THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ 11 VỚI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG THPT TAM PHÚ , QUẬN THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH

195 9 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ 11 VỚI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG THPT TAM PHÚ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP HCM Họ tên sinh viên: PHẠM THỊ MỸ VÂN Ngành: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠNG NƠNG NGHIỆP Niên khóa: 2006 - 2010 TP Hồ Chí Minh Tháng 06 năm 2010 SVTH: Phạm Thị Mỹ Vân GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài “Giáo dục - Đào tạo với khoa học công nghệ quốc sách hàng ñầu, nhân tố ñịnh tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội” Nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII giáo dục nước ta ñã ñược nhận thức cách hệ thống, bản, có tầm chiến lược hết Đó kinh nghiệm lớn lao giáo dục kỷ qua, hành trang cần thiết cho kỷ mới, kỷ trí tuệ, kinh tế tri thức Giáo dục nước ta có truyền thống lâu đời gắn liền với văn hóa dân tộc Truyền thống gìn giữ phát huy qua nhiều hệ Bác Hồ nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” Trong thời đại ngày trước phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật, cơng nghệ thơng tin đòi hỏi giáo dục nước ta phải có xu đổi để vấn đề ñào tạo người phải ngày nâng cao không ngừng ñáp ứng nhu cầu thời ñại Do mục tiêu đào tạo người có trình ñộ nhận thức cao ñang mục tiêu hàng ñầu nhân loại kỉ XXI Vì lí ñó nhiều cải cách giáo dục ñã ñặt u cầu, đòi hỏi phù hợp với thời kì phát triển xã hội Kiến thức nhân loại vô bờ bến thường xuyên phát triển Trong kinh tế ñại ngày nay, hầu giới có cải cách giáo dục ñể tiếp cận với giáo dục đại Trước mặt chung giáo dục nước ta phát triển nhanh chóng qui mơ ñã ñóng góp ñáng kể cho phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định trị ñất nước Từ Nghị Trung ương khóa VII, Nghị Trung ương khóa VIII đến Nghị Đại hội IX, Đại hội X, Đảng ta ñã coi giáo dục, khoa học công nghệ quốc sách hàng ñầu, nguồn lực người yếu tố ñể phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững Hiện giáo dục nước ta đứng trước thách thức, đòi hỏi u cầu đổi kinh tế tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế phát triển mau lẹ khoa học công nghệ, giáo dục tiên tiến giới Sự phát triển không ngừng khoa học kĩ thuật tạo nên nhiều phương tiện dạy học mới, hình thành -1- SVTH: Phạm Thị Mỹ Vân GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy môi trường giáo dục đại, góp phần mang đến thay đổi lớn lĩnh vực giáo dục Sự ña dạng phong phú phương tiện dạy học ngày đóng vai trò quan trọng giúp cho việc chuyển tải thơng điệp dù phức tạp ñến ñã trở nên dễ dàng, làm cho quan hệ việc dạy việc học thầy, trò có nhiều thay đổi Với hỗ trợ cơng nghệ truyền đạt nhiều đường khác lượng thơng tin cần thiết cho việc tiếp thu học Ngoài phục vụ việc nắm vững kiến thức, việc trao dồi kĩ năng, kĩ xảo việc giải vấn đề lí thuyết lẫn thực hành Do có phương tiện thích hợp, người giáo viên phát huy hết lực sáng tạo cơng tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức học sinh trở nên nhẹ nhàng hấp dẫn hơn, tạo cho học sinh tình cảm tốt ñẹp với khoa học kĩ thuật Do ñặc ñiểm trình nhận thức, mức ñộ tiếp thu kiến thức học sinh tăng dần theo cấp ñộ tri giác: nghe - thấy - làm ñược, nên ñưa phương tiện khoa học kĩ thuật, hình ảnh sinh động … vào q trình dạy học, giáo viên có điều kiện để nâng cao tính tích cực, độc lập học sinh từ nâng cao hiệu trình tiếp thu, lĩnh hội kiến thức hình thành kỹ năng, kỹ xảo học sinh Tuy vậy, ñâu sử dụng phương tiện dạy học có tác dụng tích cực đến hoạt động nhận thức học sinh Nhiều khi, ñược sử dụng khơng với u cầu sư phạm cụ thể, lại có tác dụng theo chiều tiêu cực, làm cho học sinh hoang mang, hiệu tiếp thu kém, Vì thế, sử dụng phương tiện dạy học người giáo viên phải nắm vững ưu nhược ñiểm khả yêu cầu phương tiện, sử dụng chúng cách có hệ thống, có ý thức, phương pháp nâng cao hiệu phương pháp giảng dạy rút ngắn ñường ñể ñi ñến mục ñích ñào tạo ñồng thời làm phong phú thêm nội dung giảng dạy Với bùng nổ thơng tin, ngày có nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc thiết kế giảng, xây dựng giáo trình điện tử, rõ ràng khơng thể khơng đổi phương pháp dạy học, dạy học theo lối cũ ñược Với mong muốn thay ñổi cách dạy, cách học theo hướng tích cực , hiệu người nghiên cứu ñịnh chọn ñề tài: “Thiết kế thử nghiệm giảng dạy môn Công nghệ 11 với giảng ñiện tử trường THPT Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM” nhằm cập nhật nhiều thông tin ñể -2- SVTH: Phạm Thị Mỹ Vân GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy nâng cao trình độ chun mơn việc dạy học với phương tiện, thiết bị cơng nghệ đại kết hợp 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1/ Tìm hiểu tình hình tiếp cận giảng ñiện tử thái ñộ học sinh ñối với giảng ñiện tử trường THPT Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM, bao gồm: + Mức ñộ tiếp cận giảng điện tử học sinh mơn Cơng nghệ 11 + Thái độ học sinh giảng ñiện tử 2/ Thiết kế thử nghiệm số môn Công nghệ 11 giảng điện tử nhằm tìm hiểu hiệu giảng hứng thú học sinh ñối với giảng 1.3 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm thiết kế thử nghiệm việc dùng giảng ñiện tử dạy học Công nghệ 11 với mong muốn tìm hiểu cơng nghệ giảng dạy giúp việc dạy học ngày đạt hiệu cao, hình thành kĩ giảng dạy góp phần ñổi phương pháp dạy học 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài ñược nghiên cứu với câu hỏi sau: Qui trình thiết kế giảng điện tử nào? Mức ñộ tiếp cận phương tiện dạy học giảng ñiện tử học sinh nào? Hiệu sử dụng giảng điện tử dạy học mơn Cơng nghệ 11 nào? Thái ñộ học sinh học Cơng nghệ 11 với giảng ñiện tử ? -3- SVTH: Phạm Thị Mỹ Vân GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 1.5 Đối tượng nghiên cứu 1.5.1 Chủ thể nghiên cứu Tình hình tiếp cận giảng điện tử mơn Cơng nghệ 11, thái độ học sinh ñối với giảng ñiện tử cách thiết kế số giảng điện tử mơn Công nghệ 11 1.5.2 Khách thể nghiên cứu - Chương trình Cơng nghệ 11 - Học sinh THPT Tam Phú ñược học với giảng ñiện tử 1.6 Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu sở lý luận ñề tài Nhiệm vụ 2: Thiết kế thử nghiệm số giảng ñiện tử ñã thiết kế Nhiệm vụ 3: Tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình tiếp cận phương tiện dạy học giảng ñiện tử học sinh thái ñộ học sinh ñối với giảng ñiện tử 1.7 Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi luận văn tốt nghiệp cử nhân, ñiều kiện khách quan khả có hạn nên người nghiên cứu tiến hành thực nghiệm trường THPT Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM 1.8 Hướng phát triển ñề tài Nếu có ñiều kiện ñược tiếp tục người nghiên cứu tiến hành tìm hiểu vài phần mềm Công nghệ thông tin phục vụ thiết kế trang web ñể chia sẻ giảng ñiện tử ñã thiết kế với giáo viên ngành ñể trao ñổi kinh nghiệm -4- SVTH: Phạm Thị Mỹ Vân GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 1.9 Phương pháp nghiên cứu 1.9.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận Là việc thu thập thơng tin khoa học có liên quan đến đề tài nghiên cứu Nhờ mà người nghiên cứu xây dựng nên sở lí luận cho vấn ñề nghiên cứu, lược khảo vấn ñề nghiên cứu, xây dựng lí luận cho cơng trình nghiên cứu Trong ñề tài người nghiên cứu ñã thu thập tài liệu thơng qua sách, báo, giáo trình, luận văn, internet, … Sau phân tích, nhận xét, tóm tắt, trích dẫn tài liệu tham khảo Thơng qua phương pháp người nghiên cứu xây dựng lịch sử vấn ñề nghiên cứu, sở lí luận vấn đề nghiên cứu Cụ thể người nghiên cứu tìm hiểu phần mềm Microsoft Office PowerPoint, LectureMaker ñể thiết kế số giảng điện tử mơn Cơng nghệ 11; sưu tầm nhiều tài liệu, hình ảnh minh họa, đoạn video, ñoạn flash phục vụ cho việc thiết kế giảng thử nghiệm 1.9.2 Phương pháp ñiều tra bảng hỏi Là phương pháp khảo sát nhóm đối tượng diện rộng nhằm phát quy luật phân bố, trình độ phát triển, đặc điểm ñối tượng nghiên cứu, từ ñó ñề giải pháp khoa học thực tiễn Các phương pháp tiến hành ñiều tra - Về nội dung: + Xây dựng kế hoạch điều tra: mục đích, đối tượng, địa bàn ñiều tra + Xây dựng mẫu phiếu ñiều tra với thông số, tiêu cần làm sáng tỏ + Chọn cách xử lí số liệu nhận - Về hình thức: Lấy ý kiến học sinh qua phiếu ñiều tra dạng câu trả lời ngắn gọn trả lời câu trắc nghiệm khách quan Trong ñề tài người nghiên cứu tiến hành ñiều tra sau: -5- SVTH: Phạm Thị Mỹ Vân GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy - Xây dựng kế hoạch ñiều tra tình hình tiếp cận phương tiện dạy học giảng ñiện tử học sinh khảo sát thái ñộ học sinh ñối với giảng ñiện tử - Thiết kế bảng câu hỏi gồm 14 câu để điều tra tình hình tiếp cận phương tiện dạy học giảng ñiện tử học sinh thái ñộ học sinh ñối với giảng ñiện tử - Chọn mẫu ñiều tra: mẫu ñiều tra chọn ngẫu nhiên theo lịch phân cơng thực tập giảng dạy - Gửi phiếu ñiều tra ñến học sinh 1.9.3 Phương pháp quan sát Phương pháp nghiên cứu dùng tri giác hay công cụ chuyên môn (chụp ảnh, quay phim, ghi âm, …) ñể cảm nhận ghi lại hoạt ñộng ñối tượng nghiên cứu Phương pháp ñược thực việc quan sát ý hứng thú học sinh học, khả nhớ bài, hiểu lớp sau tiết dạy kĩ thuật công nghiệp 1.9.4 Phương pháp thực nghiệm Là việc sử dụng phương pháp, phương tiện làm biến ñổi trạng thái tự nhiên khách thể tái tạo điều kiện nhân tạo với mục đích thu nhận thơng tin khách thể Phương pháp ñược sử dụng dạy thử nghiệm số giảng môn Công nghệ 11 1.9.5 Phương pháp phân tích xử lí số liệu 1.9.5.1 Phân tích định lượng Áp dụng cho câu hỏi đóng bảng hỏi Số liệu thu thập ñược nhập, xử lí phần mềm Microsoft Ofice Excel trình bày dạng biểu đồ -6- SVTH: Phạm Thị Mỹ Vân GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 1.9.5.2 Phân tích ñịnh tính Xử lí câu hỏi mở bảng hỏi liệu thu thập từ quan sát ñối tượng Người nghiên cứu ñọc rút kết luận từ câu hỏi mở, hình ảnh, đoạn quay phim sau tiến hành phân tích tổng hợp liệu ñi ñến kết luận nội dung câu hỏi Khi giải thích, lý giải người nghiên cứu phải nắm vững lí luận sở đối chiếu tài liệu với tất tri thức khoa học liên hệ 1.10 Kế hoạch nghiên cứu STT Hoạt ñộng Thời gian Người thực Tháng 05/2008 Xác ñịnh tên ñề tài NNC Tháng 06-07/2009 Sưu tầm tài liệu NNC Tháng 08-09/2009 Viết ñề cương nghiên cứu NNC Tháng 09-10/2009 Nộp ñề cương chỉnh sửa ñề cương NNC Tháng 11-12/2009 Viết sở lí luận NNC Chỉnh sửa sở lí luận Thiết kế giảng ñiện tử công Tháng 01-03/2010 NNC cụ khảo sát Thử nghiệm tiến hành khảo sát Tháng 04-05/2010 Tháng 06/2010 Chỉnh sửa ñề tài nộp GVHD đánh giá hồn chỉnh đề tài Báo cáo tốt nghiệp -7- NNC NNC SVTH: Phạm Thị Mỹ Vân GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 1.11 Giới thiệu cấu trúc luận văn Luận án gồm chương với bố cục sau: Lời cám ơn Chương 1: Giới thiệu Trong chương người nghiên cứu giới thiệu hoàn cảnh phát sinh ý tưởng luận văn, giới thiệu sơ lược nghiên cứu cuối phần giới thiệu cấu trúc luận văn Chương 2: Cơ sở lí luận Trong chương người nghiên cứu trình bày quan ñiểm lí thuyết ñề tài mà người nghiên cứu ñã dựa vào ñể ñặt giả thuyết, tiên đốn, lý giải vấn đề, … sau người nghiên cứu tiến hành tóm tắt, nhân định nghiên cứu trước ñây Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương người nghiên cứu mô tả cụ thể phương pháp nghiên cứu khoa học dùng q trình thực ñề tài Chương 4: Kết Trong chương người nghiên cứu tiến hành trình bày liệu thu thập q trình thực đề tài, sau phân tích liệu đưa kết cho nghiên cứu Chương 5: Kết luận kiến nghị Từ kết phân tích người nghiên cứu ñưa kết luận cho vấn ñề nghiên cứu Ngồi ra, chương người nghiên cứu ñưa ý kiến ñã phát sinh trình nghiên cứu hướng cho nghiên cứu Tài liệu tham khảo -8- SVTH: Phạm Thị Mỹ Vân GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Liệt tất tài liệu mà người nghiên cứu ñã sử dụng trình nghiên cứu Phụ lục -9- - 87 - BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN - 88 - - 89 - - 90 - - 91 - BÀI 26: HỆ THỐNG LÀM MÁT - 92 - - 93 - - 94 - - 95 - - 96 - BÀI 27: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU KHƠNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG - 97 - - 98 - - 99 - - 100 - - 101 - ... Thiết kế thử nghiệm giảng dạy môn Cơng nghệ 11 với giảng điện tử trường THPT Tam Ph , Quận Thủ Đức, TP HCM” nhằm cập nhật nhiều thơng tin để -2- SVTH: Phạm Thị Mỹ Vân GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy... Ph , Quận Thủ Đức, TP HCM, bao gồm: + Mức ñộ tiếp cận giảng ñiện tử học sinh mơn Cơng nghệ 11 + Thái độ học sinh ñối với giảng ñiện tử 2/ Thiết kế thử nghiệm số môn Công nghệ 11 giảng điện tử nhằm... giảng điện tử mơn Cơng nghệ 1 1, thái ñộ học sinh ñối với giảng ñiện tử cách thiết kế số giảng điện tử mơn Cơng nghệ 11 1.5.2 Khách thể nghiên cứu - Chương trình Cơng nghệ 11 - Học sinh THPT Tam
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ 11 VỚI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG THPT TAM PHÚ , QUẬN THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH , THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ 11 VỚI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TẠI TRƯỜNG THPT TAM PHÚ , QUẬN THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay