MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NUÔI Chaetoceros sp. TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

89 3 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NUÔI Chaetoceros sp TRONG ĐIỀU KIỆN PHỊNG THÍ NGHIỆM Họ tên sinh viên: LÊ HỒNG THẮM Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Niên khoá: 2008 – 2010 Tháng 07/2010 MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NUÔI Chaetoceros sp TRONG ĐIỀU KIỆN PHỊNG THÍ NGHIỆM Tác giả LÊ HỒNG THẮM Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Ths ĐẶNG THỊ THANH HÒA Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm Khoa Thủy Sản Q Thầy Cơ ngồi khoa tận tình truyền đạt kiến thức năm học vừa qua, đồng thời giúp đỡ thời gian thực đề tài Đặc biệt gửi lòng biết ơn sâu sắc đến: Cơ Đặng Thị Thanh Hòa tận tình hướng dẫn chúng tơi suốt thời gian thực hoàn thành đề tài tốt nghiệp Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến thầy quản lý phòng thí nghiệm khoa Thủy Sản tạo điều kiện cho thuận lợi cho suốt thời gian thực đề tài Xin cảm ơn bạn sinh viên ngồi lớp giúp đỡ chúng tơi q trình học tập trình thực đề tài Do hạn chế mặt thời gian kiến thức chuyên môn nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong bảo đóng góp q thầy bạn ii TÓM TẮT Đề tài: “Một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến nuôi Chaetoceros sp điều kiện phòng thí nghiệm” tiến hành từ tháng 03/2010 đến tháng 07/2010 phòng thí nghiệm P301, thuộc khoa Thủy sản Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Các thí nghiệm theo dõi hai yếu tố bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên bình nước biển 500 ml túi nilon thể tích lớn Qua q trình bố trí theo dõi thí nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến ni Chaetoceros sp phòng thí nghiệm, thu kết sau: Trong môi trường dinh dưỡng vô cơ, Chaetoceros sp phát triển tốt, cho sinh khối cao môi trường F/2 Bristol 6,58x105 tb/ml 6,80x105 tb/ml, mơi trường E Hannay khơng thích hợp cho tảo phát triển Đối với mật độ nuôi cấy ban đầu, 1x105 tb/ml mật độ thích hợp cho tảo Chaetoceros sp phát triển Những mật độ cao cho tăng sinh tảo chậm thấp Về độ mặn, Chaetoceros sp thích hợp phát triển từ 20ppt trở lên Đặc biệt, chúng thích hợp phát triển mơi trường có độ mặn tăng dần Đối với môi trường dinh dưỡng hữu cơ, tế bào tảo phát triển chậm giảm mật độ nhanh chóng sau ngày bố trí thí nghiệm Về thể tích, tảo thích hợp phát triển dịch ni từ thể tích 500ml đến lít Thể tích lớn sinh khối tảo đạt thấp Tảo đạt đỉnh sinh trưởng vào khoảng thời gian khác tùy thuộc điều kiện ni thí nghiệm bố trí iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình xi Danh sách đồ thị xii CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Lịch sử nghiên cứu 2.2 Đặc điểm sinh học giống tảo khuê Chaetoceros 2.2.1 Vị trí phân loại 2.2.2 Phân bố 2.2.3 Hình thái cấu tạo 2.2.3.1 Kích thước tế bào 2.2.3.2 Lớp vỏ 2.2.3.3 Các vật thể lên bề mặt vỏ tế bào 2.2.3.4 Các chất tế bào 2.2.4 Thành phần sinh hóa tiêu biểu 2.2.5 Dinh dưỡng 2.2.6 Sinh trưởng 2.2.7 Sinh sản 11 iv 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển tảo 11 2.3.1 Các yếu tố hóa học 11 2.3.1.1 Độ mặn 11 2.3.1.2 pH 11 2.3.1.3 Các chất sinh trưởng 12 2.3.1.3.1 Nguyên tố đa lượng 12 2.3.1.3.2 Nguyên tố vi lượng 13 2.3.2 Các yếu tố vật lý 14 2.3.2.1 Ánh sáng 14 2.3.2.2 Nhiệt độ 14 2.3.2.3 Sục khí 14 2.3.2.4 Các yếu tố sinh học 15 2.4 Một số phương pháp nuôi vi tảo 15 2.4.1 Nuôi nhà ngồi trời 15 2.4.2 Ni hở kín 15 2.4.3 Nuôi vô trùng không vô trùng 15 2.4.4 Nuôi mẻ, liên tục bán liên tục 16 2.4.4.1 Nuôi mẻ 16 2.4.4.2 Nuôi liên tục 16 2.4.4.3 Nuôi bán liên tục 17 2.5 Phương pháp lưu giữ giống tảo 17 2.6 Vai trò vi tảo nuôi trồng thủy sản 18 2.6.1 Đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ 18 2.6.2 Đối với cá biển 18 2.6.3 Đối với tôm he Penaeidae 19 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.2 Vật liệu nghiên cứu 20 3.2.1 Nguồn tảo giống 20 v 3.2.2 Dụng cụ 20 3.2.3 Hóa chất 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Điều kiện chung 21 3.3.2 Các thí nghiệm 22 3.3.2.1 Thí nghiệm 22 3.3.2.2 Thí nghiệm 22 3.3.2.3 Thí nghiệm 22 3.3.2.4 Thí nghiệm 23 3.3.2.5 Thí nghiệm 23 3.3.3 Yêu cầu chung 23 3.3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 24 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Các tiêu môi trường 26 4.1.1 Nhiệt độ 26 4.1.2 pH 27 4.2 Thí nghiệm 1: So sánh tăng trưởng Chaetoceros sp bố trí mức mật độ môi trường vô khác 27 4.2.1 Bố trí tảo với mật độ mơi trường khác 27 4.2.1.1 Thí nghiệm 1.1: Mật độ 1x105 tb/ml 27 4.2.1.2 Thí nghiệm 1.2: Mật độ 2x105 tb/ml 29 4.2.1.3 Thí nghiệm 1.3: Mật độ 3x105 tb/ml 30 4.2.2 Bố trí tảo môi trường với mật độ tảo khác 31 4.2.2.1 Thí nghiệm 1.4: Mơi trường F/2 31 4.2.2.2 Thí nghiệm 1.5: Mơi trường Bristol 32 4.2.2.3 Thí nghiệm 1.6: Mơi trường E 33 4.2.2.4 Thí nghiệm 1.7: Mơi trường Hannay 34 4.3 Thí nghiệm 2: Thuần dưỡng nuôi Chaetoceros sp mức độ mặn khác 37 vi 4.3.1 Thí nghiệm 2.1: Thuần dưỡng ni Chaetoceros sp mức độ mặn khác mơi trường F/2 37 4.3.2 Thí nghiệm 2.2: Thuần dưỡng nuôi Chaetoceros sp mức độ mặn khác mơi trường Bristol 38 4.4 Thí nghiệm 3: So sánh tăng trưởng Chaetoceros sp môi trường có độ mặn tăng dần có độ mặn trì 25ppt 40 4.4.1 Thí nghiệm 3.1: So sánh tăng trưởng Chaetoceros sp môi trường F/2 có độ mặn tăng dần có độ mặn trì 25ppt 40 4.4.2 Thí nghiệm 3.2: So sánh tăng trưởng Chaetoceros sp mơi trường Bristol có độ mặn tăng dần có độ mặn trì 25ppt 42 4.5 Thí nghiệm 4: Thử nghiệm nuôi Chaetoceros sp môi trường hữu với mức nồng độ khác 43 4.5.1 Thí nghiệm 4.1: Ni Chaetoceros sp với nồng độ khác môi trường dịch cá biển 43 4.5.2 Thí nghiệm 4.2: Ni Chaetoceros sp với nồng độ khác môi trường dịch cá nước 44 4.5.3 Thí nghiệm 4.3: Ni Chaetoceros sp với nồng độ khác môi trường dịch tôm tép 45 4.5.4 Thí nghiệm 4.4: Ni Chaetoceros sp với nồng độ khác môi trường dịch bã đậu nành 46 4.6 Thí nghiệm 5: So sánh tăng sinh khối Chaetoceros sp thể tích nuôi khác 47 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ctv: cộng tác viên tb/ml: tế bào/ml Tp: Thành phố Các ký hiệu: *: Sự khác biệt có ý nghĩa **: Sự khác biệt có ý nghĩa ***: Sự khác biệt rất có ý nghĩa ns (not significant): Sai khác khơng có ý nghĩa viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kích thước tế bào số loài tảo Chaetoceros sử dụng nuôi thủy sản Bảng 2.2: Hàm lượng dinh dưỡng số loài Chaetoceros Bảng 2.3: Nhu cầu sử dụng tảo làm thức ăn qua giai đoạn phát triển ấu trùng tôm 19 Bảng 4.1: Khoảng nhiệt độ tương ứng với thí nghiệm bố trí 26 Bảng 4.2: Kết phân tích thống kê bố trí tảo với mật độ ban đầu khác 31 Bảng 4.3: Kết phân tích thống kê bố trí tảo với mơi trường ni vô khác 34 Bảng 4.4: Kết phân tích thống kê bố trí tảo mức mật độ môi trường vô khác 36 Bảng 4.5: Kết phân tích thống kê bố trí tảo mơi trường F/2 với mức độ mặn khác 38 Bảng 4.6: Kết phân tích thống kê bố trí tảo mơi trường Bristol với mức độ mặn khác 39 Bảng 4.7: Kết phân tích thống kê bố trí tảo mơi trường F/2 có độ mặn tăng dần độ mặn trì 25ppt 41 Bảng 4.8: Kết phân tích thống kê bố trí tảo mơi trường Bristol có độ mặn tăng dần độ mặn trì 25ppt 43 Bảng 4.9: Kết phân tích thống kê bố trí tảo môi trường dịch cá biển với nồng độ khác 44 Bảng 4.10: Kết phân tích thống kê bố trí tảo mơi trường dịch cá nước với nồng độ khác 45 Bảng 4.11: Kết phân tích thống kê bố trí tảo mơi trường dịch tơm tép với nồng độ khác 45 ix 1 2 2 3 3 4 ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Mdo1*Mtruong1 2 2 3 3 Mdo1*Mtruong1 2 2 3 3 Lower -2.052 -1.772 -2.407 -2.163 -2.884 -3.046 -0.734 -2.376 -1.276 -2.169 Center -0.463 -0.183 -0.818 -0.574 -1.295 -1.456 0.855 -0.786 0.314 -0.580 Upper 1.1269 1.4069 0.7719 1.0157 0.2944 0.1332 2.4444 0.8032 1.9032 1.0094 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Mdo1*Mtruong1 2 2 3 3 Mdo1*Mtruong1 2 2 Lower -1.309 -1.944 -1.701 -2.422 -2.583 -0.272 -1.913 -0.813 -1.707 Center 0.2800 -0.3550 -0.1113 -0.8325 -0.9937 1.3175 -0.3237 0.7763 -0.1175 Upper 1.8694 1.2344 1.4782 0.7569 0.5957 2.9069 1.2657 2.3657 1.4719 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) 61 3 3 ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Mdo1*Mtruong1 2 2 3 3 Mdo1*Mtruong1 2 2 3 3 Lower -2.224 -1.981 -2.702 -2.863 -0.552 -2.193 -1.093 -1.987 Center -0.635 -0.391 -1.112 -1.274 1.038 -0.604 0.496 -0.397 Upper 0.9544 1.1982 0.4769 0.3157 2.6269 0.9857 2.0857 1.1919 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Mdo1*Mtruong1 2 3 3 Mdo1*Mtruong1 2 3 3 Lower -1.346 -2.067 -2.228 0.083 -1.558 -0.458 -1.352 Center 0.2437 -0.4775 -0.6387 1.6725 0.0313 1.1313 0.2375 Upper 1.8332 1.1119 0.9507 3.2619 1.6207 2.7207 1.8269 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Mdo1*Mtruong1 3 3 Lower -2.311 -2.472 -0.161 -1.802 -0.702 Center -0.7212 -0.8825 1.4288 -0.2125 0.8875 Upper 0.8682 0.7069 3.0182 1.3769 2.4769 62 Mdo1*Mtruong1 3 3 -1.596 -0.0062 1.5832 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Mdo1*Mtruong1 3 3 Mdo1*Mtruong1 3 3 Lower -1.751 0.561 -1.081 0.019 -0.874 Center -0.1612 2.1500 0.5087 1.6087 0.7150 Upper 1.428 3.739 2.098 3.198 2.304 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Mdo1*Mtruong1 3 3 Mdo1*Mtruong1 3 3 Lower 0.7218 -0.9194 0.1806 -0.7132 Center 2.3112 0.6700 1.7700 0.8762 Upper 3.901 2.259 3.359 2.466 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Mdo1*Mtruong1 3 3 Mdo1*Mtruong1 3 3 Lower -3.231 -2.131 -3.024 Center -1.641 -0.541 -1.435 Upper -0.05183 1.04817 0.15442 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 63 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Mdo1*Mtruong1 3 Mdo1*Mtruong1 3 Lower -0.489 -1.383 Center 1.1000 0.2063 Upper 2.689 1.796 -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Mdo1*Mtruong1 Mdo1*Mtruong1 Lower -2.483 Center -0.8937 Upper 0.6957 -+ -+ -+ ( -* ) -+ -+ -+ -2.0 0.0 2.0 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Slieu1 All Pairwise Comparisons among Levels of Mdo1*Mtruong1 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Level Mdo1*Mtruong1 2 2 3 3 Difference of Means -0.209 -0.671 -0.391 -1.026 -0.782 -1.504 -1.665 0.646 -0.995 0.105 -0.789 SE of Difference 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 T-Value -0.443 -1.424 -0.830 -2.178 -1.661 -3.191 -3.533 1.371 -2.111 0.223 -1.674 Adjusted P-Value 1.0000 0.9550 0.9995 0.5703 0.8800 0.0805 0.0317 0.9655 0.6164 1.0000 0.8743 SE of Difference 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 T-Value -0.981 -0.387 -1.735 -1.218 -2.748 -3.090 1.814 -1.668 0.666 -1.231 Adjusted P-Value 0.9977 1.0000 0.8463 0.9859 0.2237 0.1036 0.8051 0.8766 0.9999 0.9847 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Level Mdo1*Mtruong1 2 2 3 3 Difference of Means -0.463 -0.183 -0.818 -0.574 -1.295 -1.456 0.855 -0.786 0.314 -0.580 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: 64 Level Mdo1*Mtruong1 2 2 3 3 Difference of Means 0.2800 -0.3550 -0.1113 -0.8325 -0.9937 1.3175 -0.3237 0.7763 -0.1175 SE of Difference 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 T-Value 0.594 -0.753 -0.236 -1.767 -2.109 2.796 -0.687 1.647 -0.249 Adjusted P-Value 1.0000 0.9998 1.0000 0.8305 0.6182 0.2026 0.9999 0.8855 1.0000 SE of Difference 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 T-Value -1.348 -0.830 -2.361 -2.703 2.202 -1.281 1.053 -0.844 Adjusted P-Value 0.9697 0.9995 0.4445 0.2449 0.5536 0.9792 0.9957 0.9994 SE of Difference 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 T-Value 0.517 -1.013 -1.355 3.549 0.066 2.401 0.504 Adjusted P-Value 1.0000 0.9969 0.9683 0.0302 1.0000 0.4183 1.0000 SE of Difference 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 T-Value -1.531 -1.873 3.032 -0.451 1.883 -0.013 Adjusted P-Value 0.9272 0.7718 0.1193 1.0000 0.7655 1.0000 SE of Difference 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 T-Value -0.3422 4.5625 1.0796 3.4139 1.5173 Adjusted P-Value 1.0000 0.0011 0.9947 0.0444 0.9312 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Level Mdo1*Mtruong1 2 2 3 3 Difference of Means -0.635 -0.391 -1.112 -1.274 1.038 -0.604 0.496 -0.397 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Level Mdo1*Mtruong1 2 3 3 Difference of Means 0.2437 -0.4775 -0.6387 1.6725 0.0313 1.1313 0.2375 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Level Mdo1*Mtruong1 3 3 Difference of Means -0.7212 -0.8825 1.4288 -0.2125 0.8875 -0.0062 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Level Mdo1*Mtruong1 3 3 Difference of Means -0.1612 2.1500 0.5087 1.6087 0.7150 65 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Level Mdo1*Mtruong1 3 3 Difference of Means 2.3112 0.6700 1.7700 0.8762 SE of Difference 0.4712 0.4712 0.4712 0.4712 T-Value 4.905 1.422 3.756 1.859 Adjusted P-Value 0.0003 0.9556 0.0163 0.7796 SE of Difference 0.4712 0.4712 0.4712 T-Value -3.483 -1.149 -3.045 Adjusted P-Value 0.0366 0.9912 0.1156 SE of Difference 0.4712 0.4712 T-Value 2.3343 0.4377 Adjusted P-Value 0.4623 1.0000 SE of Difference 0.4712 T-Value -1.897 Adjusted P-Value 0.7575 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Level Mdo1*Mtruong1 3 3 Difference of Means -1.641 -0.541 -1.435 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Level Mdo1*Mtruong1 3 Difference of Means 1.1000 0.2063 Mdo1 = Mtruong1 = subtracted from: Level Mdo1*Mtruong1 Difference of Means -0.8937 Thí nghiệm 2.1 General Linear Model: Slieu21 versus Dman21, Ngay21 Factor Dman21 Ngay21 Type Levels Values fixed 5 fixed Analysis of Variance for Slieu21, using Adjusted SS for Tests Source Dman21 Ngay21 Error Total DF 28 39 Seq SS 1.0576 9.0058 4.2581 14.3215 Adj SS 1.0576 9.0058 4.2581 Adj MS 0.2644 1.2865 0.1521 F 1.74 8.46 P 0.170 0.000 Unusual Observations for Slieu21 Obs 12 36 Slieu21 3.44000 1.58000 Fit 2.62500 2.29000 SE Fit 0.21359 0.21359 Residual 0.81500 -0.71000 St Resid 2.50R -2.18R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable Slieu21 All Pairwise Comparisons among Levels of Dman21 66 Dman21 = subtracted from: Dman21 Lower -0.707 -0.697 -0.646 -1.042 Center -0.1388 -0.1288 -0.0775 -0.4738 Upper 0.42929 0.43929 0.49054 0.09429 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -1.00 -0.50 0.00 0.50 Upper 0.5780 0.6293 0.2330 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -1.00 -0.50 0.00 0.50 Upper 0.6193 0.2230 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -1.00 -0.50 0.00 0.50 Upper 0.1718 -+ -+ -+ -+ ( * ) -+ -+ -+ -+ -1.00 -0.50 0.00 0.50 Dman21 = subtracted from: Dman21 Lower -0.5580 -0.5068 -0.9030 Center 0.0100 0.0612 -0.3350 Dman21 = subtracted from: Dman21 Lower -0.5168 -0.9130 Center 0.0512 -0.3450 Dman21 = subtracted from: Dman21 Lower -0.9643 Center -0.3962 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Slieu21 All Pairwise Comparisons among Levels of Dman21 Dman21 = subtracted from: Level Dman21 Difference of Means -0.1388 -0.1288 -0.0775 -0.4738 SE of Difference 0.1950 0.1950 0.1950 0.1950 T-Value -0.712 -0.660 -0.397 -2.430 Adjusted P-Value 0.9521 0.9632 0.9944 0.1370 T-Value 0.051 0.314 -1.718 Adjusted P-Value 1.0000 0.9978 0.4397 Dman21 = subtracted from: Level Dman21 Difference of Means 0.0100 0.0612 -0.3350 SE of Difference 0.1950 0.1950 0.1950 Dman21 = subtracted from: Level Difference SE of Adjusted 67 Dman21 of Means 0.0512 -0.3450 Difference 0.1950 0.1950 T-Value 0.263 -1.769 P-Value 0.9989 0.4105 T-Value -2.032 Adjusted P-Value 0.2774 Dman21 = subtracted from: Level Dman21 Difference of Means -0.3962 SE of Difference 0.1950 Thí nghiệm 2.2 General Linear Model: Slieu22 versus Dman22, Ngay22 Factor Dman22 Ngay22 Type Levels Values fixed 5 fixed Analysis of Variance for Slieu22, using Adjusted SS for Tests Source Dman22 Ngay22 Error Total DF 28 39 Seq SS 11.7091 5.4440 9.4029 26.5560 Adj SS 11.7091 5.4440 9.4029 Adj MS 2.9273 0.7777 0.3358 F 8.72 2.32 P 0.000 0.054 Unusual Observations for Slieu22 Obs 15 26 Slieu22 4.08000 1.75000 Fit 2.84075 0.77600 SE Fit 0.31740 0.31740 Residual 1.23925 0.97400 St Resid 2.56R 2.01R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable Slieu22 All Pairwise Comparisons among Levels of Dman22 Dman22 = subtracted from: Dman22 Lower -0.652 -0.893 -1.840 -1.933 Center 0.192 -0.049 -0.996 -1.089 Upper 1.0366 0.7954 -0.1521 -0.2446 + -+ -+ -+ -( * -) ( * -) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+ 2.0 -1.0 0.0 1.0 Upper 0.6029 -0.3446 -0.4371 + -+ -+ -+ -( * -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 2.0 -1.0 0.0 1.0 Dman22 = subtracted from: Dman22 Lower -1.085 -2.033 -2.125 Center -0.241 -1.189 -1.281 Dman22 = subtracted from: 68 Dman22 Lower -1.792 -1.884 Center -0.947 -1.040 Upper -0.1034 -0.1959 + -+ -+ -+ -( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 2.0 -1.0 0.0 1.0 Upper 0.7516 + -+ -+ -+ -( -* ) + -+ -+ -+ 2.0 -1.0 0.0 1.0 Dman22 = subtracted from: Dman22 Lower -0.9366 Center -0.09250 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Slieu22 All Pairwise Comparisons among Levels of Dman22 Dman22 = subtracted from: Level Dman22 Difference of Means 0.192 -0.049 -0.996 -1.089 SE of Difference 0.2897 0.2897 0.2897 0.2897 T-Value 0.664 -0.168 -3.438 -3.758 Adjusted P-Value 0.9624 0.9998 0.0147 0.0066 T-Value -0.833 -4.103 -4.422 Adjusted P-Value 0.9182 0.0027 0.0012 T-Value -3.270 -3.589 Adjusted P-Value 0.0220 0.0101 T-Value -0.3192 Adjusted P-Value 0.9976 Dman22 = subtracted from: Level Dman22 Difference of Means -0.241 -1.189 -1.281 SE of Difference 0.2897 0.2897 0.2897 Dman22 = subtracted from: Level Dman22 Difference of Means -0.947 -1.040 SE of Difference 0.2897 0.2897 Dman22 = subtracted from: Level Dman22 Difference of Means -0.09250 SE of Difference 0.2897 Thí nghiệm 3.1 General Linear Model: Slieu31 versus Dman31, Ngay31 Factor Dman31 Ngay31 Type Levels Values fixed 2 fixed Analysis of Variance for Slieu31, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS 69 F P Dman31 Ngay31 Error Total 7 15 0.3660 14.6699 0.4928 15.5287 0.3660 14.6699 0.4928 0.3660 2.0957 0.0704 5.20 29.77 0.057 0.000 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable Slieu31 All Pairwise Comparisons among Levels of Dman31 Dman31 = subtracted from: Dman31 Lower -0.6164 Center -0.3025 Upper 0.01141 -+ -+ -+ -+ ( -* -) -+ -+ -+ -+ -0.60 -0.40 -0.20 -0.00 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Slieu31 All Pairwise Comparisons among Levels of Dman31 Dman31 = subtracted from: Level Dman31 Difference of Means -0.3025 SE of Difference 0.1327 T-Value -2.280 Adjusted P-Value 0.0566 Thí nghiệm 3.2 General Linear Model: Slieu32 versus Dman32, Ngay32 Factor Dman32 Ngay32 Type Levels Values fixed 2 fixed Analysis of Variance for Slieu32, using Adjusted SS for Tests Source Dman32 Ngay32 Error Total DF 7 15 Seq SS 0.79656 6.47809 0.51639 7.79104 Adj SS 0.79656 6.47809 0.51639 Adj MS 0.79656 0.92544 0.07377 F 10.80 12.54 P 0.013 0.002 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable Slieu32 All Pairwise Comparisons among Levels of Dman32 Dman32 = subtracted from: Dman32 Lower -0.7676 Center -0.4462 Upper -0.1249 -+ -+ -+ -+ ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.75 -0.50 -0.25 0.00 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Slieu32 All Pairwise Comparisons among Levels of Dman32 Dman32 = subtracted from: 70 Level Dman32 Difference of Means -0.4462 SE of Difference 0.1358 T-Value -3.286 Adjusted P-Value 0.0134 Thí nghiệm 4.1 General Linear Model: Slieu41 versus Ndo41, Ngay41 Factor Ndo41 Ngay41 Type Levels Values fixed 3 fixed Analysis of Variance for Slieu41, using Adjusted SS for Tests Source Ndo41 Ngay41 Error Total DF 11 Seq SS 0.03862 0.92749 0.05898 1.02509 Adj SS 0.03862 0.92749 0.05898 Adj MS 0.01931 0.30916 0.00983 F 1.96 31.45 P 0.221 0.000 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable Slieu41 All Pairwise Comparisons among Levels of Ndo41 Ndo41 = subtracted from: Ndo41 Lower -0.0852 -0.1927 Center 0.13000 0.02250 Upper 0.3452 0.2377 -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -0.20 0.00 0.20 Upper 0.1077 -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -0.20 0.00 0.20 Ndo41 = subtracted from: Ndo41 Lower -0.3227 Center -0.1075 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Slieu41 All Pairwise Comparisons among Levels of Ndo41 Ndo41 = subtracted from: Level Ndo41 Difference of Means 0.13000 0.02250 SE of Difference 0.07011 0.07011 T-Value 1.8543 0.3209 Adjusted P-Value 0.2317 0.9453 T-Value -1.533 Adjusted P-Value 0.3419 Ndo41 = subtracted from: Level Ndo41 Difference of Means -0.1075 SE of Difference 0.07011 Thí nghiệm 4.2 71 General Linear Model: Slieu42 versus Ndo42, Ngay42 Factor Ndo42 Ngay42 Type Levels Values fixed 3 fixed Analysis of Variance for Slieu42, using Adjusted SS for Tests Source Ndo42 Ngay42 Error Total DF 11 Seq SS 0.14607 1.15213 0.12627 1.42447 Adj SS 0.14607 1.15213 0.12627 Adj MS 0.07303 0.38404 0.02104 F 3.47 18.25 P 0.100 0.002 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable Slieu42 All Pairwise Comparisons among Levels of Ndo42 Ndo42 = subtracted from: Ndo42 Lower -0.5198 -0.5698 Center -0.2050 -0.2550 Upper 0.10980 0.05980 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -0.50 -0.25 0.00 0.25 Upper 0.2648 -+ -+ -+ -+ ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.50 -0.25 0.00 0.25 Ndo42 = subtracted from: Ndo42 Lower -0.3648 Center -0.05000 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Slieu42 All Pairwise Comparisons among Levels of Ndo42 Ndo42 = subtracted from: Level Ndo42 Difference of Means -0.2050 -0.2550 SE of Difference 0.1026 0.1026 T-Value -1.998 -2.486 Adjusted P-Value 0.1933 0.1039 T-Value -0.4874 Adjusted P-Value 0.8797 Ndo42 = subtracted from: Level Ndo42 Difference of Means -0.05000 SE of Difference 0.1026 Thí nghiệm 4.3 General Linear Model: Slieu43 versus Ndo43, Ngay43 Factor Ndo43 Ngay43 Type Levels Values fixed 3 fixed 72 Analysis of Variance for Slieu43, using Adjusted SS for Tests Source Ndo43 Ngay43 Error Total DF 11 Seq SS 0.22112 1.19836 0.24122 1.66069 Adj SS 0.22112 1.19836 0.24122 Adj MS 0.11056 0.39945 0.04020 F 2.75 9.94 P 0.142 0.010 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable Slieu43 All Pairwise Comparisons among Levels of Ndo43 Ndo43 = subtracted from: Ndo43 Lower -0.1026 -0.2676 Center 0.3325 0.1675 Upper 0.7676 0.6026 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ -0.40 0.00 0.40 0.80 Upper 0.2701 + -+ -+ -+ ( * ) + -+ -+ -+ -0.40 0.00 0.40 0.80 Ndo43 = subtracted from: Ndo43 Lower -0.6001 Center -0.1650 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Slieu43 All Pairwise Comparisons among Levels of Ndo43 Ndo43 = subtracted from: Level Ndo43 Difference of Means 0.3325 0.1675 SE of Difference 0.1418 0.1418 T-Value 2.345 1.181 Adjusted P-Value 0.1244 0.5050 T-Value -1.164 Adjusted P-Value 0.5143 Ndo43 = subtracted from: Level Ndo43 Difference of Means -0.1650 SE of Difference 0.1418 Thí nghiệm 4.4 General Linear Model: Slieu44 versus Ndo44, Ngay44 Factor Ndo44 Ngay44 Type Levels Values fixed 3 fixed Analysis of Variance for Slieu44, using Adjusted SS for Tests Source Ndo44 Ngay44 Error DF Seq SS 0.03022 0.24783 0.57825 Adj SS 0.03022 0.24783 0.57825 Adj MS 0.01511 0.08261 0.09637 73 F 0.16 0.86 P 0.858 0.512 Total 11 0.85629 Unusual Observations for Slieu44 Obs Slieu44 1.17000 Fit 0.71833 SE Fit 0.21952 Residual 0.45167 St Resid 2.06R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable Slieu44 All Pairwise Comparisons among Levels of Ndo44 Ndo44 = subtracted from: Ndo44 Lower -0.5637 -0.6662 Center 0.110000 0.007500 Upper 0.7837 0.6812 + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ -0.50 0.00 0.50 1.00 Upper 0.5712 + -+ -+ -+ ( -* ) + -+ -+ -+ -0.50 0.00 0.50 1.00 Ndo44 = subtracted from: Ndo44 Lower -0.7762 Center -0.1025 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Slieu44 All Pairwise Comparisons among Levels of Ndo44 Ndo44 = subtracted from: Level Ndo44 Difference of Means 0.110000 0.007500 SE of Difference 0.2195 0.2195 T-Value 0.50110 0.03417 Adjusted P-Value 0.8735 0.9994 T-Value -0.4669 Adjusted P-Value 0.8889 Ndo44 = subtracted from: Level Ndo44 Difference of Means -0.1025 SE of Difference 0.2195 Thí nghiệm General Linear Model: Slieu5 versus Ttich5, Ngay5 Factor Ttich5 Ngay5 Type Levels Values fixed 4 fixed Analysis of Variance for Slieu5, using Adjusted SS for Tests Source Ttich5 Ngay5 DF Seq SS 3.4034 7.8961 Adj SS 3.4034 7.8961 Adj MS 1.1345 1.1280 74 F 6.43 6.39 P 0.003 0.000 Error Total 21 31 3.7053 15.0048 3.7053 0.1764 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable Slieu5 All Pairwise Comparisons among Levels of Ttich5 Ttich5 = subtracted from: Ttich5 Lower -0.1789 0.1549 -0.6514 Center 0.40625 0.74000 -0.06625 Upper 0.9914 1.3251 0.5189 + -+ -+ -( * ) ( * -) ( * ) + -+ -+ 0.80 0.00 0.80 Upper 0.9189 0.1126 + -+ -+ -( * ) ( * ) + -+ -+ 0.80 0.00 0.80 Upper -0.2211 + -+ -+ -( * ) + -+ -+ 0.80 0.00 0.80 Ttich5 = subtracted from: Ttich5 Lower -0.251 -1.058 Center 0.3338 -0.4725 Ttich5 = subtracted from: Ttich5 Lower -1.391 Center -0.8063 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Slieu5 All Pairwise Comparisons among Levels of Ttich5 Ttich5 = subtracted from: Level Ttich5 Difference of Means 0.40625 0.74000 -0.06625 SE of Difference 0.2100 0.2100 0.2100 T-Value 1.9343 3.5234 -0.3154 Adjusted P-Value 0.2445 0.0101 0.9888 T-Value 1.589 -2.250 Adjusted P-Value 0.4059 0.1425 T-Value -3.839 Adjusted P-Value 0.0049 Ttich5 = subtracted from: Level Ttich5 Difference of Means 0.3338 -0.4725 SE of Difference 0.2100 0.2100 Ttich5 = subtracted from: Level Ttich5 Difference of Means -0.8063 SE of Difference 0.2100 75 ... http://www.wdb.co.jp/research/intro_alga.html C muelleri 5-9 Trương Ngọc An, 1992 C simplex 6-24 http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/plankto n_checklist/diatoms/chaetoceros_simplex.htm 2.8.3.2 Lớp vỏ Vỏ silic... tảo Skeletonema costatum Chaetoceros sp làm thức ăn cho ấu trùng tôm sú Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III ứng dụng nuôi tảo Nannochloropsis oculata, Tetraselmis spp Chaetoceros muelleri làm... Giang, 1997) Ngoài tác dụng chủ yếu việc xây dựng nên chất sống (protid, acid nucleic, phospholipid, ), nitơ tham gia vào việc xây dựng nên chất có vai trò chủ yếu đời sống tảo (diệp lục tố)
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NUÔI Chaetoceros sp. TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM , MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NUÔI Chaetoceros sp. TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay