KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIƯỜNG STORAGE BED 5’ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRƯỜNG TIỀN

83 8 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** VÕ NGỌC KHÁNH LINH KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GIƯỜNG STORAGE BED 5’ TẠI CÔNG TY TNHH - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT TRƯỜNG TIỀN Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: HỒNG VĂN HỊA Thành phố Hồ Chí Minh i Tháng 7/2010 Lời cảm ơn Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến : * Ban Chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp - Bộ môn Chế biến lâm sản quý Thầy, Cơ trường đại học Nơng Lâm tận tình dạy bảo tơi suốt khóa học vừa qua * KS Hồng Văn Hòa tận tình hướng dẫn tơi suốt trình thực đề tài * Ban giám đốc công ty Trường Tiền tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành đề tài anh chị em công ty giúp đỡ thời gian thực tập vừa qua * Các bạn tập thể lớp Chế biến lâm sản khóa 32 tận tình giúp đỡ tơi thời gian qua Thủ Đức, ngày 10 tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực Võ Ngọc Khánh Linh ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất giường STORAGE BED5’ Công ty TNHHXây dựngThương mạiSản xuất Trường Tiền” Thời gian thực đề tài từ 09/02/2010 đến 11/05/2010 Công ty Trường Tiền Cơng ty có trụ sở Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp Hồ chí minh Đề tài thực phương pháp quan sát, theo dõi trình sản xuất khâu cơng nghệ xưởng sản xuất công ty Trường Tiền Để ghi nhận lại kết khảo sát, sử dụng công cụ hỗ trợ thước dây, thước kẹp để tiến hành đo đếm kích thước Thu thập số liệu qua thực tế nguồn cơng ty cung cấp từ xử lý số liệu phương pháp thống kê, Excel cơng thức tốn học Xác định tỷ lệ sử dụng gỗ tỷ lệ phế phẩm qua khâu công nghệ Xác định suất số máy Trong trình khảo sát đề tài thực số nội dung cụ thể như:  Tỷ lệ lợi dụng gỗ:  Ở công đoạn tạo phôi: 68,8 %  Ở công đoạn sơ chế: 81,04%  Ở công đoạn tinh chế: 90,81 %  Tỷ lệ phế phẩm:  Ở công đoạn pha phôi: 5,93 %  Ở công đoạn tinh chế: 3,1%  Ở công đoạn tinh chế: 2,4 %  Ở công đoạn lắp ráp-trang sức: 0,48 % iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix LỜI NÓI ĐẦU Chương 1.1 Tính cấp thiết đề tài .3 1.2 Mục đích, mục tiêu nghiên cứu .3 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu .4 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2.1 Tổng quan ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam 2.1.1.Thuận lợi .5 2.1.2 Khó khăn .6 2.2 Tổng quan trình hình thành phát triển cơng ty 2.2.1 Hoạt động kinh doanh công ty 2.2.2 Đội ngũ quản lý .7 2.2.3 Sơ đồ tổ chức nhân công ty 2.2.4.Tình hình nguyên liệu gỗ công ty Trường Tiền 2.2.5.Tình hình máy móc thiết bị 10 2.2.6 Một số mẫu sản phẩm sản xuất công ty .12 2.2.7 Một số yêu cầu chất lượng sản phẩm giường công ty Trường Tiền 15 Chương 16 3.1 Nội dung nghiên cứu 16 iv 3.1.1 Khảo sát sản phẩm .16 3.1.2 Khảo sát nguyên liệu sản xuất sản phẩm .16 3.1.3 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm .16 3.1.4 Tính tốn tỉ lệ lợi dụng gỗ, tỉ lệ khuyết tật gỗ trình sản xuất 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 3.2.1 Phương pháp phân tích sản phẩm tìm hiểu quy trình sản xuất .17 3.2.2 Phương pháp tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ .17 3.2.3 Phương pháp xác định tỷ lệ phế phẩm 18 3.2.4 Phương pháp xác định độ tin cậy cần thiết việc lấy mẫu khảo sát 18 3.2.5 Phương pháp tính suất máy 19 3.2.6 Phương pháp xử lý số liệu 19 Chương .20 4.1 Khảo sát sản phẩm giường Storage bed 5’ 20 4.1.1 Hình dáng chức sản phẩm: 20 4.1.2 Đặc điểm sản phẩm .21 4.1.3 Các dạng liên kết sản phẩm 22 4.2 Khảo sát nguyên liệu 24 4.3 Khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm 25 4.3.1 Công đoạn pha phôi từ gỗ xẻ 26 4.3.1.1 Công nghệ máy cắt ngắn 27 4.3.1.2 Công nghệ khâu xẻ dọc 28 4.3.2 Công đoạn gia công sơ chế 29 4.3.2.1 Công nghệ máy bào mặt 29 4.3.2.2 Công nghệ máy bào mặt 29 4.3.2.3 Công nghệ máy ghép 30 4.3.2.4 Công nghệ máy bào .31 4.3.3 Công đoạn gia công tinh chế .32 4.3.3.1 Công nghệ máy cắt tinh 32 4.3.3.2 Công nghệ máy phay 33 4.3.3.3 Công nghệ khâu khoan lỗ .33 4.3.3.4 Công nghệ máy chà nhám .34 v 4.3.4 Công đoạn lắp ráp sản phẩm .35 4.3.5 Công đoạn trang sức bề mặt sản phẩm 38 4.3.6 Công đoạn kiểm tra thành phẩm, đóng gói, nhập kho: 38 4.4 Kết tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ .39 4.4.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn pha phôi 39 4.4.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn sơ chế: 44 4.4.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn tinh chế .46 4.5 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 50 4.5.1 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn pha phôi 50 4.5.2 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế 53 4.5.3 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế 56 4.5.4 Tỷ lệ phế phẩm công đoạn trang sức bề mặt lắp ráp 59 Chương .63 5.1 Kết luận 63 5.2 Kiến nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO .67 PHỤ LỤC 68 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT: Số thứ tự CTSD: Chi tiết sử dụng NL: Nguyên liệu SL: Số lượng SP: Sản phẩm PGĐ: Phó giám đốc TP: Trưởng phòng XNK : Xuất nhập NV: Nhân viên SCTH: Số chi tiết hỏng vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức văn phòng cơng ty TNHHXây dựngThương mạiSản xuất Trường Tiền Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức xưởng sản xuất công ty Trường Tiền Hình 2.3: Nguyên liệu gỗ nhập kho cơng ty 10 Hình 2.4: Tủ nhỏ ngăn kéo 12 Hình 2.5: Bàn ăn 13 Hình 2.6: Bàn trang điểm 13 Hình 2.7: Ghế ăn 14 Hình 2.8: Tủ nhiều hộc 14 Hình 4.1: Giường Storage bed 5’ 20 Hình 4.2: Liên kết chốt gỗ 22 Hình 4.3: Liên kết mộng 23 Hình 4.4:Vít liên kết vít 23 Hình 4.5: Máy cắt ngắn 27 Hình 4.6: Máy xẻ dọc 28 Hình 4.7: Máy ghép 30 Hình 4.8: Máy bào 31 Hình 4.9: Máy khoan lỗ 33 Hình 4.10: Máy chà nhám thùng 34 Hình 4.11: Sơ đồ lắp ráp giường Storage Bed 5’ 37 Hình 4.12: Sơ đồ lắp ráp hộc kéo chân giường 38 Hình 4.13: Biểu đồ tỷ lệ lợi dụng qua công đoạn .49 Hình 4.14: Biểu đồ tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 61 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thống kê loại máy móc thiết bị phân xưởng sơ chế tinh chế 11 Bảng 4.1: Bảng định mức nguyên liệu sản phẩm giường Storage bed 5’ 21 Bảng 4.2: Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn pha phôi 39 Bảng 4.3: Quy cách nguyên liệu chân dài trước sau sơ chế 44 Bảng 4.4: Bảng tổng hợp tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn sơ chế 45 Bảng 4.5: Quy cách nguyên liệu chân dài trước sau tinh chế 46 Bảng 4.6: Bảng tổng hợp tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn tinh chế 47 Bảng 4.7: Bảng tổng hợp tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn 49 Bảng 4.8: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn pha phôi 50 Bảng 4.9: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế 53 Bảng 4.10: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế 56 Bảng 4.11: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn lắp ráp_trang sức 59 ix LỜI NÓI ĐẦU Trong số loại nguyên liệu nay, gỗ nguyên, vật liệu tự nhiên người sử dụng lâu đời rộng rãi, vật tư chủ yếu kinh tế quốc dân Với đặc tính bền, đẹp, thân thiện với người, gỗ sử dụng rộng rãi công nghiệp, nông nghiệp, giao thơng vận tải, kiến trúc, xây dựng, khai khống Ngồi gỗ dùng làm bàn ghế, đồ dùng gia đình, dụng cụ học sinh v v Mặc dù xuất nhiều loại vật liệu chất dẻo, kim loại, chất tổng hợp…nhưng chúng chưa thể thay loại vật liệu tự nhiên Ngày nay, với xã hội phát triển, kéo theo phát triển ngành xây dựng trang trí nội thất, sản phẩm từ gỗ khơng để sử dụng mà mang ý nghĩa trang trí trưng bày Các sản phẩm từ gỗ đa dạng loại hình, phong phú chức năng, có nguyên lý kết đại, sử dụng vào nhiều mục đích khác Gỗ loại tài nguyên thiên nhiên có hạn, thời gian tái sinh tương đối dài, nguồn nguyên liệu gỗ tự nhiên dần bị cạn kiệt nhiều yếu tố khách quan chủ quan tác động từ bên như: khai thác rừng bừa bãi, dân số tăng nhanh Vì việc sử dụng hợp lý trở nên cần thiết người khai thác chế biến sử dụng Chính vậy, vấn đề đặt cho ngành chế biến gỗ tìm giải pháp tiết kiệm nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất hợp lý để góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao hiệu sản xuất Trong đó, quy trình cơng nghệ sản xuất hợp lý đóng vai trò quan trọng trình sản xuất, nhằm làm giảm tỷ lệ phế phẩm, cao xuất Từ tình hình thực tế ngành thời điểm tại, phân công khoa Lâm Nghiệp, hướng dẫn thầy Hồng Văn Hòa cho phép Cơng ty TNHH Xây dựng-Thương mại-Sản xuất Trường Tiền, tiến hành thực đề tài “KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GIƯỜNG STORAGE BED 5’TẠI CÔNG TY TNHH-XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI-SẢN XUẤT TRƯỜNG TIỀN” Đề tài thực nhằm tìm ưu nhược điểm quy trình sản 19 Xấn3 50 0 20 Bỗ vai 50 21 Song 50 0 50 0 Bổ 22 ngang,T.x 23 Thành hộc1 50 24 Thành hộc2 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 1450 Hậu hộc 25 kéo1 Hậu hộc 26 kéo2 Hậu hộc 27 kéo3 Hậu hộc 28 kéo4 Hậu hộc 29 kéo5 Tổng 1 Với tỉ lệ khuyết tật chi tiết số 23 lớn nhất, tơi tiến hành tính độ tin cậy việc lấy mẫu ngẫu nhiên Kiểm tra việc theo dõi, tính tốn cho việc sản xuất thành hộc Số chi tiết cần theo dõi : Nct ≥ t a  ( s %) (e%) Với độ tin cậy 95%, ta = 1,96 Với p = 4% = 0,04  q = – 0,04 = 0,96 s= pq 0,04  0,96  s= = 0,028 n 50 Với e= 0,03  Nct ≥ 1,96  0,028 =3,35 ( chi tiết) 0,03 N= 50 > Nct 60 Kết tính tốn đảm bảo tính xác khách quan khơng cần kiểm tra thêm Tỷ lệ phế phẩm trung bình cơng đoạn lắp ráp_trang sức: P= n1 x 100 = x100 = 0,48 % n2 1450 Nhận xét: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn chủ yếu khuyết tật khâu lắp ráp không cẩn thận làm trầy xước, móp bề mặt chi tiết, với chi tiết tổng số chi tiết hỏng (chiếm 71,43%) Nguyên nhân chủ yếu sơ xuất công nhân, bên cạnh cách thức vận chuyển nơi để sản phẩm chật chội, chưa hợp lý làm q trình vận chuyển dễ làm trầy, móp bề mặt sản phẩm Biện pháp khắc phục: Khuyết tật chủ yếu cơng đoạn trầy xước, móp bề mặt chi tiết Vì nên bố trí thêm miếng xốp, miếng đệm chi tiết để giảm thiểu tối đa việc va chạm chi tiết trình vận chuyển lắp ráp Các chi tiết hoàn thành chờ lắp ráp đóng gói nên để nơi rộng rãi, người qua lại, cách miếng đệm Cần phải tổ chức lớp nâng cao tay nghề công nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, theo dõi trình làm việc cơng nhân nhằm hạn chế tỷ lệ phế phẩm Tỷ lệ phế phẩm qua cơng đoạn thể qua hình 4.14: 6% 5.93% 5% 4% 3.10% 3% 2.40% 2% 1% 0% 0.48% Pha phơi Sơ chế Tinh chế Trang sứclắp ráp Hình 4.14:Biểu đồ tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 61 Từ biều đồ ta thấy tỷ lệ phế phẩm dây chuyền P = 11,91% tương đối nhiều chủ yếu tập trung nhiều công đoạn pha phôi (5,93%) gia công sơ chế (3,1%), công đoạn gia công tinh chế tỷ lệ phế phẩm trung bình (2,4%) khâu lắp ráp_trang sức tương đối thấp (0,48%) Để giảm tỷ lệ khuyết tật xảy q trình sản xuất cơng ty cần thu mua ngun liệu có kích thước phù hợp với mục đích sử dụng đạt thơng số kỹ thuật Nâng cao trình độ tay nghề cơng nhân chương trình đào tạo hợp lý bố trí xếp cơng nhân đứng máy cho phù hợp với lực người Bên cạnh khơng ngừng bảo trì cải tiến máy móc thiết bị 62 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận: Sau thời gian khảo sát thực tế dây chuyền công nghệ sản xuất giường Storage bed 5’ công ty Trường Tiền với kiến thức tích lũy suốt trình học tập thực tập thực tế sở sản xuất cho phép tơi rút số kết luận sau: *Quy trình sản xuất: Công ty Trường Tiền công tyquysản xuất nhỏ nên có quy trình sản xuất tương đối đơn giản, máy móc thiết bị hạn chế tính chun mơn hóa chưa cao Cán quản lý, nhân viên đào tạo có kinh nghiệm quản lý, làm việc hiệu Cơ chế quản lý Công ty tạo điều kiện cho cán công nhân phát huy hết lực để làm việc nhiệt tình có trách nhiệm, nhiên sách ưu đãi nhiều hạn chế Trang thiết bị máy móc sơ đồ bố trí dây chuyền cơng nghệ nhà máy công ty đáp ứng việc sản xuất nhiều đơn đặt hàng lúc, sản xuất tiến độ để giao hàng theo thời hạn hợp đồng cho khách hàng Công ty sản xuất nhiều đơn đặt hàng lúc nên xảy tình trạng chồng chéo phơi, cân trình sản xuất Quy trình sản xuất giường Storage bed 5’, công ty áp dụng công nghệ gia công theo bước: Từ nguyên liệu gia công tạo phôi, khâu thiết bị sử dụng máy xẻ dọc cắt ngắn Gia cơng định hình tạo kích thước hình dạng cuối sản phẩm, công đoạn tạo dáng gồm khâu sau: Khoan lỗ vít, máy đánh mộng, khoan nằm, chà nhám Các chi tiết trang sức bề mặt, lắp ráp sau tiến hành đóng gói sản phẩm Việc bố trí máy móc vài nơi chưa hợp lý làm tốn nhiều thời gian vấn đề vận chuyển phơi làm ảnh hưởng đến q trình sản xuất suất lao động công nhân.Bên cạnh đó, có số máy khơng hoạt động 63 đặt mặt phân xưởng làm giảm không gian lại làm tăng thời gian vận chuyển ngun liệu Mơi trường làm việc hạn chế, hệ thống quạt gió chưa đầu tư mức thiết bị hút phoi bào,bụi hạn chế ảnh hưởng đến khả làm việc công nhân Làm giảm suất lao động, hiệu kinh tế giảm Trong q trình khảo sát tơi nhận thấy tình trạng điện diễn thường xun cơng ty làm gián đoạn q trình sản xuất dẫn đến suất giảm * Tỷ lệ lợi dụng gỗ: Tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu pha phôi 68,8%, sơ chế 81,04% khâu tinh chế 90,81% Tôi nhận thấy tỷ lệ lợi dụng gỗ phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào, cơng tác tổ chức, quản lí, đặc thù sản phẩm, trình độ kỹ thuật…Tỷ lệ lợi dụng gỗ cơng ty chưa cao quy cách ngun liệu đầu vào chưa phù hợp với quy cách sản phẩm sản xuất,bên cạnh gỗ có khuyết tật mốc, nứt, tét, mắt gỗ… * Tỷ lệ phế phẩm: Tỷ lệ phế phẩm công đoạn pha phôi 5,93% Tỷ lệ phế phẩm công đoạn sơ chế 3,1% Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tinh chế 2,4% Tỷ lệ phế phẩm công đoạn lắp ráp-trang sức 0,48% Qua đó, ta thấy tỷ lệ phế phẩm nhà máy tương đối cao (11,91%) Nguyên nhân máy móc sử dụng chưa đại, tay nghề cơng nhân hạn chế chủ yếu trình lựa chọn gỗ chưa trọng…Còn cơng đoạn lắp ráp trang sức bề mặt sản phẩm, tỉ lệ phế phẩm nhỏ khuyết tật chủ yếu xơ suất cơng nhân, nhiên có khả sửa chửa hoàn chỉnh 5.2 Kiến nghị : Qua trình khảo sát thực tế nhà máy, chúng tơi có kiến nghị sau : - Hạ thấp tỷ lệ phế phẩm nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ tiêu chí quan trọng để nâng cao suất Để đạt vấn đề nhà máy cần trọng đến tình trạng máy móc thiết bị việc bố trí, xếp cơng nhân thao tác máy 64 - Để làm tăng tỷ lệ lợi dụng gỗ công ty cần đảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp phải ổn định để không bị động nguồn nguyên liệu có biến động giá hay nguồn nguyên liệu không kịp cung ứng,lựa chọn nguyên liệu theo tiêu chuẩn phân loại Mỹ cho phù hợp với quy cách sản phẩm công ty sản xuất đa dạng hóa mặt hàng để từ đạt tỷ lệ lợi dụng gỗ cao - Cần tổ chức đội ngũ kiểm tra nguồn nguyên liệu trước nhập kho để đảm bảo tỷ lệ khuyết tật mức cho phép Khâu lựa chọn nguyên liệu nên tiến hành lựa chọn trước tiến hành khởi động máy Có phận giám sát trình sản xuất nhằm loại bỏ khuyết tật trước đưa vào khâu công nghệ - Tổ chức công tác giám sát chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra theo dõi, xếp lại phôi liệu gỗ lưu trữ cách khoa học, đảm bảo gỗ không bị mối, mọt, bị hồi ẩm - Năng suất thực tế máy khâu công nghệ chênh lệch nhiều cơng ty cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu phục vụ cho trình sản xuất để hạn chế thời gian chờ phơi máy Bố trí lại máy móc thiết bị cho thuận tiện nhất, tốn thời gian trình vận chuyển để hạn chế tối đa thời gian chết máy nhằm nâng cao suất làm việc - Trong trình khảo sát nhà máy nhận thấy số máy, công nhân làm việc chưa hết lực Để khắc phục tượng này, nhà máy có biện pháp thưởng phạt hợp lý nhằm khuyến khích cá nhân lao động phát huy tối đa lực làm việc Nhà máy cần tổ chức thêm khóa huấn luyện nhằm nâng cao trình độ tay nghệ cho cơng nhân, mở kỳ thi nâng bậc thợ, phát động ý tưởng sáng tạo, cải tiến máy móc thiết bị, nhằm khuyến khích cơng nhân chịu khó học tập, nâng cao tay nghề - Tình trạng điện xảy cơng ty thường xun, cơng ty nên bố trí máy phát điện để phục vụ cho trình sản xuất, hạn chế tối đa thời gian máy ngưng hoạt động lâu - Phế phẩm sản phẩm giường Storage bed 5’ thường xảy khâu cắt ngắn khâu xẻ dọc sản xuất cần giám sát chặt chẽ hai khâu này, nâng cao tính cẩn thận cơng nhân cần đào tạo công nhân hai khâu tốt Tận dụng phế phẩm làm sản phẩm phụ nhiều 65 - Nhà máy thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng máy móc thiết bị, nâng cấp bảo dưỡng máy móc hợp lý để nhằm nâng cao nâng suất nhà máy - Nhà xưởng rộng rãi, đủ ánh sáng, hệ thống hút bụi có nhiên lượng bụi nhiều, ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe người lao động, đồng thời lượng bụi dính vào sản phẩm làm giảm tính thẩm mỹ sản phẩm Do Cơng ty nên đầu tư thêm hệ thống hút bụi, góp phần giảm bớt lượng bụi, tạo khơng gian thống khí xưởng định hình để cơng nhân thoải mái làm việc góp phần tăng suất lao động đảm bảo sức khỏe lâu dài Để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho công nhân, nhà máy cần quan tâm đến vấn đề an tồn lao động cho cơng nhân trang, thiết bị chống ồn, găng tay… - Việc bố trí máy móc thiết bị xưởng pha phơi sơ chế chưa hợp lý, nhiều máy móc hư hỏng, khơng hoạt động đặt xen kẽ với máy hoạt động gây khó khăn cho q trình vận chuyển, chật chột Nên bố trí lại để góp phần đẩy nhanh, đảm bảo an toàn lao động trình sản xuất vận chuyển chi tiết thuận lợi Cần đặt bảng hướng dẫn kỹ thuật vận hành máy để xảy cố công nhân biết cách xử lý 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Đặng Đình Bơi – Trần Ngọc Thiệp – Võ Thành Minh, 1992 Công nghệ Xẻ Mộc I,II Trường Đại Học Lâm Nghiệp – Hà Tây Đặng Đình Bơi, 1992 Giáo trình ngun lý cắt gọt Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2006 Nguyên lý thiết kế sản phẩm mộc Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2009 Cơng nghệ trang sức bề mặt bề mặt gỗ Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Hồng Thị Thanh Hương, 2007 Cơng nghệ mộc Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2003 Công Nghệ Xẻ Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam, 2006 Công nghệ sản xuất ván nhân tạo Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa học gỗ Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp, TP Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp Phạm Thị Huyền, 2008 Khảo sát quy trình sản xuất giường CARAVELLE BED công ty cổ phần Nam Việt Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến lâm sản Trường Đại Học Nơng Lâm, TP.Hồ Chí Minh 10 Lâm Thị Biên Thùy, 2006, Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất giường Newheights công ty TNHH - Xây dựng thương mại - Sản xuất Trường Tiền Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Chế biến lâm sản.Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thị Trung, 2009 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm bàn DROP LEAF TBL công ty TNHH Minh Phát Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến lâm sản.Trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 67 12 Đào Xuân Khánh, 2009 Khảo sát quy trình sản xuất COFFEE TABLE WITH SHELF công ty liên doanh đồ gỗ quốc tế IFC Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Chế biến lâm sản.Trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh Tài liệu tham khảo từ hệ thống Internet 13 http://www.hongky.com.vn 14 http://www.vinafor.com.vn 15 http://vnexpress.net 68 PHỤ LỤC 69 Phụ lục 01: Biểu đồ gia công sản phẩm giường Storage bed 5’ STT Tên chi tiết Loại gỗ SL Quy cách Cắt ngắn Xẻ dọc Bào Ghép Bào Chân dài Walnut 45x45x915 0 0 Chân ngắn Walnut 45x45x388 0 0 Đai dọc Walnut 45x45x2000 0 0 Đai ngang Walnut 45x45x1520 0 0 Đai dọc Walnut 21x45x2000 0 Đai ngang Walnut 21x45x1520 Trụ hộc1 Walnut 21x23x270 Trụ hộc Walnut Trụ hộc3 Walnut 10 Chỉ mặt hộc 11 Bổ hậu Cắt tinh Phay Khoan lỗ Chà nhám Trang sức bề mặt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21x37x270 0 0 0 0 21x71x270 0 0 0 0 Walnut 6x45x2020 0 0 0 Walnut 26x41x230 0 0 0 12 Đỡ khung hộc kéo Walnut 21x31x200 0 0 0 13 Khung mặt hộc1 Walnut 19x45x2030 0 0 0 14 Khung mặt hộc2 Walnut 19x45x1850 0 0 0 15 Khung mặt hộc3 Walnut 13 19x216x110 0 0 0 16 Bổ hậu Walnut 26x110x270 0 0 0 17 Xấn Tulip 23x135x1998 0 0 0 0 18 Xấn Tulip 23x135x725 0 0 0 0 19 Xấn Tulip 23x135x489 0 0 0 0 20 Bỗ vai Tulip 23x31x1944 0 0 0 0 21 Song Tulip 59x66x1984 0 0 0 22 Bổ ngang,T.X Tulip 23x31x755 0 0 0 0 0 Lắp ráp Giường STT Tên chi tiết Loại gỗ SL Quy cách Cắt ngắn Xẻ dọc Bào Ghép Bào Cắt tinh Phay Khoan lỗ Chà nhám Trang sức bề mặt 23 Thành hộc Tulip 12 18x215x650 0 0 0 24 Thành hộc Tulip 18x215x480 0 0 0 25 Hậu hộc kéo Tulip 18x215x474 0 0 0 26 Hậu hộc kéo Tulip 18x215x684 0 0 0 27 Hậu hộc kéo Tulip 18x215x415 0 0 0 28 Hậu hộc kéo Tulip 8x19x430 0 0 0 29 Hậu hộc kéo Tulip 12 8x19x630 0 0 0 Lắp ráp Phụ lục 2: SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CÔNG NGHỆ TẠI XƯỞNG PHA PHÔI VÀ SƠ CHẾ CỦA CÔNG TY TRƯỜNG TIỀN Cưa cắt chọn Máy xẻ dọc Cưa cắt chọn Cưa cắt chọn máy xẻ dọc Máy bào Máy bào Máy bào máy bào Máy bào Máy cưa đứng Máy bào Phụ lục 3: SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CÔNG NGHỆ TẠI XƯỞNG TINH CHẾ CỦA CÔNG TY TRƯỜNG TIỀN Máy phay Cưa đĩa cắt ngang Máy chà nhám thùng Máy chà nhám thùng Máy phay mộng Máy cắt tinh Máy phay mộng máy khoan (1 trục) Cưa đĩa xẻ dọc Máy đục lỗ vuông Máy đục lỗ vuông Phụ lục 4: MẶT BẰNG SẢN XUẤT CỦA CƠNG TY TRƯỜNG TIỀN Nhà xe cơng nhân Nhà nghỉ cơng nhân Phòng họp Xưởng máy móc cũ Văn phòng Nhà vệ sinh Phòng thí nghiệm Máy ghép Nhà nghỉ công nhân Xưởng tinh chế Xưởng sơ chế Kho gỗ Văn phòng Vườn Sơn Văn phòng Bảo vệ Nhà ăn Xưởng đóng gói Xưởng lắp ráp Bộ phận Kỹ thuật ... tình giúp đỡ tơi thời gian qua Thủ Đức, ngày 10 tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực Võ Ngọc Khánh Linh ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất giường STORAGE BED5’ Công ty TNHH... Thời gian thực đề tài từ 09/02/2010 đến 11/05/2010 Công ty Trường Tiền Cơng ty có trụ sở Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp Hồ chí minh Đề tài thực phương pháp quan sát, theo dõi q trình sản... chính: 48 Nguyễn An Ninh, phường 14, quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh  Xưởng đặt tại: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh  Cơng ty kinh doanh lĩnh vực: + Sản xuất đồ gỗ xuất +
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIƯỜNG STORAGE BED 5’ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRƯỜNG TIỀN , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIƯỜNG STORAGE BED 5’ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRƯỜNG TIỀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay