KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO 29 TỈNH BÌNH DƯƠNG

73 0 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO 2/9 TỈNH BÌNH DƯƠNG Sinh viên thực : LÊ ANH KIỆT Lớp : DH05DY Ngành : DƯỢC – THÚ Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** LÊ ANH KIỆT KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHĨM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO 2/9 TỈNH BÌNH DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ ngành Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS PHẠM TRỌNG NGHĨA TS TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lê Anh Kiệt Tên luận văn: “Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái Xí Nghiệp Chăn Ni Heo 2/9, tỉnh Bình Dương.” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng Chấm Thi Tốt Nghiệp Khoa ngày ………… Giáo viên hướng dẫn TS Trần Văn Chính ii LỜI CẢM TẠ Thành kính dâng ơn Cha Mẹ Đã có cơng sinh thành, ni dưỡng, chăm sóc cho khôn lớn chỗ dựa vững năm tháng cắp sách đến trường Trân trọng cảm ơn - Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y - Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật - Quý Thầy Cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Đã tạo điều kiện học tập truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường Chân thành ghi ơn Hương hồn TS Phạm Trọng Nghĩa, thầy giúp đỡ phần đầu thực tập TS Trần Văn Chính tận tình hướng dẫn, giúp đỡ giai đoạn cuối hồn chỉnh khóa luận Chân thành cảm tạ - Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Chăn Ni Heo 2/9, tỉnh Bình Dương - Các Cơ, Chú, Anh Chị Em cơng nhân viên Xí Nghiệp Đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Cảm ơn Tất bạn ngồi lớp tơi chia vui buồn học tập giúp đỡ, động viên tơi thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt ngiệp Lê Anh Kiệt iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài thực từ ngày 01/3/2007 đến ngày 01/7/2007 Xí Nghiệp Chăn Ni Heo 2/9 tỉnh Bình Dương với mục đích đánh giá khả sinh sản nhóm giống heo nái có Xí Nghiệp Số liệu thu thập qua lứa theo ghi chép Xí Nghiệp khứ (ngày sinh, tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu, số heo đẻ ổ, số heo cai sữa,….) 140 heo nái thuộc nhóm giống khác gồm:YL (39 con), LY (36 con), LL (19 con),YY (38 con), LLY (8 con) Kết khảo sát cho thấy số tiêu sinh sản trung bình quần thể sau: Tuổi phối giống lần đầu (257,01 ngày), tuổi đẻ lứa đầu (373,42 ngày), số heo đẻ ổ (9,14 con/ổ), số heo sơ sinh sống (9,05 con/ổ), số heo sơ sinh sống điều chỉnh (9,56 con/ổ), số heo chọn nuôi (8,70 con/ổ), số heo giao ni (9,31 con/nái), trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống (13,44 kg/ổ), trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống (1,51kg/con), tuổi cai sữa heo (24,86 ngày),số heo cai sữa (9,17con/ổ), trọng lượng toàn ổ heo cai sữa (60,81 kg/ổ), trọng lượng bình quân heo cai sữa (6,63 kg/con), trọng lượng toàn ổ heo cai sữa hiệu chỉnh (57,28 kg/ổ), khoảng cách lứa đẻ (161,89 ngày), số lứa đẻ nái năm (2,33 lứa), số heo cai sữa nái năm (16,78 con) Dựa vào SPI, nhóm giống heo nái xếp hạng khả sinh sản từ tốt đến xấu sau: Hạng I: LY (107,64 điểm) Hạng II: YL (106,95 điểm) Hạng III: LL (96,44 điểm) Hạng IV: YY (87,58 điểm) Hạng V: LLY (49,00 điểm) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt khóa luận iv Chú thích từ viết tắt viii Danh sách bảng ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược Xí Nghiệp Chăn Nuôi Heo 2/9 2.1.1 Lịch sử hình thành .3 2.1.2 Vị trí địa lý 2.1.3 Chức 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.5.1 Con giống .5 2.1.5.2 Phương pháp chọn giống 2.2.Yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản heo nái 2.2.1 Yếu tố di truyền 2.2.2 Yếu tố ngoại cảnh 2.3 Các biện pháp nâng cao khả sinh sản nái .7 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 3.1 Thời gian địa điểm 3.2 Nội dung khảo sát v 3.3 Phương pháp khảo sát 3.3.1 Phương pháp 3.3.2 Đối tượng 3.4 Hệ thống chuồng trại 3.4.1Chuồng trại 3.4.2 Thức ăn .10 3.4.3 Nước uống .10 3.4.4 Chăm sóc quản lý .11 3.4.5 Quy trình vệ sinh thú y phòng bệnh cho heo 11 3.4.5.1 Quy trình vệ sinh thú y 11 3.4.5.2 Quy trình tiêm phòng 12 3.5 Các tiêu khảo sát 14 3.5.1 Tuổi phối giống lần đầu 14 3.5.2 Tuổi đẻ lứa đầu .14 3.5.3 Số heo đẻ ổ .14 3.5.4 Số heo sơ sinh sống ổ 14 3.5.5 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh 14 3.5.6 Số heo chọn nuôi .14 3.5.7 Số heo giao nuôi 14 3.5.8 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh 15 3.5.9 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh 15 3.5.10 Số heo cai sữa 15 3.5.11 Tuổi cai sữa heo 15 3.5.12 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa .15 3.5.13 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 15 3.5.14 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 15 3.5.15 Khoảng cách hai lứa đẻ 16 3.5.16 Số lứa đẻ nái /năm 16 3.5.17 Số heo cai sữa nái năm 16 vi 3.5.18 Xếp hạng nhóm giống 16 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 17 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Tuổi phối giống lần đầu .18 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu 19 4.3 Số heo đẻ ổ .20 4.4 Số heo sơ sinh sống 22 4.5 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh 24 4.6 Số heo chọn nuôi 25 4.7 Số heo giao nuôi 27 4.8 Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống 29 4.9 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống .31 4.10 Tuổi cai sữa heo 33 4.11 Số heo cai sữa 34 4.12 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 36 4.13 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 38 4.14 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 40 4.15 Khoảng cách lứa đẻ 41 4.16 Số lứa đẻ nái năm .42 4.17 Số heo cai sữa nái năm 43 4.18 Chỉ số sinh sản heo nái xếp hạng khả sinh sản nhóm giống 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 KẾT LUẬN 46 5.2 ĐỀ NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 50 vii CHÚ THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT YL : Heo nái có cha giống Yorkshire mẹ giống Landrace LY : Heo nái có cha giống Landrace mẹ giống Yorkshire LL : Heo nái giống Landrace YY : Heo nái giống Yorkshire LLY : Heo nái lai có cha giống Landrace mẹ lai Landrace-Yorkshire STT : Số thứ tự N giống : Nhóm giống X : Trung bình TSTK : Tham số thống kê CV : Hệ số biến động (Coefficient of variation) SD : Độ lệch chuẩn (Standar deviation) SPI : Chỉ số sinh sản heo nái (Sow Productivity Index) NSIF : Liên đoàn cải thiện giống heo Mỹ (Naltional Swine Improverment Federation) TĂHH : Thức ăn hỗn hợp viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Bảng phân bố số lượng heo nái lứa đẻ nhóm giống khảo sát Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng loại TĂHH 10 Bảng 3.3: Qui trình tiêm phòng trại 13 Bảng 3.4: Hệ số điều chỉnh heo sơ sinh sống lứa chuẩn 14 Bảng 3.5: Hệ số điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa ngày tuổi cai sữa chuẩn (21 ngày) 15 Bảng 3.6: Hệ số điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa số heo giao nuôi chuẩn (≥ 10) .16 Bảng 3.7: Hệ số điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa lứa đẻ chuẩn (lứa 2) 16 Bảng 4.1 Tuổi phối giống lần đầu 18 Bảng 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu 19 Bảng 4.3 Số heo đẻ ổ theo nhóm giống 20 Bảng 4.4 Số heo đẻ ổ theo lứa .21 Bảng 4.5: Số heo sơ sinh sống theo nhóm giống 22 Bảng 4.6 Số heo sơ sinh sống theo lứa .23 Bảng 4.7: Số heo sơ sinh sống điều chỉnh 24 Bảng 4.8 Số heo chọn ni theo nhóm giống 25 Bảng 4.9 Số heo chọn nuôi theo lứa 26 Bảng 4.10 Số heo giao ni theo nhóm giống 27 Bảng 4.11 Số heo giao nuôi theo lứa 28 Bảng 4.12: Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo giống 29 Bảng 4.13: Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống theo lứa .30 Bảng 4.14 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo nhóm giống 31 Bảng 4.15 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo lứa 32 Bảng 4.16 Tuổi cai sữa heo theo nhóm giống 33 Bảng 4.17 Tuổi cai sữa heo theo lứa 34 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Chỉ tiêu kỹ thuật lợn giống gốc (Quyết định số 1712/QĐ-BNN-CN ngày 09/06/2008) Trần Văn Chính (2008) Giáo trình thực hành giống gia súc gia cầm Bài giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trần Văn Chính (2008).Hướng dẫn thực hành phần mềm thống kê Minitab 12.21 for Window Bài giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Bùi Thị Mỹ Lệ (2004) Khảo sát số tiêu sinh sản số nhóm giống Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đơng Á Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa CNTY Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Phạm Trọng Nghĩa (2008) Giống đại cương Bài giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Võ Văn Ninh (2004).Chăn nuôi heo Bài giảng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Đinh Thị Phượng (2006) Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái trại heo Tâm Thư Thành Phố Đà Lạt Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa CNTY Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Tuân- Trần Thị Dân (2003) Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Nông Nghiệp Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Thủy (2006) Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái lai trại heo giống 2/9, tỉnh Bình Dương Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa CNTY Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 10 Lê Ngọc Thanh (2006) Khảo sát sức sinh sản heo nái thuộc số giống nuôi dãy lẻ, trại VI thuộc công ty chăn nuôi heo Sanmiguel Pure Foods tỉnh Bình Dương Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa CNTY Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 11 Ngơ Văn Thông (2005) Khảo sát khả sinh sản nhóm giống nái ni trại chăn ni Hưng Việt, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa CNTY Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 48 11 Nguyễn Thanh Tuyền (2005) Khảo sát sức sinh sản heo nái thuộc số giống Xí Nghiệp Heo Giống Cấp I Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa CNTY Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Website 12 National swine improvement Federation, 2004 Http://www.nsif.com/guidep/guidelines.htm 49 PHỤ LỤC Phụ lục 1:Danh sách đánh giá heo nái xếp hạng khả sinh sản theo số sinh sản heo nái (SPI) Xếp hạng theo STT GIỐNG SỐ TAI SPI YL 8710A 150,68 Giữ lại YL 8578A 148,51 Giữ lại YL 0181A 147,81 Giữ lại YL 9283A 145,62 Giữ lại YL 8252A 137,53 Giữ lại YL 8423A 136,24 Giữ lại YL 9286A 131,96 Giữ lại YL 8903A 130,31 Giữ lại YL 8827A 129,88 Giữ lại 10 YL 0394A 129,33 10 Giữ lại 11 YL 9280A 129,30 11 Giữ lại 12 YL 0535A 126,69 12 Giữ lại 13 YL 0194A 124,44 13 Giữ lại 14 YL 0941A 124,32 14 Giữ lại 15 YL 0956A 122,93 15 Giữ lại 16 YL 8821A 122,55 16 Giữ lại 17 YL 9467A 121,10 17 Giữ lại 18 YL 8675A 120,99 18 Giữ lại 19 YL 8819A 120,52 19 Giữ lại 20 YL 8858A 113,93 20 Giữ lại 21 YL 0131A 111,54 21 Giữ lại 22 YL 0533A 108,86 22 Giữ lại 50 nhóm giống Đề nghị 23 YL 8977A 107,89 23 Giữ lại 24 YL 8805A 106,43 24 Giữ lại 25 YL 9284A 104,82 25 Giữ lại 26 YL 8605A 93,22 26 Giữ lại 27 YL 0195A 89,12 27 Giữ lại 28 YL 8594A 87,52 28 Giữ lại 29 YL 0245A 85,95 29 Giữ lại 30 YL 0121A 85,19 30 Giữ lại 31 YL 0193A 84,71 31 Giữ lại 32 YL 9466A 73,82 32 Giữ lại 33 YL 8457A 71,49 33 Giữ lại 34 YL 8674A 63,56 34 Giữ lại 35 YL 0661A 58,40 35 Loại 36 YL 0511A 54,11 36 Loại 37 YL 0119A 53,86 37 Loại 38 YL 0696A 8,81 38 Loại 39 LY 9376A 179,65 Giữ lại 40 LY 0793A 149,71 Giữ lại 41 LY 9506A 139,25 Giữ lại 42 LY 8723A 137,19 Giữ lại 43 LY 9938A 135,47 Giữ lại 44 LY 8900A 135,12 Giữ lại 45 LY 0920A 134,50 Giữ lại 46 LY 9212A 131,50 Giữ lại 47 LY 9838A 126,11 Giữ lại 48 LY 0893A 122,83 10 Giữ lại 49 LY 9438A 120,76 11 Giữ lại 50 LY 0857A 120,68 12 Giữ lại 51 51 LY 9289A 118,23 13 Giữ lại 52 LY 9004A 117,18 14 Giữ lại 53 LY 9186A 116,08 15 Giữ lại 54 LY 9112A 111,50 16 Giữ lại 55 LY 0971A 111,30 17 Giữ lại 56 LY 9345A 107,79 18 Giữ lại 57 LY 9375A 107,02 19 Giữ lại 58 LY 9319A 104,07 20 Giữ lại 59 LY 0919A 100,32 21 Giữ lại 60 LY 8742A 96,95 22 Giữ lại 61 LY 0923A 96,67 23 Giữ lại 62 LY 9293A 94,00 24 Giữ lại 63 LY 9365A 93,20 25 Giữ lại 64 LY 9514A 92,46 26 Giữ lại 65 LY 0951A 91,76 27 Giữ lại 66 LY 9114A 91,26 28 Giữ lại 67 LY 0917A 90,54 29 Giữ lại 68 LY 9512A 90,16 30 Giữ lại 69 LY 9134A 85,63 31 Giữ lại 70 LY 9508A 78,80 32 Giữ lại 71 LY 0967A 76,71 33 Giữ lại 72 LY 9003A 66,47 34 Giữ lại 73 LY 0948A 65,11 35 Giữ lại 74 LY 8700A 39,15 36 Loại 75 LL L9098 151,23 Giữ lại 76 LL L9092 133,38 Giữ lại 77 LL L9056 117,02 Giữ lại 78 LL L8656 116,77 Giữ lại 52 79 LL L9012 116,08 Giữ lại 80 LL L8612 104,49 Giữ lại 81 LL L9097 102,97 Giữ lại 82 LL L8543 102,82 Giữ lại 83 LL L8577 102,18 Giữ lại 84 LL L8906 101,19 10 Giữ lại 85 LL L8581 100,66 11 Giữ lại 86 LL L9071 97,63 12 Giữ lại 87 LL L8340 92,69 13 Giữ lại 88 LL L9205 89,32 14 Giữ lại 89 LL L9211 89,10 15 Giữ lại 90 LL L8912 77,93 16 Giữ lại 91 LL L8481 72,03 17 Giữ lại 92 LL L9227 69,84 18 Giữ lại 93 LL L8173 50,86 19 Loại 94 LL L9334 40,64 20 Loại 95 YY Y9146 13,08 Giữ lại 96 YY Y9390 128,48 Giữ lại 97 YY Y9369 125,49 Giữ lại 98 YY Y9064 124,43 Giữ lại 99 YY Y9433 119,49 Giữ lại 100 YY Y9403 113,52 Giữ lại 101 YY Y8234 111,36 Giữ lại 102 YY Y9391 109,05 Giữ lại 103 YY Y8561 108,70 Giữ lại 104 YY Y8967 105,49 10 Giữ lại 105 YY Y9338 105,44 11 Giữ lại 106 YY Y9088 105,14 12 Giữ lại 53 107 YY Y9423 105,00 13 Giữ lại 108 YY Y8765 102,80 14 Giữ lại 109 YY Y9368 102,59 15 Giữ lại 110 YY Y9304 98,97 16 Giữ lại 111 YY Y9172 98,93 17 Giữ lại 112 YY Y9175 97,56 18 Giữ lại 113 YY Y9331 97,20 19 Giữ lại 114 YY Y9422 90,62 20 Giữ lại 115 YY Y8554 89,69 21 Giữ lại 116 YY Y9445 89,50 22 Giữ lại 117 YY Y8401 88,60 23 Giữ lại 118 YY Y8330 87,91 24 Giữ lại 119 YY Y9425 87,37 25 Giữ lại 120 YY Y8559 82,38 26 Giữ lại 121 YY Y8868 80,45 27 Giữ lại 122 YY Y8494 77,11 28 Giữ lại 123 YY Y8867 75,44 29 Giữ lại 124 YY Y8557 70,12 30 Giữ lại 125 YY Y9124 61,28 31 Giữ lại 126 YY Y9356 55,54 32 Loại 127 YY Y8384 45,01 33 Loại 128 YY Y8835 38,45 34 Loại 129 YY Y9140 36,39 35 Loại 130 YY Y8476 28,79 36 Loại 131 YY Y8487 28,25 37 Loại 132 YY Y8929 20,59 38 Loại 133 LLY 9151A 81,71 Giữ lại 134 LLY 0106A 70,91 Giữ lại 54 135 LLY 9205A 59,32 Giữ lại 136 LLY 0657A 55,68 Giữ lại 137 LLY 0629A 49,80 Loại 138 LLY 0607A 38,00 Loại 139 LLY 9540A 24,37 Loại 140 LLY 0609A 12,23 Loại Phụ lục 2: Bảng ANOVA tiêu tuổi phối giống lần đầu Analysis of Variance for TPLD Source DF giongnai SS MS 9960 2490 Error 135 303797 Total 139 313757 F P 1.11 0.356 2250 Phụ lục 3: Bảng ANOVA tiêu tuổi đẻ lứa đầu Analysis of Variance for TDLD Source DF giongnai SS MS 7980 1995 Error 135 320042 Total 139 328022 F P 0.84 0.501 2371 Phụ lục 4: Bảng ANOVA tiêu số heo đẻ ổ theo nhóm giống Analysis of Variance for SHCDRTO Source DF giongnai SS MS F 74.47 18.62 2.23 Error 427 3564.63 Total 431 3639.10 P 0.065 8.35 55 Phụ lục 5: Bảng ANOVA tiêu số heo đẻ ổ theo lứa Analysis of Variance for SHCDRTO Source DF SS lua 276.60 Error 426 3362.50 Total 431 3639.10 MS 55.32 F P 7.01 0.000 7.89 Phụ lục 6: Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống theo nhóm giống Analysis of Variance for SHCSSCS Source DF giongnai SS MS F 85.75 21.44 2.45 Error 420 3680.40 Total 424 3766.15 P 0.046 8.76 Phụ lục 7: Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống theo lứa đẻ Analysis of Variance for SHCSSCS Source DF SS lua 237.27 Error 419 3528.88 Total 424 3766.15 MS 47.45 F P 5.63 0.000 8.42 Phụ lục 8: Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh Analysis of Variance for SHCSSCSD Source DF giongnai SS MS F 51.93 12.98 1.36 Error 427 4071.36 Total 431 4123.29 P 0.246 9.53 56 Phụ lục 9: Bảng ANOVA tiêu số heo chọn ni theo nhóm giống Analysis of Variance for SHCCN Source DF giongnai SS MS 79.82 19.95 Error 419 3461.93 Total 423 3541.75 F P 2.42 0.048 8.26 Phụ lục 10: Bảng ANOVA tiêu số heo chọn nuôi theo lứa đè Analysis of Variance for SHCCN Source DF SS lua 228.72 Error 418 3313.03 Total 423 3541.75 MS 45.74 F P 5.77 0.000 7.93 Phụ lục 11: Bảng ANOVA tiêu số heo giao ni theo nhóm giống Analysis of Variance for SHCGN Source DF SS MS giongnai 11.838 2.960 Error 135 119.955 0.889 Total 139 131.793 F P 3.33 0.012 Phụ lục 12: Bảng ANOVA tiêu số heo giao nuôi theo lứa đẻ Analysis of Variance for SHCGN Source DF SS lua 15.502 Error 134 116.291 Total 139 131.793 MS 3.100 F P 3.57 0.005 0.868 57 Phụ lục 13:Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo nhóm giống Analysis of Variance for TLHSSTO Source DF SS MS 157.8 39.4 Error 419 7701.3 18.4 Total 423 7859.0 giongnai F P 2.15 0.074 Phụ lục 14:Bảng ANOVA tiêu trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLHSSTO Source DF SS lua 950.9 Error 418 6908.2 Total 423 7859.0 MS F P 190.2 11.51 0.000 16.5 Phụ lục 15:Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo nhóm giống Analysis of Variance for TLBQHSSC Source DF SS MS giongnai 0.3516 0.0879 Error 419 23.3154 0.0556 Total 423 23.6669 F P 1.58 0.179 Phụ lục 16:Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLBQHSSC Source DF SS MS lua 1.3259 0.2652 Error 418 22.3410 0.0534 Total 423 23.6669 F 4.96 P 0.000 58 Phụ lục 17: Bảng ANOVA tiêu tuổi cai sữa heo theo nhóm giống Analysis of Variance for TCS Source DF giongnai SS MS 16.83 4.21 Error 407 2549.01 Total 411 2565.83 F P 0.67 0.612 6.26 Phụ lục 18: Bảng ANOVA tiêu tuổi cai sữa heo theo lứa đẻ Analysis of Variance for TCS Source DF SS 50.79 MS lua Error 406 2515.04 Total 411 2565.83 F 10.16 P 1.64 0.148 6.19 Phụ lục 19: Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa theo nhóm giống Analysis of Variance for SHCCS Source DF SS MS 16.59 4.15 Error 406 684.15 1.69 Total 410 700.73 giongnai F P 2.46 0.045 Phụ lục 20: Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa theo lứa đẻ Analysis of Variance for SHCCS Source DF SS lua 46.69 Error 405 654.04 Total 410 700.73 MS 9.34 F P 5.78 0.000 1.61 59 Phụ lục 21: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo nhóm giống Analysis of Variance for TLTOHCCS Source DF giongnai SS MS 3453 863 156 Error 406 63472 Total 410 66925 F P 5.52 0.000 Phụ lục 22: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLTOHCCS Source DF SS lua 7613 Error 405 59312 Total 410 66925 MS F P 1523 10.40 0.000 146 Phụ lục 23: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng binh quân heo cai sữa theo nhóm giống Analysis of Variance for TLBQHCCS Source DF SS MS giongnai 11.569 2.892 Error 406 354.118 0.872 Total 410 365.687 F P 3.32 0.011 60 Phụ lục 24: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLBQHCCS Source DF SS lua 25.174 Error 405 340.513 Total 410 365.687 MS 5.035 F P 5.99 0.000 0.841 Phụ lục 25: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh Analysis of Variance for TLTOHCCS Source DF SS GIONGNAI 1234 Error 136 15827 Total 140 17061 MS F 309 P 2.65 0.036 116 Phụ lục 26: Bảng ANOVA tiêu khoảng cách lứa đẻ Analysis of Variance for TBKC Source MS F 9849 2462 1.29 0.277 Error 105 199655 1901 Total 109 209503 GIONG DF SS P Phụ lục 27: Bảng ANOVA tiêu số lứa đẻ nái năm Analysis of Variance for SLDNN Source GIONG DF SS 0.4212 MS 0.1053 Error 105 10.4648 0.0997 Total 109 10.8859 F P 1.06 0.382 61 Phụ lục 28: Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa nái năm Analysis of Variance for SCCSNN Source GIONG DF SS 1584.5 Error 135 10509.3 Total 139 12093.8 MS F P 396.1 5.09 0.001 77.8 Phụ lục 29: Bảng ANOVA số SPI Analysis of Variance for SPI Source DF GIONGNAI SS 38084 Error 135 111265 Total 139 149350 MS 9521 F P 11.55 0.000 824 62 ... Chăn Ni Heo Giống 2/9 giáp ranh với Thành Phố Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9 xây dựng đất cao có độ dốc tương đối dễ dàng nước, xung quanh Xí Ngiệp có hàng rào cao,... TS TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lê Anh Kiệt Tên luận văn: “Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái Xí Nghiệp Chăn Ni Heo 2/9,... luận Chân thành cảm tạ - Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Chăn Ni Heo 2/9, tỉnh Bình Dương - Các Cơ, Chú, Anh Chị Em cơng nhân viên Xí Nghiệp Đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm tạo điều kiện thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO 29 TỈNH BÌNH DƯƠNG , KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO 29 TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay