TÌM HIỂU Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN THÀNH PHỐ TÂN AN – LONG AN VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG GIẢNG DẠY GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ 10

98 2 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN THÀNH PHỐ TÂN AN LONG AN ĐỀ XUẤT NỘI DUNG GIẢNG DẠY GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ 10 GVHD: NGUYỄN THANH THỦY SVTH: BIỆN MINH TÂN MSSV: 06132025 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN SƯ PHẠM KỸ THUẬT TÌM HIỂU Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN THÀNH PHỐ TÂN AN LONG AN ĐỀ XUẤT NỘI DUNG GIẢNG DẠY GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPTTRONG MÔN CÔNG NGHỆ 10 BIỆN MINH TÂN Luận văn đề trình để hồn thành u cầu cấp cử nhân sư phạm kỹ thuật nông nghiệp Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THANH THỦY TPHCM, tháng 5/2010 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN A NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1.Nội dung: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.Phương pháp nghiên cứu: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.Kết luận đề tài: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… A NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1.Nội dung: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2.Phương pháp nghiên cứu: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.Kết luận đề tài: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP HCM - Ban chủ nhiệm quý thầy cô môn Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp giảng viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường tận tình giảng dạy hướng dẫn tơi suốt q trình học tập trường - Cơ Nguyễn Thanh Thủy tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận - Tập thể nhân dân quyền địa phương thành phố Tân An- Long An giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành nội dung đề tài khóa luận - Gia đình bạn bè động viên, hỗ trợ suốt thời gian học tập nghiên cứu Thủ Đức, ngày 25 tháng 05 năm 2010 Sinh viên BIỆN MINH TÂN GVHD: Nguyễn Thanh Thủy i SVTH: Biện Minh Tân TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đề tài: “Tìm hiểu ý thức bảo vệ môi trường nông nghiệp nông dân thành phố Tân An - Long An đề xuất nội dung giảng dạy giáo dục môi trường cho học sinh THPT môn công nghệ 10” Được tiến hành số khu vực thuộc thành phố Tân An Long An, thời gian từ tháng 9/2009 đến tháng 5/2010 Đề tài thực khảo sát thực trạng ý thức bảo vệ môi trường nông nghiệp nông dân từ đề xuất nội dung dạy giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông mơn Cơng Nghệ 10, nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, hay cụ thể nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông nghiệp cho lực lượng lao động trẻ tương lai, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững thân thiện với môi trường Nội dung khảo sát chủ yếu ý thức bảo vệ môi trường nông dân tác động sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xử lí chất thải chăn ni, biện pháp phòng trừ dịch bệnh trồng vật nuôi môi trường nhận thức nông dân giải pháp bảo vệ môi trường nông nghiệp Từ kiến giải pháp khắc phục đề xuất nội dung dạy giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học phổ thông môn Công Nghệ 10, nhằm tác động tích cực lên ý thức bảo vệ mơi trường học sinh, tạo thói quen tốt sinh hoạt đời sống Nội dung đề tài gồm có chương: - Chương I: Mở Đầu Giới thiệu đề tài - Chương II: Cơ Sở Lí Luận Tổng quan tài liệu vấn đề cần nghiên cứu đề tài cụ thể sau: sở lí luận ý thức,về mơi trường nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường từ sản suất nông nghiệp, tầm quan trọng mục tiêu giáo dục môi trường - Chương III: Phương Pháp Nghiên Cứu Trong trình thực đề tài phương pháp sau sử dụng: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra phiếu hỏi, phương pháp vấn, phương pháp phân tích xử lí số liệu GVHD: Nguyễn Thanh Thủy ii SVTH: Biện Minh Tân - Chương IV: Kết Quả Nghiên Cứu Thảo Luận Sau khảo sát thực tế người nghiên cứu tiến hành phân tích liệu hai phương pháp phân tích định tính phân tích định lượng để thu kết Dựa vào sở lí luận người nghiên cứu nhận xét kết thu đề xuất nội dung dạy giáo dục môi trường cho học sinh thông qua môn Công nghệ 10 - Chương V: Kết Luận Kiến Nghị Người nghiên cứu dựa vào kết nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu đề tài Đồng thời kiến nghị giải pháp khắc phục hướng phát triển tiếp tục cho đề tài GVHD: Nguyễn Thanh Thủy iii SVTH: Biện Minh Tân DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Ctv: Cộng tác viên Tr: Trang THPT: Trung học phổ thông HST: Hệ sinh thái HSTNN: Hệ sinh thái nông nghiệp UNESCAP: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific EDF: Evironmental Defense Fund BVTV: Bảo vệ thực vật VSV: Vi sinh vật GDBVMT: Giáo dục bảo vệ môi trường ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh VAC: Vườn ao chuồng IPM: Integrated Pest Management WHO: World Health Organization TNHH: Trách nhiệm hữu hạn DAP: Phân diamon phophat NPK: Phân hỗn hợp nitơ, phophose, kali BOD5: Nhu cầu oxy sinh học SS: Chất rắn lơ lửng GVHD: Nguyễn Thanh Thủy iv SVTH: Biện Minh Tân DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật vứt lại bờ ruộng Hình 2: Vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trơi kênh mương Hình 3: Ao cá bị nhiễm chất hữu Hình 4: Ao chứa nước xả từ cuối quy trình biogas nước tiểu gia súc gây bốc mùi hôi GVHD: Nguyễn Thanh Thủy v SVTH: Biện Minh Tân DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng hạt số đậu đỗ 100g chất khô Bảng 2.2 So sánh biện pháp giáo dục hiệu cho người lớn, trẻ em sinh viên trẻ Bảng 4.1 Kết điều tra trình độ văn hóa Bảng 4.2 Kết điều tra độ tuổi lao động Bảng 4.3 Kết điều tra cấu sản xuất nông hộ Bảng 4.4 Danh mục loại đất trồng Bảng 4.5 Mức đầu tư phân đạm (kg/ha/vụ) nông hộ Bảng 4.6 Mức đầu tư phân Lân (kg/ha/vụ) nông hộ Bảng 4.7 Mức đầu tư phân kali (kg/ha/vụ) nông hộ Bảng 4.8 Kết so sánh số lần sử dụng thuốc BVTV để điều trị sâu đục thân lúa Bảng 4.9 Một số loại thuốc BVTV thường sử dụng Bảng 4.10 Nhận thức nông hộ nguyên nhân gây ô nhiễm mơi trường Bảng 4.11 Thói quen lựa chọn thuốc BVTV nông hộ Bảng 4.12 Ý kiến nông dân nguyên nhân vứt vỏ chai bao bì thuốc BVTV lại đồng nuộng, ao hồ, kênh rạch Bảng 4.13 Nhận thức nơng dân biện pháp phòng trừ dịch hại Bảng 4.14 Quy mô chăn nuôi gia cầm nông hộ Bảng 4.15 Quy mô chăn nuôi thủy sản nông hộ Bảng 4.16 Mức độ quan tâm phòng ngừa dịch bệnh hộ chăn ni Bảng 4.17 Mức độ đầu tư phòng ngừa dịch bệnh nông hộ Bảng 4.18 Các giải pháp xử lý xác chết vật nuôi nông hộ Bảng 4.19 Phương pháp xử lý nguồn phân thải từ chăn ni Bảng 4.20 Những khó khăn thường gặp nơng dân Bảng 4.21 Phân chia nhóm độc Việt Nam Bảng 4.22 Phân chia nhóm độc theo WHO Bảng 4.23 Tổng hợp chất gây ô nhiễm từ ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm GVHD: Nguyễn Thanh Thủy vi SVTH: Biện Minh Tân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT iv DANH SÁCH CÁC HÌNH v DANH SÁCH CÁC BẢNG vi MỤC LỤC vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Đối tượng nghiên cứu 1.8 Phạm vi nghiên cứu 1.9 Kế hoạch nghiên cứu 1.10 Giới thiệu cấu trúc luận án CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Ý thức theo quan điểm triết học 2.1.1 Khái niệm ý thức 2.1.2 Nguồn gốc ý thức .8 2.1.2.1 Nguồn gốc tự nhiên 2.1.2.2 Nguồn gốc xã hội 2.1.3 Tính độc lập tương đối ý thức xã hội 10 2.1.3.1 Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội 10 2.1.3.2 Ý thức tác động trở lại tồn xã hội .10 2.1.4 Kết cấu ý thức 11 2.1.4.1 Các yếu tố hợp thành 11 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy vii SVTH: Biện Minh Tân 5.2 Kiến nghị Các quan nhà nước trung tâm khuyến nông nên thường xuyên mở lớp tập huấn địa phương, tạo điều kiện cho nông dân tham gia, giúp họ nắm bắt thông tin tiến kỹ thuật như: IPM, tầm quan trọng thiên địch, quản lý dịch hại phát triển, sản xuất nơng nghiệp bền vững Giúp nơng dân có kiến thức cách sử dụng phân bón hợp lý Cách thức lựa chọn sử dụng thuốc BVTV cách có hiệu Tập huấn cơng tác phòng trừ quản lý dịch bệnh vật nuôi, biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi mang hiệu kinh tế cao như: kỹ thuật nuôi trùn quế…khuyến khích phát triển chăn ni để tận dụng nguồn phân hữu cho trồng trọt Ngồi phải hỗ trợ thêm vốn để sản xuất giải vấn đề tiêu thụ sản phẩm Các quan bảo vệ thực vật trung tâm thú y thường xuyên kiểm tra, theo dõi cơng tác dự tính, dự báo sâu hại bệnh hại để nông dân kịp thời phòng trị Tăng cường thêm lực lượng cán khuyến nơngđầy đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để phục vụ tốt cho công tác khuyến nơng địa phương Về phía nhà trường nên đẩy mạnh, triển khai công tác giáo dục môi trường cho học sinh cấp học khối học Nội dung giáo dục môi trường phải phù hợp với nội dung môn học để học sinh không cảm thấy bị gượng ép, mang tính thiết thực dễ hiểu Phải tuyên truyền thường xuyên liên tục Các nội dung bảo vệ mơi trường dạy lồng ghép vào môn công nghệ 10 là: - Nội dung 1: Quản lý dịch hại tổng hợp IPM Nội dung lồng ghép vào 15,17 mơn cơng nghệ 10 - Nội dung 2: Tình hình sử dụng phân hóa học Việt Nam cách sử dụng phân bón hiệu an tồn Nội dung lồng ghép vào 12, 13 môn công nghệ 10 - Nội dung 3: Cách thức lựa chọn sử dụng thuốc BVTV Nội dung lồng ghép vào 19, 20 mơn cơng nghệ 10 - Nội dung 4: Tìm hiểu lồi thiên địch Nội dung lồng ghép 15, 16, 17 môn công nghệ 10 - Nội dung 5: Ô nhiễm đất phân thuốc hóa học Nội dung lồng ghép vào 12, 19 môn công nghệ 10 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 71 SVTH: Biện Minh Tân - Nội dung 6: Tìm hiểu bảo vệ đặc tính sinh học đất Nội dung lồng ghép vào 9, 10, 13 môn cơng nghệ 10 - Nội dung 7: Tìm hiểu sản xuất nơng nghiệp bền vững Nội dung lồng ghép vào 1, 52 môn công nghệ 10 - Nội dung 8: Các phương pháp xử lý chất thải từ hoạt động chăn nuôi Nội dung lồng ghép vào 29, 31, 34 mơn cơng nghệ 10 - Nội dung 9: Phòng ngừa hạn chế dịch bệnh phát triển vật ni Nội dung lồng ghép vào 34, 35 môn công nghệ 10 - Nội dung 10: Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt từ hoạt động sản xuất nông nghiệp biện pháp khắc phục Nội dung lồng ghép vào 19, 34, 44, 46 môn công nghệ 10 Nhà nước cần nâng cao dân trí bảo vệ môi trường cách sử dụng phương tiện thơng tin đại chúng báo chí, phát thanh, truyền hình, loại ấn phẩm để tuyên truyền giáo dục Đào tạo cán quản lý môi trường nhà khoa học chuyên sâu lĩnh vực quản lý mơi trường, xây dựng hệ thống sách, quy định tiêu chuẩn môi trường, đồng thời mở rộng việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành luật bảo vệ mơi trường Tích cực tham gia đóng góp vào nghiệp chung cần có đội ngũ cán giỏi quản lý, thạo chuyên môn khoa học công nghệ lĩnh vực môi trường GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 72 SVTH: Biện Minh Tân TÀI LIỆU THAM KHẢO Châu Kim Lang, 2002 Phương pháp NCKH Đại học sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa ctv,1999 Nơng Nghiệp Môi Trường NXB Giáo Dục Dương Thiệu Tống, 2002 Thống kê ứng dụng NCKH giáo dục NXB đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Đình Mạnh, 2000 Hóa Chất Dùng Trong Nơng Nghiệp Ơ Nhiễm Mơi Trường NXB Nông NghiệpNội Đào Duy Thanh ctv, 2002 Đề Cương Bài Giảng Hướng Dẫn Ôn Tập Triết Học MÁC-LÊNIN NXB Thống Kê Nguyên Ngọc Long Nguyễn Hữu Vui ctv, 2006 Giáo Trình Triết Học MÁCLÊNIN NXB Chính Trị Quốc Gia Lê Thơng Nguyễn Thị Minh Phương ctv, 2006 Sách Giáo Khoa Địa Lý 11 NXB Giáo Dục Nguyễn Thị Kim Thái Lê Thị Hiền Thảo, 2003 Sinh Thái Học Bảo Vệ Môi Trường NXB Xây DựngNội Lê Minh Triết, 2006 Bài giảng môn học lúa ĐH Nông Lâm TPHCM Ngun Văn Sở, 1998 Giáo trình nơng lâm kết hợp ĐH Nông Lâm TPHCM Lê Thành Tài, 2009 Sức Khỏe Môi Trường NXB Lao Động Xã Hội Lê Quang Hưng, 2003 Nông học đại cương ( Nguyên lý ứng dụng) NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Phạm Văn Biên ctv, 2005 Cẩm Nang Thuốc Bảo Vệ Thực Vật 2005 NXB Nông Nghiệp TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Uẩn ctv, 2000 Tâm Lý Học Đại Cương NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 73 SVTH: Biện Minh Tân Nguyễn Xuân Thức ctv, 2008 Giáo Trình Tâm Lý Học Đại Cương NXB Đại Học Sư Phạm http://www.onthi.com/ly-thuyet/vai-tro-va-dac-diem-cua-nong-nghiep_298.html http://www.dardqnam.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=930 http://my.opera.com/ihavenothing/blog/nuoc-la-gi? http://tailieu.vn/tim-kiem/tailieu/doi%20ngheo%20va%20o%20nhiem%20moi%20truong.html GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 74 SVTH: Biện Minh Tân Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Mã phiếu:………… Ngày:……/…… /……… Địa điểm vấn:…………………………………………………………… Kính chào Anh (Chị)! Tơi sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi thực đề tài nghiên cứu : “Tìm hiểu ý thức bảo vệ mơi trường nơng nghiệp nông dân TP Tân An-Long An đề xuất nội dung giảng dạy giáo dục môi trường cho học sinh THPT môn công nghệ 10 ” Rất mong giúp đỡ gia đình Anh (Chị)! I Những thông tin chung 1) Họ tên người vấn:……………………………………………… 2) Thơng tin gia đình STT Quan hệ Giới với chủ hộ tính Tuổi Trình độ Nghề nghiệp Chủ hộ II Thông tin hoạt động sản xuất: 1) Loại hình sản xuất nơng nghiệp chủ yếu gia đình là: STT Loại hình sản xuất Đối tượng sản xuất 74 Quy mô sản xuất Hecta 2) Khi lựa chọn loại phân bón thuốc BVTV anh(chị) quan tâm đến yếu tố: a Hiệu lực phân thuốc b Mức độ an toàn phân thuốc người môi trường c Giá thành phân bón thuốc BVTV d Ý kiến khác:…………………………………………………… 3) Theo Anh (Chị) phương pháp phòng trị dịch bệnh trồng phương pháp thân thiện với môi trường đạt hiệu phòng trị tốt? a Phương pháp học ( kỹ thuật canh tác) b Phương pháp hoá học ( phun thuốc hoá học) c Phương pháp sinh học ( chế phẩm sinh học dùng thiên địch) d Phương pháp phòng trừ tổng hợp IPM e Ý kiến khác: …………………………………………………………………… Để cung cấp chất dinh dưỡng cho trồng anh chị thường lựa chọn loại phân có nguồn gốc từ: a Phân hữu Lý do: b Phân hoá học Lý do:……………………………………………………………………………… c Phân vi sinh Lý do:……………………………………………………………………………… Theo anh chị sử dụng nhiều loại phân sau thời gian dài làm ảnh hưởng đến phẩm chất đất suất trồng? a Phân hoá học Lý do:……………………………………………………………………………… b Phân hữu Lý do:……………………………………………………………………………… c Phân vi sinh Lý do:……………………………………………………………………………… 75 Khi sử dụng thuốc hố học để phòng trị bệnh để đạt hiệu theo kinh nghiêm thân anh chị cho biết: a Nên phun bệnh, thuốc, liều thời điểm b Nên phun lượng thuốc lớn liều lượng quy định để đảm bảo phòng trị bệnh c Nên đợi bệnh bắt đầu phát rộ trị d Ý kiến khác:…………………………………………………………………… Chai, lọ, túi nilon đựng thuốc BVTV sau sử dụng xong theo Anh (Chị) nên xử lý cho đơn giản? a Đem chôn xuống đất b Trán rửa cho để dùng vào việc khác c Để lại ngồi ruộng ao hồ, sơng rạch nơi tiến hành pha thuốc để phun d Ý kiến khác:…………………………………………………………………… Anh (Chị) vui lòng kể tên vài loại sản phẩm nông dược mà anh chị thường xuyên sử dụng sản xuất: STT Tên nông dược Công Số lần sử Liều lượng phòng trị 76 dụng/ vụ sử dụng /ha Anh (Chị) vui lòng kể tên vài loại phân bón mà anh chị thường xuyên sử dụng sản xuất: STT Tên phân bón Số lần sử Số lượng sử dụng (kg/ ha) dụng /vụ 11 Trong hoạt động chăn nuôi yếu tố anh chị quan tâm: a Thức ăn giống b Phòng trị bệnh c Xử lí chất thải d Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………… 12 Chất thải chăn nuôi anh chị xử lý nào? a Nuôi trùng quế b Xây dựng Biogas c Thải trực tiếp sông d Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………… 13 Khi vật nuôi thuỷ sản bị chết không rỏ nguyên nhân, anh (Chị) thường xử lý nào? a Chôn xác xuống đất b Báo cho quan thú y địa phương c Vứt đường xuống sông, kênh rạch d Ý kiến khác: …………………………………………………………………………… 77 14 Nguồn thức ăn cho thủy sản chủ yếu từ: a Thức ăn hỗn hợp công nghiệp b Thức ăn tự pha chế gia đình c Tận dụng phân gia súc, gia cầm d Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………… III Câu hỏi vấn Theo Anh (Chị) tình hình sản xuất nơng nghiệp năm trở lại có thuận lợi khó khăn gì? Thuận lợi: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Khó khăn: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Anh (Chị) nhận thấy điều kiện môi trường sống sản xuất địa phương có bị nhiễm hay khơng? Nếu có theo Anh (Chị) ngun nhân đâu? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo Anh (Chị) việc bảo vệ nguồn tài ngun đất, nước, khơng khí có cần thiết hay khơng? Nếu cần thiết có giải pháp để cải tạo bảo vệ nguồn đất, nước, khơng khí không bị ô nhiễm? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 78 Theo anh (chị) phương pháp phòng trừ dịch bệnh tổng hợp IPM gì? IPM có ý nghĩa hoạt động sản xuất? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo Anh ( chị) vai trò thiên địch gì? Hãy kể tên số loài thiên địch mà anh (chị) biết Theo anh (chị) việc bảo vệ loại thiên địch có cần thiết khơng? Tại sao? Nếu có cách nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Anh (chị) có tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ cho vật ni khơng? Theo anh (chị) dịch bệnh nguy hiểm cần phải quan tâm phòng ngừa? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Theo anh chị nguồn phân gia súc, gia cầm nên xử lý cho an toàn hợp lý nhất? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nếu nguồn nước nuôi thủy sản bị ô nhiễm, theo anh (chị) có giải pháp để khắc phục bảo vệ ao? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 79 Phụ lục 2: Danh sách hộ nông dân vấn Họ Tên Diện tích canh tác (hecta) 0,5 1.Phan Văn Phương 2.Nguyễn Xuân Xanh 3.Nguyễn Văn Nghiệp 0,6 4.Võ Văn Nhỏ 0,7 5.Trần Thị Trưng 0,4 6.Nguyễn Văn Dũng 0,35 Võ Văn Đại 0,1 8.Đinh Thành Công 0,7 9.Nguyễn Văn Hiếu 0,2 10.Lê Văn Sự 0,8 11.Võ Thị Tám 0,5 12 Nguyễn Văn Hai 0,4 13.Võ Văn Trung 0,1 14.Nguyễn Trung Hiếu 15.Phan Văn Hợp 0,4 16.Phan Văn Thiết 0,4 17.Trần Văn Báu 0,3 18.Hà Văn Ái 0,2 19.Hà Văn Đan 0,5 20.Huỳnh Tấn Phát 0,25 21.Đặng Văn Sáng 0,1 22.Trần Văn Dũng 0,06 23.Nguyễn Văn Hòa 0,7 24.Trịnh Thị Vui 0,5 25.Trịnh Văn Vững 0,35 26.Trần Thị Hương 0,25 27.Nguyễn Hữu Lộc 0,6 28.Hà Thị Phượng 0,6 80 29.Nguyễn Văn Sáng 1,5 30.Trần Văn Tuấn 0,3 31.Trần Văn Tiến 0,5 32.Nguyễn Ngọc Lợi 0,4 33.Trịnh Hữu Trung 0,6 34.Phạm Thanh Phong 0,4 35.Phạm Văn Ngoan 0,3 36.Lê Ngọc Bình 0,7 37.Nguyễn Minh Vương 0,25 38.Châu Văn Thanh 0,35 39.Châu Văn Năm 0,6 40.Phan Trọng Tài 0,6 41.Nguyễn Văn Vững 0,7 42 Phạm Thị Kim Hương 0,45 43.Nguyễn Văn E 0,55 44.Nguyễn Xuân Lai 0,3 45.Châu Văn Kỳ 0,25 46.Hà Văn Tuấn 0,6 47.Đồn Văn Cơng 0,2 48.Đồn Văn Chiến 0,45 49.Trương Ngọc Hùng 0,3 50.Trịnh Văn Tuấn 0,4 51.Nguyễn Văn Nam 0,25 52.Hà Văn Quang 0,1 53.Hà Ngọc Thạnh 0,5 54.Trương Văn Tuấn 0,3 55.Trịnh Văn Tiến 0,5 56.Biện Hữu Toàn 0,4 57 Đoàn Văn Luận 0,2 58 Biện Hữu Thể 0,25 59.Nguyễn Văn Vàng 0,5 81 60.Nguyễn Văn Thức 0,25 61 Phạm Văn Thục 0,1 62.NguyễnVăn Quyền 0,3 63.Võ Thị Tuân 0,4 64.Hà Văn Lượng 0,7 65.Hà Văn Vẹn 0,2 66.Hà Văn Trọn 0,5 67.Hà Văn Khoa 0,4 68.Lê Thị Tú 0,3 69.Nguyễn Văn Hồ 0,15 70.Nguyễn Văn Thanh 0,35 71.Đỗ Văn Tâm 0,2 72.Đỗ Văn Tú 0,2 73.Dương Văn Hùng 0,3 74.Hồ Văn Nhiệm 0,4 75.Hồ Công Ninh 0,4 76.Nguyễn Anh Hùng 0,2 77.Dương Văn Cường 0,3 78.Nguyễn Thành Chung 0,25 79.Nguyễn Thị Bé 0,8 80.Huỳnh Văn Đạt 0,3 82 Phụ lục 3: Hình ảnh Hình 1: Vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật vứt lại bờ ruộng Hình 2: Vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trơi kênh mương 83 Hình 3: Ao cá bị nhiễm chất hữu Hình 4: Ao chứa nước xả từ cuối quy trình biogas nước tiểu gia súc gây bốc mùi hôi 84 ... nghiệp nông dân thành phố Tân An - Long An đề xuất nội dung giảng dạy giáo dục môi trường cho học sinh THPT môn cơng nghệ 10. ” thực Nhằm tìm hiểu ý thức nông dân tầm quang trọng việc bảo vệ môi. .. giáo dục môi trường môn công nghệ 10 Tìm hiểu mục tiêu giáo dục mơi trường cho học sinh THPT Đề xuất nội dung giáo dục bảo vệ môi trường nông nghiệp giảng dạy môn công nghệ 10 GVHD: Nguyễn Thanh... cứu: Ý thức bảo vệ môi trường nông nghiệp nông dân địa bàn thành phố Tân An – Long An Nội dung giáo dục môi trường môn công nghệ 10 1.7.2 Khách thể nghiên cứu: 80 hộ nông dân địa bàn thành phố Tân
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN THÀNH PHỐ TÂN AN – LONG AN VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG GIẢNG DẠY GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ 10 , TÌM HIỂU Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN THÀNH PHỐ TÂN AN – LONG AN VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG GIẢNG DẠY GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THPT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay