KHẢO SÁT, CHẨN ĐOÁN VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ B ỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHÓ TẠI BỆ NH VI ỆN THÚ – Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

73 0 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ - Y *********** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT, CHẨN ĐỐN VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHÓ TẠI BỆNH VIỆN THÚ – Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: BA VĂN TRƯỞNG Lớp: DH05DY Ngành: DƯỢC THÚ Y Niên khóa: 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ - Y *********** BA VĂN TRƯỞNG KHẢO SÁT, CHẨN ĐOÁN VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHÓ TẠI BỆNH VIỆN THÚ – Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình ñể ñáp ứng yêu cầu cấp bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn ThS BÙI NGỌC THÚY LINH i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: BA VĂN TRƯỞNG Tên khóa luận: KHẢO SÁT, CHẨN ĐOÁN VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHÓ TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn ThS Bùi Ngọc Thúy Linh ii LỜI CẢM TẠ Xin gởi ñến cha mẹ lời nhớ ơn sâu sắc nhất, người sinh thành, ni dưỡng dạy dỗ cho có ngày hơm Xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y tồn thể thầy tận tình dạy giúp đỡ tơi trình học tập trường Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Thạc Sĩ Bùi Ngọc Thúy Linh Tiến Sĩ Nguyễn Tất Tồn Đã tận tình hướng dẫn, truyền ñạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập thực tập tốt nghiệp Chân thành cảm ơn thầy, cơ, anh, chị đồng nghiệp Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn bạn ngồi lớp DH05DY động viên giúp đỡ chúng tơi q trình học tập TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2010 Ba Văn Trưởng iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “KHẢO SÁT, CHẨN ĐOÁN VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHÓ TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH”, từ ngày tháng năm 2010 ñến ngày tháng năm 2010 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khảo sát lập hồ sơ bệnh án cho ca bệnh để theo dõi suốt q trình ñiều trị Việc chẩn ñoán phụ thuộc chủ yếu vào chẩn đốn lâm sàng kết hợp với số xét nghiệm cận lâm sàng Trong ghi nhận có 462 ca bệnh mang đến khám điều trị Bệnh Xá Thú Y có 253 ca mắc bệnh đường tiêu hóa, chiếm tỷ lệ 54,76 % Chúng tơi tiến hành khảo sát 253 chó mắc bệnh đường tiêu hóa kết ghi nhận chó mắc bệnh đường tiêu hóa lứa tuổi < tháng tuổi 50,94 %, từ – tháng tuổi 77,72 %, từ > – 12 tháng tuổi 40,38 % > 12 tháng tuổi 30,97% Tỷ lệ bệnh giống chó nội 61,57 % giống chó ngoại 48,07 % Tỷ lệ bệnh chó đực 53,88 % chó 55,76% Chó chưa tiêm phòng tỷ lệ bệnh 62,8 % chó tiêm phòng tỷ lệ bệnh 35,07 % Triệu chứng thường gặp bệnh đường tiêu hóa ói mửa kết hợp với tiêu chảy chiếm tỷ lệ 42,69 % Bệnh truyền nhiễm chiếm tỷ lệ 54,15 % bệnh không truyền nhiễm 45,85 % Kết phân lập 20 mẫu phân ghi nhận ñược tỷ lệ nhiễm E coli 100 % Salmonella spp 55 % Kết thử kháng sinh ñồ ghi nhận ñược vi khuẩn E coli Salmonella spp nhạy với kháng sinh gentamicin, nofloxacin ñề kháng cao với kháng sinh Bactrim, colistin Trong 253 ca chó mắc bệnh đường tiêu hóa có 195 ca điều trị khỏi bệnh, tỷ lệ ñiều trị khỏi bệnh 77,08 % Trong ñó, tỷ lệ ñiều trị khỏi bệnh truyền nhiễm 62,04 % bệnh không truyền nhiễm 94,83 % Sau tiến hành khảo sát, chẩn đốn ghi nhận kết điều trị bệnh đường tiêu hóa, chúng tơi nhận thấy bệnh đường tiêu hóa chiếm tỷ lệ cao chó hiệu điều trị bệnh thấp đặc biệt bệnh truyền nhiễm iv MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ x DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề .1 1.2 Mục đích u cầu 1.2.1 Mục ñích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN VÀ TÀI LIỆU 2.1 ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ CHÓ 2.2 MỘT SỐ BỆNH TRÊN ĐƯỜNG TIÊU HÓA THƯỜNG GẶP 2.2.1 Bệnh Carré 2.2.2 Bệnh Parvovirus 2.2.3 Bệnh Leptospira 10 2.2.4 Bệnh viêm gan truyền nhiễm chó .13 2.2.5 Bệnh ký sinh trùng 15 2.2.6 Ngộ ñộc 17 2.2.7 Nghi bệnh viêm dày – ruột 17 2.3 GIỚI THIỆU VỀ TEST CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH CARRÉ VÀ BỆNH DO PARVOVIRUS TRÊN CHÓ .18 v 2.3.1 Nguyên tắc chung cho phản ứng test chẩn đốn nhanh bệnh Carré, bệnh Parvovirus chó 18 2.3.2 Test chẩn đóan nhanh bệnh Carré 19 2.3.3 Test chẩn đốn nhanh bệnh Pavovirus 19 2.4 LƯỢC DUYỆT MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HĨA TRÊN CHĨ 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 21 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN .21 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 21 3.3 NỘI DUNG 21 3.4 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH VÀ CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 21 3.4.1 Khảo sát tỷ lệ chó mắc bệnh đường tiêu hóa 21 3.4.2 Khảo sát xét nghiệm cận lâm sàng 22 3.4.3 Ghi nhận triệu chứng bệnh tích chó mắc bệnh đường tiêu hóa 25 3.4.4 Ghi nhận liệu pháp ñiều trị kết ñiều trị bệnh 25 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 26 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Khảo sát tỷ lệ chó mắc bệnh đường tiêu hóa 27 4.1.1 Tỷ lệ chó mắc bệnh đường tiêu hóa theo giống, lứa tuổi, giới tính tiêm phòng tổng số chó khảo sát 28 4.1.2 Tỷ lệ triệu chứng xuất bệnh đường tiêu hóa .31 4.1.3 Tỷ lệ chó mắc bệnh đường tiêu hóa theo nhóm bệnh loại bệnh 32 4.2 Kết xét nghiệm cận lâm sàng .34 4.2.1 Kết thử Test Witness chó nghi bệnh Carré bệnh Parvovirus .34 4.2.2 Kết xét nghiệm máu 36 4.2.3 Kết phân lập vi khuẩn thử kháng sinh ñồ .38 4.3 Ghi nhận triệu chứng, bệnh tích đại thể bệnh tích vi thể số bệnh đường tiêu hóa 40 4.3.1 Trường hợp chó mắc bệnh Carré .40 vi 4.3.2 Trường hợp bệnh Parvovirus 42 4.3.3 Trường hợp bệnh viêm dày – ruột .45 4.3.4 Trường hợp bệnh giun tròn 46 4.4 Ghi nhận liệu pháp ñiều trị kết ñiều trị bệnh số trường hợp chó bệnh đường tiêu hóa 47 4.4.1 Liệu pháp ñiều trị .47 4.4.2 Hiệu ñiều trị .49 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 5.1 KẾT LUẬN 53 5.2 ĐỀ NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 57 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Một số tiêu sinh lý máu thường gặp chó Bảng 4.1 Tỷ lệ chó mắc bệnh đường tiêu hóa tổng số chó khảo sát 27 Bảng 4.2 Tỷ lệ chó mắc bệnh đường tiêu hóa theo giống, lứa tuổi, giới tính tiêm phòng 28 Bảng 4.3 Tỷ lệ triệu chứng xuất bệnh đường tiêu hóa 31 Bảng 4.4 Tỷ lệ chó bệnh đường tiêu hóa nhóm bệnh loại bệnh33 Bảng 4.5 Kết thử Test Witness chó nghi bệnh Carré bệnh Parvovirus 34 Bảng 4.6 Kết xét nghiệm máu chó bệnh Carré 36 Bảng 4.7 Kết xét nghiệm máu chó bệnh Parvovirus 37 Bảng 4.8 Kết thử kháng sinh ñồ vi khuẩn E.coli Salmonella spp 38 Bảng 4.10 Hiệu ñiều trị chung bệnh ñường tiêu hóa 50 Bảng 4.9 Danh mục số loại thuốc kháng sinh kháng viêm thường sử dụng ñiều trị 57 Bảng 4.11 Hiệu ñiều trị bệnh Carré 50 Bảng 4.12 Hiệu ñiều trị khỏi bệnh Parvovirus 51 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH TRANG Hình 4.1 Thử test Witness dương tính chó bệnh Carré .35 Hình 4.2 Thử test Witness dương tính chó bệnh Parvovirus .35 Hình 4.3 Sừng hóa gan bàn chân gương mũi khơ bong tróc chó bệnh Carré 40 Hình 4.4 Phổi bị viêm, xuất huyết, sung huyết bệnh Carré .41 Hình 4.5 Niêm mạc ruột bị sung huyết .41 Hình 4.6 Ruột bị lồng chó bệnh Carré .41 Hình 4.7 Phổi xuất huyết vách phế nang lan rộng 42 Hình 4.8 Chó phân lỏng nước, lầy nhầy có kèm máu tươi, thể giảm sút trầm trọng 42 Hình 4.9 Gan sung huyết túi mật căng chó bệnh Parvovirus 43 Hình 4.10 Ruột xuất huyết niêm mạc ruột sần sùi chó bệnh Parvovirus 43 Hình 4.11 Lách có dạng khơng đồng bệnh Parvovirus 44 Hình 4.12 Mơ gan có nhiều bạch cầu tích tụ 44 Hình 4.13 Niêm mạc ruột bị hư hại xuất huyết nặng 45 Hình 4.14 Nhu mơ lách sung huyết xuất huyết 45 Hình 4.15 Chó bị tiêu chảy máu lẫn niêm mạc ruột 46 Hình 4.16 Trứng giun tròn xem kính hiển vi 46 ix 4.4 Ghi nhận liệu pháp ñiều trị kết ñiều trị bệnh số trường hợp chó bệnh đường tiêu hóa 4.4.1 Liệu pháp ñiều trị 4.4.1.1 Liệu pháp ñiều trị chung Trong q trình điều trị chúng tơi ghi nhận số thuốc thường ñược sử dụng cho việc ñiều trị bệnh đường tiêu hóa Bệnh Viện Thú – Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh sau: Sử dụng số thuốc ñể ñiều trị triệu chứng như: chống ói dùng Primperan (metoclopramide), liều 1ml/10kg P Bảo vệ niêm mạc dày ruột Enteric (hỗn hợp calci lactat vi khuẩn lactic 500mg, nhôm hydroxyd 300mg, kaolin 150 mg) liều dùng gói/10kg P, ngày uống lần; Smecta (diosmectite), liều dùng gói/20kg P, ngày uống lần; Attalpulgite (attalpulgite, nhôm hydroxid khan, magne carbonate khan) liều dùng gói/20kg P, ngày uống lần; Phosphalugel (nhơm phospha gel 20%) gói/20kg P, ngày uống lần Hạ sốt Anazine (dipyrone) liều 1ml/10kg P Thuốc trợ hô hấp Exomuc 200 mg (nacetylcysteine 200 mg), liều dùng gói/30-40kg P, ngày uống lần; bromhexine liều dùng ml/10kg P,… Dùng thuốc trợ sức trợ lực tăng cường sức đề kháng cho chó như: Vitamin B, C liều 1ml/10kg P; Lesthionine C liều 1ml/5kg P; Biodyl liều dùng 1ml/7kg P; Catosal 10 %, liều dùng 1ml/10kg P, dùng ngày, Đồng thời cung cấp nước ñiện giải lượng glucose %; Lactate ringer (sodiumchloride, potassium chlorides, calcium chloride, sodium lactate khan), liều lượng phụ thuộc vào mức ñộ nước lượng chó bệnh Dùng thuốc xổ giun Exotral (levamisol, niclosamide) viên/5kg P Sử dụng kháng sinh, kháng viêm ñể chống phụ nhiễm, nhiễm trùng Được trình bày qua Bảng 4.9 (phụ lục 1) 47 4.4.1.2 Liệu pháp ñiều trị bệnh Liệu pháp ñiều trị bệnh Carré Bệnh Carré bệnh virus, chưa có thuốc đặc trị Việc điều trị chủ yếu ñiều trị theo triệu chứng Dùng kháng sinh ñể chống phụ nhiễm vi sinh vật hội, nâng cao sức khỏe thú (trợ sức, trợ lực), cung cấp chất ñiện giải nhằm nâng cao sức ñề kháng cho thú Thời gian điều trị trung bình - 10 ngày Trong q trình khảo sát chúng tơi ghi nhận ñược liệu pháp ñiều trị sau Dùng kháng sinh phổ rộng chống phụ nhiễm Septotril, Biosone trường hợp chó có biểu bệnh đường tiêu hóa gentamycin, Baytril dùng trường hợp chó biểu bệnh đường hơ hấp tiêu hóa Cung cấp nước chất ñiện giải: truyền glucose %, Lactate ringer Trợ sức, trợ lực tiêm B – complex, Lesthionin – C, Vitamin C, Aminovital, tiêm glucose 30 % Hạ sốt dùng Anazine Chống ói dùng Primperan Chống ho, long ñờm dùng bromhexin, Exomuc 200 mg, acetylcysteine 200 mg… Liệu pháp ñiều trị bệnh Parvovirus Bệnh virus khơng điều trị theo bệnh, chúng tơi điều trị triệu chứng chủ yếu tùy theo triệu chứng lâm sàng mà chúng tơi có thời gian điều trị khác thường từ - ngày, chúng tơi tập trung nâng cao sức đề kháng chó sử dụng kháng sinh ñể chống vi trùng phụ nhiễm Việc truyền dịch khơng thể thiếu trường hợp thú mắc bệnh Parvovirus Đặc biệt trường hợp chó nước trầm trọng Thực tế cho thấy, ñể có kết ñiều trị bệnh Parvovirus cao người chủ ni phải tn thủ liệu trình điều trị hướng dẫn bác sĩ thú y Cần lưu ý chăm sóc ni dưỡng thú tốt, cách ly chó bệnh với chó khỏe để tránh lây lan Truyền dịch chống nước, cung cấp chất ñiện giải lượng: Lactated ringer, glucose % Sử dụng kháng sinh chống phụ nhiễm: Baytril, Septotryl, Biosone Dựa vào kết kháng sinh đồ chúng tơi lựa kháng sinh có độ nhạy để điều trị, sau ñiều trị nhận thấy tỷ lệ khỏi bệnh cao Vì q trình điều trị phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ có vai trò quan trọng giúp cho việc sử dụng kháng sinh ñiều trị xác hiệu 48 bệnh ghép nhiều loại vi khuẩn tránh tượng ñề kháng thuốc ngày tăng Chống ói Primperan Hạ sốt dùng Anazine kết hợp với Vitamin C Long ñờm, giảm ho bromhexine Tăng cường trợ lực tăng cường sức ñề kháng: B - complex, Biodyl, Vitamin nhóm B, Vitamin C, Lesthionine C Liệu pháp điều trị bệnh viêm dày – ruột Sử dụng kháng sinh gentamycin, enrofloxacin, Linco - Spectin kết hợp với việc điều trị theo triệu chứng chống ói dùng Primperan, bảo vệ niêm mạc dày – ruột dùng Smecta, Enteric chống nước, cân chất ñiện giải tăng cường sức ñề kháng cách cung cấp dung dịch Lactated ringer, glucose %, trợ sức trợ lực Vitamin B, Vitamin C, B – complex, Lesthionin – C Liệu pháp ñiều trị bệnh giun tròn Dùng thuốc sổ giun Exotral Có thể dùng kháng sinh chống phụ nhiễm Septotril, Biosone Trong trường hợp chó q sức suy nhược khơng nên sử dụng thuốc từ ñầu mà nên dùng thuốc hỗ trợ B - complex, Biodyl, Vitamin nhóm B, Vitamin C, Lesthionine C, truyền dịch Lactated ringer, glucose % Khi chó hồi phục sau dùng thuốc xổ giun 4.4.2 Hiệu ñiều trị 4.4.2.1 Hiệu điều trị chung bệnh đường tiêu hóa Trong q trình khảo sát, chẩn đốn điều trị bệnh đường tiêu hóa chúng tơi ghi nhận hiệu ñiều trị Kết ñược trình bày Bảng 4.10 Qua Bảng 4.10, chúng tơi ghi nhận tỷ lệ ñiều trị khỏi bệnh ñường tiêu hóa 77,08 % Kết điều trị chúng tơi cao kết năm trước Phan Thị Thu Xuân (2009), 74,68 %, Nguyễn Lê Hoàng Bảo (2008), 65,67 %; Nguyễn Tú Hạnh (2007) 65,56 % Trong bệnh khơng truyền nhiễm khả điều trị khỏi bệnh 94,83 % bệnh truyền nhiễm khả điều trị khỏi bệnh 62,04 % Trong nhóm bệnh khơng truyền nhiễm kết điều trị: viêm miệng 100 %; ngộ độc 100 %; chứng táo bón 100 %; bệnh viêm dày - ruột 93,88 % nhóm bệnh truyền nhiễm kết ñiều trị khỏi bệnh nghi bệnh 49 Parvovirus chiếm tỷ lệ 45,83 %; kết ñiều trị nghi bệnh Carré 34,21 % bệnh giun tròn 98,04 % Bảng 4.10 Hiệu điều trị chung bệnh đường tiêu hóa Tổng số Phân loại theo bệnh Số chó Số chó khỏi Tỷ lệ chó ca bệnh bệnh theo bệnh khỏi bệnh đường bệnh (n = con) (%) tiêu hóa (n = con) Bệnh Nghi bệnh Parvovirus 48 22 45,83 truyền Nghi bệnh Carré 38 13 34,21 nhiễm Bệnh giun tròn 51 50 98,04 Tổng số ca bệnh truyền nhiễm 137 85 62,04 Bệnh Bệnh viêm dày - ruột 98 92 93,88 Khơng Chứng táo bón 9 100 truyền Ngộ ñộc 4 100 nhiễm Viêm miệng 5 100 Tổng số ca bệnh không truyền nhiễm 116 110 94,83 Tổng số ca bệnh đường tiêu hóa 253 195 77,08 4.4.2.2 Hiệu ñiều trị bệnh ñường tiêu hóa Hiệu điều trị bệnh Carré Trong q trình khảo sát chúng tơi ghi nhận kết điều trị chó nghi bệnh Carré Kết ñược trình bày qua Bảng 4.11 Bảng 4.11 Hiệu ñiều trị bệnh Carré Số chó ñược Số chó khỏi Tỷ lệ chữa khỏi ñiều trị bệnh bệnh (%) Dương tính với bệnh Carré 28,57 Nghi bệnh Carré 31 11 35,48 Tổng 38 13 34,21 Chỉ tiêu 50 Qua Bảng 4.11, chúng tơi thấy hiệu điều trị bệnh Carré thấp Do chó bệnh mang đến ñiều trị sau mắc bệnh vài ngày hay mang ñến ñiều trị nơi khác không khỏi ñược mang tới ñể ñiều trị Vì vậy, hiệu ñiều trị ca bệnh thấp Thời gian ñiều trị trung bình ngày Hiệu điều trị bệnh Parvovirus Trong q trình khảo sát chúng tơi ghi nhận kết điều trị chó nghi bệnh Parvovirus Kết trình bày qua Bảng 4.12 Bảng 4.12 Hiệu ñiều trị khỏi bệnh Parvovirus Số chó Số chó Tỷ lệ chữa ñiều trị khỏi bệnh khỏi bệnh (%) Dương tính với bệnh Parvovirus 33,33 Nghi bệnh Parvovirus 42 20 47,62 Tổng 48 22 45,83 Chỉ tiêu Qua Bảng 4.12, cho thấy hiệu điều trị chó bệnh Parvovirus thấp Những ca tử vong chủ yếu chó có biểu bệnh thời gian dài khơng phát kịp thời, sức đề kháng chó bệnh giảm, chó bị tiêu chảy nặng làm nước chất điện giải trầm trọng, làm cho chó suy nhược, sức đề kháng chó giảm dẫn đến tử vong Hiệu ñiều trị bệnh viêm dày – ruột Trong 98 ca chó nghi bệnh viêm dày – ruột, chúng tơi ghi nhận có 92 ca chó ñược ñiều trị khỏi bệnh Tỷ lệ ñiều trị khỏi bệnh viêm dày ruột 93,88 % Kết ñiều trị cao kết ñiều trị Lê Hùng Tráng (2009) 87,50 %; Nguyễn Lê Hoàng Bảo (2008) 81,67 %; Nguyễn Tú Hạnh (2007) 90,74 % Kết ñiều trị cao sử dụng kháng sinh phổ rộng chưa bị nhiều vi khuẩn ñề kháng ñể diệt vi khuẩn Đồng thời, trợ sức, trợ lực, chống nước, làm tăng sức ñề kháng thú nên khả ñiều trị khỏi bệnh cao 51 Hiệu điều trị bệnh giun tròn Trong 51 ca mắc bệnh giun tròn qua điều trị chúng tơi nhận thấy có 50 ca khỏi bệnh Tỷ lệ ñiều trị khỏi bệnh giun tròn 98,04 % Kết điều trị chúng tơi cao kết ñiều trị Lê Hùng Tráng (2009) 75 %; Nguyễn Lê Hoàng Bảo (2008) 81,67 % Nguyễn Tú Hạnh (2007) 90,74 % Kết cao kết tác giả khác chúng tơi điều trị kịp thời chó thường nhiễm giun chưa nặng nên khả ñiều trị khỏi bệnh cao 52 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua trình khảo sát, chẩn đốn ghi nhận kết điều trị bệnh đường tiêu hóa chó Bệnh Viện Thú – Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, chúng tơi có kết luận sau: (1) Tỷ lệ chó mắc bệnh đường tiêu hóa tổng số chó khảo sát 54,76 % Trong nhóm bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ bệnh cao nhóm bệnh khơng truyền nhiễm Sự khác biệt lứa tuổi, nhóm giống tiêm phòng có ý nghĩa mặt thống kê Sự khác biệt giới tính khơng có ý nghĩa mặt thống kê Triệu chứng thường xuất bệnh đường tiêu hóa ói mửa kết hợp với tiêu chảy (2) Tỷ lệ dương tính với test thử Witness (CDV Ag) bệnh Carré 70 %; Tỷ lệ dương tính với test thử Witness (CPV Ag) bệnh Parvovirus 60 % Trong bệnh Carré bệnh Parvovirus số lượng bạch cầu có xu hướng giảm xuống Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E.coli (100 %) Salmonella spp (55 %) mẫu phân cao Tỷ lệ ñề kháng vi khuẩn E.coli Salmonella spp cao ñề kháng với nhiều nhiều loại kháng sinh Bactrim (90,91 %), colistin (72,73 %),… (3) Bệnh tích điển hình bệnh Carré tập trung chủ yếu ruột xuất huyết, sung huyết, lòng ruột chứa máu, phổi bị viêm, xuất huyết vách phế nang lan rộng Bệnh tích ñiển hình bệnh Parvovirus gan sung huyết, mơ gan có nhiều bạch cầu tích tụ, ruột xuất huyết niêm mạc ruột sần sùi, niêm mạc ruột bị hư hại xuất huyết, lách có dạng khơng đồng nhu mô sung huyết xuất huyết (4) Hiệu điều trị khỏi bệnh đường tiêu hóa 77,08 % Trong tỷ lệ điều trị khỏi bệnh không truyền nhiễm cao bệnh truyền nhiễm 53 5.2 ĐỀ NGHỊ Chủ ni nên tiêm vaccine phòng bệnh lịch trình Khi chó có biểu bệnh nên mang ñến quan thú y gần ñể tiến hành khám ñiều trị kịp thời 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Lê Hoàng Bảo, 2008 Khảo sát số bệnh có triệu chứng Ĩí mửa, tiêu chảy chó khám điều trị Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thị Dân – Dương Nguyên Khang, 2007 Sinh Lý Vật Nuôi (Tái lần 1) Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Nguyễn Tú Hạnh, 2007 Khảo sát số bệnh có triệu chứng ói mữa, tiêu chảy chó ñược khám ñiều trị Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khanh, 1997 Giải phẩu bệnh học chuyên khoa Tủ Sách Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Lê Hữu Khương, 2008 Thực Tập Ký Sinh Trùng Thú Y Bộ Môn Bệnh Lý – Ký Sinh Trùng Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hồ Văn Nam, 1982 Giáo trình chẩn đốn bệnh khơng lây gia súc Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Tủ Sách Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Như Pho, 1995 Giáo trình nội chẩn Tủ Sách Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thanh Phong, 1996 Một Số Bệnh Truyền Nhiễm Chính Trên Chó Tủ Sách Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 55 Lê Anh Phụng Trần Thị Bích Liên, 1999 Virus thú y chuyên biệt Tủ Sách Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Tất Tồn, 2008 Giáo Trình Chẩn Đốn Bệnh Học Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 11 Lê Hùng Tráng, 2009 Khảo sát bệnh đường tiêu hóa hiệu điều trị chó Trạm Thú Y Quận TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Phước Trung, 2002 Ni dưỡng, chăm sóc phòng trị bệnh chó mèo Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp Tủ Sách Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thị Thúy Vân, 2007 Khảo sát bệnh Carré, bệnh Parvovirus chó ghi nhận kết ñiều trị Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 56 PHỤ LỤC Phục lục Bảng 4.9 Danh mục số loại thuốc kháng sinh kháng viêm thường sử dụng ñiều trị Tên thuốc Septotryl Thành phần Liều lượng Liệu trình sử dụng trimethoprime, ml/10kg P sử dụng – ngày sulfadimethoxypiridine Gentamycin gentamicin mg/2ml ml/10kg P sử dụng – ngày Baytril 5% enrofloxacin g/100ml ml/10kg P sử dụng ngày prednisolone, lidocaine ml/5kg P Biosone HCl, sử dụng – ngày thiamphenicol, bromhexine HCl Lincomycin Linco - spectin ml/5kg P sử dụng – ngày hydrochloric, spectinomycin sulphat, benzyl alcohol Cefo cefotaxim ml/5kg P sử dụng – ngày Licomycin lincomycin 500 mg ml/5kg P sử dụng – ngày Dexa dexamethasol ml/10kg P sử dụng ngày ml/10kg P sử dụng – ngày Ketofen injection ketoprofen 25 mg/1ml oriental 25 mg/ml 57 Phụ lục Kết xử lý thống kê bệnh đường tiêu hóa Chi-Square Test: Lứa tuổi Expected counts are printed below observed counts Bệnh 27 29.02 không bệnh 26 23.98 Total 53 157 110.62 45 91.38 202 21 28.48 31 23.52 52 48 84.88 107 70.12 155 Total 253 209 462 Chi-Sq = 0.141 + 0.171 + 19.447 + 23.541 + 1.963 + 16.025 + 19.399 = 83.062 DF = 3, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Giới tính Expected counts are printed below observed counts Bệnh 132 134.17 121 118.83 Total 253 không bệnh 113 110.83 Total 245 96 98.17 217 209 462 Chi-Sq = 0.035 + 0.042 + 0.040 + DF = 1, P-Value = 0.685 0.048 = 0.165 Chi-Square Test: Nhóm giống Expected counts are printed below observed counts Bệnh 141 125.40 không bệnh 88 103.60 112 127.60 121 105.40 233 Total 253 209 462 Total 229 Chi-Sq = 1.939 + 2.348 + 1.906 + DF = 1, P-Value = 0.004 58 2.307 = 8.501 2.376 + Chi-Square Test: Tiêm Phòng Expected counts are printed below observed counts Bệnh 206 179.62 47 73.38 Total 253 không bệnh 122 148.38 Total 328 87 60.62 134 209 462 Chi-Sq = 3.875 + 4.690 + 9.484 + 11.481 = 29.530 DF = 1, P-Value = 0.000 So sánh theo tiêu lứa tuổi Chi-Square Test: so sánh khác biệt nhóm tuổi chó - 12 tháng Expected counts are printed below observed counts Bệnh 157 141.56 không bệnh 45 60.44 Total 202 21 36.44 31 15.56 52 Total 178 76 254 Chi-Sq = 1.684 + 3.945 + 6.543 + 15.324 = 27.495 DF = 1, P-Value = 0.000 59 Chi-Square Test: so sánh khác biệt nhóm chó từ - tháng tuổi với nhóm chó > 12 tháng tuổi Expected counts are printed below observed counts Bệnh 157 115.99 48 89.01 Total 205 không bệnh 45 86.01 Total 202 107 65.99 155 152 357 Chi-Sq = 14.496 + 19.551 + 18.892 + 25.479 = 78.417 DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: so sánh khác biệt nhóm chó < tháng tuổi > - 12 tháng tuổi Expected counts are printed below observed counts Total Bệnh 27 24.23 21 23.77 48 không bệnh 26 28.77 Total 53 31 28.23 52 57 105 Chi-Sq = 0.317 + 0.267 + 0.323 + DF = 1, P-Value = 0.278 0.272 = 1.179 Chi-Square Test: so sánh khác biệt nhóm tuổi < tháng tuổi > 12 tháng tuổi Expected counts are printed below observed counts Bệnh 27 19.11 48 55.89 Total 75 không bệnh 26 33.89 Total 53 107 99.11 155 133 208 Chi-Sq = 3.257 + 1.837 + 1.114 + DF = 1, P-Value = 0.009 60 0.628 = 6.835 Chi-Square Test: so sánh khác biệt nhóm tuổi > – 12 tháng tuổi > 12 tháng tuổi Expected counts are printed below observed counts Bệnh 21 17.33 không bệnh 31 34.67 Total 52 48 51.67 107 103.33 155 Total 69 138 207 Chi-Sq = 0.776 + 0.388 + 0.260 + DF = 1, P-Value = 0.213 61 0.130 = 1.554 ... ñã sinh thành, ni dưỡng dạy dỗ cho có ngày hôm Xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y tồn thể thầy tận tình dạy giúp đỡ tơi... 17 Bạch cầu trung tính (Neutrophil) % 60 – 75 Bạch cầu ưa acid (Eosinophil) % 3–8 Bạch cầu ưa bazo (Basophil) % 0,2 – 0,6 Bạch cầu lympho (Lymphocyte) % 20 – 25 Bạch cầu ñơn nhân (Monocyte) % 2–4...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ - Y *********** BA VĂN TRƯỞNG KHẢO SÁT, CHẨN ĐOÁN VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHÓ TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT, CHẨN ĐOÁN VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ B ỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHÓ TẠI BỆ NH VI ỆN THÚ – Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT, CHẨN ĐOÁN VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ B ỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHÓ TẠI BỆ NH VI ỆN THÚ – Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay