KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH GUMBORO VÀ NĂNG SUẤT TẠI TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VỪA XẢY RA DỊCH GUMBORO

64 0 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ - Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH GUMBORO VÀ NĂNG SUẤT TẠI TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VỪA XẢY RA DỊCH GUMBORO Sinh viên thực : HUỲNH THỊ THANH TUYỀN Lớp : DH05TY Ngành : Thú y Niên khóa : 2005 - 2010 Tháng 08/2010     BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI THÚ - Y **************** HUỲNH THỊ THANH TUYỀN KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH GUMBORO VÀ NĂNG SUẤT TẠI TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VỪA XẢY RA DỊCH GUMBORO Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ THU NĂM Tháng 08/2010 i    XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Huỳnh Thị Thanh Tuyền Tên luận văn: “Khảo sát hiệu kháng thể chống bệnh Gumboro suất trại gà lương phượng vừa xảy dịch Gumboro” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày 30 tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Thu Năm ii    LỜI CẢM ƠN Luôn ghi nhớ công ơn Cha Mẹ! Những người sinh thành, dưỡng dục tạo điều kiện cho có ngày hôm Xin chân thành biết ơn! Ban giám hiệu trường đại học Nông Lâm TP HCM Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni Thú Y tồn thể q thầy tận tình dạy dỗ, dìu dắt chúng tơi suốt q trình học tập trường Xin chân thành ghi ơn! Cô Nguyễn Thị Thu Năm hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn tận tình cho tơi thực đề tài trình thực tập Xin cảm ơn! Các anh chị phòng xét nghiệm Vi sinh - Bệnh viện Thú y Chị Lê Thị Hồng Chích chủ trại gà tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực tập đề tài tốt nghiệp Cuối xin cảm ơn đến người bạn lớp DH05TY người bạn khóa chia vui buồn, gắn bó giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Huỳnh Thị Thanh Tuyền iii    TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH GUMBORO VÀ NĂNG SUẤT TẠI TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VỪA XẢY RA DỊCH GUMBORO” thực từ tháng 03/2010 – 6/2010 trại gà lương phượng thương phẩm ấp – xã Mỹ Yên – huyện Bến Lức – tỉnh Long An Thực phản ứng ELISA phòng xét nghiệm Vi sinh Bệnh Viện Thú y - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Kết khảo sát cho thấy: Hiệu giá kháng thể thu đàn ngày tuổi 1.1715,14 398,33; 13 ngày tuổi 1.406,08 1.955,53; 28 ngày tuổi 3.095,05 9.424,86 Đàn I có tỷ lệ chết 4,30 %, đàn II 2,38 % Trọng lượng bình quân lúc tuần tuổi đàn I 1612,10 g đàn II 1452,90 g Tăng trọng tuyệt đối đàn I 26,88 g/con/ngày đàn II 24,14 g/con/ngày Hệ số chuyển biến thức ăn đàn I 2,53 đàn II 2,81 Qui trình chủng ngừa thử nghiệm bảo vệ đàn gà vùng khơng an tồn dịch iv    MỤC LỤC Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục v Danh sách từ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược miễn dịch gia cầm 2.1.1 Khái niệm miễn dịch 2.1.2 Hệ thống miễn dịch gia cầm 2.1.2.1 Các quan dạng lympho 2.1.2.2 Hệ thống tế bào có chức miễn dịch 2.1.2.3 Hệ thống Ig (Immunoglobulin) gà 2.2 Sơ lược bệnh Gumboro 2.2.1 Lịch sử bệnh phân bố địa lý 2.2.2 Căn bệnh 2.2.3 Sức đề kháng 2.2.4 Cơ chế làm suy giảm miễn dịch bệnh Gumboro v    2.2.5 Truyền nhiễm học 10 2.2.6 Triệu chứng 11 2.2.7 Bệnh tích 12 2.2.8 Chẩn đoán 13 2.2.9 Phòng bệnh 13 2.3 Vaccine 14 2.3.1 Khái niệm vaccine 14 2.3.2 Một số điều lưu ý sử dụng vaccine 14 2.3.3 Tiêu chuẩn đánh giá vaccine 15 2.3.4 Một số vaccine sử dụng trại 16 2.4 Sơ lược kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng trại 17 2.4.1 Chọn gà 17 2.4.2 Chuồng trại trang thiết bị 17 2.4.3 Chăm sóc ni dưỡng 18 2.4.4 Vệ sinh 20 2.4.5 Qui trình phòng bệnh trại 21 2.5 Tình hình trại trước tiến hành khảo sát 21 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thời gian địa điểm 23 3.1.1 Thời gian 23 3.1.2 Địa điểm 23 3.2 Đối tượng khảo sát 23 3.3 Nội dung khảo sát 23 3.4 Phương pháp tiến hành 23 3.4.1 Nội dung 1: Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh IBD 23 3.4.2 Nội dung 2: Tỷ lệ chết 28 3.4.3 Nội dung 3: Năng suất đàn gà 28 vi    3.5 Chỉ tiêu khảo sát 28 3.6 Công thức tính 28 3.7 Xử lý số liệu 28 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Hiệu giá kháng thể chống bệnh Gumboro t 30 4.2 Tỷ lệ chết 32 4.3 Năng suất đàn gà 36 4.3.1 Trọng lượng bình quân 36 4.3.2 Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) 38 4.3.3 Hệ số chuyển biến thức ăn 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 44 vii    DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ELISA: Enzyme Link Immuno Sorbent Assay CAM: Chicken Chorioallantoic Membrane CEF: Chicken Embryo Fibroblast HGKT: hiệu giá kháng thể TĂ: thức ăn TT: tăng trọng HSCBTĂ: hệ số chuyển biến thức ăn IBD: Infectious Bursal Disease ND: Newcastle IB: Infectious Bronchitis viii     DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Qui trình chủng ngừa Gumboro bệnh khác trại 24 Bảng 3.2 Phân bố mẫu khảo sát 24 Bảng 3.2 Bảng ký hiệu mẫu 26 Bảng 4.1 Hiệu giá kháng thể 29 Bảng 4.2 Tỷ lệ chết 32 Bảng 4.3 Trọng lượng bình quân 37 Bảng 4.4 Tăng trọng tuyệt đối 39 Bảng 4.5 Hệ số chuyển biến thức ăn 40 ix    Bình (2001), kết tăng trọng tuyệt đối trung bình đàn gà 21,59; 22,67; 21,37 g/con/ngày, thấp 4.3.3 Hệ số chuyển biến thức ăn Theo dõi tăng trọng lượng cám tiêu thụ trình nuôi thu hệ số chuyển biến thức ăn đàn gà thể qua bảng 4.5 Bảng 4.5 Hệ số chuyển biến thức ăn (kgTĂ/ kgTT) Tuần tuổi Hệ số chuyển biến thức ăn Đàn I Đàn II 1–
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH GUMBORO VÀ NĂNG SUẤT TẠI TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VỪA XẢY RA DỊCH GUMBORO , KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH GUMBORO VÀ NĂNG SUẤT TẠI TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG VỪA XẢY RA DỊCH GUMBORO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay