KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG

73 0 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** HUỲNH QUANG PHÚ THỊNH KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHĨM GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO PHƯỚC LONG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: HUỲNH QUANG PHÚ THỊNH Tên luận văn: ‘‘Khảo sát số tiêu sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày ……………… Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT ii LỜI CẢM TẠ Suốt đời nhớ ơn cha mẹ Cha mẹ có cơng sinh thành, ni dưỡng dạy dỗ khôn lớn nên người, động viên vượt qua khó khăn để vững bước vươn lên sống Trân trọng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Võ Thị Tuyết tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tiến sĩ Phạm Trọng Nghĩa có thời gian hướng dẫn em thực tập Chân thành cảm ơn! Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y, Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật tồn thể q thầy mơn hết lòng dạy bảo truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian qua Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long tồn thể anh chị em cơng nhân viên xí nghiệp tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện cho thời gian thực tập trại Xin cảm ơn đến người bạn động viên, giúp đỡ đồng hành suốt trình học tập thực tập tốt nghiệp cuối khóa HUỲNH QUANG PHÚ THỊNH iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Qua thời gian thực tập từ ngày 22/03/2010 đến 22/06/2010 XNCNH Phước Long với mục đích khảo sát số tiêu sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống ni xí nghiệp Chúng tơi khảo sát 166 nái với 617 ổ đẻ thuộc nhóm giống Y, L, Y(LY), L(YL), L(LY) ghi nhận số tiêu thành tích sinh sản trung bình quần thể heo khảo sát sau: - Tuổi đẻ lứa đầu: 406 ngày, giống L đạt sớm (400 ngày) - Khoảng cách hai lứa đẻ: 161 ngày, giống L L(LY) đạt ngắn (157 ngày) - Số lứa đẻ nái/năm: 2,32 lứa, giống L L(LY) đạt cao (2,36 lứa/năm) - Số heo đẻ ra: 9,8 con, giống L(LY) đạt cao (10,3 con) - Số heo sống: 8,9 con, giống L(LY) đạt cao (9,5 con) - Số heo sống hiệu chỉnh : 9,5 con, giống L(LY) đạt cao (10,1 con) - Số cai sữa: 8,0 con, giống Y Y(LY) đạt cao (8,1 con) - Trọng lượng sơ sinh: 1,52 kg/con, giống L(LY) đạt cao (1,58 kg/con) - Trọng lượng sơ sinh toàn ổ: 13,33 kg/ổ, giống L(LY) đạt cao (14,81 kg/ổ) - Trọng lượng cai sữa: 6,73 kg/con, giống L(YL) đạt cao (6,80 kg/con) - Trọng lượng cai sữa toàn ổ: 54,00 kg/ổ, giống L(LY) đạt cao (54,34 kg/ổ) - Ngày nuôi con: 26,01 ngày - Trọng lượng cai sữa hiệu chỉnh 21 ngày tuổi con: 5,82 kg/con - Trọng lượng cai sữa hiệu chỉnh 21 ngày tuổi ổ: 46,67 kg/ổ Xếp hạng chung thành tích sinh sản nhóm giống nái dựa vào số SPI Kết xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp sau: L(LY) > Y(LY) > Y > L > L(YL) iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ .iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu .1 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược XNCNH Phước Long 2.1.1 Vị trí địa lí 2.1.2 Lịch sử hình thành trại 2.1.3 Nhiệm vụ 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Giống công tác giống 2.1.7 Hệ thống chuồng trại 2.1.8 Quy trình ni dưỡng chăm sóc heo 2.1.9 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 10 2.1.10 Bệnh điều trị 12 2.2 Các yếu tố cấu thành suất sinh sản heo nái 16 v 2.2.1 Tuổi thành thục 16 2.2.2 Tuổi đẻ lứa đầu 17 2.2.3 Tỷ lệ thụ thai 17 2.2.4 Thời gian lên giống 17 2.2.5 Số lứa đẻ nái/năm 18 2.2.6 Số đẻ ổ 18 2.2.7 Số heo sống 18 2.2.8 Số heo cai sữa nái năm trọng lượng bình quân heo cai sữa 19 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản heo nái .19 2.3.1 Yếu tố di truyền 19 2.3.2 Yếu tố ngoại cảnh 20 2.4 Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản heo nái .22 2.5 Thành tích sinh sản heo giới 22 2.6 Tiêu chuẩn giống heo ngoại Việt Nam 24 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 25 3.1 Thời gian địa điểm 25 3.2 Nội dung khảo sát 25 3.3 Phương pháp khảo sát 25 3.4 Các tiêu khảo sát 25 3.4.1 Tuổi đẻ lứa đầu (ngày) 25 3.4.2 Khoảng cách hai lứa đẻ (ngày) 25 3.4.3 Số lứa đẻ nái năm (lứa) 25 3.4.4 Số heo sơ sinh/ổ (con/ổ) 25 3.4.5 Số heo sơ sinh sống/ổ (con) 26 3.4.6 Số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh 26 3.4.7 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh (kg/con) 26 3.4.8 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh (kg/con) 26 3.4.9 Số heo cai sữa (con/ổ) 26 vi 3.4.10 Trọng lượng heo cai sữa (kg/con) 26 3.4.11 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa (kg/ổ) 26 3.4.12 Trọng lượng heo cai sữa toàn ổ hiệu chỉnh 21 ngày tuổi, với số giao nuôi chuẩn ≥ 10 lứa 26 3.4.13 Số ngày nuôi 28 3.4.14 Xếp hạng khả sinh sản nhóm giống nái theo số sinh sản (SPI) 28 3.5 Phương pháp xử lí số liệu 29 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 30 4.1 Cơ cấu đàn heo khảo sát 30 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu, khoảng cách hai lứa đẻ, số lứa đẻ nái/năm 30 4.2.1 Tuổi đẻ lứa đầu 30 4.2.2 Khoảng cách hai lứa đẻ 31 4.2.3 Số lứa đẻ nái/năm 32 4.3 Số heo đẻ ra, số sống, số heo sống hiệu chỉnh .32 4.3.1 Số heo đẻ phân tích theo giống 32 4.3.2 Số heo sống phân tích theo giống 33 4.3.3 Số sống hiệu chỉnh phân tích theo giống 34 4.4 Số heo đẻ ra, số sống, số cai sữa phân tích theo lứa 34 4.4.1 Số heo đẻ phân tích theo lứa 35 4.4.2 Số heo sống phân tích theo lứa 35 4.4.3 Số cai sữa phân tích theo lứa 35 4.5 Số cai sữa phân tích theo giống 35 4.6 Trọng lượng sơ sinh, trọng lượng sơ sinh tồn ổ phân tích theo giống 36 4.6.1 Trọng lượng sơ sinh phân tích theo giống 37 4.6.2 Trọng lượng sơ sinh tồn ổ phân tích theo giống 37 4.7 Trọng lượng sơ sinh, trọng lượng sơ sinh tồn ổ phân tích theo lứa 37 4.7.1 Trọng lượng heo sơ sinh phân tích theo lứa 38 4.7.2 Trọng lượng sơ sinh toàn ổ phân tích theo lứa 38 vii 4.8 Trọng lượng cai sữa, trọng lượng cai sữa tồn ổ, số ngày ni phân tích theo giống 38 4.8.1 Trọng lượng cai sữa heo phân tích theo giống 39 4.8.2 Trọng lượng cai sữa toàn ổ phân tích theo giống 39 4.8.3 Số ngày ni phân tích theo giống 40 4.9 Trọng lượng cai sữa hiệu chỉnh 21 ngày tuổi, trọng lượng cai sữa toàn ổ hiệu chỉnh 21 ngày tuổi phân tích theo giống 40 4.9.1 Trọng lượng cai sữa hiệu chỉnh 21 ngày tuổi phân tích theo giống 40 4.9.2 Trọng lượng cai sữa toàn ổ hiệu chỉnh 21 ngày tuổi phân tích theo giống 41 4.10 Số heo cai sữa nái/năm, trọng lượng cai sữa nái/năm phân tích theo giống 41 4.10.1 Số heo cai sữa nái/năm 41 4.10.2 Trọng lượng cai sữa nái/năm 42 4.11 Chỉ số sinh sản heo nái (SPI) đánh giá khả sinh sản nhóm giống 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC BẢNG 47 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT FMD: Foot And Mouth Disease (lở mồm long móng) KCLĐ: Khoảng cách lứa đẻ MMA: Metritis – Mastitis – Agalatiae NSIF: National Swine Improvement Federation (Liên đoàn cải thiện giống heo quốc gia Mỹ) SLĐN/N: Số lứa đẻ nái năm SPI: Sow Productivity Index (chỉ số sinh sản heo nái) TĐLĐ: Tuổi đẻ lứa đầu TLCS: Trọng lượng cai sữa TLSS: Trọng lượng sơ sinh TLCS21/CON: Trọng lượng cai sữa hiệu chỉnh 21 ngày tuổi/con TLCS21/Ổ: Trọng lượng cai sữa hiệu chỉnh 21 ngày tuổi/ổ TLSSTO: Trọng lượng sơ sinh toàn ổ TLCSTO: Trọng lượng cai sữa toàn ổ XNCNH: Xí Nghiệp Chăn Ni Heo ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn hỗn hợp Bảng 2.2 Định mức thức ăn cho loại heo nuôi trại Bảng 2.3 Quy trình tiêm phòng XNCNH Phước Long 11 Bảng 2.4 Lịch tiêm phòng hàng tuần 12 Bảng 2.5 Hệ số di truyền số tính trạng .19 Bảng 2.6 Nhiệt độ tối ưu chuồng heo 20 Bảng 2.7 Kết thống kê suất đến cuối tháng 9/2005 trại Christiansminde Multisite Đan Mạch .23 Bảng 2.8 Kết thống kê năm 2008 số trại Brazil 23 Bảng 2.9 Chỉ tiêu kỹ thuật heo nái sinh sản giống ngoại Việt Nam (2008) 24 Bảng 3.1 Hệ số hiệu chỉnh heo sơ sinh sống lứa chuẩn 26 Bảng 3.2 Hệ số hiệu chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa chuẩn 21 ngày tuổi .27 Bảng 3.3 Hệ số hiệu chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa số heo giao nuôi chuẩn (≥ 10 con) 27 Bảng 3.4 Hệ số hiệu chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa lứa đẻ chuẩn 28 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn heo khảo sát 30 Bảng 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu, khoảng cách hai lứa đẻ, số lứa đẻ nái/năm 31 Bảng 4.3 Số đẻ ra, số sống, số heo sống hiệu chỉnh .33 Bảng 4.4 Số đẻ ra, số sống, số cai sữa phân tích theo lứa .34 Bảng 4.5 Số cai sữa phân tích theo giống 36 Bảng 4.6 Trọng lượng sơ sinh, trọng lượng sơ sinh toàn ổ phân tích theo giống 37 Bảng 4.7 Trọng lượng sơ sinh, trọng lượng sơ sinh tồn ổ phân tích theo lứa 38 x Bảng Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống L STN 10/50/1 10/15/1 6/34/1 13/187/3 38/224/1 275/8 190/4 44/129/2 24/6/2 44/129/1 27/16/1 12/26/1 6/32/1 206/10 6/41/1 208-7 3/1 25/93/1 7/3 24-1/250/1 11/170/4 30/71/1 10/54/2 84/7 38/88/2 6/41/2 38/88/2 10/12/02 37/70/1 Nhóm giống L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L SPI (điểm) 135.1 130.6 126.2 125.6 124.4 112.4 111.3 110.4 110.4 110.4 108.6 105.7 105.6 94.6 94.6 94.3 83.7 82.5 78.5 75.9 67.1 66.1 62.9 62.6 56.5 56.5 55.8 42.8 22.2 48 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Bảng Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống Y(LY) STN 83/547/2 92/691/4 87/9 82/141/1 81/583/5 52/601/2 A99/232/2x 74/489 71/791/1 91/86-1/5 82/49/4 91/52-1/3 57/610 57-1/59-1/2 57/222/4 57/66/1 83/496/1 81/493/1 55-1/42/1 57/597/2 71/619/3 85/606/2 57/166/1 73/465 57/62/4 73/465 85/94/1 82/489/3 81/583/1 71/344/3 83/111/1 85/247/4 71/547/4 81/245/2 69/50/3 57/66/4 88/156/5 88/213/2 81/6/2 Nhóm giống Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) SPI (điểm) 150.5 136.6 136.1 130.9 129.9 126.5 126.3 125.6 126.4 125.9 124.4 121.3 116.4 114.5 113.9 112.5 112.1 111.2 107.5 107.1 106.2 104.4 103.0 102.5 102.4 101.3 100.3 96.2 96.6 97.0 96.7 96.2 96.1 94.2 92.9 92.2 90.0 88.3 84.8 49 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 STN 71/619/2 73/594/4 82/633/1 82/633/1 82/489/1 82/90/2 81/518/3 57/66/5 53/66 55-1/222/3 88/211/2 88/56/3 74/322/1 59/386/5 Nhóm giống Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) SPI (điểm) 84.6 83.1 83.1 83.1 80.9 79.0 73.6 72.0 71.8 68.8 65.7 62.4 58.8 58.9 Xếp hạng 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Bảng Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống L(YL) STN 15-1/114/1 27/157/2 40/202/1 30/138/1 27/13/5 30/138/2 21/162/1 17-1/82/1 1/99/2 41/229/3 13-1/94/4 10/165/2 17-1/160/2 15-1/239/1 27/109/2 27/109/1 27/212/1 27/157/4 15-1/220/1 26/209/3 27/174 14-1/161/6 3/83/1 Nhóm giống L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) SPI (điểm) 133.3 125.3 125.9 121.4 121.3 118.5 116.8 115.4 112.6 110.6 110.1 109.9 108.7 108.5 108.0 107.1 105.7 102.5 102.2 100.6 99.0 98.8 98.6 50 Xếp hạng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 STN 16-1/101/2 7/104/2 6/41/1 14/161/6 89/209/3 46/14/2 30/84/1 30/81/1 17-1/176/1 5/203/1 30/105/1 14/105/3 30/81/2 30/36/2 27/110/3 13-1/180/2 16-1/277 2/410/7 46/14/1 44/271/2 30/21/4 15-1/239/3 Nhóm giống L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) L(YL) SPI (điểm) 97.1 95.4 94.5 94.7 94.5 91.9 91.1 86.5 81.6 80.2 79.6 79.4 77.7 77.4 73.4 69.9 69.5 68.5 60.0 58.3 58.1 55.4 Xếp hạng 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bảng Xếp hạng nái theo số SPI nhóm giống L(LY) STN 30/443/2 6/39/2 27/39/1 6/39/2 3/368/2 31/442/1 7/732/4 7/401/7 27/367/1 11/329/2 23/66/6 6/347/4 14/105/1 Nhóm giống L(LY) L(LY) L(LY) L(LY) L(LY) L(LY) L(LY) L(LY) L(LY) L(LY) L(LY) L(LY) L(LY) SPI (điểm) 139.7 129.9 121.9 115.6 114.7 109.7 105.6 98.8 90.9 90.7 90.1 69.9 63.8 51 Xếp hạng 10 11 12 13 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng ANOVA tiêu tuổi đẻ lứa đầu One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TÐLÐ Source DF SS MS F P GI?NG 12922 3230 0.75 0.557 Error 160 686363 4290 Total 164 699284 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 25 403.68 54.79 L 29 399.93 62.18 Y(LY) 53 407.81 57.25 L(YL) 45 400.51 72.74 L(LY) 13 434.00 92.57 -+ -+ -+ -+( * -) ( -* -) ( -* -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+- Pooled StDev = 65.50 390 420 450 480 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu khoảng cách lứa đẻ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for KCLÐ Source DF SS MS F P GI?NG 3087 772 1.06 0.378 Error 439 320744 731 Total 443 323831 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - Y 67 164.81 28.69 ( * -) L 75 157.35 25.33 Y(LY) 140 161.03 30.39 L(YL) 109 162.29 25.12 L(LY) 53 156.75 20.74 ( -* -) ( * -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 27.03 150.0 52 156.0 162.0 168.0 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số lứa đẻ nái/năm One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SLDN/N Source DF SS MS F P GI?NG 0.4929 0.1232 1.40 0.232 Error 439 38.5367 0.0878 Total 443 39.0296 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 67 2.2679 0.3164 L 75 2.3631 0.2846 Y(LY) 140 2.3241 0.3177 L(YL) 109 2.2917 0.2860 L(LY) 53 2.3596 0.2431 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 0.2963 2.240 2.310 2.380 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số đẻ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCÐR Source DF SS MS F P GI?NG 60.20 15.05 1.60 0.172 Error 594 5581.60 9.40 Total 598 5641.80 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 89 10.169 2.647 L 101 9.356 3.120 Y(LY) 191 9.958 3.190 L(YL) 152 9.546 3.435 L(LY) 66 10.258 2.063 -+ -+ -+ -+( * ) ( * -) ( -* -) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+- Pooled StDev = 3.065 9.10 53 9.80 10.50 11.20 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa Analysis of Variance for SCÐR Source DF SS MS F P 138.89 19.84 2.13 0.039 Error 591 5502.91 9.31 Total 598 5641.80 L?A Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 159 9.528 2.790 153 9.699 3.214 127 9.937 3.070 93 10.290 3.205 ( * -) 34 9.971 2.758 ( * ) 16 11.563 3.306 7.778 2.587 ≥8 8.500 3.817 ( *-) (-* ) ( *-) ( -* ) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 3.051 6.0 8.0 10.0 12.0 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCS Source DF SS MS F P GI?NG 79.61 19.90 2.45 0.045 Error 594 4829.71 8.13 Total 598 4909.32 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - Y 89 9.169 2.287 ( * -) L 101 8.495 2.904 Y(LY) 191 9.031 3.062 L(YL) 152 8.454 3.111 L(LY) 66 9.500 2.085 ( -* -) ( -* -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 2.851 8.40 54 9.10 9.80 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa Analysis of Variance for SCS Source DF SS MS F P 147.35 21.05 2.61 0.012 Error 591 4761.96 8.06 Total 598 4909.32 L?A Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 159 8.566 2.773 153 8.974 2.947 (-*-) 127 8.992 2.961 (-*-) 93 9.108 2.861 (-* ) 34 8.794 2.213 ( -* -) 16 10.688 2.522 6.444 2.351 ≥8 7.375 3.114 (-*-) ( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.839 5.0 7.5 10.0 12.5 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for DCSS Source DF SS MS F P GI?NG 67.52 16.88 2.06 0.085 Error 594 4871.78 8.20 Total 598 4939.30 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 89 9.781 2.332 L 101 9.106 2.934 Y(LY) 191 9.634 3.075 L(YL) 152 9.121 3.068 L(LY) 66 10.047 2.197 + -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( * -) ( -* -) ( * -) + -+ -+ Pooled StDev = 2.864 9.00 55 9.60 10.20 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS F P GI?NG 3.91 0.98 0.37 0.833 Error 588 1571.54 2.67 Total 592 1575.45 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+- Y 89 8.124 1.551 L 98 7.990 1.720 ( * ) Y(LY) 190 8.100 1.683 ( * ) L(YL) 150 7.913 1.584 L(LY) 66 8.030 1.588 ( -* -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+- Pooled StDev = 1.635 7.75 8.00 8.25 8.50 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS F P 28.84 4.12 1.56 0.145 Error 585 1546.61 2.64 Total 592 1575.45 L?A Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 158 7.886 1.568 148 8.243 1.644 127 8.102 1.666 93 8.000 1.525 34 7.941 1.791 16 8.313 1.621 7.222 1.856 ≥8 6.875 1.959 -+ -+ -+ -+ ( *-) (-* ) ( * ) ( * ) ( * -) ( -* -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 1.626 6.0 56 7.0 8.0 9.0 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLSS Source DF SS MS F P GI?NG 0.9034 0.2258 3.19 0.013 Error 593 42.0034 0.0708 Total 597 42.9067 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 89 1.4393 0.2678 L 101 1.5495 0.2575 Y(LY) 190 1.5274 0.2768 L(YL) 152 1.5205 0.2411 L(LY) 66 1.5788 0.2988 + -+ -+ -( * ) ( * -) ( * ) ( * ) ( -* -) + -+ -+ Pooled StDev = 0.2661 1.440 1.520 1.600 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLSS Source DF SS MS F P 3.6710 0.5244 7.89 0.000 Error 590 39.2358 0.0665 Total 597 42.9067 L?A Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - 158 1.4001 0.2385 153 1.5693 0.2766 127 1.5961 0.2756 93 1.5452 0.2547 34 1.4735 0.2287 16 1.5563 0.2065 1.6111 0.2522 ( -* -) ≥8 1.6125 0.1959 ( * ) ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.2579 1.44 57 1.56 1.68 Phụ lục Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh tồn ổ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLSSTO Source DF SS MS F P GI?NG 223.9 56.0 2.89 0.022 Error 593 11477.4 19.4 Total 597 11701.3 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 89 13.231 4.228 L 101 12.946 4.398 Y(LY) 190 13.561 4.337 L(YL) 152 12.731 4.837 L(LY) 66 14.805 3.684 + -+ -+ -( * -) ( * ) ( * ) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ Pooled StDev = 4.399 13.2 14.4 15.6 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLSSTO Source DF SS MS F P 745.4 106.5 5.73 0.000 Error 590 10955.9 18.6 Total 597 11701.3 L?A Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 158 11.881 3.876 153 13.886 4.522 127 14.188 4.850 93 13.831 4.327 34 12.841 3.654 16 16.287 2.670 10.333 3.782 ≥8 11.725 4.472 -+ -+ -+ -+( *-) (-* ) (-* ) ( * ) ( * ) ( * ) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+- Pooled StDev = 4.309 9.0 58 12.0 15.0 18.0 Phụ lục 10 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLCS Source DF SS MS F P GI?NG 1.578 0.395 1.67 0.155 Error 588 138.917 0.236 Total 592 140.495 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 89 6.6404 0.4678 L 98 6.7459 0.4532 Y(LY) 190 6.7005 0.4907 L(YL) 150 6.7967 0.5015 L(LY) 66 6.7424 0.5078 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 0.4861 6.60 6.70 6.80 Phụ lục 11 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa toàn ổ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLCSTO Source DF SS MS F P GI?NG 42 10 0.08 0.990 Error 588 81389 138 Total 592 81430 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - y 89 53.92 11.06 ( * ) L 98 53.80 12.21 ( -* ) Y(LY) 190 54.28 12.08 L(YL) 150 53.68 11.17 L(LY) 66 54.34 12.41 ( -* ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 11.77 52.8 59 54.4 56.0 Phụ lục 12 Bảng ANOVA tiêu số ngày ni One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for HCTM Source DF SS MS F P GI?NG 19.95 4.99 0.78 0.537 Error 591 3769.01 6.38 Total 595 3788.96 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 89 25.978 2.477 L 99 25.848 2.670 Y(LY) 190 26.147 2.672 L(YL) 152 25.809 2.260 L(LY) 66 26.348 2.508 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 2.525 25.50 26.00 26.50 27.00 Phụ lục 13 Bảng ANOVA tiêu TLCS21/CON One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TL21/CON Source DF SS MS F P GI?NG 2.261 0.565 2.01 0.092 Error 587 165.137 0.281 Total 591 167.398 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 89 5.7441 0.5192 L 97 5.8622 0.5296 Y(LY) 190 5.7729 0.5211 L(YL) 150 5.9034 0.5296 L(LY) 66 5.7777 0.5734 -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 0.5304 5.70 60 5.80 5.90 Phụ lục 14 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa hiệu chỉnh 21 ngày/ổ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TL21/Ô Source DF SS MS F P GI?NG 0.01 1.000 Error 587 64332 110 Total 591 64338 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - Y 89 46.56 9.58 ( -* ) L 97 46.71 11.07 ( -* -) Y(LY) 190 46.80 10.75 ( -* -) L(YL) 150 46.61 9.97 ( * ) L(LY) 66 46.54 10.98 ( * ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 10.47 45.0 46.5 48.0 Phụ lục 15 Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa nái/năm One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SHCSN/N Source DF SS MS F P GI?NG 34.7 8.7 0.44 0.778 Error 429 8425.3 19.6 Total 433 8460.1 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ Y 66 18.295 4.314 ( * ) L 71 19.189 4.582 Y(LY) 138 18.686 4.838 L(YL) 106 18.447 4.059 ( -* ) L(LY) 53 18.811 3.946 ( -* -) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 4.432 18.0 61 19.0 20.0 Phụ lục 16 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa nái/năm One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLCSN/N Source DF SS MS F P GI?NG 3422 855 1.09 0.363 Error 428 337186 788 Total 432 340607 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ Y 66 104.07 25.69 L 70 113.84 29.53 Y(LY) 138 108.63 29.83 ( * ) L(YL) 106 108.72 26.38 ( * -) L(LY) 53 110.71 27.42 ( -* ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 28.07 98.0 62 105.0 112.0 119.0 ...XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: HUỲNH QUANG PHÚ THỊNH Tên luận văn: ‘‘Khảo sát số tiêu sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống Xí Nghiệp... đến người bạn động viên, giúp đỡ đồng hành suốt trình học tập thực tập tốt nghiệp cuối khóa HUỲNH QUANG PHÚ THỊNH iii TĨM TẮT KHÓA LUẬN Qua thời gian thực tập từ ngày 22/03/2010 đến 22/06/2010 XNCNH... cao, sát trùng dung dịch bioxide dung dịch biodine 0,1% để trống thời gian sau đưa heo vào Định kỳ phun thuốc sát trùng lần/tuần, phát hoang bụi rậm quanh trại, khai thông cống rảnh, diệt chuột Vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG , KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA HEO NÁI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay