BƯỚC ĐẦU CHO SINH SẢN NHÂN TẠO CUA ĐỒNG (Somanniathelphusa germaini Rathbun, 1902) VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN, GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA CUA CON GIAI ĐOẠN MỚI NỞ ĐẾN HAI THÁNG TUỔI

95 3 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BƯỚC ĐẦU CHO SINH SẢN NHÂN TẠO CUA ĐỒNG (Somanniathelphusa germaini Rathbun, 1902) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN, GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA CUA CON GIAI ĐOẠN MỚI NỞ ĐẾN HAI THÁNG TUỔI Họ tên sinh viên: HOÀNG LÝ Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 8/2010 BƯỚC ĐẦU CHO SINH SẢN NHÂN TẠO CUA ĐỒNG (Somanniathelphusa germaini Rathbun, 1902) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN, GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA CUA CON GIAI ĐOẠN MỚI NỞ ĐẾN HAI THÁNG TUỔI Tác giả HỒNG LÝ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Ths THỊ BÌNH Tháng Năm 2010 i CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản, tất Quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho chúng tơi suốt q trình học trường Chúng tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Thị Bình hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian học thực tập tốt nghiệp Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến: Thầy Ngô Văn Ngọc giúp đỡ tạo điều kiện cho thực tập tốt nghiệp Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Các anh trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt cho thực đề tài Các anh chị, bạn sinh viên lớp giúp đỡ chúng tơi suốt q trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Do thời gian thực đề tài có hạn bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên không tránh khỏi thiếu sót, chúng tơi kính mong bảo q thầy đóng góp ý kiến bạn ii TÓM TẮT Đề tài “Bước đầu cho sinh sản nhân tạo cua đồng (Somanniathelphusa germaini (Rathbun, 1902)) nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn, giá thể đến tăng trưởng, tỷ lệ sống cua giai đoạn nở đến hai tháng tuổi” tiến hành trại Thực Nghiệm Thủy Sản, Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, từ tháng 04/2010 đến tháng 08/2010 Gồm thí nghiệm: Thí nghiệm I, II, III: thực nhằm tìm hình thức bố trí thích hợp việc sản xuất giống nhân tạo cua đồng Khả bắt cặp sinh sản thí nghiệm II (được bố trí bể xi măng ngăn làm ơ, có kích thước (1x 0,7x 1,5 m)) cao với 19 mang trứng, thí nghiệm I (được bố trí bể kính, bể có kích thước 60 x 40 x 40 cm ) với 10 cua ôm trứng thấp thí nghiệm III (được bố trí bể xi măng có kích thước x x 1,5 m) có cua ơm trứng Thí nghiệm IV: thực nhằm theo dõi ảnh hưởng thức ăn lên phát triển tỷ lệ sống cua đồng Thí nghiệm bể xi măng (8 x x 1,5 m), ngăn làm ô nylon với kích thước là: (1 x 0,7 x 1,5 m) Thí nghiệm gồm có nghiệm thức ứng với cách cho ăn khác bố trí hồn tồn ngẫu nhiên lặp lại lần Theo kết phân tích thống kê cho thấy khơng có khác tỷ lệ sống phát triển cua ảnh hưởng phương thức ăn khác Thí nghiệm V: thực nhằm theo dõi ảnh hưởng giá thể trú ẩn lên tăng trọng tỷ lệ sống cua đồng Thí nghiệm gồm có nghiệm thức, nghiệm thức có bể tương ứng với lần lặp lại, bể có kích thước 80 x 40 x 40 cm NT (mơi trường ni có giá thể đất) cho kết tốt (tỷ lệ sống 49,5 %, trung bình mức tăng chiều rộng tuyệt đối (0,237 ± 0,032 mm/ngày), trung bình mức tăng chiều dài tuyệt đối (0,205 ±0,031 mm/ngày) trung bình mức tăng trọng tuyệt đối (0,027 ± 0,008 g/ngày)) so với NT (mơi trường ni khơng có đất) iii MỤC LỤC Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng vi Danh sách hình viii Danh sách biểu đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học cua đồng 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Tập tính hoạt động 2.1.5 Vòng đời cua đồng 2.1.6 Lột xác sinh trưởng 2.2 Đặc điểm sinh sản cua đồng 11 2.2.1 Phân biệt đực 11 2.2.2 Sự phát dục tuyến sinh dục 12 2.2.3 Mùa vụ sinh sản 13 2.2.4 Hoạt động bắt cặp sinh sản 14 2.3 Giá trị kinh tế cua đồng 15 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 16 3.2 Vật liệu thí nghiệm 16 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 16 3.2.2 Vật liệu, trang thiết bị dùng thí nghiệm 16 3.3 Phương pháp thí nghiệm 17 iv 3.3.1 Phương pháp bố trí cho cua sinh sản 17 3.3.2 Phương pháp bố trí ương cua đồng 21 3.3.4 Các tiêu theo dõi 24 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Các thông số môi trường nước 27 4.2 Kết cho cua đồng sinh sản 29 4.2.1 Sức sinh sản cua đồng 29 4.2.2 Kết bước đầu cho cua đồng sinh sản nhân tạo 32 4.3 Kết ương cua đồng 33 4.3.1 Ảnh hưởng thức ăn lên phát triển tỷ lệ sống cua 33 4.3.2 Ảnh hưởng loại giá thể trú ẩn tới tăng trưởng tỷ lệ sống cua đồng 42 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 52 v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Ảnh hưởng giá thể lên tỷ lệ sống phát triển cua đồng Bảng 2.2: Ảnh hưởng môi trường nuôi lên tỷ lệ sống tăng trọng cua đồng Bảng 2.3: Ảnh hưởng thức ăn khác lên tỷ lệ sống phát triển cua đồng Bảng 2.4: Các giai đoạn lột xác cua 10 Bảng 4.1: Kết nhiệt độ (oC), độ kiềm (mg CaCO3/l) pH q trình thí nghiệm 28 Bảng 4.2: Chiều dài, chiều rộng mai, trọng lượng cua mẹ số lượng trứng yếm cua thí nghiệm 29 Bảng 4.3: Chiều dài, chiều rộng mai, trọng lượng cua mẹ số lượng trứng yếm cua bắt tự nhiên 30 Bảng 4.4: Chiều dài, chiều rộng mai, trọng lượng cua mẹ số lượng yếm cua thí nghiệm 30 Bảng 4.5: Chiều dài, chiều rộng mai, trọng lượng cua mẹ số lượng yếm cua bắt tự nhiên 31 Bảng 4.6: Số lượng cua mẹ ơm trứng ơm thí nghiệm cho cua đồng sinh sản 32 Bảng 4.7: Chiều rộng (mm) trung bình mai cua qua lần kiểm tra 33 Bảng 4.8: Tỷ lệ tăng trưởng chiều rộng tương đối (%) mai cua 34 Bảng 4.9: Mức tăng chiều rộng tuyệt đối (mm/ngày) 35 Bảng 4.10: Chiều dài (mm) trung bình mai cua qua lần kiểm tra 36 Bảng 4.11: Tỷ lệ tăng trưởng chiều dài tương đối mai cua 36 Bảng 4.12: Mức tăng chiều dài tuyệt đối (mm/ngày) 37 Bảng 4.13: Trọng lượng trung bình cua qua lần kiểm tra 38 Bảng 4.14: Tỷ lệ tăng trọng tương đối (%) cua 39 Bảng 4.15: Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (g/ngày) cua qua 64 ngày ương nuôi 40 Bảng 4.16: Tỷ lệ sống cua đồng sau tháng nuôi qua phương thức cho ăn khác 41 vi Bảng 4.17: Chiều rộng (mm) trung bình mai cua qua lần kiểm tra 42 Bảng 4.18: Mức tăng chiều rộng tuyệt đối (mm/ngày) ảnh hưởng giá thể 43 Bảng 4.19: Chiều dài trung bình mai cua qua lần kiểm tra ảnh hưởng giá thể trú ẩn 43 Bảng 4.20: Mức tăng chiều dài tuyệt đối (mm/ngày) ảnh hưởng giá thể 44 Bảng 4.21: Trọng lượng trung bình cua qua lần kiểm tra 45 Bảng 4.22: Mức tăng trọng tuyệt đối (g/ngày) cua ảnh hưởng giá thể trú ẩn 45 Bảng 4.23: Tỷ lệ sống cua sau kết thúc thí nghiệm 46 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Hình thái ngồi cua đồng (Sommanniathelphusa germaini (Rathbun, 1902)) Hình 2.2: Cua đồng loài Somanniathelphusa pax (Peter K L Ng and Takeharu Kosuge, 1995) Hình 2.3: Sự phân bố giống cua Somanniathelphusa từ Đài Loan, Hong Kong, đảo Hải Nam tỉnh ven biển Trung Quốc (Hsi-Te Shih, Shao-Hua Fang and Peter K L Ng, 2007) Hình 2.4: Mặt bụng cua đực 11 Hình 2.5: Chân bụng G1, G2 trái cua Somanniathelphusa pax (Peter K L Ng and Takeharu Kosuge, 1995) 11 Hình 2.6: Mặt bụng cua 12 Hình 2.7: Hoạt động giao vỹ cua đồng 14 Hình 3.1: Cua đồng lúc bắt đầu thí nghiệm 16 Hình 3.2: NT thí nghiệm I Hình 3.3: NT thí nghiệm I 17 Hình 3.4: NT thí nghiệm I Hình 3.5: NT thí nghiệm I 18 Hình 3.6: NT thí nghiệm I 18 Hình 3.7: NT thí nghiệm I Hình 3.8: Thí nghiệm II 18 Hình 3.9: Nghiệm thức thí nghiệm II 19 Hình 3.10: Thí nghiệm III 19 Hình 3.11: Ốc đập vỡ tách bỏ vỏ 20 Hình 3.12: Thức ăn cá tạp cắt nhỏ mầm lúa gạo 21 Hình 3.13: Cua mẹ ơm 22 Hình 3.14: Cua tách khỏi cua mẹ ngày 22 Hình 3.15: Nghiệm thức thí nghiệm V 23 Hình 3.16: Nghiệm thức thí nghiệm V 23 Hình 4.1: Trứng cua 29 Hình 4.2: Cua đồng ơm trứng 33 Hình 4.3: Cua đồng ơm 33 Hình 4.4: Cua đồng tuần tuổi 41 viii Hình 4.5: Cua đồng tuần tuổi 41 Hình 4.6: Cua đồng tuần tuổi 41 Hình 4.7: Cua đồng tuần tuổi 41 ix Phụ lục 18: Tỷ lệ tăng trưởng chiều rộng tương đối (%) mai cua lần kiểm tra thứ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS NT 68 Error 966 Total 1034 Level N 3 Mean 39,08 35,34 42,07 Pooled StDev = MS 34 161 StDev 7,42 13,12 16,00 12,69 F 0,21 P 0,815 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 24 36 48 60 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0220 Critical value = 4,34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -28,06 35,54 -34,78 28,81 -38,52 25,07 Phụ lục 19: Mức tăng chiều rộng tuyệt đối (mm/ngày) One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS MS NT 0,000322 0,000161 Error 0,004733 0,000789 Total 0,005055 Level N 3 Pooled StDev = Mean 0,32367 0,33667 0,33600 StDev 0,03478 0,03362 0,00520 0,02809 F 0,20 P 0,821 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ 0,300 0,325 0,350 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0220 Critical value = 4,34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0,08338 0,05738 -0,08271 0,05804 -0,06971 0,07104 Phụ lục 20: Chiều dài (mm) trung bình mai cua lần kiểm tra thứ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS NT 0.88 Error 15.76 Total 16.64 Level N 3 Mean 20.267 21.033 20.633 Pooled StDev = 1.621 MS 0.44 2.63 F 0.17 P 0.849 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 2.303 ( * ) 1.553 ( * ) 0.404 ( -* ) -+ -+ -+ -+ 18.0 19.5 21.0 22.5 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0220 Critical value = 4.34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -4.828 3.294 -4.428 3.694 -3.661 4.461 Phụ lục 21: Tỷ lệ tăng trưởng chiều dài tương đối (%) mai cua lần kiểm tra thứ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS NT 1102 Error 966 Total 2068 Level N 3 Mean 61,13 35,45 40,78 Pooled StDev = MS 551 161 StDev 13,64 10,27 13,84 12,69 F 3,42 P 0,102 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ -20 40 60 80 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0220 Critical value = 4,34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -6,11 57,47 -11,44 52,14 -37,12 26,46 Phụ lục 22: Mức tăng chiều dài tuyệt đối (mm/ngày) One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS MS NT 0,000234 0,000117 Error 0,003788 0,000631 Total 0,004022 Level N 3 Pooled StDev = Mean 0,28567 0,29733 0,28767 StDev 0,03580 0,02442 0,00404 0,02513 F 0,18 P 0,836 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -0,275 0,300 0,325 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0220 Critical value = 4,34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0,07463 0,05129 -0,06496 0,06096 -0,05329 0,07263 Phụ lục 23: Trọng lượng (g) trung bình mai cua lần kiểm tra thứ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS MS NT 0,129 0,064 Error 4,302 0,717 Total 4,431 Level N 3 Pooled StDev = Mean 4,1643 4,4110 4,1507 StDev 1,0739 0,9792 0,1971 0,8467 F 0,09 P 0,915 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+-3,20 4,00 4,80 5,60 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0220 Critical value = 4,34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -2,3683 1,8750 -2,1080 2,1353 -1,8613 2,3820 Phụ lục 24: Tỷ lệ tăng trọng tương đối (%) cua lần kiểm tra thứ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS MS NT 34030 17015 Error 54400 9067 Total 88430 Level N 3 Mean 311,30 171,83 192,31 Pooled StDev = StDev 118,15 75,11 87,17 95,22 F 1,88 P 0,233 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ 120 240 360 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0220 Critical value = 4,34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -99,1 378,1 -119,6 357,6 -259,1 218,1 Phụ lục 25: Tốc độ tăng trọng tuyệt đối (g/ngày) cua qua 64 ngày ương nuôi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS MS NT 0,000038 0,000019 Error 0,001027 0,000171 Total 0,001064 Level N 3 Pooled StDev = Mean 0,06300 0,06733 0,06300 StDev 0,01664 0,01514 0,00265 0,01308 F 0,11 P 0,898 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 0,048 0,060 0,072 0,084 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0220 Critical value = 4,34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0,03711 0,02844 -0,03278 0,03278 -0,02844 0,03711 Phụ lục 26: Tỷ lệ sống cua đồng sau tháng nuôi qua phương thức cho ăn khác One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS NT 233 Error 649 Total 882 Level N 3 Mean 35,71 34,29 24,29 Pooled StDev = MS 116 108 StDev 13,78 7,42 8,92 10,40 F 1,08 P 0,399 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 12 24 36 48 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0220 Critical value = 4,34 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -24,63 27,49 -14,63 37,49 -16,06 36,06 Phụ lục 27: Chiều rộng (mm) trung bình mai cua ảnh hưởng giá thể trú ẩn lần kiểm tra thứ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS NT 0.04 Error 5.65 Total 5.69 Level N 2 Mean 17.150 16.950 Pooled StDev = 1.681 MS 0.04 2.83 F 0.01 P 0.916 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 2.051 ( * ) 1.202 ( -* ) -+ -+ -+ -+ 12.0 15.0 18.0 21.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 6.08 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -7.032 7.432 Phụ lục 28: Chiều dài (mm) trung bình mai cua ảnh hưởng giá thể trú ẩn lần kiểm tra thứ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS NT 0,04 Error 4,64 Total 4,68 Level N 2 Mean 15,100 14,900 Pooled StDev = MS 0,04 2,32 StDev 1,980 0,849 1,523 F 0,02 P 0,908 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 12,0 15,0 18,0 21,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 6,08 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -6,354 6,754 Phụ lục 29: Trọng lượng (g) trung bình mai cua ảnh hưởng giá thể trú ẩn lần kiểm tra thứ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SL Source DF SS MS NT 0,059 0,059 Error 0,407 0,204 Total 0,466 Level N 2 Pooled StDev = Mean 1,8355 1,5925 StDev 0,5607 0,3048 0,4513 F 0,29 P 0,644 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( -* -) + -+ -+ -1,0 2,0 3,0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0500 Critical value = 6,08 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -1,6987 2,1847 Phụ lục 30: Ảnh hưởng giá thể lên tỷ lệ sống cua đồng Nghiệm thức Số (con) Lúc đầu Kết thúc 100 37 100 62 100 22 100 34 Lô 2 Tỷ lệ sống (%) 37 62 22 34 Trung bình 49,5 28 Phụ lục 31: Kết đo chiều dài mai (L: mm), chiều rộng mai (B: mm), trọng lượng (W: gam) cua đồng ngày 02/05/2010 (theo dõi ảnh hưởng giá thể lên tỷ lệ sống tăng trưởng cua đồng) Trung bình chiều dài chiều rộng mai cua mm Mỗi lần cân 10 Nghiệm thức Lần cân Lô 0,17 0,06 0,06 0,29 0,0967 Tổng cộng Trung bình Lơ 0,11 0,09 0,09 0,29 0,0967 Lơ 0,06 0,08 0,10 0,24 0,08 Lô 0,08 0,07 0,06 0,21 0,07 Phụ lục 32: Kết đo chiều dài mai (L: mm), chiều rộng mai (B: mm) Trọng lượng (W: gam) cua đồng lần kiểm tra thứ Thí nghiệm STT 10 Tổng cộng Trung bình W 0,12 0,09 0,23 0,06 0,13 0,26 0,06 0,08 0,12 0,09 Lô B 9 5 L 8 4 1,24 62 0,12 6,2 Thí nghiệm Lô L W B 0,12 5 0,09 0,16 0,10 5 0,08 0,12 0,09 0,06 0,09 0,12 W 0,12 0,09 0,18 0,20 0,18 0,18 0,20 0,20 0,12 0,09 Lô B 8 8 L 6 6 6 Lô W B 0,18 0,09 0,06 0,12 0,09 0,08 0,10 0,13 0,08 0,06 52 1,56 69 54 0,99 55 44 1,03 56 45 5,2 0,16 6,9 5,4 0,1 0,1 5,6 4,5 L 4 5 Phụ lục 33: Kết đo chiều dài mai (L: mm), chiều rộng mai (B: mm) Trọng lượng (W: gam) cua đồng lần kiểm tra thứ Thí nghiệm STT 10 Tổng cộng Trung bình W 0,34 0,31 0,29 0,31 0,39 0,33 0,12 0,18 0,20 0,32 Lô B 10 10 11 10 8 L 8 9 7 2,79 89 0,28 Thí nghiệm W 0,23 0,22 0,29 0,25 0,33 0,38 0,38 0,33 0,28 0,26 Lô B 8 9 10 10 10 9 10 W 0,19 0,29 0,15 0,15 0,13 0,21 0,22 0,15 0,13 0,10 Lô B 8 7 7 L 8 7 76 2,95 92 8,9 7,6 0,3 W 0,23 0,22 0,12 0,08 0,17 0,18 0,2 0,19 0,11 0,15 Lô B 8 8 8 L 7 6 L 7 7 6 75 1,72 71 60 1,65 72 60 9,2 7,5 0,17 7,1 6,0 0,165 7,2 6,0 Phụ lục 34: Kết đo chiều dài mai (L: mm), chiều rộng mai (B: mm) Trọng lượng (W: gam) cua đồng lần kiểm tra thứ Thí nghiệm STT 10 Tổng cộng Trung bình W 3,84 0,59 0,64 0,36 0,28 0,31 0,57 0,76 0,57 0,36 Lô B 25 12 12 10 10 10 12 13 12 L 22 11 11 9 11 12 11 Lô B 12 12 12 11 11 12 12 10 10 10 L 11 11 11 10 10 10 11 9 9,55 141 127 8,28 125 113 4,64 112 101 W 1,47 1,59 0,58 0,56 0,65 0,86 1,94 0,86 0,43 0,61 0,96 Lô B 17 17 12 12 12 14 20 15 10 12 Thí nghiệm 14 L 15 16 11 11 11 13 17 13 11 13 W 0,58 0,56 0,65 0,39 0,43 0,51 0,57 0,36 0,28 0,31 W 0,48 0,58 0,81 0,41 0,53 0,69 0,49 0,85 0,97 0,72 Lô B 12 12 14 12 12 13 12 15 14 13 L 11 11 12 10 11 11 11 12 12 12 6,53 129 113 0,83 12,5 11,3 0,46 11,2 10,1 0,653 12,9 11,3 Phụ lục 35: Kết đo chiều dài mai (L: mm), chiều rộng mai (B: mm) Trọng lượng (W: gam) cua đồng lần kiểm tra thứ Thí nghiệm STT W 4,16 2,64 3,85 2,86 2,98 1,28 0,75 1,32 0,86 1,62 Lô B 25 20 23 20 21 16 13 16 14 18 L 22 18 21 18 19 15 12 14 12 14 W 3,03 0,59 0,88 0,95 0,67 0,66 0,57 1,28 2,77 2,99 Thí nghiệm Lơ B 21 11 17 14 12 12 11 17 20 22 L 19 10 12 13 10 11 10 15 18 19 W 1,82 1,52 2,35 2,22 1,64 0,97 1,38 2,28 2,34 1,56 Lô B 18 17 20 19 17 14 16 19 21 17 L 15 15 17 17 15 12 14 18 17 15 W 1,79 1,28 0,79 0,73 0,68 0,81 1,25 1,61 2,51 2,32 Lô B 18 16 14 14 12 14 16 17 20 20 L 16 14 12 12 12 12 15 15 18 17 10 Tổng 22,32 186 165 14,39 157 137 18,08 178 155 13,77 161 143 cộng Trung 2,23 19 17 1,44 15,7 13,7 1,81 17,8 15,5 1,377 16,1 14,3 bình ... Thân thể cua bao bọc lớp vỏ chất chitin, có thêm lớp sáp bên Vỏ cua chứa lượng cao cuticule Lớp cuticule ngấm muối calcium carbonate phosphate trạng thái vơ định hình hay dạng tinh thể, giúp... rắn Ở vùng vỏ có rãnh bán nguyệt, rãnh chữ H đặc trưng cua Chất màu vỏ cua tập trung lớp cuticule bên hay tế bào chứa sắc tố Thành phần chất màu hỗn hợp carotene, gọi tên zooerythrin; có chất... Reptantia Nhóm: Brachyura Họ: Parathelphusidae Giống: Somanniathelphusa Theo Peter K L Ng, Dani le Guinot and Peter J F Davie, (2008) giới giống cua Somanniathelphusa gồm có loài sau: Somanniathelphusa
- Xem thêm -

Xem thêm: BƯỚC ĐẦU CHO SINH SẢN NHÂN TẠO CUA ĐỒNG (Somanniathelphusa germaini Rathbun, 1902) VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN, GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA CUA CON GIAI ĐOẠN MỚI NỞ ĐẾN HAI THÁNG TUỔI , BƯỚC ĐẦU CHO SINH SẢN NHÂN TẠO CUA ĐỒNG (Somanniathelphusa germaini Rathbun, 1902) VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN, GIÁ THỂ ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG CỦA CUA CON GIAI ĐOẠN MỚI NỞ ĐẾN HAI THÁNG TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay