ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM TỎI, NGHỆ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG HEO CON GIAI ĐOẠN TỪ 30 ĐẾN 90 NGÀY TUỔI

62 0 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM TỎI, NGHỆ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG HEO CON GIAI ĐOẠN TỪ 30 ĐẾN 90 NGÀY TUỔI Sinh viên thực hiện: BÙI VĂN MINH BẢO Lớp: DH06CN Nghành: Chăn Nuôi Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** BÙI VĂN MINH BẢO ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM TỎI, NGHỆ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG HEO CON GIAI ĐOẠN TỪ 30 ĐẾN 90 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ KIM LOAN Tháng 08/2010 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tâp: Bùi Văn Minh Bảo Tên luận văn: Ảnh hưởng chế phẩm tỏi, nghệ lên tăng trưởng heo giai đoạn từ 30 đến 90 ngày tuổi” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày i LỜI CẢM TẠ Kính dâng lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ hết lòng ni dạy cho có ngày hôm Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi Thú Y, mơn Chăn Ni Chun Khoa tồn thể q thầy tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc: ThS Nguyễn Thị Kim Loan tận tình hướng dẫn tơi thực hồn thành đề tài bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Chú Nguyễn Hữu Nhiệm chủ trại heo gia đình giúp đỡ thời gian thực đề tài trại Xin cám ơn bạn lớp Chăn Nuôi 32 động viên, chia khó khăn suốt thời gian học tập thực đề tài Bùi Văn Minh Bảo ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu: “Ảnh hưởng chế phẩm tỏi, nghệ lên tăng trưởng heo giai đoạn từ 30 đến 90 ngày tuổi” đựơc tiến hành từ 04/2010 đến 06/2010 trại heo Tân Uyên, xã Tân Lập, huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố, qua khảo sát 64 heo từ 30 đến 90 ngày tuổi bố trí vào lơ (mỗi lơ 16 con): lô 1(0,3% nghệ), lô (0,3% tỏi), lô (0,3% tỏi – nghệ), lô (đối chứng) Kết thu được: Các tiêu tăng trưởng Tăng trọng bình qn tăng trọng tuyệt đối lơ cao (29,72 kg/con; 495,29 g/con/ngày) Xếp theo thứ tự giảm dần tăng trọng bình qn lơ sau: lô > lô > lô Lượng thức ăn tiêu thụ cao lô (894,48 g/con/ngày) Xếp theo thứ tự giảm dần lượng thức ăn tiêu thụ lô sau: lô > lô > lô Hệ số chuyển hóa thức ăn cao lơ (1,91 kgTA/kgTT) Xếp theo thứ tự giảm dần hệ số chuyển hóa thức ăn lơ sau: lơ > lô > lô Các tiêu sức khỏe đàn heo thí nghiệm Tỷ lệ ngày tiêu chảy lô cao (5,94 %) Xếp theo thứ tự giảm dần tỷ lệ ngày tiêu chảy lô sau: lô > lô > lô Tỷ lệ ngày ho cao lô (3,75 %) Xếp theo thứ tự giảm dần tỷ lệ ngày ho lô sau: lô > lô > lô Tỷ lệ ngày bệnh khác cao lô (1,77 %) Xếp theo thứ tự giảm dần tỷ lệ ngày bệnh khác lô sau: lô1 > lô > lô Chỉ têu kinh tế Nếu coi chi phí thức ăn, chế phẩm thuốc thú y điều trị lơ đối chứng 100 % chi phí lô bổ sung chế phẩm giảm là: lô > lô > lô iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách hình vi Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 CHẾ PHẨM TỎI, NGHỆ 2.1.1 Cây tỏi công dụng 2.1.1.1 Đặc điểm 2.1.1.2 Thành phần hóa học 2.1.1.3 Công dụng 2.1.2 Cây nghệ công dụng 2.1.2.1 Đặc điểm 2.1.2.2 Thành phần hóa học 2.1.2.3 Công dụng 2.2 ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ HEO CAI SỮA 2.2.1 Khái niệm tiêu hóa hấp thu 2.2.2 Sinh lý heo cai sữa 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC iv 2.3.1 Khái niệm 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng 2.3.2.1 Yếu tố di truyền 2.3.2.2 Yếu tố ngoại cảnh 10 2.4.NUÔI DƯỠNG HEO THỊT 10 2.5 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRẠI HEO TÂN UYÊN 11 2.5.1 Vị trí địa lý 11 2.5.2 Lịch sử phát triển chức 12 2.5.2.1 Lịch sử phát triển 12 2.5.2.2 Chức 12 2.5.3 Cô cấu tổ chức trại 12 2.5.4 Công tác giống 12 2.5.5 Cơ cấu đàn 12 2.5.6 Chuồng trại 13 2.5.6.1 Khu nái khô mang thai 13 2.5.6.2 Khu chuồng nái đẻ 13 2.5.6.3 Khu chuồng heo cai sữa 13 2.5.6.4 Khu chuồng hậu bị 13 2.5.6.5 Khu chuồng heo thịt 14 2.5.6.6 Khu chuồng đực giống 14 2.5.6.7 Cơng tác thú y quy trình tiêm phòng 14 2.5.6.7.1Quy trình vệ sinh thú y 14 2.5.6.7.2 Quy trình tiêm phòng 14 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 16 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 16 3.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 16 3.3 BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 17 3.3.1 Đối tượng thí nghiệm 17 3.3.2 Bố trí thí nghệm 17 v 3.3.3 Thức ăn thí nghiệm 17 3.3.4 Nhiệt độ độ ẩm 17 3.4 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 18 3.5 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 18 3.5.1 Trọng lượng 18 3.5.1.1 Trọng lượng bình quân 18 3.5.1.2 Tăng trọng bình quân 18 3.5.1.3 Tăng trọng tuyệt đối 18 3.5.2 Khả sử dụng thức ăn 19 3.5.2.1 Lượng thức ăn tiêu thụ 19 3.5.2.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn 19 3.5.3 Tình trạng sức khỏe heo thí nghiệm 19 3.5.3.1 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 19 3.5.3.2 Tỷ lệ ngày bệnh ho 19 3.5.3.3 Tỷ lệ ngày bệnh khác 19 3.5.4 Hiệu kinh tế 19 3.6 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 19 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 CÁC CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG 20 4.1.1 Trọng lượng bình quân giai đoạn 20 4.1.2 Tăng trọng bình quân qua giai đoạn 22 4.1.3 Tăng trọng tuyệt đối qua giai đoạn 25 4.2 KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THỨC ĂN 27 4.2.1 Lượng thức ăn tiêu thụ 27 4.2.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn 29 4.3 CÁC CHỈ TÊU TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE HEO THÍ NGHIỆM 31 4.3.1 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 31 4.3.2 Tỷ lệ ngày bệnh ho 33 4.3.3 Tỷ lệ ngày bệnh khác 35 vi 4.5 CHỈ TIÊU KINH TẾ 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 43 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Cây tỏi Hình 2.2 Củ tỏi Hình 2.3 Củ nghệ Hình 2.4 Cây nghệ viii TLNCBK (% ) 3,54 3,33 3,13 3.5 2,71 2.5 1,77 1,67 1,56 1,35 1.5 0.5 TLNCBK1 LÔ TLNCBK2 Biểu đồ 4.8 Tỷ lệ ngày bệnh khác Qua Bảng 4.8 Biểu đồ 4.8 cho thấy: Chúng tơi khơng nhận thấy có bệnh khác đàn heo thí nghiệm giai đoạn 30 đến 60 ngày tuổi Ở giai đoạn 61 đến 90 ngày tuổi tỷ lệ bệnh khác cao lô (3,54 %) thấp lô (2,71 %) Qua xử lý thống kê cho thấy khác khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Ở giai đoạn 30 đến 90 ngày tuổi tỷ lệ bệnh khác cao lô (1,77 %) thấp lô (1,35 %) Qua xử lý thống kê cho thấy khác có ý nghĩa với P > 0,05 So với Phạm Thị Nguyên (2007), tỷ lệ ngày bệnh khác thấp 1,18 Kết thấp kết Theo kết trên, nhận thấy việc bổ sung nghệ vào thức ăn với hàm lượng 0,3 % cho kết tỷ lệ ngày tiêu chảy thấp nhất, việc bổ sung tỏi vào thức ăn với hàm lượng 0,3 % cho kết tỷ lệ ngày ho tỷ lệ ngày bệnh khác thấp 36 4.5 CHỈ TIÊU KINH TẾ Khi tính chi phí cho kg tăng trọng, chúng tơi xem chi phí giống, vaccine, khấu hao chuồng trại, cơng chăm sóc quản lý nhau, tính chi phí sản suất bao gồm chi phí thức ăn bản, chế phẩm bổ sung thuốc thú y cho lơ thí nghiệm Giá thức ăn, thuốc thú y trại cung cấp thời điểm thí nghiệm Giá thức ăn 9.800 đồng/kg Giá chế phẩm tỏi = nghệ = hỗn hợp tỏi – nghệ: 100.000 đồng/kg Chi phí điều trị: 3.200 đồng/ngày điều trị Chi phí thức ăn bản, chế phẩm bổ sung thuốc thú y (chi phí (*) )cho kg tăng trọng trình bày Bảng 4.9 Bảng 4.9 Chi phí (*) cho kg tăng trọng Lô 815,5 7.991.900 62 198.400 2,5 250.000 8.440.300 475,5 790,5 7.746.900 64 204.800 2,4 240.000 8.191.700 450,2 762,5 7.472.500 73 233.600 2,2 220.000 7.926.100 436,7 719 7.046.200 108 345.600 0 7.391.800 377 17.750,37 18.195,69 18.149,99 19.606,90 90,53 92,80 92,57 100 Chỉ tiêu TTATT (kg) CPTA (đồng) TSNCĐT (ngày) TCPTY (đồng) TCPBS (kg) TCPCPBS (đồng) TCP (đồng) TTT (kg) CP/KGTT TLSVLĐC (%) TTATT : tổng thức ăn tồn thời gian thí nghiệm CPTA: chi phí thức ăn TSNCB: tổng số ngày bệnh TCPTY: tổng chi phí thú y TCPBS: tổng chế phẩm bổ sung TCPCPBS: tổng chi phí chế phẩm bổ sung TCP: tổng chi phí 37 TTT: tổng tăng trọng CP/KGTT: chi phí cho kg tăng trọng TLSVLĐC: tỉ lệ so với lô đối chứng Qua Bảng 4.9 cho thấy: Nếu coi chi phí (*) / kg tăng trọng lô đối chứng 100 % (chi phí (*) bao gồm: thức ăn, chế phẩm, thuốc thú y) lơ có bổ sung chế phẩm có chi phí sản xuất thấp Trong lơ có bổ sung chế phẩm chi phí cho kg tăng trọng cao lô (18.195,69 đồng/kg tăng trọng), thấp lô (17.750,37 đồng/kg tăng trọng) Qua kết trên, nhận thấy chế phẩm tỏi, nghệ bổ sung vào phần thức ăn heo giai đoạn 30 đến 90 ngày tuổi làm giảm chi phí (*) đem lại hiệu kinh tế cho người chăn nuôi, đem lại hiệu kinh tế cao chế phẩm nghệ với mức bổ sung 0,3 % 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trong suốt thời gian thực thí nghiệm: “Ảnh hưởng chế phẩm tỏi, nghệ lên tăng trưởng heo giai đoạn từ 30 đến 90 ngày tuổi” trại heo Tân Uyên, sau phân tích số liệu thu thập rút số kế luận sau: Tăng trọng, lượng thức ăn tiêu thụ cao lô 1, thấp lô Hệ số chuyển hóa thức ăn, tỷ lệ ngày tiêu chảy, chi phí thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm bổ sung cao lô 4, thấp lô Tỷ lệ ngày ho cao lô 4, thấp lô Tỷ lệ ngày bệnh khác cao lô 3, thấp lô 5.2 ĐỀ NGHỊ Nên bổ sung chế phẩm nghệ với mức 0,3 % vào phần thức ăn heo giai đoạn 30 đến 90 ngày tuổi để mang lại hiệu kinh tế cho người chăn nuôi Nên lặp lại thí nghiệm với số lượng heo nhiều hơn, lứa tuổi, vùng địa lý, mùa khác để biết rõ hiệu chế phẩm mức bổ sung thích hợp 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Anh, 2009 Ảnh hưởng chế phẩm tỏi, nghệ bổ sung vào phần thức ăn heo từ 30 – 90 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Phạm Thanh An, 2007 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Biolas phần đến suất heo thịt giai đoạn 65 ngày tuổi đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đỗ Huy Bích ctv, 2004 Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam NXB Khoa Học – Kỹ Thuật Hà Nội Trang (nghệ 358 – 391; tỏi 694 – 964) Phan Huy Bình, 2009 Ảnh hưởng chế phẩm tỏi, nghệ bổ sung vào phần thức ăn heo từ 30 – 90 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2001 Bài giảng gia súc gia cầm Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trần Anh Duy, 2005 Khảo sát việc bổ sung chế phẩm Biogen® thức ăn heo sau cai sữa (27 – 60 ngày) giai đoạn nuôi thịt Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trần Trung Duy, 2006 Hiệu sử dụng chế phẩm thảo dược thức ăn heo sau cai sữa trại chăn nuôi Thành An Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Lê Hà, 2005 Chữa u mạch máu gan curcumin thành phần củ nghệ vàng Sưu tầm từ Việt Nam Net (27/12/2007) Trần Văn Thanh Hà, 2002 So sánh hiệu số chế phẩm phòng tiêu chảy E.coli heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Văn Hiền, 2002 Cai sữa sớm nuôi dưỡng lợn Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Hà Nội Trang (11- 41) 11 Lê Minh Hoàng, 2000 Chế biến thức ăn gia súc gia cầm NXB Văn Hóa Dân Tộc Hà Nội Trang (47 – 51) 40 12 Trần Ngọc Huệ, 2003 Sử dụng bột huyết bột huyết tương thức ăn heo giai đoạn 35 – 60 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Việt Hùng, 2004 Thử nghiệm hiệu chế phẩm Orego – Stim heo thịt Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Thị Khánh Hương, 2006 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Biolas đến suất heo giai đoạn theo mẹ đến 90 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 15 Trương Lăng, 2003 Sổ tay nuôi lợn NXB Đà Nẵng Trang (119 – 129) 16 Lê Hồng Mận Bùi Đức Lũng, 2001 Tiêu chuẩn dinh dưỡng công thức phối trộn thức ăn cho lợn NXB Nông Nghiệp Hà Nội Trang (82 - 87) 17 Nguyễn Đức Minh, 1995 Thuốc chữa bệnh nhiễm khuẩn từ cỏ nước NXB Y Học Trang (87 – 225) 18 Phạm Thị Nguyên, 2007 Khảo sát chế phẩm gừng, tỏi, nghệ lên sức tăng trưởng khả kháng E.coli bổ sung vào phần thức ăn heo từ cai sữa đến 90 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 19 Trần Thanh Nhã,2006 “Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm Kulactic lên sức tăng trưởng bổsung vào phần heo giai đoạn 38 đến 64 ngày tuổi” Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 20 Võ Văn Ninh, 2001 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Trẻ 21 Parktribun, 2005 Công dụng chữa bệnh tỏi Thiên Kim sưu tầm từ News in Science Truy cập từ intenet (26/4/2007) 22 Ngưu Hồng Quân, 2004 Sổ tay tri thức dinh dưỡng NXB Phụ Nữ Trang (103 105) 23 Lâm Suthe, 2008 Ảnh hưởng loại phần khác đến sinh trưởng sức sống heo giai đoạn 45 đến 65 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 41 24 Lê Văn Thọ Đàm Văn Tiện, 1992 Sinh lý học gia súc NXB Nông Nghiệp Hà Nội Trang (122 – 175) 25 Trương Thị Lệ Trinh, 2009 Ảnh hưởng chế phẩm tỏi, nghệ bổ sung vào phần thức ăn heo từ 30 – 90 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 26 http://www.allicin.com 27 http://www.amthuc365.vn/forums/showthread.php?t=4228 28 http://www.bacsigiadinh.com/major_detail.php?cid=13&id=5252 29 http://muivi.com/muivi/index.php?option=com_content&task=view&id=50354 30 http://suckhoeso.com/detail/chua-bong-bang-cu-nghe.html 31 http://vi.wikipedia.org/wiki/Curcumin 42 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng ANOVA trọng lượng bình quân lúc 30 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for P1 Source DF SS MS F P LO1 0.04 0.01 0.01 0.998 Error 60 60.71 1.01 Total 63 60.75 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+1 16 7.017 1.002 ( * ) 16 6.956 1.018 ( * ) 16 7.008 1.034 ( * -) 16 6.988 0.968 ( * ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 1.006 6.60 6.90 7.20 7.50 Phụ lục Bảng ANOVA trọng lượng bình quân lúc 60 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for P2 Source DF SS MS F P LO2 2.4 0.8 0.08 0.972 Error 60 608.4 10.1 Total 63 610.8 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 16 16.535 3.483 ( -* -) 16 16.837 2.527 ( -* -) 16 16.796 3.449 ( -* -) 16 16.369 3.186 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 3.184 15.0 16.0 17.0 18.0 Phụ lục Bảng ANOVA trọng lượng bình quân lúc 90 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for P3 Source DF SS MS F P LO3 334.7 111.6 2.94 0.040 Error 60 2278.3 38.0 Total 63 2613.0 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ -1 16 36.735 4.399 ( * ) 16 35.094 6.563 ( * ) 16 34.300 5.977 ( * ) 16 30.500 7.330 ( * ) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 6.162 28.0 31.5 35.0 38.5 43 Phụ lục Bảng ANOVA tăng trọng bình quân giai đoạn 30 – 60 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTBQ1 Source DF SS MS F P LO4 2.60 0.87 0.12 0.951 Error 60 449.40 7.49 Total 63 452.00 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 16 9.518 2.881 ( -* -) 16 9.881 2.345 ( -* ) 16 9.787 2.959 ( -* -) 16 9.381 2.721 ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 2.737 9.0 10.0 11.0 Phụ lục Bảng ANOVA tăng trọng bình quân giai đoạn 61 – 90 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTBQ2 Source DF SS MS F P LO5 307.3 102.4 6.33 0.001 Error 60 970.4 16.2 Total 63 1277.7 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 16 20.200 2.039 ( -* ) 16 18.256 5.348 ( * ) 16 17.504 3.263 ( -* ) 16 14.131 4.614 ( * ) + -+ -+ -Pooled StDev = 4.022 15.0 18.0 21.0 Phụ lục Bảng ANOVA tăng trọng bình quân giai đoạn 30 – 90 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTBQ3 Source DF SS MS F P LO6 333.2 111.1 3.47 0.021 Error 60 1917.6 32.0 Total 63 2250.8 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 16 29.717 3.877 ( -* -) 16 28.138 6.018 ( -* -) 16 27.292 5.341 ( -* -) 16 23.512 6.933 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 5.653 21.0 24.5 28.0 31.5 44 Phụ lục Bảng ANOVA tăng trọng tuyệt đối giai đoạn 30 – 60 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD1 Source DF SS MS F P L0A 0.00288 0.00096 0.12 0.951 Error 60 0.49933 0.00832 Total 63 0.50222 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 16 0.31725 0.09604 ( * ) 16 0.32937 0.07817 ( * ) 16 0.32625 0.09864 ( * ) 16 0.31269 0.09070 ( * ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.09123 0.270 0.300 0.330 0.360 Phụ lục Bảng ANOVA tăng trọng tuyệt đối giai đoạn 61 – 90 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD2 Source DF SS MS F P L0A 0.3415 0.1138 6.33 0.001 Error 60 1.0782 0.0180 Total 63 1.4197 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 16 0.6733 0.0680 ( -* ) 16 0.6085 0.1783 ( * ) 16 0.5835 0.1088 ( -* ) 16 0.4710 0.1538 ( * ) + -+ -+ -Pooled StDev = 0.1341 0.50 0.60 0.70 Phụ lục Bảng ANOVA tăng trọng tuyệt đối giai đoạn 30 – 90 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD Source DF SS MS F P LOB 0.09254 0.03085 3.47 0.021 Error 60 0.53267 0.00888 Total 63 0.62521 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 16 0.49529 0.06462 ( -* ) 16 0.46896 0.10030 ( -* -) 16 0.45486 0.08901 ( -* -) 16 0.39186 0.11556 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.09422 0.360 0.420 0.480 0.540 45 Phụ lục 10 Bảng ANOVA hệ số chuyển hóa thức ăn giai đoạn 30 – 60 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for hs 30-60 Source DF SS MS F P lo 10 0.0928 0.0309 0.76 0.519 Error 60 2.4330 0.0406 Total 63 2.5258 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 16 1.7029 0.2032 ( * -) 16 1.6006 0.1856 ( -* -) 16 1.6507 0.2139 ( -* -) 16 1.6294 0.2025 ( -* -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.2014 1.50 1.60 1.70 1.80 Phụ lục 11 Bảng ANOVA hệ số chuyển hóa thức ăn giai đoạn 61 – 90 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for hs 61-90 Source DF SS MS F P lo11 1.3084 0.4361 8.67 0.000 Error 60 3.0167 0.0503 Total 63 4.3251 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -1 16 1.7199 0.2415 ( * ) 16 1.8406 0.1894 ( -* -) 16 1.8007 0.2086 ( -* -) 16 2.0994 0.2499 ( -* -) + -+ -+ -Pooled StDev = 0.2242 1.80 2.00 2.20 Phụ lục 12 Bảng ANOVA hệ số chuyển hóa thức ăn giai đoạn 30 – 90 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for hs30-90 Source DF SS MS F P lo 12 0.3807 0.1269 2.55 0.064 Error 60 2.9810 0.0497 Total 63 3.3617 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 16 1.7141 0.2407 ( * ) 16 1.7556 0.2106 ( * -) 16 1.7467 0.2314 ( -* ) 16 1.9125 0.2065 ( * -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.2229 1.68 1.80 1.92 46 Phụ lục 13 Bảng ANOVA tỷ lệ ngày tiêu chảy đoạn 30 – 60 ngày tuổi Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts TC1 KTC1 Total 12 468 480 15.75 464.25 472 480 15.75 464.25 16 464 480 15.75 464.25 27 453 480 15.75 464.25 Total 63 1857 1920 Chi-Sq = 0.893 + 0.030 + 3.813 + 0.129 + 0.004 + 0.000 + 8.036 + 0.273 = 13.178 DF = 3, P-Value = 0.004 Phụ lục 14 Bảng ANOVA tỷ lệ ngày tiêu chảy đoạn 61 – 90 ngày tuổi Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts TC2 KTC2 Total 10 470 480 18.50 461.50 22 458 480 18.50 461.50 12 468 480 18.50 461.50 30 450 480 18.50 461.50 Total 74 1846 1920 Chi-Sq = 3.905 + 0.157 + 0.662 + 0.027 + 2.284 + 0.092 + 7.149 + 0.287 = 14.561 DF = 3, P-Value = 0.002 47 Phụ lục 15 Bảng ANOVA tỷ lệ ngày tiêu chảy đoạn 30 – 90 ngày tuổi Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts TC3 KTC3 Total 22 938 960 34.25 925.75 30 930 960 34.25 925.75 28 932 960 34.25 925.75 57 903 960 34.25 925.75 Total 137 3703 3840 Chi-Sq = 4.381 + 0.162 + 0.527 + 0.020 + 1.141 + 0.042 + 15.111 + 0.559 = 21.943 DF = 3, P-Value = 0.000 Phụ lục 16 Bảng ANOVA tỷ lệ ngày ho đoạn 30 – 60 ngày tuổi Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts H1 KH1 Total 476 480 8.75 471.25 473 480 8.75 471.25 10 470 480 8.75 471.25 14 466 480 8.75 471.25 Total 35 1885 1920 Chi-Sq = 2.579 + 0.048 + 0.350 + 0.006 + 0.179 + 0.003 + 3.150 + 0.058 = 6.373 DF = 3, P-Value = 0.095 48 Phụ lục 17 Bảng ANOVA tỷ lệ ngày ho đoạn 60 – 90 ngày tuổi Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts H2 KH2 Total 20 460 480 18.50 461.50 14 466 480 18.50 461.50 18 462 480 18.50 461.50 22 458 480 18.50 461.50 Total 74 1846 1920 Chi-Sq = 0.122 + 0.005 + 1.095 + 0.044 + 0.014 + 0.001 + 0.662 + 0.027 = 1.968 DF = 3, P-Value = 0.579 Phụ lục 18 Bảng ANOVA tỷ lệ ngày ho đoạn 30 – 90 ngày tuổi Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts H3 KH3 Total 24 936 960 27.25 932.75 21 939 960 27.25 932.75 28 932 960 27.25 932.75 36 924 960 27.25 932.75 Total 109 3731 3840 Chi-Sq = 0.388 + 0.011 + 1.433 + 0.042 + 0.021 + 0.001 + 2.810 + 0.082 = 4.787 DF = 3, P-Value = 0.188 49 Phụ lục 19 Bảng ANOVA tỷ lệ ngày bệnh khác giai đoạn 61 – 90 Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts BK1 KBK1 Total 16 464 480 15.25 464.75 17 463 480 15.25 464.75 13 467 480 15.25 464.75 15 465 480 15.25 464.75 Total 61 1859 1920 Chi-Sq = 0.037 + 0.001 + 0.201 + 0.007 + 0.332 + 0.011 + 0.004 + 0.000 = 0.593 DF = 3, P-Value = 0.898 Phụ lục 20 Bảng ANOVA tỷ lệ ngày bệnh khác giai đoạn 30 – 90 Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts BK2 KBK2 Total 16 944 960 15.25 944.75 17 943 960 15.25 944.75 13 947 960 15.25 944.75 15 945 960 15.25 944.75 Total 61 3779 3840 Chi-Sq = 0.037 + 0.001 + 0.201 + 0.003 + 0.332 + 0.005 + 0.004 + 0.000 = 0.583 DF = 3, P-Value = 0.900 50 ...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T.P HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** BÙI VĂN MINH BẢO ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM TỎI, NGHỆ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG HEO CON GIAI... THỊ KIM LOAN Tháng 08/2010 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tâp: Bùi Văn Minh Bảo Tên luận văn: Ảnh hưởng chế phẩm tỏi, nghệ lên tăng trưởng heo giai đoạn từ 30 đến 90 ngày... lòng ni dạy cho có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni Thú Y, mơn Chăn Ni Chun Khoa tồn thể q thầy tận tình truyền đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM TỎI, NGHỆ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG HEO CON GIAI ĐOẠN TỪ 30 ĐẾN 90 NGÀY TUỔI , ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM TỎI, NGHỆ LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG HEO CON GIAI ĐOẠN TỪ 30 ĐẾN 90 NGÀY TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay