ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIOMOS® LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM SÁN LÁ ĐƠN CHỦ (Monogenean) TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)

63 3 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA THUỶ SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIO-MOS® LÊN TĂNG TRƯỞNG MỨC ĐỘ NHIỄM SÁN ĐƠN CHỦ (Monogenean) TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) Ngành: Nuôi Trồng Thủy Sản Chuyên Ngành: Ngư Y Niên Khóa: 2006-2010 Sinh viên thực hiện: BÙI LONG TUYÊN Tháng năm 2010 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIO-MOS® LÊN TĂNG TRƯỞNG MỨC ĐỘ NHIỄM SÁN ĐƠN CHỦ (Monogenean) TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) Tác giả BÙI LONG TUYÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản Chuyên ngành Ngư Y Giáo viên hướng dẫn: ThS.Võ Văn Tuấn Tháng năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Cùng tất q thầy tận tâm giảng dạy suốt thời gian học tập trường tạo điều kiện thuận lợi để chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Thầy ThS Võ Văn Tuấn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Đồng gởi lời cảm ơn đến toàn thể anh, trại giống Long Xuyên-An Giang Ban điều hành công ty Alltech Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất để chúng tơi hồn thành đề tài Cảm ơn tất bạn bè lớp động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Con xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến cha mẹ gia đình giúp đỡ động viên suốt thời gian qua Do thời gian thực đề tài hạn chế khóa luận khơng tránh thiếu sót nên mong đóng góp ý kiến quý thầy tất bạn để khóa luận tốt ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng chế phẩm Bio-Mos® lên tăng trưởng mức độ nhiễm sán đơn chủ (Monogenean) tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)” tiến hành trại giống phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang từ ngày 12/04/2010-02/06/2010 Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên Thí nghiệm tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng Mannan oligosaccharide có chế phẩm Bio-Mos® lên tăng trưởng khả điều trị sán đơn chủ (Monogenean) tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) Thí nghiệm gồm nghiệm thức tỷ lệ bổ sung Bio-Mos® vào thức ăn khác nhau: 0, 2, ppt thời gian tuần Kết thu sau: - Sau tuần thí nghiệm khác biệt tỷ lệ sống nghiệm thức khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) - Trọng lượng trung bình (TLTB): TLTB tra lúc bắt đầu bố trí thí nghiệm 8,50 (g) TLTB nghiệm thức (NT) kết thúc thí nghiệm: NT đối chứng (khơng bổ sung Bio-Mos®) 29,56 (g); NT1 (bổ sung ppt Bio-Mos®) 31,56 (g); NT (bổ sung ppt Bio-Mos®) 35,22 (g) Sai biệt TLTB NT có ý nghĩa mặt thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIOMOS® LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM SÁN LÁ ĐƠN CHỦ (Monogenean) TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) , ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIOMOS® LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM SÁN LÁ ĐƠN CHỦ (Monogenean) TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay