KHẢO SÁT CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG 29

71 0 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG 2/9 Họ tên sinh viên : CHÂU NGỌC ÁNH Lớp : DH05DY Ngành : Dược Thú Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 8/2010   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** CHÂU NGỌC ÁNH KHẢO SÁT CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để áp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú Y chuyên ngành Dược Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tháng 8/2010 i   XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: CHÂU NGỌC ÁNH Tên luận văn: “KHẢO SÁT CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày: / / 2010 Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN VĂN PHÁT ii   LỜI CẢM TẠ Con xin tỏ lòng biết ơn vơ hạn đến Cha Mẹ gia đình, người hết lòng tương lai Xin chân thành cảm tạ: Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni Thú Y Cùng tồn thể quý thầy cô hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học tập Xin tỏ lòng thành kính ghi ân sâu sắc đến: Tiến sĩ Nguyễn Văn Phát Đã tận tình dạy truyền đạt nhiều kiến thức quý báu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành biết ơn: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khanh Cùng toàn thể anh chị làm Bệnh xá Thú Y giúp đỡ em thời gian thực đề tài Chân thành cảm ơn: Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9 Chú Phạm Xuân Phúc Chị Lư Ngọc Minh Châu Anh Phạm Huỳnh Cường Cùng toàn thể cán cơng nhân viên Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9 tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn lớp DH05DY giúp đỡ suốt thời gian học tập Xin chân thành cảm ơn iii   TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu: “KHẢO SÁT CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI” Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Giống 2/9 từ 22/2/2010 đến 22/6/2010 Theo dõi heo trại: 2079 Chúng tiến hành quan sát cá thể, ghi nhận triệu chứng, sau tiến hành điều trị bệnh, theo dõi hiệu điều trị Khảo sát bệnh tích, làm tiêu vi thể heo mổ khám Chúng ghi nhận kết sau: Tình hình bệnh: heo cai sữa trại khảo sát thấy có biểu bệnh chủ yếu tiêu chảy, bệnh đường hô hấp, sưng khớp bỏ ăn Tỉ lệ tiêu chảy heo chiếm 35,60 % tổng số ca bệnh Trong giai đoạn I 72,68 %, giai đoạn II 9,45 %, giai đoạn III 9,26 % Đối với tỉ lệ bệnh đường hô hấp chiếm 52,31 % tổng số ca bệnh Trong giai đoạn I 15,91 %, giai đoạn II 79,95 %, giai đoạn III 72,84 % Tỉ lệ sưng khớp chiếm 2,26 % tổng số ca bệnh Trong giai đoạn I 4,28 %, giai đoạn II 0,69 %, giai đoạn III 1,23 % Tỉ lệ bỏ ăn chiếm 9,83 % tổng số ca bệnh Trong giai đoạn I 7,13 %, giai đoạn II 9,91%, giai đoạn III 16,67 % Kết điều trị khỏi bệnh trại thời gian khảo sát đạt được: bệnh tiêu chảy có tỉ lệ khỏi bệnh chung đạt 99,17 %, hô hấp đạt 98,50 %, sưng khớp 17,39 % bỏ ăn chiếm 96,00 % Qua trình khảo sát thử kháng sinh đồ thấy vi sinh vật gây bệnh tiêu chảy heo chủ yếu E coli Salmonella chiếm tỉ lệ thấp Vi khuẩn E coli gây bệnh heo sau cai sữa trại nhạy cảm với norfloxacin 80 % Kháng sinh bị đề kháng hoàn toàn 100 % ampicillin, amoxicillin, streptomycin tobramycin Còn vi khuẩn Salmonella nhạy cảm với cephalexin, gentamycin, norfloxacin, bactrim, neomycin chiếm tỉ lệ 50 %, đề kháng 100 % với kháng sinh ampicillin, amoxicillin, kanamycin, streptomycin, tobramycin, colistin, tetracyclin iv   MỤC LỤC Trang Trang tựa i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO GIỐNG 2/9 2.1.1 Lịch sử hình thành xí nghiệp 2.1.2 Vị trí địa lý 2.1.3 Chức xí nghiệp 2.1.4 Thiết kế chuồng trại 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Công tác giống 2.1.7 Quy trình ni dưỡng chăm sóc 2.1.7.1 Thức ăn 2.1.7.2 Nước uống .6 2.1.7.3 Quy trình chăm sóc heo xí nghiệp 2.1.7.4 Quy trình tiêm phòng thú y .8 v   2.1.7.5 Quy trình vệ sinh thú y 2.2 Bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa 10 2.2.1 Đặc điểm bệnh tiêu chảy 10 2.2.2 Cơ chế sinh bệnh tiêu chảy 11 2.2.2.1 Thăng dịch bình thường ruột .11 2.2.2.2 Cơ chế sinh bệnh tiêu chảy 11 2.2.3 Nguyên nhân sinh bệnh 12 2.2.3.1 Do heo mẹ .12 2.2.3.2 Do heo 13 2.2.3.3 Do điều kiện chăm sóc ni dưỡng ngoại cảnh .13 2.2.3.4 Do dinh dưỡng 13 2.2.3.5 Do vi sinh vật 14 2.2.4 Điều trị .15 2.3 Bệnh đường hô hấp 15 2.3.1 Sinh lý hô hấp heo .15 2.3.2 Phản xạ ho 15 2.3.3 Yếu tố ảnh hưởng đến hệ hô hấp 16 2.3.3.1 Dinh dưỡng 16 2.3.3.2 Môi trường 17 2.3.3.3 Độ tuổi heo 18 2.3.3.4 Yếu tố di truyền .18 2.3.3.5 Chăm sóc quản lý 19 2.3.4 Điều trị .20 2.4 Bệnh viêm khớp 20 2.4.1 Nguyên nhân 20 2.4.2 Phòng bệnh .21 2.4.3 Điều trị .21 2.5 Heo bỏ ăn 21 2.6 LƯỢC DUYỆT MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN 21 vi   Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 3.1 Thời gian địa điểm 23 3.2 Đối tượng khảo sát 23 3.3 Nội dung khảo sát 23 3.4 Dụng cụ vật liệu .23 3.5 Phương pháp tiến hành 23 3.5.1 Đo nhiệt độ ẩm độ .23 3.5.2 Ghi nhận tỉ lệ bệnh hiệu điều trị heo tiêu chảy .24 3.5.3 Ghi nhận tỉ lệ bệnh hiệu điều trị heo có triệu chứng đường hơ hấp .24 3.5.4 Ghi nhận tỉ lệ bệnh hiệu điều trị heo có bệnh khớp 25 3.5.5 Ghi nhận tỉ lệ bệnh hiệu điều trị heo có triệu chứng bỏ ăn 25 3.5.6 Lấy mẫu xét nghiệm 26 3.5.6.1 Đối tượng lấy mẫu .26 3.5.6.2 Số lượng mẫu 26 3.5.6.3 Cách lấy mẫu 26 3.5.6.4 Ghi hồ sơ .26 3.5.7 Mổ khám ghi nhận bệnh tích heo bệnh 26 3.5.8 Nuôi cấy phân lập vi khuẩn 26 3.5.9 Chỉ tiêu khảo sát cơng thức tính 26 3.6 Xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 TÌNH HÌNH BỆNH TRÊN HEO TRONG TRẠI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 28 4.1.1 Kết nhiệt độ, ẩm độ chuồng nuôi heo cai sữa 28 4.1.2 Kết theo dõi tỉ lệ bệnh heo theo ngày tuổi tỉ lệ bệnh ngày bệnh 30 4.1.3 Kết điều trị bệnh tiêu chảy, hô hấp, khớp bỏ ăn heo .34 4.2 Kết luận ca bệnh điển hình heo mổ khám 40 vii   4.2.1 Ca thứ 1: Bệnh tiêu chảy 40 4.2.2 Ca thứ 2: Bệnh đường hô hấp 41 4.3 Kết phân lập vi khuẩn heo có bệnh tiêu chảy .42 4.3.1 Kết phân lập vi khuẩn 42 4.3.2 Kết thử kháng sinh đồ .42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .44 5.1 KẾT LUẬN 44 5.2 ĐỀ NGHỊ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 49 viii   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT FMD: Foot and Mouth Disease IM: Intramuscular injection IV: Intravenous injection MMA: Mastitis Metritis Agalactia NLTĐ: Năng lượng trao đổi PRRS: Porcin Reproductive Respiratory Syndrome SC: Subcutaneous injection SNCBA: Số ngày bỏ ăn SNCBĐHH: Số ngày bệnh đường hô hấp SNCSK: Số ngày sưng khớp SNCTC: Số ngày tiêu chảy TGĐTTB: Thời gian điều trị trung bình TGE: Transmissible Gastroenteritis TSNĐTK: Tổng số ngày điều trị khỏi ix   5.2 ĐỀ NGHỊ Tiếp tục khảo sát yếu tố tiểu khí hậu chuồng ni thời gian dài để có kết luận xác, từ có biện pháp khắc phục cải thiện tốt nhằm hạn chế bệnh Nên thường xuyên tiến hành thử kháng sinh đồ đàn heo trại để có hướng sử dụng kháng sinh phù hợp hiệu Khi điều trị cần ghi rõ số tai đánh dấu rõ ràng, ghi rõ liệu trình điều trị việc sử dụng kháng sinh Cần phải có hướng điều chỉnh khắc phục tối đa yếu tố gây trầy xước tổn thương thể thú như: cắt rốn, bấm răng, chuồng trại trình vận chuyển để hạn chế phần mầm bệnh xâm nhập qua vết thương Cần phải có chuồng cách ly riêng bệnh không bệnh 45     TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt: Võ Thị Trà An, 2010 Dược lý thú y Nhà xuất Nông nghiệp Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Võ thị Trà An, Nguyễn Hữu Tín Bùi Văn Đơng Xác định độ hoạt tính kháng khuẩn florfenicol vi khuẩn gây bệnh hô hấp heo Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y, tập XVII- số 3-2010 Nguyễn Huỳnh Anh, 2005 Khảo sát tỉ lệ nhiễm Salmonella chlolerasuis, Salmonella typhimurium phân heo theo mẹ heo cai sữa tiêu chảy Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Ấn phẩm kiến thức chăn nuôi Heo –Vol 05, Nhà xuất Thông Tấn Trang 56, 64- 68 Ấn phẩm kiến thức chăn nuôi Heo - Vol 04, Nhà xuất Thơng Tấn Trang 77 Trần Văn Chính, 2007 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 12.21 for windows Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Huy Cơng, 2006 Hóa dược_ dược lý Nhà xuất Y học Trang 141 Trần Lê An Dân, 2003 Biểu lâm sàng liên quan hô hấp bệnh tích phổi heo thịt xí nghiệp chăn nuôi công nghiệp Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh lý vật nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 10 Lê Thành Dễ, 2008 Khảo sát số bệnh thường xảy heo trung tâm giống vật nuôi Long An, Phường 6, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam 11 Phạm Thị Hạnh, 2010 Khảo sát tình hình tiêu chảy heo sau cai sữa đến 75 ngày tuổi trại Darby _CJ genetics Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam 46   12 Trần Thị Thu Hằng, 2007 Dược lực học Nhà xuất Phương Đông 13 Nguyễn Thu Hương, 2006 Khảo sát bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa đến 56 ngày tuổi trại heo giống Tà Niên, Kiên Giang Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP.HCM, Việt Nam 14 Nguyễn Thị Bích Liên, 2002 Khảo sát tiêu chảy heo sau cai sữa đến 56 ngày tuổi xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam 15 Nguyễn Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách Đại học Nông Lâm TP.HCM 16 Lưu Phương Nam, 2007 Khảo sát bệnh thường xảy heo kết điều trị trại heo Gia Phát Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam 17 Lê Thị Yến Nhi, 2006 Phân lập thử kháng sinh đồ số vi khuẩn diện khớp bị viêm heo từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam 18 Võ Văn Ninh, 2008 Kinh nghiệm nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng Trang 148, 183-184 19 Võ Văn Ninh, 2007 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng Trang 58 20 Nguyễn Văn Phát, 2008 Bài giảng Chẩn đoán bệnh học Tủ sách Đại học Nơng Lâm TP.HCM 21 Phạm Hồng Phiệt, 2006 Miễn dịch sinh lý bệnh Nhà xuất Y học 22 Nguyễn Như Pho, 2000 Nội Chẩn Tủ sách Đại học Nông Lâm TP.HCM 23 Đỗ Giang Sơn, 2008 Đánh giá hiêu sử dụng Loperamide Pure để phòng ngừa bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa giai đoạn từ 28 đến 60 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam 24 Đặng Hùng Thắng, 1999 Thống kê ứng dụng Nhà xuất bàn giáo dục Tủ sách Đại Học Nông Lâm TP.HCM 25 Nguyễn Bạch Trà, 1996 Bài giảng chăn nuôi heo Tủ sách Đại học Nông Lâm TP.HCM 47   26 Phạm Cơng Trạng, 2008 Khảo sát tình hình bệnh heo sau cai sữa từ giai đoạn 28 đến 65 ngày tuổi trại trại chăn nuôi heo giống cao sản Kim Long Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam 27 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 2000 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nông Nghiệp Tủ sách Đại học Nông Lâm TP.HCM 28 Trần Văn Viên, 2009 Tình hình bệnh hơ hấp heo 28 ngày đến 80 ngày tuổi trại chăn nuôi công nghiệp Huyện Long Thành Tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nơng Lâm TP.HCM, Việt Nam 29 Nguyễn Hồng Vũ, 2007 Khảo sát tình hình chăn ni bệnh thường xảy trại heo Gia Nam Luận văn tốt nghiệp ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Tài liệu internet: 30 T.N.Đàm Giang, “Bệnh ho” (14/08/2010) http://honque.com/HQ003/yHoc_tndGiang00 3.htm 31 “Những nguyên nhân gây cho heo tiêu chảy phương pháp phòng trị” (14/08/2010) http://longdinh.com/default.asp?act=chitiet&ID=935&catID=2   48   PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ Bảng 4.2 Tổng số ca bệnh heo cai sữa Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts TC HH KHOP BO AN Total 306 67 18 30 421 150.68 219.40 9.52 41.40 41 347 43 155.34 226.18 9.82 42.67 434 17 57.98 162 Total 364 116 84.42 530 27 3.66 15.93 23 100 1017 Chi-Sq =160.095 +105.861 + 7.551 + 3.137 + 84.157 + 64.546 + 4.732 + 0.002 + 28.967 + 11.809 + 0.756 + 7.694 = 479.307 DF = 6, P-Value = 0.000 cells with expected counts less than 5.0 So sánh khác biệt tỉ lệ bệnh tiêu chảy Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts GD1 GD2 GD3 306 41 15 149.85 154.48 57.66 Total 362 655 115 393 147 271.15 279.52 104.34 Total 421 434 162 1017 49   Chi-Sq =162.701 + 83.363 + 31.566 + 89.920 + 46.073 + 17.445 = 431.068 DF = 2, P-Value = 0.000 So sánh khác biệt tỉ lệ hô hấp Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts GD1 GD2 GD3 67 347 118 220.23 227.03 84.74 Total 532 485 354 87 44 200.77 206.97 77.26 Total 421 434 162 1017 Chi-Sq =106.612 + 63.398 + 13.051 + 116.943 + 69.542 + 14.316 = 383.861 DF = 2, P-Value = 0.000 So sánh khác biệt tỉ lệ khớp Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts GD1 GD2 GD3 18 9.52 9.82 3.66 403 431 160 411.48 424.18 158.34 Total 421 434 162 Total 23 994 1017 Chi-Sq = 7.551 + 4.732 + 0.756 + 0.175 + 0.109 + 0.017 = 13.340 DF = 2, P-Value = 0.001 cells with expected counts less than 5.0 50   So sánh khác biệt tỉ lệ bỏ ăn Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts GD1 GD2 GD3 30 43 27 41.40 42.67 15.93 Total 100 391 391 135 379.60 391.33 146.07 917 Total 421 434 162 1017 Chi-Sq = 3.137 + 0.002 + 7.694 + 0.342 + 0.000 + 0.839 = 12.016 DF = 2, P-Value = 0.002 Bảng 4.3 Tỉ lệ bệnh theo ngày tuổi Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts TC 510 203.60 HH 183 556.56 KHOP 112 55.62 BO AN 121 110.21 Total 926 58 295.07 1107 806.59 31 80.61 146 159.73 1342 25 94.33 331 257.85 19 25.77 54 51.06 429 Total 593 1621 162 321 2697 Chi-Sq =461.088 +250.733 + 57.145 + 1.056 + 190.471 +111.883 + 30.531 + 1.180 + 50.952 + 20.755 + 1.778 + 0.169 = 1177.740 DF = 6, P-Value = 0.000 51   So sánh tỉ lệ ngày tiêu chảy Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts GD1 510 210.92 GD2 58 209.49 GD3 25 172.58 Total 593 24420 24719.08 24703 24551.51 20373 20225.42 69496 24761 20398 70089 Total 24930 Chi-Sq =424.067 +109.552 +126.202 + 3.619 + 0.935 + 1.077 = 665.452 DF = 2, P-Value = 0.000 so sánh tỉ lệ ngày hô hấp Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts GD1 183 576.57 GD2 1107 572.67 GD3 331 471.76 Total 1621 24747 24353.43 23654 24188.33 20067 19926.24 68468 24761 20398 70089 Total 24930 Chi-Sq =268.657 +498.568 + 41.999 + 6.361 + 11.804 + 0.994 = 828.382 DF = 2, P-Value = 0.000 52   So sánh tỉ lệ ngày khớp Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts GD1 112 57.62 GD2 31 57.23 GD3 19 47.15 Total 162 24818 24872.38 24730 24703.77 20379 20350.85 69927 24761 20398 70089 Total 24930 Chi-Sq = 51.317 + 12.023 + 16.804 + 0.119 + 0.028 + 0.039 = 80.329 DF = 2, P-Value = 0.000 So sánh tỉ lệ ngày bỏ ăn Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts GD1 121 114.18 GD2 146 113.40 GD3 54 93.42 Total 321 24809 24815.82 24615 24647.60 20344 20304.58 69768 24761 20398 70089 Total 24930 Chi-Sq = 0.408 + 9.370 + 16.634 + 0.002 + 0.043 + 0.077 = 26.534 DF = 2, P-Value = 0.000  53   Bảng 4.4 Kết điều trị bệnh tiêu chảy Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts KHOI KHONG 305 303.46 2.54 Total 306 40 40.66 0.34 41 14 14.88 0.12 15 Total 359 362 Chi-Sq = 0.008 + 0.930 + 0.011 + 1.283 + 0.052 + 6.169 = 8.452 DF = * WARNING * cells with expected counts less than 1.0 * Chi-Square approximation probably invalid cells with expected counts less than 5.0 Bảng 4.5 Kết điều trị hô hấp Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts KHOI KHONG 66 65.99 1.01 Total 67 345 341.78 5.22 347 113 116.23 1.77 118 532 Total 524 54   Chi-Sq = 0.000 + 0.000 + 0.030 + 1.985 + 0.090 + 5.863 = 7.968 DF = 2, P-Value = 0.019 cells with expected counts less than 5.0 Bảng 4.6 Kết điều trị khớp Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts KHOI KHONG Total 14 18 3.13 14.87 0.52 2.48 3 0.35 1.65 19 23 Total Chi-Sq = 0.242 + 0.051 + 0.522 + 0.110 + 0.348 + 0.073 = 1.345 DF = * WARNING * cells with expected counts less than 1.0 * Chi-Square approximation probably invalid cells with expected counts less than 5.0 Bảng 4.7 Kết điều trị bỏ ăn Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts KHOI KHONG Total 29 30 28.80 1.20 55   41 41.28 1.72 43 26 25.92 1.08 27 Total 96 100 Chi-Sq = 0.001 + 0.033 + 0.002 + 0.046 + 0.000 + 0.006 = 0.088 DF = 2, P-Value = 0.957 cells with expected counts less than 5.0   56   PHỤ LỤC 1: VACCIN SỬ DỤNG TẠI TRẠI Cơng ty Tên vaccin MERIAL Phòng bệnh Loại vaccin Liều Đường tiêm lượng (ml/con) AFTOPOR Lở mồm long móng Nhủ dầu IM FarrowSure B Sẩy thai truyền nhiễm, Vơ hoạt IM (France) PFIZER đóng dấu, lepto CAVAC SuiShot Giả dại Chết IM (Korea) Aujeszky MERIAL Pestiffa Dịch tả Sống IM Mypravac Suis Suyễn heo Vô hoạt IM, SC Vô hoạt IM (France) HIPRA (Spain) NAVETCO Vaccine tụ huyết Tụ huyết trùng trùng heo BESTAR BSK –PS 100 PRRS IM BIOVETA ROKOVAC E.coli IM Hội chứng gầy còm IM inj.ad us Vet MERIAL Circovac sau cai sữa 57   PHỤ LỤC 2: THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRẠI Công ty Intervet Pfizer Pfizer SYVA Tên thuốc Thành phần COBACTAN Cefquinomesulphate Nhiễm khuẩn đường hô 2.5% (thế hệ 3) hấp, MMA EXCEDE Ceftiofur Crystalline Viêm phổi-màng phổi, tụ Free Acide huyết trùng, viêm đa Cefa hệ khớp Tulathromycin , Suyễn heo, viêm phổi, Monothioglycerol màng phổi DRAXXIN Chỉ định SYVAQUINOL Enrofloxacin 10% Bệnh đường hô hấp, 100 Injectable bệnh nhóm Đường Liều lượng cấp (ml/kgtt) IM ml/25 kg IM ml/20 kg IM ml/40 kg IM Colibacilus Minh Dũng ANALGIN Analgin Hắt hơi, sổ mũi, hô hấp mãn tính, cảm sốt Minh Dũng TYLOGENTA Tylosin Tartrate, IM ml/20 40 kg ml/5 -10 kg Viêm dày ruột, tiêu Gentamycin Sulfat chảy phân trắng, viêm màng phổi, phó thương IM ml/15 kg hàn KEPRO L.S Lincomycin, Viêm khớp truyền INJECTION Spectinomycine nhiễm, viêm phổi Mycoplasma, viêm ruột IM, SC ml/10 kg vi khuẩn MERIAL SUANOVIL 20 Spiramycin Sưng khớp, nhiễm trùng phổi, ho, nhiễm trùng dày ruột 58 IM ml/8 kg   Minh Dũng MD 101 STOP Bacillus subtilis Bảo vệ niêm mạc ruột, điều trị tiêu chảy Minh Dũng DEXA 100 Dexamethasone Chống dị ứng, chống sodium viêm, phối hợp với kháng sinh               59 Uống IM, IV,SC g/5 kg 2-4 ml/con ... LUẬN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ xi Chương MỞ ĐẦU... Văn Khanh Cùng toàn thể anh chị làm Bệnh xá Thú Y giúp đỡ em thời gian thực đề tài Chân thành cảm ơn: Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Chăn Nuôi Heo Giống 2/9 Chú Phạm Xuân Phúc Chị Lư Ngọc Minh Châu Anh. .. (n=10) .42 x   DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Dạ dày loét, xuất huyết 41 Hình 4.2 Heo tiêu chảy phân vàng 41 Hình 4.3 Heo xuất huyết mũi 41 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG 29 , KHẢO SÁT CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN HEO TỪ GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay