KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ TÔM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

81 1 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Formatted: Font: Times New Roman KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ TƠM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: HỒ THỊ XUÂN THẨM Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 8/2010 Deleted: 1¶ Formatted: Section start: New page KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ TƠM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả HỒ THỊ XN THẨM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN MINH ĐỨC Tháng Năm 2010 Formatted: Centered Deleted: 1¶ i CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, chúc ba mẹ hạnh phúc Formatted: Font: Times New Roman có nhiều sức khỏe Trong suốt trình học tập đặc biệt thời gian thực đề tài: “Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng thực phẩm chế biến từ tôm Thành phố Hồ Chí Minh”, tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - Ban Giám Hiệu tồn thể cơng nhân viên chức trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt cho học tập trường - Ban Chủ Nhiệm Khoa, Quý thầy cô khoa Thủy Sản Quý thầy cô khoa khác tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường - Đặc biệt, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Minh Đức tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến anh Võ Huy Ánh – Giám đốc Công ty TNHH TM SX DV Đỉnh Việt tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tơi hồn thành đề tài - Tôi xin gửi đến người bạn bên cạnh tôi, ủng hộ suốt năm đại học đặc biệt thời gian tơi thực khóa luận tốt nghiệp lời cảm ơn lời chúc tốt đẹp Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học thời gian thực đề tài có hạn hạn chế kiến thức, đề tài không tránh khỏi sai sót nên mong Q thầy bạn góp ý thêm để đề tài hồn chỉnh Formatted: Centered Deleted: 1¶ ii TĨM TẮT Đề tàiKhảo sát thị hiếu người tiêu dùng thực phẩm chế biến từ tôm Thành phố Hồ Chí Minh” thực từ ngày 22/02/2010 đến ngày 30/07/2010 thông qua việc vấn 200 người tiêu dùng đồng thời quan sát 1198 khách hàng hai siêu thị Co.op Mart xa lộ Hà Nội Co.op Mart Suối Tiên, kết khảo sát sau: Tỷ lệ người mua thực phẩm chế biến từ tôm so với người ghé xem chiếm tỷ lệ thấp Người tiêu dùng có xu hướng dùng thực phẩm chế biến từ tôm tương lai không cao 68.50% Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua thực phẩm chế biến từ tôm người tiêu dùng là: thu nhập, giá sản phẩm, hạn sử dụng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng, tên cơng ty, nhãn hiệu… Giới tính, thu nhập thân tần suất ảnh hưởng đến mức độ thích người tiêu dùng, sở thích nghề nghiệp lại có ảnh hưởng đến tần suất mua thực phẩm chế biến từ tôm người tiêu dùng Đa số người tiêu dùng cho giá thực phẩm chế biến từ tôm đắt Hệ thống phân phối chưa phổ biến, chủ yếu bày bán siêu thị Tiêu chí chọn thực phẩm chế biến từ tơm người tiêu dùng tiện dụng (ít tốn thời gian chế biến), giá cả, nhìn thấy tươi ngon, hạn sử dụng Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Centered Deleted: 1¶ iii MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh sách biểu đồ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan sản phẩm chế biến từ tôm 2.1.1 Giới thiệu chung sản phẩm chế biến từ tôm 2.1.1.1 Thực phẩm đông lạnh 2.1.1.2 Một số sản phẩm chế biến từ tôm 2.1.2 Tình hình thị trường tiêu thụ thủy sản nước 2.1.3 Thị trường tiêu thụ thủy sản giới a Xu hướng tiêu thụ thuỷ sản b Mức tiêu thụ 2.1.3.1 Xu hướng tiêu thụ thuỷ sản Châu Á 2.1.3.2 Xu hướng tiêu thụ thủy sản số thị trường 2.1.4 Triển vọng phát triển ngành 2.2 Tổng quan nơi nghiên cứu (TP.HCM) 12 2.3 Hiện trạng sản xuất 12 iv Formatted: Centered Deleted: 1¶ 2.4 Những thuận lợi khó khăn thủy sản Việt Nam 14 2.4.1 Thuận lợi 15 2.4.2 Khó khăn 15 2.5 Cơ sở lý luận nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng 17 2.5.1 Lý thuyết hàng vi mua người tiêu dùng 17 2.5.1.1 Mơ hình yếu tố tác động đến hành vi người tiêu dùng 18 2.5.1.2 Lý thuyết động Maslow 20 2.5.2 Khái niệm nhãn hiệu sản phẩm 24 2.5.2.1 Nhãn hiệu hàng hóa gì? 25 2.5.2.2 Thương hiệu gì? 25 2.5.3 Khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm 26 2.5.4 Khái niệm sản phẩm chất lượng sản phẩm 26 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Phương pháp nghiên cứu 29 3.1.1 Thời gian địa điểm 29 3.1.1.1 Thời gian 29 3.1.1.2 Địa điểm 29 3.1.1.3 Nội dung khảo sát 29 3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu 29 3.1.3 Phương pháp phân tích 30 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 31 4.1 Kết quan sát khách hàng siêu thị 31 4.1.1 So sánh số người ghé xem sản phẩm chế biến từ tôm hai siêu thị Co.op Mart Suối Tiên, Co.op Mart xa lộ Hà Nội 31 4.1.2 Số lượng người mua thực phẩm chế biến từ tôm quan sát hai siêu thị Co.op Mart Suối Tiên, Co.op Mart xa lộ Hà Nội 32 4.2 Thông tin chung phiếu khảo sát 34 4.3 Khảo sát mức độ thích dùng thực phẩm chế biến từ tơm người tiêu dùng 35 4.3.1 Mức độ thích thực phẩm chế biến từ tôm 35 4.3.2 Lý lựa chọn thích hay khơng thích dùng thực phẩm chế Formatted: Centered Deleted: 1¶ v biến từ tôm 36 4.3.3 Mối liên hệ sở thích với giới tính, tuổi, thu nhập, nghề nghiệp người tiêu dùng 37 4.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thích thơng qua số thích LI 37 4.4 Tần suất sử dụng thực phẩm chế biến từ tôm 39 4.4.1 Tần suất sử dụng thực phẩm chế biến từ tôm 39 4.4.2 Mối liên hệ tần suất sử dụng thực phẩm chế biến từ tơm với sở thích người tiêu dùng 39 4.4.3 Thu nhập thân gia đình người tiêu dùng ảnh hưởng đến tần suất mua sản phẩm 40 4.4.4 Giới tính ảnh hưởng đến tần suất mua sản phẩm 42 4.5 Địa điểm mua thực phẩm chế biến từ tôm 43 4.6 Dịp mua thực phẩm chế biến từ tôm 44 4.7 Hình thức biết đến thực phẩm chế biến từ tôm 45 4.8 Những yếu tố định hành vi mua thực phẩm chế biến từ tôm người tiêu dùng 46 4.9 Những yếu tố khiến người tiêu dùng định chọn thực phẩm chế biến từ tôm so với thực phẩm khác 48 4.9.1 So với thực phẩm thịt khác (bò, gà, heo…) 48 4.9.2 So với sản phẩm thủy sản khác (cá, mực, nghêu, sò,…) 49 4.10 Những yếu tố ảnh hưởng đến định mua thực phẩm chế biến từ tôm 49 4.10.1 Thu nhập ảnh hưởng đến định mua thực phẩm chế biến từ tôm 49 4.10.2 Giá thực phẩm chế biến từ tôm 50 4.10.3 Chất lượng thực phẩm chế biến từ tôm 50 4.10.4 Vệ sinh an toàn thực phẩm 50 4.10.5 Sự tiện dụng sản phẩm 51 4.10.6 Các yếu tố marketing 51 4.11 Mức độ quan tâm đến nhãn hiệu chứng nhận chất lượng 51 4.11.1 Mức độ quan trọng nhãn hiệu hay nhà sản xuất 51 4.11.2 Mức độ quan tâm đến chứng nhận chất lượng ISO, HACCP sản phẩm 52 Formatted: Centered Deleted: 1¶ vi 4.12 Nhận xét người tiêu dùng giá sản phẩm 52 4.13 Xu hướng tiêu dùng thực phẩm chế biến từ tôm tương lai 53 4.14 Các yếu tố khiến người tiêu dùng khơng hài lòng (cần khắc phục) sản phẩm chế biến từ tôm 53 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 60 Formatted: Centered Deleted: 1¶ vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN (Association of South East Asian Nations): Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations): Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Thế Giới WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại giới HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Phân tích mối nguy kiểm sốt điểm tới hạn ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa VASEP (The Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers): Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam EU (European Union): Liên minh châu Âu VSATTP: Vệ sinh an toàn thực phẩm GDP: (Gross Domestic Product): Thu nhập tính theo bình qn đầu người năm USD: (United States Dollars): Đô la Mỹ WIPO: (World Intellectual Property Organization): Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới Formatted: Centered Deleted: 1¶ viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG Formatted: Font: Times New Roman TRANG Bảng 2.1: Dự báo tiêu thụ thủy sản theo nhóm nước Bảng 2.2: Dự báo tình hình tiêu thụ thủy sản toàn cầu Formatted: Font: Times New Roman Bảng 2.3: Tổng giá trị sản lượng giá trị nuôi trồng thuỷ sản giới giai đoạn 1993 - 2003 Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng sản lượng lẫn giá trị kim ngạch xuất ngành 10 Bảng 3.1: Tiến độ làm việc 29 Bảng 4.1: Tỷ lệ người mua ghé xem sản phẩm chế biến từ tôm hai siêu thị 32 Bảng 4.2: Thông tin chung khách hàng khảo sát địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 34 Bảng 4.3: Mối liên hệ sở thích với giới tính, tuổi, thu nhập, nghề nghiệp 37 Bảng 4.4: Mối liên hệ tần suất mua sản phẩm chế biến từ tơm với sở thích, thu nhập cá nhân, giới tính, tuổi, nghề nghiệp người tiêu dùng 43 Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Centered Deleted: 1¶ ix Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết quan sát, khảo sát, vấn 200 khách hàng siêu thị nhà dân Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tơi có số kết luận sau: - Người tiêu dùng thích thực phẩm chế biến từ tơm chưa cao (42,50%) - Đa số người có thu nhập trung bình từ – triệu thích dùng thực phẩm chế biến từ tôm người có thu nhập thấp cao - Sở thích người tiêu dùng ảnh hưởng đến tần suất mua sản phẩm, người thích sản phẩm tần suất mua hàng cao - Những yếu tố khiến người tiêu dùng quan tâm mua sản phẩm chế biến từ tôm là: Hạn sử dụng sản phẩm, mức độ tươi ngon sản phẩm, tên công ty, thương hiệu, giá sản phẩm, thành phần dinh dưỡng (thông tin sản phẩm) - Người tiêu dùng chủ yếu mua thực phẩm chế biếm từ tôm siêu thị (78,50%) - Xu hướng có dùng thực phẩm chế biến từ tơm tương lai không cao (68,50%) - Đa số người tiêu dùng nhận xét giá sản phẩm chế biến từ tôm đắt (62,50%) - Sản phẩm tơm đơng lạnh người tiêu dùng mua, họ thường mua sản phẩm giá trị gia tăng như: chả giò tơm, tơm viên, tơm khơ,… - Các yếu tố giá sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiện dụng, thu nhập, chất lượng sản phẩm yếu tố định đến việc lựa chọn tiêu thụ sản phẩm chế biến từ tơm - Ngồi ra, yếu tố giới tính, thu nhập thân tần suất ảnh hưởng lớn đến mức độ thích thực phẩm chế biến từ tôm (P < 0,05) Đồng thời, mức độ thích 55 nghề nghiệp lại ảnh hưởng đến tần suất sử dụng sản phẩm người tiêu dùng (P < 0,05) 5.2 Đề nghị Hiện giá thực phẩm chế biến từ tôm cao, chưa phù hợp với thu nhập người tiêu dùng, nhà sản xuất, phân phối cần có biện pháp để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nhà sản xuất an tâm tiếp tục sản xuất, người tiêu dùng ngày mua nhiều Nhà nước doanh nghiệp cần phải có hệ thống quản lý, kiểm tra chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến tay người tiêu dùng để tạo tin tưởng gia tăng ưa thích khách hàng thực phẩm chế biến từ tơm Do thời gian có hạn nên việc quan sát, khảo sát người tiêu dùng có 200 người, để có số liệu xác, đa dạng hơn, khách quan hơn, nghiên cứu cần tăng số lượng người tiêu dùng vấn, tăng địa điểm quy mô khảo sát 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Đức, 2002 “Vai trò việc phát triển nuôi trồng thủy sản quy mô nông hộ nhỏ xố đói giảm nghèo - Một nghiên cứu từ Chương trình Mở rộng Thủy Sản miền Nam Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nơng Lâm Nghiệp ĐH Nông Lâm TPHCM Số 1/2002: 65-74 Nguyễn Minh Đức, Đặng Nguyệt Minh, Phạm Nguyên Sa, 2009 Thị hiếu khách hàng siêu thị Thành phố Hồ Chí Minh sản phẩm thủy sản đông lạnh Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Thủy Sản Toàn Quốc Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyen Minh Duc, 2009 "Economic Contribution of Fish Culture to Farm Income in Southeast Vietnam" Aquaculture International 17(1):15-29 DOI: 10.1007/s10499-008-9176-8 Nguyễn Minh Đức, 2009 Bài Giảng Môn Tiếp Thị Thủy Sản, Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thế Giới, 2005 Quản Trị Marketing Nhà xuất Giáo Dục, Đà Nẵng, 328 trang Nguyễn Thị Hương, 2007 Nghiên cứu thị hiếu tiêu dùng nước mắm Phan Thiết Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế nông lâm, Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Trà My, 2009 Khảo sát thị hiếu người tiêu dùng nước cá tra – basa quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh Tiểu luận tốt nghiệp kỹ sư thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 57 Nguyễn Thị Bích Phương, 2005 Bài Giảng Quản Trị Chất Lượng, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Lương Đức Phẩm, 2002 Vi Sinh Vật Học An Tồn Vệ Sinh Thực Phẩm Nhà xuất Nơng Nghiệp 10 Nguyễn Quang Toản, 1994 Bài Giảng Quản Trị Chất Lượng, Đại Học Mở Bán Cơng Thành phố Hồ Chí Minh 11 Tài liệu Internet Phạm Hằng, cập nhật ngày 15 tháng năm 2010 “Thủy sản Việt Nam năm 2009 triển vọng năm 2010” Truy cập ngày tháng năm 2010 Vinanet, cập nhật ngày 16 tháng năm 2009 “Dự báo thị trường thuỷ sản giới tới năm 2015” Truy cập ngày 17 tháng năm 2010 ATPVietnam, cập nhật ngày tháng năm 2010 “Cá, tôm tranh chấp sân nhà” Truy cập ngày 13 tháng năm 2010 < http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/45691/index.aspx> Sở thương mại Thái Bình, cập nhật ngày 20 tháng năm 2010 “Thị trường thủy sản giới” Truy cập ngày tháng năm 2010 VnEconomy, cập nhật ngày tháng năm 2010 “Năm 2010, tôm sú sản phẩm xuất chủ lực?” Truy cập ngày 25 tháng năm 2010 58 Vinanet, cập nhật ngày tháng năm 2006 “Những thuận lợi thách thức ngành thuỷ sản Việt Nam hội nhập WTO” Truy cập ngày 12 tháng năm 2010 Saga, cập nhật ngày tháng 12 năm 2007 “Thực phẩm chế biến sẵn, lựa chọn thời đại” Truy cập ngày 13 tháng năm 2010 Scribd, cập nhật ngày 03 tháng 05 năm 2009 “ Lý thuyết hành vi mua người tiêu dùng” Truy cập ngày tháng 06 năm 2010 Toquoc, cập nhật ngày 11 tháng 01 năm 2010 “Triển vọng tôm sú” Truy cập ngày 27 tháng năm 2010 Wikipedia, cập nhật ngày 20 tháng năm 2007 “Thương hiệu sản phẩm” Truy cập ngày 19 tháng năm 2010 Wikipedia, cập nhật ngày 28 tháng năm 2007 “Nhãn hiệu sản phẩm” Truy cập ngày 19 tháng năm 2010 59 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁC THỰC PHẨM ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ TÔM Chào Anh (chị), sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Tơi muốn tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng sản phẩm chế biến từ tôm anh (chị) Những thơng tin anh (chị) đóng góp cho đề tài nghiên cứu Các sản phẩm chế biến từ tôm bao gồm: tôm đông lạnh, chả giò tơm, chạo tơm, tơm khoai tây, tơm quấn khoai mơn, tơm nỗn đơng lạnh, tơm khơ, tơm chua, há cảo tôm, Họ tên người tiêu dùng _ Câu Anh (chị) có thích dùng thực phẩm chế biến từ tơm khơng? a Thích b Bình thường c Khơng thích Anh/chị vui lòng cho biết lý lựa chọn trên? Tại thích hay khơng thích Tơm Câu Khi mua thực phẩm chế biến từ tôm anh (chị) thường mua đâu? a Siêu thị b Chợ c Cửa hàng tạp hóa d Cửa hàng đơng lạnh chun dụng Câu Lý anh (chị) chọn nơi mua gì? _ _ _ Câu Khoảng thời gian anh/ chị thường mua thực phẩm chế biến từ tôm nhiều nhất.? a Trước Tết âm lịch b Sau Tết âm lịch c Những dịp có lễ, tiệc d Bữa ăn ngày e Ý kiến khác _ Câu Tần suất mua sản phẩm chế biến từ tôm a Hàng ngày b - lần/ tuần c - lần/ tháng d - 10 lần/năm e Chưa 60 Câu Anh/ chị biết đến sản phẩm chế biến từ tôm từ đâu? a Thấy siêu thị b Qua quảng cáo( tivi, báo, tạp chí, ) c Người thân giới thiệu d Bạn bè giới thiệu e Đi ăn quán, nhà hàng, f Khác _ Câu Anh/ chị kể tên vài sản phẩm chế biến từ tôm mà anh chị mua dùng? Sản phẩm từ Tôm: Câu Khi anh/chị mua sản phẩm chế biến từ tơm anh/ chị thường quan tâm đến điều gì? a Nhìn thấy tươi ngon b Mẫu mã bắt mắt c Bao bì đẹp d Giá e Tên công ty, thương hiệu f Hạn sử dụng g Thành phần dinh dưỡng (thông tin sản phẩm) h Chất phụ gia sử dụng i Có cấp chứng nhận chất lượng ISO hay không j Sự tiện dụng, giảm thời gian chế biến Câu 9: So với thực phẩm thịt khác (bò, gà, vịt, heo…) theo anh chị đặc điểm sản phẩm tôm khiến anh chị định mua dùng? a Giá rẻ b Tốt cho sức khỏe c Ngon d Ít ngán e Ít béo f Sở thích g Thay đổi ăn hàng ngày Câu 10 So với thực phẩm khác (cá, mực, nghêu, sò, …) đặc điểm sản phẩm chế biến từ tôm khiến anh (chị) định mua dùng? a Thay đổi ăn hàng ngày b Ít béo c Chất lượng đảm bảo d Giá rẻ e Ngon giàu dinh dưỡng f Yếu tố khác Câu 11 Anh/ chị có nghĩ dùng sản phẩm chế biến từ tôm nhiều tương lai khơng? a Có b Khơng 61 Câu 12 Anh (chị) nhận xét giá sản phẩm chế biến từ tôm nào? a Giá đắt b Giá phù hợp c Giá rẻ Câu 13 Vậy theo anh (chị) mức độ quan trọng nhãn hiệu hay tên nhà sản xuất? a Quan trọng b Ít quan trọng c Khơng quan trọng Câu 14 Anh (chị) có quan tâm đến chứng nhận chất lượng ISO, HACCP ghi nhãn hiệu khơng? a Có b Khơng Câu 15 Anh/ chị khơng hài lòng (cần khắc phục) sản phẩm chế biến từ tôm đặc điểm nào? Vui lòng cho ý kiến? a Hệ thống phân phối sản phẩm b Giá c Chất lượng d Bao bì e Mùi vị Câu 16 Anh/ chị có nghĩ mẫu mã bên chứng tỏ chất lượng tốt hay xấu sản phẩm hay khơng? a Có b Không Câu 17 Địa chỉ: _ Câu 18 Tuổi _ Câu 19.Giới tính: Nam: Nữ Câu 20 Dân tộc: _ Câu 21 Nghề nghiệp: _ Câu 22 Nguồn thu nhập từ: a Nơng nghiệp b Công nghiệp (công nhân, khối sản xuất) c Dịch vụ hành d Làm cơng khơng ổn định e Buôn bán, kinh doanh Câu 23 Số người sống chung gia đình? Câu 24 Anh/chị vui lòng cho biết tổng thu nhập (ước lượng) tháng gia đình anh/chị bao nhiêu? a.20 triệu e 4- triệu 62 Câu 25 Anh chị vui lòng cho biết tổng thu nhập (ước lượng) tháng thân anh/ chị bao nhiêu? f 5- triệu a.20 triệu d 3- triệu e 4- triệu Chân thành cảm ơn giúp đỡ quý anh (chị)!!! 63 Phụ lục 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ BẰNG SPSS 16.0 Bảng 1: Ảnh hưởng yếu tố tuổi đến sở thích Crosstab Count Tuoi Total Binh thuong 51 32 10 93 Thichdungtom Khong thich 10 10 22 Total Thich 55 26 85 116 68 16 200 Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio N of Valid Cases Value df 4,627 4,697 200 4 Asymp.sig (2 - sided) 0,328 0,328 Bảng 2: Ảnh hưởng yếu tố giới tính đến sở thích Crosstab Count Gioitinh Nam Nu Total Binh thuong 29 64 93 Thichdungtom Khong thich 19 22 Total Thich 35 50 85 67 133 200 Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio N of Valid Cases Value df Asymp.sig (2 - sided) 6,369 6,942 200 2 0,041 0,031 64 Bảng 3: Ảnh hưởng yếu tố thu nhập thân đến sở thích Crosstab Count Thunhapbanthan Total Binh thuong 23 60 93 Thichdungtom Khong thich 16 22 Thich 12 49 17 85 Total 40 125 25 10 200 Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio N of Valid Cases Value df 14,346 16,845 200 6 Asymp.sig (2-sided) 0,026 0,010 Bảng 4: Ảnh hưởng nghề nghiệp đến sở thích Crosstab Count Job Total Binh thuong 32 22 23 10 93 Thichdungtom Khong thich 10 3 22 Thich 38 17 18 85 Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio N of Valid Cases Value df 8,036 9,634 200 10 10 65 Asymp.sig (2-sided) 0,625 0,473 Total 80 45 44 17 12 200 Bảng 5: Ảnh hưởng yếu tố sở thích đến tần suất mua sản phẩm Thichdungtom * Tansuat Crosstabulation Count Thichdungtom Binh thuong Khong thich Thich Total Tansuat 15 42 30 93 13 22 28 44 35 83 16 59 85 200 Total Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio N of Valid Cases Value df 28,281 29,178 200 8 Asymp.sig (2-sided) 0,000 0,000 Bảng 6: Ảnh hưởng yếu tố giới tính đến tần suất mua sản phẩm Gioitinh * Tansuat Crosstabulation Count Gioitinh Nam Nu Total 1 19 25 44 Tansuat 31 52 83 15 44 59 Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio N of Valid Cases Value df Asymp.sig (2-sided) 6,477 6,863 200 4 0,166 0,143 66 Total 67 133 200 Bảng 7: Ảnh hưởng yếu tố thu nhập đến tần suất mua sản phẩm Thunhap banthan * Tansuatmua Crosstabulation Count Thunhapbanthan 1 0 Total 26 43 Tansuatmua 14 18 53 35 10 83 59 Total 40 125 25 10 200 Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio N of Valid Cases Value df Asymp.sig (2-sided) 13,004 14,296 200 12 12 0,369 0,282 Bảng 8: Ảnh hưởng yếu tố tuổi đến tần suất mua sản phẩm Tuoi * Tansuat Crosstabulation Count Tuoi Total 3 32 11 44 Tansuat 46 32 83 31 21 59 Total 116 68 16 200 Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 67 Value df 12,681 11,223 2,412 200 8 Asymp.sig (2-sided) 0,122 0,189 0,120 Bảng 9: Ảnh hưởng yếu tố nghề nghiệp đến tần suất mua sản phẩm Job * Tansuat Crosstabulation Count Job Total 0 19 10 13 0 44 Tansuat 39 17 20 83 Total 15 17 59 0 80 45 44 17 12 200 Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Value Df Asymp.sig (2-sided) 35,718 38,059 5,365 200,000 20 20 0,017 0,009 0,021 68 Phụ lục 3: CHỈ SỐ THÍCH LI CỦA CÁC YẾU TỐ Bảng 10: Chỉ số thích LI yếu tố giới tính, tuổi thu nhập thân mức độ thích Giới tính Nam Nữ LI Tuổi LI 0,478 0,233 < 30 tuổi 30 - 50 tuổi > 50 tuổi 0,388 0,235 0,125 Thu nhập thân 1 - triệu 2 - triệu - triệu > triệu LI 0,175 0,264 0,680 0,600 Bảng 11: Chỉ số thích LI yếu tố tần suất sử dụng nghề nghiệp mức độ thích Tần suất a Hằng ngày b - lần/tuần c - lần/tháng d - 10 lần/năm e Chưa LI 0,833 0,614 0,349 0,050 -0,125 Nghề nghiệp Nhân viên Kinh doanh Công nhân Nội trợ Sinh viên Hưu trí 69 LI 0,350 0,244 0,340 0,412 0,083 0,500 ... Chí Minh tạo điều kiện tốt cho học tập trường - Ban Chủ Nhiệm Khoa, Quý thầy cô khoa Thủy Sản Quý thầy cô khoa khác tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường... người dân Nó khơng giúp cho người dân giảm bớt thời gian nấu nướng mà cung cấp chất dinh dưỡng cho thể Việc lựa chọn sản phẩm thủy sản để mua cho gia đình khơng nhằm phục vụ cho nhu cầu ăn uống mà... gia tăng hay đồ hộp ngày đa dạng hơn, giúp cho người dân có nhiều hội để chọn lựa sản phẩm cho riêng cho người thân họ Vấn đề đặt bên cạnh sở sản xuất ho t động với quy mô lớn, đảm bảo chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ TÔM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT THỊ HIẾU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ TÔM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay