KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX® TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN CUỐI MANG THAI ĐẾN LẺ BẦY HEO CON

63 0 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX® TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN CUỐI MANG THAI ĐẾN LẺ BẦY HEO CON Sinh viên thực : ĐÀO TRÍ VĂN Lớp : DH06CN Ngành : Chăn Ni Niên khóa : 2006 - 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** ĐÀO TRÍ VĂN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX® TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN CUỐI MANG THAI ĐẾN LẺ BẦY HEO CON Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Bùi Huy Như Phúc KS Lê Thanh Nghị Tháng 8/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Đào Trí Văn Tên luận văn: “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX® TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN CUỐI MANG THAI ĐẾN LẺ BẦY HEO CON” Đã hồn thành khố luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa ngày 31/08/2010 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Bùi Huy Như Phúc ii LỜI CẢM TẠ Xin kính dâng đến cha mẹ tơn kính lòng biết ơn sâu sắc công ơn sinh thành, dưỡng dục đặc biệt hy sinh cao đẹp Người suốt đời tận tụy tất  Biết ơn sâu sắc PGS.TS Bùi Huy Như Phúc tận tình hướng dẫn, bảo, truyền đạt kiến thức quý báu giúp đỡ suốt thời gian hồn thành khóa luận tốt nghiệp  Ghi nhớ ơn BSTY Đào Văn Linh Vũ, BSTY Trần Thị Yến Như bên cạnh động viên, chia sẻ giúp đỡ điều kiện vật chất tinh thần suốt q trình học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp  Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni – Thú Y, Bộ mơn Dinh Dưỡng Gia Súc tồn thể quý thầy cô khoa Chăn nuôi – Thú y truyền đạt kiến thức quý báu cho năm theo học trường  Trân trọng cảm ơn Sự hổ trợ nhiệt tình Ban giám đốc Xí Nghiệp Heo Giống Cấp 1, đặc biệt hổ trợ Chú Tân, Chị Lệ, bạn Thu, bạn Hạnh anh chị em tổ nái sinh sản, tồn thể anh chị em Xí Nghiệp Heo Giống Cấp KS Lê Thanh Nghị tạo điều kiện tơi hồn thành tốt đẹp thí nghiệm  Cảm ơn Xin gởi đến tồn thể người thân gia đình, Kiều Vân, tồn thể bạn bè ngồi lớp Chăn Ni 32 lòng q mến biết ơn chân thành Đào Trí Văn iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Feedmax® thức ăn heo nái giai đoạn cuối mang thai đến lẻ bầy heo con” tiến hành Xí Nghiệp Heo Giống Cấp thời gian từ ngày 06/05/2010 đến ngày 08/07/2010 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố 30 heo nái mang thai 105 ngày thuộc giống Landrace, Yorkshire; bố trí đồng giống, lứa đẻ, điều kiện chăm sóc ni dưỡng chia thành lô (lô 1, lô lơ 3), lơ có 10 heo nái Trong đó: Lơ 1: Lơ đối chứng (sử dụng thức ăn bản) Lơ 2: Lơ thí nghiệm (sử dụng thức ăn + 250 gam chế phẩm Feedmax® /1 thức ăn) Lơ 3: Lơ thí nghiệm (sử dụng thức ăn + 500 gam chế phẩm Feedmax® /1 thức ăn) - Kết thu từ lơ thí nghiệm so với lơ đối chứng: Tăng sản lượng sữa heo nái lên 15,13 %, giảm tỷ lệ giảm trọng heo nái 0,81 % so với lơ Ngồi ra, tăng tỷ lệ HCSS sống ổ tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa 9,04 % 5,08 % Tăng trọng lượng toàn ổ tăng trọng toàn ổ 3,57 kg/ổ 6,52 kg/ổ so với lơ Góp phần cải thiện tăng trọng trọng tuyệt đối heo gam/con/ngày Giảm tỷ lệ ngày tiêu chảy heo 4,02 % Tăng hiệu kinh tế lên 9,04 % - Kết thu từ lơ thí nghiệm so với lơ đối chứng: Tăng sản lượng sữa heo nái 6,05 % Tỷ lệ hao mòn heo nái giảm 1,55 % so với lơ Góp phần nâng cao tỷ lệ nuôi sống HCSS tỷ lệ heo nuôi sống đến cai sữa heo 4,89 % 5,18 % Làm tăng trọng toàn ổ trọng lượng tồn ổ heo cai sữa lơ cao lô 1,46 kg/ổ 2,34 kg/ổ Tuy nhiên, lô không cải thiện tỷ lệ ngày tiêu chảy (tăng 3,19 %) hiệu kinh tế (thấp 11,51 %) so với lô iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn i Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh sách biểu đồ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ DINH DƯỠNG HEO NÁI 2.1.1 Đặc điểm sinh lý dinh dưỡng heo nái giai đoạn mang thai 2.1.2 Đặc điểm sinh lý dinh dưỡng heo nái giai đoạn nuôi 2.1.3 Tầm quan trọng lượng thức ăn ăn vào heo nái 2.2 ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ HEO CON THEO MẸ 2.2.1 Đặc điểm sinh lý máy tiêu hóa khả miễn dịch heo 2.2.2 Hoạt động enzyme tiêu hóa 2.2.3 Sự cần thiết sữa mẹ 2.3 MỘT VÀI CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC DÙNG THẢO DƯỢC BỔ SUNG TRONG THỨC ĂN GIA SÚC 2.4 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHẾ PHẨM FEEDMAX® 11 v 2.4.1 Sơ lược chế phẩm Feedmax® 11 2.4.2 Thành phần chế phẩm Feedmax® 12 2.4.2.1 Hoàng kỳ 12 2.4.2.2 Cam thảo 14 2.4.2.3 La hán 17 2.5 SƠ LƯỢC VỀ XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 20 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐIẠ ĐIỂM 20 3.1.1 Thời gian 20 3.1.2 Điạ điểm 20 3.2 ĐỐI TƯỢNG THÍ NGHIỆM 20 3.3 BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 20 3.4 ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM 21 3.4.1 Nhiệt độ chuồng ni heo thí nghiệm 21 3.4.2 Chuồng trại 22 3.4.3 Thức ăn nước uống cho heo thí nghiệm 23 3.4.4 Chăm sóc ni dưỡng 24 3.4.5 Vệ sinh phòng bệnh 27 3.4.5.1 Vệ sinh 27 3.4.5.2 Phòng bệnh 27 3.4.6 Một số loại thuốc thông dụng nái 27 3.5 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI 29 3.5.1 Chỉ tiêu theo dõi heo 29 3.5.1.1 Số heo 29 3.5.1.2 Tỷ lệ heo nuôi sống 29 3.5.1.3 Các tiêu liên quan đến trọng lượng heo 29 3.5.1.4 Các tiêu liên quan đến tăng trọng 30 3.5.1.5 Tỷ lệ ngày tiêu chảy heo 31 3.5.2 Chỉ tiêu theo dõi heo nái 31 vi 3.5.2.1 Sản lượng sữa heo nái 31 3.5.2.2 Trọng lượng heo nái 31 3.5.2.3 Độ hao mòn heo nái từ sinh đến cai sữa 31 3.5.2.4 Thời gian trung bình heo nái từ cai sữa đến lên giống lại 31 3.5.2.5 Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân nái 31 3.6 HIỆU QUẢ KINH TẾ 32 3.7 PHƯƠNG PHÁP LÝ SỐ LIỆU 32 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Các tiêu theo dõi heo 33 4.1.1 Số heo từ sơ sinh đến cai sữa 28 ngày 33 4.1.2 Trọng lượng heo từ sơ sinh đến cai sữa 28 ngày 34 4.1.3 Tăng trọng heo từ lúc chọn nuôi đến cai sữa 28 ngày 36 4.1.4 Tỷ lệ ngày tiêu chảy heo 37 4.2 Các tiêu theo dõi heo nái 38 4.2.1 Lượng thức ăn heo nái 38 4.2.2 Sản lượng sữa heo nái 40 4.2.3 Độ giảm trọng heo nái nuôi từ sau sinh đến cai sữa 28 ngày 41 4.3 Hiệu kinh tế 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 KẾT LUẬN 43 5.2 ĐẾ NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 48 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT HCSS : Heo sơ sinh HCCS : Heo cai sữa CPTĂ : Chi phí thức ăn TLNS : Tỷ lệ nuôi sống SLS : Sản lượng sữa TTTO : Tăng trọng toàn ổ TLHCSS : Trọng lượng heo sơ sinh TLCN : Trọng lượng chọn nuôi TTTĐHC : Tăng trọng tuyệt đối heo TLNCTC : Tỷ lệ ngày tiêu chảy TĂTT : Thức ăn tiêu thụ TĂTTBQ : Thức ăn tiêu thụ bình quân ME : Metabolizable Energy (năng lượng trao đổi) NSIF : National Swine Improvement Federation M.M.A : Metritis, mastitis, agalactia (viêm tử cung, viêm vú, sữa) ME : Metabolic energy (năng lượng trao đổi) MJ : Mega joule (năng lượng trao đổi) DE : Digestive energy (năng lượng tiêu hóa) TLBQHCSS : Trọng lượng bình quân heo sơ sinh TLHCSSBQ : Trọng lượng heo sơ sinh bình quân TLBQHCCS : Trọng lượng bình quân heo cai sữa HCSSBQ : Heo sơ sinh bình quân viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 21 Bảng 3.2 Nhiệt độ chuồng nuôi .21 Bảng 3.3 Thành phần dinh dưỡng thức ăn 23 Bảng 3.4 Thành phần dinh dưỡng cám Micro lacta ant 26 Bảng 3.5 Thành phần dinh dưỡng cám Delice B 26 Bảng 3.6 Một số loại thuốc thơng dụng q trình thí nghiệm 28 Bảng 4.1 Số heo từ sơ sinh, sống, chọn ni, sống đến 28 ngày tuổi 33 Bảng 4.2 Một số tiêu trọng lượng heo .34 Bảng 4.3 Một số tiêu tăng trọng heo .36 Bảng 4.4 Tỷ lệ ngày tiêu chảy heo .37 Bảng 4.5 Lượng thức ăn bình quân nái mang thai 105 ngày đến sinh 38 Bảng 4.6 Lượng thức ăn bình quân nái nuôi .39 Bảng 4.7 Sản lượng sữa heo nái 40 Bảng 4.8 Độ giảm trọng heo nái nuôi từ sau sinh đến 28 ngày .41 Bảng 4.10 Ước tính chi phí .42 Bảng 4.11 Ước tính hiệu 42 ix gặp heo trạng yếu không đủ khả miễn dịch nguyên nhân gây tiêu chảy 4.2 Các tiêu theo dõi heo nái 4.2.1 Lượng thức ăn heo nái Kết khảo sát lượng thức ăn heo nái thời gian ni trình bày qua Bảng 4.5, 4.6 Biều đồ 4.1 Bảng 4.5 Lượng thức ăn bình quân nái mang thai 105 ngày đến sinh Chỉ tiêu Lô Lô Lô 10 10 10 15,22 ± 6,54 17,61 ± 7,68 19,17 ± 7,11 ns 1,55 ± 0,42 1,99 ± 0,52 2,02 ± 0,51 ns 128,38 130,32 Số nái khảo sát (con) TĂ/nái trước sinh (kg) TĂBQ heo nái trước sinh (kg/ngày) Tỷ lệ % so với lô (%) 100 F ( ns: khơng khác biệt có ý nghĩa thống kê) Kết ghi nhận từ Bảng 4.5 cho thấy lượng thức ăn heo nái suốt giai đoạn trước sinh lượng thức ăn bình quân ngày heo nái trước sinh lô thấp (15,22 kg 1,55 kg) lô (17,61 kg 1,99 kg) cao lô (19,17 kg 2,02 kg) Giữa lơ có dao động 15,22 – 19,17 kg 1,50 – 2,0 kg Như vậy, lượng ăn vào heo nái trước sinh lô cao lô 30,32 %, lô cao lơ 28,38 (P > 0,05) Có thể bổ sung chế phẩm Feedmax® vào thức ăn heo nái làm tăng thêm mùi thơm với vị đặc trưng thảo dược thức ăn phần kích thích đến tế bào thụ cảm vị giác lưỡi từ làm tăng khả phân tiết nước bọt heo nái kết làm tăng tính thèm ăn heo nái làm heo nái ăn nhiều thức ăn hơn, giúp tiêu hố thức ăn tốt Theo thí nghiệm Nguyễn Nhật Trường (2008), thí nghiệm bổ sung chế phẩm Cel – CON thức ăn heo nái nuôi con, lượng thức ăn trung bình nái 38 trước sinh từ 2,25 – 2,27 kg Kết cao so với thí nghiệm chúng tơi Có thể giai đoạn chuyển chuồng heo nái bị stress gặp điều kiện nắng nóng gây tượng bỏ ăn khả ăn vào heo nái Bảng 4.6 Lượng thức ăn bình quân nái nuôi Chỉ tiêu Số nái khảo sát (con) Lượng thức ăn 28 ngày nuôi (kg) Lượng TĂBQ ngày nái nuôi (kg) Tỷ lệ % so với lô (%) Lô Lô Lô 10 10 10 F 98,47 ± 12,60 115,41 ± 19,74 118,47 ± 23,60 3,50a ± 0,58 4,04ab ± 0,47 4,25b ± 0,74 100 115,43 121,43 * Trong hàng, số có chữ theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa thống kêmức 5% Điều nhiệt độ chuồng ni cao (32,5 0C) nguyên nhân ảnh hưởng đến khả thèm ăn lượng thức ăn ăn vào heo nái suốt giai đoạn cuối mang thai thời gian nuôi Qua Bảng 4.6 cho thấy lượng thức ăn tiêu thụ bình quân ngày nái nuôi lô cao (4,25 kg), lô (4,04 kg) lô (3,50 kg) Như vậy, lượng thức ăn tiêu thụ bình quân ngày nái nuôi lô có biến đổi (3,50 – 4,25 kg), lơ ăn nhiều lô 0,75 kg/con/ngày lô lô 0,54 kg/con/ngày Sự khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Nếu so sánh kết lượng thức ăn tiêu thụ bình qn ngày heo nái ni (3,50 – 4,25 kg) với khuyến cáo Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân (1997), heo nái nuôi nên ăn kg thức ăn/ngày theo Võ Văn Ninh (2003), heo nái nuôi nên ăn 4,5 kg thức ăn/ngày kết chúng tơi thấp Tuy nhiên, mức ăn đáp ứng mức tối thiểu cho heo nái nuôi theo khuyến cáo trung tâm tư vấn hổ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn 39 (2005), lượng thức ăn tối thiểu cho nái nuôi ngày tính theo số heo có ổ 0,5 kg thức ăn/một heo 4.2.2 Sản lượng sữa heo nái Sản lượng sữa heo nái trình bày qua Bảng 4.7 Bảng 4.7 Sản lượng sữa heo nái Chỉ tiêu Lô Lô Lô Số nái khảo sát (con) 10 10 10 91,40 ± 25,32 105,96 ± 25,62 96,93 ± 23,74 100 115,13 106,05 SLS heo nái (kg) SLS so với lô (%) F ns ( ns: khơng khác biệt có ý nghĩa thống kê) Ghi nhận Bảng 4.7 cho thấy sản lượng sữa lơ thí nghiệm cao lô đối chứng Lô cao 105,96 kg, lô với 96,93 kg lô thấp 91,40 kg Như vậy, việc bổ sung chế phẩm Feedmax® vào phần thức ăn heo nái góp phần làm tăng sản lượng sữa heo nái lô cao lô 15,13 %, lô cao lô 6,05 % (P>0,05) Theo Vũ Đình Tơn Trần Thị Thuận (2005), khả tiết sữa heo nái phụ thuộc vào số nhân tố giống, thức ăn tuổi heo nái Ở giống khác khả tiết sữa khác lứa tuổi khác khả tiết sữa khác Ở lứa đầu sản lượng sữa thấp, từ lứa – khả tiết sữa cao nhất, lứa – khả tiết sữa giảm dần Nếu so sánh kết thí nghiệm chúng tơi khả tiết sữa heo nái với kết thí nghiệm Vũ Thị Hương Thảo (2007), sản lượng sữa heo nái lơ thí nghiệm cao lơ đối chứng 23,26 kg kết thấp 40 4.2.3 Độ giảm trọng heo nái nuôi từ sau sinh đến cai sữa 28 ngày Giảm trọng heo nái trình bày qua Bảng 4.8 Bảng 4.8 Độ giảm trọng heo nái nuôi từ sau sinh đến 28 ngày Chỉ tiêu Lô Lô Lô 10 10 10 Giảm trọng heo nái 26,5 ± 6,50 23,5± 7,62 19,1 ± 10,59 ns TLGT heo nái (%) 12,75 ± 3,22 11,94 ± 3,81 11,20 ± 4,92 ns TLGT so với lô (%) 100 88,68 72,08 Số nái khảo sát (con) F ( ns: không khác biệt có ý nghĩa thống kê) Từ kết Bảng 4.8 chúng tơi nhận thấy giảm trọng bình qn tỷ lệ giảm trọng nái từ sau sinh đến cai sữa 28 ngày lô cao 12,75 %, giảm trọng lô lô thấp 11,94 % 11,2 % Tỷ lệ giảm trọng nái từ sau sinh đến cai sữa lô thấp lô 0,74 %; lô thấp lô 1,55 %; lô thấp lô 0,81 % Điều cho thấy bổ sung Feedmax® vào phần thức ăn cho nái phần cải thiện lượng ăn ngày đưa đến heo nái giảm trọng Khẩu phần bổ sung Feedmax® với mức độ 500g/tấn thức ăn cho kết giảm trọng thấp (P > 0,05) Kết thí nghiệm phù hợp với khuyến cáo Trương Lăng Nguyễn Văn Hiên (2000), hao mòn nái bình quân 15 % trọng lượng thể bình thường Ngồi ra, kết chúng tơi độ giảm trọng heo nái thấp so với kết thí nghiệm Nguyễn Nhật trường (2008), Nguyễn Thị Kim Loan (2006) 4.3 Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế ước tính dựa vào chênh lệch chi phí thức ăn, chi phí chế phẩm Feedmax®, chi phí điều trị tiêu chảy heo con, giá thức ăn, giá chế phẩm Feedmax® giá heo tính thời điểm làm thí nghiệm (tháng 7/2010) Hiệu kinh tế trình bày qua Bảng 4.9 bảng 4.10 41 Bảng 4.9 Ước tính chi phí Chỉ tiêu Lơ Lô Lô 10 10 10 Lượng thức ăn nái thí nghiệm (kg) 113,68 133,02 137,64 Chi phí thức ăn thí nghiệm (đồng) (1) 900.686,64 Số nái thí nghiệm (con) 1.053.397,46 1.090.521,72 Lượng chế phẩm bổ sung (gam) 28,42 68,82 Chi phí chế phẩm bổ sung (đồng) (2) 9.094,4 22.022,4 2,5 1,4 3,3 2.129 2.129 2.129 5.322,5 2.980,6 7.025,7 Số ngày tiêu chảy Phí điều trị tiêu chảy/ngày/con (đồng) Chi phí điều trị tiêu chảy (đồng) (3) Tổng chi = (1) + (2) + (3) 906.009,14 1.065.472,46 1.119.569,82 Bảng 4.10 Ước tính hiệu Chỉ tiêu Trọng lượng heo (kg) Giá heo (đồng/kg) Tiền thu từ tăng trọng heo (đồng) Chênh lệch thu chi (đồng) Lô Lô Lô 52,0 58,74 54,34 38.000 38.000 38.000 1.976.000 2.232.120 2.064.920 1.069.990,86 1.166.692,54 946.870,18 Tỷ lệ phần trăm so với lô đối chứng (%) 100 109,04 88,49 Qua Bảng 4.11 cho thấy hiệu kinh tế lô đối chứng 100 % hiệu kinh tế lơ lô 109,04 % 88,49 % Như vậy, lơ góp phần mang lại hiệu kinh tế cao lô 9,04 % lơ lại có hiệu kinh tế thấp lô 11,51 % 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian tiến hành thí nghiệm với nội dung đề tài “Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Feedmax® thức ăn heo nái giai đoạn cuối mang thai đến lẻ bầy heo con” Xí Nghiệp Heo Giống Cấp 1, Linh Xuân, Thủ Đức rút số kết luận: Khẩu phần ăn heo nái thí nghiệm (định mức 250 g/tấn thức ăn 500 g/tấn thức ăn) cải thiện lượng thức ăn bình qn ngày heo nái ni (15,43 % 21,43 %), gia tăng sản lượng sữa (15,13 % 6,05 %), cải thiện độ giảm trọng heo nái (11,32 % 27,92 %) so với lơ đối chứng Bên cạnh đó, làm tăng tỷ lệ nuôi sống heo đến cai sữa (5,60 % 5,71 %), tăng tăng trọng toàn ổ heo đến cai sữa (16,32 % 3,65 %) Kết thí nghiệm cho thấy lơ mang lại kết cao lơ có nghĩa bổ sung chế phẩm Feeddmax® mức 250 gam/1 thức cho hiệu tốt mức 500 gam/ thức ăn 5.2 ĐẾ NGHỊ Do vấn đề thời gian ngắn nên chúng tơi đề nghị thí nghiệm nên lặp lại nhiều trại khác để có kết chung phù hợp với điều kiện khác trại Mặc dù tiêu liên quan heo nái heo có cải thiện cải thiện chưa đáng kể Dù vậy, xem giải pháp góp phần mang lại hiệu kinh tế cho nhà chăn nuôi thời kinh tế khăn Theo chúng tơi sử dụng chế phẩm với định mức 250 g/1 thức ăn chăn nuôi 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Trần Thị Dân, 2003 Sinh sản heo nái sinh lý heo NXB Nơng Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh Lâm Quang Ngà, 2005 Giáo trình truyền tinh truyền phơi Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Võ Văn Ninh, 2003 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất trẻ, Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Nơng Nghiệp Tp.Hồ chí Minh Nguyễn Thiện ctv, 1996 Chăn ni lợn gia đình trang trại NXB Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Bạch Trà, 2003 Giáo trình chăn ni heo Tủ sách Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2004 Giáo trình thực hành giống đại cương Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Võ Văn Ninh, 2007 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Đà Nẵng, Việt Nam Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo NXB Thành Phố Hồ Chí Minh 10 Phạm Hữu Doanh Lưu Kỷ, 2004 Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai NXB Nông Nghiệp Hà Nội 11 Trương Lăng, 2000 Nuôi lợn gia đình NXB Đà Nẵng 12 Đào Trọng Đạt Phan Thanh Phụng, 1986 Bệnh gia súc non tập NXB Nông Nghiệp Hà Nội 13 Nguyễn Ngọc Châu, 2005 Ảnh hưởng số lần cho ăn dạng thức ăn nái nuôi lên số tiêu sinh sản Luận văn tốt nghiệp trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 44 14 Nguyễn Nhật Trường, 2009 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm CELCON thức ăn heo nái nuôi lên sinh trưởng heo sơ sinh đến cai sữa Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 15 Nguyễn Quang Tuyên, 2008 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học active cleaner lên sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn heo cai sữa đến 56 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Thị Kim Loan, 2006 Ảnh hưởng hàm lượng xơ, chất béo, số lần cho ăn dạng thức ăn đến thành tích sinh sản heo nái Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 17 Cao Trọng Tài, 2004 Khảo sát ảnh hưởng số lần cho ăn nái nuôi lên số tiêu tren heo heo mẹ Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn nuôi, Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 18 Trần Thị Đoan Anh, 2007 Thử nghiệm bổ sung probiotics (BET – Animal) vào thức ăn nuôi heo từ cai sữa đến hạ thịt Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Thanh Vân, 2003 Thử nghiệm dùng sản phẩm DABOMB – P thay bánh dầu đậu nành phần ăn heo từ 38 – 68 ngày tuổi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 20 Phạm Tất Thắng, 2004 Nghiên cứu sử dụng số chế phẩm thảo dược bổ sung vào thức ăn để phòng bệnh tiêu chảy kích thích tăng trưởng heo cai sữa Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 21 Đặng Minh Phước, 2005 So sánh hiệu sử dụng chế phẩm acid hữu lên sinh trưởng phòng bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 22 Nguyễn Thanh Vân, 2003 Thử nghiệm dùng sản phẩm DABOMB – P thay bánh dầu đậu nành phần ăn heo từ 38 – 68 ngày tuổi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 45 23 Nguyễn Quế Hồng, 2006 Khảo sát hiệu sử dụng acid hữu probiotics thay kháng sinh việc phòng ngừa tiêu chảy kích thích sinh trưởng heo sau cai sữa heo thịt Luận văn thạc sĩ khoa học nơng nghiệp trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 24 Vũ Thị Hương Thảo, 2007 Đánh giá hiệu việc sử dụng chế phẩm Parturaid heo nái đẻ trại chăn nuôi heo thuộc thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh II TIẾNG ANH 25 NRC,1998 Nutrient Requirements of swine, 10th rev.ed., National Academy Press, Washington, D.C 26 Whittemore, C.T., and H Yang, 1989 Physical and chemical compsiton of the body of breeding sows with differing body subcutancous fat depth at parturition, differing nutrition during lactation and differing litter size, Anim Prod., 48:203 27 Funatogawa K, Hayashi S, Shimomura H, et al (2004) "Antibacterial activity of hydrolyzable tannins derived from medicinal plants against Helicobacter pylori", (3/2010), 28 Quideau S, Varadinova T, Karagiozova D, et al (February 2004) "Main structural and stereochemical aspects of the antiherpetic activity of nonahydroxyterphenoyl-containing C-glycosidic ellagitannins", (3/2010), 29 Lü L, Liu SW, Jiang SB, Wu SG (February 2004) "Tannin inhibits HIV-1 entry by targeting gp41", (3/2010), 30 Narayanan BA, Geoffroy O, Willingham MC, Re GG, Nixon DW (March 1999) "p53/p21(WAF1/CIP1) expression and its possible role in G1 arrest and apoptosis in ellagic acid treated cancer cells", 31 Yang LL, Lee CY, Yen KY (August 2000) "Induction of apoptosis by hydrolyzable tannins from Eugenia jambos L on human leukemia cells" (3/2010), < http://www.newsfinder.org/site/more/astragalus/> 46 32 Tanimura S, Kadomoto R, Tanaka T, Zhang YJ, Kouno I, Kohno M (May 2005) “Suppression of tumor cell invasiveness by hydrolyzable tannins (plant polyphenols) via the inhibition of matrix metalloproteinase-2/-9 activity”, (3/2010), 47 PHỤ LỤC Bảng ANOVA: Số heo sơ sinh đẻ (con) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 7.40 183.80 191.20 MS 3.70 6.81 F 0.54 P 0.587 F 2.00 P 0.155 F 2.48 P 0.103 F 3.07 P 0.063 Bảng ANOVA: Số thai chết sau sinh (con) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 20.07 135.30 155.37 MS 10.03 5.01 Bảng ANOVA: Số heo sơ sinh sống (con) Source LO Error Total DF 27 29 SS 42.07 228.90 270.97 MS 21.03 8.48 Bảng ANOVA: Tỷ lệ HCSS sống (%) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 1943 8534 10478 MS 972 316 Bảng ANOVA: Số heo sơ sinh nuôi thực tế (con) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 1.40 85.30 86.70 MS 0.70 3.16 F 0.22 P 0.803 Bảng ANOVA: Số heo sống đến cai sữa 28 ngày (con) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 5.07 86.30 91.37 MS 2.53 3.20 F 0.79 P 0.463 Bảng ANOVA: Tỷ lệ nuôi sống heo đến 28 ngày (%) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 175.4 2232.3 2407.7 MS 87.7 82.7 48 F 1.06 P 0.360 Bảng ANOVA: Trọng lượng HCSS ổ (kg/ổ) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 72.0 400.2 472.2 MS 36.0 14.8 F 2.43 P 0.107 MS 0.1009 0.0727 F 1.39 P 0.267 F 0.26 P 0.772 Bảng ANOVA: TLBQ HCSS (kg/con) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 0.2017 1.9625 2.1642 10 Bảng ANOVA: TLHCSS giao nuôi (kg/ổ) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 4.19 216.37 220.56 MS 2.10 8.01 11 Bảng ANOVA: TLBQHCSS giao nuôi thực tế (kg/con) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 0.1160 1.0337 1.1497 MS 0.0580 0.0383 F 1.51 P 0.238 12 Bảng ANOVA: Trọng lượng heo cai sữa 21 ngày (kg/ổ) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 128.9 2618.7 2747.6 MS 64.5 97.0 F 0.66 P 0.523 F 0.87 P 0.432 F 0.07 P 0.931 13 Bảng ANOVA: TLHCCS 28 ngày (kg/ổ) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 234 3649 3883 MS 117 135 14 Bảng ANOVA: TLBQHCCS 28 ngày (kg/con) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 0.22 41.14 41.36 MS 0.11 1.52 49 15 Bảng ANOVA: Tăng trọng toàn ổ heo đến 28 ngày (kg/ổ) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 234 2770 3004 MS 117 103 F 1.14 P 0.334 16 Bảng ANOVA: Tăng trọng toàn ổ heo ngày (kg/ngày) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 0.299 3.533 3.832 MS 0.149 0.131 F 1.14 P 0.334 17 Bảng ANOVA: Tăng trọng tuyệt đối heo dến cai sữa 28 ngày (gam/con/ngày) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 320 34522 34842 MS 160 1279 F 0.13 P 0.883 F 1.27 P 0.296 F 1.43 P 0.256 18 Bàng ANOVA: Số ngày tiêu chảy (ngày) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 18.20 193.00 211.20 MS 9.10 7.15 18 Bảng ANOVA: Tỷ lệ ngày tiêu chảy (%) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 260.9 2458.4 2719.3 MS 130.5 91.1 19 Bảng ANOVA: Lượng thức ăn trung bình nái trước đẻ (kg/ngày) Source Lơ Error Total DF 27 29 SS 79.2 1369.2 1448.5 MS 39.6 50.7 F 0.78 P 0.468 20 Bảng ANOVA: Thức ăn bình quân nái trước đẻ (kg/con/ngày) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 1.385 6.424 7.809 MS 0.692 0.238 50 F 2.91 P 0.072 21 Bảng AOVA: Thức ăn tiêu thụ nái nuôi (kg/lô) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 2132 9692 11824 MS 1066 359 F 2.97 P 0.068 22 Bảng ANOVA: Thức ăn tiêu thụ bình quân nái nuôi (kg/con) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 2.905 9.500 12.406 MS 1.453 0.352 F 4.13 P 0.027 23 Bảng ANOVA: Lượng thức ăn bình qn sản xuất HCCS (kg/con) Source Lơ Error Total DF 27 29 SS 19.1 630.8 649.8 MS 9.5 23.4 F 0.41 P 0.669 24 Bảng ANOVA: Lượng thức ăn bình quân sản xuất kg HCCS Source Lô Error Total DF 27 29 SS 0.446 6.757 7.203 MS 0.223 0.250 F 0.89 P 0.422 F 0.87 P 0.430 25 Bảng ANOVA: Sản lượng sữa heo nái (kg) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 1080 16748 17828 MS 540 620 26 Bảng ANOVA: Trong lượng heo nái ngày sau sinh (kg) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 2992 14633 17625 MS 1496 542 F 2.76 P 0.081 27 Bảng ANOVA: Trọng lượng heo nái cai sữa (kg) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 1448 12513 13961 MS 724 463 51 F 1.56 P 0.228 28 Bảng ANOVA: Độ giảm trọng heo nái nuôi từ sau sinh đến cai sữa (kg) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 277.1 1911.9 2189.0 MS 138.5 70.8 F 1.96 P 0.161 29 Bảng ANOVA: Tỷ lệ giảm trọng heo nái từ sau sinh đến cai sữa (%) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 34.0 441.4 475.4 MS 17.0 16.3 F 1.04 P 0.367 30 Bảng ANOVA: Thời gian phối giống lại heo nái sau cai sữa (ngày) Source Lô Error Total DF 27 29 SS 12.20 63.30 75.50 MS 6.10 2.34 52 F 2.60 P 0.093 ... (2003), máy tiêu hóa heo phát tri n nhanh chức chưa hoàn thiện Sự phát tri n máy tiêu hóa heo ngồi việc gia tăng kích thước, trọng lượng, dung tích gắn liền với phát tri n, hồn chỉnh tiết HCl dịch... dẫn đến lượng HCl tự q khơng đủ làm tăng độ toan dày Do đó, không ức chế phát tri n vi sinh vật có hại, chúng phát tri n mạnh gây tiêu chảy heo (trích dẫn Nguyễn Quế Hồng, 2006) Harmon (1999),... lại heo nái dùng để dự trữ tạo sữa sau Thiếu chất dinh dưỡng giai đoạn có ảnh hưởng xấu đến phát tri n phôi thai tượng tiêu phơi, heo nái thai sống sinh mà chứa nhiều thai khô (thai gỗ) Thừa chất
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX® TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN CUỐI MANG THAI ĐẾN LẺ BẦY HEO CON , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM FEEDMAX® TRONG THỨC ĂN HEO NÁI GIAI ĐOẠN CUỐI MANG THAI ĐẾN LẺ BẦY HEO CON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay