KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ CHẠCH LẤU (Mastacembelus favus Hora, 1923)

71 1 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN -oOo - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CHẠCH LẤU (Mastacembelus favus Hora, 1923) Họ tên sinh viên: ĐÀNG MAI THU THỦY Ngành: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 7/2010 KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CHẠCH LẤU (Mastacembelus favus Hora, 1923) TÁC GIẢ ĐÀNG MAI THU THỦY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi trồng Thủy sản Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Bình Ngơ Văn Ngọc Tháng 7/2010 i TĨM TẮT Đề tài “Khảo sát số đặc điểm sinh học sinh sản chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923)” tiến hành từ tháng đến tháng năm 2010 Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Phòng thí nghiệm Khoa Thủy Sản – Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Qua q trình nghiên cứu chúng tơi thu kết sau: chạch lấu thuộc Mastacembeliformes, họ Mastacembelidae, loài Mastacembelus favus phân bố Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, miền Nam Trung Quốc Ở Việt Nam, chạch lấu phân bố Nam Bộ, đặc biệt tập trung tỉnh đồng sông Cửu Long An Giang, Đồng Tháp Long An chạch lấu có thân thon dài dẹp bên Đầu nhỏ nhọn Mõm kéo dài Miệng nhỏ, góc miệng kéo dài đến lỗ mũi sau, xương hàm tạo thành Phần trước vây lưng gai cứng, phần sau vây mềm Vây lưng vây hậu môn gắn liền với vây đuôi Vây ngực tròn, ngắn, vây nhỏ Khơng có vây bụng chạch lấu có chu kỳ sinh sản dài, đẻ lần năm Mùa sinh sản tập trung vào mùa mưa, chủ yếu vào tháng 6, tháng hàng năm chạch lấu loài nước ngọt, sống tầng đáy chạch lấu thuộc nhóm ăn động vật, tỉ lệ Li/L0= 0,58±0,08 bước vào giai đoạn IV có độ béo thấp giai đoạn I Phương trình tương quan chiều dài khối lượng P = 0,004 L 2,8789 với hệ số R2=0,9283 thể mối tương quan chặt chẽ Hệ số thành thục đực cao vào tháng (3,20%), thấp vào tháng (0,13%) Hệ số thành thục vào tháng đạt cao (11,39%), thấp vào tháng (2,59%) có sức sinh sản tuyệt đối trung bình thấp nhóm thu thập vào tháng (2.556 trứng) cao nhóm thu thập vào tháng (6.532 trứng) Sức sinh sản tương đối trung bình thấp nhóm thu thập vào tháng (35 trứng/g) đạt cao nhóm thu thập vào tháng (47 trứng/g) chạch lấu có trứng màu vàng, hình cầu, đường kính trung bình 1,7 mm ii CẢM TẠ Qua luận văn này, gửi lòng biết ơn chân thành đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm – Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Quý Thầy, Cô Khoa Thủy Sản nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian học tập Con xin cảm ơn Ba - Mẹ người gia đình ni nấng, dạy dỗ bên động viên, ủng hộ suốt thời gian qua Đồng thời, kính gửi lòng biết ơn sâu sắc đến: Cơ Lê Thị Bình – Trưởng Bộ Mơn Sinh Học Quản Lý Nguồn Lợi Thủy Sản Khoa Thủy Sản Thầy Ngơ Văn Ngọc tận tình dạy dỗ, hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để thực tốt luận văn Cô Lê Thị Thanh Muốn tận tình hướng dẫn mô phôi việc xác định giai đoạn phát triển tuyến sinh dục Các anh chị, bạn sinh viên lớp DH06NT nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập thực luận văn Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học thời gian thực đề tài có giới hạn nên luận văn chúng tơi khơng tránh khỏi nhiều sai sót Chúng tơi mong góp ý bảo quý Thầy, Cô bạn iii MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG Trang tựa i Tóm tắt ii Cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vi Danh sách hình viii Danh sách biểu đồ ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học 2.1.1 Vị trí phân loại 2.1.2 Một số đặc điểm hình thái bên ngồi 2.1.3 Phân bố 2.1.4 Tập tính sống 2.1.5 Tính ăn 2.1.6 Mùa vụ sinh sản 2.2 Sự Phát Triển Tuyến Sinh Dục 2.2.1 Noãn sào 2.2.2 Tinh sào 2.3 Kết Quả Nghiên Cứu Chạch Lấu Trong Ngoài Nước Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời Gian Địa Điểm Nghiên Cứu 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 3.1.2 Địa điểm tiến hành nghiên cứu iv 3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 3.3 Vật Liệu Nghiên Cứu 3.4 Phương Pháp Nghiên Cứu 3.4.1 Phương pháp thu mẫu 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu tổ chức học tuyến sinh dục 3.4.3 Phân loại 12 3.4.4 Đặc điểm dinh dưỡng 12 3.4.5 Sinh Trưởng 12 3.4.6 Một số tiêu sinh học sinh sản 13 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 15 4.1 Hình Thái Ngồi, Phân Loại, Phân Bố 15 4.1.1 Hình thái ngồi, phân loại 15 4.1.2 Phân bố 16 4.2 Dinh Dưỡng 17 4.2.1 Cơ quan bắt mồi quan tiêu hóa 17 4.2.2 Tính ăn 19 4.2.3 Tập tính sống 20 4.3 Sinh Trưởng 20 4.3.1 Độ béo 20 4.3.2 Mối tương quan chiều dài khối lượng 22 4.4 Đặc Điểm Sinh Sản 23 4.4.1 Phân biệt đực 23 4.4.2 Các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục 26 4.4.3 Mùa vụ sinh sản 33 4.4.4 Hệ số thành thục 35 4.4.5 Sức sinh sản 36 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết Luận 38 5.2 Đề Nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT SSS tuyệt đối:Sức sinh sản tuyệt đối SSS tương đối: Sức sinh sản tương đối GĐTT: Giai đoạn thành thục HSTT: Hệ số thành thục vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Sự phát triển noãn sào qua giai đoạn Bảng 2.2: Sự phát triển tinh sào qua giai đoạn Bảng 4.1: Tỷ lệ Li/L0 chạch lấu 20 Bảng 4.2: Sự tương quan độ béo giai đoạn phát triển tuyến sinh dục 21 Bảng 4.3: Các dấu hiệu phân biệt chạch lấu đực 24 Bảng 4.4: Giai đoạn thành thục chạch lấu qua tháng (4 – 7/2010) 34 Bảng 4.5: Hệ số thành thục đực 35 Bảng 4.6: Hệ số thành thục 35 Bảng 4.7: Sức sinh sản trung bình chạch lấu qua tháng 36 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1: chạch lấu Hình 4.1: Hình dạng ngồi chạch lấu 16 Hình 4.2: Hình dạng ngồi miệng chạch lấu 17 Hình 4.3: Mang chạch lấu 18 Hình 4.4: Một số quan nội tạng chạch lấu 19 Hình 4.5: Phân biệt đực chạch lấu 25 Hình 4.6: Buồng trứng chạch lấu giai đoạn IV 25 Hình 4.7: Buồng tinh chạch lấu giai đoạn IV 26 Hình 4.8: Tinh sào chạch lấu giai đoạn II (4 x 10) 27 Hình 4.9: Tinh sào chạch lấu giai đoạn III (10 x 10) 28 Hình 4.10: Tinh sào chạch lấu đầu giai đoạn IV (10 x 10) 28 Hình 4.11: Nỗn sào chạch lấu giai đoạn I (10 x 10) 30 Hình 4.12: Nỗn sào chạch lấu giai đoạn II (10 x 10) 31 Hình 4.13: Nỗn sào chạch lấu giai đoạn III (10 x 10) 32 Hình 4.14: Noãn sào chạch lấu giai đoạn IV (10 x 10) 33 viii DANH SÁCH ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ TRANG Biểu đồ 4.1: Sự tương quan độ béo giai đoạn phát triển tuyến sinh dục 21 Biểu đồ 4.2:Tương quan chiều dài trọng lượng chạch lấu 22 Biểu đồ 4.3: Giai đoạn thành thục chạch lấu qua tháng (4 – 7/2010) 34 Biểu đồ 4.4: Sức sinh sản trung bình chạch lấu qua tháng (4 – 7/2010) 36 ix STT L (cm) P (g) P0 (g) GĐTT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 28,0 25,0 30,2 30,0 33,4 27,0 30,5 36,0 26,8 32,4 30,0 30,2 23,5 38,0 24,0 32,0 27,0 29,0 30,0 50,0 28,0 49,7 28,0 32,0 25,1 30,0 30,0 25,0 30,5 31,0 27,0 32,0 25,0 32,0 27,0 38,0 24,0 33,0 27,0 30,0 56,0 42,0 64,0 68,0 76,0 50,0 66,0 112,0 49,0 98,4 64,0 72,0 36,0 103,4 45,0 80,0 50,0 65,0 75,0 400,0 58,0 369,8 68,0 80,0 43,0 57,0 68,0 42,0 66,0 78,0 58,0 100,0 50,0 80,0 50,0 103,4 45,0 96,0 50,0 72,0 54,0 37,0 58,0 64,0 72,0 45,0 61,0 98,0 40,0 82,0 58,0 64,8 30,2 90,0 36,5 72,0 42,0 60,6 65,0 320,0 50,8 315,5 50,0 72,0 37,0 52,0 64,0 37,0 60,0 62,0 45,0 85,0 41,0 72,0 42,0 90,0 36,5 80,0 42,0 60,0 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Độ béo Fulton Độ béo Clark Qf Qc 0,26 0,27 0,23 0,25 0,20 0,25 0,23 0,24 0,25 0,29 0,24 0,26 0,28 0,19 0,33 0,24 0,25 0,27 0,28 0,32 0,26 0,30 0,31 0,24 0,27 0,21 0,25 0,27 0,23 0,26 0,29 0,31 0,32 0,24 0,25 0,19 0,33 0,27 0,25 0,27 0,25 0,24 0,21 0,24 0,19 0,23 0,21 0,21 0,21 0,24 0,21 0,24 0,23 0,16 0,26 0,22 0,21 0,25 0,24 0,26 0,23 0,26 0,23 0,22 0,23 0,19 0,24 0,24 0,21 0,21 0,23 0,26 0,26 0,22 0,21 0,16 0,26 0,22 0,21 0,22 STT L (cm) P (g) P0 (g) GĐTT 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Xtb 30,0 24,0 32,0 27,0 49,7 28,0 32,0 25,1 50,0 28,0 32,4 30,2 38,0 23,6 29,0 49,7 35,0 32,4 30,2 23,8 30,4 31,1 75,0 45,0 80,0 50,0 369,8 100,0 90,0 45,0 390,0 90,0 98,4 71,2 103,4 42,0 71,0 369,8 102,0 98,4 71,2 42,0 72,0 94,8 60,0 36,5 72,0 42,0 315,5 68,0 72,0 37,0 321,0 72,0 82,0 64,8 92,0 36,0 62,2 315,5 85,0 82,0 64,8 36,0 68,0 80,8 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Độ béo Fulton Độ béo Clark Qf Qc 0,28 0,22 0,33 0,26 0,24 0,22 0,25 0,21 0,30 0,26 0,46 0,31 0,27 0,22 0,28 0,23 0,31 0,26 0,41 0,33 0,29 0,24 0,26 0,24 0,19 0,17 0,32 0,27 0,29 0,26 0,30 0,26 0,24 0,20 0,29 0,24 0,26 0,24 0,31 0,27 0,26 0,24 0,27 0,23 Phụ lục Tương quan chiều dài khối lượng chạch lấu Mẫu P (g) L (cm) Y=log P X=log L X2=( log2 L) XY=log L* log P 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 55,2 49,0 64,2 98,4 46,2 34,8 71,2 68,0 65,8 44,8 37,6 42,0 79,4 42,2 49,0 64,2 42,2 46,2 34,0 42,2 44,8 37,6 37,6 79,4 42,2 35,0 37,6 68,0 65,8 72,0 102,0 55,2 49,0 98,4 27,6 27,0 30,4 32,4 25,3 23,5 30,2 29,9 30,0 26,9 24,7 23,8 32,0 25,2 26,8 30,8 25,2 25,3 23,8 25,2 26,9 24,7 24,7 32,0 25,2 23,6 24,7 29,9 29,8 30,4 34,6 27,6 27,0 32,4 1,74 1,69 1,81 1,99 1,66 1,54 1,85 1,83 1,82 1,65 1,58 1,62 1,90 1,63 1,69 1,81 1,63 1,66 1,53 1,63 1,65 1,58 1,58 1,90 1,63 1,54 1,58 1,83 1,82 1,86 2,01 1,74 1,69 1,99 1,44 1,43 1,48 1,51 1,40 1,37 1,48 1,48 1,47 1,43 1,39 1,38 1,50 1,40 1,43 1,49 1,40 1,40 1,38 1,40 1,43 1,39 1,39 1,51 1,40 1,37 1,39 1,48 1,47 1,48 1,54 1,44 1,43 1,51 2,08 2,05 2,19 2,28 1,97 1,88 2,19 2,18 2,18 2,04 1,94 1,90 2,27 1,96 2,04 2,22 1,96 1,97 1,89 1,96 2,04 1,94 1,94 2,27 1,97 1,88 1,94 2,18 2,17 2,20 2,37 2,08 2,05 2,28 2,51 2,42 2,68 3,01 2,34 2,11 2,74 2,70 2,68 2,36 2,19 2,23 2,86 2,28 2,41 2,69 2,28 2,34 2,11 2,28 2,36 2,19 2,19 2,86 2,28 2,12 2,19 2,70 2,68 2,76 3,09 2,51 2,42 3,01 Mẫu P (g) L (cm) Y=log P X=log L X2=( log2 L) XY=log L* log P 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 46,8 64,2 71,2 34,8 68,0 65,8 103,4 37,6 42,0 79,4 42,2 44,8 65,8 64,8 71,0 76,0 49,0 55,6 65,6 66,4 369,8 53,8 79,4 42,6 44,8 102,0 56,0 42,0 46,8 64,0 68,0 65,8 65,8 76,0 50,0 66,0 112,0 49,0 25,3 30,1 30,2 23,5 29,9 30,0 38,0 24,7 23,6 32,0 25,0 26,9 29,0 29,0 29,0 33,4 26,8 26,0 31,2 30,5 49,7 28,0 32,0 25,1 26,9 35,0 28,0 25,0 25,0 30,2 30,0 29,0 29,0 33,4 27,0 30,5 36,0 26,8 1,67 1,81 1,85 1,54 1,83 1,82 2,01 1,58 1,62 1,90 1,63 1,65 1,82 1,81 1,85 1,88 1,69 1,75 1,82 1,82 2,57 1,73 1,90 1,63 1,65 2,01 1,75 1,62 1,67 1,81 1,8 1,82 1,82 1,88 1,70 1,82 2,05 1,69 1,40 1,48 1,48 1,37 1,48 1,48 1,58 1,39 1,37 1,51 1,40 1,43 1,46 1,46 1,46 1,52 1,43 1,42 1,49 1,48 1,70 1,45 1,51 1,40 1,43 1,54 1,45 1,40 1,40 1,48 1,48 1,46 1,46 1,52 1,43 1,48 1,56 1,43 1,97 2,19 2,19 1,88 2,18 2,18 2,49 1,94 1,88 2,26 1,95 2,04 2,14 2,14 2,14 2,32 2,04 2,00 2,23 2,20 2,88 2,09 2,27 1,96 2,04 2,38 2,09 1,95 1,95 2,19 2,18 2,14 2,14 2,32 2,05 2,20 2,42 2,04 2,34 2,67 2,74 2,11 2,70 2,69 3,18 2,19 2,23 2,86 2,27 2,36 2,66 2,65 2,71 2,87 2,41 2,47 2,71 2,70 4,36 2,50 2,86 2,28 2,36 3,10 2,53 2,27 2,33 2,67 2,71 2,66 2,66 2,87 2,43 2,70 3,19 2,41 Mẫu P (g) L (cm) Y=log P X=log L X2=( log2 L) XY=log L* log P 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 98,4 64,0 72,0 36,0 103,4 45,0 80,0 45,0 50,0 65,0 75,0 32,4 30,0 30,2 23,5 38,0 24,0 32,0 25,0 27,0 29,0 30,0 1,99 1,80 1,86 1,56 2,01 1,65 1,90 1,65 1,70 1,81 1,88 1,51 1,48 1,48 1,37 1,58 1,38 1,51 1,40 1,43 1,46 1,48 2,28 2,18 2,19 1,88 2,50 1,91 2,27 1,95 2,05 2,14 2,18 3,01 2,67 2,75 2,13 3,18 2,28 2,86 2,31 2,43 2,65 2,77 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 400,0 58,0 369,8 68,0 80,0 43,0 44,8 57,0 68,0 65,8 42,0 65,8 66,0 78,0 58,0 100,0 50,0 80,0 78,0 50,0 103,4 45,0 96,0 45,0 50,0 72,0 75,0 50,0 28,0 49,7 28,0 32,0 25,1 26,9 30,0 30,0 29,0 25,0 29,0 30,5 31,0 27,0 32,0 25,0 32,0 30,0 27,0 38,0 24,0 33,0 25,0 27,0 30,0 30,0 2,60 1,76 2,57 1,83 1,90 1,63 1,65 1,76 1,83 1,82 1,62 1,82 1,82 1,89 1,76 2,00 1,70 1,90 1,89 1,70 2,014 1,65 1,98 1,65 1,70 1,86 1,88 1,70 1,45 1,70 1,45 1,51 1,40 1,42 1,48 1,48 1,46 1,40 1,46 1,48 1,49 1,43 1,51 1,40 1,51 1,48 1,43 1,58 1,38 1,51 1,40 1,43 1,48 1,48 2,87 2,09 2,88 2,09 2,27 1,96 2,04 2,18 2,18 2,14 1,95 2,14 2,20 2,22 2,05 2,27 1,95 2,27 2,18 2,04 2,50 1,91 2,31 1,95 2,05 2,18 2,18 4,42 2,55 4,36 2,65 2,86 2,29 2,36 2,59 2,71 2,66 2,27 2,66 2,70 2,82 2,52 3,01 2,38 2,86 2,79 2,43 3,18 2,28 3,01 2,31 2,43 2,74 2,77 Mẫu P (g) L (cm) Y=log P X=log L X2=( log2 L) XY=log L* log P 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 45,0 80,0 45,0 50,0 369,8 100,0 90,0 45,0 390,0 90,0 24,0 32,0 25,0 27,0 49,7 28,0 32,0 25,1 50,0 28,0 1,65 1,90 1,65 1,70 2,57 2,00 1,95 1,65 2,59 1,95 1,38 1,51 1,40 1,43 1,70 1,45 1,51 1,40 1,70 1,45 1,91 2,26 1,95 2,05 2,8776 2,09 2,27 1,96 2,89 2,09 2,28 2,86 2,31 2,43 4,36 2,89 2,94 2,31 4,40 2,83 216,59 175,46 257,11 318,35 1,81 1,46 2,14 2,65 Σx Σx/n n = [ΣXY – (XΣY) / ΣX2 – (XΣX)] = [318,3527 – ( 1,4621 x 216, 5985) / 257,1144 – (1,4621 x 175,4555)] = 2,8645 A = Y –nX = 1,8050 – 2,8645 x 1,4621 =  2,3832 a = 10 ‫־‬2,3832 = 0,0041 Ta có phương trình tương quan chiều dài trọng lượng chạch lấu P = 0,0041 L 2,8645 Phụ lục Sức sinh sản tuyệt đối tương đối chạch lấu từ tháng đến tháng Tháng 4/2010 Số mẫu (con) L(cm) P(g) Ptsd(g) SSS tuyệt đối (trứng) SSS tương đối (trứng/g thể trọng) Xtb 32,4 30,2 23,8 30,4 29,20 98,4 71,2 42 72 70,90 9,02 2,62 4,12 2,24 4,50 5.015,12 1.535,32 2.364,88 1.308,16 2.556 50,97 21,56 56,31 18,17 37 Tháng 5/2010 Số mẫu (con) L (cm) P (g) Ptsd (g) SSS tuyệt đối (trứng) SSS tương đối (trứng/g thể trọng) Xtb 32,4 30,2 38 23,6 29 49,7 35,0 33,99 98,4 71,2 103,4 42 71 369,8 102,0 122,54 9,55 2,62 4,95 5,06 5,16 46,85 10,00 12,03 5.204,75 1.503,88 2.880,9 2.772,88 2.961,84 2.5580,1 4.820,0 6.532 52,89 21,12 27,86 66,02 41,72 69,17 47,25 47 Tháng 6/2010 Số mẫu (con) 10 11 12 13 14 15 16 17 Xtb L (cm) P (g) Ptsd (g) SSS tuyệt đối (trứng) SSS tương đối (trứng/g thể trọng) 26,8 32,4 30,0 30,2 23,5 38,0 24,0 32,0 27,0 29,0 30,0 50,0 28,0 49,7 28,0 32,0 25,1 31,5 49,0 98,4 64,0 72,0 36,0 103,4 45,0 80,0 50,0 65,0 75,0 400,0 58,0 369,8 68,0 80,0 43,0 103,3 3,20 6,00 6,20 6,80 4,20 14,00 3,20 3,80 4,00 3,20 7,20 50,20 4,20 52,00 8,00 4,80 2,40 10,8 1.804,8 3.048,0 2.139,0 2.216,8 1.386,0 4.788,0 1.497,6 1.858,2 1.928,0 1.558,4 2.606,4 1.6666,4 1.965,6 1.7576,0 2.760,0 2.188,8 1.120,8 3.948 37 31 33 31 39 46 33 23 39 24 35 42 34 48 41 27 26 35 Tháng 7/2010 Số mẫu (con) L (cm) P (g) Ptsd (g) SSS tuyệt đối (trứng) SSS tương đối (trứng/g thể trọng) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Xtb 31,0 27,0 32,0 25,0 32,0 27,0 38,0 24,0 33,0 27,0 30,0 30,0 24,0 32,0 27,0 49,7 28,0 32,0 25,1 50,0 28,0 31,0 78,0 58,0 100,0 50,0 80,0 50,0 103,4 45,0 96,0 50,0 72,0 75,0 45,0 80,0 50,0 369,8 100,0 90,0 45,0 390,0 90,0 100,8 8,80 7,20 9,55 6,80 6,00 3,60 14,00 4,00 12,00 3,40 8,20 8,60 3,00 3,80 3,20 58,00 10,00 6,00 2,80 58,00 12,00 11,9 2.798,4 2.390,4 2.941,4 2.896,8 1.944,0 1.735,2 4.844,0 2.032,0 3.768,0 1.448,4 2.656,8 2.648,8 972,0 1.611,2 1.536,0 1.7516,0 3.140,0 2.778,0 1.142,4 1.7400,0 4.152,0 3.922 36 41 29 58 24 35 47 45 39 29 37 35 22 20 31 47 31 31 25 45 46 36 Phụ lục 5: Hệ số thành thục chạch lấu theo tháng (cá cái) Tháng 4/2010 Số mẫu (con) L (cm) P0 (g) Ptsd (g) GĐTT K (%) 10 11 12 13 14 15 16 17 Xtb 27,0 32,4 23,5 30,2 26,9 23,8 32,0 25,2 26,8 25,2 23,8 25,2 26,9 32,0 25,2 23,6 30,4 27,06 44,8 82,0 33,0 64,8 41,8 36,0 72,8 40,0 44,8 40,0 33,0 40,0 41,8 72,8 40,0 33,4 68,0 48,76 1,04 9,02 0,10 2,62 0,62 4,12 2,33 0,20 1,20 0,20 0,12 0,20 0,62 2,33 0,20 0,12 2,24 1,60 III IV II I III IV III II III II II II III III II II IV 2,32 11 0,30 4,04 1,48 11,44 3,20 0,50 2,68 0,50 0,36 0,50 1,48 3,20 0,50 0,36 0,14 2,59 Tháng 5/2010 Số mẫu (con) L (cm) P0 (g) Ptsd (g) GĐTT K (%) 10 11 12 13 14 15 16 Xtb 27,0 32,4 30,2 23,5 38,0 23,6 32,0 25,0 26,9 29,0 29,0 49,7 28,0 32,0 25,1 26,9 29,89 44,8 82,0 64,8 33,0 92,0 36,0 72,8 40,0 41,8 60,6 62,2 315,5 50,8 72,8 39,8 41,8 71,92 0,96 9,55 2,62 0,10 4,95 5,06 2,33 0,18 0,62 1,07 5,16 46,85 0,16 2,33 0,48 0,62 5,19 III IV IV II IV IV III II III III IV IV II III III III 2,14 11,65 4,04 0,30 5,38 14,06 3,20 0,45 1,48 1,77 8,30 14,85 0,31 3,20 1,21 1,48 4,61 Tháng 6/2010 Số mẫu (con) L (cm) P0 (g) Ptsd (g) GĐTT K (%) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Xtb 26,8 32,4 30,0 30,2 23,5 38,0 24,0 32,0 25,0 27,0 29,0 30,0 50,0 28,0 49,7 28,0 32,0 25,1 26,9 30,93 40,0 82,0 58,0 64,8 30,2 90,0 36,5 72,0 40,0 42,0 60,6 65,0 320,0 50,8 315,5 50,0 72,0 37,0 41,8 82,54 3,20 6,00 6,20 6,80 4,20 14,00 3,20 3,80 1,80 4,00 3,20 7,20 50,20 4,20 52,00 8,00 4,80 2,40 2,80 9,89 IV IV IV IV IV IV IV IV III IV IV IV IV IV IV IV IV IV III 8,00 7,32 10,69 10,49 13,91 15,56 8,77 5,28 4,50 9,52 5,28 11,08 15,69 8,27 16,48 16 6,67 6,49 6,70 9,83 Tháng 7/2010 Số mẫu (con) L (cm) P0 (g) Ptsd (g) GĐTT K (%) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Xtb 31,0 27,0 32,0 25,0 32,0 30,0 27,0 38,0 24,0 33,0 25,0 27,0 30,0 30,0 24,0 32,0 25,0 27,0 49,7 28,0 32,0 25,1 50,0 28,0 30,49 62,0 45,0 85,0 41,0 72,0 70,0 42,0 90,0 36,5 80,0 40,0 42,0 60,0 60,0 36,5 72,0 40,0 42,0 315,5 68,0 72,0 37,0 321,0 72,0 79,23 8,8 7,2 9,6 6,8 6,0 3,2 3,6 14,0 4,0 12,0 2,4 3,4 8,2 8,6 3,0 3,8 2,2 3,2 58,0 10,0 6,0 2,8 58,0 12,0 10,70 IV IV IV IV IV III IV IV IV IV III IV IV IV IV IV III IV IV IV IV IV IV IV 14,19 16 11,24 16,59 8,33 4,57 8,57 15,56 10,96 15 8,09 13,67 14,33 8,22 5,28 5,50 7,62 18,38 14,71 8,33 7,57 18,07 16,67 11,39 Phụ lục Hệ số thành thục chạch lấu theo tháng (cá đực) Tháng 04/2010 Số mẫu (con) L (cm) P0 (g) Ptsd (g) GĐTT K (%) Xtb 30,0 29,8 29,9 63,6 64,0 63,8 0,1 0,1 0,1 III III 0,17 1,14 0,66 Tháng 05/2010 Số mẫu (con) L (cm) P0 (g) Ptsd (g) GĐTT K (%) Xtb 34,6 33,4 35,0 34,3 95,2 72,4 95,2 87,6 0,13 0,07 0,13 0,1 IV IV IV 0,14 0,10 0,14 0,13 Tháng 06/2010 Số mẫu (con) L (cm) P0 (g) Ptsd (g) GĐTT K (%) 10 11 Xtb 28,0 25,0 25,0 30,2 30,0 29,0 29,0 33,4 27,0 30,5 36,0 29,4 54,0 37,0 42,8 58,0 64,0 62,0 61,2 72,0 45,0 61,0 98,0 59,5 2,40 1,60 0,80 3,00 3,80 1,20 1,00 2,00 1,20 1,60 1,80 1,9 IV IV III IV IV III III IV IV IV IV 4,44 4,32 1,87 5,17 5,94 1,94 1,63 2,78 2,67 2,62 1,84 3,20 Tháng 07/2010 Số mẫu (con) L (cm) P0 (g) Ptsd (g) GĐTT K (%) Xtb 30,0 30,0 29,0 25,0 29,0 30,5 28,9 52,0 64,0 62,0 37,0 61,2 60,0 56,0 2,10 2,60 1,20 1,40 0,80 2,40 1,8 IV IV III IV III IV 4,04 4,06 1,94 3,78 1,31 3,19 ... thấp nhóm cá thu thập vào tháng (2.556 trứng) cao nhóm cá thu thập vào tháng (6.532 trứng) Sức sinh sản tương đối trung bình thấp nhóm cá thu thập vào tháng (35 trứng/g) đạt cao nhóm cá thu thập... Phòng thí nghiệm Khoa Thủy Sản – Trường Đại Học Nơng Lâm TPHCM Qua q trình nghiên cứu thu kết sau: Cá chạch lấu thu c Mastacembeliformes, họ Mastacembelidae, loài Mastacembelus favus Cá phân bố Thái... MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ CHẠCH LẤU (Mastacembelus favus Hora, 1923) TÁC GIẢ ĐÀNG MAI THU THỦY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi trồng Thủy sản Giáo viên hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ CHẠCH LẤU (Mastacembelus favus Hora, 1923) , KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ CHẠCH LẤU (Mastacembelus favus Hora, 1923)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay