TÌM HIỂU MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA MÔN CÔNG NGHỆ ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC –TP.HCM

98 3 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA MƠN CƠNG NGHỆ ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC –TP.HCM Họ tên: VÕ THỊ THANH THẢO Ngành: SƢ PHẠM KỸ THUẬT CƠNG - NƠNG NGHIỆP Niên khóa: 2006-2010 Tháng 6/2010 TÌM HIỂU MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA MƠN CƠNG NGHỆ ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC –TP.HCM Tác giả VÕ THỊ THANH THẢO Khóa luận đệ trình để hồn thành u cầu cấp cử nhân Sư phạm kỹ thuật công – nông nghiệp Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THANH THỦY Tháng 6/2010 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, người gia đình ni dưỡng, dạy dỗ giúp đỡ, động viên thời điểm Chân thành cảm ơn:  Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM  Các thầy cô môn Sư Phạm Kĩ Thuật Nông Nghiệp  Các thầy ngồi trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Đã truyền đạt cho em kiến thức khoa học thời gian học tập vừa qua Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS NGUYỄN THANH THỦY – trưởng Bộ môn Sư Phạm Kĩ Thuật Nông Nghiệp – trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tận tình dạy dỗ, hướng dẫn giúp đỡ em trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Thảnh - trường THPT Thủ Đức tạo điều kiện cho em thực đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn lớp động viên, giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Thủ Đức, ngày tháng năm 2010 VÕ THỊ THANH THẢO ii TĨM TẮT Đề tài: “Tìm hiểu mức độ ảnh hướng môn Công nghệ đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh số trường THPT địa bàn Thủ ĐứcTP.HCM” tiến hành số trường Trung học phổ thông địa bàn Quận Thủ Đức TP.HCM, thời gian từ tháng 06/2009 đến tháng 06/2010  Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu, tham khảo nguồn tài liệu xác định mức độ ảnh hưởng môn Công nghệ đến việc định hướng nghề nghiệp cua học sinh nhằm giúp giáo viên dạy môn Công nghệ 10 - 11 - 12, sinh viên ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Công - Nông nghiệp nhận thức sâu sắc mức độ ảnh hưởng môn Công nghệ 10-11-12 đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh, từ có hướng giảng dạy phù hợp, có hướng học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu  Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu, người nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bảng hỏi, phương pháp vấn, phương pháp thống kê Qua trình nghiên cứu tài liệu, điều tra, vấn học sinh số trường Trung học phổ thông địa bàn Quận Thủ Đức TP.HCM: Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, Trung học phổ thông Thủ Đức, Trung học phổ thông Tam Phú, người nghiên cứu thu kết sau: Lượng kiến thức mà học sinh tiếp thu mức độ trung bình, tương đối, chủ yếu kiến thức từ học sau liên hệ thực tế sản xuất, hay kiến thức thực tế ngày Các kiến thức chương trình môn Công nghệ 10-1112 phát huy phần tác dụng mơn khoa học ứng dụng, giúp HS học tập theo phương pháp tích cực, có chủ động, có sáng tạo, có vận dụng kiến thức vào sống mức độ hạn chế tùy thuộc vào hoạt động giáo viên dạy mơn Cơng nghệ 10 - 11- 12 Còn tác dụng định hướng nghề nghiệp cho học sinh chưa thật khai thác phát huy tốt Nên mức độ ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp học sinh Trên thực tế học sinh coi nhẹ tác dụng mơn khoa học ứng dụng nói chung mơn Cơng nghệ nói riêng Vì vậy, tỷ lệ học sinhđịnh hướng nghề nghiệp nhóm ngành nghề khác như: Bưu viễn thơng, iii Cơng nghệ thông tin, Quân đội, Y tế, Sư phạm, Văn hóa,….khá cao so với tỷ lệ HS có định hướng nghề nghiệp thuộc nhóm ngành nghề chương trình mơn Công nghệ 10, 11, 12 như: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Cơ khí, Điện- điện tử HS định hướng nghề nghiệp thân chủ yếu dựa vào yếu tố “nguyện vọng cá nhân”, tức yếu tố: thân, gia đình, hầu hết học sinh chưa thật hiểu rõ ngành nghề xã hội yêu cầu ngành nghề đó, yêu cầu xã hội ngành nghề Tóm lại, mơn Cơng nghệ 10-11-12 có ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp học sinh số trường trường Trung học phổ thông địa bàn Thủ Đức, TP.HCM Trong kiến thức chương trình Cơng nghệ 10 - 11 - 12 kiến thức Nơng nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp ảnh hưởng đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh, đến kiến thức Cơ khí, Điện- điện tử, kiến thức phần Tạo lập doanh nghiệp ảnh hưởng nhiều đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách đồ ix Danh sách bảng x Danh sách biểu đồ xii Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Đối tượng nghiên cứu 1.8 Phạm vi nghiên cứu 1.9 Cấu trúc luận văn 1.10 Kế hoạch nghiên cứu Chƣơng 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Lược khảo vấn đề nghiên cứu 2.2 lược tổng quan môt số trường THPT địa bàn Quận Thủ Đức -TP.HCM 10 2.2.1 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân 10 2.2.2 Trường Trung học phổ thông Tam Phú 11 2.2.3 Trường Trung học phổ thông Thủ Đức 11 2.3 Những vấn đề chọn nghề 12 2.3.1 Chọn nghề gì? 12 v 2.3.2 Động chọn nghề 12 2.4 Tìm hiểu vấn đề lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT 13 2.4.1 Đặc điểm tâm lý học sinh THPT lựa chọn nghề nghiệp 13 2.4.2 Những sở xu hướng chọn nghề nghiệp Học sinh Trung học phổ thông 15 a) Những sở lựa chọn nghề nghiệp học sinh trung học phổ thông 15 b) Việc thực định hướng nghề nghiệp chọn nghề cho học sinh Trung học phổ thông 16 c) Xu hướng lựa chọn nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông 16 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến chọn nghề không phù hợp học sinh Trung học phổ thông 17 2.5 Công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông 18 2.5.1 Định nghĩa định hướng nghề nghiệp 18 2.5.2 Tầm quan trọng mục tiêu định hướng nghề nghiệp 20 a) Tầm quan trọng định hướng nghề nghiệp 20 b) Mục tiêu định hướng nghề nghiệp 21 2.5.3 Những sở thực định hướng nghề nghiệp 22 2.6 Tầm quan trọng môn Công nghệ định hướng nghề nghiệp học sinh THPT 23 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 25 3.2 Phương pháp điều tra phiếu câu hỏi 25 3.3 Phương pháp vấn 26 3.4 Phương pháp thống kê 26 3.4.1 Phương pháp phân tích định lượng 26 3.4.2 Phương pháp phân tích định tính 27 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH 28 vi 4.1 Kết khảo sát kiến thức HS lĩnh hội qua môn Công nghệ 28 4.1.1 Mức độ hứng thú HS học môn Công nghệ 28 4.1.2 Những thuận lợi khó khăn HS học mơn Cơng nghệ 29 4.1.3 Những kiến thức HS học qua môn Công nghệ 30 4.2 Kết khảo sát mức độ ảnh hưởng môn Công nghệ đến việc định hướng nghề nghiệp HS 45 4.2.1 Nguồn thơng tin hổ trợ HS q trình định hướng nghề nghiệp 46 4.2.2 Mức độ GV Cơng nghệ hướng HS đến ngành nghề có liên quan học 47 4.2.3 Về việc vận dụng kiến thức vào định hướng nghề nghiệp tương lai học sinh Trung học phổ thông 48 4.2.4 Về yếu tố ảnh hưởng đến việc định hướng nghề nghiệp HS THPT 62 4.2.5 Về ý kiến HS tác dụng môn Công nghệ đến việc lựa chọn nghề nghiệp 65 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LUC PHỤ LUC PHỤ LUC PHỤ LUC PHỤ LUC vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT KÍ HIỆU VIẾT TẮT NỘI DUNG TƢƠNG ĐƢƠNG TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh PGS.TS Phó Giáo Sư Tiến Sĩ TS Tiến Sĩ Th.S Thạc Sĩ HS Học sinh THCN Trung học chuyên nghiệp ĐH Đại học CĐ Cao đẳng ĐHNN Định hướng nghề nghiệp THPT Trung học phổ thông GV Giáo viên CT Chương trình CN10 Cơng nghệ 10 CN11 Công nghệ 11 CN12 Công nghệ 12 K10 Khối 10 K11 Khối 11 K12 Khối 12 GVCN Giáo viên chủ nhiệm NXB Nhà xuất viii DANH SÁCH CÁC ĐỒ ĐỒ TRANG đồ 2.1 Tam giác hướng nghiệp 19 ix ...TÌM HIỂU MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA MƠN CƠNG NGHỆ ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC –TP.HCM Tác giả VÕ THỊ THANH... tài: Tìm hiểu mức độ ảnh hướng môn Công nghệ đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh số trường THPT địa bàn Thủ ĐứcTP.HCM” tiến hành số trường Trung học phổ thông địa bàn Quận Thủ Đức TP.HCM,... Chào bạn Tôi thực đề tài nghiên cứu: “ Tìm hiểu mức độ ảnh hướng môn Công nghệ đến việc định hướng nghề nghiệp học sinh số trường THPT địa bàn Thủ Đức- TP.HCM” cần giúp đỡ bạn để hoàn thành đề
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA MÔN CÔNG NGHỆ ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC –TP.HCM , TÌM HIỂU MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA MÔN CÔNG NGHỆ ĐẾN VIỆC ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC –TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay