NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH GỖ TRẨU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ NHIỆT

86 7 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CƠNG NGHỆ BIẾN TÍNH GỖ TRẨU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ TƯỜNG VI Ngành : CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa: 2006-2010 Tháng 07/2010 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CƠNG NGHỆ BIẾN TÍNH GỖ TRẨU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT Tác giả TRẦN THỊ TƯỜNG VI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Chế Biến Lâm Sản Giáo viên hướng dẫn: Tiến Sĩ Hoàng Thị Thanh Hương Tháng 07 năm 2010 i LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến: Ba mẹ, người sinh tôi, nuôi dưỡng dạy bảo nên người Tất quý thầy trường đại học Nông Lâm, thầy khoa Lâm Nghiệp thầy môn Chế Biến Lâm Sản giảng dạy tơi suốt q trình học tập trường Tiến sĩ Hồng Thị Thanh Hương, giảng viên mơn Chế Biến Lâm Sản hướng dẫn tơi hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Các anh chị bên trung tâm nghiên cứu công nghệ Chế Biến Lâm Sản, Giấy Bột Giấy - Trường Đại học Nông Lâm giúp tơi gia cơng thử mẫu q trình thực đề tài Ban giám đốc toàn thể cán nhân viên anh chị em công nhân xưởng Trường Tiền tạo điều kiện giúp gia cơng mẫu q trình thực đề tài Các bạn lớp giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Sinh viên thực Trần Thị Tường Vi ii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu số yếu tố công nghệ biến tính gỗ trẩu phương pháp nhiệt” tiến hành phòng thí nghiệm khoa Lâm Nghiệp, trường đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, thời gian từ từ 22-2 đến 22-6 năm 2010 Thí nghiệm bố trí theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm Kết đạt được: Thông số kỹ thuật nén ép:  Thời gian ép: 45,60 phút  Nhiệt độ ép: 171,09 oC  Áp suất ép: 25 kG/cm2  Chiều dày gỗ ép: 65mm  Độ ẩm gỗ ép: 18-30%  Tỷ suất nén: 20%  Thời gian ổn định mẫu: 18-20 Gỗ trẩu sau biến tính đạt tiêu tính chất lý sau:  Khối lượng thể tích: 0,492 g/cm3  Độ bền uốn tĩnh: 1173,439 kG/cm2  Độ cứng mặt cắt ngang: 367,08 kG  Độ cứng mặt tiếp tuyến: 289,93 kG  Độ cứng mặt xuyên tâm: 270,77kG  Lực tách theo chiều tiếp tuyến: 50,11 kG/cm  Lực tách theo chiều xuyên tâm: 52,06 kG/cm  Độ dãn nở theo chiều dọc thớ gỗ: 0,37 %  Độ dãn nở theo chiều xuyên tâm: 1,23 %  Độ dãn nở theo chiều tiếp tuyến: 1,43 % iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu mục đích đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Mục đích đề tài 1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan nghiên cứu 2.1.1 Tình hình nghiên cứu gỗ biến tính giới 2.1.2 Tình hình nghiên cứu gỗ biến tính nước 2.2 lược nguyên liệu gỗ trẩu 2.2.1 Đặc điểm hình thái trẩu 2.2.2 Đặc điểm sinh học trẩu 2.2.3 Đặc điểm cấu tạo gỗ trẩu 2.2.4 Tính chất vật lý học gỗ trẩu 2.2.5 Công dụng trẩu 2.3 sở lý thuyết cơng nghệ biến tính gỗ .8 2.3.1 Một số phương pháp biến tính gỗ iv 2.3.2 sở lý thuyết cơng nghệ biến tính gỗ phương pháp nén ép nhiệt 10 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng gỗ biến tính phương pháp nén ép nhiệt 12 2.4.1 Ảnh hưởng nguyên liệu gỗ 12 2.4.2 Ảnh hưởng trình xử lý 12 2.4.3 Ảnh hưởng chế độ ép 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Nội dung nghiên cứu .14 3.3 Phương pháp nghiên cứu 15 3.3.1 Phương pháp biến tính gỗ 15 3.3.2 Phương pháp nén ép thăm dò 15 3.3.3 Giới hạn yếu tố nghiên cứu 15 3.3.4 Phương pháp quy hoạch thực nghiệm 16 3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm 19 3.3.3 Phương pháp xác định tính chất lý gỗ 21 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết thử tính chất lý gỗ trẩu khơng biến tính biến tính 29 4.1.1 Khối lượng thể tích gỗ trẩu khơng biến tính biến tính 29 4.1.2 Độ dãn nở theo chiều gỗ trẩu không biến tính biến tính 30 4.1.3 Độ bền uốn tĩnh gỗ trẩu không biến tính biến tính 31 4.1.4 Độ cứng gỗ trẩu khơng biến tính biến tính 32 4.1.5 Lực tách gỗ trẩu khơng biến tính biến tính 32 4.2 Xây dựng phương trình tương quan .33 4.2.1 Xử lý số liệu xác định phương trình tương quan 33 4.2.2 Kiểm tra hệ số hồi quy tính tương thích phương trình 34 4.2.3 Chuyển phương trình tương quan dạng mã hố dạng thực 35 4.2.4 Xác định thông số công nghệ tối ưu 35 4.3 Đề xuất cơng nghệ biến tính gỗ trẩu .37 4.3.1 đồ cơng nghệ biến tính gỗ trẩu 37 4.3.2 Thuyết minh đồ 38 4.4 Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật nén ép tiêu lý gỗ trẩu biến tính khơng biến tính 40 v Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Kiến Nghị .42 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt ký hiệu Ý nghĩa Thứ nguyên WTO: Tổ chức thương mại giới WPC: Gỗ Polyme phức hợp EDS: Phương pháp xơng khói NOW: Phương pháp now PLATO : Phương pháp Plato TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam ASTM D143: Tiêu chuẩn Mỹ ANOVA: Phương pháp phân tích phương sai STT: Số thứ tự TB: Trung bình T: Nhiệt độ ép t: Thời gian ép p: Áp suất ép kG/cm2 P: Tải trọng phá hoại kG N: Số thí nghiệm tiến hành N1 Số thí nghiệm tuyến tínhSố thí nghiệm điểm ± α no Số thí nghiệm tâm n Số yếu tố đầu vào Ft Tiêu chuẩn Fisher tính theo cơng thức Fb Tiêu chuẩn Fisher tra theo bảng Sdu Tổng bình phương độ lệch S th2 Phương sai tái S tt2 Phương sai tương thích k1, k2 Bậc tự l Số hệ số ý nghĩa o C phương trình hồi quy vii yi Giá trị thực nghiệm trung bình thí nghiệm thứ i  yi Giá trị tính tốn từ mơ hình theo theo điều kiện thí nghiệm thứ i y u0 Giá trị thực nghiệm trung bình thí nghiệm tâm thứ u y Giá trị trung bình no thí nghiệm tâm l Khoản biến thiên 12% Khối luợng thể tích gỗ độ ẩm 12% g/cm3 m12% Khối luợng gỗ độ ẩm 12% g V12% Thể tích gỗ độ ẩm 12% cm3 Ya Độ dãn nở theo chiều tiếp tuyến % Yb Độ dãn nở theo chiều xuyên tâm % Yl Độ dãn nở theo chiều dọc thớ % σ12% Độ bền uốn tĩnh độ ẩm 12% kG/cm2 l Khoảng cách đầu gối tựa cm b Bề rộng mẫu cm h Chiều cao mẫu cm H12% Độ cứng độ ẩm 12% kG/cm2 S12% Lực tách độ ẩm 12% kG/cm viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Mức khoảng biến thiên yếu tố đầu vào 18 Bảng 3.2: Ma trận thí nghiệm dạng mã hóa 19 Bảng 3.3: Số lượng mẫu gỗ đối chứng cần gia công 22 Bảng 3.4: Số lượng mẫu gỗ biến tính cần gia cơng 22 Bảng 4.1: Khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính khơng biến tính 29 Bảng 4.2: Độ dãn nở theo chiều gỗ trẩu biến tính khơng biến tính 30 Bảng 4.3: Độ bền uốn tĩnh gỗ trẩu biến tính khơng biến tính 31 Bảng 4.4: Độ cứng gỗ trẩu biến tính khơng biến tính 32 Bảng 4.5: Lực tách gỗ trẩu biến tính khơng biến tính 33 Bảng 4.6: Kết thí nghiệm gỗ trẩu biến tính 34 Bảng 4.7: Kết tính tốn tối ưu hàm mục tiêu gỗ trẩu biến tính 36 Bảng 4.8: Kết tính tốn tối ưu hàm hai mục tiêu cho gỗ trẩu biến tính 37 Bảng 4.9: Các thông số kỹ thuật nén ép gỗ trẩu 40 Bảng 4.10: Các tiêu lý gỗ trẩu khơng biến tính 41 ix Phụ lục 15: Bảng ANOVA cho khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,977242 R Square 0,955003 Adjusted R Square 0,922862 Standard Error 0,004044 Observation s 13 ANOVA df Regression Residual Total 12 Coefficient s Intercept X Variable X Variable X Variable X Variable X Variable SS 0,00242 0,00011 0,00254 MS 0,000486 0,507 280,3603 0,010981 0,00143 7,680229 0,011248 0,00143 0,00153 0,00153 0,00202 7,867351 -0,00525 0,006 Significanc eF 29,713 0,000142 P-value 1,94E15 0,00011 0,00010 0,01737 0,01107 0,02087 Lower 95% 1,64E-05 Standar d Error 0,00180 -0,00475 F t Stat -3,09787 -3,42403 2,967597 0,502724 0,0076 0,007868 -0,00838 -0,00888 0,001219 Upper 95% 0,51127 0,01436 0,01462 0,00112 0,00162 0,01078 Lower 95.0% 0,50272 0,0076 0,00786 0,00838 0,00888 0,00121 Upper 95.0% 0,51127 0,01436 0,01462 0,00112 0,00162 0,01078 Phụ lục 16: Bảng ANOVA cho độ bền uốn tĩnh gỗ trẩu biến tính SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,96899 R Square 0,938941 Adjusted R Square 0,895328 Standard Error 28,86206 Observation s 13 ANOVA df 12 SS 89669,4 5831,12 95500,5 Coefficient s Standar d Error 1137,45 12,9075 10,2050 10,2050 10,9452 10,9452 14,4310 Regression Residual Total Intercept X Variable X Variable X Variable X Variable X Variable -42,0327 -66,3196 -70,5248 -36,7999 9,7305 MS 17933,88 F 21,5288 Significanc eF 0,000406 833,0182 t Stat 88,12315 -4,11882 -6,4987 -6,44342 -3,36218 0,674276 P-value 6,38E12 0,00446 0,00033 0,00035 0,01204 0,52177 Lower 95% 1106,928 -66,1638 -90,4507 -96,4062 -62,6812 -24,3935 Upper 95% 1167,97 17,9016 42,1885 44,6434 10,9185 43,8544 Lower 95.0% 1106,92 66,1638 90,4507 96,4062 62,6812 24,3935 Upper 95.0% 1167,97 17,9016 42,1885 44,6434 10,9185 43,8544 Phụ lục 17: Tối ưu hóa mục tiêu hàm khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính YKLTT = 0,507 + 0,011x1 + 0,0112x2 – 0,0048x12 - 0,0053x22 + 0,006x1x2 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [kltt.xls]Sheet22 Report Created: 7/25/2010 2:12:09 PM Target Cell (Max) Cell Name $D$27 y Original Value 0,506999758 Final Value 0,530432251 Adjustable Cells Cell Name $B$27 x1 $C$27 x2 Original Value 0 Final Value 1,414 1,414 Constraints Cell $B$27 $B$27 $C$27 $C$27 Name x1 x1 x2 x2 Cell Value 1,414 1,414 1,414 1,414 Formula $B$27=-1,414 $C$27=-1,414 Status Binding Not Binding Binding Not Binding Slack 2,828 2,828 Phụ lục 18: Tối ưu hóa mục tiêu hàm độ bền uốn tĩnh gỗ trẩu biến tính YĐBUT = 1137,45 – 42,033x1 – 66,320x2 – 70,525x12 – 36,800x22 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [dbut.xls]Sheet4 Report Created: 7/25/2010 2:27:07 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value $C$26 y 1137,449823 Final Value 1173,592451 Adjustable Cells Cell Name Original Value $A$26 x1 $B$26 x2 Final Value -0,297999729 -0,901084241 Constraints Cell Name $A$26 x1 $A$26 x1 $B$26 x2 $B$26 x2 Cell Value -0,297999729 -0,297999729 -0,901084241 -0,901084241 Formula $A$26=-1.414 $B$26=-1.414 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1,711999729 1,116000271 2,315084241 0,512915759 Phụ lục 19: Tối ưu hóa đa mục tiêu cho hàm độ bền uốn tĩnh khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính với mức trọng số ε = 0,1 y = 0,957161742+ 0,015050085x1 + 0,013434586x2 - 0,014069594x12 0,012044565x22 + 0,010180376x1x2 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [damuctieu.xls]Sheet1 Report Created: 7/25/2010 3:06:20 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value $I$9 by 0,957161742 Final Value 0,969920064 Adjustable Cells Cell Name $G$9 b x1 $H$9 b x2 Original Value 0 Final Value 0,869566795 0,925193276 Constraints Cell Name $G$9 b x1 $G$9 b x1 $H$9 b x2 $H$9 b x2 Cell Value 0,869566795 0,869566795 0,925193276 0,925193276 Formula $G$9=-1.414 $H$9=-1.414 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 0,544433205 2,283566795 0,488806724 2,339193276 Phụ lục 20: Tối ưu hóa đa mục tiêu cho hàm độ bền uốn tĩnh khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính với mức trọng số ε = 0,2 y = 0,958499707+ 0,009398358x1 + 0,00566298x2 - 0,019183316x12 0,014190346x22 + 0,009049224x1x2 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [damuctieu.xls]Sheet1 Report Created: 7/25/2010 3:07:44 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value $I$9 by 0,958499707 Final Value 0,96083365 Adjustable Cells Cell Name $G$9 b x1 $H$9 b x2 Original Value 0 Final Value 0,315772424 0,300220742 Constraints Cell Name $G$9 b x1 $G$9 b x1 $H$9 b x2 $H$9 b x2 Cell Value 0,315772424 0,315772424 0,300220742 0,300220742 Formula $G$9=-1.414 $H$9=-1.414 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1,098227576 1,729772424 1,113779258 1,714220742 Phụ lục 21: Tối ưu hóa đa mục tiêu cho hàm độ bền uốn tĩnh khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính với mức trọng số ε = 0,3 y = 0,959837672 + 0,003746632x1 - 0,002108627x2 - 0,024297038x12 0,016336128x22 + 0,007918071x1x2 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [damuctieu.xls]Sheet1 Report Created: 7/25/2010 3:09:18 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value $I$9 by 0,959837672 Final Value 0,960017865 Adjustable Cells Cell Name $G$9 b x1 $H$9 b x2 Original Value 0 Final Value 0,069321873 -0,047738757 Constraints Cell Name $G$9 b x1 $G$9 b x1 $H$9 b x2 $H$9 b x2 Cell Value 0,069321873 0,069321873 -0,047738757 -0,047738757 Formula $G$9=-1.414 $H$9=-1.414 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1,344678127 1,483321873 1,461738757 1,366261243 Phụ lục 22: Tối ưu hóa đa mục tiêu cho hàm độ bền uốn tĩnh khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính với mức trọng sốε= 0,4 y = 0,961175636 - 0,001905094x1 - 0,009880233x2 - 0,02941076x12 -0,018481909x22 + 0,006786918x1x2 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [damuctieu.xls]Sheet1 Report Created: 7/25/2010 3:10:29 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value $I$9 by 0,961175636 Final Value 0,962616228 Adjustable Cells Cell Name $G$9 b x1 $H$9 b x2 Original Value 0 Final Value -0,064597137 -0,279155367 Constraints Cell Name $G$9 b x1 $G$9 b x1 $H$9 b x2 $H$9 b x2 Cell Value -0,064597137 -0,064597137 -0,279155367 -0,279155367 Formula $G$9=-1.414 $H$9=-1.414 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1,478597137 1,349402863 1,693155367 1,134844633 Phụ lục 23: Tối ưu hóa đa mục tiêu cho hàm độ bền uốn tĩnh khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính với mức trọng số ε = 0,5 y = 0,962513601 - 0,00755682 x1 - 0,01765184x2 - 0,034524483x12 -0,020627691x22 + 0,005655765x1x2 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [damuctieu.xls]Sheet1 Report Created: 7/25/2010 3:11:24 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value $I$9 by 0,962513601 Final Value 0,96701887 Adjustable Cells Cell Name $G$9 b x1 $H$9 b x2 Original Value 0 Final Value -0,146128766 -0,447900601 Constraints Cell Name $G$9 b x1 $G$9 b x1 $H$9 b x2 $H$9 b x2 Cell Value -0,146128766 -0,146128766 -0,447900601 -0,447900601 Formula $G$9=-1.414 $H$9=-1.414 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1,560128766 1,267871234 1,861900601 0,966099399 Phụ lục 24: Tối ưu hóa đa mục tiêu cho hàm độ bền uốn tĩnh khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính với mức trọng sốε= 0,6 y = 0,963851566 - 0,013208547x1 - 0,025423447x2 - 0,039638205x12 0,022773472x22 + 0,004524612x1x2 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [damuctieu.xls]Sheet1 Report Created: 7/25/2010 3:12:08 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value $I$9 by 0,963851566 Final Value 0,972517298 Adjustable Cells Cell Name $G$9 b x1 $H$9 b x2 Original Value 0 Final Value -0,199603056 -0,578009663 Constraints Cell Name $G$9 b x1 $G$9 b x1 $H$9 b x2 $H$9 b x2 Cell Value -0,199603056 -0,199603056 -0,578009663 -0,578009663 Formula $G$9=-1.414 $H$9=-1.414 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1,613603056 1,214396944 1,992009663 0,835990337 Phụ lục 25: Tối ưu hóa đa mục tiêu cho hàm độ bền uốn tĩnh khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính với mức trọng số ε = 0,7 y = 0,965189531 - 0,018860273x1 - 0,033195053x2 - 0,044751927x12 0,024919254x22 + 0,003393459x1x2 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [damuctieu.xls]Sheet1 Report Created: 7/25/2010 3:12:57 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value $I$9 by 0,965189531 Final Value 0,978742734 Adjustable Cells Cell Name $G$9 b x1 $H$9 b x2 Original Value 0 Final Value -0,236583712 -0,682161132 Constraints Cell Name $G$9 b x1 $G$9 b x1 $H$9 b x2 $H$9 b x2 Cell Value -0,236583712 -0,236583712 -0,682161132 -0,682161132 Formula $G$9=-1.414 $H$9=-1.414 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1,650583712 1,177416288 2,096161132 0,731838868 Phụ lục 26: Tối ưu hóa đa mục tiêu cho hàm độ bền uốn tĩnh khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính với mức trọng số ε = 0,8 y = 0,966527495 - 0,024511999x1 - 0,04096666x2 - 0,04986565x12 - 0,027065035x22 + 0,002262306x1x2 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [damuctieu.xls]Sheet1 Report Created: 7/25/2010 3:13:52 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value $I$9 by 0,966527495 Final Value 0,985480734 Adjustable Cells Cell Name $G$9 b x1 $H$9 b x2 Original Value 0 Final Value -0,263197557 -0,767819006 Constraints Cell Name $G$9 b x1 $G$9 b x1 $H$9 b x2 $H$9 b x2 Cell Value -0,263197557 -0,263197557 -0,767819006 -0,767819006 Formula $G$9=-1.414 $H$9=-1.414 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1,677197557 1,150802443 2,181819006 0,646180994 Phụ lục 27: Tối ưu hóa đa mục tiêu cho hàm độ bền uốn tĩnh khối lượng thể tích gỗ trẩu biến tính với mức trọng số α = 0,9 y = 0,96786546 - 0,030163725x1 - 0,048738266x2 - 0,054979372x12 0,029210817x22 + 0,001131153x1x2 Microsoft Excel 11.0 Answer Report Worksheet: [damuctieu.xls]Sheet1 Report Created: 7/25/2010 3:15:30 PM Target Cell (Max) Cell Name Original Value $I$9 by 0,96786546 Final Value 0,992596443 Adjustable Cells Cell Name $G$9 b x1 $H$9 b x2 Original Value 0 Final Value -0,282956839 -0,839728991 Constraints Cell Name $G$9 b x1 $G$9 b x1 $H$9 b x2 $H$9 b x2 Cell Value -0,282956839 -0,282956839 -0,839728991 -0,839728991 Formula $G$9=-1.414 $H$9=-1.414 Status Not Binding Not Binding Not Binding Not Binding Slack 1,696956839 1,131043161 2,253728991 0,574271009 Phụ lục 28: Kết tính Ft cho khối lượng thể tích  y = 0,507 + 0,011x1 + 0,0112x2 – 0,0048x12 - 0,0053x22 + 0,006x1x2   STT y x1 x2 x 12 x 22 x 1x y y- y 10 11 12 13 0,485 0,489 0,495 0,523 0,481 0,475 0,512 0,516 0,509 0,504 0,505 0,509 0,508 -1 -1 1 -1,414 1,414 0 0 0 -1 -1 -1,414 1,414 0 0 1 1 1,999396 1,999396 0 0 0 1 1 1,999396 1,999396 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0,4807693 0,4912662 0,4907311 0,525228 0,4819747 0,4805964 0,5130287 0,512407 0,5069998 0,5069998 0,5069998 0,5069998 0,5069998 0,0042307 -0,0022662 0,0042689 -0,002228 -0,0009747 -0,0055964 -0,0010287 0,003593 0,0020002 -0,0029998 -0,0019998 0,0020002 0,0010002 13 Sdu = (y i 1 STT y0 y0 - y 0,509 0,504 0,505 0,509 0,508 0,002 -0,003 -0,002 0,002 0,001 y =  y /5 = 0,507 u 1 1,7899E-05 5,13558E-06 1,82235E-05 4,96397E-06 9,49957E-07 3,13192E-05 1,05815E-06 1,29099E-05 4,00097E-06 8,99855E-06 3,99903E-06 4,00097E-06 1,00048E-06   y i ) = 0,000114459 i 0  ( y- y )2 ( y0  y )2 4E-06 9E-06 4E-06 4E-06 1E-06 Sth= (y  y ) = 0,000022 u 1 S th2 = Sth/(n0 -1) = 0,000022/4 = 5,5E-06 S tt2 = (Sdu - Sth)/[N – l –(n0-1)] = (0,000114459 - 0,000022)/[13-6-(5-1)] = 3,08197E-05 Ft = S tt2 / S th2 = 3,08197E-05/5,5E-06 = 5,60358734 Phụ lục 29: Kết tính Ft cho độ bền uốn tĩnh  y = 1137,45 – 42,033x1 – 66,320x2 – 70,525x12 – 36,800x22 STT y 10 11 12 13 1172,270 996,639 1083,682 946,973 1046,670 1121,235 906,672 966,966 1158,239 1123,270 1153,235 1129,270 1123,259 x1 -1 -1 1 -1,414 1,414 0 0 0 x -1 -1 -1,414 1,414 0 0   x 12 x 22 y 1 1 1,999396 1,999396 0 0 0 1 1 1,999396 1,999396 0 0 1138,477 1005,838 1054,412 921,7729 1055,877 1157,648 937,0085 970,0965 1137,45 1137,45 1137,45 1137,45 1137,45 y- (y i 1 STT y0 y0 - y 1158,239 1123,270 1153,235 1129,270 1123,259 20,7844 -14,1846 15,7804 -8,1846 -14,1956 y = u 1 y )2 1141,936 84,62782 856,7346 635,0475 84,77098 1325,919 920,3043 9,799772 432,1899 201,0674 249,1718 66,90951 201,3795  i  y i ) = 6209,858 0 ( y0  y )2 431,9913 201,2029 249,021 66,98768 201,5151 5  y /5 = 1136,147 ( y- 33,79254 -9,19934 29,27003 25,20015 -9,20712 -36,4132 -30,3365 -3,13046 20,78918 -14,1798 15,78518 -8,17982 -14,1908 13 Sdu =  y Sth= (y  y ) = 1150,718 u 1 S th2 = Sth/(n0 -1) = 1150,718/4 = 287,679 S tt2 = (Sdu - Sth)/[N – l –(n0-1)] = (6209,858-1150,718)/[13-5-(5-1)] = 1264,785 Ft = S tt2 / S th2 = 1264,785/287,679= 4,397 ... 1,43 % iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VI T TẮT VÀ KÝ HIỆU vii DANH SÁCH CÁC... làm bao bì, làm củi… Do vi c tìm giải pháp để nâng cao giá trị sử dụng gỗ trẩu, góp phần giải vấn đề nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ Vi t Nam vi c làm có ý nghĩa Cho nên vi c thực đề tài “Nghiên... phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu Gỗ trẩu sinh trưởng tỉnh Sơn La thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu biến tính gỗ phạm vi rộng lớn Trong phạm vi
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH GỖ TRẨU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ NHIỆT , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH GỖ TRẨU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ NHIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay