TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ NHƯ: GAMSORD (POLIME TINH BỘT), CÁT, DỚN TRẮNG, BỘT DỪA, ĐẤT RỪNG, TRẤU ĐỐT, MỐP…ĐẾN TỶ LỆ SỐNG CỦA CÂY MÔ SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) TỪ GIAI ĐOẠN INVITRO SANG GIAI ĐOẠN INVIVO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦ

87 8 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ NHƯ: GAM-SORD (POLIME TINH BỘT), CÁT, DỚN TRẮNG, BỘT DỪA, ĐẤT RỪNG, TRẤU ĐỐT, MỐP…ĐẾN TỶ LỆ SỐNG CỦA CÂY SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) TỪ GIAI ĐOẠN INVITRO SANG GIAI ĐOẠN INVIVO TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÀI GỊN MĂNG ĐEN, HUYỆN KONPLONG, TỈNH KON TUM Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THANH LOAN Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 07/2010 TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ NHƯ: GAM-SORD (POLIME TINH BỘT), CÁT, DỚN TRẮNG, BỘT DỪA, ĐẤT RỪNG, TRẤU ĐỐT, MỐP…ĐẾN TỶ LỆ SỐNG CỦA CÂY SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) TỪ GIAI ĐOẠN INVITRO SANG GIAI ĐOẠN INVIVO TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÀI GỊN MĂNG ĐEN, HUYỆN KONPLONG, TỈNH KON TUM Tác giả NGUYỄN THỊ THANH LOAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn: KS TRẦN TRỌNG NGHĨA Tháng 07/2010 i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii LỜI CẢM ƠN Con xin thành kính gửi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ_Người sinh thành, chăm lo, dạy dỗ ngày hôm Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, khoa Lâm Nghiệp, thầy truyền đạt cho em kiến thức bổ ích suốt thời gian tham gia lớp học thực đề tài - Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Trần Trọng Nghĩa, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em lựa chọn, nghiên cứu hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp - Ơng Hồ Thái Hòa_Chủ tịch hội đồng quản trị, chú, anh chị Cơng ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen – Kon Tum tạo điều kiện tốt cho em suốt trình thực hoàn thành đề tài - Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bạn sinh viên lớp Lâm Nghiệp 32 tất người động viên, giúp đỡ em học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh tháng 07/2010 Nguyễn Thị Thanh Loan iv TÓM TẮT Nguyễn Thị Thanh Loan, Đại Học nơng Lâm TP.HCM Tháng 07/2010 “Tìm hiểu ảnh hưởng loại giá thể như: GAM-sord (polime tinh bột), cát, dớn trắng, bột dừa, đất rừng, trấu đốt, mốp…đến tỷ lệ sống Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) từ giai đoạn invitro sang giai đoạn invivo Cơng ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen, huyện Konplong, tỉnh Kon Tum” Giáo viên hướng dẫn: KS Trần Trọng Nghĩa Ẩn khuất tán rừng già Ngọc Linh, mọc đám nơi ẩm ướt độ cao từ 1.500 đến 2.100 mét, Sâm Ngọc Linh loại dược phẩm quý nguy cạn kiệt nguồn giống nạn khai thác tràn lan Để phát triển lồi q nhiều khó khăn, vấn đề giống Những năm gần đây, nhân giống vơ tính sâm Ngọc Linh hướng kỳ vọng nhằm bảo tồn nguồn gen quý, đáp ứng nhu cầu giống để nhân rộng hình trồng sâm Ngọc Linh nơi khí hậu phù hợp tương lai Đề tài thực từ ngày 1/5/2010 đến 30/7/2010 với mục đích: Trồng thành cơng cấy sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) giai đoạn sau ống nghiệm giá thể thích hợp Đề tài tiến hành so sánh tỷ lệ sống tiêu sinh trưởng cấy sâm Ngọc Linh giá thể khác bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) Kết cho thấy: Giá thể dớn trắng thích hợp cho cấy sâm Ngọc Linh (tỷ lệ sống cao, tăng trưởng tiêu sinh trưởng) Các giá thể tham gia GAM-Sord ảnh hưởng bất lợi đến tỷ lệ sống sót Việc nuôi trồng sâm sau ống nghiệm không nên sử dụng giá thể GAM-Sord (cây chết 100% sau tuần) v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn iv Tóm tắt v Mục lục vi Danh sách hình biểu đồ ix Chương 1.MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, mục tiêu đề tài Chương 2.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 2.1.1.Vị trí địa lý 2.1.3 Khí hậu 2.1.4 Tài nguyên đất 2.1.5 Tài nguyên rừng 2.2 Đối tượng nghiên cứu: Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) 2.2.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển sâm Ngọc Linh 2.2.2 Đặc điểm sinh học phân bố sâm Ngọc Linh 2.2.3 Tác dụng dược lý sâm Ngọc Linh 2.2.4 Hiện trạng tiềm sâm Ngọc Linh Chương 3.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 13 3.2 Điều kiện ngoại cảnh 13 3.3 Điều kiện kỹ thuật 13 3.4 Cách xử lý giá thể nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật công việc nuôi trồng 14 3.5 Nguồn mẫu cách xử lý mẫu .15 3.6 Nội dung nghiên cứu 16 3.7 Phương pháp nghiên cứu 16 7.1 Bố trí thí nghiệm: 16 3.7.2 Chỉ tiêu theo dõi phương pháp thu thập số liệu 18 vi 3.7.3 Phương pháp tính tốn kết 19 Chương 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Thí nghiệm 1: Tìm hiểu ảnh hưởng giá thể: GAM-Sord, cát + GAM-Sord, dớn trắng đến tỷ lệ sống tiêu sinh trưởng hệ rễ, lá, trọng lượng tươi cấp cấy sâm Ngọc Linh sau 45 ngày 21 4.1.1 Đối với mẫu cấp 21 4.1.1.1 Tỷ lệ % sống .22 4.1.1.2 Trọng lượng tươi (g/cây) 24 4.1.1.3 Diện tích (cm2) 25 4.1.1.4 Số lượng rễ/cây 26 4.1.1.5 Chiều dài rễ (cm) 27 4.1.2 Đối với mẫu cấp 29 4.1.2.1 Tỷ lệ % sống .29 4.1.2.2 Trọng lượng tươi (g/cây) 31 4.1.2.3 Diện tích (cm2) 32 4.1.2.4 Số lượng rễ/cây 34 4.1.2.5 Chiều dài rễ (cm) 35 4.1.3 Đối với mẫu cấp 36 4.1.3.1 Tỷ lệ % sống .36 4.1.3.2 Trọng lượng tươi (g/cây) 38 4.1.3.3 Số lượng rễ/cây 39 4.1.3.4 Chiều dài rễ (cm) 40 4.2 Thí nghiệm 2: Tìm hiểu ảnh hưởng giá thể: bột dừa, cát + GAM-Sord, đất rừng + GAM-Sord, trấu đốt + GAM-Sord so với giá thể đối chứng dớn trắng tỷ lệ sống tiêu sinh trưởng hệ rễ, lá, trọng lượng tươi cấy sâm Ngọc Linh sau 30 ngày 41 4.2.1 Tỷ lệ % sống 41 4.2.2 Trọng lượng tươi (g/cây) .43 4.2.3 Diện tích (cm2) .44 4.2.4 Số lượng rễ/cây 44 4.2.5 Chiều dài rễ (cm) 45 vii Chương 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 4.1 Kết theo dõi tỷ lệ % sống, trọng lượng tươi, diện tích lá, số lượng rễ chiều dài rễ trung bình mẫu cấp sâm Ngọc Linh sau 45 ngày .21 Bảng 4.1.a Kết theo dõi tỷ lệ % sống 22 Biểu đồ 4.1 Tỷ lệ sống trung bình cấp loại giá thể 22 Bảng 4.1.b Kết phân tích phương sai từ số liệu bảng 4.1.a 22 Bảng 4.1.c Kết so sánh đối chiếu nghiệm thức (chỉ tiêu tỷ lệ % sống) 23 Bảng 4.2.a Kết theo dõi trọng lượng tươi (g/cây) 24 Bảng 4.2.b Kết phân tích phương sai từ số liệu bảng 4.2.a 24 Bảng 4.2.c Kết so sánh đối chiếu nghiệm thức trọng lượng tươi (g/cây) .24 Bảng 4.3.a Kết theo dõi diện tích .25 Bảng 4.3.b Kết phân tích phương sai từ số liệu bảng 4.3.a 25 Bảng 4.3.c Kết so sánh đối chiếu nghiệm thức (diện tích lá) 25 Bảng 4.4.a Kết theo dõi số lượng rễ/cây 26 Bảng 4.4.b Kết phân tích phương sai từ số liệu bảng 4.4.a 26 Bảng 4.4.c Kết so sánh đối chiếu nghiệm thức (số lượng rễ/cây) 27 Bảng 4.5.a Kết theo dõi chiều dài rễ 27 Bảng 4.5.b Kết phân tích phương sai từ số liệu bảng 4.5.a 28 Bảng 4.5.c Kết so sánh đối chiếu nghiệm thức (chiều dài rễ) 28 Bảng 4.2 Kết theo dõi tỷ lệ % sống, trọng lượng tươi, diện tích lá, số lượng rễ chiều dài rễ trung bình mẫu cấp sâm Ngọc Linh sau 45 ngày .29 Bảng 4.6.a Kết theo dõi tỷ lệ % sống 29 Bảng 4.6.b Kết phân tích phương sai từ số liệu bảng 4.6.a 30 Bảng 4.6.c Kết so sánh đối chiếu nghiệm thức (tỷ lệ % sống) 30 Bảng 4.7.a Kết theo dõi trọng lượng tươi 31 Bảng 4.7.b Kết phân tích phương sai từ số liệu bảng 4.7.a 31 Bảng 4.7.c Kết so sánh đối chiếu nghiệm thức (trọng lượng tươi) 32 Bảng 4.8.a Kết theo dõi diện tích .32 Bảng 4.8.b Kết phân tích phương sai từ số liệu bảng 4.8.a 33 Bảng 4.8.c Kết so sánh đối chiếu nghiệm thức (diện tích lá) 33 ix   1.1.5 Chỉ tiêu chiều dài rễ (cm) ANOVA Table for CHIEUDAIRE by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 983.104 245.776 12.85 0.0006 Within groups 191.333 10 19.1333 Total (Corr.) 1174.44 14 Multiple Range Tests for CHIEUDAIRE by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -1 0.0 X 10.8 X 17.4667 XX 3 19.6667 X 22.8 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *-17.4667 7.9578 1-3 *-19.6667 7.9578 1-4 *-10.8 7.9578 1-5 *-22.8 7.9578 2-3 -2.2 7.9578 2-4 6.66667 7.9578 2-5 -5.33333 7.9578 3-4 *8.86667 7.9578 3-5 -3.13333 7.9578 4-5 *-12.0 7.9578 -* denotes a statistically significant difference     1.2 Đối với cấp 1.2.1 Chỉ tiêu tỷ lệ % sống  ANOVA Table for TYLESONG by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.142333 0.0355833 16.42 0.0002 Within groups 0.0216667 10 0.00216667 Total (Corr.) 0.164 14 Multiple Range Tests for TYLESONG by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -1 0.0 X 0.183333 X 0.183333 X 3 0.266667 X 0.266667 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *-0.183333 0.0846825 1-3 *-0.266667 0.0846825 1-4 *-0.183333 0.0846825 1-5 *-0.266667 0.0846825 2-3 -0.0833333 0.0846825 2-4 0.0 0.0846825 2-5 -0.0833333 0.0846825 3-4 0.0833333 0.0846825 3-5 0.0 0.0846825 4-5 -0.0833333 0.0846825 -* denotes a statistically significant difference     1.2.2 Chỉ tiêu trọng lượng tươi (g/cây) ANOVA Table for TRONGLUONGTUOI by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.0454933 0.0113733 51.70 0.0000 Within groups 0.0022 10 0.00022 Total (Corr.) 0.0476933 14 Multiple Range Tests for TRONGLUONGTUOI by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -1 0.0 X 0.126667 X 0.133333 X 3 0.14 X 0.146667 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *-0.133333 0.0269842 1-3 *-0.14 0.0269842 1-4 *-0.126667 0.0269842 1-5 *-0.146667 0.0269842 2-3 -0.00666667 0.0269842 2-4 0.00666667 0.0269842 2-5 -0.0133333 0.0269842 3-4 0.0133333 0.0269842 3-5 -0.00666667 0.0269842 4-5 -0.02 0.0269842 -* denotes a statistically significant difference     1.2.3 Chỉ tiêu diện tích (cm2) ANOVA Table for DIENTICHLA by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 9.48233 2.37058 128.14 0.0000 Within groups 0.185 10 0.0185 Total (Corr.) 9.66733 14 Multiple Range Tests for DIENTICHLA by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -1 0.0 X 1.91667 X 3 1.93333 X 2.03333 X 2.05 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *-1.91667 0.247448 1-3 *-1.93333 0.247448 1-4 *-2.03333 0.247448 1-5 *-2.05 0.247448 2-3 -0.0166667 0.247448 2-4 -0.116667 0.247448 2-5 -0.133333 0.247448 3-4 -0.1 0.247448 3-5 -0.116667 0.247448 4-5 -0.0166667 0.247448 -* denotes a statistically significant difference     1.2.4 Chỉ tiêu số lượng rễ/cây ANOVA Table for SOLUONGRE by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Between groups 360.667 90.1667 8.78 Within groups 102.667 10 10.2667 Total (Corr.) 463.333 14 Multiple Range Tests for SOLUONGRE by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -1 0.0 X 8.33333 X 8.66667 X 3 11.6667 XX 14.6667 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *-8.33333 5.82925 1-3 *-11.6667 5.82925 1-4 *-8.66667 5.82925 1-5 *-14.6667 5.82925 2-3 -3.33333 5.82925 2-4 -0.333333 5.82925 2-5 *-6.33333 5.82925 3-4 3.0 5.82925 3-5 -3.0 5.82925 4-5 *-6.0 5.82925 -* denotes a statistically significant difference   P-Value 0.0026   1.2.5 Chỉ tiêu chiều dài rễ (cm) ANOVA Table for CHIEUDAIRE by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 399.707 99.9267 10.38 0.0014 Within groups 96.2933 10 9.62933 Total (Corr.) 496.0 14 Multiple Range Tests for CHIEUDAIRE by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -1 0.0 X 8.86667 X 9.2 X 3 12.7333 XX 15.2 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *-8.86667 5.64541 1-3 *-12.7333 5.64541 1-4 *-9.2 5.64541 1-5 *-15.2 5.64541 2-3 -3.86667 5.64541 2-4 -0.333333 5.64541 2-5 *-6.33333 5.64541 3-4 3.53333 5.64541 3-5 -2.46667 5.64541 4-5 *-6.0 5.64541 -* denotes a statistically significant difference     1.3 Đối với cấp 1.3.1 Chỉ tiêu tỷ lệ % sống ANOVA Table for TYLESONG by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.113373 0.0283433 6.16 0.0091 Within groups 0.046 10 0.0046 Total (Corr.) 0.159373 14 Multiple Range Tests for TYLESONG by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -1 0.0 X 0.0266667 X 0.0833333 X 0.0833333 X 3 0.25 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 -0.0833333 0.123389 1-3 *-0.25 0.123389 1-4 -0.0266667 0.123389 1-5 -0.0833333 0.123389 2-3 *-0.166667 0.123389 2-4 0.0566667 0.123389 2-5 0.0 0.123389 3-4 *0.223333 0.123389 3-5 *0.166667 0.123389 4-5 -0.0566667 0.123389 -* denotes a statistically significant difference     1.3.2 Chỉ tiêu trọng lượng tươi (g/cây) ANOVA Table for TRONGLUONGTUOI by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.0237067 0.00592667 2.22 0.1394 Within groups 0.0266667 10 0.00266667 Total (Corr.) 0.0503733 14 Multiple Range Tests for TRONGLUONGTUOI by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -1 0.0 X 0.0366667 XX 0.0766667 XX 0.0766667 XX 3 0.116667 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 -0.0766667 0.0939468 1-3 *-0.116667 0.0939468 1-4 -0.0366667 0.0939468 1-5 -0.0766667 0.0939468 2-3 -0.04 0.0939468 2-4 0.04 0.0939468 2-5 0.0 0.0939468 3-4 0.08 0.0939468 3-5 0.04 0.0939468 4-5 -0.04 0.0939468 -* denotes a statistically significant difference     1.3.3 Chỉ tiêu số lượng rễ/cây ANOVA Table for SOLUONGRE by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 479.733 119.933 2.30 0.1304 Within groups 522.0 10 52.2 Total (Corr.) 1001.73 14 Multiple Range Tests for SOLUONGRE by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -1 0.0 X 6.33333 XX 8.0 XX 10.6667 XX 3 17.3333 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 -10.6667 13.1442 1-3 *-17.3333 13.1442 1-4 -6.33333 13.1442 1-5 -8.0 13.1442 2-3 -6.66667 13.1442 2-4 4.33333 13.1442 2-5 2.66667 13.1442 3-4 11.0 13.1442 3-5 9.33333 13.1442 4-5 -1.66667 13.1442 -* denotes a statistically significant difference     1.3.4 Chỉ tiêu chiều dài rễ (cm) ANOVA Table for CHIEUDAIRE by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 508.304 127.076 2.30 0.1304 Within groups 553.013 10 55.3013 Total (Corr.) 1061.32 14 Multiple Range Tests for CHIEUDAIRE by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -1 0.0 X 6.4 XX 8.46667 XX 11.0667 XX 3 17.8 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 -11.0667 13.529 1-3 *-17.8 13.529 1-4 -6.4 13.529 1-5 -8.46667 13.529 2-3 -6.73333 13.529 2-4 4.66667 13.529 2-5 2.6 13.529 3-4 11.4 13.529 3-5 9.33333 13.529 4-5 -2.06667 13.529 -* denotes a statistically significant difference     Thí nghiệm 2: Tìm hiểu ảnh hưởng giá thể: bột dừa, cát + GAM-Sord, đất rừng + GAM-Sord, trấu đốt + GAM-Sord so với giá thể đối chứng dớn trắng tỷ lệ sống tiêu sinh trưởng hệ rễ, lá, trọng lượng tươi cấy sâm Ngọc Linh sau 30 ngày 2.1 Chỉ tiêu tỷ lệ % sống ANOVA Table for TYLESONG by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.596573 0.149143 67.79 0.0000 Within groups 0.022 10 0.0022 Total (Corr.) 0.618573 14 Multiple Range Tests for TYLESONG by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -3 0.176667 X 0.31 X 0.4 X 0.553333 X 0.753333 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *0.353333 0.0853314 1-3 *0.576667 0.0853314 1-4 *0.2 0.0853314 1-5 *0.443333 0.0853314 2-3 *0.223333 0.0853314 2-4 *-0.153333 0.0853314 2-5 *0.09 0.0853314 3-4 *-0.376667 0.0853314 3-5 *-0.133333 0.0853314 4-5 *0.243333 0.0853314 -* denotes a statistically significant difference     2.2 Chỉ tiêu trọng lượng tươi (g/cây) ANOVA Table for TRONGLUONGTUOI by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Between groups 0.00209333 0.000523333 1.35 Within groups 0.00386667 10 0.000386667 Total (Corr.) 0.00596 14 Multiple Range Tests for TRONGLUONGTUOI by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -3 0.186667 X 0.193333 X 0.21 X 0.213333 X 0.216667 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 0.02 0.0357739 1-3 0.0266667 0.0357739 1-4 -0.00333333 0.0357739 1-5 0.00333333 0.0357739 2-3 0.00666667 0.0357739 2-4 -0.0233333 0.0357739 2-5 -0.0166667 0.0357739 3-4 -0.03 0.0357739 3-5 -0.0233333 0.0357739 4-5 0.00666667 0.0357739 -* denotes a statistically significant difference   P-Value 0.3168   2.3 Chỉ tiêu diện tích (cm2) ANOVA Table for DIENTICHLA by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Between groups 0.303333 0.0758333 1.65 Within groups 0.46 10 0.046 Total (Corr.) 0.763333 14 Multiple Range Tests for DIENTICHLA by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -2 3.21667 X 3 3.25 X 3.3 X 3.48333 X 3.58333 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 0.0833333 0.39019 1-3 0.05 0.39019 1-4 -0.283333 0.39019 1-5 -0.183333 0.39019 2-3 -0.0333333 0.39019 2-4 -0.366667 0.39019 2-5 -0.266667 0.39019 3-4 -0.333333 0.39019 3-5 -0.233333 0.39019 4-5 0.1 0.39019 -* denotes a statistically significant difference   P-Value 0.2374   2.4 Chỉ tiêu số lượng rễ/cây ANOVA Table for SOLUONGRE by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 156.667 39.1667 11.75 0.0009 Within groups 33.3333 10 3.33333 Total (Corr.) 190.0 14 Multiple Range Tests for SOLUONGRE by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -3 15.0 X 17.0 X 17.6667 X 21.3333 X 24.0 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *3.66667 3.32152 1-3 *6.33333 3.32152 1-4 -2.66667 3.32152 1-5 *4.33333 3.32152 2-3 2.66667 3.32152 2-4 *-6.33333 3.32152 2-5 0.666667 3.32152 3-4 *-9.0 3.32152 3-5 -2.0 3.32152 4-5 *7.0 3.32152 -* denotes a statistically significant difference     2.5 Chỉ tiêu chiều dài rễ (cm) ANOVA Table for CHIEUDAIRE by NT Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 173.904 43.476 10.48 0.0013 Within groups 41.4933 10 4.14933 Total (Corr.) 215.397 14 Multiple Range Tests for CHIEUDAIRE by NT -Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups -3 15.5333 X 17.8667 X 18.3333 X 22.6667 X 24.8667 X -Contrast Difference +/- Limits -1-2 *4.33333 3.70584 1-3 *7.13333 3.70584 1-4 -2.2 3.70584 1-5 *4.8 3.70584 2-3 2.8 3.70584 2-4 *-6.53333 3.70584 2-5 0.466667 3.70584 3-4 *-9.33333 3.70584 3-5 -2.33333 3.70584 4-5 *7.0 3.70584 -* denotes a statistically significant difference   ... học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh tháng 07/2010 Nguyễn Thị Thanh Loan iv TÓM TẮT Nguyễn Thị Thanh Loan, Đại Học nơng Lâm TP.HCM Tháng 07/2010 “Tìm hiểu ảnh hưởng loại giá... trồng sâm sau ống nghiệm không nên sử dụng giá thể GAM-Sord (cây chết 100% sau tuần) v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn iv Tóm tắt v Mục lục ... bệnh nhân ăn ngon, ngủ tốt, lên cân, tăng thị lực, hoạt động trí tuệ thể lực cải thi n, gia tăng sức đề kháng, cải thi n trường hợp suy nhược thần kinh suy nhược sinh dục, nâng cao huyết áp người
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ NHƯ: GAMSORD (POLIME TINH BỘT), CÁT, DỚN TRẮNG, BỘT DỪA, ĐẤT RỪNG, TRẤU ĐỐT, MỐP…ĐẾN TỶ LỆ SỐNG CỦA CÂY MÔ SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) TỪ GIAI ĐOẠN INVITRO SANG GIAI ĐOẠN INVIVO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦ, TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ NHƯ: GAMSORD (POLIME TINH BỘT), CÁT, DỚN TRẮNG, BỘT DỪA, ĐẤT RỪNG, TRẤU ĐỐT, MỐP…ĐẾN TỶ LỆ SỐNG CỦA CÂY MÔ SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) TỪ GIAI ĐOẠN INVITRO SANG GIAI ĐOẠN INVIVO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay