KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG SỮA BÒ BỊ VIÊM VÚ TIỀM ẨN TẠI MỘT SỐ HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

60 1 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI –THÚ Y ************************* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG SỮA BÒ BỊ VIÊM VÚ TIỀM ẨN TẠI MỘT SỐ HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HĨC MƠN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực : LÂM TRƯỜNG HẢI Lớp : DH05TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI –THÚ Y ************************* LÂM TRƯỜNG HẢI KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG SỮA BÒ BỊ VIÊM VÚ TIỀM ẨN TẠI MỘT SỐ HỘ NƠNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HĨC MƠN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tháng 8/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Lâm Trường Hải Tên đề tài: “ Khảo sát số tiêu chất lượng sữa bò bị viêm vú tiềm ẩn số hộ nơng dân địa bàn huyện Hóc Mơn, Thành Phố Hồ Chí Minh” hồn thành khố luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày………………………… Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Phát ii LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lòng biết ơn vơ hạn đến ba mẹ gia đình, người thân u ni dưỡng dạy dỗ ăn học nên người Xin chân thành cảm ơn: • TS Nguyễn Văn Phát • PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải Đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báo tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp • Tất thầy Khoa Chăn Ni – Thú y Đã hết lòng dạy dỗ năm học Đại học Nông Lâm TPHCM • Tất thầy cơ, anh chị, bạn bè ngồi lớp tận tình giúp đỡ tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa luận • Ban giám đốc nhà máy sữa Thống Nhất • Ban phát triển nguyên liệu nhà máy sữa Thống Nhất • Các anh chị trạm thu mua sữa • Các hộ chăn ni bò sữa địa bàn huyện Hóc Mơn Đã nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Sinh viên thực LÂM TRƯỜNG HẢI iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát số tiêu chất lượng sữa bò bị viêm vú tiềm ẩn số hộ nơng dân địa bàn huyện Hóc Mơn, thành phố Hồ Chí Minh” tiến hành khu vực huyện Hóc Mơn Thời gian địa điểm: đề tài thực từ 1/3/2010 đến 30/5/2010 nhà máy sữa Thống Nhất Bệnh Xá Thú Y – Phòng Vi Sinh – trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Nội dung khảo sát gồm số tiêu như: tỷ lệ kết tủa cồn, tỷ lệ màu blue methylen, tổng số vi khuẩn hiếu khí, số lượng tế bào thể, hàm lượng béo, vật chất khô, protein Kết ghi nhận sau: - Cồn: 40 mẫu kết tủa cồn (55,56 %) 32 mẫu không kết tủa cồn (44,44 %), kết tủa cồn tăng theo mức độ viêm có ý nghĩa (P
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG SỮA BÒ BỊ VIÊM VÚ TIỀM ẨN TẠI MỘT SỐ HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG SỮA BÒ BỊ VIÊM VÚ TIỀM ẨN TẠI MỘT SỐ HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay