ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT TRONG PHÂN VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH KHI TIÊM VACCIN PHÒNG BỆNH NEWCASTLE TRÊN GÀ LƯƠNG PHƯỢNG

70 1 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT TRONG PHÂN VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH KHI TIÊM VACCIN PHÒNG BỆNH NEWCASTLE TRÊN GÀ LƯƠNG PHƯỢNG Sinh viên thực hiện: ĐINH THỊ THANH LAN Lớp : DH05DY Ngành : Dược thú y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỢNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ****************** ĐINH THỊ THANH LAN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT TRONG PHÂN VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH KHI TIÊM VACCIN PHÒNG BỆNH NEWCASTLE TRÊN GÀ LƯƠNG PHƯỢNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ ngành Dược thú y Giáo viên hướng dẫn TS HỒ THỊ KIM HOA PGS.TS TRẦN THỊ DÂN PGS TS LÂM MINH THUẬN Tháng 8/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên: ĐINH THỊ THANH LAN Lớp: DH05DY Tên đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng PoultryStar lên hệ vi sinh vật khả đáp ứng miễn dịch phòng bệnh Newcastle gà Lương Phượng” Khóa luận thực theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến, đóng góp hội đồng chấm luận văn Ngày… tháng… năm 2010 Giáo viên hướng dẫn HỒ THỊ KIM HOA ii LỜI CẢM TẠ Xin gởi đến ba mẹ, người sinh con, bên cạnh động viên hết lòng tương lai trẻ Gởi đến em thân yêu nguồn động lực để chị cố gắng Với thời gian học tập thực hành trường, gặp gỡ học tập thầy ln tận tụy học trò, mang lại cho nhiều kiến thức hướng bước bước người lao động xã hội Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt khóa học Xin chân thành cảm ơn q thầy cô khoa Chăn nuôi thú y Trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy, hướng dẫn truyền đạt cho kinh nghiệm thực tiễn quý báu Đặc biệt, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô – TS Hồ Thị Kim Hoa, Cô - PGS TS Trần Thị Dân, Cô – PGS TS Lâm Minh Thuận tận tụy hướng dẫn, ln hết lòng giúp đỡ tơi suốt thời gian thực khóa luận Xin gởi lời biết ơn chân thành đến thầy Lê Hữu Ngọc bạn phòng kiểm nghiệm thú sản mơi trường sức khỏe vật nuôi hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để tơi thực tốt khóa luận Cuối cùng, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tập thể lớp DH05DY, bạn lớp DH06CN, anh chị trước chia sẻ, giúp đỡ nhiều thời gian học tập thực đề tài TP HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2010 iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài tiến hành trại thực nghiệm khoa Chăn Ni Thú Y phòng kiểm nghiệm thú sản mơi trường, sức khỏe vật nuôi từ tháng 03/2010 – 05/2010 nhằm đánh giá ảnh hưởng chế phẩm synbiotics lên hệ vi sinh vật đường ruột phân sức sống gà Lương Phượng Sản phẩm synbiotics, Biomin PoultryStar, có chứa vi khuẩn lactic fructooligosachharide (FOS) Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên hai yếu tố (thức ăn lứa tuổi gà) 600 gà cho lần lặp lại (50 con/lô), lần lặp lại chia thành lô, với lô I: (Đối chứng) - Không sử dụng chế phẩm kháng sinh, lô II: bổ sung PoultryStar vào nước uống (1g/50 con/ngày) vào ngày tuổi: - 5, 13 - 15, 20 22, 27 - 29, 41 - 43, lô III: bổ sung PoultryStar (500g/ thức ăn) vào thức ăn cho ăn liên tục lô IV: bổ sung chế phẩm gừng - tỏi - nghệ (5000g/tấn thức ăn) trộn vào thức ăn cho ăn suốt thời gian ni thí nghiệm Để đánh giá lượng vi sinh vật phân gà, mẫu phân thu thập vào thời điểm lúc gà ngày tuổi, 14 ngày tuổi, 21 ngày tuổi, 28 ngày tuổi 42 ngày tuổi để khảo sát nhóm vi sinh vật coliforms, Bacteroides fragilis nhóm lactobacilli phân Các vi sinh vật định lượng phương pháp nhỏ giọt (drop plate technique) Kết cho thấy hệ vi sinh vật phân gà Lương phượng với lô bổ sung PoutryStar (lô II lô III) có lượng coliforms bacteroides thấp số lượng vi khuẩn tương ứng phân gà lô I (lô đối chứng, ăn thức ăn bản) Trong lượng lactobacilli phân gà hai lô II III cao hẳn lô khác Lô IV (bổ sung gừng – tỏi - nghệ) có lượng coliforms, nhóm Bacteroides fragilis lactobacilli thấp ba lô lại Sự khác biệt nhóm coliforms, bacteroides lactobacilli lơ khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Trong đó, khác biệt số lượng coliforms, bacteroides lactobacilli qua thời điểm lấy mẫu có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,01) iv Hàm lượng kháng thể gà lúc 17 ngày tuổi (sau 14 ngày chủng lần 1) cho thấy tỉ lệ mẫu đạt bảo hộ lô I (đối chứng) lô III (bổ sung PoultryStar thức ăn) %, lô II (bổ sung PoultryStar nước uống) lô IV (bổ sung gừng – tỏi – nghệ) 13 % Lần lấy mẫu lúc 35 ngày tuổi (sau 14 ngày chủng lần 2) số MG lô II 16,70, lô III 34,03 % mẫu đạt bảo hộ hai lô 73 % Lơ I lơ IV có MG < 16 % mẫu đạt bảo hộ lô I 47 % lô IV 48 % Tỉ lệ chết ghi nhận đàn lô I (đối chứng, không bổ sung kháng sinh PoultryStar) thấp 7,3 %, lô II (PoutryStar vào nước uống) 10 %, đến lô IV (bổ sung gừng – tỏi – nghệ) 12 % cuối lô III (PoultryStar vào thức ăn) 14,7 % Sự khác biệt tỉ lệ chết lô ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Như vậy, PoutryStar bổ sung vào thức ăn có hiệu tác động tích cực hệ vi sinh vật đường ruột miễn dịch chống bệnh Newcastle v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt luận văn iv Mục lục vi Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách biểu đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, suất gà Lương Phượng 2.2 Đặc điểm hệ tiêu hóa gia cầm .3 2.2.1 Đặc điểm cấu tạo, sinh lý tiêu hóa gia cầm 2.2.2 Tốc độ di chuyển thức ăn đường tiêu hóa 2.3 Phát triển hệ vi sinh vật đường ruột 2.4 Probiotics, prebiotics .6 2.5 Các vi sinh vật trợ sinh cho gà .8 2.6 Đặc tính chế phẩm sử dụng thí nghiệm .8 2.7 Giới thiệu chế phẩm gừng tỏi nghệ 11 2.7.1 Gừng (Zingiberoffcinale rose) 11 2.7.2 Tỏi (Allium sativum L.) 12 2.7.3 Nghệ (Curcuma longa L.) 13 2.7.4 Chế phẩm gừng - tỏi - nghệ (dùng thí nghiệm) 13 vi 2.8 Sơ lược vi sinh vật phân lập phân thí nghiệm 15 2.9 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu probiotics prebiotics 16 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .19 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 19 3.2 Đối tượng thí nghiệm 19 3.3 Nội dung thí nghiệm 19 3.3.1 Bố trí thí nghiệm .20 3.3.2 Các tiêu theo dõi 21 3.4 Phương pháp thực 22 3.4.1 Kiểm tra vi sinh vật phân .22 3.4.2 Kiểm tra mức kháng thể chống virus Newcastle 24 3.5 Xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Sự thay đổi số lượng nhóm vi sinh vật phân 28 4.1.1 Coliforms 28 4.1.2 Nhóm Bacteroides fragilis 31 4.1.3 Vi khuẩn lactobacilli 33 4.1.4 Đánh gía chung ba nhóm coliforms, bacteroides lactobacilli 34 4.2 Ảnh hưởng PoultryStar lên đáp ứng miễn dịch đặc hiệu 35 4.3 Số gà chết 38 4.4 Hiệu kinh tế 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 Tài liệu tham khảo 43 Tài liệu tiếng Việt .43 Tài liệu tiếng Anh .45 Phụ lục 48 vii DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm 20 Bảng 3.2 Thành phần thức ăn 21 Bảng 3.3 Qui trình chủng vaccin lấy máu gà 24 Bảng 4.1 Số lượng log10 nhóm vi khuẩn phân gà ngày tuổi 30 Bảng 4.2 Hiệu giá kháng thể kháng virus Newcastle huyết gà 36 Bảng 4.3 Số gà chết hàng tuần 39 viii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 3.1 Mơ tả cách thực phản ứng HA 25 Hình 3.2 Mô tả cách thực phản ứng HI 27 ix chảy heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp, Khoa Chăn nuôi –Thú y, trường đại học Nông Lâm, TP HCM, Việt Nam 23 Trần Linh Thước, 2009 Phương pháp phân tích vi sinh vật nước, thực phẩm mĩ phẩm NXB Giáo Dục 24 Trần Xuân Thuyết, 2009 Gừng vàng vị thuốc quí (16/03/2010) http://www.ykhoanet.com/yhoccotruyen/YHOCCOTRUYEN/29_031.htm 25 Phan Thị Kim Yến, 2009 Bổ sung chế phẩm Vem k đến mức tăng trọng gà Lương Phượng từ – 10 tuần tuổi Luận văn tốt nghiệp, Khoa Chăn nuôi –Thú y, trường đại học Nông Lâm, TP HCM, Việt Nam Tài liệu tiếng Anh 26 Andersson H, Asp N-G, Bruce A, Roos S, Wadstrom T, Wold AE, 2001 Health effects of probiotics and prebiotics: a literature review on human studies Scand J Nutr 45:58–75 27 Chen C ctv, 2003 The Effect of Dietary Lysine Deficiency on the Immune Response to Newcastle Disease Vaccination in Chickens In Avian Diseases Department of Poultry Science, College of Agriculture, Department of Avian Medicine, College of Veterinary Medicine,The University of Georgia, Athens, GA 30602 47:1346–1351 28 Cheville N F., 1979 Environmental Factors Affecting the Immune Response of Birds: A Review In Avian Diseases, Vol 23, No (Apr - Jun., 1979), American Association of Avian Pathologists, Inc, pp 308-314 29 Coloe P J ctv, 1984 Development of the normal gastrointestinal microfiora of specific pathogen-free chickens Hyg., Camb (1984), 92, 79-87 30 Dalloul, R.A.; Lillehoj, H.S.; Tamim, N.M.; Shellem, T.A.; Doerr, J.A Induction of local protective immunity to Eimeria acervulina by a Lactobacillus-based probiotic Comp Immun Microbiol Infect Dis 2005, 28, 351-361 31 Duerd B I., 1980 The Isolation and Identifiaction of Bacteroides spp From The Nomal Human Vaginal Flora I Med Microbiol - vol 13, 79-87 The Pathological Society of Great Britain and Ireland 45 32 Haghighi, H.R.; Gong, J.; Gyles, C.L.; Hayes, M.A.; Sanei, B.; Parvizi, P.; Gisavi, H.; Chambers, J.R.; Sharif, S., 2005 Modulation of antibody-mediated immune response by probiotics in chickens Clin Diagn Lab Immunol, 1387-1392 33 Hammes W P C Hertel, 2006 The Genera Lactobacillus and Carnobacterium In: M Dworkin, S Falkow, E Rosenberg, K Schleifer, and E Stackebrandt (ed.), The Prokaryotes - A Handbook on the Biology of Bacteria, Volume 4: Bacteria: Firmicutes, Cyanobacteria, 3rd ed Springer 34 Holzapfel W H ctv, 2006 The Genera Pediococcus and Tetragenococcus In M Dworkin, S Falkow, E Rosenberg, K Schleifer, and E Stackebrandt (ed.), The Prokaryotes - A Handbook on the Biology of Bacteria, Volume 4: Bacteria: Firmicutes, Cyanobacteria, 3rd ed Springer 35 Kandler O., and Weiss N., 1986a Regular non-sporing Gram- positive rods In: P H Sneath, N Mair, M E Sharpe, and J G Holt (Eds.) Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology William and Wilkins Baltimore, MD 2: 1208–1234 36 Kabir S M L., 2010 The Role of Probiotics in the Poultry Industry In International Journal of Molecular Sciences Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202, Bangladesh 37 Kabir, S.M.L.; Rahman, M.M.; Rahman, M.B.; Hosain, M.Z.; Akand, M.S.I.; Das, S.K., 2005 Viability of probiotics in balancing intestinal flora and effecting histological changes of crop and caecal tissues of broilers Biotechnology, 4, 325-330 38 Lee Y K and Salminen S., 2009 Handbook of Probiotics and Prebiotics, Second Edition Copyright Ó 2009 John Wiley & Sons, Inc 39 Metchnikoff E., 1907 Lactic acid as inhibiting intestinal putrefaction In: The prolongation of life: optimistic studies Heinemann, London, pp 161–183 40 Muskett ctv, 1979; (trích dẫn McMullin, 1985; Mazija, 1990) Newcastle disease - A special review of immunosuppression Institute for Poultry Pathology in Rearing and Production, Veterinary Faculty, University of Zagreb (Yugoslavia) 41 Saadia M Hassanein and Nagla K Soliman, 2010 Effect of Probiotic (Saccharomyces cerevisiae) Adding to Diets on Intestinal Microflora and 46 Performance of Hy-Line Layers Hens In Journal of American Science Faculty of Agriculture, Ain Shams University, Cairo, Egypt 42 Silva A M, Cara D C, and Nicoli JR., 2001 Evaluation of the components of a commercial probiotic In gnotobiotic mice experimentally challenged with Salmonella enterica subsp enterica ser Typhimurium Vet Microbiol 43 Smith J.; Rocha R.và J Paster, 2006 The Medically Important Bacteroides spp in Health and Disease In M Dworkin, S Falkow, E Rosenberg, K Schleifer, and E Stackebrandt (ed.), The Prokaryotes - A Handbook on the Biology of Bacteria, Volume 7: proteobacteria: delta and epsilon, Cyanobacteria, 3rd ed Springer 44 Thaxton ctv, 1974; (trích dẫn McMullin P., 1985) Factors Which Interfere With Vaccine Efficacy Proceedings of the 1st Sta Catarina Poultry Symposium pp10-20 (7/8/2010) http://www.poultry-health.com/library/serodiss/vacefi85.htm 45 Vrese M ctv, 2008 Probiotics, Prebiotics and Synbiotics © Springer-Verlag Berlin Heidelberg Published online: May 2008 46 Wang X ctv., 2002 Manipulation of colonic bacteria and volatile fatty acid production by dietary high amylose maize (amylomaize) starch granules In Journal of Applied Microbiology 2002, 93, 390–397 47 Yegani M Korver D R., 2008 Factors Affecting Intestinal Health in Poultry In Poultry Science Alberta T6G 2P5, Canada 87:2052–2063 47 PHỤ LỤC LƯỢNG COLIFORMS TRÊN ĐÀN GÀ QUA CẤC NGÀY TUỔI General Linear Model Factor lô tuo Type Levels Values fixed 4 fixed 14 21 28 42 Analysis of Variance for coliform, using Adjusted SS for Tests Source lô tuo lô*ngay tuo Error Total DF 12 40 59 Seq SS 0,2409 26,1531 2,8419 5,6837 34,9196 Adj SS 0,2409 26,1531 2,8419 5,6837 Adj MS 0,0803 6,5383 0,2368 0,1421 F 0,57 46,01 1,67 P 0,641 0,000 0,112 Unusual Observations for coliform Obs 33 51 coliform 10,0000 10,8500 Fit 11,0400 11,4933 StDev Fit 0,2176 0,2176 Residual -1,0400 -0,6433 St Resid -3,38R -2,09R Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable coliform All Pairwise Comparisons among Levels of lô lô = subtracted from: lô Lower -0,2875 -0,4215 -0,4555 Center 0,08133 -0,05267 -0,08667 Upper 0,4502 0,3162 0,2822 + -+ -+ -( * -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ 0,30 0,00 0,30 Upper 0,2349 0,2009 + -+ -+ -( * -) ( -* ) + -+ -+ 0,30 0,00 0,30 Upper 0,3349 + -+ -+ -( -* -) lô = subtracted from: lô Lower -0,5029 -0,5369 Center -0,1340 -0,1680 lô = subtracted from: lô Lower -0,4029 Center -0,03400 48 + -+ -+ 0,30 0,00 0,30 Tukey Simultaneous Tests Response Variable coliform All Pairwise Comparisons among Levels of lô lô = subtracted from: Level lô Difference of Means 0,08133 -0,05267 -0,08667 SE of Difference 0,1376 0,1376 0,1376 T-Value 0,5909 -0,3826 -0,6296 Adjusted P-Value 0,9343 0,9807 0,9219 T-Value -0,974 -1,221 Adjusted P-Value 0,7652 0,6177 T-Value -0,2470 Adjusted P-Value 0,9946 lô = subtracted from: Level lô Difference of Means -0,1340 -0,1680 SE of Difference 0,1376 0,1376 lô = subtracted from: Level lô Difference of Means -0,03400 SE of Difference 0,1376 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable coliform All Pairwise Comparisons among Levels of tuo tuo = subtracted from: tuo -14 21 28 42 Lower Center Upper + -+ -+ -0,155 -2,030 -1,300 -1,030 0,284 -1,591 -0,860 -0,591 0,724 -1,151 -0,420 -0,151 ( * -) ( -* ) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ 1,2 0,0 1,2 tuo = 14 subtracted from: tuo -21 28 42 Lower Center Upper -2,315 -1,584 -1,315 -1,875 -1,144 -0,875 -1,435 -0,705 -0,435 49 + -+ -+ -( * -) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -1,2 0,0 1,2 tuo = 21 subtracted from: tuo -28 42 Lower Center Upper + -+ -+ 0,2912 0,5604 0,7308 1,0000 1,170 1,440 ( -* -) ( * -) + -+ -+ 1,2 0,0 1,2 tuo = 28 subtracted from: tuo -42 Lower Center Upper + -+ -+ -0,1705 0,2692 0,7088 ( * -) + -+ -+ 1,2 Tukey Simultaneous Tests Response Variable coliform All Pairwise Comparisons among Levels of tuo tuo = subtracted from: Level tuo 14 21 28 42 Difference of Means 0,284 -1,591 -0,860 -0,591 SE of Difference 0,1539 0,1539 0,1539 0,1539 T-Value 1,85 -10,34 -5,59 -3,84 Adjusted P-Value 0,3622 0,0000 0,0000 0,0037 T-Value -12,18 -7,43 -5,69 Adjusted P-Value 0,0000 0,0000 0,0000 T-Value 4,749 6,498 Adjusted P-Value 0,0003 0,0000 tuo = 14 subtracted from: Level tuo 21 28 42 Difference of Means -1,875 -1,144 -0,875 SE of Difference 0,1539 0,1539 0,1539 tuo = 21 subtracted from: Level tuo 28 42 Difference of Means 0,7308 1,0000 SE of Difference 0,1539 0,1539 tuo = 28 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted 50 0,0 1,2 tuo 42 of Means 0,2692 Difference 0,1539 T-Value 1,749 P-Value 0,4167 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable coliform LƯỢNG BACTEROIDES TRÊN ĐÀN GÀ QUA CÁC NGÀY TUỔI General Linear Model Factor lô tuo Type Levels Values fixed 4 fixed 14 21 28 42 Analysis of Variance for bea, using Adjusted SS for Tests Source lô tuo lô*ngay tuo Error Total DF 12 40 59 Seq SS 0,8596 12,7232 3,6380 17,1321 34,3529 Adj SS 0,8596 12,7232 3,6380 17,1321 Adj MS 0,2865 3,1808 0,3032 0,4283 F 0,67 7,43 0,71 P 0,576 0,000 0,735 Unusual Observations for bea Obs 33 46 bea 10,2000 8,7800 10,1800 Fit 8,8333 10,2633 8,9567 StDev Fit 0,3778 0,3778 0,3778 Residual 1,3667 -1,4833 1,2233 St Resid 2,56R -2,78R 2,29R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable bea All Pairwise Comparisons among Levels of lô lô = subtracted from: lô Lower -0,3784 -0,3431 -0,5318 Center 0,2620 0,2973 0,1087 Upper 0,9024 0,9378 0,7491 -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -0,50 0,00 0,50 Upper 0,6758 0,4871 -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -0,50 0,00 0,50 lô = subtracted from: lô Lower -0,6051 -0,7938 Center 0,0353 -0,1533 51 lô = subtracted from: lô Lower -0,8291 Center -0,1887 Upper 0,4518 -+ -+ -+ ( * ) -+ -+ -+ -0,50 0,00 0,50 Tukey Simultaneous Tests Response Variable bea All Pairwise Comparisons among Levels of lô lô = subtracted from: Level lô Difference of Means 0,2620 0,2973 0,1087 SE of Difference 0,2390 0,2390 0,2390 T-Value 1,0964 1,2442 0,4547 Adjusted P-Value 0,6938 0,6030 0,9683 T-Value 0,1479 -0,6416 Adjusted P-Value 0,9988 0,9178 T-Value -0,7895 Adjusted P-Value 0,8588 lô = subtracted from: Level lô Difference of Means 0,0353 -0,1533 SE of Difference 0,2390 0,2390 lô = subtracted from: Level lô Difference of Means -0,1887 SE of Difference 0,2390 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable bea All Pairwise Comparisons among Levels of tuo tuo = subtracted from: tuo Lower Center Upper + -+ -+ + 14 -0,677 0,086 0,8491 ( * -) 21 -1,808 -1,045 -0,2818 ( -* ) 28 -0,697 0,066 0,8291 ( * -) 42 -0,545 0,218 0,9816 ( * -) + -+ -+ + -1,2 0,0 1,2 2,4 tuo = 14 subtracted from: tuo -+ 21 28 42 Lower Center Upper -1,894 -0,783 -0,631 -1,131 -0,020 0,133 -0,3676 0,7432 0,8957 52 + -+ -+ -( * -) ( * -) ( -* -) + -+ -+ + -1,2 0,0 1,2 2,4 tuo = 21 subtracted from: tuo -+ 28 42 Lower Center Upper + -+ -+ 0,3476 0,5001 1,111 1,263 1,874 2,027 ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ -1,2 0,0 1,2 2,4 tuo = 28 subtracted from: tuo -+ 42 Lower Center Upper + -+ -+ -0,6107 0,1525 0,9157 ( -* ) + -+ -+ -+ -1,2 2,4 Tukey Simultaneous Tests Response Variable bea All Pairwise Comparisons among Levels of tuo 0,0 tuo = subtracted from: Level tuo 14 21 28 42 Difference of Means 0,086 -1,045 0,066 0,218 SE of Difference 0,2672 0,2672 0,2672 0,2672 T-Value 0,321 -3,911 0,246 0,817 Adjusted P-Value 0,9976 0,0030 0,9991 0,9238 T-Value -4,233 -0,075 0,496 Adjusted P-Value 0,0012 1,0000 0,9873 T-Value 4,158 4,728 Adjusted P-Value 0,0015 0,0003 tuo = 14 subtracted from: Level tuo 21 28 42 Difference of Means -1,131 -0,020 0,133 SE of Difference 0,2672 0,2672 0,2672 tuo = 21 subtracted from: Level tuo 28 42 Difference of Means 1,111 1,263 SE of Difference 0,2672 0,2672 tuo = 28 subtracted from: 53 1,2 Level tuo 42 Difference of Means 0,1525 SE of Difference 0,2672 T-Value 0,5708 Adjusted P-Value 0,9786 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable bea LƯỢNG LACTOBACILLI TRÊN ĐÀN GÀ QUA CÁC NGÀY TUỔI General Linear Model Factor lô tuo Type Levels Values fixed 4 fixed 14 21 28 42 Analysis of Variance for lactobac, using Adjusted SS for Tests Source lô tuo lô*ngay tuo Error Total DF 12 40 59 Seq SS 0,433 485,787 0,916 10,190 497,326 Adj SS 0,433 485,787 0,916 10,190 Adj MS 0,144 121,447 0,076 0,255 F 0,57 476,73 0,30 P 0,640 0,000 0,986 Unusual Observations for lactobac Obs 32 55 58 60 lactobac 4,8300 8,9900 9,0500 11,0000 Fit 3,6100 9,9467 10,0767 10,0767 StDev Fit 0,2914 0,2914 0,2914 0,2914 Residual 1,2200 -0,9567 -1,0267 0,9233 St Resid 2,96R -2,32R -2,49R 2,24R R denotes an observation with a large standardized residual Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable lactobac All Pairwise Comparisons among Levels of lô lô = subtracted from: lô Lower -0,4446 -0,2692 -0,4386 Center 0,04933 0,22467 0,05533 Upper 0,5432 0,7186 0,5492 -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -0,40 0,00 0,40 Upper 0,6692 0,4999 -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ - lô = subtracted from: lô Lower -0,3186 -0,4879 Center 0,175333 0,006000 54 -0,40 0,00 0,40 lô = subtracted from: lô Lower -0,6632 Center -0,1693 Upper 0,3246 -+ -+ -+ ( * -) -+ -+ -+ -0,40 0,00 0,40 Tukey Simultaneous Tests Response Variable lactobac All Pairwise Comparisons among Levels of lô lô = subtracted from: Level lô Difference of Means 0,04933 0,22467 0,05533 SE of Difference 0,1843 0,1843 0,1843 T-Value 0,2677 1,2190 0,3002 Adjusted P-Value 0,9932 0,6186 0,9905 T-Value 0,95135 0,03256 Adjusted P-Value 0,7774 1,0000 T-Value -0,9188 Adjusted P-Value 0,7950 lô = subtracted from: Level lô Difference of Means 0,175333 0,006000 SE of Difference 0,1843 0,1843 lô = subtracted from: Level lô Difference of Means -0,1693 SE of Difference 0,1843 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable lactobac All Pairwise Comparisons among Levels of tuo tuo = subtracted from: tuo -14 ) 21 28 42 Lower Center Upper -+ -+ -+ - 7,268 7,857 8,445 (-*- 6,291 6,023 6,183 6,879 6,612 6,772 7,468 7,200 7,360 (-*-) (-*-) (-*-) -+ -+ -+ - -0,0 3,0 6,0 tuo = 14 subtracted from: tuo -21 Lower Center Upper -1,566 -0,978 -0,3889 55 -+ -+ -+ (-*-) 28 42 -1,834 -1,674 -1,245 -1,085 -0,6564 -0,4964 (-*-) (-*-) -+ -+ -+ - -0,0 3,0 6,0 tuo = 21 subtracted from: tuo -28 42 Lower Center Upper -+ -+ -+ - -0,8561 -0,6961 -0,2675 -0,1075 0,3211 0,4811 (-*-) (-*-) -+ -+ -+ - -0,0 3,0 6,0 tuo = 28 subtracted from: tuo -42 Lower Center Upper -+ -+ -+ - -0,4286 0,1600 0,7486 (-*) -+ -+ -+ - -0,0 Tukey Simultaneous Tests Response Variable lactobac All Pairwise Comparisons among Levels of tuo 3,0 tuo = subtracted from: Level tuo 14 21 28 42 Difference of Means 7,857 6,879 6,612 6,772 SE of Difference 0,2061 0,2061 0,2061 0,2061 T-Value 38,13 33,39 32,09 32,86 Adjusted P-Value 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 T-Value -4,744 -6,042 -5,266 Adjusted P-Value 0,0003 0,0000 0,0001 T-Value -1,298 -0,522 Adjusted P-Value 0,6938 0,9846 tuo = 14 subtracted from: Level tuo 21 28 42 Difference of Means -0,978 -1,245 -1,085 SE of Difference 0,2061 0,2061 0,2061 tuo = 21 subtracted from: Level tuo 28 42 Difference of Means -0,2675 -0,1075 SE of Difference 0,2061 0,2061 tuo = 28 subtracted from: Level Difference SE of Adjusted 56 6,0 tuo 42 of Means 0,1600 Difference 0,2061 T-Value 0,7765 P-Value 0,9359 Tukey 95.0% Simultaneous Confidence Intervals Response Variable lactobac All Pairwise Comparisons among Levels of lô*ngay tuo HÀM LƯỢNG KHÁNG THỂ CỦA CÁC LÔ VÀO NGÀY TUỔI 17 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for MG 17 Source DF SS MS LÔ 13,349 4,450 Error 6,600 0,825 Total 11 19,949 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 7,0333 4,4667 4,4667 5,6000 StDev 0,9504 0,9074 0,9074 0,8660 0,9083 F 5,39 P 0,025 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ 4,5 6,0 7,5 HÀM LƯỢNG KHÁNG THỂ CỦA CÁC LÔ NGÀY TUỔI 35 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for MG 35 Source DF SS MS LÔ 1108 369 Error 1488 186 Total 11 2595 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 10,50 16,70 34,03 10,63 StDev 3,45 5,45 26,46 1,45 13,64 F 1,99 P 0,195 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * ) ( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+-0 20 40 60 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0,0500 Individual error rate = 0,0126 57 Critical value = 4,53 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 2 -41,86 29,46 -59,20 12,13 -53,00 18,33 -35,80 35,53 -29,60 41,73 -12,26 59,06 TỈ LỆ CHẾT CỦA CÁC LÔ TỪ TUẦN ĐẾN TUẦN Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts chet khong ch 144 11,25 138,75 Total 150 11 11,25 139 138,75 150 17 11,25 133 138,75 150 11 11,25 139 138,75 150 Total 45 555 600 Chi-Sq = 2,450 0,006 2,939 0,006 DF = 3, P-Value + 0,199 + 0,000 + 0,238 + 0,000 = 0,120 + + + = 5,838 TỈ LỆ CHẾT CỦA CÁC LÔ TỪ TUẦN ĐẾN TUẦN 10 Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts chet khong ch 139 5,45 138,55 Total 144 58 5,26 135 133,74 139 5,03 128 127,97 133 5,26 132 133,74 139 Total 21 534 555 Chi-Sq = 0,037 0,302 0,000 0,576 DF = 3, P-Value + 0,001 + 0,012 + 0,000 + 0,023 = 0,813 + + + = 0,951 59 ... BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1 Biến thi n số lượng vi khuẩn coliforms phân gà 29 Biểu đồ 4.2 Biến thi n số lượng vi khuẩn bacteroides phân gà 31 Biểu đồ 4.3 Biến thi n số lượng vi khuẩn lactobacilli... % saponin (Trần Tất Thắng, 2000) Các hợp chất sunfur tỏi gồm cystein sulforxide methionin, thiamine, cystine, thiosultinate Hợp chất sulfur tỏi tươi bị đập dập ô - xy hóa tạo mùi tỏi gọi allicin... TẠO TRƯỢNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ****************** ĐINH THỊ THANH LAN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT TRONG PHÂN VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH KHI
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT TRONG PHÂN VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH KHI TIÊM VACCIN PHÒNG BỆNH NEWCASTLE TRÊN GÀ LƯƠNG PHƯỢNG , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA POULTRYSTAR LÊN HỆ VI SINH VẬT TRONG PHÂN VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH KHI TIÊM VACCIN PHÒNG BỆNH NEWCASTLE TRÊN GÀ LƯƠNG PHƯỢNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay