KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI LAI YORKSHIRE LANDRACE VÀ LANDRACE – YORKSHIRE TẠI TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP

67 0 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI LAI YORKSHIRE - LANDRACE VÀ LANDRACE – YORKSHIRE TẠI TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP Sinh viên thực hiện: HUỲNH THANH SƠN Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 THÁNG 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** HUỲNH THANH SƠN KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI LAI YORKSHIRE - LANDRACE VÀ LANDRACE - YORKSHIRE TẠI TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT THÁNG 08/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Huỳnh Thanh Sơn Tên luận văn: “Khảo sát khả sinh sản heo nái lai Yorkshire - Landrace Landrace - Yorkshire trại heo Đồng Hiệp” Đã hoàn thành sửa chữa luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi - Thú Y ngày ………………… Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT ii LỜI CẢM TẠ Suốt đời nhớ ơn Bố - Mẹ Đã sinh thành, ni dưỡng cho có mặt đời này, điểm tựa cho vươn lên sống Thành kính ghi ơn đến Cơ Võ Thị Tuyết tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn đến Ban Giám Hiệu toàn thể quý thầy cô khoa Chăn Nuôi Thú Y, khoa Khoa Học tồn thể cán cơng nhân viên Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy tạo điều kiện học tập, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu cho suốt q trình học tập Ban Giám Đốc Xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp tồn thể anh chị em cơng nhân viên xí nghiệp hết lòng giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập trại Xin cảm ơn người bạn động viên, giúp đỡ đồng hành suốt trình học tập thực tập tốt nghiệp cuối khóa iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát khả sinh sản heo nái lai Yorkshire Landrace Landrace - Yorkshire trại heo Đồng Hiệp” tiến hành Xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp thời gian từ ngày 22/03/2010 đến ngày 03/06/2010 Tổng số heo nái khảo sát 160 nái, với 116 heo nái Yorkshire Landrace 44 heo nái Landrace - Yorkshire 639 ổ đẻ Kết trung bình chung số tiêu khảo sát hai nhóm giống heo nái sau: Đàn heo nái khảo sát có tuổi phối giống lần đầu 253,10 ngày tuổi đẻ lứa đầu 371,86 ngày Trung bình số heo đẻ ổ 11,18 con/ổ, số heo sơ sinh sống 10,26 con/ổ, số heo giao nuôi 9,32 con/ổ, số heo cai sữa ổ 9,02 con/ổ Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống 15,49 kg/ổ, trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống 1,53 kg/con Trọng lượng bình quân heo cai sữa 7,14 kg/con, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 64,56 kg/ổ Đàn nái khảo sát có khoảng cách hai lứa đẻ 150,11 ngày, số lứa đẻ nái năm 2,44 lứa, số heo cai sữa nái năm 22,26 Dựa vào cách tính số sinh sản heo nái (SPI) theo NSIF Mỹ (2004) khả sinh sản hai nhóm giống nái lai Yorkshire - Landrace Landrace Yorkshire xếp hạng sau: Hạng I: nhóm giống YL 102,62 điểm Hạng II: nhóm giống LY 97,11 điểm iv MỤC LỤC Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt .iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt x Danh sách bảng xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành 2.1.3 Nhiệm vụ xí nghiệp 2.1.4 Cơ cấu đàn heo 2.1.5 Cơ cấu tổ chức xí nghiệp 2.1.6 Chương trình cơng tác giống 2.1.6.1 Nguồn gốc giống 2.1.6.3 Công tác giống 2.2 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng đàn heo 2.2.1 Chuồng trại 2.2.2 Trang thiết bị chuồng trại 2.2.3 Thức ăn 2.2.4 Nước uống 2.2.5 Quy trình chăm sóc ni dưỡng .10 v 2.2.6 Quy trình vệ sinh tiêm phòng 11 2.3 Các tiêu đánh giá khả sinh sản heo nái 12 2.3.1 Tuổi thành thục 12 2.3.2 Tuổi phối giống lần đầu 12 2.3.3 Tuổi đẻ lứa đầu .13 2.3.4 Số heo đẻ ổ .13 2.3.5 Số lứa đẻ nái năm .13 2.3.6 Số heo cai sữa nái năm 14 2.3.7 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa nái năm .14 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản nái 14 2.4.1 Yếu tố di truyền 14 2.4.2 Yếu tố ngoại cảnh 15 2.5 Thành tích sinh sản heo số trại Brazil 16 2.6 Chỉ tiêu kĩ thuật heo giống gốc (kèm theo Quyết định 1712/ QĐ – BNN – CN tháng 06 – 2008 Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp phát triển Nông Thôn Việt Nam) 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT .18 3.1 Thời gian địa điểm 18 3.2 Phương pháp khảo sát 18 3.3 Đối tượng khảo sát 18 3.4.1 Tỷ lệ heo nái khảo sát (%) (TLHNKS) 18 3.4.2 Các tiêu liên quan đến khả mắn đẻ nái .18 3.4.2.1 Tuổi phối giống lần đầu (ngày) .18 3.4.2.2 Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 19 3.4.2.3 Khoảng cách hai lứa đẻ (ngày) .19 3.4.2.4 Số lứa đẻ nái năm (lứa) (SLĐN/N) 19 3.4.3 Các tiêu liên quan đến khả đẻ sai nái 19 3.4.3.1 Số heo đẻ ổ (con/ổ) .19 3.4.3.2 Số heo sơ sinh sống (con/ổ) .19 vi 3.4.3.3 Số heo giao nuôi (con/ổ) 19 3.4.3.4 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống (con/ổ) 19 3.4.3.5 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống (kg/con) (TLBQSSSg) 19 3.4.3.6 Tuổi cai sữa heo (ngày) 19 3.4.3.7 Số heo cai sữa (con/ổ) 19 3.4.3.8 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa (kg/ổ) 19 3.4.3.9 Trọng lượng bình quân heo cai sữa (kg/con) (TLBQCS) 19 3.4.3.10 Số heo cai sữa nái năm (con/nái/năm) (SCCSN/N) .20 3.4.4 Chỉ số SPI 20 3.4.4.1 Điều chỉnh số heo sơ sinh sống .20 3.4.4.2 Điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 20 3.4.4.3 Chỉ số SPI xếp hạng khả sinh sản giống heo nái 21 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Tỷ lệ khảo sát 23 4.2 Các tiêu liên quan đến khả mắn đẻ nái 23 4.2.1 Tuổi phối giống lần đầu, tuổi đẻ lứa đầu 23 4.2.1.1 Tuổi phối giống lần đầu 23 4.2.1.2 Tuổi đẻ lứa đầu 24 4.2.2 Khoảng cách hai lứa đẻ, số lứa đẻ nái năm 25 4.2.2.1 Khoảng cách hai lứa đẻ 25 4.2.2.2 Số lứa đẻ nái năm 26 4.3 Các tiêu liên quan đến khả đẻ sai nái .26 4.3.1 Số heo đẻ ra, số heo sơ sinh sống theo nhóm giống 26 4.3.1.1 Số heo đẻ theo nhóm giống 26 4.3.1.2 Số heo sơ sinh sống theo nhóm giống .27 4.3.2 Số heo đẻ ra, số heo sơ sinh sống theo lứa đẻ .28 4.3.2.1 Số heo đẻ theo lứa đẻ 28 4.3.2.2 Số heo sơ sinh sống theo lứa đẻ 29 vii 4.3.3 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh, số heo giao nuôi theo giống .29 4.3.3.1 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh theo nhóm giống 29 4.3.3.2 Số heo giao ni theo nhóm giống 30 4.3.4 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống, trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống phân tích theo nhóm giống 30 4.3.4.1 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo nhóm giống 31 4.3.4.2 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo nhóm giống 31 4.3.5 Số heo giao nuôi theo lứa đẻ .31 4.3.6 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống, trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống phân tích theo lứa đẻ 32 4.3.6.1 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo lứa đẻ 32 4.3.6.2 Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống theo lứa đẻ 33 4.4 Các tiêu khả nuôi nái 33 4.4.1 Tuổi cai sữa heo con, số heo cai sữa, trọng lượng bình qn heo cai sữa phân tích theo nhóm giống 33 4.4.1.1 Tuổi cai sữa heo theo nhóm giống 34 4.4.1.2 Số heo cai sữa theo nhóm giống 34 4.4.1.3 Trọng lượng bình quân heo cai sữa theo nhóm giống 35 4.4.2.1 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo nhóm giống 35 4.4.2.2 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh phân tích theo nhóm giống 36 4.4.3 Số heo cai sữa, trọng lượng bình qn heo cai sữa, trọng lượng tồn ổ heo cai sữa phân tích theo lứa đẻ 37 4.4.3.1 Số heo cai sữa theo lứa đẻ 37 4.4.3.2 Trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa đẻ .38 4.4.3.3 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa đẻ 38 4.4.4 Số heo cai sữa nái năm phân tích theo nhóm giống 38 4.4.5 Chỉ số sinh sản heo nái (SPI) 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 viii 5.1 Kết luận .41 5.2 Đề nghị 41 Tài liệu tham khảo .42 Phụ lục .45 ix Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua thời gian thực tập tốt nghiệp đề tài: “Khảo sát khả sinh sản heo nái lai Yorkshire - Landrace Landrace - Yorkshire trại heo Đồng Hiệp” Chúng rút kết luận đề nghị sau: 5.1 Kết luận Quần thể nái khảo sát có trung bình số tiêu đánh giá đạt so với “Chỉ tiêu kỹ thuật lợn giống gốc Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn” (2008) sau: Tuổi đẻ lứa đầu: 371,86 ngày tuổi Số lứa đẻ nái năm: 2,44 lứa Số heo đẻ ổ: 11,18 Số heo sơ sinh sống ổ: 10,26 Số heo cai sữa lứa: 9,02 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống 15,49 kg/ổ Trọng lượng tồn ổ heo cai sữa 64,56 kg/ổ Hầu hết tiêu khảo sát sức sinh sản hai nhóm giống YL LY tương đương Qua đó, cho thấy suất sinh sản chúng gần tương đương 5.2 Đề nghị Tiếp tục thực ghi chép lý lịch, theo dõi tiêu khả sinh sản đàn nái để đánh giá xác khả sinh sản chúng 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tiếng Việt Bộ Trưởng Nông nghiệp phát triển nông thôn, 2008 Quyết định số 1712/ QĐ- BNN- CN ngày 09/06/2008 V/v tiêu kĩ thuật heo giống gốc Hoàng Thị Anh, 2010 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái xí nghiệp chăn nuôi Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thị Dân, 2003 Sinh sản heo nái sinh lý heo Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam, 107 trang Phạm Hữu Doanh Lưu Kỷ, 1996 Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam, 148 trang Lê Thị Ánh Hồng, 2010 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái trại chăn ni heo Tân Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Diệp Thị Nguyên Hiền, 2009 Khảo sát khả sinh sản heo nái số nhóm giống heo nái lai trại heo Thanh Bình Trại số 2, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Thị Kim Hoa, 2008 Môi trường sức khỏe vật nuôi Bài giảng Khoa Chăn nuôi – Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Phú Khánh, 2008 Khảo sát khả sinh sản nhóm giống Yorkshire x Landrace landrace x Yorkshire trại heo Phước Tân – 6, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Xuân Kiều, 2010 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái lai Xí Nghiệp Chăn Nuôi Heo Giống 2/9 Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 10 Trương Thị Tuyết Lan, 2010 Khảo sát sức sinh sản heo nái lai máu Landrace x Yorkshire Yorkshire x Landrace trại III khu A thuộc công ty chăn nuôi heo Sanmiguel Pure Foods tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 42 11 Mai Thuần Lương, 1998 Khảo sát khả sinh sản nhóm heo nái nuôi trại giống cấp I – Long An Luận án Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 12 Phạm Trọng Nghĩa, 2007 Bài giảng chọn giống nhân giống gia súc gia cầm Bài giảng Khoa Chăn nuôi – Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 13 Trương Thị Tuyết Nhung, 2010 Khảo sát sức sinh sản heo nái lai máu Yorkshire x Landrace Landrace x Yorkshire trại III khu B thuộc công ty chăn nuôi heo Sanmiguel Pure Foods tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 14 Võ Văn Ninh, 2008 Kinh nghiệm nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng, Việt Nam, 192 trang 15 Võ Văn Ninh, 2008 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng, Việt Nam, 192 trang 16 Nguyễn Như Pho ctv, 1996 Hiệu vitamin A chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa heo nái sức sống heo nái Luận án thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 17 Nguyễn Quí, 2009 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái lai Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Hồ Huy Thành, 2008 Khảo sát sức sinh sản heo nái số giống Trại Heo Thanh Bình trại số – tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 19 Trần Quang Thiệt, 2008 Khảo sát sức sinh sản giống heo nái ni trại heo Chí Trung thuộc hợp tác xã Tiên Phong, huyện Củ Chi, Tp HCM Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 20 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 2000 Kỹ Thuật chăn ni heo Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hồ Chí Minh, Việt Nam, 323 trang 21 Trương Hoàng Tuấn, 2010 Khảo sát sức sinh sản heo nái lai trại I công ty TNHH Sanmiguel Pure Foods tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 43 22 Võ Thị Tuyết, 1996 Nghiên cứu xây dựng nhóm giống heo mẹ có khả sinh sản cao từ hai giống heo Yorkshire, Landrace Luận án phó tiến sĩ, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phần tiếng Anh 23 The Pig Site, 2009 TOPIGS Achieves 28.6 Weaned Piglets/Sow/Year 44 PHỤ LỤC Phụ bảng Xếp hạng cá thể nái theo SPI Số tai 9837 8595 1655 6593 4559 1285 4193 4052 8253 5137 4677 8626 9501 8582 4633 532 4645 7676 8207 7887 4140 1556 8124 7937 7584 4381 8008 8099 5540 1472 9064 1472 5908 6993 1377 4589 149 5675 8768 5256 9700 4203 1876 2355 7756 8405 Giống YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL SPI 136.70 133.18 128.77 124.74 123.57 122.32 122.24 121.39 118.45 117.95 117.49 117.20 116.43 115.83 115.78 113.76 113.34 113.22 112.91 111.10 111.09 110.83 110.46 109.56 109.37 109.20 108.60 108.28 106.55 105.77 105.47 105.36 104.99 103.83 103.73 103.25 102.21 92.58 100.75 99.60 98.92 98.61 97.75 97.58 97.51 97.18 Số tai 811 1099 8085 1888 7969 405 1776 7374 9968 4143 8022 7733 7421 8044 9465 7016 4646 1615 4645 9688 6781 114 8178 241 142 1522 8961 9279 4128 1778 7733 6615 6226 4655 1310 8171 5923 4156 278 4946 1774 128 1596 8609 6315 4361 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 45 Giống YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL SPI 96.50 96.27 96.27 96.03 95.66 95.08 94.89 94.55 92.80 92.46 92.30 91.92 91.41 90.85 90.51 89.86 89.85 89.65 89.41 89.16 89.04 88.81 88.24 87.78 87.68 87.62 87.22 86.75 86.59 86.25 86.20 85.70 85.67 85.04 84.62 83.41 83.36 83.34 82.56 81.75 81.71 81.25 80.59 80.29 77.23 75.14 Xếp hạng 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Số tai 9301 3702 4097 5831 182 8732 8361 4161 8239 945 3069 5621 8214 9550 735 28 7649 6055 6336 4998 8225 6295 6372 7649 Số tai 7243 3948 7601 37 142 859 7244 7546 2774 277 9856 4142 9367 4254 4107 8304 199 729 6119 4320 4245 6343 7344 7268 964 Giống YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL Giống LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY SPI 74.80 74.35 73.99 70.93 70.72 70.25 70.19 68.73 66.63 66.48 65.60 64.72 64.52 63.16 61.20 60.83 59.03 58.43 52.29 51.49 51.00 49.61 43.04 33.22 SPI 135.19 121.39 119.88 113.93 109.16 108.80 105.32 104.51 103.60 103.06 102.80 102.63 102.56 102.50 98.64 98.51 95.44 94.80 94.03 90.26 88.37 87.34 86.82 86.77 84.91 Xếp hạng 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Số tai 8055 496 1617 881 219 78 4134 5135 83 504 9826 318 187 8264 4151 962 9653 6381 8378 46 Giống LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY SPI 84.29 82.28 81.78 81.00 80.79 79.83 78.48 78.39 74.68 72.61 71.38 70.83 68.49 68.04 66.73 62.03 58.55 44.81 36.66 Xếp hạng 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Phụ bảng Phân tích phương sai Tuổi phối giống lần đầu One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TPGLĐ Source DF SS MS NHG 0 Error 158 30458 193 Total 159 30458 Level YL LY N 116 44 Pooled StDev = Mean 253.09 253.11 StDev 13.72 14.31 13.88 F 0.00 P 0.994 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+250.0 252.5 255.0 257.5 Số heo đẻ ổ theo nhóm giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCĐR Source DF SS MS NHG 2.49 2.49 Error 637 4671.17 7.33 Total 638 4673.66 Level YL LY N 467 172 Pooled StDev = Mean 11.216 11.076 StDev 2.795 2.454 2.708 F 0.34 P 0.560 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+-10.75 11.00 11.25 11.50 Số heo đẻ ổ theo lứa One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCĐR Source DF SS MS LUA 501.30 71.61 Error 631 4172.36 6.61 Total 638 4673.66 Level ≥8 N 160 137 101 80 62 49 28 22 Pooled StDev = Mean 9.863 11.066 11.158 12.200 12.210 12.184 12.000 11.636 2.571 StDev 2.700 2.688 2.284 2.650 2.334 2.759 2.325 2.300 F 10.83 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) ( * ) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+ 10.0 11.0 12.0 13.0 47 Số heo sơ sinh sống theo nhóm giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCSSSg Source DF SS MS NHG 6.30 6.30 Error 637 4765.61 7.48 Total 638 4771.91 Level YL LY N 467 172 Pooled StDev = Mean 10.317 10.093 F 0.84 P 0.359 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 9.75 10.00 10.25 10.50 StDev 2.734 2.739 2.735 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh theo nhóm giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCSSSg-ĐC Source DF SS MS NHG 65.93 65.93 Error 637 5079.10 7.97 Total 638 5145.02 Level YL LY N 467 172 Pooled StDev = Mean 10.912 10.188 StDev 2.636 3.282 2.824 F 8.27 P 0.004 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 10.00 10.40 10.80 11.20 Số heo sơ sinh sống theo lứa đẻ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCSSSg Source DF SS MS LUA 567.90 81.13 Error 631 4204.01 6.66 Total 638 4771.91 Level ≥8 N 160 137 101 80 62 49 28 22 Pooled StDev = Mean 8.775 10.277 10.376 11.150 11.306 11.408 10.964 10.682 2.581 StDev 3.217 2.437 2.204 2.317 2.077 2.761 2.168 2.009 F 12.18 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( * ) -+ -+ -+ -+ 8.4 9.6 10.8 12.0 48 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo nhóm giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLTOSSSg Source DF SS MS NHG 16.7 16.7 Error 627 10189.8 16.3 Total 628 10206.6 Level YL LY N 461 168 Pooled StDev = Mean 15.584 15.216 StDev 3.762 4.694 4.031 F 1.03 P 0.310 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+14.80 15.20 15.60 16.00 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo nhóm giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLBQSSSg Source DF SS MS NHG 0.4945 0.4945 Error 627 33.9971 0.0542 Total 628 34.4916 Level YL LY N 461 168 Pooled StDev = Mean 1.5095 1.5729 StDev 0.2441 0.1986 0.2329 F 9.12 P 0.003 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+1.505 1.540 1.575 1.610 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống theo lứa đẻ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLBQSSSg Source DF SS MS LUA 1.1509 0.1644 Error 621 33.3407 0.0537 Total 628 34.4916 Level ) ≥8 N 151 136 Mean 1.4738 1.5817 StDev 0.2623 0.2204 101 80 62 49 28 22 1.5617 1.5296 1.5265 1.5108 1.4482 1.5082 0.2463 0.2417 0.2121 0.1996 0.1275 0.1812 Pooled StDev = 0.2317 F 3.06 P 0.004 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ 1.400 1.470 1.540 1.610 49 10 Số heo giao ni theo nhóm giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCGN Source DF SS MS NHG 1.32 1.32 Error 616 1536.52 2.49 Total 617 1537.84 Level YL LY N 450 168 Pooled StDev = Mean 9.289 9.393 1.579 F 0.53 P 0.467 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 1.602 ( * -) 1.517 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 9.15 9.30 9.45 9.60 11 Tuổi cai sữa theo nhóm giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TCS Source DF SS MS NHG 0.05 0.05 Error 598 2500.35 4.18 Total 599 2500.39 Level YL LY N 438 162 Pooled StDev = Mean 26.091 26.111 2.045 F 0.01 P 0.916 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 2.027 ( -* ) 2.091 ( -* ) -+ -+ -+ -+ 25.80 26.00 26.20 26.40 12 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo lứa đẻ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLTOSSSg Source DF SS MS LUA 1095.6 156.5 Error 621 9111.0 14.7 Total 628 10206.6 Level ≥8 N 151 136 101 80 62 49 28 22 Pooled StDev = Mean 13.292 15.607 15.993 16.508 16.951 17.045 15.873 15.659 3.830 StDev 3.650 4.260 3.991 4.115 2.975 3.848 3.285 3.013 F 10.67 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 13.5 15.0 16.5 18.0 50 13 Số heo cai sữa theo nhóm giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS NHG 0.04 0.04 Error 598 1179.72 1.97 Total 599 1179.76 Level YL LY N 438 162 Pooled StDev = Mean 9.025 9.006 StDev 1.377 1.477 1.405 F 0.02 P 0.883 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( * -) + -+ -+ -8.88 9.00 9.12 14 Số heo cai sữa theo lứa đẻ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS LUA 41.12 5.87 Error 592 1138.64 1.92 Total 599 1179.76 Level ≥8 N 135 132 97 76 62 48 28 22 Pooled StDev = Mean 8.659 9.068 9.113 9.158 9.484 9.167 8.536 9.045 StDev 1.472 1.261 1.442 1.347 1.036 1.562 1.688 1.495 1.387 F 3.05 P 0.004 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( -* ) ( * -) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( * -) ( -* -) + -+ -+ -8.50 9.00 9.50 15 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLTOCS Source DF SS MS NHG 5 Error 598 126385 211 Total 599 126389 Level YL LY N 438 162 Pooled StDev = Mean 64.51 64.71 14.54 StDev 14.54 14.53 F 0.02 P 0.882 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * ) ( * ) + -+ -+ -+-63.0 64.5 66.0 67.5 51 16 Trọng lượng bình quân heo cai sữa theo giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLCS Source DF SS MS NHG 0.09 0.09 Error 598 684.54 1.14 Total 599 684.62 Level YL LY N 438 162 Pooled StDev = Mean 7.129 7.156 1.070 F 0.07 P 0.785 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 1.123 ( -* -) 0.909 ( * -) -+ -+ -+ -+ 7.00 7.10 7.20 7.30 17 Trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLCS Source DF SS MS LUA 40.12 5.73 Error 592 644.50 1.09 Total 599 684.62 Level N 135 132 97 76 62 48 28 22 Pooled StDev = Mean 6.758 7.121 7.501 7.357 7.273 7.217 6.868 6.955 StDev 0.997 0.933 1.159 1.083 1.035 1.173 1.112 0.900 1.043 F 5.26 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * ) ( * -) ( -* -) ( * ) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+6.65 7.00 7.35 7.70 18 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh phân tích theo nhóm giống One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLTOCS-21 Source DF SS MS NHG 16 16 Error 598 60148 101 Total 599 60164 Level YL LY N 438 162 Pooled StDev = Mean 62.40 62.04 10.03 StDev 10.17 9.64 F 0.16 P 0.690 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 61.0 62.0 63.0 64.0 52 19 Khoảng cách hai lứa đẻ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KC2LĐ Source DF SS MS NHG 50 50 Error 476 55368 116 Total 477 55418 Level YL LY N 350 128 Pooled StDev = Mean 149.91 150.64 10.79 F 0.43 P 0.513 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 9.03 ( * -) 14.55 ( * -) -+ -+ -+ -+ 148.8 150.0 151.2 152.4 20 Số lứa đẻ nái năm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SLĐN/N Source DF SS MS NHG 0.0031 0.0031 Error 476 7.8676 0.0165 Total 477 7.8707 Level YL LY N 350 128 Pooled StDev = Mean 2.4420 2.4363 0.1286 F 0.19 P 0.667 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 0.1222 ( * ) 0.1445 ( * ) -+ -+ -+ -+ 2.415 2.430 2.445 2.460 21 Số heo giao nuôi theo lứa đẻ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCGN Source DF SS MS LUA 40.21 5.74 Error 610 1497.62 2.46 Total 617 1537.84 Level ≥8 N 145 136 98 79 62 48 28 22 Pooled StDev = Mean 8.924 9.324 9.337 9.392 9.710 9.688 9.357 9.545 1.567 StDev 1.740 1.434 1.450 1.829 1.014 1.560 1.870 1.503 F 2.34 P 0.023 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ 9.00 9.50 10.00 53 22 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa đẻ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLTOCS Source DF SS MS LUA 9031 1290 Error 592 117358 198 Total 599 126389 Level ≥8 N 135 132 97 76 62 48 28 22 Mean 58.71 64.71 68.51 67.40 69.11 66.11 59.04 63.24 Pooled StDev = 14.08 F 6.51 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 13.72 ( -* -) 13.04 ( -* -) 15.53 ( -* ) 13.48 ( * -) 13.30 ( -* -) 14.80 ( -* ) 16.67 ( -* ) 14.62 ( * -) -+ -+ -+ -+ 54.0 60.0 66.0 72.0 23 Số heo cai sữa nái năm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCCSN/N Source DF SS MS NHG 0.5 0.5 Error 462 5653.8 12.2 Total 463 5654.4 Level YL LY N 339 125 Mean 22.283 22.205 Pooled StDev = StDev 3.416 3.713 3.498 F 0.04 P 0.833 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * -) ( * -) + -+ -+ -+-21.70 22.05 22.40 22.75 24 Tuổi đẻ lứa đầu One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TĐLĐ Source NHG Error Total Level YL LY DF 158 159 N 116 44 Pooled StDev = SS 1649 69811 71460 Mean 369.88 377.07 21.02 MS 1649 442 StDev 15.92 30.76 F 3.73 P 0.055 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* ) + -+ -+ -370.0 375.0 380.0 54 25 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh phân tích theo lứa đẻ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLTOCS-21 Source DF SS MS LUA 2741.8 391.7 Error 592 57422.4 97.0 Total 599 60164.2 Level ≥8 N 135 132 97 76 62 48 28 22 Pooled StDev = Mean 59.552 60.709 64.408 63.952 64.616 64.475 60.685 64.609 StDev 8.686 9.079 11.254 9.068 10.195 11.804 11.033 9.791 9.849 F 4.04 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( * ) ( -* -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -59.5 63.0 66.5 26 Chỉ số sinh sản SPI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SPI Source DF SS MS NHG 3586 3586 Error 598 450938 754 Total 599 454524 Level YL LY N 438 162 Pooled StDev = Mean 102.62 97.11 27.46 StDev 27.15 28.28 F 4.76 P 0.030 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+94.5 98.0 101.5 105.0 55 ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** HUỲNH THANH SƠN KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI LAI YORKSHIRE - LANDRACE VÀ LANDRACE - YORKSHIRE... THỊ TUYẾT THÁNG 08/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Huỳnh Thanh Sơn Tên luận văn: “Khảo sát khả sinh sản heo nái lai Yorkshire - Landrace Landrace - Yorkshire... Duroc giống heo Landrace có tuổi thành thục sớm nhất, heo Yorkshire muộn heo Duroc (theo Christenson ctv, 1979) (trích dẫn Võ Thị Tuyết, 1996) Heo hậu bị với chế độ dinh dưỡng chậm đạt tuổi thành
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI LAI YORKSHIRE LANDRACE VÀ LANDRACE – YORKSHIRE TẠI TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI LAI YORKSHIRE LANDRACE VÀ LANDRACE – YORKSHIRE TẠI TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay