KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SORZYM (SORBITOL) LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA HEO SAU CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI DNTN CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT, TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

69 0 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SOR-ZYM (SORBITOL) LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA HEO SAU CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI DNTN CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Sinh viên thực hiện: ĐINH THỊ NGỌC OANH Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ ĐINH THỊ NGỌC OANH KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SOR-ZYM (SORBITOL) LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA HEO SAU CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI DNTN CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN KHANH ThS NGUYỄN NGỌC CÔN Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Đinh Thị Ngọc Oanh Tên khóa luận: “Khảo sát hiệu chế phẩm Sor-zym (sorbitol) lên sinh trưởng heo sau cai sữa đến 63 ngày tuổi DNTN chăn nuôi Hưng Việt, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày…tháng…năm… Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Khanh ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng Cha Mẹ, người sinh thành dưỡng dục, quan tâm lo lắng cho để có thành ngày hơm Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Quý thầy cô truyền đạt cho kiến thức vô quý báu năm đại học Xin chân thành ghi ơn: TS Nguyễn Văn Khanh ThS Nguyễn Ngọc Cơn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên tơi hồn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn: Ban giám đốc DNTN chăn nuôi Hưng Việt cô anh chị cán công nhân viên nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Khơng qn: Tập thể lớp Thú Y 31 đồn kết, chia sẻ tơi q trình học tập sinh hoạt trường iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát hiệu chế phẩm Sor-zym (sorbitol) lên sinh trưởng heo sau cai sữa đến 63 ngày tuổi DNTN chăn nuôi Hưng Việt, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” tiến hành Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi Hưng Việt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian từ ngày 11/02/2010 đến ngày 27/04/2010 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố, tiến hành 372 heo sau cai sữa đến 63 ngày tuổi, chia làm đợt thí nghiệm (tương ứng với lần lặp lại) Số lượng heo nhập đợt là: đợt 1: 42 con/lô, đợt 2: 44 con/lô, đợt 3: 38 con/lô Heo lô tương đối đồng giới tính trọng lượng, tổng cộng 124 con/lơ thí nghiệm Thí nghiệm bố trí sau: lơ thí nghiệm 1: bổ sung chế phẩm Sor-zym mức kg/tấn thức ăn, lơ thí nghiệm 2: bổ sung chế phẩm Sor-zym mức kg/tấn thức ăn, lô đối chứng: không bổ sung chế phẩm Sor-zym Các điều kiện ni dưỡng, chăm sóc Kết thu sau: Tăng trọng bình quân lô TN1 13,08 kg/con, lô TN2 13,02 kg/con, lô ĐC 13,32 kg/con.Tăng trọng tuyệt đối lô TN1 385,60 g/con/ngày, lô TN2 386,46 g/con/ngày so với lô ĐC 396,53 g/con/ngày Hệ số chuyển hóa thức ăn lơ thí nghiệm xếp theo thứ tự từ thấp đến cao: lô ĐC (1,71) < lô TN1 (1,72) < lô TN2 (1,78) Tỉ lệ loại thải lô TN1, lô TN2, lô ĐC là: 0,81 %, 1,61 %, 3,23 % Tỉ lệ ngày tiêu chảy lô TN1 2,57 %, lô TN2 2,47 % so với lô ĐC 2,79 % Tất tiêu khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Việc bổ sung chế phẩm chưa cải thiện mức chi phí cho kg tăng trọng, lơ TN2 có chi phí cao (19.384 đồng/kg), lô TN1 (18.673 đồng/kg) thấp lô ĐC (18.391 đồng/kg) Ghi chú: TN1 thí nghiệm 1; TN2 thí nghiệm 2; ĐC đối chứng iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn .ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh sách biểu đồ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu DNTN chăn nuôi Hưng Việt 2.1.1 Vị trí địa lí 2.1.2 Sơ lược trại 2.1.3.1 Chuồng trại 2.1.3.2 Thức ăn 2.1.3.3 Nước uống .8 2.1.3.4 Vệ sinh tiêm phòng 2.1.4 Qui trình chăm sóc ni dưỡng 10 2.1.4.1 Đối với nái đẻ nái nuôi .11 2.1.4.2 Đối với heo sau cai sữa 12 2.1.4.3 Đối với heo đực giống 13 2.1.4.4 Đối với nái khô nái mang thai 13 v 2.1.5 Bệnh điều trị 13 2.2 Cơ sở lý luận .14 2.2.1 Đặc điểm sinh lý heo cai sữa 14 2.2.2 Các nguyên nhân gây tiêu chảy heo sau cai sữa 15 2.2.3 Vai trò ATP thể gia súc .16 2.2.4 Sự tiêu hóa số dưỡng chất 17 2.3 Đặc điểm sorbitol 19 2.3.1 Nguồn gốc sorbitol 19 2.3.2 Tính chất vật lý cấu trúc hóa học sorbitol 20 2.3.2.1 Tính chất vật lý 20 2.3.2.2 Cấu trúc hóa học 20 2.3.3 Công dụng sorbitol 21 2.4 Sơ lược chế phẩm Sor-zym 22 2.4.1 Thành phần .22 2.4.2 Công dụng 22 2.4.3 Cách dùng .22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian địa điểm 24 3.2 Đối tượng nghiên cứu 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.3.1 Nội dung 1: Khảo sát hiệu chế phẩm Sor-zym (sorbitol) heo sau cai sữa đến 63 ngày tuổi 24 3.3.2 Nội dung 2: So sánh hiệu kinh tế lơ thí nghiệm 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 25 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu tiêu 25 3.4.3 Cơng thức tính tiêu .26 3.5 Xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 vi 4.1 Nhiệt độ chuồng nuôi giai đoạn khảo sát 28 4.2 Khả tăng trọng 29 4.2.1 Trọng lượng bình qn lúc vào thí nghiệm 30 4.2.2 Tăng trọng bình quân .31 4.2.3 Tăng trọng tuyệt đối 32 4.3 Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số chuyển hóa thức ăn 34 4.3.1 Lượng thức ăn tiêu thụ ngày 35 4.3.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn 36 4.4 Tỉ lệ loại thải tỉ lệ ngày tiêu chảy 37 4.4.1 Tỉ lệ loại thải 37 4.4.2 Tỉ lệ ngày tiêu chảy 39 4.5 Ước tính hiệu kinh tế 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận .45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 49 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân DOT Đợt ĐC Đối chứng FCR Food conversion ratio FMD Foot and Mouth Disease HSCHTA Hệ số chuyển hóa thức ăn LODC Lơ đối chứng LOTN Lơ thí nghiệm n Số heo lơ thí nghiệm SD Standard deviation TL Trọng lượng TLBQ Trọng lượng bình quân TLLT Tỉ lệ loại thải TLNCTC Tỉ lệ ngày tiêu chảy TN Thí nghiệm TT Tăng trọng TTTA Tiêu thụ thức ăn TTTĐ Tăng trọng tuyệt đối viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Qui trình tiêm phòng trại 10 Bảng 2.2 Thành phần loại thức ăn cho heo cai sữa 13 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm sử dụng chế phẩm Sor-zym heo sau cai sữa 25 Bảng 4.1 Nhiệt độ trung bình ban ngày qua tháng thí nghiệm 28 Bảng 4.2 Khả tăng trọng heo thí nghiệm 29 Bảng 4.3 Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số chuyển hóa thức ăn lơ thí nghiệm 34 Bảng 4.4 Tỉ lệ loại thải qua đợt thí nghiệm 37 Bảng 4.5 Tỉ lệ ngày tiêu chảy qua đợt thí nghiệm 39 Bảng 4.6 Ước tính hiệu kinh tế 43 ix hiệu kinh tế chủ yếu để so sánh hiệu kinh tế lơ có dùng chế phẩm Sor-zym lơ khơng dùng Trong q trình tiến hành thí nghiệm, giá thức ăn thuốc thú y chế phẩm bổ sung có nhiều biến động ảnh hưởng giá thị trường Cho nên chúng tơi tính tốn dựa giá ngun vật liệu lúc kết thúc thí nghiệm (tháng 4/2010) Bảng 4.6 Ước tính hiệu kinh tế Lơ Diễn giải TN1 TN2 ĐC 2797 2872,5 2819,5 150 157 156 2.760.000 2.888.800 2.870.400 1331,5 1366,64 1330,3 15.978.000 16.399.680 15.963.600 1315,5 1348,86 1333,2 11.050.200 11.330.424 11.198.880 311.040 296.640 334.080 1,904 3,871 190.400 387.100 -Tổng chi phí (đồng) 30.289.640 31.302.644 30.366.960 -Tổng tăng trọng (kg) 1622,1 1614,9 1651,19 -Tổng chi phí cho kg TT (đồng/kg) 18.673 19.384 18.391 Chênh lệch so với lô đối chứng (%) 101,53 105,40 100 -Tổng lượng thức ăn tiêu thụ (kg) Trong đó: +Cám đỏ (kg) Thành tiền (đồng) +Cám vàng (kg) Thành tiền (đồng) +Cám C (kg) Thành tiền (đồng) -Chi phí thuốc thú y (đồng) -Lượng chế phẩm bổ sung (kg) Thành tiền (đồng) 43 Qua bảng 4.6 nhận thấy tổng chi phí cho kg tăng trọng qua đợt thí nghiệm lơ là: lơ TN1: 18.673 đồng/kg, lô TN2: 19.384 đồng/kg, lô ĐC: 18.391 đồng/kg Trong đó, chi phí cho kg tăng trọng cao lơ thí nghiệm 2, lơ thí nghiệm thấp lơ đối chứng Nếu lấy chi phí cho kg tăng trọng lơ đối chứng 100 % chi phí lơ thí nghiệm 101,53 % cao lơ đối chứng 1,53 %, lơ thí nghiệm 105,40 % cao lô đối chứng 5,40% Kết cho thấy việc bổ sung chế phẩm Sor-zym thức ăn cho heo sau cai sữa chưa cải thiện mức chi phí cho kg tăng trọng 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực đề tài với kết thu từ tiêu nghiên cứu, rút số kết luận sau: Trong thời gian thí nghiệm, nhiệt độ chuồng nuôi chưa phù hợp cho sinh trưởng phát triển heo sau cai sữa Khơng tìm thấy ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Sor-zym lên tăng trọng bình quân, tăng trọng tuyệt đối, hệ số chuyển hóa thức ăn, tỉ lệ loại thải tỉ lệ ngày tiêu chảy heo thí nghiệm Việc bổ sung chế phẩm Sor-zym vào thức ăn chưa cải thiện mức chi phí cho kg tăng trọng 5.2 Đề nghị Chúng tơi có số đề nghị sau nhằm cải thiện sức khỏe đàn heo cai sữa giúp cho nghiên cứu khác liên quan đạt hiệu hơn: Trong khả trại nên cải thiện điều kiện nhiệt độ chuồng nuôi Nghiên cứu thực heo sau cai sữa khỏe mạnh có trọng lượng cai sữa trung bình cao (8,52 kg/con) Chúng đề nghị nên lặp lại thí nghiệm heo có trọng lượng cai sữa tương đối thấp nhằm đánh giá toàn diện hiệu chế phẩm Sor-zym heo sau cai sữa 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO • Tài liệu tiếng Việt Trần Thị Dân, 2003 Sinh sản heo nái sinh lý heo Nhà xuất Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh, tr 81 Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh lý vật nuôi Nhà xuất Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh, tr 266 Huỳnh Thị Thanh Hòa, 2006 Khảo sát ảnh hưởng Yiduozyme 818 đến khả sinh trưởng sử dụng thức ăn heo cai sữa trại chăn ni Hưng Việt Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồng Thế Huy, 2008 Thăm dò ảnh hưởng chế phẩm Sup®solac sức sinh sản heo nái chế phẩm Sup®creep sức sinh trưởng heo từ cai sữa đến 60 ngày tuổi trại heo Hưng Việt Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân Trương Văn Dung, 2005 Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 45 – 46 Nguyễn Hùng Liêm, 1996 Hạn chế bệnh tiêu chảy heo giai đoạn cai sữa biện pháp khống chế phần thức ăn Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Dương Chí Linh, 2005 Một số tiêu tăng trưởng tình hình bệnh tiêu chảy, hơ hấp heo từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi xí nghiệp heo giống Đơng Á Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Văn Nghĩa, 2010 Thuốc dùng hệ thống tiêu hóa, tr 241 - 245 Trong Võ Thị Trà An (chủ biên), Dược lý thú y Nhà xuất Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh Huỳnh Đức Nhã, 2006 Tỉ lệ ni sống, tình hình bệnh tiêu chảy hơ hấp heo từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi xí nghiệp chăn ni heo Gò Sao Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 46 10 Nguyễn Phước Nhuận, Phan Thế Đồng, Lê Thị Phương Hồng, Đỗ Hiếu Liêm Đinh Ngọc Loan, 2003 Giáo trình sinh hóa học Nhà xuất Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo Nhà xuất Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh 12 Đặng Minh Phước, 2008 Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm axit hữu cơ, probiotics, thảo dược thay kháng sinh thức ăn heo cai sữa Luận án tiến sĩ chăn nuôi, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 13 Hồng Nhật Quang, 2010 Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm Biomin®P.E.P 1000 thức ăn lên sinh trưởng heo cai sữa Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 14 Đồng Văn Quốc, 2009 Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm Ascorbic axit lên tăng trưởng tình trạng sức khỏe heo sau cai sữa đến 63 ngày tuổi trại chăn nuôi Hưng Việt, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 15 Stewart T.B., Stromberg B.E Lauhorn D.B., 1996 Nội ký sinh trùng lợn, tr 767-771, Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp (Trần Trọng Chiển, Thái Đình Dũng, Bạch Quốc Minh, Trần Cơng Tá, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Mỹ dịch) Nhà xuất Bản đồ, Hà Nội 16 Straw B., James A.R Linda J.S., 1996 Cơ sở miễn dịch học, tr 713-716, Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp (Trần Trọng Chiển, Thái Đình Dũng, Bạch Quốc Minh, Trần Cơng Tá, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Mỹ dịch) Nhà xuất Bản đồ, Hà Nội 17 Đỗ Hữu Đại Thắng, 1997 Sử dụng sorbitol tripolyphosphat để nâng cao chất lượng tơm đơng lạnh Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thủy sản, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Lê Đức Thế, 2007 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 21 - 60 ngày tuổi thuộc số nhóm giống xí nghiệp chăn ni heo Thân Cửu Nghĩa Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 19 Nguyễn Thiện Vũ Duy Giảng, 2006 Thức ăn nuôi dưỡng lợn Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, tr 58 47 20 Bùi Thị Thư, 2009 Hiệu chế phẩm kích thích biến dưỡng chứa butaphosphan lên số tiêu tăng trưởng sức khỏe đàn heo cai sữa trại chăn nuôi Hưng Việt, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 21 Hoàng Văn Tiến, Lê Khắc Thận Lê Dỗn Diên, 1997 Sinh hóa học với sở khoa học công nghệ gen Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, tr 39 22 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 2000 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh, tr 158-164 23 Nguyễn Thanh Tuấn, 2008 Khảo sát ảnh hưởng selenium sorbitol lên tăng trưởng màu sắc thịt cá tra Khóa luận tốt nghiệp Khoa Thủy sản, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 24 Trịnh Bé Tư, 2006 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 21 - 60 ngày tuổi thuộc số nhóm giống xí nghiệp chăn ni Xn Phú Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam • Tài liệu tiếng nước 25 De Groot, 2003 The effects of butafosfan (component of Catosal™ ) on psychosocial stress in pigs Journal of Verterinary Pharmacology and Therapeutics 26 (Suppl.1), pp 222-223 • Internet 26 http://viwipedia.org/wiki/Adenosine-triphosphate 27 http://en.wikipedia.org/wiki/Sorbitol 48 PHỤ LỤC Trọng lượng đầu đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLDAU1 Source DF SS MS LOTN1 0.00 0.00 Error 123 273.70 2.23 Total 125 273.71 Level N 42 42 42 Pooled StDev = Mean 8.631 8.631 8.643 StDev 1.522 1.486 1.466 1.492 F 0.00 P 0.999 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 8.25 8.50 8.75 9.00 Trọng lượng cuối đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLCUOI1 Source DF SS MS LOTN1 45.9 22.9 Error 123 2647.9 21.5 Total 125 2693.8 Level N 42 42 42 Pooled StDev = Mean 23.179 21.833 23.036 4.640 StDev 4.869 4.703 4.331 F 1.07 P 0.348 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -21.6 22.8 24.0 49 Tăng trọng bình quân đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TT1 Source DF SS MS LOTN1 45.5 22.8 Error 123 1587.7 12.9 Total 125 1633.2 Level N 42 42 42 Pooled StDev = Mean 14.548 13.202 14.393 StDev 3.806 3.653 3.301 3.593 F 1.76 P 0.176 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ 13.0 14.0 15.0 Tăng trọng tuyệt đối đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD1 Source DF SS MS LOTN1 41261 20630 Error 123 1366015 11106 Total 125 1407276 Level N 42 42 42 Pooled StDev = Mean 427.9 388.3 425.4 StDev 111.9 107.4 96.2 105.4 F 1.86 P 0.160 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( * -) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ -360 390 420 450 Trọng lượng đầu đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLDAU2 Source DF SS MS LOTN2 0.00 0.00 Error 129 186.52 1.45 Total 131 186.52 Level N 44 44 44 Pooled StDev = Mean 8.545 8.534 8.545 1.202 StDev 1.229 1.227 1.150 F 0.00 P 0.999 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ -8.20 8.40 8.60 8.80 50 Trọng lượng cuối đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLCUOI2 Source DF SS MS LOTN2 27.0 13.5 Error 129 2209.5 17.1 Total 131 2236.5 Level N 44 44 44 Pooled StDev = Mean 21.670 22.693 22.550 StDev 4.059 4.005 4.344 4.139 F 0.79 P 0.457 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+ 21.0 22.0 23.0 24.0 Tăng trọng bình quân đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TT2 Source DF SS MS LOTN2 27.4 13.7 Error 129 1490.4 11.6 Total 131 1517.8 Level N 44 44 44 Pooled StDev = Mean 13.125 14.159 14.005 StDev 3.285 3.302 3.601 3.399 F 1.18 P 0.309 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ 13.0 14.0 15.0 Tăng trọng tuyệt đối đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD2 Source DF SS MS LOTN2 40678 20339 Error 129 1071576 8307 Total 131 1112253 Level N 44 44 44 Pooled StDev = Mean 386.03 422.86 423.66 91.14 StDev 96.62 85.56 90.91 F 2.45 P 0.090 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ 375 400 425 51 Trọng lượng đầu đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLDAU3 Source DF SS MS LOTN3 0.00 0.00 Error 111 132.53 1.19 Total 113 132.53 Level N 38 38 38 Pooled StDev = Mean 8.368 8.368 8.368 StDev 1.082 1.089 1.107 1.093 F 0.00 P 1.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( * -) ( * -) + -+ -+ -8.20 8.40 8.60 10 Trọng lượng cuối đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLCUOI3 Source DF SS MS LOTN3 0.6 0.3 Error 111 1159.5 10.4 Total 113 1160.1 Level N 38 38 38 Pooled StDev = Mean 19.779 19.879 19.697 StDev 2.719 3.509 3.410 3.232 F 0.03 P 0.970 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * -) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+-18.90 19.60 20.30 21.00 11 Tăng trọng bình quân đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TT3 Source DF SS MS LOTN3 0.63 0.31 Error 111 976.05 8.79 Total 113 976.68 Level N 38 38 38 Pooled StDev = Mean 11.411 11.511 11.329 2.965 StDev 2.419 3.228 3.180 F 0.04 P 0.965 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -10.80 11.40 12.00 52 12 Tăng trọng tuyệt đối đợt One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD3 Source DF SS MS LOTN3 1569 785 Error 111 793951 7153 Total 113 795520 Level N 38 38 38 Pooled StDev = Mean 338.39 342.26 333.20 84.57 StDev 67.42 90.36 93.53 F 0.11 P 0.896 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ 320 340 360 13 Trọng lượng đầu qua đợt thí nghiệm Descriptive Statistics Variable TLDAU LOTN N 124 124 124 Mean 8.520 8.516 8.524 Median 8.000 8.000 8.000 TrMean 8.429 8.429 8.451 StDev 1.290 1.277 1.249 Variable TLDAU LOTN SE Mean 0.116 0.115 0.112 Minimum 6.500 6.500 7.000 Maximum 13.000 13.000 12.000 Q1 7.500 7.500 7.500 Q3 9.000 9.000 9.000 Descriptive Statistics Variable TLDAU DOT N 126 132 114 Mean 8.635 8.542 8.368 Median 8.250 8.500 8.000 TrMean 8.557 8.432 8.294 StDev 1.480 1.193 1.083 Variable TLDAU DOT SE Mean 0.132 0.104 0.101 Minimum 6.500 7.000 7.000 Maximum 13.000 13.000 11.000 Q1 7.500 8.000 7.500 Q3 9.500 9.000 9.000 53 General Linear Model Factor LOTN DOT Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for TLDAU, using Adjusted SS for Tests Source LOTN DOT Error Total DF 2 367 371 Seq SS 0.004 4.345 592.749 597.099 Adj SS 0.004 4.345 592.749 Adj MS 0.002 2.173 1.615 F 0.00 1.35 P 0.999 0.262 14 Trọng lượng cuối qua đợt thí nghiệm Descriptive Statistics Variable TLCUOI LOTN N 124 124 124 Mean 21.602 21.540 21.840 Median 21.500 21.500 21.000 TrMean 21.452 21.478 21.765 StDev 4.215 4.248 4.294 Variable TLCUOI LOTN SE Mean 0.378 0.381 0.386 Minimum 12.000 12.000 12.000 Maximum 36.000 35.000 33.000 Q1 19.000 18.625 19.000 Q3 23.500 24.375 25.000 General Linear Model Factor LOTN DOT Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for TLCUOI, using Adjusted SS for Tests Source LOTN DOT Error Total DF 2 367 371 Seq SS 6.25 587.31 6084.20 6677.75 Adj SS 6.25 587.31 6084.20 Adj MS 3.13 293.65 16.58 F 0.19 17.71 P 0.828 0.000 15 Tăng trọng bình quân qua đợt thí nghiệm Descriptive Statistics Variable TTBQ LOTN N 124 124 124 Mean 13.081 13.023 13.316 Median 13.000 13.500 13.000 TrMean 13.018 13.027 13.314 StDev 3.458 3.546 3.604 Variable TTBQ LOTN SE Mean 0.311 0.318 0.324 Minimum 4.500 4.000 4.000 Maximum 23.500 24.000 22.500 Q1 11.000 11.000 10.625 Q3 15.000 15.375 16.000 54 General Linear Model Factor LOTN DOT Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for TTBQ, using Adjusted SS for Tests Source LOTN DOT Error Total DF 2 367 371 Seq SS 5.95 493.56 4121.82 4621.33 Adj SS 5.95 493.56 4121.82 Adj MS 2.98 246.78 11.23 F 0.27 21.97 P 0.767 0.000 16 Tăng trọng tuyệt đối qua đợt thí nghiệm Descriptive Statistics Variable TTTD LOTN N 124 124 124 Mean 385.60 386.46 396.53 Median 382.35 397.06 397.06 TrMean 383.59 385.32 395.95 StDev 100.53 99.71 101.93 Variable TTTD LOTN SE Mean 9.03 8.95 9.15 Minimum 132.35 132.35 132.35 Maximum 691.18 705.88 661.76 Q1 323.53 323.53 323.53 Q3 441.18 452.21 470.59 General Linear Model Factor LOTN DOT Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for TTTD, using Adjusted SS for Tests Source LOTN DOT Error Total DF 2 367 371 Seq SS 9157 437853 3305892 3752902 Adj SS 9157 437853 3305892 Adj MS 4579 218927 9008 F 0.51 24.30 P 0.602 0.000 17 Tiêu thụ thức ăn Descriptive Statistics Variable TTTA LOTN N 3 Mean 0.6600 0.6833 0.6767 Median 0.6800 0.7000 0.6900 TrMean 0.6600 0.6833 0.6767 StDev 0.0624 0.0666 0.0808 Variable TTTA LOTN SE Mean 0.0361 0.0384 0.0467 Minimum 0.5900 0.6100 0.5900 Maximum 0.7100 0.7400 0.7500 Q1 0.5900 0.6100 0.5900 Q3 0.7100 0.7400 0.7500 55 Two-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTA Source DF SS MS DOT 0.029267 0.014633 LOTN 0.000867 0.000433 Error 0.000467 0.000117 Total 0.030600 F 125.43 3.71 P 0.000 0.123 18 Hệ số chuyển hóa thức ăn Descriptive Statistics Variable HSCHTA LOTN N 3 Mean 1.7300 1.7833 1.7133 Median 1.7500 1.7900 1.7600 TrMean 1.7300 1.7833 1.7133 StDev 0.1311 0.0208 0.0808 Variable HSCHTA LOTN SE Mean 0.0757 0.0120 0.0467 Minimum 1.5900 1.7600 1.6200 Maximum 1.8500 1.8000 1.7600 Q1 1.5900 1.7600 1.6200 Q3 1.8500 1.8000 1.7600 Two-way Analysis of Variance Analysis of Variance for HSCHTA Source DF SS MS DOT 0.02429 0.01214 LOTN 0.00802 0.00401 Error 0.02404 0.00601 Total 0.05636 F 2.02 0.67 P 0.247 0.562 19 Tỉ lệ loại thải Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts LOAI 2.33 KLOAI 123 121.67 Total 124 2 2.33 122 121.67 124 2.33 120 121.67 124 Total 365 372 Chi-Sq = 0.762 + 0.015 + 0.048 + 0.001 + 1.190 + 0.023 = 2.038 DF = 2, P-Value = 0.361 cells with expected counts less than 5.0 56 20 Tỉ lệ ngày tiêu chảy Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Tchay 108 109.58 KTchay 4096 4094.42 Total 4204 103 108.85 4073 4067.15 4176 116 108.57 4049 4056.43 4165 Total 327 12218 12545 Chi-Sq = 0.023 0.315 0.509 DF = 2, P-Value + 0.001 + + 0.008 + + 0.014 = 0.869 = 0.648 57 ... Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thi u DNTN chăn ni Hưng Việt 2.1.1 Vị trí địa lí Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi Hưng Việt thuộc phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Doanh nghiệp nằm đường... biểu sinh chuẩn bị dụng cụ khăn lau, cồn iod, đèn úm số dụng cụ cần thi t khác Thường xuyên theo dõi nái lúc sinh để kịp thời can thi p cho ca đẻ khó Sau nái sinh xong tiêm ml Oxytocin (chứa 40 UI)... nguồn dưỡng chất sữa mẹ, loại thức ăn giàu dinh dưỡng dễ tiêu hóa Khi chuyển qua giai đoạn cai sữa, nguồn thức ăn heo thay đổi đáng kể chất lượng thành phần dinh dưỡng Để thích nghi với thay đổi đó,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SORZYM (SORBITOL) LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA HEO SAU CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI DNTN CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT, TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU , KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SORZYM (SORBITOL) LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA HEO SAU CAI SỮA ĐẾN 63 NGÀY TUỔI TẠI DNTN CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT, TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay