KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA HEO CON GIAI ĐOẠN 21 – 60 NGÀY TUỔI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA HEO CON GIAI ĐOẠN 21 – 60 NGÀY TUỔI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO GIỐNG 2/9 Sinh viên thực : Huỳnh Nữ Thanh Tuyền Lớp : DH05DY Ngành : Dược Thú Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y **************** HUỲNH NỮ THANH TUYỀN KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA HEO CON GIAI ĐOẠN 21 – 60 NGÀY TUỔI THUỘC MỘT SỐ NHĨM GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO GIỐNG 2/9 Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sĩ thú y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS PHẠM TRỌNG NGHĨA TS TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Huỳnh Nữ Thanh Tuyền Tên khóa luận: “Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi thuộc số nhóm giống Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày… tháng… năm…… Giáo viên hướng dẫn TS Trần Văn Chính ii LỜI CẢM TẠ  Con gửi lời kính yêu đến ba mẹ, người sinh ni dưỡng tất tình thương, ln hậu phương tháng ngày tuổi thơ năm tháng ngồi giảng đường đại học  Thành kính tri ân hương ồhn TS Phạm Trọng Nghĩa, thầy mở đường hướng dẫn, giúp đỡ cho em đề cương, địa điểm thực tập biết ơn sâu sắc đến TS Trần Văn Chính, thầy hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ em giai đoạn cuối hồn thành khóa luận tốt nghiệp  Xin chân thành cảm tạ Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi Thú Y quý Thầy, Cô tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập trường  Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9 , chú, anh chị em cơng nhân tận tình giúp đỡ, bảo kinh nghiệm chăn nuôi tạo môi trường thân thiện cho suốt thời gian thực tập  Xin gửi đến bạn bè ngồi lớp ln bên tơi, động viên chia khó khăn suốt thời gian qua Huỳnh Nữ Thanh Tuyền iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Qua thời gian khảo sát từ 22/02/2010 đến 22/06/2010 heo giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi thuộc nhóm giống LL, YY, LY, (PD)(LY) Xí Nghiệp Chăn Nuôi Heo Giống 2/9, ghi nhận số kết sau: Nhiệt độ chuồng nuôi tương đối cao chênh lệch ngày cao Trọng lượng nhập thực tế 6,88 kg/con, cao nhóm giống LL (7,34 kg/con) heo đực (6,98 kg/con) cao heo (6,81 kg/con) Trọng lượng xuất thực tế 17,98 kg/con, cao nhóm giống LY (18,75 kg/con) heo đực (18,14 kg/con) cao heo (17,86 kg/con) Trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi 6,26 kg/con, cao nhóm giống LL (6,62 kg/con) heo đực (6,32 kg/con) cao heo (6,21 kg/con) Trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi 18,67 kg/con, cao nhóm giống LY (18,78 kg/con) heo đực (19,09 kg/con) cao heo (18,36 kg/con) Tăng trọng ngày thực tế 328 g/con/ngày, cao nhóm giống (PD)(LY) (334 g/con/ngày) heo đực (338 g/ con/ngày) cao heo (321 g/con/ngày) Tăng trọng ngày hiệu chỉnh 318 g/con/ngày, cao nhóm giống (PD)(LY) (323 g/con/ngày) heo đực (327 g/con/ngày) cao heo (311 g/con/ngày) Tiêu tốn thức ăn hệ số biến chuyển thức ăn tương ứng 0,4 kg thức ăn/con/ngày 1,24 kg thức ăn/kg tăng trọng Tỷ lệ ni sống tính chung cho nhóm giống 99,5 % Tỷ lệ ngày tiêu chảy, tỷ lệ heo ho ỷt lệ heo có triệu chứng viêm khớp heo tính chung cho nhóm giống khảo sát tương ứng 1,24 %, 1,16 % 0,83 % iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách biểu đồ, sơ đồ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành .3 2.1.3 Nhiệm vụ chức Xí Nghiệp 2.1.4 Cơ cấu tổ chức .4 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Công tác giống bước chọn giống .5 2.1.6.1 Công tác giống 2.1.6.2 Các bước chọn giống 2.2 Đặc điểm giống heo Xí Nghiệp 2.2.1 Giống heo Yorkshire 2.2.2 Giống heo Landrace v 2.2.3 Giống heo Duroc 2.2.4 Giống heo Pietrain .7 2.2.5 Giống heo Hampshire 2.3 Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng .7 2.3.1 Hệ thống chuồng trại 2.3.2 Thức ăn 2.3.3 Nguồn nước sử dụng 10 2.3.4 Quy trình vệ sinh thú y phòng bệnh cho heo 10 2.3.4.1 Quy trình vệ sinh thú y 10 2.3.4.2 Quy trình tiêm phòng .11 2.3.5 Chăm sóc nuôi dưỡng 12 2.3.5.1 Heo hậu bị 12 2.3.5.2 Heo nái mang thai 12 2.3.5.3 Heo nái đẻ nuôi 12 2.3.5.4 Heo theo mẹ .13 2.3.5.5 Heo cai sữa .13 2.4 Cơ sở lý luận 14 2.4.1 Đặc điểm sinh lý heo 14 2.4.2 Sinh trưởng phát dục 14 2.4.2.1 Sinh trưởng .14 2.4.2.2 Sự phát dục .14 2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát dục 15 2.4.3.1 Yếu tố di truyền 15 2.4.3.2 Yếu tố ngoại cảnh 15 2.4.4 Các bệnh thường gặp heo sau cai sữa 16 2.4.4.1 Bệnh tiêu chảy 16 2.4.4.2 Bệnh viêm phổi 18 2.4.4.3 Bệnh viêm khớp .19 vi Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 21 3.1 Thời gian địa điểm 21 3.2 Phương pháp đối tượng khảo sát .21 3.2.1 Phương pháp khảo sát .21 3.2.2 Đối tượng khảo sát 21 3.3 Các tiêu theo dõi .22 3.3.1 Nhiệt độ chuồng nuôi 22 3.3.2 Các tiêu sức sinh trưởng 22 3.3.3 Các tiêu khả sử dụng thức ăn 24 3.3.4 Các tiêu sức sống 24 3.4 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .26 4.1 Nhiệt độ chuồng nuôi 26 4.2 Trọng lượng nhập trọng lượng xuất 27 4.2.1 Trọng lượng nhập thực tế trọng lượng xuất thực tế .27 4.2.1.1 Trọng lượng nhập thực tế trọng lượng xuất thực tế theo nhóm giống 27 4.2.1.2 Trọng lượng nhập thực tế trọng lượng xuất thực tế theo giới tính 30 4.2.2 Trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi 31 4.2.2.1 Trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi theo nhóm giống .31 4.2.2.2 Trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi theo giới tính 33 4.3 Tăng trọng ngày thực tế, tăng trọng ngày hiệu chỉnh 35 4.3.1 Tăng trọng ngày thực tế, tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo nhóm giống 35 4.3.2 Tăng trọng ngày thực tế, tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo giới tính 37 4.4 Tiêu thụ thức ăn hệ số biến chuyển thức ăn 38 4.5 Tỷ lệ nuôi sống đến lúc xuất 39 4.6 Tỷ lệ bệnh .40 vii 4.6.1 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 40 4.6.2 Tỷ lệ heo ho 41 4.6.3 Tỷ lệ heo có triệu chứng viêm khớp 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .43 PHỤ LỤC 45 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TLNTT : Trọng lượng nhập thực tế TLNHC 21 : Trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi TLXTT : Trọng lượng xuất thực tế TLXHC 60 : Trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi TTNTT : Tăng trọng ngày thực tế giai đoạn từ cai sữa đến xuất TTNHC : Tăng trọng ngày hiệu chỉnh giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi TSTK : Tham số thống kê n : Số số ô chuồng ni heo thí nghiệm X : Giá trị trung bình SD : Standard Devitation (độ lệch chuẩn) CV (%) : Coefficient of Variation (hệ số biến dị) NSIF : National Swine Improvement Ferderation ANCO : Agriculture Nutrition Cooporation Công Ty Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế ADE : Vitamin tổng hợp A, D E TĂ : Thức ăn TĂHH : Thức ăn hỗn hợp TT : Tăng trọng a, b, c,… : Các giá trị tr ung bình có ký tự khác khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê ix (g/con/ngày) 320 316 303 350 334 300 250 200 150 100 50 LL YY LY (PD)(LY) Nhóm giố Biểu đồ 4.5 Tăng trọng ngày thực tế theo nhóm giống - Tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo nhóm giống Tăng trọng ngày hiệu chỉnh trung bình nhóm giống khảo sát 318 g/con/ngày, cao nhóm (PD)(LY) với 323 g/con/ngày thấp nhóm LL với 296 g/con/ngày Qua xử lý thống kê, khác biệt tăng trọng ngày hiệu chỉnh nhóm giống có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,01 Sau hiệu chỉnh tăng trọng ngày giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi kết nhóm giống (PD)(LY) có tăng trọng ngày hiệu chỉnh cao Do thân di truyền nhóm giống có máu Duroc có sức sinh trưởng cao So với kết khảo sát Lê Quốc Kiệt (2009) 319,82 g/con/ngày kết tương đương So với ghi nhận Nguyễn Thị Phương (2009) 306 g/con/ngày thấp hơn, Đặng Quốc Phong (2010) 369 g/con/ngày cao kết khảo sát 36 (g/con/ngày) 296 350 323 312 306 300 250 200 150 100 50 LL YY LY (PD)(LY) Nhóm giố Biểu đồ 4.6 Tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo nhóm giống 4.3.2 Tăng trọng ngày thực tế, tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo giới tính Kết trình bày qua Bảng 4.7 Bảng 4.7 Tăng trọng ngày thực tế, tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo giới tính Chỉ tiêu TTNTT TTNHC Giới tính TSTK Tính Cái Đực chung n (con) 345 256 601 X (g/con/ngày) 321a 338b 328 SD (g/con/ngày) 63 48 58 CV (%) 19,63 14,20 17,68 n (con) 345 256 601 X (g/con/ngày) 311a 327b 318 SD (g/con/ngày) 58 45 53 18,65 13,76 16,67 CV (%) F *** *** Trong dòng, số có chữ theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa; ***: khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 0,1 % - Tăng trọng ngày thực tế theo giới tính Tăng trọng ngày thực tế heo đực 338 ± 48 g/con/ngày cao heo 321 ± 63 g/con/ngày 37 Qua xử lý thống kê, khác biệt tăng trọng ngày thực tế heo đực heo có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,001 - Tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo giới tính Tăng trọng ngày hiệu chỉnh heo đực 327 ± 45 g/con/ngày cao heo 311 ± 58 g/con/ngày Qua xử lý thống kê, khác biệt tăng trọng ngày hiệu chỉnh heo đực heo có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,001 Sau hiệu chỉnh tăng trọng ngày giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi heo đực có tăng trọng tốt heo Điều đặc tính di truyền giới tính đực có sinh trưởng tốt giới tính thể khác biệt giai đoạn (Trần Văn Chính, 2008) 4.4 Tiêu thụ thức ăn hệ số biến chuyển thức ăn Trong chăn nuôi để đánh giá hiệu chăn nuôi, ngồi tiêu quan trọng tỷ lệ ni sống, tăng trọng bình quân, tăng trọng tuyệt đối… Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số biến chuyển thức ăn xem tiêu góp phần đánh giá hiệu kinh tế Kết trình bày qua Bảng 4.8 Bảng 4.8 Tiêu thụ thức ăn hệ số biến chuyển thức ăn Tiêu thụ thức ăn Hệ số biến chuyển thức ăn (kgTĂ/con/ngày) (kgTĂ/kgTT) n (ô) 54 54 X 0,4 1,24 SD 0,03 0,12 CV (%) 7,50 9,68 TSTK Tiêu thụ thức ăn tính chung cho lô theo dõi 0,4 ± 0,03 kgTĂ/con/ngày Hệ số biến chuyển thức ăn tính chung cho lơ theo dõi 1,24 ± 0,12 kgTĂ/kgTT Theo Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân (2003), heo cai sữa tuần tuổi, lượng thức ăn heo ăn vào bình thường ngày 0,2 – 0,25 kg/con 38 tuần thứ sau cai sữa 0,35 – 0,4 kg/con tuần thứ hai Với lượng thức ăn giúp giải vấn đề bất ổn tiêu hóa stress cai sữa Hệ số tiêu tốn thức ăn thấp 1,4 kg/con/ngày tốt Như vậy, kết tương đối tốt đáp ứng nhu cầu heo cai sữa So với ghi nhận Nguyễn Minh Tuyến (2009) 0,48 kgTĂ/con/ngày 1,46 kgTĂ/kgTT Đặng Quốc Phong (2010) 0,54 k gTĂ/con/ngày 1,40 kgTĂ/kgTT cao kết khảo sát 4.5 Tỷ lệ nuôi sống đến lúc xuất Được trình bày qua Bảng 4.9 Bảng 4.9 Tỷ lệ ni sống đến lúc xuất Chỉ tiêu Nhóm giống Tính LL YY LY (PD)(LY) chung Số nuôi sống đến lúc xuất (con) 48 42 100 411 601 Tổng số nuôi (con) 48 42 100 414 604 Tỷ lệ nuôi sống (%) 100 100 100 99,28 99,50 Tỷ lệ nuôi sống đến lúc xuất trung bình nhóm giống 99,50% Trong đó, tỷ lệ ni sống nhóm giống (PD)(LY) với 99,28 % thấp h ơn tỷ lệ ni sống nhóm giống lại LL, YY LY với 100 % Qua xử lý thống kê, nhận thấy khác biệt tỷ lệ ni sống đến xuất chuồng nhóm giống khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Theo Võ Văn Ninh (2007), t ỷ lệ nuôi sống heo sau cai sữa đến khoảng 60 – 70 ngày tuổi 99% So với kết khảo sát Trần Ngọc Phương Nam (2008) 92,49 %, Lê Quốc Kiệt (2009) 91,53 % Đặng Quốc Phong (2010) 93,87 % kết cao 39 4.6 Tỷ lệ bệnh Kết trình bày qua Bảng 4.10 Số thú bệnh thông thường chiếm 1- % tổng đàn, trị số tăng lên theo thời gian đến khoảng 10 % (Võ Văn Ninh, 2007) Bảng 4.10 Tỷ lệ ngày tiêu chảy, tỷ lệ heo ho, tỷ lệ heo có triệu chứng viêm khớp Bệnh Chỉ tiêu Tiêu Số ngày tiêu chảy chảy Tổng số ngày ni Đơn vị Nhóm giống LL Ngày 12 Ngày 1748 Tỷ lệ ngày tiêu chảy Tính (PD)(LY) chung YY LY 19 214 252 1499 3568 13265 20080 % 0,68 0,46 0,53 1,59 1,24 Tổng số ho Con Tổng số nuôi Con 48 42 100 414 604 Tỷ lệ heo ho % 4,17 0,00 1,00 0,97 1,16 Viêm Tổng số viêm khớp Con 1 Tổng số nuôi Con 48 42 100 414 604 % 2,08 0,00 1,00 0,72 0,83 Ho khớp Tỷ lệ heo viêm khớp 4.6.1 Tỷ lệ ngày tiêu chảy Tiêu chảy tượng rối loạn tiêu hóa gây hậu nghiêm trọng Cơ thể bị nhiều nước, nhiều chất điện giải ngộ độc loại độc tố vi khuẩn gây bệnh sản sinh Con vật suy nhược, gầy ốm, sức chịu đựng chết nhanh Đây bệnh gây tổn thất nhiều cho heo con, đồng thời làm giảm sức tăng trưởng heo giai đoạn sau lành bệnh (Võ Văn Ninh, 2007) Tỷ lệ ngày tiêu chảy trung bình nhóm giống 1,24 % Trong đó, nhóm giống có tỷ lệ ngày tiêu chảy cao (PD)(LY) với 1,59 % thấp nhóm giống YY với 0,46 % 40 Chúng tơi nhận thấy, heo sau tách mẹ chuyển qua chuồng nuôi cai sữa bị stress vận chuyển, ghép đàn, thay đổi môi trường sống, tha y đổi nguồn thức ăn đột ngột , đồng thời nhiệt độ chuồng nuôi heo cai sữa cao so với nhu cầu heo nên ngày đầu sau chuyển qua nuôi cai sữa heo thường tiêu chảy nhiều giảm dần ngày tiếp sau Báo cáo Trần Ngọc Phương Nam (2008) 0,8 %, Nguyễn Minh Tuyến (2009) 0,93 % ặng Đ Quốc Phong (2010) 0,65 % thấp kết theo dõi 4.6.2 Tỷ lệ heo ho Tỷ lệ heo ho nhóm giống trung bình 1,16 % Trong đó, nhóm giống có tỷ lệ ho cao LL với 4,17 %, nhóm giống có tỷ lệ ho thấp YY LY với 0,00 % Theo Mousing ctv (1990), nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường đa tác nhân khơng nên xem xét vài tác nhân lây nhiễm để xác định mà phải xét yếu tố khác có liên quan Kết ghi nhận so với kết khảo sát Trần Ngọc Phương Nam (2008) 4,09 %, Lê Quốc Kiệt (2009) 7,82 % thấp 4.6.3 Tỷ lệ heo có triệu chứng viêm khớp Bệnh viêm khớp heo biểu sưng khớp, dáng khập khuyễn, dị tật, ảnh hưởng đến khả ăn uống, giảm hấp thu, chậm lớn, tiêu tốn thức ăn không hiệu Tỷ lệ heo viêm khớp trung bình chung nhóm giống 0,83 % Trong đó, cao nhóm giống LL (2,08 %), nhóm giống LY (1,00 %), (PD)(LY) (0,72 %) thấp nhóm giống YY (0,00 %) Ghi nhận tiêu Trần Ngọc Phương Nam (2008) 2,05 %, Nguyễn thị Phương (2009) 1,51 % Đặng Quốc Phong (2010) 5,36 % cao kết khảo sát 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua thời gian thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9”, chúng tơi rút số kết luận đề nghị sau: 5.1 Kết luận - Nhiệt độ chuồng nuôi tương đối cao chênh lệch ngày cao - Trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi, tăng trọng ngày hiệu chỉnh nhóm giống (PD)(LY) cao nhóm giống lại LL, YY LY - Sức tăng trưởng heo đực cao heo - Tỷ lệ ni sống tính chung cho nhóm giống tương đối cao - Tiêu tốn thức ăn hệ số biến chuyển thức ăn tương đối tốt đáp ứng nhu cầu heo cai sữa - Tỷ lệ loại bệnh heo nhóm giống YY thấp nhóm giống lại LL, LY (PD)(LY) 5.2 Đề nghị Cần có biện pháp điều chỉnh nhiệt độ kịp thời để hạn chế nhiệt độ lên cao xuống thấp nhằm hạn chế stress nhiệt cho heo Tiếp tục công tác quản lý tốt giống, tuyển chọn heo theo mẹ kỹ bắt đầu chuyển qua cai sữa để đảm bảo đồng trọng lượng nuôi giai đoạn sau Lặp lại thí nghiệm phạm vi rộng hơn, đầy đủ hơn, đồng hơn, tác động vào nhiều thời điểm khác ngày tuổi heo vào tháng năm để từ đánh giá tồn diện xác Tạo nhiều heo nhóm giống (PD)(LY) để đạt hiệu tăng trọng tốt 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Trần Văn Chính, 2008 Giáo trình thực hành Giống đại cương Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Trang 37 - 38, 69, 103 Trần Văn Chính, 2009 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê minitab 13.0 for Windows Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lân Tp Hồ Chí Minh Trang 34 – 36, 93 – 95 Hồ Thị Kim Hoa, 2009 Môi trường sức khỏe vật nuôi Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Trang 16 Hội chăn ni Việt Nam Cẩm nang chăn nuôi gia súc – gia cầm, 2000 NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 43 trang Lê Quốc Kiệt, 2009 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi thuộc số nhóm giống xí nghiệp chăn ni Xn Phú Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 45 trang Nguyễn Hoa Lý, 2001 Bài giảng vệ sinh gia súc Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 42 trang Trần Ngọc Phương Nam, 2008 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi thuộc số nhóm giống xí nghiệp chăn ni Xn Phú Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 44 trang Phạm Trọng Nghĩa, 2008 Bài giảng giống đại cương Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trang 30 – 31, 45 – 49 Võ Văn Ninh, 2008 Bài giảng c hăn nuôi heo Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 325 trang 10 Võ Văn Ninh, 2007 Kỹ thuật chăn nuôi heo, NXB Đà Nẵng, 192 trang 11 Nguyễn Như Pho, 2009 Bệnh nội khoa gia súc Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Trang 72 – 73 12 Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo NXB Nông Nghiệp Tp Hồ Chí Minh 267 trang 43 13 Đặng Quốc Phong, 2010 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi thuộc số nhóm giống xí nghiệp chăn ni Xn Phú Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 44 trang 14 Nguyễn Thị Phương, 2009 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi thuộc số nhóm giống Trại số cơng ty Thanh Bình tỉnh Đồng Nai Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 44 trang 15 Nguyễn Bạch Trà, 1996 Giáo trình chăn ni heo Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 285 trang 16 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 2003 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Nơng Nghiệp Tp Hồ Chí Minh Trang 166 – 167, 193 17 Nguyễn Minh Tuyến, 2009 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi thuộc số nhóm giống xí nghiệp chăn ni Thanh Bình – Trại Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 58 trang Tiếng Anh 18 Halbur, P.G., 1998 Porcine respiratory disease Proceeding of the International Pig Veterinary Society Congress 15, – 10 19 Thacker, E.L., 2001 Porcine respiratory disease complex – what is it and why does it remain a problem? The pig Journal 48, 66 – 70 20 Thomas C.J, Ronald D.H, and Norval W.K,1996 Bone disease of unknown cause Veterinary pathology, sixth edition 924 – 929 44 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng ANOVA trọng lượng nhập thực tế nhóm giống One-way ANOVA: P nhap versus GIONG Analysis of Variance for P CS Source DF SS MS GIONG 33.87 11.29 Error 600 935.94 1.56 Total 603 969.81 Level (PD)(LY) LL LY YY N 414 48 100 42 Mean 6.726 7.344 7.245 6.976 StDev 1.181 1.575 1.359 1.215 F 7.24 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 6.60 6.90 7.20 7.50 Phụ lục 2: Bảng ANOVA trọng lượng xuất thực tế nhóm giống One-way ANOVA: P xuat versus GIONG Analysis of Variance for P X Source DF SS MS GIONG 106.45 35.48 Error 597 3840.26 6.43 Total 600 3946.72 Level (PD)(LY) LL LY YY N 411 48 100 42 Mean 17.701 18.458 18.745 18.321 F 5.52 P 0.001 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 2.146 ( * ) 3.232 ( -* ) 3.510 ( -* -) 2.427 ( * -) -+ -+ -+ -+ 17.50 18.00 18.50 19.00 Phụ lục 3: Bảng ANOVA trọng lượng nhập thực tế theo đực One-way ANOVA: P nhap versus GT Analysis of Variance for P CS Source DF SS MS GT 4.33 4.33 Error 602 965.48 1.60 Total 603 969.81 Level C D N 347 257 Mean 6.805 6.977 StDev 1.290 1.233 F 2.70 P 0.101 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+ 6.75 6.90 7.05 7.20 45 Phụ lục 4: Bảng ANOVA trọng lượng xuất thực tế theo đực One-way ANOVA: P xuat versus GT Analysis of Variance for P X Source DF SS MS GT 11.74 11.74 Error 599 3934.98 6.57 Total 600 3946.72 Level C D N 345 256 Mean 17.858 18.141 StDev 2.763 2.266 F 1.79 P 0.182 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * -) -+ -+ -+ 17.75 18.00 18.25 Phụ lục 5: Bảng ANOVA trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi nhóm giống One-way ANOVA: P 21 versus GIONG Analysis of Variance for P 21 Source DF SS MS GIONG 26.31 8.77 Error 600 753.67 1.26 Total 603 779.98 Level (PD)(LY) LL LY YY N 414 48 100 42 Mean 6.122 6.623 6.605 6.338 StDev 1.081 1.302 1.176 1.153 F 6.98 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 6.00 6.30 6.60 6.90 Phụ lục 6: Bảng ANOVA trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi nhóm giống One-way ANOVA: P 60 versus GIONG Analysis of Variance for P 60 Source DF SS MS GIONG 21.48 7.16 Error 597 3877.96 6.50 Total 600 3899.44 Level (PD)(LY) LL LY YY N 411 48 100 42 Mean 18.741 18.177 18.777 18.274 F 1.10 P 0.348 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 2.276 ( * ) 3.007 ( * -) 3.366 ( -* -) 2.244 ( * -) -+ -+ -+ -+ 17.50 18.00 18.50 19.00 46 Phụ lục 7: Bảng ANOVA trọng lượng nhập hiệu chỉnh 21 ngày tuổi theo đực One-way ANOVA: P 21 versus GT Analysis of Variance for P 21 Source DF SS MS GT 1.78 1.78 Error 602 778.20 1.29 Total 603 779.98 Level C D N 347 257 Mean 6.210 6.320 F 1.38 P 0.241 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 1.173 ( -* -) 1.086 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 6.10 6.20 6.30 6.40 Phụ lục 8: Bảng ANOVA trọng lượng xuất hiệu chỉnh 60 ngày tuổi theo đực One-way ANOVA: P 60 versus GT Analysis of Variance for P 60 Source DF SS MS GT 80.02 80.02 Error 599 3819.42 6.38 Total 600 3899.44 Level C D N 345 256 Mean 18.355 19.093 StDev 2.701 2.266 F 12.55 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( * -) + -+ -+ -18.40 18.80 19.20 Phụ lục 9: Bảng ANOVA tăng trọng ngày thực tế nhóm giống One-way ANOVA: TTTDTT versus GIONG Analysis of Variance for TTTDTT Source DF SS MS GIONG 0.05925 0.01975 Error 597 1.93142 0.00324 Total 600 1.99067 Level (PD)(LY) LL LY YY N 411 48 100 42 Mean 0.33448 0.30300 0.32000 0.31640 StDev 0.04698 0.06396 0.08234 0.06305 F 6.10 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( * ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ 0.300 0.315 0.330 47 Phụ lục 10: Bảng ANOVA tăng trọng ngày hiệu chỉnh nhóm giống One-way ANOVA: TTTDHC versus GIONG Analysis of Variance for TTTDHC Source DF SS MS GIONG 0.04422 0.01474 Error 597 1.65450 0.00277 Total 600 1.69871 Level (PD)(LY) LL LY YY N 411 48 100 42 Mean 0.32343 0.29627 0.31199 0.30621 StDev 0.04404 0.05959 0.07585 0.05475 F 5.32 P 0.001 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 0.285 0.300 0.315 0.330 Phụ lục 11: Bảng ANOVA tăng trọng ngày thực tế theo đực One-way ANOVA: TTTDTT versus GT Analysis of Variance for TTTDTT Source DF SS MS GT 0.04572 0.04572 Error 599 1.94496 0.00325 Total 600 1.99067 Level C D N 345 256 Mean 0.32078 0.33842 StDev 0.06267 0.04825 F 14.08 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( * ) + -+ -+ -+ 0.320 0.330 0.340 0.350 Phụ lục 12: Bảng ANOVA tăng trọng ngày hiệu chỉnh theo đực One-way ANOVA: TTTDHC versus GT Analysis of Variance for TTTDHC Source DF SS MS GT 0.03762 0.03762 Error 599 1.66109 0.00277 Total 600 1.69871 Level C D N 345 256 Mean 0.31134 0.32734 StDev 0.05774 0.04491 F 13.57 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( -* -) + -+ -+ -0.3120 0.3200 0.3280 48 Phụ lục 13: Bảng χ2 tỷ lệ nuôi sống đến xuất chuồng Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts SC NS 411 411.47 SC 414 413.53 Total 825 LL 48 47.88 48 48.12 96 LY 100 99.75 100 100.25 200 YY 42 41.90 42 42.10 84 601 604 1205 + 0.001 + 0.000 + 0.001 + 0.000 = 1.000 + + + = 0.003 (PD)(LY) Total Chi-Sq = 0.001 0.000 0.001 0.000 DF = 3, P-Value Phụ lục 14: Bảng χ2 số ngày tiêu chảy Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts NC TC 214 167.06 NC K TC 13265 13311.94 Total 13479 LL 12 21.81 1748 1738.19 1760 LY 19 44.46 3568 3542.54 3587 YY 18.67 1499 1487.33 1506 252 20080 20332 (PD)(LY) Total Chi-Sq = 13.188 4.415 14.578 7.291 DF = 3, P-Value + 0.166 + 0.055 + 0.183 + 0.091 = 0.000 + + + = 39.967 49 Phụ lục 15: Bảng χ2 số ho Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts SC HO 4,80 SC K KO 410 409,20 Total 414 LL 0,56 46 47,44 48 LY 1,16 99 98,84 100 YY 0,49 42 41,51 42 597 604 (PD)(LY) Total Chi-Sq = 0,133 3,747 0,022 0,487 + + + + 0,002 0,044 0,000 0,006 + + + = 4,439 DF = * WARNING * cells with expected counts less than 1,0 * Chi-Square approximation probably invalid cells with expected counts less than 5,0 Phụ lục 16: Bảng χ2 số viêm khớp Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts SC VK 3,43 SC K VK 411 410,57 Total 414 LL 0,40 47 47,60 48 LY 0,83 99 99,17 100 YY 0,35 42 41,65 42 599 604 (PD)(LY) Total Chi-Sq = 0,053 0,914 0,036 0,348 + + + + 0,000 0,008 0,000 0,003 + + + = 1,362 DF = * WARNING * cells with expected counts less than 1,0 * Chi-Square approximation probably invalid cells with expected counts less than 5,0 50 ... tuần trước ngày sanh dự kiến 2.3.5.3 Heo nái đẻ nu i Lúc nái chưa sanh tắm cho nái lần/ngày Sử dụng thức ăn cho nái nu i con, cho ăn tự để đủ sữa nu i con, giảm hao hụt nái sau cai sữa, đủ sức...  Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Xí Nghiệp Chăn Nu i Heo Giống 2/9 , cô chú, anh chị em cơng nhân tận tình giúp đỡ, bảo kinh nghiệm chăn nu i tạo môi trường thân thiện cho suốt thời gian thực... thương mại giới) với lạm phát kinh tế đặt người chăn nu i trước khó khăn định, cần phải tìm lối hiệu Để đáp ứng với tốc độ phát triển, ngành chăn nu i heo áp dụng tiến khoa học kỹ thuật giới để nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA HEO CON GIAI ĐOẠN 21 – 60 NGÀY TUỔI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29 , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SỐNG CỦA HEO CON GIAI ĐOẠN 21 – 60 NGÀY TUỔI THUỘC MỘT SỐ NHÓM GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO GIỐNG 29

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay