KHẢO SÁT BỆNH TÍCH VÀ CÁC VI SINH VẬT TRÊN PHỔI HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ NAM PHONG

71 0 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y *********** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT BỆNH TÍCH VÀ CÁC VI SINH VẬT TRÊN PHỔI HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ NAM PHONG Sinh viên thực hiện: ĐỒN MINH CƠNG Lớp: DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên khóa: 2005-2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y *********** ĐỒN MINH CƠNG KHẢO SÁT BỆNH TÍCH VÀ MỘT SỐ VI KHUẨN TRÊN PHỔI HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ NAM PHONG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y chuyên ngành Dược thú y Giáo viên hướng dẫn : TS NGUYỄN VĂN KHANH BSTY NGÔ THỊ MINH HIỂN Tháng 08/2010 i LỜI CẢM TẠ Trong trình thực đề tài nghiên cứu hướng dẫn TS Nguyễn Văn Khanh BSTY Ngô Thị Minh Hiển, nhận động viên, giúp đỡ mặt quý thầy cô khoa Chăn Nuôi – Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tập thể cán công nhân viên Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm Điều Trị - Chi Cục Thú Y TP Hồ Chí Minh đội ngũ cán công nhân viên công tác lò mổ Nam Phong Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Khanh BSTY Ngô Thị Minh Hiển tận tình truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức q báu giúp chúng tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cám ơn quý thầy cô Khoa Chăn Nuôi – Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM tạo điều kiện vật chất, tinh thần giúp chúng tơi hồn tất chương trình học hồn thành luận văn Chúng tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến ban lãnh đạo Trạm Chẩn Đốn Xét Nghiệm Điều Trị - Chi Cục Thú Y Thành Phố Hồ Chí Minh giúp đỡ động viên thực luận văn Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo anh chị em cán lò mổ Nam Phong tận tình giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến ba mẹ, người sinh thành dạy dỗ nên người, người chỗ dựa tinh thần vững giúp vượt qua thử thách khó khăn đường đời Xin gửi lời cám ơn đến bạn lớp Dược Thú Y 31, người hỗ trợ, giúp đỡ nhiều thời gian qua ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “Khảo sát bệnh tích số vi sinh vật phổi heo hạ thịt sở giết mổ Nam Phong” thực từ ngày 20/1/2010 – 28/5/2010 Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm & Điều Trị - Chi Cục Thú Y Thành Phố Hồ Chí Minh sở giết mổ chế biến thực phẩm Nam Phong Qua khảo sát 1204 heo thịt giết mổ lò mổ Nam Phong, chúng tơi ghi nhận tỷ lệ phổi có bệnh tích cao 90,20 % Tỷ lệ hư hại 1204 phổi heo khảo sát chiếm tỷ lệ phổi 36,72 %, phổi trái 28,03 %, phổi phải 42,52 % Dạng bệnh tích tìm thấy nhiều phổi nhục hóa 53,65 %, tiếp xẹp 35,47 %, hóa gan 32,20 %, viêm dính 30,81 %, xuất huyết 28,32 % thấp ổ mủ 5,40 % Có 37 mẫu phổi làm tiêu vi thể để nhận diện dạng bệnh tích phù hợp Kết phân lập vi sinh vật từ 62 mẫu phổi cho thấy có diện loại vi sinh vật: Staphylococcus spp., Bacillus spp., Streptococcus spp., Micrococcus spp., Pasteurella multocida, Pasteurella spp., Escherichia coli Pseudomonas spp Kết kháng sinh đồ cho thấy kháng sinh có hiệu tốt với vi sinh vật phổi amoxicillin/clavulanic, cephalexin, cefotaxime, ceftriaxone, norfloxacin doxycycline Các nhà chăn ni xem xét ứng dụng kháng sinh điều trị bệnh hô hấp heo iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt đề tài iii Mục lục .iv Các từ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình sơ đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – Yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Phổi 2.1.1 Cấu tạo đại thể phổi 2.1.2 Cấu tạo mô học phổi 2.1.3 Chức phổi 2.1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến bệnh đường hô hấp 2.2 Một số bệnh vi khuẩn thường gặp phổi heo 2.2.1 Bệnh Pasteurella multocida 2.2.1.1 Căn bệnh 2.2.1.2 Triệu chứng 2.2.1.3 Bệnh tích 2.2.1.4 Chẩn đoán 10 2.2.1.5 Phòng trị bệnh .10 2.2.2 Bệnh Actinobacillus pleuropneumoniae .10 iv 2.2.2.1 Căn bệnh 10 2.2.2.2 Triệu chứng 11 2.2.2.3 Bệnh tích .11 2.2.2.4 Chẩn đoán 12 2.2.2.5 Điều trị 12 2.2.3 Bệnh Streptococcus spp 12 2.2.3.1 Căn bệnh 12 2.2.3.2 Triệu chứng 13 2.2.3.3 Bệnh tích .14 2.2.3.4 Điều trị 14 2.2.4 Bệnh Bordetella bronchiseptica 14 2.2.4.1 Căn bệnh 14 2.2.4.2 Cách sinh bệnh 15 2.2.4.3 Triệu chứng 15 2.2.4.4 Bệnh tích .15 2.2.4.5 Chẩn đoán 15 2.2.4.6 Điều trị 15 2.2.4.7 Phòng bệnh 15 2.2.5 Bệnh Staphylococcus aureus 15 2.2.5.1 Căn bệnh học 15 2.2.5.2 Cách sinh bệnh 15 2.2.5.3 Triệu chứng bệnh tích .16 2.2.5.4 Chẩn đoán 16 2.3 Những dạng bệnh tích thường gặp phổi heo 16 2.3.1 Phổi xuất huyết 16 2.3.2 Phổi nhục hóa 17 2.3.3 Phổi hóa gan .18 2.3.4 Phổi có mủ 19 2.3.5 Phổi viêm dính 19 v 2.3.6 Phổi xẹp 20 2.4 Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài 21 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thời gian địa điểm 22 3.1.1 Thời gian 22 3.1.2 Địa điểm 22 3.2 Đối tượng khảo sát 22 3.3 Nội dung khảo sát 22 3.3.1 Nội dung 22 3.3.2 Nội dung 2: Phân lập vi sinh vật, làm kháng sinh đồ 22 3.4 Phương pháp thực lò mổ 23 3.5 Máy móc, dụng cụ hóa chất 23 3.5.1 Máy móc 23 3.5.2 Dụng cụ 23 3.5.3 Hóa chất 23 3.6 Phương pháp nghiên cứu 24 3.6.1 Đánh giá mức độ hư hại phổi có bệnh tích 24 3.6.2 Phân lập, định danh vi sinh vật gây bệnh 25 3.6.4 Lấy mẫu làm tiêu vi thể 32 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 32 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Tỷ lệ phổi xuất bệnh tích .34 4.2 Kết đánh giá mức độ hư hại phổi 35 4.3 Kết khảo sát dạng bệnh tích phổi 36 4.3.1 Phổi nhục hóa 37 4.3.2 Viêm phổi ổ mủ 38 4.3.3 Phổi viêm dính 39 4.3.4 Phổi xẹp 40 4.3.5 Phổi hóa gan .41 vi 4.3.6 Phổi xuất huyết 42 4.4 Kết phân lập vi sinh vật kháng sinh đồ 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận .50 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 53 vii CÁC TỪ VIẾT TẮT APP: Actinobacillus pleuropneumoniae MH: Mycoplasma hyopneumoniae PRRS: Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome PCR: Polymerase Chain Reaction NAD: Nicotinamide Adenin Dinucleotide ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Ảnh hưởng chế độ chăm sóc quản lý lên bệnh đường hô hấp Bảng 4.1 Tỷ lệ phổi xuất bệnh tích 34 Bảng 4.2 Tỷ lệ hư hại phổi heo theo công thức Christensen .35 Bảng 4.3 Các dạng bệnh tích phổi .36 Bảng 4.4 Kết phân tích thống kê loại bệnh tích ghi nhận 37 Bảng 4.5 Kết phân lập vi sinh vật 44 Bảng 4.6 Kết kháng sinh đồ Pasteurella multocida 45 Bảng 4.7 Kết kháng sinh đồ E.coli 45 Bảng 4.8 Kết kháng sinh đồ Pasteurella spp .46 Bảng 4.9 Kết kháng sinh đồ Micrococcus spp .47 Bảng 4.10 Kết kháng sinh đồ Streptococcus spp .47 Bảng 4.11 Bảng kháng sinh đồ vi khuẩn lại .48 ix 45,16 % số mẫu khơng tìm thấy vi sinh vật nhiều lý như: heo điều trị kháng sinh vi trùng gây bệnh, kỹ thuật giết mổ, kỹ thuật lấy mẫu, số vi sinh vật khó phân lập điều kiện thơng thường Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae Sau phân lập tiến hành thử kháng sinh đồ chủng vi sinh vật phân lập được, kết trình bày Bảng 4.6 4.7 Bảng 4.6 Kết kháng sinh đồ Pasteurella multocida Tên ks am Tên vk Pasteurella + + multocida N=8 + + T + + Tỷ lệ nhạy 75 (%) ac cp + + + T + + + + ct + + + + T + + + + + + + + + + + cx dx + + + + + + + + + + + + + + + + bt + + + - ox az pn + + + T + + + T + + T - T + + + + + + 75 25 100 87,5 87,5 100 100 100 37,5 er te + T T + 25 + + + + T + + + + + + + + + 100 100 Bảng 4.7 Kết kháng sinh đồ E.coli Tên ks am ac Tên vsv E.coli (N=2) Tỷ lệ nhạy (%) cp cx ct dx ge bt nr te - + - + + - - - + - - + - + + T - - + - 100 100 100 0 100 45 va Bảng 4.8 Kết kháng sinh đồ Pasteurella spp Tên ks Tên vk Pasteurella spp (N=17) Tỷ lệ nhạy (%) am ac cp ct cx dx ge bt nr te + + + + + + + + T + + + + T + - + + + T + + + + + + + T + + + + + + + + + T + T + + + + + T + + + + + T + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + T + + + + + + + + + + + + + + + + + T + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + T + + T + + + + + - + + T + + + + + + + + T + + + T T + + + + + + T + + + + + 76,47 82,35 70,59 94,12 88,24 82,35 82,35 76,47 76,47 64,7 46 Bảng 4.9 Kết kháng sinh đồ Micrococcus spp Tên ks Tên vsv Micrococcus spp (N=2) Tỷ lệ nhạy (%) am ac cp cx ct dx er ge bt az pn nr ox tb cl te va T + + + + + T - - + - + - - - T - - + + + + + T - T + - + T - - - - 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 Bảng 4.10 Kết kháng sinh đồ Streptococcus spp Tên ks am Tên vsv Streptococcus + spp (N=2) + Tỷ lệ nhạy (%) 100 ac cp cx ct dx er ge bt az pn nr ox tb cl te va + + + + + - + - - + + - - - + + + + + + + T + - T + + T - - + + 100 100 100 100 100 100 0 100 100 0 100 100 47 Bảng 4.11 Bảng kháng sinh đồ vi khuẩn lại (n=1) Tên vi sinh vật Bacillus spp Staphylococcus Pseudomonas spp spp Am + - + Ac + - + Cp + + + Cx + + + Ct + + + Dx + - + Er + - Ge + - + Ba - - - Az + - Pn + + Nr + + + Ox + - Te + - + Tb + - Cl - - Va + + Tên kháng sinh Chú thích: (+) : nhạy, (-) : kháng, T : trung gian, : không sử dụng Am: ampicillin, Ac: amoxicillin/clavulanic, Cp: cephalexin, Cx: cefotaxime, Ct: ceftriaxone, Dx: doxycycline, Er: erythromycin, Ge: gentamicin, Ba: sulfonamic/trimethoprim, Az: azithromycine, Pn: penicillin, Nr: norfloxacin, Ox: ofloxacin, Te: tetracycline, Tb: tobramycin, Cl: clotetracyclin, Va: vancomycin 48 Qua Bảng 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 4.11 chúng tơi thấy kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin cefalexin, ceftriaxone cefotaxime có tác dụng diệt khuẩn tốt với hầu hết vi khuẩn mà phân lập Ngồi có số kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn tốt norfloxacin amoxicillin/ clavulanic Những kháng sinh kháng sinh có phổ diệt khuẩn rộng, dùng làm kháng sinh điều trị điều trị dự phòng cho trại chăn nuôi Những kháng sinh có tác dụng tốt để diệt khuẩn đường hơ hấp Pastuerella spp Pasteurella multocida gây là: ampicillin, amoxicillin/ clavulanic, cephalexin, cefotaxime, ceftriaxone, doxycycline, tetracycline Bên cạnh có số kháng sinh bị vi khuẩn đề kháng bactrim, clortetracyclin, erythromycin Với tình hình này, trại chăn nuôi nên ý để sử dụng kháng sinh cách có hiệu nhất, tránh tình trạng sử dụng khơng làm thiệt hại vệ kinh tế, làm cho vi khuẩn đề kháng với kháng sinh gây khó khăn lớn việc điều trị bệnh cho heo sau 49 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua khảo sát 1204 heo thịt giết mổ lò mổ Nam Phong, chúng tơi ghi nhận tỷ lệ số phổi có bệnh tích cao 90,20 % Tỷ lệ hư hại 1204 phổi heo khảo sát chiếm tỷ lệ phổi 36,72 %, phổi trái 28,03 %, phổi phải 42,52 % Dạng bệnh tích tìm thấy nhiều phổi nhục hóa 53,65 % thấp ổ mủ 5,40 % Kết phân lập vi sinh vật: tổng số 62 mẫu phổi phân lập, chúng tơi thấy có diện loại vi sinh vật: Staphylococcus spp chiếm 1/62 mẫu (1,61 %), Bacillus spp chiếm 1/62 mẫu (1,61 %), Pseudomonas spp 1/62 mẫu (1,61 %), Streptococcus spp chiếm 2/62 mẫu (3,23 %), Escherichia coli chiếm 2/62 mẫu (3,23 %), Micrococcus spp chiếm 2/62 mẫu (3,23 %), Pasteurella multocida chiếm 8/62 mẫu (12,90 %) Pasteurella spp chiếm 17/62 mẫu (27,42 %) dương tính Kết kháng sinh đồ cho thấy nhóm kháng sinh cho kết diệt khuẩn tốt gồm cefalexin, ceftriaxone, cefotaxime, norfloxaxin amoxicillin/ clavulanic Những kháng sinh bị vi khuẩn đề kháng nhiều bactrim, clortetracyclin, erythromycin 5.2 Đề nghị Trong q trình thực tập chúng tơi xin có đề nghị sau: - Tìm hiểu ngun nhân gây bệnh - Tiến hành định type vi sinh vật gây bệnh heo - Nên đưa kết kháng sinh đồ trại để biết kháng sinh sử dụng hiệu giúp việc điều trị bệnh hô hấp heo tốt 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tiếng Việt Tô Minh Châu Trần Thị Bích Liên, 2001 Giáo trình vi khuẩn nấm gây bệnh thú y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đỗ Tiến Duy, 2004 Chẩn đốn Mycoplasma hyopneumoniae dựa vào bệnh tích đại thể, vi thể kỹ thuật ELISA heo thịt giết mổ xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong Tp Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Lâm Chí Hiếu, 2004 Chẩn đốn Mycoplasma hyopneumoniae dựa vào bệnh tích đại thể, vi thể kỹ thuật ELISA heo thịt giết mổ xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong Tp Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Thúy Hồng, 2005 Khảo sát bệnh tích vi sinh vật diện phổi heo hạ thịt sở giết mổ Nam Phong Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Huỳnh, 2004 Khảo sát bệnh tích vi sinh vật gây bệnh phổi heo Vissan Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Lâm Thị Thu Hương, 2000 Giáo trình mơ học Khoa Chăn Ni Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khanh, 2005 Giải phẫu học đại cương chuyên khoa Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Lê Hữu Khương, 2008 Giáo trình ký sinh trùng thú y Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lục, 2003 Khảo sát bệnh tích phổi heo lò mổ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Luận án thạc sỹ khoa học nông nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ 10 Trần Quang Lý, 2005 Khảo sát vi sinh vật diện đường hô hấp heo sở chế biến thực phẩm Nam Phong Tp Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 51 11 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng – virus heo Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 12 Bùi Thị Xuân Thảo, 1994 Khảo sát bệnh tích phổi hạch phổi heo sơ chế biến thực phẩm Vissan Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Ngọc Tuân, 2001 Dịch “Progressive and Nonprogressive Atrophie Rhinitis” – Disease of Swine, Edited by Barbara E Straw, Sylivie D’Allaire, William L Mengelling and David J-Jaylor – th Edition Iowa State Unipress/ Ames, Iowa, USA Các trang web http://vi.wikipedia.org/wiki http://shutterbug.ucsc.edu/sealion/view_album.php?set_albumName=album208 http://www.pharmavet.vn/Upload/LonPhoiSuyenTVA(1).jpg 52 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ quy trình làm tiêu vi thể Mẫu mô tươi Ngâm formol 10% Cắt cho vào cassette ( ghi ký hiệu mẫu) Xử lý mẫu qua bước - Cồn 990 (6bước: 30’; 30’; 60’; 60’; 120’, 120’) - Xylen (30 phút/ bước/3 bước) - Vùi paraffin ( 30 - 60 phút) Đúc khuôn Làm lạnh Cắt mẫu máy microtome Dùng lam vớt nhanh bể cách thủy ( 550C) Sấy lam 600C/10 phút Tiến hành nhuộm hematoxylin eosin - Xylen (3 lần, lần phút) - Cồn 990 (2 lần, lần phút) - Cồn 800 (1 lần, lần phút) - Cồn 700 (1 lần/3 phút) - Rửa nước phút - Nhuộm hematoxylin (3 phút), rửa nước phút - HCl 1% (2 nhúng), rửa nước (3 nhúng) - Cố định lithium carbonat 10% (3 nhúng) - Rửa nước (3 nhúng) - Cồn 990C (nhúng nhanh) - Nhuộm eosin (2 phút) - Cồn 950 ( lần, lần phút) - Cồn 1000 ( lần, lần phút) - Xylen ( lần, lần phút) Sấy khô 650/ phút Dán keo balsam canada Sơ đồ 6: Quy trình làm tiêu vi thể (Nguồn: Trạm Chẩn Đoán, Xét Nghiệm Điều Trị Chi Cục Thú Y TP.HCM) 53 Phụ lục 2: Hình khuẩn lạc vi khuẩn Staphylococcus spp E coli Khuẩn lạc Staphylococcus spp Trắng đục dung huyết () môi trường thạch máu cừu Khuẩn lạc E coli môi trường thạch máu cừu 54 Phụ lục 3: So sánh tỷ lệ bệnh tích trắc nghiệm Chi – Square Chi-Square Test: tỷ lệ nhục hóa ổ mủ Expected counts are printed below observed counts co khong Total 646 558 1204 355.50 Total 65 848.50 1139 355.50 848.50 711 1697 1204 2408 Chi-Sq =237.385 + 99.458 + 237.385 + 99.458 = 673.686 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: tỷ lệ nhục hóa viêm dính Expected counts are printed below observed counts co khong Total 646 558 1204 508.50 Total 371 695.50 833 508.50 695.50 1017 1391 1204 2408 Chi-Sq = 37.180 + 27.184 + 37.180 + 27.184 = 128.728 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: tỷ lệ nhục hóa xẹp Expected counts are printed below observed counts Total co khong Total 646 558 1204 536.50 667.50 427 777 536.50 667.50 1073 1335 1204 2408 Chi-Sq = 22.349 + 17.963 + 22.349 + 17.963 = 80.624 DF = 1, P-Value = 0.000 55 Chi-Square Test: tỷ lệ nhục hóa hóa gan Expected counts are printed below observed counts co khong Total 646 558 1204 516.50 Total 687.50 387 817 516.50 687.50 1033 1375 1204 2408 Chi-Sq = 32.469 + 24.393 + 32.469 + 24.393 = 113.724 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: tỷ lệ nhục hóa xuất huyết Expected counts are printed below observed counts Total co khong Total 646 558 1204 493.50 710.50 341 863 493.50 710.50 987 1421 1204 2408 Chi-Sq = 47.125 + 32.732 + 47.125 + 32.732 = 159.715 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: tỷ lệ ổ mủ viêm dính Expected counts are printed below observed counts co khong Total 65 1139 1204 218.00 986.00 371 218.00 Total 436 1972 833 1204 986.00 2408 Chi-Sq =107.381 + 23.741 + 107.381 + 23.741 = 262.244 DF = 1, P-Value = 0.000 56 Chi-Square Test: tỷ lệ ổ mủ xẹp Expected counts are printed below observed counts co khong Total 65 1139 1204 246.00 Total 958.00 427 777 246.00 958.00 492 1916 1204 2408 Chi-Sq =133.175 + 34.197 + 133.175 + 34.197 = 334.744 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: tỷ lệ ổ mủ hóa gan Expected counts are printed below observed counts Total co khong Total 65 1139 1204 226.00 978.00 387 817 226.00 978.00 452 1956 1204 2408 Chi-Sq =114.695 + 26.504 + 114.695 + 26.504 = 282.398 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: tỷ lệ ổ mủ xuất huyết Expected counts are printed below observed counts co khong Total 65 1139 1204 203.00 Total 341 1001.00 863 203.00 1001.00 406 2002 1204 2408 Chi-Sq = 93.813 + 19.025 + 93.813 + 19.025 = 225.676 DF = 1, P-Value = 0.000 57 Chi-Square Test: tỷ lệ viêm dính xẹp Expected counts are printed below observed counts Total co khong Total 371 833 1204 399.00 805.00 427 777 399.00 805.00 798 1204 1610 2408 Chi-Sq = 1.965 + 0.974 + 1.965 + 0.974 = 5.878 DF = 1, P-Value = 0.015 Chi-Square Test: tỷ lệ viêm dính hóa gan Expected counts are printed below observed counts Total co khong Total 371 833 1204 379.00 825.00 387 817 379.00 825.00 758 1650 1204 2408 Chi-Sq = 0.169 + 0.078 + 0.169 + 0.078 = 0.493 DF = 1, P-Value = 0.483 Chi-Square Test: tỷ lệ viêm dính xuất huyết Expected counts are printed below observed counts Total co khong Total 371 833 1204 356.00 848.00 341 863 356.00 848.00 712 1696 1204 2408 Chi-Sq = 0.632 + 0.265 + 0.632 + 0.265 = 1.795 DF = 1, P-Value = 0.180 58 Chi-Square Test: tỷ lệ xẹp hóa gan Expected counts are printed below observed counts co khong 427 777 407.00 797.00 387 817 Total 1204 1204 407.00 797.00 Total 814 1594 2408 Chi-Sq = 0.983 + 0.502 + 0.983 + 0.502 = 2.969 DF = 1, P-Value = 0.085 Chi-Square Test: tỷ lệ xẹp xuất huyết Expected counts are printed below observed counts co khong Total 427 777 1204 384.00 341 820.00 863 1204 384.00 820.00 Total 768 1640 2408 Chi-Sq = 4.815 + 2.255 + 4.815 + 2.255 = 14.140 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: tỷ lệ hóa gan xuất huyết Expected counts are printed below observed counts co khong Total 387 817 1204 364.00 Total 341 840.00 863 364.00 840.00 728 1680 1204 2408 Chi-Sq = 1.453 + 0.630 + 1.453 + 0.630 = 4.166 DF = 1, P-Value = 0.041 59 ...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y *********** ĐỒN MINH CƠNG KHẢO SÁT BỆNH TÍCH VÀ MỘT SỐ VI KHUẨN TRÊN PHỔI HEO ĐƯỢC HẠ THỊT... dẫn : TS NGUYỄN VĂN KHANH BSTY NGÔ THỊ MINH HIỂN Tháng 08/2010 i LỜI CẢM TẠ Trong trình thực đề tài nghiên cứu hướng dẫn TS Nguyễn Văn Khanh BSTY Ngô Thị Minh Hiển, nhận động viên, giúp đỡ mặt... Chăn Nuôi – Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tập thể cán cơng nhân viên Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm Điều Trị - Chi Cục Thú Y TP Hồ Chí Minh đội ngũ cán công nhân viên cơng tác lò mổ Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT BỆNH TÍCH VÀ CÁC VI SINH VẬT TRÊN PHỔI HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ NAM PHONG , KHẢO SÁT BỆNH TÍCH VÀ CÁC VI SINH VẬT TRÊN PHỔI HEO ĐƯỢC HẠ THỊT TẠI CƠ SỞ GIẾT MỔ NAM PHONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay