TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

79 1 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007 For Evaluation Only BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM GVHD: NGUYỄN THANH THỦY SVTH : TRẦN THỊ LAN LỚP : DH06SP MSSV: 06132048 Tp.HCM, tháng 6/2010 TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Tác giả TRẦN THỊ LAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Cử nhân ngành SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THANH THỦY Tháng 6/2010 i Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cha mẹ sinh thành, dưỡng dục nên người Em xin trân trọng gửi lời biết ơn đến: - Ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm TPHCM - Qúy thầy cô trường ĐH Nông Lâm TPHCM Đã hết lòng dạy bảo truyền thụ kiến thức khoa học bổ ích suốt thời gian em học trường Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thanh Thủy – Trưởng Bộ môn Sư phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp – trường ĐH Nông Lâm TPHCM tận tình dạy bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn q thầy tồn thể bạn sinh viên trường ĐH Quốc Tế ĐH Bách Khoa Cảm ơn bạn tập thể lớp DH06SP động viên, giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu TPHCM, ngày 15 tháng 05 năm 2010 Sinh viên Trần Thị Lan GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy ii SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN TĨM TẮT Đề tài “TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM” thực từ 6/2009 đến 5/2010 trường ĐH TPHCM  Mục đích nghiên cứu: + Tìm hiểu kỹ giao tiếp sinh viên Đại học (SVĐH) + Khẳng định vai trò quan trọng giao tiếp SVĐH + Biết yếu tố quan trọng giao tiếp để thành công học tập sống + Biết vận dụng số cơng cụ để giao tiếp hiệu Từ đề giải pháp: Nâng cao kỹ giao tiếp SVĐH  Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu, người nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, sưu tầm tài liệu, điều tra phiếu ý kiến, xử lý số liệu phần mềm Excel  Hồn thành khóa luận, người nghiên cứu thu kết sau: - Đa số giảng viên sinh viên nhận thức tầm quan trọng kỹ giao tiếp - Trong q trình giao tiếp sinh viên gặp nhiều khó khăn khó khăn khắc phục có giúp đỡ từ phía nhà trường - Sinh viên nhận thức kỹ giao tiếp yếu cần phải trau dồi kiến thức, rèn luyện để kỹ giao tiếp ngày tốt - Từ kết trên, người nghiên cứu nhận thấy cần có quan tâm nhà trường, xã hội sinh viên để kỹ giao tiếp ngày tốt hơn, giúp sinh viên thành công học tập sống GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy iii SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT GT Giao tiếp SV Sinh viên XH Xã hội CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa KHKT Khoa học kỹ thuật ĐH Đại học CĐ Cao đẳng TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh GV Giảng viên GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy iv SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN MỤC LỤC Nội dung Trang Trang bìa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Danh sách chữ viết tắt iv Mục lục v Danh sách bảng/ biểu đồ ix LỜI NGỎ Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích đối tượng nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Đối tượng nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Thời gian giới hạn phạm vi nghiên cứu 1.7 Xác định thuật ngữ 1.8 Kế hoạch nghiên cứu 1.9 Cấu trúc đề cương Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm giao tiếp 2.2 Một số khái niệm tâm lý học 11 2.3 Cấu trúc giao tiếp 12 2.4 Các loại hình giao tiếp 13 2.5 Phân loại giao tiếp 13 2.6 Đặc trưng giao tiếp 16 2.7 Chức giao tiếp 17 2.8 Các phương tiện giao tiếp 20 GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy v SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 2.8.1 Giao tiếp ngôn ngữ…………… 20 2.8.2 Giao tiếp phi ngôn ngữ 22 2.9 Các yếu tố tham gia vào trình giao tiếp 23 2.9.1 Chủ thể giao tiếp 23 2.9.2 Mục đích giao tiếp 24 2.9.3 Nội dung giao tiếp 24 2.9.3.1 Nội dung tâm lý giao tiếp 24 2.9.3.2 Nội dung công việc 25 2.9.4 Hoàn cảnh giao tiếp 25 2.9.5 Kênh giao tiếp 26 2.9.6 Quan hệ giao tiếp 26 2.10 Những yếu tố ảnh hưởng đến trình giao tiếp 26 2.11 Các yếu tố trở ngại điều nên tránh giao tiếp 27 2.11.1 Các yếu tố trở ngại giao tiếp 27 2.11.2 Những điều nên tránh giao tiếp ứng xử 28 2.12 Đặc điểm tâm lý sinh viên 29 2.13 Vai trò sinh viên đời sống xã hội 31 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Phương pháp tham khảo tài liệu 33 3.2 Phương pháp nghiên cứu điều tra phiếu câu hỏi 33 3.3 Phương pháp xử lý số liệu 34 3.3.1 Phương pháp phân tích định lượng 34 3.3.2 Phương pháp phân tích định tính 34 Chương4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 37 4.1 Kết điều tra kinh nghiệm giảng dạy giảng viên trường ĐH 37 4.2 Nhận định giảng viên tầm quan trọng kỹ giao tiếp sinh viên đại học 38 4.3 GV đánh giá kỹ giao tiếp SVĐH 39 4.4 Nhận định giảng viên vấn đề nâng cao kỹ giao tiếp cho sinh viên 40 GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy vi SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 4.5 Vai trò nhà trường việc nâng cao kỹ giao tiếp cho SVĐH 42 4.6 Ý kiến giảng viên vấn đề mở lớp rèn luyện kỹ giao tiếp cho SVĐH 43 4.7 Các phương pháp giảng dạy GV ảnh hưởng đến kỹ giao tiếp SVĐH 44 4.8 Những khó khăn mà sinh viên thường gặp trình giao tiếp 45 4.9 Đề xuất ý kiến để nâng cao kỹ giao tiếp cho SVĐH 46 4.10 Ý kiến sinh viên vai trò quan trọng giao tiếp SVĐH 46 4.11 Sinh viên đánh giá chung kỹ giao tiếp sinh viên 48 4.12 Ý kiến sinh viên việc cần phải trau dồi thêm kỹ giao tiếp 49 4.13 Mức độ tổ chức lớp học nâng cao kỹ giao tiếp cho sinh viên trường ĐH 50 4.14 Ý kiến sinh viên vai trò nhà trường việc nâng cao kỹ giao tiếp 51 4.15 Những khó khăn sinh viên thường gặp q trình giao tiếp 52 4.16 Những khó khăn khắc phục trình giao tiếp 53 4.17 Sinh viên đánh giá kỹ giao tiếp thân 54 4.18 Những giải pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ giao tiếp 55 4.19 Đề xuất nhà trường để nâng cao kỹ giao tiếp cho SVĐH 57 Chương5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.1.1 Kết luận kỹ giao tiếp sinh viên 58 5.1.2 Kết luận vai trò kỹ giao tiếp sinh viên đại học 58 5.1.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao kỹ giao tiếp cho SVĐH 59 5.2 Kiến nghị 60 GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy vii SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 5.2.1 Đối với nhà trường 60 5.2.2 Đối với sinh viên 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy viii SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN DANH SÁCH CÁC BẢNG/BIỂU ĐỒ Bảng 1: Kinh nghiệm giảng dạy giảng viên trường ĐH 37 Biểu đồ 1:Kinh nghiệm giảng dạy giảng viên trường ĐH 37 Bảng 2: Bảng thống kê nhận định giảng viên tầm quan trọng kỹ giao tiếp SVĐH 38 Biểu đồ 2: Nhận định giảng viên tầm quan trọng kỹ giao tiếp SVĐH 38 Bảng 3: Bảng thống kê đánh giá kỹ giao tiếp SVĐH 39 Biểu đồ 3: Ý kiến GV kỹ giao tiếp SVĐH 40 Bảng 4:Nhận định GV vấn đề nâng cao kỹ giao tiếp cho sinh viên 40 Biểu đồ 4: Biểu đồ thể mức độ SVĐH cần phải trau dồi thêm kỹ giao tiếp 41 Bảng 5: Thống kê mức độ vai trò nhà trường việc nâng cao kỹ giao tiếp cho SVĐH 42 Biểu đồ 5: Vai trò nhà trường việc nâng cao kỹ giao tiếp cho SVĐH 42 Bảng 6: Bảng thống kê ý kiến có nên mở lớp rèn luyện kỹ giao tiếp cho SVĐH 43 Biểu đồ 6: Ý kiến có nên mở lớp rèn luyện kỹ giao tiếp cho SVĐH 43 Bảng 7: Thống kê ảnh hưởng phương pháp giảng dạy đến kỹ giao tiếp SVĐH 44 Biểu đồ 7: Ảnh hưởng phương pháp giảng dạy đến kỹ giao tiếp SVĐH 45 Bảng 8: Thống kê mức độ quan trọng giao tiếp SVĐH 46 Biểu đồ 8: Biểu đồ thể mức độ quan trọng giao tiếp SVĐH 47 Bảng 9: Thống kê mức độ kỹ giao tiếp sinh viên 48 Biểu đồ 9: Biểu đồ đánh giá kỹ giao tiếp sinh viên 48 GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy ix SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 9% Có Khơng 91% Biểu đồ 14: Biểu đồ thể khó khăn thường gặp trình giao tiếp khắc phục Những khó khăn mà bạn sinh viên thường gặp trình giao tiếp nhiều (xem chi tiết mục 4.15) khơng phải khó khăn khơng có cách giải Có tới 91% cho khó khăn khắc phục có 9% cho khơng khắc phục khó khăn q trình giao tiếp Ý kiến cho khắc phục gấp lần ý kiến cho khơng khắc phục Vậy khó khăn mà bạn thường gặp nguyên nhân chủ quan, bạn khẳng định khác phục nguyên nhân nhiều biện pháp 4.17 Sinh viên đánh giá kỹ giao tiếp thân Bảng 15: Bảng thống kê mức độ đánh giá kỹ giao tiếp thân sinh viên Mức độ Tỷ lệ Rất tốt 4,3% Tốt 11,8% Chưa tốt phải trau dồi nhiều 83,9% GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 54 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 4,30% 11,80% Rất tốt T ốt Chưa tốt phải tr au dồi nhi ều 83,90% Biểu đồ 15: Biểu đồ thể mức độ đánh giá kỹ giao tiếp thân Trong mục 4.11 hỏi bạn đánh kỹ giao tiếp sinh viên thí có 71,2% bạn cho chưa tốt Còn mục hỏi thân bạn đánh giá kỹ giao tiếp có 83,9% ý kiến cho kỹ giao tiếp thân chưa tốt phải trau dồi nhiều; có 11,8% cho kỹ tốt có 4,3% bạn tự tin cho kỹ giao tiếp tốt Những số liệu bạn sinh viên nhận thức mức độ quan trọng giao tiếp mà cần phải trau dồi thêm 4.18 Những giải pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ giao tiếp Bảng 16: Bảng thống kê giải pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ giao tiếp Mức độ Tỷ lệ Học thật tốt 4,8% Đọc nhiều tài liệu để nâng cao 63,5% hiểu biết Tham gia nhiều câu lạc GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 30,2% 55 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 4,80% Học thật tốt 30,20% Đọc nhiều tài liệu để nâng cao hiểu biết Tham gia nhiều câu lạc bộ 63,50% Biểu đồ 16: Biểu đồ thể biện pháp khắc phục để nâng cao kỹ giao tiếp cho sinh viên Có 4,8% bạn sinh viên cho cần học thật tốt để nâng cao kỹ giao tiếp; 30,2% cho cần tham gia nhiều câu lạc có tới 63,5% ý kiến cho cần đọc nhiều tài liệu để nâng cao hiểu biết Ý kiến đọc nhiều tài liệu nhận ủng hộ phần lớn bạn sinh viên, tỷ lệ gấp lần so với biện pháp tham gia câu lạc Ngoài phương pháp nêu bạn cho biết thêm số phương pháp khắc phục khác như: - Tham gia lớp học giao tiếp - Học hỏi từ người xung quanh đặc biệt người có nhiều thành cơng sống - Đi dã ngoại nhiều tham gia trò chơi mang tính tập thể - Tập thói quen đứng nói trước đám đông - Thường xuyên tiếp xúc với thực tế - Tổ chức lớp học, buổi giao lưu mà sinh viên làm chủ - Kết bạn với nhiều người, hòa đồng… GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 56 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Có nhiều ý kiến nêu người nghiên cứu tóm lược rút số ý kiến sau: - Tạo điều kiện cho tất sinh viên trường tham gia lớp học nâng cao kỹ giao tiếp - GV hướng dẫn, nâng cao phát huy khả giao tiếp, giải vấn đề cho sinh viên - Đề cao tập nhóm tạo điều kiện cho sinh viên làm chủ thuyết trình, báo cáo… - Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với doanh nghiệp, với người thành đạt có nhiều kinh nghiệm - Tăng số lượng buổi hoạt động ngoại khóa với chủ để nâng cao kỹ mềm cho sinh viên - Mở rộng giao lưu khoa trường - GV sử dụng phương pháp giảng dạy kích thích hứng thú cho sinh viên thảo luận… GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 57 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tiến hành phát phiếu điều tra 300 sinh viên 60 giảng viên trường ĐH TPHCM thu kết trình bày chương Người nghiên cứu đưa kết luận sau: 5.1.1 Kỹ giao tiếp sinh viên nào? Trong phiếu khảo sát giảng viên sinh viên đa số ý kiến cho kỹ giao tiếp sinh viên chưa tốt ( 71,2% ý kiến sinh viên cho vậy, giảng viên cho kỹ giao tiếp sinh viên bình thường 80% so với nhu cầu xã hội đặt ) Tuy nhiên bên cạnh có 18,3% bạn sinh viên cho kỹ giao tiếp tốt 10,5% cho kỹ giao tiếp tốt Nói chung kỹ giao tiếp SV kém, chưa đáp ứng yêu cầu nhà trường, xã hội doanh nghiệp Theo Trần Đình Lý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Quan hệ công chúng (ĐH Nông lâm TP.HCM): “sinh viên ngày thiếu hẳn kỹ giao tiếp, kỹ đặt câu hỏi kỹ lắng nghe (tham khảo 10/12/2009 http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Ky-nang-giao-tiep-Hanh-trang-cho-gioitre/75161700/275/) 5.1.2 Kỹ giao tiếp có vai trò sinh viên? Qua trình khảo sát giảng viên sinh viên, người nghiên cứu thu kết quả: - 40% ý kiến GV cho kỹ giao tiếp quan trọng việc nâng cao kỹ học tập kỹ ứng xử đời sống hàng ngày - 60% ý kiến GV cho kỹ giao tiếp quan trọng việc nâng cao kỹ học tập kỹ ứng xử đời sống hàng ngày - 100% ý kiến GV cho kỹ giao tiếp quan trọng việc nâng cao kỹ nhận thức - 0% ý kiến GV cho kỹ giao tiếp quan trọng khơng quan trọng sinh viên Còn kết thu từ phiếu khảo sát SV: GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 58 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN - 76,5% ý kiến SV cho kỹ giao tiếp quan trọng - 21,5% ý kiến SV cho kỹ giao tiếp quan trọng - 1,05% ý kiến SV cho kỹ giao tiếp quan trọng không quan trọng Với kết trình bày kỹ giao tiếp có vai trò quan trọng sinh viên đặc biệt có vai trò quan trọng việc nâng cao kỹ nhận thức cho sinh viên Khơng có GV cho kỹ giao tiếp cần thiết SV mà thân SV nhận thức điều 5.1.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ giao tiếp cho SVĐH Để nâng cao kỹ giao tiếp cho SV nhà trường có vai trò quan trọng (trong phiếu khảo sát dành cho GV có 66,7% ý kiến cho nhà trường có vai trò quan trọng; 33,3% cho quan trọng 0% ý kiến cho nhà trường khơng có vai trò quan trọng) - Chính nhà trường cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên mặt sở vật chất, phương tiện dạy học Không nhà trường tạo sân chơi giao lưu, học hỏi cho sinh viên - Phương pháp giảng dạy GV có ảnh hưởng tới kỹ giao tiếp SV, nặng phương pháp truyền thống, giảng giải đơn thuần, SV tiếp thu thụ động Trong “người thầy giáo đại khơng đóng vai trò truyền đạt tri thức mà phải có lực phát triển cảm xúc, thái độ, hành vi người học” (Phạm Quỳnh Trang, 2008, trang 10) GV phải tạo điều kiện để SV phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo, tự chủ - Cần nâng cao nhận thức SV tầm quan trọng kỹ giao tiếp Theo kết thu từ phiếu khảo sát GV, kỹ giao tiếp có vai trò quan trọng SV, giúp SV trường tự tin vào thân, giúp SV thành công học tập sống SV nhận thức tầm quan trọng kỹ giao tiếp, SV ý thức kỹ giao tiếp tốt trường xin việc dễ dàng hơn, có nhiều hội để thăng tiến Nhận thức tầm quan trọng kỹ giao tiếp đưa đến thái độ tự rèn luyện kỹ như: kỹ thuyết trình, kỹ làm việc nhóm, kỹ nói GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 59 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN trước đám đông, để nâng cao kỹ giao tiếp cho thân Nếu nhận thức đưa đến thái độ chán nản, tự ti, nhút nhát, rụt rè, Vì cần phải nhấn mạnh vai trò kỹ giao tiếp để SV thấy tầm quan trọng từ hình thành thái độ rèn luyện học tập để có kỹ giao tiếp tốt Có kỹ giao tiếp đạt hiệu cao “Nhận thức sở để có hành động đúng” (Phan Thanh Long, 2006, trang 44) SV có quan tâm tạo cho thân niềm khát vọng có “những hiểu biết kỹ cần thiết sẵn sàng vượt qua khó khăn, trở ngại khách quan chủ quan để đạt mục đích” (Phạm Quỳnh Trang, 2008, trang 25) 5.2 Kiến nghị Qua trình khảo sát người nghiên cứu có kiến nghị sau: 5.2.1 Đối với nhà trường - Nhà trường thường xuyên tổ chức buổi giao lưu, hoạt động ngoại khóa SV nhà trường, SV với doanh nghiệp - Thực đổi phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm để tích cực hóa kỹ SV, có kỹ giao tiếp Điều khơng có nghĩa loại bỏ phương pháp dạy học truyền thống mà cần phải biết kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp giảng dạy - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học điều kiện tối cần thiết cho hoạt động ngoại khóa giao lưu, thuyết trình, báo cáo, có hỗ trợ trang thiết bị tạo điều kiện cho SV làm chủ buổi học, ngoại khóa, 5.2.2 Đối với sinh viên Để nâng cao kỹ giao tiếp cho SV không nhà trường mà thân SV phải cố gắng rèn luyện để có kết cao: - Nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện - Tham gia tích cực vào buổi ngoại khóa, giao lưu, hội thảo, Để có kỹ giao tiếp tốt cần phải có thời gian học tập, rèn luyện trau dồi kiến thức kiến thức chuyên ngành kiến thức xã hội, thời gian ngắn mà có kỹ giao tiếp tốt cần phải có tính kiên trì, chịu khó học hỏi GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 60 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Minh Đức (chủ biên),1994 Tâm lý học xã hội NXB Đại học Quốc gia Fischer, 2004 Những khái niệm Tâm lý học xã hội, người dịch Huyền Giang NXB Thế giới Trần Hiệp (chủ biên),1996 Những vấn đề tâm lý học xã hội Nxb khoa học xã hội Nguyễn Thị Oanh, 1995 Tâm lý học truyền thông giao tiếp NXB phụ nữ Nguyễn Văn Lê (chủ biên), 2005 Văn hóa đạo đức giao tiếp ứng xử xã hội NXB Văn hóa thơng tin Nguyễn Xn Thức, 2008 Tâm lý học đại cương NXB ĐH Sư phạm Nguyễn Đình Nhữ - Phạm Văn Thưởng, 2003 Bách khoa tri thức gia đình sống đại NXB Văn hóa thông tin Phạm Minh Hạc, 1995 Giáo dục người hôm ngày mai, trường cán quản lý giáo dục đào tạo, HN Nguyễn Thạc Phạm Thành Nghị, 2007 Tâm lý học Sư phạm đại học NXB đại học Sư phạm 10 Nguyễn Đức Trí, 2002 Những yêu cầu giáo dục nghề nghiệp việc phát triển nguồn nhân lực Từ chiến lược phát triển giáo dục đến sách phát triển nguồn nhân lực NXB Giáo Dục 11 Nguyễn Quang Huỳnh, 2006 Một số vấn đề lý luận giáo dục chuyên nghiệp đổi phương pháp dạy học NXB Quốc Gia Hà Nội * Luận văn Nguyễn Văn Luyện, 2009 Thiết kế thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 10 theo dự án ĐH Nông Lâm TPHCM Phạm Thị Hồng Thắm, 2009 Tìm hiểu thực trạng hoạt động dạy học trường trung học kỹ thuật dạy nghề Bảo Lộc ĐH Nông Lâm TPHCM Nguyễn Thị Diễm, 2007 Đặc điểm giao tiếp sinh viên trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị ĐH Huế GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 61 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN * Bài báo Ban nghiên cứu chiến lược Bộ giáo dục đào tạo, 2008 Bối cảnh quốc tế nước quan điểm phát triển giáo dục giai đoạn 2008 – 2010 Tạp chí khoa học giáo dục, số 32, tháng 5/2008, trang – Nguyễn Đức Trí, 2006 Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Tạp chí khoa học giáo dục, số 32, tháng 5/2008, trang 33 – 36 * Website http://lanhdao.vietnamrss.com http://danketoan.com http://blog.360.yahoo.com http://vipharm.blogspot.com http://lanhdao.vietnamrss.com http://danketoan.com http://blog.360.yahoo.com http://vipharm.blogspot.com http://ducthuan-mlm.sky.vn 10 http://www.danketoan.com 11 http://kynangsong.org 12 http://www.tamlyhoc.net/forum/index.php?topic=2691.0 13.http://sinhvienvanlang.com/@rum/showthread.php?t=21884 14 http://tuvanonline.com/tintuc/the-gioi-tre/ban-tre-va-cuoc- GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 62 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN PHIỀU ĐIỀU TRA Kính thưa q Thầy/Cơ! Em tên Trần Thị Lan sinh viên ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Hiện em thực đề tài: “TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM” để góp phần nâng cao kỹ giao tiếp cho sinh viên đại học Kính mong q Thầy/Cơ giúp đỡ để em hồn thành đề tài Xin Thầy/Cơ vui lòng đánh dấu (X) vào lựa chọn Thầy/Cơ giảng dạy trường…………………………………………………… Câu 1: Kinh nghiệm giảng dạy Thầy/Cô trường ĐH là: a) Giảng dạy năm b) Giảng dạy từ – 10 năm c) Giảng dạy 10 năm Câu 2: Nhận định Thầy/Cô tầm quan trọng kỹ giao tiếp sinh viên đại học (có thể chọn nhiều đáp án) Các mức độ STT Rất quan trọng Đặc trưng Quan trọng Ít quan trọng Khơng quan trọng Nâng cao kỹ học tập Nâng cao kỹ ứng xử đời sống hàng ngày Nâng cao kỹ nhận thức 4.Ý kiến khác………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 3: Theo Thầy/Cô kỹ giao tiếp sinh viên nào? a) Rất tốt b) Tốt c) Bình thường d) Kém GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 63 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Câu 4: Theo Thầy/Cơ sinh viên có cần phải trau dồi thêm kỹ giao tiếp hay không? a) Rất cần b) Cần c) Không cần Câu 5: Theo Thầy/Cô để nâng cao kỹ giao tiếp cho sinh viên nhà trường có vai trò nào? a) Rất quan trọng b) Quan trọng c) Ít quan trọng d) Không quan trọng Câu 6: Theo Thầy/Cô trường ĐH có nên mở lớp rèn luyện kỹ giao tiếp hay không? a) Rất cần b) Cần c) Không cần Câu 7: Các phương pháp giảng dạy Thầy/Cơ có ảnh hưởng đến kỹ giao tiếp sinh viên hay không? a) Ảnh hưởng nhiều b) Ảnh hưởng nhiều c) Ảnh hưởng d) Không ảnh hưởng Câu 8: Theo Thầy/Cô sinh viên thường gặp khó khăn q trình giao tiếp ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 9: Thầy/Cơ có đề xuất để nâng cao kỹ giao tiếp cho sinh viên trường? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin cám ơn ý kiến Thầy/Cơ GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 64 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN PHIẾU ĐIỀU TRA Chào bạn! Tơi thực đề tài:”TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM” Rất mong nhận hợp tác bạn Cảm ơn bạn! Bạn sinh viên trường:……………………………………………… Bạn đánh dấu (X) vào câu trả lời bạn chọn Câu 1: Theo bạn kỹ giao tiếp có quan trọng sinh viên không? a) Rất quan trọng b) Quan trọng c) Ít quan trọng d) Không quan trọng Câu 2: Bạn đánh giá kỹ giao tiếp sinh viên nay? a) Rất tốt b) Tốt c) Chưa tốt Câu 3:Kỹ giao tiếp sinh viên theo bạn có cần phải trau dồi thêm không? a) Rất cần thiết b) Cần thiết c) Không cần thiết Câu 4: Ở trường bạn theo học có tổ chức lớp học nâng cao kỹ giao tiếp hay không? a) Có b) Khơng Nếu có với số tiết học đủ hay chưa? Câu 5: Theo bạn để nâng cao kỹ giao tiếp nhà trường cần phải a) Trang bị sở vật chất đầy đủ b) Mở nhiều buổi giao lưu học hỏi sinh viên trường trường c) Thay đổi phương pháp giảng dạy GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 65 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN d) Nâng cao kỹ giao tiếp giảng viên e) Ý kiến khác……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 6: Trong trình giao tiếp bạn thường gặp khó khăn mặt nào? a) Kiến thức b) Ngoại hình c) Giọng nói d) Ý kiến khác………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 7: Theo bạn khó khăn khắc phục khơng? a) Có b) Khơng Câu 8: Bạn đánh giá kỹ giao tiếp thân a) Rất tốt b) Tốt c) Chưa tốt phải trau dồi nhiều Câu 9: Bản thân bạn làm để nâng cao kỹ giao tiếp a) Học thật tốt b) Đọc nhiều tài liệu để nâng cao hiểu biết giới xung quanh c) Tham gia nhiều câu lạc d)Ý kiến khác…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 10: Bạn có đề xuất trường bạn theo học để nâng cao hiệu kỹ giao tiếp cho sinh viên trường: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy 66 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy Ngành SPKTNN 67 SVTH:Trần Thị Lan Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy Ngành SPKTNN 68 SVTH:Trần Thị Lan ... TẮT Đề tài “TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM thực từ 6/2009 đến 5/2010 trường ĐH TPHCM  Mục đích nghiên cứu: + Tìm hiểu kỹ giao tiếp sinh viên Đại học (SVĐH)... hai loại giao tiếp: giao tiếp trực tiếp giao tiếp gián tiếp  Giao tiếp trực tiếp Là loại giao tiếp cá nhân họ mặt đối mặt với để trực tiếp truyền đạt tiếp nhận tín hiệu  Giao tiếp gián tiếp Là...TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Tác giả TRẦN THỊ LAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Cử nhân ngành SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM , TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay