TÌM HIỂU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11, 12 Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC HIỆN NAY

93 4 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11, 12 TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC HIỆN NAY Họ tên sinh viên: LÊ THỊ KIM NGÂN Ngành: SƯ PHẠM KĨ THUẬT CƠNG – NƠNG NGHIỆP Niên khố: 2006 – 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2010 TÌM HIỂU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11, 12 TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC HIỆN NAY Tác giả: LÊ THỊ KIM NGÂN Khóa luận ñược ñệ trình ñể ñáp ứng yêu cầu cấp cử nhân ngành Sư phạm kĩ thuật công nông nghiệp Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thanh Thủy Tháng năm 2010 ii LỜI CẢM ƠN Con xin kính ơn Cha, Mẹ ln chăm lo, ủng hộ để vững bước ñường học vấn Cám ơn chị hai em ln bên động viên, chia sẻ lúc buồn vui sống khó khăn học tập NNC xin chân thành cám ơn: - TS Nguyễn Thanh Thủy, trưởng Bộ mơn SPKT tận tình hướng dẫn em trình thực ñề tài - Các Thầy (Cô) Bộ môn SPKT ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho em làm đề tài - Giáo viên mơn KTCN trường THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Thủ Đức, THPT Tam Phú, THPT Long Trường nhiệt tình cho em ý kiến - Các bạn học sinh khối 11, 12 trường THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Thủ Đức,THPT Tam Phú THPT Long Trường giúp tơi hồn thành phiếu ý kiến - Các bạn lớp DH06SK giúp đỡ tơi nhiều q trình làm ñề tài Người nghiên cứu Lê Thị Kim Ngân iii TĨM TẮT Tên đề tài: Tìm hiểu tình hình ứng dụng CNTT vào dạy học môn Công nghệ 11, 12 trường PTTH Lí chọn đề tài: xuất phát từ yêu cầu cấp thiết cần phải ñổi phương pháp dạy học môn Công nghệ 11, 12 theo hướng tích cực vận dụng CNTT phương tiện kĩ thuật ñại ñể nâng cao hiệu học tập môn học Thời gian nghiên cứu: Đề tài ñược thực từ tháng năm 2009 ñến tháng năm 2010 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài ñược tiến hành khảo sát trường THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Thủ Đức, THPT Tam Phú THPT Long Trường Hình thức thực hiện: Phỏng vấn kết hợp với bảng hỏi ñể lấy ý kiến giáo viên dạy môn Công nghệ 11, 12 dùng bảng hỏi khảo sát ý kiến học sinh lớp 11, 12 vấn ñề nghiên cứu Kết thu ñược: Việc lấy ý kiến học sinh nhằm giúp NNC ñánh giá mức độ ứng dụng CNTT vào giảng dạy mơn Cơng nghệ 11, 12 hiệu phương pháp ñến trình lĩnh hội kiến thức học sinh Qua đó, thấy việc ứng dụng CNTT vào dạy học mơn Cơng nghệ 11, 12 khiêm tốn chưa phát huy hiệu quả, chưa làm cho kết học tập học sinh tiến Việc lấy ý kiến giáo viên cung cấp cho NNC khó khăn mà giáo viên gặp phải ứng dụng CNTT vào dạy học Các khó khăn là: phương tiện hỗ trợ thiếu, dễ gặp cố ý muốn, tốn nhiều thời gian, dễ bị thiếu giờ, học sinh không tập trung, phải học cách sử dụng phần mềm iv MỤC LỤC Tựa ñề Trang Trang tựa ii Lời cám ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh mục chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách biểu ñồ xi Danh sách sơ ñồ xii Lời ngỏ Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Vấn ñề nghiên cứu 1.3 Mục đích đề tài nghiên cứu 1.4 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 1.6.2 Phương pháp vấn 1.6.3 Phương pháp ñiều tra bảng hỏi 1.6.4 Phương pháp thống kê toán học v 1.6.5 Phương pháp phân tích định tính 1.7 Cấu trúc luận văn 1.8 Kế hoạch nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN 10 2.1 Một số vấn ñề ứng dụng CNTT dạy học 10 2.1.1 Định nghĩa CNTT 10 2.1.2 Lịch sử ứng dụng CNTT dạy học 10 2.1.3 Vị trí CNTT dạy học 11 2.1.4 Vai trò CNTT dạy học 12 2.1.5 Hiệu việc ứng dụng CNTT dạy học 13 2.1.6 Những lợi ích hạn chế việc áp dụng CNTT dạy học 14 2.2 Bài giảng ñiện tử 16 2.2.1 Khái niệm giảng ñiện tử 16 2.2.2 Đặc ñiểm giảng ñiện tử 16 2.2.3 Mục đích giảng điện tử 17 2.2.4 Yêu cầu ñối với giảng ñiện tử 17 2.2.5 Cấu trúc giảng ñiện tử 18 2.2.6 Quy trình thiết kế giảng điện tử 18 2.3 Phương tiện dạy học 19 2.3.1 Định nghĩa phương tiện dạy học 19 2.3.2 Vai trò phương tiện dạy học 20 2.3.3 Yêu cầu ñối với phương tiện dạy học 21 2.3.4 Các nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học 22 2.4 Giới thiệu môn Công nghệ 11, 12 trường PTTH 23 2.4.1 Mục đích môn Công nghệ 11, 12 trường PTTH 23 vi 2.4.2 Vai trò môn Công nghệ 11, 12 trường PTTH 23 2.4.3 Cấu trúc nội dung môn Công nghệ 11, 12 trường PTTH 24 2.4.4 Đặc điểm nội dung mơn Cơng nghệ 11, 12 trường PTTH 31 2.5 Đặc ñiểm học sinh PTTH 32 2.5.1 Đặc ñiểm sinh lý 32 2.5.2 Đặc điểm phát triển trí tuệ 33 2.5.3 Đặc ñiểm hoạt ñộng học tập 34 2.5.4 Vị trí xã hội 35 2.6 Phương pháp dạy học trực quan 36 2.6.1 Quan ñiểm phương pháp dạy học trực quan 36 2.6.2 Vai trò trực quan sinh động dạy học môn Công nghệ 11, 12 37 2.6.3 Sử dụng phương pháp trực quan dạy học môn Công nghệ 11, 12 37 2.6.4 Những yêu cầu sử dụng phương pháp trực quan dạy học môn Công nghệ 11, 12 38 2.7 Lược khảo vấn ñề nghiên cứu trước ñây 39 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 41 3.2 Phương pháp vấn 42 3.3 Phương pháp ñiều tra bảng hỏi 42 3.4 Phương pháp thống kê toán học 44 3.5 Phương pháp phân tích định tính 45 Chương 4: KẾT QUẢ 46 4.1 Giới thiệu sơ lược trường THPT ñược NNC khảo sát 46 4.2 Kết khảo sát ý kiến học sinh 48 4.2.1 Mức ñộ sử dụng BGĐT giáo viên dạy môn Công nghệ 11, 12 48 4.2.2 Hứng thú học sinh học môn Công nghệ 11, 12 BGĐT 49 vii 4.2.3 Bầu khơng khí lớp học giáo viên sử dụng BGĐT 54 4.2.4 Mức ñộ tiếp thu kiến thức học sinh sau tiết học mơn Cơng nghệ 11, 12 với giảng điện tử 57 4.2.5 Mức ñộ nhớ kiến thức học sinh sau tiết học môn Công nghệ 11, 12 BGĐT 61 4.3 Kết khảo sát ý kiến giáo viên 64 4.3.1 Những lợi ích hạn chế việc ứng dụng CNTT vào q trình dạy học mơn Cơng nghệ 11, 12 65 4.3.3 Những khó khăn giáo viên gặp phải ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Công nghệ 11, 12 66 4.3.4 Nhận xét việc thực chủ trươngĐẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trường phổ thơng nhằm đổi phương pháp dạy học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào mơn học thay mơn tin học” (Quyết ñịnh 698/QĐ – TTg ngày 01/06/2009 Thủ tướng Chính phủ) 67 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.1.1 Thuận lợi khó khăn đề tài 69 5.1.2 Hạn chế ñề tài 69 5.2 Kiến nghị 69 5.3 Hướng phát triển ñề tài 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 Phụ lục 75 Phụ lục 78 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGĐT Bài giảng điện tử CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa GATS General Agreement on Trade in Services GD – ĐT Giáo dục – Đào tạo KTCN Kĩ thuật công nghiệp PTDH Phương tiện dạy học PT Phổ thông TH Trung học PTTH Phổ thông trung học THPT Trung học phổ thông ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 4.1a Hứng thú học sinh trường với BGĐT môn Công nghệ 11, 12 50 Bảng 4.1b Hứng thú học sinh trường với BGĐT môn Công nghệ 11, 12 52 Bảng 4.2a Đánh giá học sinh trường bầu không khí lớp học giáo viên sử dụng BGĐT 54 Bảng 4.2b Đánh giá học sinh trường bầu khơng khí lớp học giáo viên sử dụng BGĐT 55 Bảng 4.3a Mức ñộ tiếp thu kiến thức học sinh trường sau học môn Công nghệ 11, 12 BGĐT 58 Bảng 4.3b Mức ñộ tiếp thu kiến thức học sinh trường sau học môn Công nghệ 11, 12 BGĐT 59 Bảng 4.4a Mức ñộ nhớ kiến thức học sinh trường sau tiết học môn Công nghệ 11, 12 BGĐT 62 Bảng 4.4b Mức ñộ nhớ kiến thức học sinh trường sau tiết học môn Công nghệ 11, 12 BGĐT 63 x Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 4.3.4 Nhận xét việc thực chủ trươngĐẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trường phổ thơng nhằm đổi phương pháp dạy học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào mơn học thay mơn tin học” (Quyết định 698/QĐ – TTg ngày 01/06/2009 Thủ tướng Chính phủ) Một giáo viên nhận định “Tuyệt đối chấp hành chủ trương ñúng ñắn, xác Thủ tướng Chính phủ” Một giáo viên khác cho “ Nhà nước phải cấp kinh phí để trường trang bị cho tất lớp có máy chiếu sử dụng được” Có nhiều ý kiến cho rằng, “Chủ trương khó thực nơi” hay “ Rất khó khăn khơng phải trường có sở vật chất đáp ứng cho cơng việc ứng dụng CNTT vào q trình dạy học” Tóm lại, theo NNC chủ trương hay Thủ tướng Chính phủ thực có hiệu số trườngđầy đủ sở hạ tầng CNTT ñội ngũ giáo viên vừa giỏi chuyên môn, nắm vững nghiệp vụ sư phạm vừa hiểu biết nhiều CNTT Trên thực tế, việc thực chủ trương mang tính hình thức, chạy theo phong trào chưa ñạt ñược kết mong muốn 67 SVTH: Lê Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau phân tích kết đạt được, NNC rút kết luận sau: Hiện nay, việc ứng dụng CNTT vào q trình dạy học mơn Cơng nghệ 11, 12 trường PTTH hạn chế, chưa phổ biến Cụ thể, số tiết học giáo viên sử dụng giảng điện tử ít, trường khảo sát có tới trường giáo viên sử dụng BGĐT Nguyên nhân do: sở vật chất phục vụ cho ứng dụng CNTT chưa ñáp ứng ñược nhu cầu thực tế ñặt ra, số giáo viên lớn tuổi nên gặp nhiều khó khăn thao tác, lúng túng sử dụng quen với cách giảng dạy cũ nên ngại áp dụng Song song đó, chất lượng tiết họcứng dụng CNTT chưa cao, chưa làm cho trình lĩnh hội kiến thức Công nghệ 11, 12 học sinh diễn tốt hơn, ñồng thời chưa phát huy hết tiềm vốn có CNTT với việc dạy học Hứng thú học tập, khả tiếp thu kiến thức mức ñộ nhớ học sinh mức bình thường chủ yếu, chẳng có tiến tiết học khơng sử dụng CNTT Có nhiều ngun nhân dẫn đến thực tế trên, ñầu tiên học sinh nhận thức chưa ñúng mơn học nên khơng chủ động học, tiếp đến giảng thiết kế chưa khoa học, chưa thoát ly sách giáo khoa, hay giáo viên thiếu cởi mở, trình bày khơng hút, trình diễn khơng ñúng phương pháp sư phạm chưa sử dụng phương pháp dạy học tích cực Ngồi ra, ứng dụng CNTT vào dạy học môn Công nghệ 11, 12 giáo viên có khó khăn sau: phải dành nhiều thời gian để tìm kiếm tài liệu thiết kế giảng, phải tìm hiểu biết cách sử dụng nhiều phần mềm CNTT, dễ gặp cố kĩ thuật phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngoại cảnh, khó quản lí lớp dễ bị thiếu giờ, học sinh không tập trung vào học 68 SVTH: Lê Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Tóm lại, để ứng dụng CNTT vào q trình dạy học thành cơng trước hết nhà trường phải đầu tư thật tốt sở vật chất, ñội ngũ giáo viên có lực chun mơn nắm vững tin học Ứng dụng CNTT vào giảng dạy ñiều cần thiết nhằm ñáp ứng nhu cầu học tập ngày cao, tiến xã hội Xu hướng hoạt ñộng dạy học theo chương trình mới, phương pháp mới, học sinh với vai trò trung tâm q trình dạy học giáo viên có vai trò chủ ñạo tổ chức hoạt ñộng dạy học CNTT cầu nối, cơng cụ ưu việt ñể giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp thu kiến thức cách nhanh Tuy nhiên, việc thiết kế thực dạyứng dụng CNTT ñể mang lại hiệu vượt trội so với cách dạy truyền thống ñiều mà giáo viên dạy Công nghệ 11, 12 phải suy nghĩ nỗ lực thực 5.1.1 Thuận lợi khó khăn ñề tài * Thuận lợi - NNC ñã nhận giúp đỡ nhiệt tình từ Thầy, Cô học sinh trường PTTH bạn bè lớp để hồn thành phiếu điều tra * Khó khăn - Chưa có kinh nghiệm làm ñề tài khoa học nên mắc nhiều lỗi câu chữ, lỗi format cách trình bày luận văn - Chưa có kinh nghiệm phân tích, đánh giá tổng kết nên phân tích kết chưa sâu sắc kết luận lủng củng 5.1.2 Hạn chế ñề tài - Phạm vi khảo sát ñề tài hạn chế tiến hành trường - NNC khơng dự tiết dạy sử dụng BGĐT tất giáo viên 5.2 Kiến nghị Đối với Nhà nước - Tăng dần mức ñầu tư dể khơng ngừng nâng cao, hồn thiện đại hóa thiết bị, cơng nghệ dạy học, hồn thiện hạ tầng CNTT truyền thông trường PTTH 69 SVTH: Lê Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy - Có chế độ sách lương thỏa đáng cho giáo viên Bộ mơn Cơng Nghệ để họ có điều kiện học tập nâng cao trình độ tin học đầu tư tốt cho giảng - Có đạo đầy ñủ, ñồng bộ, thống văn mang tính pháp quy để trường có sở lập ñề án, huy ñộng nguồn vốn ñầu tư cho lĩnh vực Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Sớm có định hướng cụ thể ứng dụng CNTT cho sở, trường học, ñó có quy ñịnh tối thiểu sở vật chất, thiết bị, mức ñộ ứng dụng - Xây dựng chuẩn quy ñịnh kĩ ứng dụng CNTT giáo viên, cán quản lí, có chương trình, dự án đào tạo Tin học cho cán quản lí giáo dục giáo viên Đối với Sở Giáo dục Đào tạo - Cần có văn ñạo, hướng dẫn cụ thể ñến trường PTTH việc triển khai “Ứng dụng CNTT dạy học” - Tổ chức nhiều hội thi thiết kế BGĐT có giải để kích thích lòng đam mê sáng tạo giáo viên phục vụ cho nghiệp giáo dục - Đưa tiêu chí đánh giá tiết dạy có sử dụng CNTT, chuẩn giảng ñiện tử - Xây dựng ngân hàng giảng ñiện tử có chất lượng Đối với Trường Phổ thơng trung học - Trang bị thêm phòng đa ñầu tư cách ñồng - Cần có câu lạc Giáo án ñiện tử ñể giáo viên trao ñổi rút kinh nghiệm, tiếp thu cơng nghệ mới, trao đổi giảng hay - Hỗ trợ, khuyến khích giáo viên mua máy tính xách tay Đối với Giáo viên Bộ môn Công nghệ - Cần tham gia lớp tập huấn soạn, giảng ñiện tử, thường xuyên truy cập vào trang web diễn ñàn giáo dục - Mạnh dạn, khơng ngại khó 70 SVTH: Lê Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy - Rèn luyện kỹ tin học phối hợp phương pháp dạy học tích cực với phương tiện dạy học - Cố gắng trang bị máy tính xách tay - Tham gia thiết kế website riêng môn Cơng nghệ để học sinh tham gia trao ñổi thắc mắc với giáo viên tìm hiểu thêm học Đối với học sinh - Có thái độ học tập nghiêm túc - Có nhận thức đắn tầm quan trọng mơn Cơng nghệ 5.3 Hướng phát triển ñề tài Người nghiên cứu cho ñề tài cần ñược phát triển theo hướng: - Tìm kiếm giải pháp nâng chất lượng tiết học sử dụng BGĐT - Tình hình khai thác sử dụng phần mềm CNTT phục vụ thiết kế BGĐT môn Công nghệ 71 SVTH: Lê Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Bộ Giáo dục Đào tạo, 2007, Công nghệ 11, NXB Giáo dục 2) Bộ Giáo dục Đào tạo, 2009, Công nghệ 12, NXB Giáo dục 3) Bộ Giáo dục Đào tạo, 2006, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Công nghệ, Hà Nội 4) Bùi Việt Hà, 2002, Thiết kế giảng máy vi tính – Mơ hình giảng Powerpoint Tạp chí tin học nhà trường, Số 5) Bùi Văn Hồng, Đặng Văn Thành, 2007, Vận dụng phương pháp trực quan dạy học môn Kĩ thuật điện cho sinh viên khối ngành kĩ thuật khơng chun điện Tạp chí Khoa học giáo dục kĩ thuật, Số 6, trang 38-43 6) Đỗ Mạnh Cường, 2008, Giáo trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh 7) Phạm Minh Hạc, 2009, Văn hóa học đường: Nhà trường thân thiện Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 42, trang 8) Lê Văn Hồng (chủ biên) Lê Ngọc Lan, 2002, Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm, NXB Giáo dục 9) Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài, 2007, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học 10) Trần Kiểm, 2009, Phương pháp luận ñổi quản lý giáo dục ñáp ứng yêu cầu hội nhập Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 45, trang 15 11) Phan Long Nguyễn Minh Khánh, 2005, Phần I, Giáo trình phương pháp giảng dạy 12) Nguyễn Văn Bính, Trần Sinh Thành, Nguyễn Văn Khôi, 1999, Phương pháp dạy học kĩ thuật công nghiệp, NXB Giáo dục 13) Nguyễn Mạnh Cường, 2005, Sử dụng CNTT – Viễn thông nâng cao hiệu dạyhọc ñổi phương pháp ñào tạo Dạy học ngày nay, Số 72 SVTH: Lê Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 14) Tô Xuân Giáp, 2001, Phương tiện dạy học, NXB Giáo dục 15) Vũ Xuân Hùng, 2007, CNTT việc ñổi phương pháp dạy học hệ thống giáo dục kĩ thuật dạy nghề Kỷ yếu hội thảo khoa học – Multimedia dạy học tiêu chí thiết kế - đánh giá - ứng dụng 16) Nguyễn Quang Huỳnh, 2006, Một số vấn ñề lý luận giáo dục chuyên nghiệp ñổi phương pháp dạy - học, NXB ĐHQG Hà Nội 17) Nguyễn Văn Khôi, 2008, Dạy học công nghệ 12, NXB Giáo dục 18) Nguyễn Văn Tuấn (chủ biên), Trường ĐH Sư phạm kĩ thuật TP HCM 19) Thái Duy Tuyên, 1999, Những vấn ñề giáo dục học ñại, NXB Giáo dục 20) Trần Dư Sinh, 2005, Ứng dụng CNTT vào ñổi phương pháp dạy học 21) Nguyễn Thị Hoa Phượng, 2007, Ứng dụng CNTT góp phần đổi phương pháp dạy học Bộ mơn Giáo dục công dân 22) Võ Thị Quý, 2009, Phương pháp nghiên cứu khoa học 23) Bạch Thị Thu Nhi, 2010, Thư viện ñồng hành nhà trường việc ñổi giáo dục Thông tin Khoa học Đào tạo Đại học Thủ Dầu một, Số 1, trang 18 24) Phạm Văn Đại, 2009, Giáo dục Đào tạo Hà Nội q trình hội nhập Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 44, trang 50 25) Phạm Văn Hạnh, 2007, Ứng dụng số thủ thuật công nghệ thông tin vào thiết kế giảng phục vụ dạy học môn Công nghệ 10 26) Lê Thanh Hùng, 2009, Ứng dụng Multimedia việc soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra, đánh giá chương mơn Cơng nghệ 10 27) Nguyễn Thanh Bình, 2006, Tìm hiểu số phần mềm bước ñầu ứng dụng thiết kế giảng môn Kĩ Thuật Nông Nghiệp trường PTTH 28) Đỗ Văn Hiền, 2007, Sử dụng máy vi tính dạy học mơn Cơng nghệ trường THPT 73 SVTH: Lê Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy 29) Lê Đức Quảng, 2008, Cơng nghệ thơng tin với việc đổi phương pháp dạyhọc mỹ thuật trường THCS 30) Trần Anh Huy, 2009, Sử dụng phần mềm Violet soạn giáo án điện tử giảng dạy mơn Hóa học lớp cho hiệu http://edu.net.vn/ http://dayvahoc.net/ http://www.hcm.edu.vn/ http://www.moet.gov.vn/ http://www.giaovien.net/ http://www.giaoduc.edu.vn/ 74 SVTH: Lê Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH Thân chào bạn học sinh! Tôi tên: Lê Thị Kim Ngân, sinh viên ngành Sư Phạm Kĩ Thuật Công – Nông Nghiệp, trường ĐH Nông Lâm, TP HCM Hiện tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “TÌM HIỂU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11, 12 TRƯỜNG PHỔ THƠNG TRUNG HỌC HIỆN NAY”, đề tài thực nhằm góp phần nâng cao hiệu dạy học môn Công nghệ 11, 12 trường PTTH Rất mong bạn học sinh cho ý kiến ñánh giá cách khách quan, trung thực tích cực đóng góp ý kiến vào mục Bạn học sinh của: Trường THPT Lớp Hãy khoanh tròn ý bạn chọn Câu 1: Bạn có thường ñược học môn Công nghệ 11 (Công nghệ 12) giảng điện tử khơng? A Thường xun B Thỉnh thoảng C Hiếm D Hồn tồn khơng Câu 2: Bạn học mơn Cơng nghệ 11 (Cơng nghệ 12) với giảng ñiện tử tiết? Câu 3: Bạn ñã học môn Công nghệ 11 (Công nghệ 12) với giảng ñiện tử nội dung nào? Vẽ kĩ thuật 75 SVTH: Lê Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy Chế tạo khí Động đốt Kĩ thuật ñiện tử Kĩ thuật ñiện Câu 4: Mức ñộ hứng thú bạn học môn Công nghệ 11 (Cơng nghệ 12) giảng điện tử là: A Rất thích B Thích C Bình thường D Khơng thích E Chán ghét Câu 5: Mức độ tiếp thu bạn học giảng ñiện tử là: A Rất tốt (90-100%) B Tốt (70-90%) C Bình thường (50-70%) D Khơng tiếp thu Câu 6: Bạn thấy bầu khơng khí lớp học giáo viên sử dụng giảng ñiện tử nào? A Rất tích cực B Tích cực C Bình thường D Thụ ñộng Câu 7: Khả ghi nhớ kiến thức bạn sau học môn Công nghệ 11 (Cơng nghệ 12) giảng điện tử là: A Rất cao (90-100%) B Cao (70-90%) 76 SVTH: Lê Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp BM SPKT GVHD: TS Nguyễn Thanh Thủy C Bình thường (50-70%) D Thấp (30-50%) E Rất thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11, 12 Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC HIỆN NAY , TÌM HIỂU TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11, 12 Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay