TÌM HIỂU Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA THẦY TRÒ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

91 5 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA THẦY - TRÒ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: VÕ THỊ CÚC Ngành: SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP Niên khóa: 2006-2010 Tháng 5/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÌM HIỂU Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA THẦY - TRÒ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả VÕ THỊ CÚC Khóa luận đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp cử nhân ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THANH THỦY Tháng 5/2010 LỜI CẢM ƠN Con xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ sinh thành, dưỡng dục nên người Cảm ơn anh chị giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt trình học tập nghiên cứu… Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thanh Thủy, quí thầy cô Bộ môn Sư Phạm Kỹ Thuật, trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Qúi thầybạn sinh viên trường Đại học Nông Lâm, trường Đại học Hùng Vương trường Đại học Khoa học Xã Hội Nhân Văn thành phố Hồ Chí Minh hết lòng giúp đỡ Cảm ơn tập thể lớp DH06SP người bạn thân thương sát cánh chia sẻ, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngày Sinh viên Võ Thị Cúc tháng năm 2010 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “Tìm hiểu ý kiến giảng viên, sinh viên mối quan hệ thầy trò phương pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh” Đề tài khảo sát trường đại học Nông Lâm Tp.HCM, trường đại học Khoa học xã hội Nhân văn Tp.HCM trường đại học Hùng Vương Tp.HCM thời gian từ tháng 8/2009 đến tháng 5/2010 Với mục đích nghiên cứu: Giúp trường đại học có thêm hiểu biết quan điểm giảng viên sinh viên mối quan hệ thầy trò để từ có phương hướng, biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên cách hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Thực phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu người nghiên cứu thực phương pháp nghiên cứu lý thuyết để thu thập tài liệu, phương pháp điều tra phiếu câu hỏi để thu thập ý kiến nhằm giải đáp câu hỏi nghiên cứu đề tài, phương pháp xử lý số liệu phương pháp phân tích để xử lý kết thu Qua khảo sát người nghiên cứu tìm hiểu quan niệm giảng viên sinh viên mối quan hệ thầy trò trường đại học địa bàn Tp.HCM đa phần quan niệm mối quan hệ tốt đẹp Tuy nhiên việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học xem nhẹ chưa có biện pháp thực phù hợp chuyên sâu Đồng thời tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành động trái ngược lại truyền thống ông cha ta đưa biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển mối quan hệ thầy trò hạn chế tiêu cực Đề tài tiền đề để tiến hành nghiên cứu MỤC LỤC Trang tựa .i LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT ĐỀ TÀI MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Chương 1: Giới thiệu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Vấn đề nghiêu cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Đối tượng khách thể nghiên cứu 1.7 Phạm vi nghiên cứu 1.8 Kế hoạch nghiên cứu 1.9 Cấu trúc luận văn Chương 2: Cơ sở lý luận 2.1 Sơ lược vấn đề nghiên cứu 2.2 Đặc điểm tâm lí lứa tuổi sinh viên nhân cách sinh viên đại 2.2.1 Đặc điểm tâm lí lứa tuổi sinh viên 2.2.1.1 Đặc điểm tự ý thức sinh viên 2.2.1.2 Định hướng giá trị sinh viên 2.2.1.3 Kế hoạch đường đời tự xác định nghề nghiệp niên – sinh viên 10 2.2.2 Một số đặc điểm nhân cách sinh viên đại 10 2.2.2.1Khái niệm nhân cách 10 2.2.2.2 Xu hướng phát triển nhân cách sinh viên 11 2.2.2.3 Đặc điểm nhân cách sinh viên đại 12 2.3 Tổng quan mối quan hệ thầy trò 14 2.3.1 Một số khái niệm 14 2.3.2 Quan hệ thầy trò 15 2.4 Tổng quan phương pháp giáo dục đạo đức 16 2.4.1 Các khái niệm 16 2.4.1.1Khái niệm đạo đức 16 2.4.1.2 Khái niệm phương pháp giáo dục 17 2.4.2 Phương pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên nhà trường 18 2.4.2.1 Vai trò 18 2.4.2.2 Mục tiêu 18 2.4.2.3 Các phương pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên 18 2.5 Yêu cầu phẩm chất đạo đức người giảng viên 22 2.6 Yêu cầu phẩm chất đạo đức người sinh viên 23 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu ……….24 3.1 Sơ lược nơi nghiên cứu 24 3.1.1 Giới thiệu sơ lược trường đại học Nông Lâm- Tp.HCM 24 3.1.2 Giới thiệu sơ lược trường đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn- Tp.HCM 25 3.1.3 Giới thiệu sơ lược trường đại học Hùng Vương-Tp.HCM 25 3.2 Phương pháp nghiên cứu 26 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 26 3.2.2 Phương pháp điều tra phiếu câu hỏi 26 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 3.2.4 Phương pháp phân tích 27 3.3 Phương pháp tiến hành 28 3.3.1 Các bước chuẩn bị 28 3.3.2 Tiến hành khảo sát 28 Chương : Kết nghiên cứu 29 4.1 Mối quan hệ thầy trò 29 4.1.1 Quan niệm tình thầy trò 29 4.1.1.1 Quan niệm sinh viên tình thầy trò 29 4.1.1.2 Quan niệm giảng viên tình thầy trò 30 4.1.1.3 So sánh quan niệm giảng viên sinh viên tình thầy trò 31 4.1.2 Ý kiến mối quan hệ thầy trò 32 4.1.2.1 Ý kiến sinh viên mối quan hệ thầy trò 32 4.1.2.2 Ý kiến giảng viên mối quan hệ thầy trò 38 4.1.2.3 So sánh ý kiến giảng viên sinh viên mối quan hệ thầy trò 39 4.1.3 Thực trạng mối quan hệ thầy trò 40 4.1.3.1 Sinh viên 40 4.1.3.2 Giảng viên 46 4.2 Giáo dục đạo đức cho sinh viên 47 4.2.1 Vai trò việc giáo dục đạo đức cho sinh viên 47 4.2.2 Phương pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên 48 4.2.2.1 Ý kiến giảng viên 48 4.2.2.2 Ý kiến sinh viên 51 4.2.3 Yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức sinh viên 54 4.2.3.1 Ý kiến sinh viên 54 4.2.3.2 Ý kiến giảng viên 55 4.2.4 Biên pháp cải thiện 57 4.2.4.1Ý kiến sinh viên 57 4.2.4.2 Ý kiến giảng viên 59 4.2.4.3 Những yếu tố người giảng viên đại học cần phải có 62 Chương : Kết luận kiến nghị 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Kiến nghị 68 5.2.1 Đối với nhà nước 68 5.2.2 Đối với Bộ GD-ĐT 68 5.2.3 Đối với nhà trường 68 5.2.4 Đối với giảng viên 69 5.2.5 Đối với sinh viên ………………………………………………………….69 Tài liệu tham khảo 70 Phụ lục I Phụ lục II DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Thành phố Hồ Chí Minh Tp.HCM Đại học ĐH Người nghiên cứu NNC Giáo viên hướng dẫn GVHD Nghiên cứu khoa học NCKH Sau đại học SĐH Đại học Hùng Vương ĐHHV Đại học Nông Lâm ĐHNL Đại học Khoa học xã hội Nhân Văn ĐHKHXH&NV Số lượng SL Bộ Giáo Dục Đào Tạo BG-ĐT Chủ Nghĩa Xã Hội CNXH DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Quan niệm sinh viên tình thầy trò 29 Bảng 4.2 Quan niệm giảng viên tình thầy trò 30 Bảng 4.3 So sánh quan niệm giảng viên sinh viên tình thầy trò 31 Bảng 4.4 Ý kiến sinh viên mối quan hệ thầy trò 32 Bảng 4.5 Ý kiến sinh viên người giảng viên đại học 34 Bảng 4.6 Cấp họcsinh viên thích 36 Bảng 4.7 Ý kiến giảng viên mối quan hệ thầy trò hiđại học NXB đại học sư phạm Nguyễn Quang Uẩn, 2004 Tâm lý học đại cương NXB đại học quốc gia Hà Nội Lê Văn Hồng (chủ biên), 2001 Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm Nhà xuất giáo dục Nguyễn Xuân Thức, 2008 Giáo trình tâm lí học đại cương Nhà xuất đại học sư phạm Châu Kim Lang, 2002 Phương pháp nghiên cứu khoa học Lưu hành nội Nông Lâm Tp HCM Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên), 2005 Giáo trình giáo dục học Nhà xuất Đại học sư phạm Phan Thanh Long (chủ biên), 2006 Lí luận giáo dục NXB đại học Sư phạm 10 Bùi Hiền (chủ biên), 2001 Từ điển giáo dục học NXB từ điển Bách Khoa 11 Phạm Khắc Chương Nguyễn Thị Phương Yến, 2007 Đạo đức học NXB đại học Sư phạm 12 Lê Văn Tích, Nguyễn Thị Kim Dung Trần Thị Nhuần, 2007 Hồ Chí Minh giáo dục bồi dưỡng thanh, thiếu niên nhi đồng “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” NXB Lao Động – Xã Hội 13.http://vdcnews.socbay.com/phong_cach_nguoi_thay_anh_huong_den_nhan_cach_c ua_tro-33619968-601485823-0 14 http://forum.hanu.vn/forums/t/244.aspx 15 http://www.giaoducthoidai.vn/channel/2741/2009/09/1717232/ 16 http://kynangsong.xitrum.net/giadinh/175.html 17 http://www.ntmk.info/miki/showthread.php?t=835 18.http://www.chungta.com/Desktop.aspx/GiaoDuc/GiaoDucVietNam/Nhin_lai_viec_giao_duc_nhan_cach_cho_Sinh_vien/ 19.http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/0109/gduc_thudo/tinhnghia_thaytro/quanhe_thaytr o.html SVTH: Võ Thị Cúc Trang 70 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 20 http://www.thongtinnhatban.net/fr/t2330.html 21.http://www.chungta.com/Desktop.aspx/GiaoDuc/DeXuat-GiaiPhapGD/De_cung_co_quan_he_thay-tro_hay_cung_co_chinh_nen_giao_duc/ 22 http://www.chuvanan.org/forum/showthread.php?p=418674 23.http://www.pup.edu.vn/giao-duc-dao-tao/viet-ve-giao-duc/4-dieu-kien-cho-quanhe-thay-tro-thoi-hien-dai 24.http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/tuoitre.com.vn/Dieu-gi-dang-xay-ratrong-quan-he-thay-tro/3131581.epi 25.http://www.laodong.com.vn/Home/Dao-duc-hoc-sinh-xuong-cap-visao/20089/107091.laodong 26.http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/GiaoDuc/Tu_tuong_Ho_Chi_Minh_giao_duc_thanh_nien/ 27.http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suyngam/Chu_tich_Ho_Chi_Minh/ 28 http://svsupham.com/showthread.php?t=242 29 http://www.binhdinhffc.com/diendan/blog.php?b=300 30.http://tintuc.xalo.vn/06413390564/giao_duc_dao_duc_bat_dau_tu_sach_giao_khoa.html 31 http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200936/20090831095859.aspx 32 Nguyễn Thị Ngọc Thi 2008 Tìm hiểu ý kiến sinh viên để xây dựng tiêu chuẩn lực sư phạm người giáo viên đại học Bộ môn Sư phạm kỹ thuật Đại học Nông Lâm Tp.HCM 33 Phạm Thị Thanh Nga 2008 Tìm hiểu tác dụng chương trình đào tạo Sư phạm kỹ thuật trường Đại học Nông lâm đến việc tu dưỡng, rèn luyện đức tính phẩm chất cần thiết người giáo viên THPT sinh viên sư phạm Bộ môn Sư phạm kỹ thuật Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM 34 Ngô Tứ Thành 2010 Sinh viên đánh giá giảng viên theo quan điểm thông tin – lý luận thực tế, Tạp chí khoa học chuyên đề giáo dục, số 19 1/2010 Trang 101 35 Lê Hữu Ái Lê Thị Tuyết Ba 2002 Các nội dung hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên đại học Đà Nẵng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng SVTH: Võ Thị Cúc Trang 71 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÌM HIỂU Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA THẦY - TRÒ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TẠI CÁC... quan niệm giảng viên sinh viên tình thầy trò 31 4.1.2 Ý kiến mối quan hệ thầy trò 32 4.1.2.1 Ý kiến sinh viên mối quan hệ thầy trò 32 4.1.2.2 Ý kiến giảng viên mối quan hệ thầy trò 38... Giúp trường đại học có thêm hiểu biết quan điểm giảng viên sinh viên mối quan hệ thầy trò để từ có phương hướng, biện pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên cách hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA THẦY TRÒ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , TÌM HIỂU Ý KIẾN CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA THẦY TRÒ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay