TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĂN LÁ AN TOÀN TẠI XAC THÁI BÌNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

100 7 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT  TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĂN AN TOÀN TẠITHÁI BÌNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH Ngành : SƯ PHẠM KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP Niên khóa : 2006-2010 Lớp : DH06SP Sinh viên thực : NGUYỄN QUỐC HUY -05/2010- BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT  TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĂN AN TỒN TẠITHÁI BÌNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Quốc Huy -5/2010- LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cảm ơn đến công lao trời biển cha mẹ người dày công sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ từ sinh ngày hôm nay, với người thân khác gia đình ln bên cạnh tơi, động viên khích lệ Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô Bộ Mơn Sư Phạm Kỹ Thuật tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình dạy truyền đạt kinh nghiệm q báu cho tơi q trình học tập trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Thanh Bình, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ trình hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Thư Viện trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ủy Ban Nhân Dân xã Thái Bình, tồn thể bà nông dân canh tác rau ănThái Bình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè gần xa – người học tập, giúp đỡ, khuyến khích, động viên chia sẻ niềm vui nỗi buồn thời gian học tập xa nhà Một lần xin chân thành cảm ơn! Tp HCM, ngày tháng Sinh viên Nguyễn Quốc Huy ii năm NỘI DUNG TÓM TẮT Tên đề tài: “TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĂN AN TOÀN TẠITHÁI BÌNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH” Giáo viên hướng dẫn: GV Nguyễn Thanh Bình Rau xanh nói chung loại rau ăn nói riêng loại thực phẩm thiếu cấu bữa ăn ngày người Nó có ý nghĩa quan trọng dinh dưỡng người, chứa nhiều sinh tố, chất xơ chất khoáng cần thiết cho thể Rau đối tượng trồng chịu nhiều tác động trình thâm canh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nên dễ bị ô nhiễm, đặc biệt chủng loại rau ăn có thời gian sinh trưởng ngắn, sử dụng tươi sống gây ngộ độc cho người sử dụng không tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tác canh tác loại trồng Để khơi dậy tiềm sản xuất rau ănThái Bình, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu rau an toàn thị trường tỉnh, chúng tơi tiến hành thực đề tài “Tìm hiểu trạng khả phát triển vùng chuyên canh rau ăn an tồn xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh” Bằng phương pháp điều tra, đánh giá thực trạngThái Bình chúng tơi nhận thấy: Thái Bình xã có vị trí địa lí thuận lợi cho việc giao thương, bn bán với khu vực khác, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho canh tác rau quanh năm, nguồn nước phong phú, chất lượng tốt, đất đai thích hợp cho rau ăn lá, trình độ canh tác người nơng dân cao tương đối đồng nhất, người dân có nhiều kinh nghiệm canh tác rau ăn ngày có ý thức việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu Nhìn chung vùng có nhiều thuận lợi để phát triển thành vùng chuyên canh rau ăn an tồn, bên cạnh có khó khăn, thách thức khơng nhỏ thiếu lao động, khả mở rộng diện tích gieo trồng ít, diện tích đất trồng rau ăn ngày bị thu hẹp tăng dân số, giá nơng sản bếp bênh giá vật tư nông nghiệp tăng cao Do để phát triển vùng q trình cần có quan tâm giúp đỡ ban ngành, quyền địa phương đồng lòng, chung sức tồn thể người dân iii MỤC LỤC Nội dung Trang Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách biểu đồ xi Danh mục phụ lục xii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu .2 1.3 Vấn đề nghiên cứu .2 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Giới hạn đề tài 1.7 Đối tượng khách thể nghiên cứu 1.7.1 Đối tượng nghiên cứu 1.7.2 Khách thể nghiên cứu 1.8 Phương pháp nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu 2.2 Rau an toàn 2.2.1 Khái niệm rau an toàn 2.2.2 Yêu cầu chất lượng rau an toàn 2.2.2.1 Chỉ tiêu hình thái .8 2.2.2.2 Chỉ tiêu nội chất .8 2.2.3 Nguyên nhân gây ô nhiễm rau 2.2.3.1 Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật 2.2.3.2 Dư lượng nitrat (NO3-) 2.2.3.3 Tồn dư kim loại nặng sản phẩm rau .10 2.2.3.4 Ký sinh trùng, vi sinh vật gây bệnh cho người động vật 10 iv 2.2.4 Điều kiện để sản xuất rau an toàn 10 2.2.4.1 Đất 10 2.2.4.2 Nước 10 2.2.4.3 Phân bón 11 2.2.4.4 Phòng trừ sâu bệnh 11 2.3 Các biện pháp kỹ thuật chủ yếu trồng rau ăn 12 2.3.1 Phương thức sản xuất 12 2.3.1.1 Sản xuất rau trời 12 2.3.1.2 Sản xuất rau điều kiện có thiết bị che chắn 12 2.3.1.3 Kỹ thuật thủy canh 12 2.3.2 Giống phương pháp gieo .12 2.3.2.1 Giống .12 2.3.2.2 Xử lý hạt giống rau trước gieo trồng 13 2.3.2.3 Phương pháp gieo 13 2.3.3 Đất trồng kỹ thuật làm đất 14 2.3.3.1 Đất trồng rau ăn 14 2.3.3.2 Kỹ thuật làm đất .14 2.3.4 Bón phân 15 2.3.5 Chăm sóc sau trồng 16 2.3.5.1 Tưới nước .16 2.3.5.2 Xới đất, trừ cỏ dại 17 2.3.5.3 Phòng trừ sâu bệnh 17 Chương 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian, địa điểm thực giới hạn đề tài 18 3.1.1 Thời gian 18 3.1.2 Địa điểm 18 3.1.3 Giới hạn đề tài 18 3.2 Nội dung 18 3.2.1 Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên 18 3.2.2 Điều tra đánh giá điều kiện kinh tế xã hội 18 v 3.2.3 Hiện trạng sản xuất rau ăn địa bàn 18 3.2.4 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức việc phát triển vùng sản xuất rau ăn an toànThái Bình .19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu .19 3.3.2 Phương pháp vấn 19 3.3.3 Phương pháp điều tra .20 3.3.4 Phương pháp phân tích liệu 21 3.3.4.1 Phương pháp phân tích định lượng 21 3.3.4.2 Phương pháp định tính 21 3.3.5 Phương pháp SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) 21 Chương 4: PHÂN TÍCH 22 4.1 Điều kiện tự nhiên 22 4.1.1 Vị trí địa lí ranh giới hành 22 4.1.2 Khí hậu, thủy văn 23 4.1.2.1 Khí hậu 23 4.1.2.2 Thủy văn 24 4.1.3 Tài nguyên nước 25 4.1.3.1 Nước mặt 25 4.1.3.2 Nước ngầm 26 4.1.4 Địa hình đất đai 26 4.1.4.1 Địa hình 26 4.1.4.2 Đất đai 26 a) Nhóm đất xám 27 b) Nhóm đất phèn 28 4.2 Điều kiện kinh tế xã hội .28 4.2.1 Tình hình sử dụng đất xã Thái Bình 28 4.2.2 Tình hình sản xuất nơng nghiệp .29 4.2.3 Những chương trình, kế hoạch phát triển RAT 31 vi 4.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất NN 31 4.2.4.1 Giao thông nông thôn .31 4.2.4.2 Điện, nước phục vụ sinh hoạt sản xuất .32 4.2.5 Dân số lao động 32 4.2.6 Tôn giáo 33 4.2.7 Giáo dục 34 4.3 Hiện trạng sản xuất rau ăn địa bàn .36 4.3.1 Đặc điểm nông hộ trồng rau ăn 36 4.3.1.1 Tập quán sản xuất rau ăn 36 4.3.1.2 Diện tích đất trồng rau ăn nông hộ 36 4.3.1.3 Lao động, trình độ văn hóa, tuổi số năm nghề hộ sản xuất rau ăn .37 4.3.1.3.1 Lao động .37 4.3.1.3.2 Trình độ văn hóa 38 4.3.1.3.3 Tuổi chủ hộ sản xuất rau ăn .39 4.3.1.3.4 Số năm trồng rau ăn .40 4.3.1.4 Tình hình tham dự tập huấn khuyến nông .41 4.3.2 Kỹ thuật canh tác rau ăn 44 4.3.2.1 Chủng loại rau ăn trồng phổ biến xã Thái bình 44 4.3.2.2 Giống rau ăn .46 4.3.2.3 Phương thức trồng rau ăn 47 4.3.2.4 Nguồn nước hệ thống tưới tiêu 48 4.3.2.5 Thời vụ gieo trồng rau ăn 49 4.3.2.6 Thời gian sinh trưởng, lượng hạt giống gieo trồng xử lý giống 49 a) Thời gian sinh trưởng 49 b) Lượng hạt giống gieo trồng .50 c) Xử lý giống trước gieo trồng .51 4.3.2.7 Công tác chuẩn bị đất làm cỏ .51 4.3.2.7.1 Công tác chuẩn bị đất 51 4.3.2.7.2 Làm cỏ 51 vii 4.3.2.8 Phân bón 52 4.3.2.9 Sâu bệnh hại công tác BVTV 56 a) Sâu bệnh hại phổ biến rau ănThái Bình 56 b) Tình hình sử dụng thuốc BVTV người dân canh tác rau ănThái Bình 59 4.3.2.10 Những hiểu biết thiên địch .60 4.4 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức việc phát triển vùng sản xuất rau ăn an tồn xã Thái Bình .61 Chương 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị .66 5.3 Hướng phát triển đề tài 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 PHỤ LỤC 70 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật UBND : Ủy ban nhân dân HS : Học sinh NN : Nông nghiệp ĐVT : Đơn vị tính PTNT : Phát triển nơng thơn NN&PTNT : Nông nghiệp Phát Triển Nông Thôn DTTN : Diện tích tự nhiên TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SX TM & DV : Sản xuất thương mại dịch vụ KHKT : Khoa học kỹ thuật VSV : Vi sinh vật RAT : Rau an toàn CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – đại hóa KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình ix Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 25 Abamectin 0.02 26 Acephate 1.0 27 Carbendazim 4.0 28 Chlorothalonil 1.0 29 Deltamethrin 0.5 30 Fenvalerrate 2.0 31 Flusulfamide 32 Metolachlor 0.2 33 Metalaxyl 2.0 34 Permethrin 5.0 35 Rotenone 0.05 0.2 Xà lách 36 Acephate 5.0 37 Permethrin 2.0 38 Rotenone 0.2 39 Abamectin 0.02 40 Benomyl 0.5 41 Cyromazin 0.5 42 Carbaryl 5.0 43 Chlorothalonil 5.0 44 Carbendazim 45 Dimethoate 1.0 46 Fenvalerate 1.0 47 Metalaxyl 0.5 48 Permethrin 1.0 49 Cypermethrin 0.5 50 Carbendazim 3.0 51 Chlorothalonil 0.2 52 Fenitrothion 0.05 53 Metalaxyl 0.05 Cà chua 1.0 0.5 Khoai tây GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN 54 Methidation 0.02 55 Permethrin 0.05 56 Rotenone 0.2 57 Carbendazim 1.0 58 Chlorothalonil 59 Rotenone Đậu ăn 5.0 0.2 Dưa chuột 60 Carbendazim 5.0 61 Chlorothalonil 0.5 62 Fipronil 63 Metalaxyl 0.5 64 Metalaxyl 0.5 65 Rotenone 66 Cypermethrin 0.2 67 Chlorothalonil 0.5 68 Metalaxyl 2.0 69 Cypermethrin 0.1 0.01 0.2 0.2 Hành 0.1 Phụ lục 5: Mức giới hạn tối đa cho phép hóa chất Bảo vệ thực vật đất (Theo TCVN 5941-1995) STT HĨA CHẤT Cơng thức hóa học Tác dụng Mức cho phép (≤ mg/kg) Altrazine C8H14ClN5 Trừ cỏ 0.2 2.4 – D C8H6Cl12O3 Trừ cỏ 0.2 Dalapon C3H4Cl2O2 Trừ cỏ 0.2 MPCA C9H9ClO3 Trừ cỏ 0.2 Sofit C17H26ClNO2 Trừ cỏ 0.5 Fenoxaprop-ethyl C16H12ClNO5 Trừ cỏ 0.5 GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN (Whip S) Simazine C7H12ClN5 Trừ cỏ 0.2 Cypermethrin C22H19Cl2NO3 Trừ cỏ 0.5 Saturn (Benthiocarb) C12H16ClNOS Trừ cỏ 0.5 10 Dual (Metolachlor) C15H22Cl2NO2 Trừ cỏ 0.5 11 Fuji – One C25H18O4S2 Diệt nấm 0.1 12 Fenvalerat C25H22ClNO3 Trừ sâu 0.1 13 Lindan C6H6Cl6 Trừ sâu 0.1 14 Monitor (Methamidophos) C2H8NO2PS Trừ sâu 15 Monocroptophos C7H14NO5P Trừ sâu 0.1 16 Dimethoate C5H12NO3PS2 Trừ sâu 0.1 17 Methyl Parathion C8H10NO5PS Trừ sâu 0.1 18 Triclofon (Clorophos) C4H8Cl3O4P Trừ sâu 0.1 19 Padan C7H16N3O2S2 Trừ sâu 0.1 20 Diazinon C12H21N2O3PS Trừ sâu 0.1 21 Fenobucarb (Bassa) C12H21NO2 Trừ sâu 0.1 22 DDT Trừ sâu 0.1 0.1 Phụ lục 6: Mức giới hạn tối đa cho phép kim loại nặng đất (mg/ kg) (Theo TCVN 7209:2000) STT NGUYÊN TỐ (≤ mg/kg) (ppm) Arsenic (AS) 12 Cardimi (Cd) Đồng (Cu) 50 Chì (Pb) 70 Kẽm (Zn) 200 GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Phụ lục 7: Mức giới hạn tối đa cho phép số chất nước tưới (Theo TCVN 6773:2000) STT Thông số chất lượng Đơn vị Mức thông số cho phép Tổng số chất rắn hòa tan (với EC ≤ 1.75 S/cm, 250C) mg/ lít Tỷ số SAR* nước tưới mg/ lít Bo mg/ lít 1–4 Oxy hòa tan mg/ lít >2 pH mg/ lít 5.5 – 8.5 Clorua (Cl) mg/ lít < 350 Hóa chất trừ cỏ mg/ lít < 0.001 Thủy ngân mg/ lít < 0.001 Cadmi (Cd) mg/ lít 0.005 – 0.01 10 Asen (AS) mg/ lít 0.05 – 0.1 11 Chì (Pb) mg/ lít < 0.1 12 Crom (Cr) mg/ lít < 0.1 13 Kẽm (Zn) mg/ lít 6.5 14 Fecal coliform < 1000 MPN/ 100ml < 18 < 200  Tỷ số hấp thụ natri – SAR GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Phụ lục 8: DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM LIST OF PESTICIDE BANNED TO USE IN VIET NAM STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TÊN CHUNG (COMMON NAMES) -TÊN THƯƠNG MẠI (TRADE NAMES) THUỐC TRỪ SÂU – INSECTICIDES Aldrin (Aldrex, Aldrite…) BHC, Lindane (Gamma - BHC, Gamma – HCH, Gammatox 15 EC, 20 EC, Lindafor, Carbadan 4/4 G, Sevidol 4/4 G…) Cadmium compound (Cd) Chlordane (Chlorotox, Octachlor, Pentichlor…) DDT (Neocid, Pentachlorin, Chlorophenothane…) Dieldrin (Dieldrex, Dieldrite, Octalox…) Eldrin (Hexadrin…) Heptachlor (Drimex, Heptamul, Heptox ) Isobenzen Isodrin Lead compound (Pb) Methamidophos: (Dynamite 50 SC, Filitox 70 SC, Master 50 SC, 70 SC, Monitor 50 EC, 60 SC, Isometha 50 DD, 60 DD, Isosuper 70 DD, Tamaron 50 EC…) Methyl Parathion (Danacap M 25, M 40; Folidol - M 50 EC; Isomethyl 50 ND; Metaphos 40 EC, 50 EC; Milion 50 EC; Proteon 50 EC; Romethyl 50 ND; Wofatox 50 EC…) Monocrotophos (Apadrin 50 SL, Magic 50 SL, Nuvacron 40 SCW/DD, Thunder 515 DD…) Parathion Ethyl (Alkexon, Orthophos, Thiophos…) Phosphamidon (Dimecron 50 SCW/DD…) Polychlorocamphene (Toxaphene, Camphechlor ) Strobane (Polychlorinate of camphene) THUỐC TRỪ BỆNH HẠI CÂY TRỒNG – FUNGICIDES Arsenic compound (As) except Dinasin Captan (Captane 75 WP, Merpan 75 WP…) Captafol (Difolatal 80 WP, Folcid 80 WP…) Hexachlorobenzene (Anticaric, HCB…) Mercury compound (Hg) Selenium compound (Se) THUỐC TRỪ CỎ 2.4.5 T (Brochtox, Decamine, Veon…) GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Phụ lục 9: DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM LIST NAME OF PESTICIDE RESTRICTED TO USE IN VIET NAM STT TÊN HOẠT CHẤT (COMMON NAME) - NGUYÊN LIỆU TÊN THƯƠNG MẠI (TRADE NAME) THUỐC TRỪ SÂU – INSECTICIDE Carbofuran Deltamethrin 2% + Dichlorvos 13% Dichlorvos (DDVP) Dicofol (min 95%) Dicrotophos (min 85%) Endosulfan (min 93%) MAFA Furadan G; Vifuran H Sát Trùng Linh 15 EC Demon 50 EC Kelthane 18.5 EC Bidrin 50 EC Cyclodan 35 EC Endosol 35 EC Thiodan 35 EC Thasodant 35 EC Thiodol 35 ND THUỐC TRỪ BỆNH HẠI CÂY TRỒNG – FUNGICIDE Dinasin 6.5 SC THUỐC TRỪ CỎ - HERBICIDE Paraquat (min 95%) Gramoxone 20 SL GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Phụ lục 10 Bảng câu hỏi vấn Câu 1: Tên người vấn? Địa phương nơi sản xuất nông nghiệp? Số năm canh tác rau ăn lá? Diện tích đất nơng nghiệp (m2)? Diện tích đất trồng rau ăn (m2)? Câu 2: Gieo trồng loại rau ăn nào? Giống lấy đâu (mua hay tự để giống lấy)? Qui trình sản xuất loại rau (từ khâu làm đất đến thu hoạch)? Câu 3: Sử dụng nguồn nước để tưới cho rau (cách tưới, số lần tưới ngày…)? Các loại phân bón dùng q trình sản xuất rau? Có sử dụng phân bón khơng? Câu 4: Phân hữu có xử lý (ủ hoai mục) trước sử dụng không? Cách ủ phân? Thời gian ủ? Câu 5: Những loại sâu bệnh hại thường gặp đối tượng rau kể trên? Cách phòng trị nào? Câu 6: Có thường xuyên dùng thuốc bảo vệ thực vật không? Sử dụng thuốc định kỳ hay xuất sâu bệnh hại sử dụng? Anh(chị) sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo sản phẩm hay sử dụng theo kinh nghiệm? Câu 7: Anh(chị) có ý thời gian cách ly loại thuốc không? Câu 8: Anh(chị) nghe trồng rau an toàn hay rau chưa? Nghe đâu? Anh(chị) có nghĩ đến việc sản xuất rau an tồn khơng? Nếu khơng khơng? Câu 9: Địa phương có tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hay trồng rau không? Câu 10: Anh(chị) gặp khó khăn thuận lợi sản xuất? Kiến nghị hay đề xuất để sản xuất thuận lợi hơn? GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Phụ lục 11 Phiếu điều tra nông hộ Tôi tên: Nguyễn Quốc Huy Hiện thực đề tài: “ Tìm hiểu trạng khả phát triển vùng chuyên canh rau ăn an toànThái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh” Để có kết xác, khách quan tơi mong cộng tác bà vùng trồng rau ănThái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Xin vui lòng trả lời câu hỏi đây: I THÔNG TIN VỀ CHỦ HỘ Họ tên chủ hộ:………………………………………Tuổi:…… Địa chỉ:…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Trình độ văn hóa: Cấp  Cấp  Cấp  Khác:……………………………………………………………………… Tổng số nhân nơng hộ:…… nhân Trong đó: Số lao động:……người Số lao động trực tiếp điều hành, lao động sản xuất nông nghiệp:…….người Số lao động tham gia trồng rau:…….người Thu nhập gia đình: Xin anh(chị) cho biết nguồn thu nhập hộ gia đình từ hoạt động nào: Trồng trọt  Chăn nuôi  Ngành nghề khác:…………………………………………………………… GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Anh(chị) tham dự lớp tập huấn lĩnh vực nào? Trồng trọt  số lần:……….(lần) Chăn nuôi  số lần:……….(lần) Chưa tham dự  do: Không tổ chức Khơng mời   Khơng có thời gian rảnh Không muốn tham dự   Nguyên nhân khác:…………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… II CHỈ TIÊU ĐIỀU TRA Diện tích đất canh tác:…………m Trong đó: Diện tích đất trồng rau là:…………… m 2 Phương thức gieo trồng: Ngoài trời  Trong nhà lưới Thủy canh   Kỹ thuật làm đất:…………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… trình canh tác anh(chị) có làm cỏ khơng: Có  Số lần làm cỏ:……lần Thời điểm làm cỏ:………………………………………… ………………………………………………………………………… GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN ………………………………………………………………………… Không  Tại không:…………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Các giống rau ăn thường canh tác STT LOẠI RAU ĂN NGUỒN GỐC GIỐNG TỰ ĐỂ MUA THỜI VỤ GIEO TRỒNG LƯỢNG GIỐNG (g/100m2) PHƯƠNG PHÁP GIEO Phương pháp gieo: gieo vãi, gieo hàng, gieo hốc Có xử lý hạt giống trước gieo trồng khơng? Nếu có phương pháp xử lý? Khơng Có   Cách xử lý:…………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Anh(chị) dùng nguồn nước để tưới cho rau? Ao, hồ  Nước giếng  Nguồn khác:…………………………………………………………… ………………………………………………………………………… GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Đánh giá anh(chị) nguồn nước sử dụng cho trồng trọt: Chất lượng tốt  Bị ô nhiễm  vậy, theo anh(chị) nguyên nhân gây ô nhiễm do: ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Phương pháp tưới cho rau mà anh chị sử dụng Tưới vòi gương sen Tưới rãnh (tưới ngấm) Tưới phun mưa    Cách khác:…………………………………………………………… 10 Bón phân cho rau LOẠI PHÂN STT LƯỢNG PHÂN (kg/100m2) THỜI ĐIỂM BÓN CÁCH BÓN 11 Nguồn phân hữu có ủ hoai mục trước sử dụng khơng? Khơng Có   Phương pháp ủ phân mà anh chị sử dụng:…………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 12.Công tác bảo vệ thực vật +Hãy kể tên số đối tượng sâu, bệnh hại quan trọng vườn anh(chị):……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… +Biện pháp phòng trừ:………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… +Thời điểm phòng trừ:………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… +Tên thuốc bảo vệ thường sử dụng:………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… +Anh(chị) kể tên vài loài thiên địch vườn rau mà anh(chị) biết:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp STT Ngành SPKTNN TÊN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THỜI GIAN CÁCH LY (NGÀY) ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỊ 13 Biến động giá vườn số loại rau STT LOẠI RAU GIÁ TRUNG BÌNH (đồng) GIÁ TỐI ĐA (đồng) GIÁ TỐI THIỂU (đồng) 14 Anh(chị) gặp khó khăn thuận lợi sản xuất nông nghiệp (ghi rõ lao động, vật tư, vốn, đất đai, nước tưới, sâu bệnh, tiêu thụ sản phẩm, giá cả, cơng tác khuyến nơng, sách nhà nước…) Thuận lợi:……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Khó khăn:… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 14 Anh(chị) có kiến nghị hay đề xuất để phát triển vùng sản xuất: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Cám ơn anh(chị) giúp đỡ! chúc anh(chị) sản xuất thuận lợi GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình SVTH: Nguyễn Quốc Huy Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Phụ lục 12 Danh sách hộ vấn STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên chủ hộ Nguyễn Văn Đích Nguyễn Văn Phát Phạm Thị Hường Lưu Đình Trung Nguyễn Văn Tạc Trần Văn Hai Phạm Vĩnh Hùng Nguyễn Thị Ngận Nguyễn Văn Thêm Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Ngọc Hinh Nguyễn Thị Si Nguyễn Văn Cảnh Lưu Bình Nguyễn Thị Khoản Trần Ngọc Quynh Nguyễn Đăng Khoa Trần Văn Nhật Nguyễn Văn Hùng Lê Thị Minh Ánh Nguyễn Khắc Thường Hồ Đức Dũng Phạm Vĩnh Cường Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Văn Oanh Nguyễn Thanh Thượng Trần Thị Tạo Nguyễn Văn Tảo Nguyễn Quang Thuần Nguyễn Thị Thanh Tuyền GVHD: GV Nguyễn Thanh Bình Tuổi Địa 54 52 47 38 50 50 46 52 52 28 49 56 46 35 67 50 36 47 56 30 50 37 43 45 53 29 51 58 56 47 Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Phong Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Bình Long Diện tích trồng rau ăn (m2) 1200 800 1000 400 400 800 500 700 700 800 400 800 1000 400 1000 800 400 600 900 500 800 1000 700 500 1200 500 1000 600 1700 1200 SVTH: Nguyễn Quốc Huy ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT  TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĂN LÁ AN TOÀN TẠI XÃ THÁI BÌNH, HUYỆN... ứng nhu cầu rau an tồn thị trường ngồi tỉnh, chúng tơi tiến hành thực đề tài Tìm hiểu trạng khả phát triển vùng chuyên canh rau ăn an tồn xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Bằng phương... rau an toàn thị trường tỉnh vùng phụ cận đặc biệt thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, người nghiên cứu thực đề tài “ Tìm hiểu trạng khả phát triển vùng chuyên canh rau ăn an tồn xã Thái Bình, huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĂN LÁ AN TOÀN TẠI XAC THÁI BÌNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH , TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH RAU ĂN LÁ AN TOÀN TẠI XAC THÁI BÌNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay