KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI NUÔI TRONG CHUỒNG MÁT TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG

90 0 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI –THÚ Y *********** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI NUÔI TRONG CHUỒNG MÁT TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO PHƯỚC LONG SVTH : ĐOÀN THỊ NHƯ NGỌC Lớp : DH06CN Ngành : Chăn Ni Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI –THÚ Y *********** ĐOÀN THỊ NHƯ NGỌC KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI NUÔI TRONG CHUỒNG MÁT TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO PHƯỚC LONG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng kỹ sư ngành Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn TS.VÕ THỊ TUYẾT Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: ĐOÀN THỊ NHƯ NGỌC Tên luận văn: ‘‘Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái ni chuồng mát Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Phước Long” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đống chấm thi tốt nghiệp khoa ngày………… Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng cha mẹ Cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng suốt đời hi sinh có ngày hơm Thành kính biết ơn TS Võ Thị Tuyết tận tình giúp đỡ hướng dẫn thời gian thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y – Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật, tồn thể q thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu tạo điều kiện tốt cho suốt q trình học tập Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Chăn Nuôi Heo Phước Long, cô, chú, anh chị em cơng nhân viên xí nghiệp tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Cảm ơn Tập thể lớp CN32 chia vui buồn học tập giúp đỡ, động viên tơi vượt qua khó khăn để hồn thành chương trình học báo cáo tốt nghiệp iii TÓM TẮT Qua thời gian thực tập từ ngày 15/01/2010 đến 30/04/2010 XNCNH Phước Long với mục đính khảo sát sức sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống nái ni xí nghiệp Chúng khảo sát 179 nái với 571 ổ đẻ thuộc nhóm giống Y, L,Y(YL),Y(LY), L(YL), L(LY) ghi nhận số tiêu thành tích sinh sản trung bình quần thể heo khảo sát sau: - Tuổi đẻ lứa đầu : 400 ngày - Khoảng cách hai lứa đẻ : 163 ngày - Số lứa đẻ nái/năm: 2,29 lứa - Số đẻ ra: 9,5 - Số sống: 8, 46 - Số sống điều chỉnh : 9,15 - Tỷ lệ sống: 89,09% - Số cai sữa: 8,18 - Trọng lượng sơ sinh: 1,55 kg/con - Trọng lượng sơ sinh toàn ổ: 12,87 kg/ổ - Trọng lượng cai sữa: 6,85 kg/con - Trọng lượng cai sữa tồn ổ: 56,13 kg/ổ - Ngày ni con: 26,25 ngày - Trọng lượng cai sữa 21 ngày tuổi con: 5,87 kg/con - Trọng lượng cai sữa 21 ngày tuổi ổ: 48,13 kg/ổ Xếp hạng chung thành tích sinh sản nhóm giống nái dựa vào số SPI Kết xếp hạng sau: Nhóm giống L(YL) có thành tích sinh sản cao , nhóm giống xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp: L(YL)> Y(LY) > L(LY) > Y(YL) > L > Y iv MỤC LỤC Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt x Danh sách bảng xii Danh sách biểu đồ xiv Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành trại 2.1.3 Nhiệm vụ 2.1.4 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Công tác giống 2.1.7 Chuồng trại 2.1.8 Qui trình chăm sóc, ni dưỡng ……………………………………… 2.1.8.1 Thức ăn nước uống …… 2.1.8.2 Đực giống v 2.1.8.3 Heo hậu bị 10 2.1.8.4 Nái mang thai 10 2.1.8.5 Nái đẻ nuôi 11 2.1.8.6 Heo theo mẹ 12 2.1.9 Phòng trị bệnh 13 2.1.9.1 Quy trình phòng bệnh 13 2.1.9.2 Các bệnh thường gặp cách điều trị 14 2.2 Những yếu tố cấu thành suất heo nái 18 2.2.1 Ngoại hình thể chất 18 2.2.2 Tuổi thành thục 19 2.2.3 Tuổi phối giống lần đầu 20 2.2.4 Tuổi đẻ lứa đầu 20 2.2.5 Thời gian lên giống lại 21 2.2.6 Số lứa đẻ nái năm 21 2.2.7 Số heo đẻ ổ 21 2.2.8 Số heo sống – Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa 22 2.2.9 Trọng lượng heo sơ sinh trọng lượng heo cai sữa 22 2.2.10 Số heo cai sữa nái năm 22 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản heo nái 23 2.3.1 Yếu tố di truyền 23 2.3.2 Yếu tố ngoại cảnh 24 2.3.2.1 Tiểu khí hậu chuồng ni 24 2.3.2.2 Dinh dưỡng 25 2.3.2.3 Bệnh tật 25 2.3.2.4 Chăm sóc quản lý 26 2.4 Các biện pháp nâng cao khả sinh sản nái 26 vi 2.5 Chỉ tiêu kĩ thuật lợn giống gốc ( kèm theo Quyết định 1712/ QD – BNN – CN tháng – 2008 Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp phát triển Nông Thôn Việt Nam) 27 2.6 Thành tích sinh sản heo số trại Brazil 28 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 29 3.1 Thời gian địa điểm 29 3.1.1 Thời gian 29 3.1.2 Địa điểm 29 3.2 Phương pháp khảo sát 29 3.3 Đối tượng khảo sát 29 3.4 Nội dung khảo sát 30 3.4.1 Các tiêu liên quan đến khả mắn đẻ 30 3.4.2 Các tiêu liên quan đến khả đẻ sai 30 3.4.3 Các tiêu liên quan đến khả nuôi 30 3.4.4 Chỉ ố sinh sản (SPI) 31 3.4.4.1 Điều chỉnh số sơ sinh sống 31 3.4.4.2 Điều chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 31 3.4.5 Xếp hạng khả sinh sản giống nái 33 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 33 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Đối tượng khảo sát 34 4.2 Tuổi đẻ lứa đầu, khoảng cách hai lứa đẻ, số lứa đẻ nái năm 34 4.2.1 Tuổi đẻ lứa đầu 34 4.2.2 Khoảng cách hai lứa đẻ 35 4.2.3 Số lứa đẻ nái năm 36 vii 4.3 Số đẻ ra, số sống, số sống điều chỉnh, tỷ lệ sống phân tích theo nhóm giống 36 4.3.1 Số đẻ phân tích theo nhóm giống 36 4.3.2 Số sống phân tích theo nhóm giống 37 4.3.3 Số sống điều chỉnh phân tích theo nhóm giống 38 4.3.4 Tỷ lệ sống phân tích theo nhóm giống 38 4.4 Số đẻ ra, số sống, tỷ lệ sống phân tích theo lứa 38 4.4.1 Số đẻ phân tích theo lứa 38 4.4.2 Số sống phân tích theo lứa 39 4.4.3 Tỷ lệ sống phân tích theo lứa 39 4.5 Số heo cai sữa, số cai sữa nái năm, số ngày nuôi phân tích theo nhóm giống 40 4.5.1 Số cai sữa phân tích theo nhóm giống 41 4.5.2 Số cai sữa/nái/năm phân tích theo nhóm giống 41 4.5.3 Số ngày theo mẹ phân tích theo nhóm giống 42 4.6 Số cai sữa phân tích theo lứa đẻ 42 4.7 Trọng lượng sơ sinh con, trọng lượng sơ sinh ổ phân tích theo nhóm giống 43 4.7.1 Trọng lượng sơ sinh heo phân tích theo nhóm giống 43 4.7.2 Trọng lượng sơ sinh tồn ổ phân tích theo nhóm giống 44 4.8 Trọng lượng sơ sinh con, trọng lượng sơ sinh ổ phân tích theo lứa 44 4.8.1 Trọng lượng sơ sinh phân tích theo lứa đẻ 44 4.8.2 Trọng lượng sơ sinh tồn ổ phân tích theo lứa đẻ 44 Trọng lượng cai sữa trọng lượng điều chỉnh 21 ngày tuổi heo phân tích theo giống 45 4.9.1 Trọng lượng heo cai sữa phân tích nhóm giống 46 viii 4.9.2 Trọng lượng heo cai sữa ổ phân tích theo nhóm giống 46 4.9.3 Trọng lượng cai sữa 21 ngày tuổi phân tích theo nhóm giống 46 4.9.4 Trọng lượng cai sữa 21 ngày tuổi ổ phân tích theo nhóm giống 46 4.10 Trọng lượng cai sữa trọng lượng 21 ngày tuổi heo phân tích theo lứa 47 4.10.1 Trọng lượng cai sữa phân tích theo lứa đẻ 47 4.10.2 Trọng lượng cai sữa ổ phân tích theo lứa 47 4.10.3 Trọng lượng heo 21 ngày tuổi phân tích theo lứa 48 4.10.4 Trọng lượng toàn ổ 21 ngày tuổi phân tích theo lứa 49 4.11 Trọng lượng cai sữa 21 ngày nái năm phân tích theo giống 49 4.12 Chỉ số sinh sản (SPI) xếp hạng khả sinh sản nhóm giống nái 50 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC BẢNG 56 ix 56/360/3 71/479/1 81/618/2 58/124/4 82/624/3 88/56/3 51-1/477/3 71/619/2 84/109/1 71/547/4 83/ 487/1 82/90/2 92/590/1 94/349/1 82/489/1 81/785/1 91/81-1/4 83/750/2 Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) Y(LY) 92 92 91 91 91 91 89 89 88 85 85 82 82 80 80 77 72 70 61 41 41 43 43 43 43 47 47 49 50 50 52 52 54 54 56 57 58 Phục lục 1: Bảng ANOVA tiêu tuổi đẻ lứa đầu One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TDLD Source DF SS MS F P GIONG 11273 2255 1,00 0,422 Error 155 350767 2263 Total 160 362040 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ Y 21 403,10 55,52 L 21 387,90 56,64 Y(YL) 429,67 51,18 Y(LY) 53 399,91 41,41 ( -* ) L(YL) 37 400,38 41,84 ( * -) L(LY) 20 403,30 52,21 ( * ) ( -* ) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 47,57 390 420 450 Phụ lục 2: Bảng ANOVA tiêu khoảng cách hai lứa đẻ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for KCLD Source DF SS MS F P GIONG 1521 304 0.37 0.871 Error 393 325742 829 Total 398 327263 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ Y 44 166.64 30.96 L 51 158.90 27.38 Y(YL) 21 161.29 21.96 Y(LY) 128 163.13 28.99 ( -* -) L(YL) 90 163.47 28.39 ( * -) L(LY) 65 163.06 30.34 ( * ) ( -* ) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+-Pooled StDev = 28.79 152.0 62 160.0 168.0 176 Phụ lục 3: Bảng ANOVA tiêu số lứa đẻ nái/năm One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SLD/N/N Source DF SS MS F P GIONG 0.2336 0.0467 0.50 0.776 Error 393 36.7369 0.0935 Total 398 36.9705 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ Y 44 2.2509 0.3393 L 51 2.3459 0.3035 Y(YL) 21 2.2954 0.2533 ( -* -) Y(LY) 128 2.2905 0.3080 ( -* ) L(YL) 90 2.2813 0.2937 ( -* -) L(LY) 65 2.2938 0.3107 ( -* ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 0.3057 2.240 2.320 2.400 Phụ lục 4: Bảng ANOVA tiêu số đẻ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCDR Source DF SS MS F P GIONG 189.66 37.93 3.88 0.002 Error 565 5517.07 9.76 Total 570 5706.73 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 66 9.909 2.838 L 75 8.693 3.385 Y(YL) 30 10.967 3.548 Y(LY) 184 9.527 3.140 L(YL) 130 9.000 3.410 L(LY) 86 10.116 2.369 + -+ -+ -+-( * -) ( * -) ( * -) ( * -) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 3.125 8.4 63 9.6 10.8 12.0 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCDR Source DF SS MS F P 167.31 23.90 2.43 0.019 Error 563 5539.41 9.84 Total 570 5706.73 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 172 8.948 3.075 150 9.607 3.047 113 9.451 3.168 73 10.370 3.623 23 9.957 2.836 12 8.417 2.644 11.444 3.909 19 10.000 2.285 -+ -+ -+ ( *-) (-* ) ( * ) ( -* ) ( * -) ( * ) ( -* -) ( * ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 3.137 8.0 10.0 12.0 Phụ lục 5: Bảng ANOVA tiêu số sống One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS F P GIONG 153.84 30.77 3.56 0.004 Error 564 4873.89 8.64 Total 569 5027.73 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 66 8.742 2.685 L 75 7.947 3.263 Y(YL) 30 9.700 2.769 Y(LY) 183 8.383 2.927 L(YL) 130 7.954 3.239 L(LY) 86 9.209 2.382 + -+ -+ -( * -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ Pooled StDev = 2.940 8.0 64 9.0 10.0 One-way Analysis of Variance: : Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS F P 96.21 13.74 1.57 0.143 Error 562 4931.51 8.77 Total 569 5027.73 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - 172 7.936 3.021 150 8.793 2.862 113 8.619 3.086 72 8.944 3.053 23 8.304 2.687 12 7.583 3.029 9.000 2.550 ( * ) 19 8.368 2.477 ( * ) ( * ) ( -* ) ( * -) ( * -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.962 6.0 7.5 9.0 10.5 Phụ lục 6: Bảng ANOVA tiêu số sống điều chỉnh One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SCCS dc Source DF SS MS F P GIONG 145.45 29.09 3.36 0.005 Error 564 4885.05 8.66 Total 569 5030.50 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 66 9.494 2.673 L 75 8.652 3.371 Y(YL) 30 10.317 2.689 Y(LY) 183 9.059 2.953 L(YL) 130 8.641 3.165 L(LY) 86 9.857 2.401 -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( -* ) ( * -) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 2.943 8.0 65 9.0 10.0 11.0 One-way Analysis of Variance: : Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCCS dc Source DF SS MS F P 100.52 14.36 1.64 0.122 Error 562 4929.98 8.77 Total 569 5030.50 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ 172 9.136 3.021 150 9.693 2.862 113 8.819 3.086 ( -* ) 72 8.944 3.053 ( * -) 23 8.304 2.687 ( -* -) 12 7.783 3.029 ( * ) 9.500 2.550 ( * ) 19 9.363 2.459 ( -* ) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 2.962 7.5 9.0 10.5 Phụ lục 7: Bảng ANOVA tiêu số cai sữa One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for SC cai s Source DF SS MS F P GIONG 18.01 3.60 1.61 0.155 Error 547 1221.90 2.23 Total 552 1239.92 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - Y 63 8.413 1.328 L 69 7.826 1.636 Y(YL) 30 8.567 1.382 Y(LY) 179 8.123 1.501 ( -* ) L(YL) 127 8.181 1.571 ( -* ) L(LY) 85 8.282 1.394 ( * -) ( -* ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 1.495 7.50 66 8.00 8.50 9.00 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ.: Analysis of Variance for SC cai s Source DF SS MS F P 11.14 1.59 0.71 0.667 Error 545 1228.78 2.25 Total 552 1239.92 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 164 7.988 1.635 143 8.273 1.445 ( -* -) 113 8.221 1.381 ( * ) 71 8.352 1.455 ( -* -) 22 8.364 0.953 ( -* ) 12 8.000 1.758 ( -* ) 8.000 1.414 ( -* ) 19 8.263 1.910 ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 1.502 7.20 7.80 8.40 9.00 Phụ lục 8: Bảng ANOVA tiêu tỷ lệ sống One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for tilesong Source DF SS MS F P GIONG 1303 261 1.11 0.353 Error 565 132419 234 Total 570 133722 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 66 88.57 13.68 L 75 91.69 13.85 Y(YL) 30 89.81 15.10 Y(LY) 184 87.58 16.20 L(YL) 130 88.56 16.53 L(LY) 86 90.97 13.80 -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 15.31 87.0 67 90.0 93.0 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for tilesong Source DF SS MS F P 4939 706 3.08 0.003 Error 563 128782 229 Total 570 133722 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ 172 88.40 15.76 150 92.13 12.75 ( -* ) 113 91.42 13.20 ( -* -) 73 85.16 17.98 23 83.75 18.38 12 86.94 20.59 81.67 12.68 19 83.82 18.10 ( * -) ( * ) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ Pooled StDev = 15.12 77.0 84.0 91.0 Phụ lục 9: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh/ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLSS/CON Source DF SS MS F P GIONG 1.5687 0.3137 4.10 0.001 Error 564 43.1545 0.0765 Total 569 44.7232 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+- Y 66 1.4291 0.2077 L 75 1.6065 0.2863 Y(YL) 30 1.4500 0.2502 Y(LY) 183 1.5626 0.2910 ( -* -) L(YL) 130 1.5646 0.2974 ( -* ) L(LY) 86 1.5615 0.2578 ( -* -) ( * ) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 0.2766 1.40 68 1.50 1.60 1.70 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLSS/CON Source DF SS MS F P 3.2147 0.4592 6.22 0.000 Error 562 41.5085 0.0739 Total 569 44.7232 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - 172 1.4398 0.2496 150 1.6094 0.3017 ( * ) 113 1.5935 0.2525 ( * -) 72 1.5654 0.2819 ( -* ) 23 1.5261 0.2197 ( -* ) 12 1.7108 0.2929 1.6000 0.4555 19 1.5842 0.2167 ( * ) ( -* -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 0.2718 1.50 1.65 1.80 Phụ lục 10: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng sơ sinh tồn ổ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLSS/O Source DF SS MS F P GIONG 270.4 54.1 2.58 0.025 Error 564 11809.1 20.9 Total 569 12079.5 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ Y 66 12.412 3.979 ( * -) L 75 12.518 5.264 ( -* ) Y(YL) 30 13.917 4.448 Y(LY) 183 12.794 4.243 L(YL) 130 12.266 5.241 L(LY) 86 14.259 3.965 ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 4.576 12.0 69 13.2 14.4 15.6 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLSS/O Source DF SS MS F P 716.4 102.3 5.06 0.000 Error 562 11363.1 20.2 Total 569 12079.5 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - 172 11.240 4.422 150 13.938 4.594 113 13.455 4.736 ( -* -) 72 13.613 4.375 ( * ) 23 12.481 3.807 12 12.858 5.077 13.644 3.925 19 13.111 3.934 ( * -) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 4.497 12.0 14.0 16.0 Phụ lục 11: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLCS/CON Source DF SS MS F P GIONG 5.697 1.139 5.27 0.000 Error 547 118.333 0.216 Total 552 124.030 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 63 6.6952 0.5207 L 69 6.8551 0.4203 Y(YL) 30 6.6900 0.4397 Y(LY) 179 6.8078 0.4834 L(YL) 127 6.9961 0.4330 L(LY) 85 6.9188 0.4716 + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * ) ( * -) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.4651 6.60 70 6.75 6.90 7.05 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLCS/CON Source DF SS MS F P 5.637 0.805 3.71 0.001 Error 545 118.393 0.217 Total 552 124.030 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 164 6.7223 0.4166 143 6.8853 0.4880 113 6.9088 0.5178 71 6.9465 0.4834 22 7.0682 0.3957 12 7.0375 0.4876 6.8778 0.2774 19 6.7316 0.4334 + -+ -+ -( * ) ( * ) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ Pooled StDev = 0.4661 6.75 7.00 7.25 Phụ lục 12:Bảng ANOVA tiêu lượng cai sữa toàn ổ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for TLCS/O Source DF SS MS F P GIONG 854 171 1.37 0.235 Error 547 68320 125 Total 552 69174 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ Y 63 56.34 9.97 ( * ) L 69 53.72 12.19 Y(YL) 30 57.37 10.26 Y(LY) 179 55.37 11.12 L(YL) 127 57.27 11.67 ( * -) L(LY) 85 57.40 10.82 ( -* -) ( * ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 11.18 54.0 71 57.0 60.0 One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLCS/O Source DF SS MS F P 1584 226 1.82 0.080 Error 545 67590 124 Total 552 69174 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+- 164 53.73 11.77 143 57.02 11.01 ( -* -) 113 56.84 10.44 ( -* -) 71 58.03 10.87 22 59.17 7.89 12 56.15 12.30 ( -* ) 55.04 10.17 ( -* ) 19 55.87 13.99 ( * -) ( * ) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+- Pooled StDev = 11.14 50.0 55.0 60.0 65.0 Phụ lục 13:Bảng ANOVA tiêu số ngày ni One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for NCTM Source DF SS MS F P GIONG 104.2 20.8 2.07 0.068 Error 561 5658.2 10.1 Total 566 5762.4 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 66 26.121 3.435 L 74 25.946 3.690 Y(YL) 30 26.667 2.916 Y(LY) 183 26.301 3.171 L(YL) 129 25.767 3.227 L(LY) 85 27.094 2.408 + -+ -+ -( * ) ( * -) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ Pooled StDev = 3.176 25.90 72 26.60 27.30 Phụ lục 14:Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa 21 ngày tuổi One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for PCS/con/ Source DF SS MS F P GIONG 6.852 1.370 5.56 0.000 Error 545 134.236 0.246 Total 550 141.088 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 63 5.7071 0.5326 L 69 5.8768 0.5337 Y(YL) 30 5.6983 0.3605 Y(LY) 178 5.8399 0.4882 L(YL) 126 6.0459 0.4801 L(LY) 85 5.8159 0.5178 + -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.4963 5.60 One-way Analysis of Variance: Phân 5.80 6.00 6.20 tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for PCS/con/ Source DF SS MS F P 3.568 0.510 2.01 0.052 Error 543 137.520 0.253 Total 550 141.088 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ 163 5.7851 0.5486 142 5.8982 0.5432 ( *-) 113 5.8873 0.4674 ( * ) 71 5.9489 0.4376 22 5.9180 0.3749 12 6.1032 0.4117 5.8992 0.3294 19 5.6287 0.4478 ( *-) ( -* -) ( * ) ( * -) ( * ) ( -* ) + -+ -+ Pooled StDev = 0.5032 5.70 73 6.00 6.30 Phụ lục 15:Bảng ANOVA tiêu lượng cai sữa 21 ngày tuổi ổ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo giống nái Analysis of Variance for P toan o Source DF SS MS F P GIONG 664 133 1.28 0.271 Error 546 56662 104 Total 551 57325 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 63 48.04 8.67 L 69 46.23 11.58 Y(YL) 30 49.02 -+ -+ -+ -+( -* -) ( -* -) 9.38 Y(LY) 178 47.53 9.98 L(YL) 127 49.72 10.74 L(LY) 85 48.33 9.86 ( * ) ( -* -) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 10.19 45.0 One-way Analysis of Variance : Phân 47.5 50.0 52.5 tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for P toan o Source DF SS MS F P 860 123 1.18 0.310 Error 544 56465 104 Total 551 57325 LUA Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - 164 46.46 10.95 142 49.01 10.60 113 48.42 8.93 71 49.74 9.65 ( -* -) 22 49.60 7.23 ( * ) 12 48.73 10.78 47.08 8.13 19 46.76 12.27 ( -* -) ( * -) ( * ) ( * -) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 10.19 44.0 74 48.0 52.0 Phụ lục 16:Bảng ANOVA tiêu số cai sữa nái/ năm Analysis of Variance for SC cai s Source DF SS MS F P GIONG 52.5 10.5 0.60 0.697 Error 383 6647.6 17.4 Total 388 6700.1 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+- Y 43 18.966 4.050 L 46 18.675 4.272 Y(YL) 21 20.060 3.471 Y(LY) 125 18.596 4.389 L(YL) 89 19.224 4.259 ( * ) L(LY) 65 19.060 3.775 ( * -) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( -* -) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 4.166 18.0 19.2 20.4 21.6 Phụ lục 17:Bảng ANOVA tiêu trọng lượng cai sữa nái/năm Analysis of Variance for P CS 21d Source DF SS MS F P GIONG 4031 806 1.09 0.368 Error 382 283602 742 Total 387 287633 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev Y 43 106.42 24.74 L 46 111.74 30.66 ( -* -) Y(YL) 21 115.54 18.99 ( -* ) Y(LY) 124 L(YL) 89 116.47 27.67 L(LY) 65 113.38 25.82 109.92 + -+ -+ -( -* -) 28.28 ( -* -) ( -* ) ( * -) + -+ -+ Pooled StDev = 27.25 104.0 75 112.0 120.0 ... dãy từ 1A – 7A thi t kế theo kiểu chuồng kín để nuôi heo đực đàn heo hạt nhân trại Các dãy có hệ thống làm mát đầu dãy hệ thống quạt hút cuối dãy Các dãy chuồng khu B, khu C khu D thi t kế nửa... sinh Trong trường hợp nái đẻ chậm thời gian cần can thi p cách đưa tay vào thăm cổ tử cung Nếu gặp trường hợp thai to, thai ngược cần can thi p sớm Lưu ý: tiêm Oxytoxin cho nái nái có dấu hiệu... (hơn 20 phút) Khi heo mẹ đẻ số ngưng rặn đẻ bụng to, heo mẹ có biểu mệt mỏi… *Biện pháp can thi p Can thi p cách đưa tay vào âm đạo để phụ trợ, tiêm oxytocin - ml/con để kích thích co bóp tử cung
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI NUÔI TRONG CHUỒNG MÁT TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG , KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HEO NÁI NUÔI TRONG CHUỒNG MÁT TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay