ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM NẤM MEN DIAMOND V LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GÀ THỊT

72 1 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM NẤM MEN DIAMOND V LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GÀ THỊT Sinh viên thực hiện: BÙI VIẾT HÙNG Lớp DH05TY Ngành: Thú Y Niên khoá: 2005 - 2010 THÁNG 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** BÙI VIẾT HÙNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM NẤM MEN DIAMOND V LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GÀ THỊT Khoá luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn PGS.TS BÙI HUY NHƯ PHÚC KS LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG THÁNG 08/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Bùi Viết Hùng Tên luận văn: “Ảnh hưởng chế phẩm nấm men Diamond V lên sinh trưởng phát triển Gà Thịt” Đã hoàn thành sửa chữa luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi – Thú y ngày ……………… Giáo viên hướng dẫn PGS.TS BÙI HUY NHƯ PHÚC ii LỜI CẢM TẠ Trọn đời ghi nhớ công lao sinh thành dưỡng dục cha mẹ Thành kính ghi ơn PGS.TS Bùi Huy Như Phúc, KS Lê Thị Ngọc Hương tận tình giúp đỡ, động viên, hướng dẫn tơi học tập thực luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Chăn Ni - Thú Y tồn thể q thầy Khoa tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian em học tập trường Ban giám đốc công ty TNHH Japfa Comfeed Long An: Anh Phạm Quốc Huy giám đốc phận gia cơng Anh Nguyễn Văn Cơng phó giám đốc kĩ thuật Anh Nguyễn Tấn Tam quản lý trại gia công khu vực Đồng Nai Các anh Phan Thanh Lực, Đỗ Thanh Vũ quản lý trại Bến Cát toàn thể nhân viên trại giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi trình thực tập trại Cảm ơn tập thể lớp DH05TY tất bạn bè giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình thực đề tài Sinh viên thực Bùi Viết Hùng iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng chế phẩm nấm men Diamond V lên sinh trưởng phát triển Gà Thịt” thực Trại gia công gà thịt công ty Japfa Comfeed Long An Bình Dương thời gian từ 22/03/2010 đến 11/07/2010 Tổng số 1800 gà thịt công nghiệp ngày tuổi chia cho lô với lần lập lại cho lô, lần lập lại 100 gà, thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố Sau 43 ngày thí nghiệm tăng trọng tích lũy bình qn gà lô bổ sung 2,5 kg/tấn 2745,4 g/con, lô bổ sung kg/tấn 2807,7 g/con, lô đối chứng 2590,1 g/con Sự khác biệt lô bổ sung kg/tấn lơ đối chứng có ý nghĩa mặt thống kê với P 0,05 TL móc hàm (%) 81,713 ± 1,541 83,490 ± 1,036 83,288 ± 2,227 > 0,05 TL quày thịt (%) 71,635 ± 2,071 74,76 ± 3,098 74,312 ± 1,246 > 0,05 4.5 HIỆU QUẢ KINH TẾ Chi phí đầu tư cho giống, thú y, điện nước, nhân công, chuồng trại giống lơ thí nghiệm Do đánh giá hiệu kinh tế lô dựa vào khác biệt chi phí thức ăn cho tăng trọng gà lơ thí nghiệm Bảng 4.7 Giá thành kg thức ăn cho gà(đồng/kg) Giai đoạn - 14 14 - 28 28 - 42 Lô I(ĐC) 7554 7249 6887 Lô II 7610 7305 6943 Lô III 7629 7324 6962 Lượng thức ăn giai đoạn – 14 ngày chiếm khoảng 17 %, giai đoạn 15 – 28 ngày chiếm khoảng 27 % giai đoạn 29 – 43 ngày khoảng 56 % tổng lượng thức ăn tồn thí nghiệm Từ chúng tơi tính tốn chi phí thức ăn trung bình cho kg tăng trọng lô Bảng 4.8 50 Bảng 4.8 Chi phí thức ăn cho kg tăng trọng (đ/kg) Giai đoạn Lô I(ĐC) Lô II Lô III - 14 12304 12304 12900 15 - 28 11598 11802 11573 29 - 43 14150 13339 13090 - 43 13147 12748 12648 100 96,962 96,203 So sánh (%) Từ kết Bảng 4.8 nhận thấy suốt thời gian thí nghiệm 43 ngày, chi phí thức ăn lô I cao lô II 399,41 đồng cao lô III 499,18 đồng cho kg tăng trọng Như bổ sung chế phẩm nấm men Diamond V vào phần thức ăn gà thịt mang lại hiệu kinh tế định So sánh cho thấy lơ III có hiệu kinh tế cao 51 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian tiến hành thí nghiệm rút số kết luận sau: Khẩu phần thức ăn gà thịt công nghiệp bổ sung Diamond V với tỉ lệ 2,5 kg/tấn làm tăng % trọng lượng bình quân, 6,1 % TTTĐ gà có HSBCTA thấp 3,08 % so với lô đối chứng Khẩu phần thức ăn bổ sung sung Diamond V với tỉ lệ kg/tấn giúp cải thiện % trọng lượng, 8,5 % TTTĐ có HSBCTA thấp 4,47 % so với lô đối chứng Lượng thức ăn tiêu thụ tăng 2,7 % 3,7 % so với lô đối chứng bổ sung Diamond V với tỉ lệ 2,5 kg/tấn kg/tấn vào phần thức ăn Tỉ lệ sống tích lũy khơng có khác biệt lơ thí nghiệm Hiệu kinh tế cao lô bổ sung Diamond V với tỉ lệ kg/tấn, lô bổ sung 2,5 kg/tấn thấp lô đối chứng 5.2 Đề nghị Nên bổ sung chế phẩm Diamond V với tỉ lệ kg/tấn vào phần thức ăn gà thịt để làm tăng sức sản xuất, giảm chi phí thức ăn cho kg tăng trọng thu hiệu kinh tế cao Tiếp tục thử nghiệm bổ sung chế phẩm Diamond V với tỉ lệ khác điều kiện khác quy mô lớn để xác định rõ mức độ ảnh hưởng Diamond V gà thịt Nghiên cữu kỹ ảnh hưởng chế phẩm nấm men Diamond V hệ vi sinh vật đường ruột tiêu sinh hóa máu để kiểm tra mức độ cải thiện sức khỏe, chống lại độc tố thức ăn bệnh đường tiêu hóa gà thịt 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Hữu Cường, Bùi Đức Lũng, Đoàn Xuân Trúc, 2004 Ảnh hưởng mật độ nuôi gà Broiler (siêu thịt) đến suất, chất lượng thịt gà nuôi Miền Bắc Việt Nam Tạp chí Chăn ni (64): – 12 Trần Tiến Đại, 2009 Thử nghiệm bổ sung chế phẩm nấm men Celcon-5 thức ăn heo thịt heo nái nuôi Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chăn ni, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Võ Thị Thúy Diễm, 2001 Ảnh hưởng chế phẩm nấm men Diamond V heo nái chửa kỳ II lúc cai sữa heo theo mẹ Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chăn ni, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Tuyển, Phạm Văn Ty, 2009 Vi sinh vật học Tái lần thứ Nhà xuất Giáo dục, 519 trang Nguyễn Thị Thu Hằng, 2008 Khảo sát ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng số yếu tố lên phát triển nấm men Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces boulardii Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ Sinh học, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Đậu Ngọc Hào, Phạm Minh Hằng, 1999 Nghiên cứu sử dụng chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae dạng sống bổ sung thức ăn cho gà nhằm giảm tác hại Aflatoxin Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y 4: 72 – 76 Đậu Ngọc Hào, Phạm Minh Hằng, 2000 Một số đặc tính chọn lọc chủng nấm men S cerevisiae sử dụng bổ sung vào thức ăn phòng chống tác hại Aflatoxin bệnh đường tiêu hóa Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y Tập VII 1: 57 – 62 53 Đậu Ngọc Hào, Phạm Minh Hằng, Lê Thị Ngọc Diệp, 2000 Ảnh hưởng chế phẩm S cerevisiae lợn bú mẹ lợn sau cai sữa Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y Tập VII 4: 63 – 67 Nguyễn Đức Hưng, 2006 Giáo trình Chăn ni gia cầm Tủ sách Trường Đại học Nông Lâm Huế, 195 trang 10 Bùi Đức Lũng, 2004 Kỹ thuật nuôi gà thịt công nghiệp thả vườn Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 200 trang 11 Bùi Đức Lũng, 2004 Nuôi gà thịt (Broiler) công nghiệp lông màu thả vườn suất cao Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 100 trang 12 Bùi Đức Lũng, Lê Hồng Mận, 1999 Thức ăn nuôi dưỡng gia cầm Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, Việt Nam, 280 trang 13 Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu Đồn, Hồng Thanh, 2009 Giáo trình chăn nuôi gia cầm Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 300 trang 14 Lê Hồng Mận, 2002 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà công nghiệp Nhà xuất Lao động xã hội, 164 trang 15 Melekhin G.P Gridin I., 1989, Sinh lý gia cầm (Lê Hồng Mận Bùi Lan Hương Minh dịch) Nhà xuất Nông nghiệp, 287 trang 16 Bùi Xuân Mến 2007, Giáo trình Chăn nuôi gia cầm Tủ sách Trường Đại học Cần Thơ, 95 trang 17 Nguyễn Thị Mỹ Nữ, 2009 Thử nghiệm so sánh hiệu bổ sung chế phẩm nấm men Celcon-5 Enzyme Phytase thức ăn gà thịt Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chăn nuôi, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Lương Đức Phẩm, 2009 Nấm men công nghiệp In lần thứ 2, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 331 trang 54 19 Trần Xuân Tân, 2010 Thử nghiệm chế phẩm Biomin@ P.E.P 125 Poultry thức ăn gà thịt công nghiệp Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 20 Võ Bá Thọ, 1996 Kỹ thuật nuôi gà thịt thương phẩm Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, Việt Nam 117 trang 21 Hồ Trung Thông Hồ Lê Quỳnh Châu, 2009 Nghiên cứu khả sống môi trường đường tiêu hóa động vật số chủng vi sinh vật nhằm bước chọn lọc nguyên liệu sản xuất probiotics Tạp chí Khoa học Đại học Huế 55: 81-94 22 Trung tâm nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu, Viện Khoa học Khí Tượng Thủy Văn Mơi trường, 2010 Thơng báo dự báo khí hậu năm 2010.< http://www.imh.ac.vn/c_tt_chuyen_nganh/cd_thongbao_kt_nongnghiep/ > 23 Lại Minh Tuấn, 2005 Sử dụng nấm men S cerevisiae nuôi tôm thương phẩm Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nuôi trồng Thủy Sản, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 24 Nguyễn Khắc Tuấn, 1996 Vi sinh vật học (Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Chăn ni – Thú y), Nhà xuất Nông nghiệp, 1996, 302 trang 25 Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, Ban Nông – Lâm nghiệp, 1970 Nấm men dùng chăn nuôi lợn, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 258 trang TIẾNG NƯỚC NGOÀI 26 Bradley G L and Savage T.F., 1995 The effect of autoclaving a yeast culture of Saccharomyces cerevisiae on poult performance and retention of gross energy, and selected minerals Anim Feed Sci Technol 55:1-7 55 27 Brummer M., Rensburg C.J.V and Moran C.A., 2010 Saccharomyces cerevisiae cell wall products: The effects on gut morphology and performance of broiler chickens South African Journal of Animal Science 40 (1): 14 – 21 28 Dimcho D., Svetlana B., Tsvetomira S., Tatiana V., 2005 Effect of feeding Lactina probiotic on performance, some blood parameters and caecal microflora of mule ducklings Trakia J Sci (2): 22-28 29 El-Husseiny O.M., Abdallah A.G and Abdel-Latif K.O., 2008 The influence of biological feed additives on broiler performance International Journal of Poultry Science 7(9): 862-871 30 El Barkouky E.M, Mohamed F.R., Atta A.M., Abu Taleb A.M., El Menawey M.A and Hatab M.H., 2010 Effect of Saccharomyces cerevisiae and Vitamin C supplementation on performance Of broilers subjected to Ochratoxin a Contamination Egypt Poult Sci Vol 30 (I): 89-113 31 Gao J., Zhang H.J., Yu S.H., Wu S.G., Yoon I., Quigley J., Gao Y.P., and Qi G.H., 2008 Effects of Yeast Culture in Broiler Diets on Performance and Immunomodulatory Functions Poultry Science 87:1377–1384 32 Heugten V.E., Funderburke D.W and Dorton K.L., 2003 Growth performance, nutrient digestibility, and fecal microflora in weanling pigs fed live yeast J Anim Sci 81:1004-1012 33 Ivanov, 2004 Testing a probiotic mixture for broiler chickens Poultry Int., 43: 44-47 34 Kamalzadeh A., Hosseini A and Moradi S., 2009 Effects of yeast glucomannan on performance of broiler chickens Int J Agric Biol., 11: 49–53 56 35 Kernal CELIK, Muzaffer DENLI and Orhan Ozturkcan, 2001 The Effect of S cerevisiae and Flavomycin on Broiler Growth Performance Pakistan Journal of Biological Sciences (11): 1415 – 1417 36 Kornegay E T., Rhein-Welker D., Lindemann M.D., and Wood C.M., 1995 Performance and nutrient digestibility in weanling pigs as influenced by yeast culture additions to starter diets containing dried whey or one of two fiber sources J Anim Sci 73:1381–1389 37 Mathew G., Chattin S.E., Robbins C.M and Golden D.A., 2010 Effects of a direct-fed yeast culture on enteric microbial populations, fermentation acids, and performance of weanling pigs J Anim Sci 76:2138-2145 38 Ohta A., Ohtsuki M., Baba S., Adachi T., Sakata T., and Sakaguchi E., 1995 Calcium and magnesium absorption from the colon and rectum are increased in rats fed fructooligosaccharides J Nutr 125:2417–2424 39 Oyedeji J.O., Ajayi H.I and Egere T., 2008 The Effects of Increasing Levels of Yeast Culture (Levucel SB) in a high Fibre-Diet on Performance and Nutrient Retention of Broiler Chicks Asian Journal Poultry Science (11): 53 – 57 40 Paryad A and Mahmoudi M 2008 Effect of different levels of supplemental yeast (Saccharomyces cerevisiae) on performance, blood constituents and carcass characteristics of broiler chicks African Journal of Agricultural Research Vol (12): 835-842 41 Saadia M, Hassanein and Nagla K., Soliman, 2010 Effect of Probiotic (Saccharomyces cerevisiae) Adding to Diets on Intestinal Microflora and Performance of Hy-Line Layers Hens Journal of American Science 6(11): 159-169 57 42 Shareef M and Al-Dabbagh A.S.A., 2009 Effect of probiotic (Saccharomyces cerevisiae) on performance of broiler chicks Iraqi Journal of Veterinary Sciences, Vol 23, Supplement I: 23-29 43 Shen Y.B., Piao X.S., Kim S.W., Wang L., Liu P., Yoon I and Zhen Y.G., 2009 Effects of yeast culture supplementation on growth performance, intestinal health, and immune response of nursery pigs J Anim Sci Published Online Apr 24, 2009 44 SuzanYalỗn, SakineYalỗin, Durali Koỗak, 1993 Effect of dietary baker's yeast on meat quality of broiler chicks A U Vet Fak Der 40 (4): 577-585 45 Thayer R H., and Jackson C.D., 1978 Improving phytate phosphorus utilization by poultry with live yeast culture Pages 131–139 in Res Rep MP-103 Oklahoma Agricultural Experiment Station, Stillwater 46 Tonkinson L.V., Gleaves E.W., Dunkelgod K.E., Thayer R.H., Simy R.I., and Morrison R.D., 1965 Fatty acid digestibility in laying hens fed yeast culture Poult Sci 44:159–164 47 Zhang W, Lee, B.D., Lee S.K., Lee K.W., An G.H., Song K.B and Lee C.H., 2005 Effects of yeast (Saccharomyces cerevisiae) cell components on growth performance, meat quality, and ileal mucosa development of broiler chicks Poultry Science 84:1015–1021 58 PHỤ LỤC Bảng ANOVA Trọng lượng bình quân ngày tuổi Analysis of Variance for TLBQ Source DF SS MS LO 0.12 0.06 Error 15 19.73 1.32 Total 17 19.85 Bảng ANOVA Trọng lượng bình quân ngày tuổi F 0.05 Analysis of Variance for TLBQ Source DF SS MS F LO 46.7 23.4 1.48 Error 15 236.4 15.8 Total 17 283.2 Bảng ANOVA Trọng lượng bình quân 14 ngày tuổi Analysis of Variance for TLBQ Source DF SS MS F LO 818 409 0.54 Error 15 11409 761 Total 17 12227 Bảng ANOVA Trọng lượng bình quân 21 ngày tuổi Analysis of Variance for TLBQ Source DF SS MS F LO 10119 5060 3.69 Error 15 20575 1372 Total 17 30694 Bảng ANOVA Trọng lượng bình quân 28 ngày tuổi Analysis of Variance for TLBQ Source DF SS MS F LO 13144 6572 4.85 Error 15 20317 1354 Total 17 33461 Bảng ANOVA Trọng lượng bình quân 36 ngày tuổi Analysis of Variance for TLBQ Source DF SS MS F LO 76400 38200 11.96 Error 15 47891 3193 Total 17 124291 Bảng ANOVA Tăng trọng tuyệt đối bình quân – ngày tuổi Analysis of Variance for TT NGAY Source DF SS MS LO 1.050 0.525 Error 15 5.051 0.337 Total 17 6.100 59 F 1.56 P 0.956 P 0.258 P 0.595 P 0.050 P 0.024 P 0.001 P 0.243 Bảng ANOVA Tăng trọng tuyệt đối bình quân – 14 ngày tuổi Analysis of Variance for TT NGAY Source DF SS MS F P LO 12.3 6.2 0.44 0.651 Error 15 209.3 14.0 Total 17 221.6 Bảng ANOVA Tăng trọng tuyệt đối bình quân 15 – 21 ngày tuổi Analysis of Variance for TT NGAY Source DF SS MS F P LO 141.9 70.9 1.45 0.266 Error 15 733.5 48.9 Total 17 875.4 Bảng ANOVA Tăng trọng tuyệt đối bình quân 22 – 28 ngày tuổi Analysis of Variance for TT NGAY Source DF SS MS F P LO 7.0 3.5 0.14 0.871 Error 15 378.1 25.2 Total 17 385.1 Bảng ANOVA Tăng trọng tuyệt đối bình quân 29 – 36 ngày tuổi Analysis of Variance for TT NGAY Source DF SS MS F P LO 409.6 204.8 4.00 0.040 Error 15 767.3 51.2 Total 17 1176.9 Bảng ANOVA Tăng trọng tuyệt đối bình quân 37 – 43 ngày tuổi Analysis of Variance for TT NGAY Source DF SS MS F P LO 261.0 130.5 3.36 0.062 Error 15 583.1 38.9 Total 17 844.1 Bảng ANOVA Tăng trọng tuyệt đối bình quân – 43 ngày tuổi Analysis of Variance for TT NGAY Source DF SS MS LO 81.64 40.82 Error 15 36.52 2.43 Total 17 118.16 F 16.76 P 0.000 Bảng ANOVA Trọng lượng bình quân 43 ngày tuổi Analysis of Variance for TLBQ Source DF SS MS F P LO 150701 75350 16.55 0.000 Error 15 68312 4554 Total 17 219013 Bảng ANOVA Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân – ngày tuổi Analysis of Variance for LUONG AN Source DF SS MS LO 0.309 0.154 Error 15 4.814 0.321 Total 17 5.123 60 F 0.48 P 0.627 Bảng ANOVA Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân – 14 ngày tuổi Analysis of Variance for LUONG AN Source DF SS MS F P LO 63.8 31.9 3.10 0.075 Error 15 154.3 10.3 Total 17 218.1 Bảng ANOVA Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân 15 – 21 ngày tuổi Analysis of Variance for LUONG AN Source DF SS MS F P LO 129.2 64.6 1.91 0.183 Error 15 508.0 33.9 Total 17 637.2 Bảng ANOVA Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân 22 – 28 ngày tuổi Analysis of Variance for LUONG AN Source DF SS MS F P LO 85.1 42.5 0.88 0.437 Error 15 728.5 48.6 Total 17 813.5 Bảng ANOVA Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân 29 – 36 ngày tuổi Analysis of Variance for LUONG AN Source DF SS MS F P LO 97.2 48.6 0.74 0.494 Error 15 985.7 65.7 Bảng ANOVA Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân 37 – 43 ngày tuổi Analysis of Variance for LUONG AN Source DF SS MS F P LO 60.0 30.0 0.73 0.498 Error 15 615.6 41.0 Total 17 675.6 Bảng ANOVA Lượng thức ăn tiêu thụ bình quân – 43 ngày tuổi Analysis of Variance for LUONG AN Source DF SS MS LO 57.2 28.6 Error 15 251.1 16.7 Total 17 308.3 Bảng ANOVA HSBCTA – ngày tuổi Analysis of Variance for FCR Source DF SS MS LO 0.00716 0.00358 Error 15 0.09632 0.00642 Total 17 0.10348 Bảng ANOVA HSBCTA – 14 ngày tuổi Analysis of Variance for FCR Source DF SS MS LO 0.0458 0.0229 Error 15 0.7060 0.0471 Total 17 0.7518 61 F 1.71 P 0.215 F 0.56 P 0.584 F 0.49 P 0.624 Bảng ANOVA HSBCTA 15 – 21 ngày tuổi Analysis of Variance for FCR Source DF SS MS LO 0.0574 0.0287 Error 15 0.3544 0.0236 Total 17 0.4118 Bảng ANOVA HSBCTA 22 – 28 ngày tuổi Analysis of Variance for FCR Source DF SS MS LO 0.0121 0.0061 Error 15 0.2931 0.0195 Total 17 0.3052 Bảng ANOVA HSBCTA 29 – 36 ngày tuổi Analysis of Variance for FCR Source DF SS MS LO 0.1147 0.0574 Error 15 0.2683 0.0179 Total 17 0.3830 Bảng ANOVA HSBCTA 37 – 43 ngày tuổi Analysis of Variance for FCR Source DF SS MS LO 0.1724 0.0862 Error 15 0.5426 0.0362 Total 17 0.7151 Bảng ANOVA HSBCTA – 43 ngày tuổi Analysis of Variance for FCR Source DF SS MS LO 0.02292 0.01146 Error 15 0.03197 0.00213 Total 17 0.05489 Bảng ANOVA Trọng lượng sống Analysis of Variance for TLS Source DF SS MS LO 179511 89756 Error 15 2572600 171507 Total 17 2752111 Bảng ANOVA Tỉ lệ móc hàm Analysis of Variance for TLMH Source DF SS MS LO 11.36 5.68 Error 15 42.02 2.80 Total 17 53.38 Bảng ANOVA Tỉ lệ quầy thịt Analysis of Variance for TLQT Source DF SS MS LO 34.26 17.13 Error 15 77.20 5.15 Total 17 111.46 62 F 1.21 P 0.325 F 0.31 P 0.738 F 3.21 P 0.069 F 2.38 P 0.126 F 5.38 P 0.017 F 0.52 P 0.603 F 2.03 P 0.166 F 3.33 P 0.064 Bảng ANOVA Tỉ lệ sống – ngày tuổi Analysis of Variance for TLS Source DF SS MS LO 0.1111 0.0556 Error 15 0.8333 0.0556 Total 17 0.9444 Bảng ANOVA Tỉ lệ sống – 14 ngày tuổi Analysis of Variance for TLS Source DF SS MS LO 0.111 0.056 Error 15 3.000 0.200 Total 17 3.111 Bảng ANOVA Tỉ lệ sống 15 – 21 ngày tuổi Analysis of Variance for TLS Source DF SS MS LO 0.333 0.167 Error 15 8.167 0.544 Total 17 8.500 Bảng ANOVA Tỉ lệ sống 22 – 28 ngày tuổi Analysis of Variance for TLS Source DF SS MS LO 0.000 0.000 Error 15 10.000 0.667 Total 17 10.000 Bảng ANOVA Tỉ lệ sống 29 – 36 ngày tuổi Analysis of Variance for TLS Source DF SS MS LO 0.111 0.056 Error 15 11.000 0.733 Total 17 11.111 Bảng ANOVA Tỉ lệ sống 37 - 43 ngày tuổi Analysis of Variance for TLS Source DF SS MS LO 0.33 0.17 Error 15 29.67 1.98 Total 17 30.00 63 F 1.00 P 0.391 F 0.28 P 0.761 F 0.31 P 0.741 F 0.00 P 1.000 F 0.08 P 0.927 F 0.08 P 0.920 ... cầu thực Chương TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược nấm men .3 2.1.1 Đặc điểm chung nấm men 2.1.2 Cơ sở việc sử dụng nấm men sản xuất chế biến thức ăn 2.1.2.1 Những... hệ số biến chuyển thức ăn khả sản xuất thịt Chương TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược nấm men 2.1.1 Đặc điểm chung nấm men Nấm men loại vi sinh vật có cấu tạo đơn bào, khơng di động sinh sản chủ yếu phương
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM NẤM MEN DIAMOND V LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GÀ THỊT , ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM NẤM MEN DIAMOND V LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GÀ THỊT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay