KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH

52 6 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN CƠNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ THU CÚC Ngành: Chế biến lâm sản Niên khóa: 2006 -2010 Tháng 07/ 2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH Tác giả Trần Thị Thu Cúc Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư Ngành chế biến lâm sản Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Đặng Đình Bơi Tháng 07 năm 2010   i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập làm đề tài tốt nghiệp, xin chân thành cảm ơn: Quý thầy Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm cán giáo viên Khoa Lâm Nghiệp trường Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh tận tình dạy tơi suốt khóa học PGS.TS Đặng Đình Bơi – giáo viên hướng dẫn – người trực tiếp giúp đỡ tơi hồn thành đề án tốt nghiệp Ban lãnh đạo công ty tập thể anh, chị em công nhân công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành Cuối muốn gởi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè chăm lo, động viên giúp đỡ ngày tháng ngồi ghế nhà trường TP Hồ Chí Minh, tháng 07 – 2010 Sinh viên Trần Thị Thu Cúc   ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván sàn công nghiệp công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành” thực từ ngày 26 tháng năm 2010 đến ngày 31 tháng năm 2010 công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành Đề tài thực nhờ trình quan sát, theo dõi đánh giá dây chuyền công nghệ sản xuất, thu nhận số liệu xí nghiệp thực tế sản xuất sản phẩm ván sàn Số liệu xử lý phương pháp thống kê phần mềm Excel cơng thức tốn học Đề tài đề cập đến vấn đề sau: Đặc điểm kết cấu ván sàn Quy trình sản xuất sản phẩm ván sàn Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn: pha phôi 91,75 %, sơ chế 88,55 % tinh chế 98,53 % Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn: pha phôi 15 %, sơ chế % tinh chế 6,7 % sơn UV 12 % Phân tích, đánh giá kết quả, đề xuất số biện pháp cải thiện quy trình sản xuất ván sàn công nghiệp   iii MỤC LỤC                       Trang    LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ CÁC BIỂU ĐỒ viii Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Mục tiêu đề tài Chương TỔNG QUAN .3 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành (TTBD3) .3 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty .3 2.1.2 Chức nhiệm vụ 2.1.3 Công tác tổ chức công ty 2.1.4 cấu sản phẩm thị trường công ty 2.2 cấu nguồn vốn, kế hoạch sản xuất sản phẩm 2.2.1 cấu nguồn vốn 2.2.2 Kế hoạch sản xuất 2.2.3 Chiến lược sản phẩm .6 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.3 Phương pháp tính tỷ lệ lợi dụng gỗ .9 3.2.4 Phương pháp xác định dạng khuyết tật tỷ lệ phần trăm (%) dạng khuyết tật   iv 3.2.5 Phương pháp xác định hệ số sử dụng thời gian – máy 10 3.3 Phân tích sản phẩm 10 3.3.1 Giới thiệu sản phẩm .10 3.3.2 Đặc điểm sản phẩm .10 3.3.3 Kết cấu mộng sản phẩm 11 3.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất 11 3.4.1 Dây chuyền công nghệ 11 3.4.2 Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất công ty .12 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công .22 4.1.1 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn pha phôi 22 4.1.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn sơ chế 23 4.1.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn tinh chế .23 4.2 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công 25 4.3 Hệ số sử dụng thời gian - máy công ty 29 4.4 Đánh giá 29 4.4.1 Quy trình sản xuất .29 4.4.2 Công tác tổ chức sản xuất 30 4.4.3 Công tác vệ sinh môi trường an toàn lao động .31 4.4.4 Hiệu kinh tế 31 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32 5.1 Kết luận 32 5.2 Kiến nghị 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC .35   v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VND: Việt Nam đồng TTF: Trường Thành Furniture P.TGĐ: Phó Tổng Giám Đốc QLCL: Quản lý chất lượng TC – KT: Tài – Kế tốn HCNS: Hành nhân KSTT: Kiểm soát tuân thủ ISO: International Standards Organization (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) CoC: Chain of Custody (Chuỗi hành trình sản phẩm) UV: Unltra Violet (Tia tử ngoại) IR: Infrared Rays (Tia hồng ngoại)       vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: cấu nguồn vốn công ty .5 Bảng 3.1: Tỷ lệ pha keo CU3 16 Bảng 4.1: Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công .24 Bảng 4.2: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn pha phôi .25 Bảng 4.3: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn sơ chế 26 Bảng 4.4: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn tinh chế .27 Bảng 4.5: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn sơn UV 28 Bảng 4.6: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công .28   vii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ CÁC BIỂU ĐỒ   Hình 3.1: Sơ đồ dây chuyền sản xuất ván sàn công nghiệp UVC 13 Hình 3.2: Máy ép nguội 15 Hình 3.3: Máy ép nóng 17 Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công 24 Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn gia công 28   viii Chương MỞ ĐẦU   1.1 Tính cấp thiết đề tài Gỗ loại vật liệu vai trò quan trọng lịch sử đời sống người Gỗ nhiều thuộc tính q loại vật liệu khác khơng thể tính cách nhiệt, cách âm,cách điện, dễ trang sức, dễ gia cơng, đặc biệt vân thớ đẹp thân thiện với mơi trường Chính ưu mà vấn đề sử dụng trì nguồn tài nguyên ngày quan tâm nhằm giải mâu thuẫn cung cầu, trì cân sinh thái Gỗ sản phẩm từ gỗ ngày người tiêu dùng ưa chuộng, gia tăng số lượng chất lượng theo đà tiến xã hội Để đáp ứng nhu cầu sử dụng, chuyển hướng mục tiêu từ sử dụng gỗ rừng tự nhiên sang gỗ mọc nhanh rừng trồng sản phẩm ván nhân tạo Ván nhân tạo loại vật liệu góp phần thay gỗ tự nhiên, sử dụng rộng rãi sản xuất đồ mộc, xây dưng mười lăm năm trở lại lại sử dụng để sản xuất ván sàn Ván sàn công nghiệp tất ưu điểm đặc tính ván sàn gỗ tự nhiên Đặc biệt khắc phục nhược điểm ván sàn gỗ tự nhiên làm thỏa mãn nhu cầu ngày cao xã hội Xét mặt môi trường ván sàn cơng nghiệp hẳn loại vật liệu khác (nền xi măng, gạch men) Ván sàn công nghiệp loại vật liệu tự nhiên, sinh từ tự nhiên tái sử dụng cuối trả tự nhiên, không gây ô nhiễm mơi trường Với mục tiêu tìm hiểu ngành chế biến lâm sản nói chung cơng nghệ sản xuất ván sàn cơng nghiệp nói riêng việc khảo sát tìm hiểu quy trình sản xuất ván sàn công nghiệp công ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành cần thiết   Qua trình tính tốn tỷ lệ phế phẩm cơng đoạn sơn UV 12 % cao Nguyên nhân gây khuyết tật vết hằn ru lô lớp phủ dày độ nhớt chất phủ cao, cần giảm độ nhớt chất phủ điều chỉnh đạt chiều dày lớp phủ phù hợp Vết sần bề mặt xuất phôi bị cong qua máy chà nhám chà nhám được, cần lựa chọn kỹ trước đưa phôi vào sơn UV Khuyết tật dộp veneer độ phẳng nhẵn bề mặt ván không đạt yêu cầu trước đưa vào dán veneer nên sơn xong lên rõ cần kiểm tra thật kỹ phôi trước đưa vào dán veneer 4.3 Hệ số sử dụng thời gian - máy công ty Do thời gian khảo sát hạn nên khảo sát hệ số sử dụng thời gian – máy số máy thiết bị thông dụng nhà máy Để tìm hiểu chúng tơi tiến hành khảo sát kết thể bảng phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 4.4 Đánh giá 4.4.1 Quy trình sản xuất Cơng ty thành lập sản phẩm ván sàn sản phẩm nên quy trình sản xuất chưa hồn thiện q trình sản xuất gặp nhiều khón khăn Cơng nhân tuyển nên trình độ tay nghề thấp, cơng ty phải đào Trong tất khâu cơng nghệ khâu tinh chế quan khâu gia cơng khó nhất, đòi hỏi độ xác cao Nó định chất lượng sản phẩm ván sàn công nghiệp Chỉ cần vướng mắc nhỏ làm ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất Đa số sản phẩm mà công ty sản xuất ván sàn công nghiệp với mộng kép thuận tiện lắp ráp ưu điểm khơng dùng keo nên cần lưu ý nhiều đến khâu gia công mộng khâu sơn UV chúng định đến chất lượng ván sàn a) Dây chuyền công nghệ: Dây chuyền cơng nghệ nhiều thuận lợi kể sau: đáp ứng nhiều đơn hàng làm lúc, tính linh động cao Nhà máy trang bị hệ thống hút bụi đại, số lượng bụi nhà máy tất máy ống hút bụi riêng, máy vận hành liên tục trình nhà máy làm việc Đường vận chuyển phơi liệu bán thành phẩm rộng rãi, không bị va chạm ảnh hưởng đến sản xuất Nhà xưởng thơng thống, ánh sáng tốt đáp ứng cho công nhân làm việc an tồn   29 Sắp xếp máy móc thiết bị theo quy trình cơng nghệ, theo nhóm máy, phơi đưa vào gia cơng theo dòng chảy thơng suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm việc nhiều đơn hàng lúc Tuy nhiên số khó khăn sau: nhà máy vào hoạt động, công nhân tuyển chưa tay nghề nên nhiều khâu cơng nghệ sản xuất chưa đạt yêu cầu khâu thiết kế veneer chưa tận dụng hết nguyên liệu gây tình trạng lãng phí Sau chà nhám tinh veneer ván sàn, phải dùng xe nâng vận chuyển phôi liệu nhà máy bốn Trường Thành Bình Dương để sơn UV gây khó khăn cho q trình vận chuyển b) Bố trí máy móc: Nhà máy máy móc cơng nghệ chế biến đại bố trí thích hơp, tính linh động cao Các máy bố trí theo nhóm máy thuận lợi cho việc phân nhóm, người giám sát dễ dàng kiểm sốt tiến độ làm việc để hoàn thành sản phẩm Các máy hoạt động liên tục nhịp nhàng, chuyền sơn UV nhiều lúc bị hư để lâu ngày không sử dụng mà chế độ bảo quản lại không tốt 4.4.2 Công tác tổ chức sản xuất Nhà máy phân thành nhiều khu vực hoạt động riêng biệt nên dễ quản lý Ở công đoạn thống kê hàng chuyển giao cho phận Ở khu vực tổ trưởng nhóm trưởng đứng đầu vào để tiếp nhận phôi phân phối công nhân để lựa chọn ngun liệu nhằm tránh tình trạng phơi bị hư hỏng xấu khơng đạt u cầu Cơng ty khối quản lý chất lượng kiểm tra giám sát chất lượng phôi chi tiết liên tục khơng để xảy sai sót Cơng ty ln lập kế hoạch, tổ chức giám sát thực vệ sinh công cộng, vệ sinh công nghiệp phân xưởng, hệ thống hút bụi để không làm ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh Lập kế hoạch, tổ chức giám sát việc huấn luyện, thực phòng cháy, chữa cháy bảo vệ môi trường xung quanh bên nhà xưởng Công ty tổ chức hợp lý hóa cơng tác kho bãi cho ngun phụ liệu, nhằm tăng suất cho nhà máy mỹ quan cho công ty Công ty thực chiến lược 5S từ phòng ban khối sản xuất sàng lọc, xếp, sẽ, sẵn sàng săn sóc, cụ thể tất nguyên liệu, nhiên liệu, sản phẩm, dụng cụ sàng lọc, xem xét, phân loại vào mục đích   30 định, dụng cụ sản xuất cấp phát cho cá nhân ghi tên để nơi quy định, mã hàng sản phẩm thẻ treo pallet ghi đầy đủ thơng tin liên quan, cần thiết Tổng cơng ty hội trường huấn luyện cho cán bộ, nhân viên công nhân nên cá nhân hội nâng cao tay nghề, ý thức, trách nhiệm cơng việc, nắm rõ tình hình sản xuất để làm việc hiệu 4.4.3 Công tác vệ sinh môi trường an tồn lao động Mơi trường lao động góp phần không nhỏ việc thúc đẩy sản xuất Môi trường thoáng mát điều kiện tốt cho hưng phấn làm việc đảm bảo sức khỏe, nâng cao suất lao động Nhà xưởng đầu tư xây dựng đại theo tiêu chuẩn Châu Âu Nhật Bản số nhà máy tập đoàn Việt Nam Do đó, mơi trường sản xuất điều kiện làm việc toàn nhà máy bao gồm việc hạn chế bụi gỗ sản xuất, thiết lập hệ thống thơng thống hạn chế tối đa rủi ro sức khỏe cho cán công nhân trực tiếp vận hành sản xuất Ngoài toàn mạt cưa hút vào xưởng lọc, làm lành khơng khí 4.4.4 Hiệu kinh tế Cơng ty phát huy lợi cạnh tranh nguồn ngun liệu từ khu rừng trồng bao la tập đoàn Trường Thành, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững xu hội nhập khu vực giới Tuy nhiên khơng mà cơng tác sử dụng ngun liệu lãng phí ln phận quản lý chất lượng giám sát tình hình sử dụng nguyên vật liệu công ty nên tận dụng tối đa nguyên vật liệu Hiện nhà máy sử dụng nguyên liệu nhà máy làm ra, từ ngun liệu đầu vào lóng gỗ tròn, qua cơng đoạn bóc, phơi, sấy ép thành ván ép làm nguyên liệu cho ván sàn nên hiệu kinh tế caovà chất lượng bảo đảm   31 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   5.1 Kết luận Qua trình khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván sàn UVC cơng ty cổ phần ván công nghiệp Trường Thành nhận thấy vấn đề sau đây: Về sản phẩm: loại sản phẩm xuất thị trường đáp ứng nhu cầu sử dụng khách hàng nước, công ty nhận nhiều đơn đặt hàng thời gian vừa qua Để đạt điều nhờ vào đạo tốt ban lãnh đạo công ty, hỗ trợ đắc lực tập đoàn Trường Thành thái độ tích cực người cơng nhân Tuy nhiên gặp nhiều khó khăn q trình gia cơng sản phẩm đặc biệt khâu gia công mộng kép máy bào bốn mặt nhiều sản phẩm sơn lên không đồng màu Về công tác tổ chức nguồn nhân lực: nguồn nhân lực công ty đa số nhân viên trẻ tuổi, sinh viên trường cơng nhân tuyển nên lòng nhiệt huyết cao, chịu khó học hỏi gặp nhiều khó khăn chưa quen với cơng việc nên bước đầu lúng túng, làm việc nhiều sai sót 5.2 Kiến nghị Qua q trình khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất ván sàn UVC tơi số kiến nghị sau: Ở khâu công nghệ ép nóng dán veneer lên bề mặt phơi đưa vào máy ép cần sử dụng lót kim loại ván ép để lực ép tác dụng lên ván sàn tránh tình trạng keo dư chảy nén ép dính lên bề mặt bàn ép Sau ép nóng nên để đứng cạnh ván nhằm làm cho nhiệt độ thoát tránh tạo áp suất làm cong ván Đề xuất thay đổi quy trình khơng qua khâu ép nguội dán veneer mà chuyển sang ép nóng hồn tồn nhằm tăng suất lao động hiệu kinh tế Trong trình lăn keo để dán veneer độ nhớt keo giảm xuống đề nghị công nhân ý để điều chỉnh độ nhớt phù hợp   32 Ở khâu công nghệ sơn UV cần chỉnh tốc độ băng chuyền băng nhám xếp công nhân đứng chỉnh ván trình di chuyển ván sàn xoay ngang làm hư hỏng mộng cạnh ván làm kẹt chuyền dẫn đến hỏng máy móc Cần rút ngắn chuyền sơn UV, khơng phải mở hết chuyền tốn điện, thời gian khó kiểm sốt q trình trang sức Ở khâu công nghệ rong ván cần lưu ý cho cơng nhân chọn cạnh chuẩn để rong tránh tình trạng hụt ván Những veneer bị rách xử lý băng keo giấy yêu cầu xử lý không để nhăn băng giấy, không chồng ba lớp giấy lên   33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Thị Thanh Hương, 2006 Nguyên lý thiết kế sản phẩm mộc Trường Đại Học Nông Lâm, Tp Hồ Chí Minh Hồng Hữu Ngun – Hồng Xn Niên, 2004 Nguyên lý cắt gỗ vật liệu gỗ Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Phạm Ngọc Nam, 2006 Công nghệ sản xuất ván nhân tạo Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Phạm Ngọc Nam – Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 2005 Khoa học gỗ Nhà xuất Nông nghIệp, Hà Nội Lê Thanh Liêm, 2004 Khảo sát quy trình sản xuất mặt hàng tủ Cupboard nhà máy chế biến gỗ Saviwoodtect Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chế biến lâm sản, Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Trung, 2006 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm ghế Garden Chair công ty gỗ Trường Thành Trường Đại Học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh   34 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hệ số sử dụng thời gian - máy máy rong Ripsaw Stt Thời gian khảo sát (h) Thời gian máy chạy (h) Thời gian máy ăn phôi (h) Thời gian ngừng máy (h) Lý Hư hỏng Chờ phôi Thử máy Hệ số sử dụng thời gian Hệ số sử dụng máy 7,35 7,2 0,65 0 0,15 0,92 0,98 7,4 7,3 0,6 0 0,1 0,93 0,99 7,4 7,3 0,6 0 0,1 0,93 0,99 7,25 7,15 0,75 0,15 0,1 0,91 0,99 Trung bình 7,35 7,238 0,65 0,038 0,113 0,919 0,985 Hệ số sử dụng thời gian máy 0,90 0,91 0,91 0,89 0,905 Phụ lục 2: Hệ số sử dụng thời gian – máy máy chà nhám thô Thời gian khảo sát (h) Thời gian máy chạy (h) Thời gian máy ăn phôi (h) Thời gian ngừng máy (h) 6,95 6,4 7,45 Stt Lý Hệ số sử dụng thời gian Hệ số sử dụng máy Hệ số sử dụng thời gian - máy Hư hỏng Chờ phôi Thử máy 1,05 0 0,55 0,87 0,92 0,80 7,4 0,55 0 0,05 0,93 0,99 0,93 7,45 7,4 0,55 0 0,05 0,93 0,99 0,93 7,45 7,4 0,55 0 0,05 0,93 0,99 0,93 6,95 0,45 0,05 0,88 0,99 0,87 Trung bình 7,26 7,11 0,74 0,09 0,15 0,91 0,98 0,89 Phụ lục 3: Hệ số sử dụng thời gian – máy máy ép nguội Thời gian khảo sát (h) Thời gian máy chạy (h) Thời gian máy ăn phôi (h) Thời gian ngừng máy (h) 7,35 7,2 7,35 Stt Lý Hệ số sử dụng thời gian Hệ số sử dụng máy Hệ số sử dụng thời gian máy Hư hỏng Chờ phôi Thử máy 0,65 0 0,15 0,92 0,98 0,90 7,2 0,65 0 0,15 0,92 0,98 0,90 7,35 7,2 0,65 0 0,15 0,92 0,98 0,90 7,2 7,05 0,8 0,15 0,15 0,90 0,98 0,88 6,9 6,75 1,1 0,45 0,15 0,86 0,98 0,84 Trung bình 7,23 7,08 0,77 0,03 0,09 0,15 0,90 0,98 0,89 Phụ lục 4: Hệ số sử dụng thời gian – máy máy ép nóng Thời gian khảo sát (h) Thời gian máy chạy (h) Thời gian máy ăn phôi (h) Thời gian ngừng máy (h) 6,83 6,38 7,1 Stt Lý Hệ số sử dụng thời gian Hệ số sử dụng máy Hệ số sử dụng thời gian máy Hư hỏng Chờ phôi Thử máy 1,17 0,22 0,45 0,85 0,93 0,80 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 Trung bình 7,046 6,636 0,954 0,044 0,41 0,8808 0,9418 0,8295 Phụ lục 5: Hệ số sử dụng thời gian – máy máy bào bốn mặt Stt Thời gian khảo sát (h) Thời gian máy chạy (h) Thời gian máy ăn phôi (h) máy Hệ số sử dụng thời gian Hệ số sử dụng máy Hệ số sử dụng thời gian máy Lý Thời gian ngừng máy (h) Hư hỏng Chờ phôi Thử 7,05 6,6 0,95 0 0,45 0,88 0,94 0,83 7,05 6,6 0,95 0 0,45 0,88 0,94 0,83 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 7,05 6,75 0,95 0,15 0,3 0,88 0,96 0,84 7,2 6,9 0,8 0 0,3 0,90 0,96 0,86 Trung bình 7,09 6,71 0,91 0,03 0,38 0,89 0,95 0,84 Phụ lục 6: Hệ số sử dụng thời gian – máy máy cắt hai đầu Stt Thời gian khảo sát (h) Thời gian máy chạy (h) Thời gian máy ăn phôi (h) Thời gian ngừng máy (h) Chờ phôi Thử máy Hệ số sử dụng thời gian Lý Hư hỏng Hệ số sử dụng máy Hệ số sử dụng thời gian máy 7,35 7,2 0,65 0 0,15 0,92 0,98 0,90 7,4 7,3 0,6 0 0,1 0,93 0,99 0,91 7,4 7,3 0,6 0 0,1 0,93 0,99 0,91 7,25 7,15 0,75 0,15 0,1 0,91 0,99 0,89 7,4 7,3 0,6 0 0,1 0,93 0,99 0,91 Trung bình 7,36 7,25 0,64 0,03 0,11 0,92 0,99 0,91 Phụ lục 7: Hệ số sử dụng thời gian – máy chuyền sơn UV Lý Hệ số sử dụng thời gian Hệ số sử dụng máy Hệ số sử dụng thời gian máy Thời gian khảo sát (h) Thời gian máy chạy (h) Thời gian máy ăn phôi (h) 6,55 6,1 1,45 0,5 0,45 0,82 0,93 0,76 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 6,95 6,55 1,05 0,15 0,4 0,87 0,94 0,82 5,1 4,7 2,9 0,4 0,64 0,92 0,59 7,1 6,7 0,9 0 0,4 0,89 0,94 0,84 Trung bình 6,56 6,15 1,44 0,43 0,1 0,41 0,82 0,94 0,77 Stt Thời gian ngừng máy (h) hỏng Hư Chờ phôi Thử máy ... Tổng 2.2.2 Kế hoạch sản xuất Cơng ty ln trọng tối thi u hóa giá vốn hàng bán, khơng trang bị thừa máy móc thi t bị, tập trung hóa số máy móc -thi t bị chuyên dùng nhằm nâng cao công suất chất... 1.1 Tính cấp thi t đề tài Gỗ loại vật liệu có vai trò quan trọng lịch sử đời sống người Gỗ có nhiều thu c tính q loại vật liệu khác khơng thể có tính cách nhiệt, cách âm,cách điện, dễ trang sức,... % Phân tích, đánh giá kết quả, đề xuất số biện pháp cải thi n quy trình sản xuất ván sàn công nghiệp   iii MỤC LỤC                       Trang    LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN SÀN CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay