HI ỆU QUẢ CỦA VI ỆC BỔ SUNG ENRADIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GÀ TAM HOÀNG VÀ TỈ LỆ NHIỄM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRÊN GÀ

59 0 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG ENRADIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GÀ TAM HOÀNG VÀ TỈ LỆ NHIỄM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRÊN GÀ Sinh viên thực : HUỲNH HỮU THỂ Lớp : DH05DY Nghành : Dược Thú Y Niên khóa : 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y HUỲNH HỮU THỂ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG ENRADIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GÀ TAM HOÀNG VÀ TỈ LỆ NHIỄM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRÊN GÀ Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ thú y chuyên ngành dược Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TRÀ AN Tháng 08/2010 i NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày … tháng … năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS Võ Thị Trà An ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn tốt nghiệp người thực phải trải qua khơng khó khăn, nhờ giúp đỡ tận tình Võ Thị Trà An, quý thầy cô bạn sinh viên khoa Chăn Ni – Thú Y trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, tơi vượt khó khăn để hồn thành đề tài cách tốt Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành ñến: TS Võ Thị Trà An người ñã hết lòng hướng dẫn ủng hộ tinh thần cho chúng em thời gian thực đề tài Q thầy khoa Chăn Ni – Thú Y người truyền ñạt cho chúng em vốn kiến thức quý báu chun ngành Ban giám đốc, chú, anh chị cơng ty TNHH Thanh Bình Ban giám đốc, cô chú, anh chị công ty Intervet Xin gửi lời biết ơn sâu sắc ñến người thân gia đình ln ln bên cạnh ủng hộ, động viên vật chất lẫn tinh thần giúp có điều kiện tốt để hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn tất bạn sinh viên nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt trình thực luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2010 Sinh viên thực HUỲNH HỮU THỂ iii TÓM TẮT Đề tài “Hiệu việc bổ sung Enradin ñến phát triển gà Tam Hoàng tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens gà” ñược thực từ ngày 15/03/2010 ñến 10/05/2010 trại gà Lìu Hấu Khìn xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Với 5000 gà ñược chia thành lơ Lơ I với 2500 (lơ đối chứng) không trộn kháng sinh thức ăn, Lô II với 2500 (lơ thí nghiệm) sử dụng kháng sinh Enradin trộn vào thức ăn với hàm lượng 125 g Enradin thức ăn thời gian tuần Các tiêu liên quan ñến tăng trưởng ñược theo dõi ghi nhận hàng tuần Tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens ñược xác ñịnh cách lấy mẫu phân thử nhanh với BIO K 195 kit Kết cho thấy trọng lượng bình quân lúc tuần tuổi gà lơ đối chứng (1,491 kg/ con) thấp lơ thí nghiệm (1,627 kg/ con) Tiêu thụ thức ăn gà lơ đối chứng tương đương lơ thí nghiệm (3760 g thức ăn/ gà) Hệ số biến chuyển thức ăn gà lô thí nghiệm (2,25 kg thức ăn/ tăng trọng) thấp lơ đối chứng (2,44 kg thức ăn/ tăng trọng) Tỷ lệ chết gà lơ thí nghiệm (2,4 %) thấp lơ đối chứng (2,48 %) Tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens gà lơ đối chứng (16,7 %) cao lơ đối chứng (0 %) Như vậy, việc bổ sung Enradin ñã cải thiện tăng trọng giúp ñàn gà kháng lại Clostridium perfringens tốt không dùng thuốc iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách bảng xiii Danh sách hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề 1.2 Mục đích .2 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Đặc ñiểm cấu tạo sinh lý tiêu hóa gia cầm 2.1.1 Tiêu hóa mỏ khoang miệng .3 2.1.2 Tiêu hóa thực quản diều .4 2.1.3 Tiêu hóa dày tuyến .5 2.1.4 Tiêu hóa dày 2.1.5 Tiêu hóa ruột 2.1.6 Lỗ huyệt .8 2.2 Một số yếu tố ảnh hưởng ñến tăng trưởng tiêu thụ thức ăn gà thịt .9 2.2.1 Con giống 2.2.2 Đặc ñiểm dinh dưỡng gà 2.2.3 Protein phần 10 2.2.4 Kích thước hạt thức ăn mùi vị thức ăn 10 2.2.5 Điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi chuồng trại 10 2.2.6 Nước 12 2.2.7 Tiếng ñộng người chăn nuôi 13 v 2.2.8 Mật ñộ 13 2.3 Giống gà Tam Hoàng 13 2.3.1 Nguồn gốc 13 2.3.2 Tình hình chăn ni gà Tam Hồng Việt Nam 13 2.4 Giới thiệu sơ lược C perfringens 14 2.4.1 Định nghĩa phân loại C perfringens 14 2.4.2 Lịch sử phát 14 2.4.3 Các loại ñộc tố 14 2.4.4 Cơ chế sinh bệnh 16 2.4.5 Triệu chứng, bệnh tích C perfringens gây gia cầm 16 2.4.6 Tiêu chuẩn số lượng C perfringens thực phẩm Việt Nam 17 2.5 Tác dụng kháng sinh thức ăn chăn nuôi 18 2.6 Giới thiệu Enradin F-80 18 2.6.1 Thành phần .18 2.6.2 Ưu ñiểm Enradin F-80 .19 2.6.3 Công dụng 19 2.6.4 Liều lượng 19 2.6.5 Bảo quản 19 2.7 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian địa điểm thực thí nghiệm .21 3.2 Phương pháp thí nghiệm .21 3.2.1 Nội dung thí nghiệm .21 3.2.2 Đối tượng thí nghiệm .21 3.2.3 Bố trí thí nghiệm 21 3.3 Các điều kiện tiến hành thí nghiệm 22 3.3.1 Thức ăn thí nghiệm 22 3.3.2 Chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi .22 3.3.3 Ni dưỡng chăm sóc gà .23 vi 3.3.3.1 Giai ñoạn gà 23 3.3.3.2 Giai ñoạn gà thịt 23 3.3.4 Qui trình vệ sinh phòng bệnh 24 3.4 Các tiêu theo dõi 25 3.4.1 Theo dõi trọng lượng 25 3.4.1.1 Trọng lượng bình quân 25 3.4.1.2 Tăng trọng tuyệt ñối .25 3.4.2 Theo dõi thức ăn 26 3.4.2.1 Thức ăn tiêu thụ bình quân 26 3.4.2.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn 26 3.4.3 Theo dõi tỉ lệ chết gà (%) 26 3.4.4 Tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens (%) .26 3.4.5 Theo dõi giá trị kinh tế .27 3.5 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu .28 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết trọng lượng 29 4.1.1 Trọng lượng gà bình quân (TLBQ) (g/ con) 29 4.1.2 Tăng trọng tuyệt ñối (TTTĐ) 32 4.2 Kết thức ăn .34 4.2.1 Tiêu thụ thức ăn (TTTA) (g/con/ ngày) 34 4.2.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) (kg thức ăn/ kg tăng trọng) 35 4.3 Tỉ lệ chết (TLC) (%) 36 4.4 Tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens (%) 38 4.5 Hiệu kinh tế 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận .40 5.2 Đề nghị 40 Tài liệu tham khảo 41 Phụ lục .43 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Một số enzyme phát ống tiêu hóa gia cầm Bảng 2.2 Độ dài ñoạn ruột số loài chim Bảng 2.3 Độc tố type C perfringens 15 Bảng 2.4 Giới hạn cho phép C perfringens số nhóm thực phẩm 17 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 21 Bảng 3.2 Lịch chủng ngừa vaccine 25 Bảng 4.1 Trọng lượng gà bình quân qua tuần 29 Bảng 4.2 Trọng lượng gà bình quân qua tuần (phân biệt trống, mái) 31 Bảng 4.3 Tăng trọng tuyệt ñối qua tuần .32 Bảng 4.4 Tăng trọng tuyệt ñối qua tuần (phân biệt trống mái) 33 Bảng 4.5 Tiêu thụ thức ăn gà lô 34 Bảng 4.6 Hệ số chuyển hóa thức ăn 35 Bảng 4.7 Tỉ lệ chết gà thời gian thí nghiệm 37 Bảng 4.8 Tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens 38 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế lô (xét gà) 39 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Cấu tạo hệ tiêu hóa gà Hình 2.2 Bệnh tích hoại tử ruột non manh tràng 16 Hình 3.1 Chuồng úm gà 22 Hình 3.2 Chuồng nuôi gà thịt 24 Hình 3.3 Mơi trường kiểm tra Clostridium perfringens 27 Hình 3.4 Que thử Clostridium perfringens 27 ix Theo Trần Đình Trí (2009), ảnh hưởng mức ñộ bổ sung chế phẩm Bio Feed 0; 0,2 %; 0,3 % 0,4 % thức ăn ñem lại kết lượng thức ăn tiêu thụ trung bình lơ 651,16; 635,44; 603,86 617,08 g/ con/ tuần Kết cao kết Trong q trình thí nghiệm ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, đàn gà ăn ít, uống nước nhiều Mặt khác, thí nghiệm chúng tơi tiến hành thời gian tuần ngắn thí nghiệm so sánh Điều làm cho lượng thức ăn tiêu thụ thí nghiệm chúng tơi thấp thí nghiệm tác giả khác thời ñiểm trước ñây 4.2.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn (HSCHTA) (kg thức ăn/ kg tăng trọng) Hệ số chuyển hóa thức ăn cho biết lượng thức ăn tiêu thụ ñể cho 1kg tăng trọng HSCHTA ñịnh lớn đến đến hiệu chăn ni chi phí thức ăn chiếm phần lớn giá thành sản phẩm Bảng 4.6 Hệ số chuyển hóa thức ăn Tuần tuổi Lơ đối chứng Lơ thí nghiệm Tuần 1,58 1,50 Tuần 1,85 1,75 Tuần 1,61 1,54 Tuần 1,87 1,50 Tuần 2,52 2,56 Tuần 2,87 2,58 Tuần 3,31 3,06 Tuần 3,20 2,88 Tuần 3,18 2,85 Trung bình 2,44 2,25 Bảng 4.6 cho thấy HSCHTA trung bình lơ thí nghiệm (2,25 kg thức ăn/kg thể trọng) thấp HSCHTA lơ đối chứng (2,44kg thức ăn/ kg thể 35 trọng) Điều chứng tỏ gà lơ thí nghiệm tiêu hóa hấp thu chất dinh dưỡng thức ăn tốt lô ñối chứng Triệu Thị Phương (2009) ñã khảo sát việc bổ sung 0; 0,05; 0,1; 0,2 % chế phẩm Multi I ñến phát triển gà Lương Phượng từ 02 ñến 10 tuần tuổi cho thấy kết lượng thức ăn trung bình tiêu tốn cho kg tăng trọng lô I, II, III IV 3,06; 2,76; 2,71; 2,46 kg thức ăn/ kg tăng trọng Kết cao kết chúng tơi có nghĩa kết chúng tơi có ý nghĩa kinh tế thức ăn chiếm tỉ phần lớn chi phí đầu vào Nguyễn Văn Cường (2008), khảo sát ảnh hưởng chế phẩm GUSTOR lên sinh trưởng phát triển gà Tam Hoàng 11 tuần cho thấy kết thấy lượng thức ăn tiêu tốn trung bình cho kg tăng trọng lơ đối chứng, thí nghiệm 2,7 2,57 kg thức ăn/ kg tăng trọng Kết cao kết chúng tơi Trong hệ tiêu hóa gà có nhiều vi khuẩn có hại đặc biệt vi khuẩn G dương Chúng chuyển hóa thức ăn thành hợp chất mà thể gà khơng hấp thụ nên phần lớn thức ăn theo phân Nhờ có thành phần enramycin có Enradin giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại hệ tiêu hóa gà tạo điều kiện cho vi sinh vật có lợi chuyển hóa thức ăn thành hợp chất mà thể gà dễ hấp thu nên thức ăn ñược hấp thu cách hồn tồn Kết thí nghiệm cho thấy Enradin có ảnh hưởng đến khả tiêu hóa hấp thụ thức ăn đàn gà Thức ăn có bổ sung Enradin hấp thu tốt hạn chế tình trạng hao hụt thức ăn hấp thu 4.3 Tỉ lệ chết (TLC) (%) Tỷ lệ chết thể khả thích nghi gà với điều kiện tiểu khí hậu, chuồng ni, chăm sóc ni dưỡng người ni 36 Bảng 4.7 Tỉ lệ chết gà thời gian thí nghiệm Đối chứng Thí nghiệm Tuần tuổi Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 18 0,72 15 0,6 10 0,4 12 0,48 0,2 0,04 0,12 0,2 0 0,12 0,08 0,2 0,16 0,24 0,28 0,2 12 0,49 10 0,4 Tổng 60 2,4 62 2,48 Qua Bảng 4.7 cho thấy tỉ lệ chết lơ thí nghiệm lơ đối chứng có khác biệt ít, khơng có ý nghĩa mặt thống kê Trong q trình thí nghiệm, theo quan sát chúng tôi, trường hợp gà chết tác ñộng ngoại cảnh nhiệt độ mơi trường cao, gà bị mắc lưới khơng có dấu hiệu bị bệnh Theo Nguyễn Văn Cường (2008) tỉ lệ chết ñàn gà 12,01 % Kết cao nhiều so với kết thí nghiệm chúng tơi Tuy nhiên, so sánh có độ tin cậy thấp tỉ lệ chết phụ thuộc vào số lượng gà đem thí nghiệm Kết thí nghiệm cho thấy tỉ lệ chết đàn gà thí nghiệm thấp đạt u cầu Có lẽ q trình thí nghiệm chúng tơi thực tốt quy trình phòng bệnh vaccin Mặt khác, gà ni chuồng sàn vệ sinh thú y thực tốt nên khơng ảnh hưởng đến sức khỏe đàn gà Enradin có chứa kháng sinh enramycin góp phần hạn chế dịch bệnh cho đàn gà Tuy nhiên, ảnh hưởng sản phẩm ñến tỉ lệ chết gà Tam Hoàng chưa thể rõ 37 4.4 Tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens (%) Tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens cho biết khả nhiễm vi khuẩn Clostridium perfringens đàn gà thí nghiệm khả chống Clostridium perfringens kháng sinh Enradin Bảng 4.8 Tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens Số mẫu Số mẫu Tỉ lệ nhiễm dương tính âm tính Clostridium perfringens Lơ đối chứng 16,7 % Lơ thí nghiệm 0% Lơ Bảng 4.8 cho thấy có khác biệt tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (p > 0,05) Do trại thí nghiệm cách xa phòng thí nghiệm nên việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, vận chuyển khó khăn Mặt khác, chi phí để thử nghiệm tồn C perfringens phân gà cao chúng tơi Do đó, chúng tơi thử nghiệm 12 mẫu (6 mẫu cho lơ đối chứng mẫu cho lơ thí nghiệm) so với số lượng gà thí nghiệm (2500 con) việc lấy 12 mẫu ñể kiểm tra C perfringens nhỏ Như vậy, kết tỉ lệ nhiễm C perfringens chưa thể rõ hiệu Enradin ñối với C perfringens 4.5 Hiệu kinh tế Trong q trình thí nghiệm, yếu tố giá thức ăn trọng lượng lúc xuất chuồng khác hai lơ Các yếu tố lại chuồng trại, ñiện nước, thuốc thú y, nhân công… giống chi phí hai lơ 38 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế lô (xét gà) Chỉ tiêu Thí nghiệm Đối chứng Lượng ăn 510 g 510 Giá thức ăn 7,7đ/ g 7,7đ/ g Chi phí 3927ñ 3927ñ Lượng ăn 3250g 3250g Giá thức ăn 7,6ñ/ g 7,6đ/ g Chi phí 24700đ 24700đ Tổng lượng thức ăn 3760g 3760g Chi phí phế phẩm 320đ Tổng chi phí 28947đ 28627đ Tổng tăng trọng 1627,5 g 1491,2 g Chi phí thức ăn 1kg tăng trọng 17786đ 19197ñ Tuần tuổi 1-3 4- Qua Bảng 4.9, chi phí để sản xuất kg trọng lượng lơ thí nghiệm 17786đ thấp lơ đối chứng 19197ñ Kết cho thấy, người chăn ni bổ sung Enradin vào thức ăn có lợi nhuận giảm phần chi phí thức ăn rút ngắn thời gian chăn ni nên giảm số chi phí khác nhân cơng, điện, nước… Như vậy, theo kết thí nghiệm, chúng tơi thấy việc bổ sung Enradin vào thức ăn gà cho hiệu kinh tế không bổ sung Vì thế, chúng tơi khuyến cáo nên áp dụng vào thực tế để tăng lợi nhuận cho nhà chăn ni 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tuần thí nghiệm gà Tam Hồng với việc bổ sung kháng sinh Enradin vào phần thức ăn, rút số kết luận Việc bổ sung Enradin có ảnh hưởng tốt đến phát triển gà Tam Hoàng Cụ thể, bổ sung Enradin với hàm lượng 125 g/ thức ăn ñã cải thiện rõ rệt trọng lượng bình quân, tăng trọng tuyệt ñối, hệ số biến chuyển thức ăn hiệu kinh tế Enradin có vai trò hạn chế việc nhiễm Clostridium perfringens cho lơ gà có dùng thuốc, khác biệt chưa rõ rệt so với lô gà đối chứng 5.2 Đề nghị Có thể lập lại tăng số mẫu phân xét nghiệm Clostridium perfringens ñể cho kết xác Tiến hành thử nghiệm kháng sinh Enradin giống gà khác, điều kiện chuồng Theo kết thí nghiệm nên sử dụng Enradin thức ăn gia cầm ñể nâng cao hiệu kinh tế cho nhà chăn nuôi 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Hồi Anh, 1995 Trao đổi tìm hiểu gà Tam Hồng Tạp chí chăn ni số Nhà xuất Hội Chăn Nuôi Việt Nam Vũ Xuân Bình, 2008 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học Gustor XXI Poultry lên sinh trưởng phát triển gà ni thịt tam hồng từ 21 ngày tuổi đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp ñại học Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Văn Cường, 2008 Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm Gustor lên sinh trưởng phát triển gà Tam Hồng ni từ ngày tuổi ñến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp ñại học Khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Dương Thanh Liêm, 2008 Thức ăn dinh dưỡng gia cầm Nhà xuất Nông Nghiệp, TP HCM Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Đức Dương Duy Đồng, 2002 Thức ăn dinh dưỡng ñộng vật Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Phước Ninh, 2007 Bài giảng truyền nhiễm gia cầm Tủ sách trường ñại học Nông Lâm TP HCM Triệu Thị Phương, 2009 Ảnh hưởng chế phẩm Multi I ñến tăng trọng gà Lương Phượng từ – 10 tuần tuổi Luận văn tốt nghiệp đại học Khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Lâm Minh Thuận, 2004 Giáo trình chăn ni gia cầm Tủ sách Nơng Lâm Tp HCM Nguyễn Đình Trí, 2009 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Bio_Feed tăng trọng gà Lương Phượng Luận văn tốt nghiệp đại học Khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 10 Trần Công Xuân, Nguyễn Hoàng Tạo cộng sự, 2000 Các loại giống gia cầm Việt Nam Viện Chăn Nuôi Quốc Gia 41 11 Phan Thị Kim Yến, 2009 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm VEM.K ñến mức tăng trọng gà Lương Phượng từ ñến 10 tuần tuổi Luận văn tốt nghiệp đại học Khoa Chăn Ni Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Tài liệu nước 12 Mohamed M.A., Hassan H.M.A and El-Barkouky E.M.A, 2008 Effect of Mannan Oligosaccharide on Performance and Carcass Characteristics of Broiler Chicks Journal of Agriculture & Social Sciences ISSN Print: 1813–2235 13 Robert S Breed, E G D Murray and Nathan R Smith, 1957 Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, seventh edition The Williams and Wilkins Company, Baltimore Tài liệu internet 14 Trần Quốc Việt Sử dụng kháng sinh thức ăn chăn ni vấn đề vệ sinh an tồn thực phẩm Viện Chăn Nuôi, ngày 7/6/2010 http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=2754 42 PHỤ LỤC Trọng lượng bình quân gà qua tuần One-way Analysis of Variance ( tuoi) Analysis of Variance for tuoi Source DF SS MS F P nt 8.00 8.00 2.36 0.176 Error 20.37 3.40 Total 28.38 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 42.375 1.702 ( * ) 44.375 1.974 ( * ) + -+ -+ -Pooled StDev = 1.843 42.0 44.0 46.0 One-way Analysis of Variance (tuan 1) Analysis of Variance for tuan Source DF SS MS nt 0.5 0.5 Error 138.0 23.0 Total 138.5 Level N 4 Pooled StDev = Mean 100.75 101.25 StDev 4.35 5.20 4.80 F 0.02 P 0.888 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ 98.0 101.5 105.0 One-way Analysis of Variance (tuan 2) Analysis of Variance for tuan Source DF SS MS nt 78.1 78.1 Error 446.9 74.5 Total 525.0 Level N 4 Pooled StDev = Mean 199.38 193.13 8.63 F 1.05 P 0.345 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -8.26 ( * ) 8.98 ( * -) + -+ -+ -+ -184.0 192.0 200.0 208.0 43 One-way Analysis of Variance (tuan 3) Analysis of Variance for tuan Source DF SS MS nt 378.1 378.1 Error 397.4 66.2 Total 775.5 Level N 4 Pooled StDev = Mean 361.87 348.12 StDev 7.75 8.51 8.14 F 5.71 P 0.054 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ -340 350 360 370 One-way Analysis of Variance (tuan 4) Analysis of Variance for tuan Source DF SS MS nt 6328 6328 Error 15469 2578 Total 21797 Level N 4 Pooled StDev = Mean 581.25 525.00 StDev 55.43 45.64 50.78 F 2.45 P 0.168 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* -) + -+ -+ -500 550 600 One-way Analysis of Variance (tuan 5) Analysis of Variance for tuan Source DF SS MS nt 5778 5778 Error 1819 303 Total 7597 Level N 4 Pooled StDev = Mean 765.00 711.25 17.41 F 19.06 P 0.005 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 10.21 ( * ) 22.41 ( * ) -+ -+ -+ -+ 690 720 750 780 One-way Analysis of Variance (tuần 6) Analysis of Variance for tuan Source DF SS MS nt 5382 5382 Error 3061 510 Total 8443 Level N Mean StDev F 10.55 P 0.018 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ 44 4 Pooled StDev = 958.12 906.25 23.75 21.36 22.59 ( * -) ( * ) + -+ -+ -900 930 960 One-way Analysis of Variance (tuan 7) Analysis of Variance for tuan Source DF SS MS nthuc 16653 16653 Error 1744 291 Total 18397 Level N 4 Pooled StDev = Mean 1187.5 1096.2 17.0 F 57.30 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -21.5 ( * ) 10.9 ( * ) + -+ -+ -+ -1080 1120 1160 1200 One-way Analysis of Variance (tuan 8) Analysis of Variance for tuan Source DF SS MS nthuc 25595 25595 Error 6511 1085 Total 32105 Level N 4 Pooled StDev = Mean 1406.2 1293.1 32.9 F 23.59 P 0.003 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -37.0 ( -* ) 28.3 ( * -) + -+ -+ -+ -1260 1320 1380 1440 One-way Analysis of Variance (tuan 9) Analysis of Variance for tuan Source DF SS MS nthuc 37128 37128 Error 3494 582 Total 40622 Level N 4 Mean 1627.5 1491.2 Pooled StDev = 24.1 * NOTE * Command cancelled StDev 18.8 28.5 F 63.76 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * -) -+ -+ -+ 1500 1560 1620 45 Trọng lượng bình quân gà qua tuần ( phân biệt trống, mái) One-way Analysis of Variance (gà trống tuần 5) Analysis of Variance for trong_5 Source DF SS MS nt 6050 6050 Error 2800 467 Total 8850 Level N 4 Pooled StDev = Mean 830.00 775.00 21.60 F 12.96 P 0.011 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 16.83 ( * -) 25.50 ( -* ) -+ -+ -+ -+ 750 780 810 840 One-way Analysis of Variance (gà mái tuần 5) Analysis of Variance for mai_5 Source DF SS MS nt 5512 5512 Error 2775 462 Total 8288 Level N 4 Pooled StDev = Mean 700.00 647.50 StDev 21.98 21.02 21.51 F 11.92 P 0.014 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 630 660 690 720 One-way Analysis of Variance (gà trống tuần 6) Analysis of Variance for trong_6 Source DF SS MS nt 16200 16200 Error 6637 1106 Total 22837 Level N 4 Pooled StDev = Mean 1078.7 988.7 33.3 F 14.64 P 0.009 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 34.7 ( -* -) 31.7 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 950 1000 1050 1100 One-way Analysis of Variance (gà mái tuần 6) Analysis of Variance for mai_6 Source DF SS MS nt 7503 7503 Error 3669 611 Total 11172 F 12.27 46 P 0.013 Level N 4 Pooled StDev = Mean 885.00 823.75 StDev 26.46 22.87 24.73 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * ) ( -* ) + -+ -+ -+-805 840 875 910 One-way Analysis of Variance (gà trống tuần 7) Analysis of Variance for trong_7 Source DF SS MS nt 17113 17113 Error 4338 723 Total 21450 Level N 4 Pooled StDev = Mean 1306.3 1213.7 StDev 18.9 33.0 26.9 F 23.67 P 0.003 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* ) ( * -) + -+ -+ -+-1200 1250 1300 1350 One-way Analysis of Variance (gà mái tuần 7) Analysis of Variance for mai_7 Source DF SS MS nt 16200 16200 Error 3437 573 Total 19637 Level N 4 Pooled StDev = Mean 1068.7 978.7 23.9 F 28.28 P 0.002 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 25.3 ( -* -) 22.5 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 950 1000 1050 1100 One-way Analysis of Variance (gà trống tuần 8) Analysis of Variance for trong_8 Source DF SS MS nt 22578 22578 Error 5319 886 Total 27897 Level N 4 Pooled StDev = Mean 1546.3 1440.0 29.8 StDev 34.0 24.8 F 25.47 P 0.002 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( * ) + -+ -+ -1450 1500 1550 One-way Analysis of Variance (gà mái tuần 8) 47 Analysis of Variance for mai_8 Source DF SS MS nt 28800 28800 Error 10987 1831 Total 39787 Level N 4 Pooled StDev = Mean 1266.2 1146.2 StDev 44.4 41.1 42.8 F 15.73 P 0.007 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+-1120 1190 1260 1330 One-way Analysis of Variance (gà trống tuần 9) Analysis of Variance for trong_9 Source DF SS MS nt 37128 37128 Error 4019 670 Total 41147 Level N 4 Pooled StDev = Mean 1790.0 1653.7 StDev 28.6 22.9 25.9 F 55.43 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( -* ) + -+ -+ -1680 1740 1800 One-way Analysis of Variance (gà mái tuần 9) Analysis of Variance for mai_9 Source DF SS MS nt 37128 37128 Error 11619 1936 Total 48747 Level N 4 Pooled StDev = Mean 1465.0 1328.7 StDev 48.0 39.7 44.0 F 19.17 P 0.005 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( -* -) + -+ -+ -1330 1400 1470 Tăng trọng tuyệt đối q trình thí nghiệm One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for tttt Source DF SS MS nt 580 580 Error 16 50760 3173 Total 17 51340 F 0.18 P 0.675 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 48 Level N 9 Mean 164.77 176.12 Pooled StDev = StDev 52.35 60.04 56.33 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 125 150 175 200 Tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts co 0.50 kg 5.50 Total 0.50 5.50 Total 11 12 Chi-Sq = 0.500 + 0.500 + 0.045 + 0.045 = 1.091 DF = 49 ... 24 3.4 Các tiêu theo dõi 25 3.4.1 Theo dõi trọng lượng 25 3.4.1.1 Trọng lượng bình quân 25 3.4.1.2 Tăng trọng tuyệt ñối .25 3.4.2 Theo dõi thức ăn... 3.4.2.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn 26 3.4.3 Theo dõi tỉ lệ chết gà (%) 26 3.4.4 Tỉ lệ nhiễm Clostridium perfringens (%) .26 3.4.5 Theo dõi giá trị kinh tế .27 3.5 Phương... bổ sung thuốc vào thức ăn - Theo dõi lơ thí nghiệm tiêu liên quan ñến phát triển ñàn gà tăng trọng bình quân, thức ăn tiêu tốn, hệ số tiêu tốn thức ăn tỉ lệ sống - Theo dõi lơ thí nghiệm tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: HI ỆU QUẢ CỦA VI ỆC BỔ SUNG ENRADIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GÀ TAM HOÀNG VÀ TỈ LỆ NHIỄM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRÊN GÀ , HI ỆU QUẢ CỦA VI ỆC BỔ SUNG ENRADIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GÀ TAM HOÀNG VÀ TỈ LỆ NHIỄM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRÊN GÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay