai sữa/con phân tích theo giống Analysis of Variance for TLCS Source DF SS MS F P GIONG 1.3081 0.2180 2.94 0.008 Error 796 59.1256 0.0743 Total 802 60.4338 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev D 25 6.8768 0.1904 DL 19 6.9737 0.2124 L 186 6.8974 0.2650 LY 128 6.9156 0.2140 PD 39 6.8913 0.2540 Y 175 6.8803 0.3688 YL 231 6.9789 0.2333 + -+ -+ -+-( * -) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( -* ) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.2725 6.80 6.90 7.00 7.10 Phụ lục 12 Bảng ANOVA tiêu số trọng lượng cai sữa/ổ phân tích theo giống Analysis of Variance for TLCS(kg/o) Source DF SS MS F P GIONG 2720 453 3.61 0.002 Error 797 100055 126 Total 803 102775 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev   75   Level N Mean StDev D 25 60.20 9.97 DL 19 65.54 12.22 L 186 65.11 11.40 LY 128 68.46 10.63 PD 39 61.09 9.91 Y 176 65.93 12.40 YL 231 66.37 10.62 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( -* -) ( * ) ( * ) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 11.20 56.0 60.0 64.0 68.0 Phụ lục 13 Bảng ANOVA tiêu số đẻ phân tích theo lứa Analysis of Variance for SCDR Source DF Lua SS 344.67 Error 809 6655.75 Total 818 7000.42 MS 38.30 F P 4.65 0.000 8.23 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level   N Mean StDev + -+ -+ -+ 220 10.645 2.685 175 11.217 3.002 121 12.264 2.744 95 11.463 2.942 72 11.972 3.220 54 11.556 3.219 33 11.091 2.006 ( -* ) 22 11.364 2.985 ( -* -) (-*-) (-*-) (-* ) ( * ) ( * ) ( -* -) 76   15 13.867 2.386 10 12 10.833 3.186 ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.868 10.0 12.0 14.0 16.0 Phụ lục 14 Bảng ANOVA tiêu số sống phân tích theo lứa Analysis of Variance for SCCSONG Source DF Lua SS 305.54 Error 809 6611.15 Total 818 6916.70 MS 33.95 F 4.15 P 0.000 8.17 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 220 9.714 3.029 175 10.531 2.864 121 11.496 2.598 95 10.621 2.932 72 11.028 3.002 54 10.556 3.045 33 10.424 2.031 22 9.636 2.871 15 11.333 1.397 10 12 10.250 2.896 + -+ -+ -( * ) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( * -) + -+ -+ Pooled StDev =   2.859 9.6 77 10.8 12.0   Phụ lục 15 Bảng ANOVA tiêu số sống điều chỉnh phân tích theo lứa Analysis of Variance for SCCSHC Source DF Lua SS 133.57 Error 809 6610.22 Total 818 6743.78 MS 14.84 F 1.82 P 0.062 8.17 Phụ lục 16 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh/con phân tích theo lứa Analysis of Variance for TLSS Source DF Lua SS 1.3174 Error 804 38.4503 Total 813 39.7677 MS 0.1464 F 3.06 P 0.001 0.0478 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - 216 1.3603 0.1990 175 1.4600 0.2191 121 1.4146 0.2151 94 1.4487 0.2317 72 1.4008 0.2376 54 1.4352 0.2286 33 1.4618 0.2304 22 1.3932 0.2102 ( * ) 15 1.3900 0.2055 ( * ) 10 12 1.4975 0.3074 ( * ) ( * ) ( * -) ( * -) ( * ) ( -* ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev =   0.2187 1.30 78 1.40 1.50 1.60   Phụ lục 17 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh/ổ phân tích theo lứa Analysis of Variance for TLSS(kg/o) Source DF SS Lua 770.4 Error 803 13159.0 Total 812 13929.4 MS 85.6 F 5.22 P 0.000 16.4 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 215 13.429 4.016 175 15.167 3.987 121 16.141 3.909 94 15.424 4.154 ( -* -) 72 15.365 4.688 ( * ) 54 15.111 4.588 ( -* ) 33 15.064 2.920 ( * ) 22 13.332 4.223 15 15.687 2.639 10 12 14.633 2.719 ( * ) ( * ) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 4.048 12.0 14.0 16.0 18.0 Phụ lục 18 Bảng ANOVA tiêu số giao ni phân tích theo lứa Analysis of Variance for SCGN Source DF Lua 62.41 Error 794 2260.52 Total 803 2322.93   SS MS 6.93 F 2.44 2.85 79 P 0.010   Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - 213 9.357 1.714 173 9.613 1.690 120 10.158 1.665 93 9.527 1.729 ( * -) 72 9.639 1.826 ( -* -) 52 9.519 1.663 ( -* ) 32 9.813 1.281 22 9.364 1.733 15 10.067 1.033 10 12 8.917 1.782 ( *-) (-* ) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 1.687 8.0 9.0 10.0 11.0 Phụ lục 19 Bảng ANOVA tiêu số cai sữa phân tích theo lứa Analysis of Variance for SCCSUA Source DF SS Lua 68.74 Error 794 2053.29 Total 803 2122.02 MS 7.64 F 2.95 P 0.002 2.59 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level   N Mean StDev 213 9.268 1.648 173 9.532 1.619 120 10.117 1.524 93 9.462 1.646 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * -) ( -* -) 80   72 9.542 1.830 ( -* ) 52 9.462 1.578 ( * -) 32 9.656 1.181 22 9.273 1.486 15 10.067 0.961 10 12 8.833 1.749 ( * ) ( * -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 1.608 8.00 8.80 9.60 10.40 Phụ lục 20 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa/con phân tích theo lứa Analysis of Variance for TLCS Source DF Lua SS 1.1870 Error 793 59.2467 Total 802 60.4338 MS 0.1319 F 1.77 P 0.071 0.0747 Phụ lục 21 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa/ổ phân tích theo lứa Analysis of Variance for TLCS(kg/o) Source DF Lua SS 3594 Error 794 99182 Total 803 102775 MS 399 F 3.20 P 0.001 125 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level   N Mean StDev -+ -+ -+ - 213 63.57 11.35 173 66.04 11.32 120 69.80 10.62 93 65.89 11.43 ( -* -) 72 65.92 12.57 ( -* -) ( *-) ( * ) ( * -) 81   52 65.04 11.17 32 67.33 7.97 22 64.25 10.49 15 69.49 8.68 10 12 61.27 11.56 ( * ) ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 11.18 60.0 66.0 72.0 Phụ lục 22 Bảng ANOVA tiêu số đẻ phân tích theo năm Analysis of Variance for SCDR Source DF SS NAM 91.32 Error 814 6909.09 Total 818 7000.42 MS 22.83 F 2.69 P 0.030 8.49 Phụ lục 23 Bảng ANOVA tiêu số sống phân tích theo năm Analysis of Variance for SCCSONG Source DF NAM SS 185.60 Error 814 6731.10 Total 818 6916.70 MS 46.40 F 5.61 P 0.000 8.27 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - 25 11.080 3.523 ( -* -) 60 11.450 3.877 ( * -) 181 10.669 2.427 333 9.964 2.755 10 220 10.818 2.997 ( -* -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -   82   Pooled StDev = 2.876 9.80 10.50 11.20 11.90 Phụ lục 24 Bảng ANOVA tiêu số sống điều chỉnh phân tích theo năm Analysis of Variance for SCCSHC Source DF NAM SS 217.71 Error 814 6526.07 Total 818 6743.78 MS 54.43 F P 6.79 0.000 8.02 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 25 12.064 3.454 60 12.140 3.808 181 11.305 2.385 333 10.566 2.725 10 220 11.456 2.941 + -+ -+ -+ -( -* -) ( * ) ( * ) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.831 10.40 11.20 12.00 12.80 Phụ lục 25 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh/con phân tích theo năm Analysis of Variance for TLSS Source DF NAM SS 1.4758 Error 809 38.2919 Total 813 39.7677 MS 0.3689 F 7.79 P 0.000 0.0473 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev   83   Level N Mean StDev + -+ -+ 24 1.4363 0.2224 ( -* ) 59 1.3358 0.1678 181 1.4084 0.2461 331 1.3915 0.1973 10 219 1.4793 0.2323 ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ Pooled StDev = 0.2176 1.330 1.400 1.470 Phụ lục 26 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh/ổ phân tích theo năm Analysis of Variance for TLSS(kg/o) Source DF SS NAM 636.1 Error 808 13293.3 Total 812 13929.4 MS F 159.0 9.67 P 0.000 16.5 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 24 16.620 4.316 59 15.518 4.520 181 14.942 3.919 330 13.873 3.987 10 219 15.848 4.112 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( -* -) (-* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev =   4.056 13.5 15.0 84 16.5 18.0   Phụ lục 27 Bảng ANOVA tiêu số giao ni phân tích theo năm Analysis of Variance for SCGN Source DF SS NAM 17.07 Error 799 2305.86 Total 803 2322.93 MS 4.27 F 1.48 P 0.207 2.89 Phụ lục 27 Bảng ANOVA tiêu số cai sữa phân tích theo năm Analysis of Variance for SCCSUA Source DF SS NAM 14.11 Error 799 2107.92 Total 803 2122.02 MS 3.53 F 1.34 P 0.255 2.64 Phụ lục 28 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa/con phân tích theo năm Analysis of Variance for TLCS Source DF NAM SS 3.6649 Error 798 56.7688 Total 802 60.4338 MS 0.9162 F 12.88 P 0.000 0.0711 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 24 7.0046 0.3814 58 7.1359 0.3109 179 6.9400 0.2484 324 6.8738 0.2731 10 218 6.9089 0.2433 + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( -* -) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev =   0.2667 6.90 85 7.00 7.10 7.20   Phụ lục 29 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa/ổ phân tích theo năm Analysis of Variance for TLCS(kg/o) Source DF SS NAM 855 Error 799 101920 Total 803 102775 MS 214 F 1.68 128       86 P 0.154 ... số sinh sản heo nái) Y: Yorkshire L: Landrace P: Pietrain D: Ducroc YL: Yorkshire x Landrace LY: Landrace x Yorkshire PD: Pietrain x Ducroc DL: Ducroc x Landrace TP HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh... Pietrain 2.2.8 Giống lai Yorkshire-Landrace (YL) Trại sản xuất sử dụng giống lai York-Land đặc điểm ngoại hình thể chất là: Màu lơng tồn trắng, ngoại hình giống Yorkshire Landrace tùy theo tính trạng... 20 con/ổ 2.2.9 Giống lai Landrace-Yorkshire (LY) Trại sản xuất sử dụng giống lai Land-York đặc điểm ngoại hình thể chất là: Nái LY: Màu lơng tồn trắng, ngoại hình giống Landrace Yorkshire tùy theo
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN KIM LONG , KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO GIỐNG CAO SẢN KIM LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay