TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

118 3 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: ĐINH THỊ NI Ngành: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠNG NƠNG NGHIỆP Niên khóa: 2006-2010 Tháng 5/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: ĐINH THỊ NI Ngành: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠNG NƠNG NGHIỆP Niên khóa: 2006-2010 Tháng 5/2010 GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đinh Thị Ni TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả Đinh Thị Ni Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp cử nhân ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Công Nông Nghiệp Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thanh Thủy Tháng năm 2010 i GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đinh Thị Ni LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin kính gửi lời cảm ơn đến ba mẹ ni dưỡng, dạy dỗ, động viên, khuyến khích trình học tập sống NNC xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến: - Ban Giám hiệu thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Ban Giám hiệu thầy cô trường Đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn - Ban Giám hiệu thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ - Quý thầy cô Bộ môn Sư Phạm Kỹ Thuật Nơng Nghiệp Đã tận tình giúp đỡ để NNC hồn thành đề tài Đặc biệt, NNC vơ tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS.Nguyễn Thanh Thủy, người tận tình hướng dẫn, bảo cho NNC suốt thời gian thực khóa luận NNC xin cảm ơn bạn sinh viên lớp DH06SK đồng hành NNC suốt trình học tập nghiên cứu Do giới hạn mặt thời gian khả nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót NNC mong nhận góp ý q thầy bạn TP.HCM, ngày tháng Sinh viên thực Đinh Thị Ni ii năm 2010 GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đinh Thị Ni TĨM TẮT Chương trình giáo dục đào tạo có phần kiểm tra đánh giá người học Chỉ có thơng qua kiểm tra đánh giá nắm người học có đủ lực trình độ để theo chương trình đào tạo hay khơng Trong q trình đào tạo, người dạy có thơng qua hình thức kiểm tra đánh giá biết kết trình giảng dạy tác động đến người học nào? Kết thúc chương trình đào tạo có hình thức kiểm tra đánh giá để xem xét kết trình độ người học đạt so với mục tiêu chương trình; đồng thời để đánh giá kết người dạy có phù hợp người học, có giúp người học đạt mục tiêu chương trình đề hay chưa trường đại học nay, tùy vào tính chất mơn học tùy vào GV mà sử dụng cácphương pháp đánh giá với nhiều hình thức khác nhau: - Phương pháp quan sát phương pháp vấn đáp GV sử dụng thường xuyên cho đánh giá thường xuyên Phương pháp quan sát GV sử dụng để đánh giá kỹ thái độ SV, phương pháp vấn đáp dùng để đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ thiên lĩnh vực kiến thức - Phương pháp tự luận GV dùng thường xuyên cho đánh giá định kỳ dùng để đánh giá kiến thức, kỹ vận dụng kiến thức vào thực tế SV - Phương pháp trắc nghiệm GV sử dụng cho đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ lẫn đánh giá tổng kết đánh giá bao quát kiến thức, khách quan chấm nhanh - Phương pháp kết hợp trắc nghiệm tự luận GV sử dụng mức độ thường xuyên thường xuyên xấp xỉ - Các phương pháp khác phương pháp SV tự đánh giá, SV đánh giá lẫn GV khơng sử dụng iii GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đinh Thị Ni MỤC LỤC Nội dung Trang Trang bìa .i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng/ biểu đồ vii Danh sách chữ viết tắt xii Lời ngỏ Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu .3 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng khách thể nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Khách thể nghiên cứu 1.6 Giả thuyết nghiên cứu 1.7 Nhiệm vụ nghiên cứu .4 1.8 Phạm vi nghiên cứu 1.9 Phương pháp nghiên cứu .5 1.10 Kế hoạch nghiên cứu 1.11 Giới thiệu cấu trúc luận văn Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lược sử số nghiên cứu trước 2.2 Đánh giá giáo dục 10 2.3 Các khái niệm liên quan đến đánh giá giáo dục 10 2.3.1 Đánh giá .10 2.3.2 Kiểm tra .11 2.3.3 Đo lường 12 2.3.4 Tiêu chí đánh giá đo lường 12 iv GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đinh Thị Ni 2.4 Xu hướng hoàn thiện việc đánh giá 12 2.5 Đánh giá kết học tập sinh viên 13 2.5.1 Thế đánh giá kết học tâp sinh viên 13 2.5.2 Vai trò đánh giá kết học tập 13 2.6 Các hình thức đánh giá kết học tập 15 2.6.1 Đánh giá thường xuyên .15 2.6.2 Đánh giá định kỳ 15 2.6.3 Đánh giá tổng kết .15 2.7 Yêu cầu đánh giá kết học tập 15 2.8 Các bước quy trình đánh giá 17 2.8.1 Xác định mục đích đánh giá 17 2.8.2 Xác định tiêu chí đánh giá 17 2.8.3 Thu thập thông tin đánh giá 18 2.8.4 Đối chiếu thông tin thu thập với tiêu chuẩn .18 2.8.5 Kết luận đưa định 18 2.9 Thang đánh giác Benjamin S.Bloom .18 2.10 Các phương pháp đánh giá kết học tập 19 2.10.1 Phương pháp đánh giá kết học tập 19 2.10.2 Các phương pháp đánh giá kết học tập .19 2.10.2.1 Phương pháp quan sát 20 2.10.2.2 Phương pháp vấn đáp .20 2.10.2.3 Phương pháp viết 21 2.10.2.3.1 Trắc nghiệm tự luận 22 2.10.2.3.2 Trắc nghiệm khách quan .23 2.10.2.4 Các phương pháp đánh giá khác 25 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 26 3.2 Phương pháp điều tra bảng câu hỏi .26 3.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 3.3.1 Phương pháp phân tích định lượng .27 3.3.2 Phương pháp phân tích định tính .27 v GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đinh Thị Ni 3.4 Kết 27 Chương 4: KẾT QUẢ .29 Đối với phiếu khảo sát ý kiến sinh viên 29 4.1 Ý kiến sinh viên mục đích việc kiểm tra-thi .29 4.2 Các phương pháp đánh giá hình thức đánh giá kết học tập sinh viên 30 4.3 Các biện pháp giúp nâng cao chất lượng đánh giá kết học tập sinh viên 43 Đối với phiếu khảo sát ý kiến giảng viên 52 4.4 Nhận định giảng viên đánh giá kết học tập sinh viên 52 4.5 Các phương pháp đánh giá hình thức đánh giá kết học tập sinh viên 55 4.6 Những biện pháp giúp nâng cao hiệu đánh giá kết học tập sinh viên 72 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .80 5.1 Câu hỏi 1: Thế phương pháp đánh giá kết học tập? 80 5.1.1 Nhận định GV đánh giá kết học tập 80 5.1.2 Các hình thức để GV đánh giá kết mơn học .81 5.2 Câu hỏi 2: Tại phải đánh giá kết học tập? 82 5.3 Câu hỏi 3: Các phương pháp đánh giá sử dụng để đánh giá kết học tập sinh viên? .82 5.3.1 Các phương pháp đánh giá sử dụng để đánh giá kết học tập sinh viên 83 5.3.2 Về yêu cầu phương pháp đánh giá 84 5.4 Câu hỏi 4: Những biện pháp giúp nâng cao chất lượng đánh giá kết học tập sinh viên? .84 5.5 Kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục Phụ lục vi GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đinh Thị Ni DANH SÁCH CÁC BẢNG/ BIỂU ĐỒ Bảng 4.1.1: Ý kiến sinh viên mục đích việc kiểm tra-thi 29 Biểu đồ 4.1.1: Ý kiến sinh viên mục đích việc kiểm tra-thi 30 Bảng 4.2.1: Ý kiến sinh viên hình thức đánh giá kết mơn học 30 Biểu đồ 4.2.1: Ý kiến sinh viên hình thức đánh giá kết mơn học 31 Bảng 4.2.2: Ý kiến sinh viên mặt mà giảng viên đánh giá môn học thực hành 32 Biểu đồ 4.2.2: Ý kiến sinh viên mặt mà giảng viên đánh giá môn học thực hành 32 Bảng 4.2.3: Ý kiến sinh viên mức độ thường xuyên sử dụng hình thức kiểm tra-thi 33 Bảng 4.2.4: Ý kiến sinh viên mức độ thường xuyên sử dụng mức độ nhận thức cho thi 34 Bảng 4.2.5: Ý kiến sinh viên hình thức giao tập 35 Biểu đồ 4.2.3: Ý kiến sinh viên hình thức giao tập 35 Bảng 4.2.6: Ý kiến sinh viên thời gian đề kiểm tra-thi 36 Biểu đồ 4.2.4: Ý kiến sinh viên thời gian đề kiểm tra-thi 36 Bảng 4.2.7: Bảng thống kê số sinh viên thi vấn đáp 37 Biểu đồ 4.2.5: Số sinh viên thi vấn đáp 37 Bảng 4.2.8: Ý kiến sinh viên tỷ lệ phần tự luận phần trắc nghiệm đề kiểm tra-thi 38 Bảng 4.2.9: Ý kiến sinh viên số câu hỏi đề tự luận có thời gian 90 phút 39 Bảng 4.2.10: Ý kiến sinh viên số lượng đề thi trắc nghiệm 40 Biểu đồ 4.2.6: Ý kiến sinh viên số lượng đề thi trắc nghiệm 40 Bảng 4.2.11: Ý kiến sinh viên việc giảng viên nêu tiêu chí đánh giá 41 Biểu đồ 4.2.7: Ý kiến sinh viên việc giảng viên nêu tiêu chí đánh giá 41 Bảng 4.2.12: Ý kiến sinh viên mức độ sử dụng hình thức đánh giá cho chuyến thực tế 42 vii GVHD: TS.Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Đinh Thị Ni Bảng 4.2.13: Ý kiến sinh viên nội dung đánh giá thuyết trình, báo cáo semina 43 Bảng 4.3.1 :Ý kiến sinh viên kinh nghiệm rút từ kiểm tra-thi 44 Biểu đồ 4.3.1 :Ý kiến sinh viên kinh nghiệm rút từ kiểm tra-thi 44 Bảng 4.3.2: Mức độ đánh giá đề kiểm tra-thi so với thực lực sinh viên 45 Biểu đồ 4.3.2: Mức độ đánh giá đề kiểm tra-thi so với thực lực sinh viên 45 Bảng 4.3.3: Mức độ nghiêm túc công tác gác thi 46 Biểu đồ 4.3.3: Mức độ nghiêm túc công tác gác thi 46 Bảng 4.3.4 Ý kiến sinh viên việc có nên đánh giá kết học tập qua lần thi kết thúc môn 47 Biểu đồ 4.3.4: Ý kiến sinh viên việc có nên đánh giá kết học tập qua lần thi kết thúc môn 47 Bảng 4.3.5: Ý kiến sinh viên việc ấn định điểm số cho câu kiểm tra-thi 49 Biểu đồ 4.3.5: Ý kiến sinh viên việc ấn định điểm số cho câu kiểm tra-thi 49 Bảng 4.3.6: Ý kiến sinh viên vấn đề liên quan đến môn học 50 Biểu đồ 4.3.6: Ý kiến sinh viên vấn đề liên quan đến môn học 50 Bảng 4.3.7: Bảng thống kê điểm trung bình tích lũy sinh viên 51 Biểu đồ 4.3.7: Điểm trung bình tích lũy sinh viên 51 Bảng 4.4.1: Bảng thống kê nhận định giảng viên trình đánh giá kết học tập sinh viên 52 Biểu đồ 4.4.1: Nhận định giảng viên trình đánh giá kết học tập sinh viên 53 Bảng 4.4.2: Quan điểm giảng viên tầm quan trọng việc đánh giá kết học tập sinh viên 54 viii PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN GIẢNG VIÊN Kính thưa quý thầy/cô! Em tên: Đinh Thị Ni, sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Em thực đề tài khóa luận tốt nghiệp: “Tìm hiểu phương pháp đánh giá kết học tập sinh viên số trường đại học địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Em mong nhận giúp đỡ q thầy/ để em hoàn thành tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Thầy/ vui lòng đánh dấu X vào ô chọn 1.Theo thầy/ cô, đánh giá kết học tập SV trình: a Soạn đề thi, chấm b Phân tích kết quả, điều chỉnh phương pháp dạy học c Thu thập thông tin, đánh giá kết d Thu thập thông tin, đánh giá kết quả, điều chỉnh phương pháp dạy học e Ý kiến khác: Thầy/ cô đánh giá kết học tập SV theo môn học qua: a Đánh giá thường xuyên b Đánh giá định kỳ c Đánh giá tổng kết d Kết hợp đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ đánh giá tổng kết e Ý kiến khác: Các mặt mà thầy/ cô đánh giá qua kiểm tra-thi là: a Kiến thức b Kỹ c Thái độ d Ý kiến khác: Thầy/cô thực bước để soạn đề kiểm tra-thi? 5.Theo thầy/ cơ, mục đích đánh giá kết học tập SV quan trọng nào? Rất quan trọng Ít quan trọng Khơng quan trọng Phân loại trình độ sinh viên So sánh kết học tập SV với mục tiêu dạy học Điều chỉnh hoạt động dạyhọc để giúp SV đạt mục tiêu dạy học Điều chỉnh phù hợp chương trình, giáo trình với trình độ SV Điều chỉnh phù hợp chương trình, giáo trình với trình độ giáo viên Thầy/cô thường sử dụng phương pháp đánh giá cho hình thức đánh giá? (có thể chọn nhiều ô) Vấn đáp Quan sát Tự luận Trắc Phương pháp nghiệm khác Đánh giá thường xuyên Đánh giá định kỳ Đánh giá tổng kết Mức độ thường xuyên mà thầy/ cô sử dụng phương pháp đánh nào? (có thể chọn nhiều ơ) Vấn đáp Quan sát Tự luận Mức độ Trắc Phương nghiệm pháp khác Thường xuyên (trên 50% số lần) Ít thường xuyên (20-50% số lần) Hầu không sử dụng (dưới 20% số lần) Theo thầy/ cô, nội dung đề kiểm tra-thi môn học nên: a Áp dụng chung cho tất lớp b Có phân loại sinh viên c Tùy vào chuyên ngành lớp d Ý kiến khác: Theo thầy/cơ, đề kiểm tra-thi có nên bao gồm phần tự luận trắc nghiệm a Có b Khơng Nếu câu trả lời “có” theo thầy/ cơ, tỉ lệ phần tự luận phần trắc nghiệm nên nào? a 50% tự luận, 50% trắc nghiệm b 70% tự luận, 30% trắc nghiệm c 30% tự luận, 70% trắc nghiệm d Ý kiến khác: 10 Thầy/ cô đánh giá kết môn học SV qua: a Bài thi kết thúc môn b Bài thi kỳ + thi kết thúc môn c Nhiều hình thức kiểm tra khác + thi kết thúc môn d Ý kiến khác: 11 Đối với môn học thực hành, thầy/ cô đánh giá mặt SV? a Các thao tác kỹ thuật b Kết c Các thao tác kỹ thuật + kết d Ý kiến khác: 12 Thầy/ cô dựa vào mặt để đánh giá kiểm tra-thi? a Nội dung kiến thức b Cách trình bày làm, chữ viết c Nội dung kiến thức + cách trình bày bài, chữ viết d Ý kiến khác 13 Để kết thúc môn học, thầy/ cô chọn phương pháp kiểm tra-thi nào? a Vấn đáp b Tự luận c Trắc nghiệm d Trắc nghiệm + tự luận e Ý kiến khác 14 Tại thầy/ cô chọn phương pháp kiểm tra-thi câu 13? 15 Theo thầy/ cô, yêu cầu mặt kiến thức đề kiểm tra-thi nào? (có thể chọn nhiều ơ) Đánh giá thường Đánh giá định kỳ Đánh giá tổng xuyên (kiểm tra (kiểm tra cuối kết học…) chương, thi (thi kết thúc kỳ…) môn học) Quá khó, q trừu tượng Chủ yếu lý thuyết Đòi hỏi liên hệ thực tế Lý thuyết + liên hệ thực tế Chủ yếu tập 16 Theo thầy/ có nên đánh giá SV qua lần kiểm tra-thi kết thúc môn hay không? Tại sao? 17 Câu hỏi đề kiểm tra-thi trắc nghiệm thầy/cô: a Tự soạn câu hỏi b Chọn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm c Ý kiến khác 18 Để đánh giá mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ, thầy/ cô dùng phương pháp đánh giá nào? (có thể chọn nhiều ơ) Kiến thức Kỹ Thái độ Quan sát Vấn đáp Tự luận Trắc nghiệm Phương pháp khác 19 Số câu hỏi thầy/ cô cho tương ứng với thời gian đề kiểm trathi tự luận là: 90 phút 60 phút câu hỏi câu hỏi Từ 2-5 câu hỏi câu hỏi trở lên 20 Nếu đa số SV đạt điểm thấp kiểm tra-thi, thầy/ cô nghĩ gì? a SV lười học b SV khơng hiểu c Đề kiểm tra-thi q khó d Ý kiến khác 21 Trước đề kiểm tra-thi, thầy/cơ có đặt tiêu chí mà SV phải đạt làm hay khơng? a Có b Khơng 22.Theo thầy/ cơ, yếu tố sau ảnh hưởng đến công đoạn chấm bài? a Sức khỏe b Trạng thái tâm lý c Cách trình bày làm SV d Ý kiến khác 23 Nếu đa số SV đạt điểm cao kiểm tra-thi, thầy/ cô nghĩ gì? a SV có học hiểu b Đề thi dễ c Giám thị coi thi dễ nên SV quay d Ý kiến khác 24 Theo thầy/cô, số lượng đề kiểm tra-thi trắc nghiệm cần dùng để đánh giá kết học tập SV là: a Một đề b Hai đề c Ba đề trở lên d Ý kiến khác 25 Bên cạnh phương pháp quan sát, phương pháp vấn đáp, phương pháp viết; thầy/ đánh giá kết học tập SV phương pháp nào? a SV tự đánh giá b SV đánh giá lẫn c SV tự đánh giá + SV đánh giá lẫn d Ý kiến khác 26 Thầy/ cô đánh giá định kỳ SV hình thức: a Giao sẵn tập cá nhân b Giao sẵn tập nhóm c Yêu cầu SV tự tìm hiểu theo chủ đề d Ý kiến khác 27 Thầy/ làm để biết SV quan sát nắm bắt lần thực tế? a Cho viết thu hoạch b Kiểm tra lớp kiến thức có chuyến thực tế c Viết tổng hợp kỳ thi kết thúc môn học d Ý kiến khác 28 Thầy/ cô có ý kiến để nâng cao hiệu đánh giá kết học tập SV? 29 Theo thầy/ cô, việc áp dụng phương pháp đánh giá kết học tập SV năm gần có tiến tồn gì? Kính chúc q thầy/cơ hồn thành tốt công tác giảng dạy nghiên cứu! PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN SINH VIÊN Xin chào bạn! Tôi sinh viên năm cuối trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Tôi thực đề tài khóa luận tốt nghiệp: “Tìm hiểu phương pháp đánh giá kết học tập sinh viên số trường đại học địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Tơi mong nhận giúp đỡ nhiệt tình bạn để tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn! Các bạn vui lòng đánh dấu X vào ô chọn 1.Thầy/ cô đánh giá kết môn học bạn qua: a Bài thi kết thúc môn b Bài thi kỳ + thi kết thúc mơn c Nhiều hình thức kiểm tra khác + thi kết thúc môn d Ý kiến khác: Đối với môn học thực hành, thầy/ cô đánh giá mặt nào? a Các thao tác kỹ thuật b Kết c Các thao tác kỹ thuật + kết d Ý kiến khác: Mức độ thường xun mà thầy/cơ sử dụng hình thức kiểm tra-thi nào? Tự luận Trắc nghiệm Vấn đáp Tự luận + Trắc nghiệm Thường xuyên Ít thường xuyên Hầu không (trên 50% số lần) (20-50% số lần) (dưới 20% số lần) Mức độ thường xuyên mà thầy/ cô áp dụng mức độ nhận thức cho thi nào? Mức độ Thường xun Ít thường xun Hầu khơng (trên 50% số lần) (20-50% số lần) (dưới 20% số lần) nhận thức Biết Hiểu Vận dụng Phân tích Tổng hợp Đánh giá 5.Thầy/ giao tập cho bạn theo hình thức nào? a Giao sẵn tập cá nhân b Giao sẵn tập nhóm c Yêu cầu SV tự tìm hiểu theo chủ đề d Ý kiến khác Bạn rút kinh nghiệm từ kiểm tra-thi? a Cần học kỹ b Cần có liên hệ thực tế c Đọc kỹ đề trước làm d Kiểm tra lại sau làm e Ý kiến khác Theo bạn, thời gian cho đề kiểm tra-thi nào? a Vừa đủ thời gian b Một số môn thời gian cho làm c Một số môn dư thời gian cho làm d Ý kiến khác Bạn thi vấn đáp chưa? a Có thi b Chưa thi Những đề kiểm tra-thi đánh so với thực lực bạn? a Đúng b Không c Một số đúng, số không d Ý kiến khác 10 Tỉ lệ phần tự luận phần trắc nghiệm đề kiểm tra-thi thường xuyên sử dụng nào? Thường xun Ít thường xun Hầu khơng (trên 50% số lần) (20-50% số lần) (dưới 20% số lần) 50% tự luận, 50% trắc nghiệm 70% tự luận, 30% trắc nghiệm 30% tự luận, 70% trắc nghiệm 11 Công tác gác thi kỳ thi kết thúc môn học? a Nghiêm túc b Quá dễ giải nên SV quay c Một số giám thị nghiêm túc, số giám thị dễ giải d Ý kiến khác 12 Theo bạn, thầy/ cô có nên đánh giá kết học tập bạn qua lần thi kết thúc môn hay không? a Có b Khơng Vì 13 Bạn đóng góp ý kiến kỳ kiểm tra-thi diễn nghiêm túc? 14 Với đề thi tự luận có thời gian 90 phút, số lượng câu hỏi mà thầy/cô thường sử dụng nào? Số câu hỏi Thường xun Ít thường xun Hầu khơng (trên 50% số lần) (20-50% số lần) (dưới 20% số lần) câu hỏi câu hỏi 3-5 câu hỏi > câu hỏi 15 Với đề thi có trắc nghiệm, số lượng đề thi mà thầy/cô thường sử dụng nào? Số đề Thường xuyên Ít thường xuyên Hầu không (trên 50% số lần) (20-50% số lần) (dưới 20% số lần) đề đề đề trở lên 16 Thầy/ có nêu tiêu chí đánh giá trước đánh giá tập bạn hay khơng? a Có b Khơng c Ý kiến khác 17 Mức độ thường xun mà thầy/ sử dụng hình thức đánh giá để đánh giá khả quan sát nắm bắt kiến thức qua chuyến thực tế nào? Mức độ thường Hình thức xuyên đánh giá Thường xuyên Ít thường xuyên Hầu (trên 50% số lần) (20-50% số lần) không (dưới 20% số lần) Cho viết thu hoạch Kiểm tra lớp kiến thức có chuyến thực tế Viết tổng hợp kỳ thi kết thúc môn học Không kiểm tra, đánh giá 18 Khi đề kiểm tra-thi, thầy/ có ấn định điểm số cho câu hỏi hay khơng? a Có b Khơng c Tùy theo mơn học d Ý kiến khác 19 Để việc chấm khách quan hơn, bạn đóng góp ý kiến gì? 20 Với kiểm tra-thi môn học, thầy/cô có hay khơng với điều sau: Có Khơng Dùng nhiều hình thức kiểm tra khác Cơng bố kết sớm Nhận xét cụ thể làm bạn 21 Thầy/ có nhận xét, đánh giá nội dung sau qua thuyết trình, báo cáo semina…….? Có Khơng Nội dung kiến thức Kỹ thuyết trình Cách trình bày power point Cách dùng từ ngữ Khả ứng xử 22 Theo bạn, mục đích việc kiểm tra-thi gì? a Phân loại xếp loại sinh viên b Phản ánh mức độ kiến thức sinh viên c Tạo cho sinh viên tinh thần ý thức vươn lên học tập d Ý kiến khác: 23 Điểm tích lũy trung bình bạn: a > 9.0 b 8.0 – 8.9 c 7.0 – 7.9 d 6.5 – 6.9 e 5.0 < 6.5 f < 5.0 24 Theo bạn, phương pháp đánh giá kết học tập sinh viên năm gần có thay đổi nào? Chúc bạn học tốt! ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH... dục” Vì người nghiên cứu chọn đề tài: “TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.2 Vấn đề nghiên cứu: Trong đề... 3: Các phương pháp đánh giá sử dụng để đánh giá kết học tập sinh viên? .82 5.3.1 Các phương pháp đánh giá sử dụng để đánh giá kết học tập sinh viên 83 5.3.2 Về yêu cầu phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay