KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY IN BÁO VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆN TƯỢNG BÓC SỢI TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI

93 6 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY IN BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆN TƯỢNG BÓC SỢI TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ KIM HUYÊN Ngành: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY BỘT GIẤY Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 06/2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY IN BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆN TƯỢNG BÓC SỢI TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI Tác giả TRẦN THỊ KIM HUN Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công Nghệ Sản Xuất Giấy Bột Giấy Giáo viên hướng dẫn: Thầy HỒNG VĂN HỊA Tháng 06 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn thầy Hồng Văn Hòa – Người tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi suốt thời gian làm báo cáo thực tập vừa qua Đồng thời xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, tồn thể q thầy Trường Đại học Nơng Lâm khoa Lâm Nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, truyền đạt trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường để tơi hồn thành đề tài cách thuận lợi Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám Đốc cô chú, anh chị Công ty Cổ Phần giấy Tân Mai nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập tháng công ty Xin cảm ơn cha mẹ, anh chị người thân ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ vật chất tinh thần để tơi hồn thành đề tài Cảm ơn tất bạn bè hỗ trợ, giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập thực đề tài Xin cảm ơn tổ chức cá nhân mà tơi tham khảo tài liệu có liên quan đến quý vị Với việc thực đề tài này, thời gian, trình độ kiến thức hạn chế, có nhiều cố gắng khó tránh khỏi thiếu xót lúc thực đề tài, mong nhận nhận xét góp ý q Thầy, q Cơ bạn để đề tài ngày hoàn thiện Xin chúc sức khỏe đến tất người Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06/2010 Sinh viên thực TRẦN THỊ KIM HUYÊN ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình sản xuất giấy in báo yếu tố ảnh hưởng đến tượng bóc sợi nhà máy giấy Tân Mai” tiến hành phân xưởng máy xeo III phòng kỹ thuật sản xuất cơng ty giấy Tân Mai – thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai từ tháng 3/2010 đến tháng 5/2010, hướng dẫn thầy Hồng Văn Hòa Đề tài thực dựa sở:  Khảo sát thực tế quy trình sản xuất giấy in báo nhà máy giấy Tân Mai  Phân tích, thu thập, tra cứu tài liệu phương tiện thông tin như: internet, tạp chí,…để tìm hiểu yếu tố có liên quan đến tượng bóc sợi giấy in báo  Dựa vào sở lý thuyết thực tế để tìm yếu tố ảnh hưởng số giải pháp ứng dụng trình sản xuất giấy in báo nhằm giảm tượng Kết thu được:  Nắm bắt quy trình sản xuất giấy in báo, tỷ lệ phối trộn bột hoá chất sử dụng sản xuất giấy in báo cơng ty  Các đặc tính giấy in báo, phương pháp kiểm tra giấy thành phẩm phương pháp đo độ chống bóc sợi lĩnh vực sản xuất giấy - phương pháp nến dùng để đo độ bền bề mặt giấy in báo  Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tượng bóc sợi q trình sản xuất giấy in báo số biện pháp nhằm hạn chế tượng bóc sợi iii MỤC LỤC Trang Trang tựa ii LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ x Chương 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.5 Giới hạn đề tài .2 Chương 2: TỔNG QUAN .4 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty giấy Tân Mai 2.2 Tổng quan giấy in báo 2.2.1 Đặc tính sử dụng giấy in báo 2.2.2 Nguyên phụ liệu cho sản xuất giấy in báo .7 2.2.3 Các đặc tính giấy in báo cơng ty Tân Mai 2.3 Tổng quan nguyên lý in offset 11 2.4 Hiện tượng bóc sợi trình in giấy in báo 12 2.4.1 Khái niệm ảnh hưởng tượng bóc sợi 12 2.4.2 Hiện tượng bụi tượng nhổ lông 13 2.4.3 Cơ chế thành phần tượng bóc sợi 13 2.4.3.1 Cơ chế tượng bóc sợi .13 2.4.3.2 Thành phần tượng bóc sợi 14 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tượng bóc sợi 15 2.5.1 Nguồn nguyên liệu ban đầu 15 iv 2.5.2 Quá trình chuẩn bị bột 16 2.5.2.1 Tuyến bột 17 2.5.2.2 Hóa chất phụ gia 18 2.5.3 Quá trình làm bột 19 2.5.4 Thông số máy giấy .19 2.5.4.1 Sự tạo hình tờ giấy 20 2.5.4.2 Quá trình ép 20 2.5.4.3 Hệ thống sấy 21 2.5.4.4 Quá trình cán láng 21 2.5.4.5 Công đoạn cắt, xén 21 2.5.5 Các thơng số q trình in .21 2.5.5.1 Tốc độ in .21 2.5.5.2 Áp lực in 22 2.5.5.3 Nhiệt độ 22 2.5.5.4 Độ ẩm tương đối 23 2.5.5.5 Vật liệu bọc chăn 23 2.5.5.6 Từ đĩa đến chăn .23 2.5.5.7 Chăn 24 2.5.5.8 Mực in 25 Chương 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 26 3.2 Nội dung nghiên cứu 26 3.2.1 Khảo sát quy trình sản xuất giấy in báo máy giấy III .26 3.2.2 Khảo sát tiêu chất lượng giấy in báo nhà máy giấy Tân Mai .26 3.2.3 Khảo sát độ chống bóc sợi giấy in báo nhà máy giấy Tân Mai 26 3.2.4 Một số giải pháp nhằm giảm tượng bóc sợi giấy in báo trình sản xuất nhà máy giấy Tân Mai .26 3.3 Phương pháp thu thập, xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32 4.1 Quy trình sản xuất giấy in báo nhà máy giấy Tân Mai 32 v 4.1.1 Công đoạn chuẩn bị bột 34 4.1.1.1 Tuyến bột 34 4.1.1.2 Nghiền bột 36 4.1.1.3 Phối trộn bột 37 4.1.2 Công đoạn làm bột .42 4.1.2.1 Thùng điều tiết 42 4.1.2.2 Fanpump (Bơm quạt) .42 4.1.2.3 Lọc ly tâm cấp .42 4.1.2.4 Sàng áp lực .43 4.1.3 Công đoạn xeo giấy 45 4.1.3.1 Thùng đầu phận lưới 45 4.1.3.2 Bộ phận ép 46 4.1.3.3 Bộ phận sấy 48 4.1.3.4 Bộ phận cán láng cuộn .49 4.2 Kết khảo sát tiêu chất lượng Giấy in báo 58%ISO nhà máy Giấy Tân Mai 50 4.2.1 Định lượng 50 4.2.2 Độ dày 51 4.2.3 Độ chịu xé theo chiều ngang 51 4.2.4 Chiều dài đứt 52 4.2.5 Độ trắng 53 4.2.6 Độ đục 54 4.2.7 Độ nhám bề mặt 54 4.3 Kết khảo sát độ chống bóc sợi giấy in báo Công Ty Giấy Tân Mai.56 4.5 Một số biện pháp làm giảm tượng bóc sợi nhà máy giấy Tân Mai 61 4.5.1 Nguồn nguyên liệu ban đầu 62 4.5.2 Quá trình chuẩn bị bột 62 4.5.3 Lưới xeo 63 4.5.4 Quá trình ép 64 4.5.5 Hệ thống sấy 65 4.5.6 Quá trình cán láng 65 vi 4.5.7 Công đoạn cắt, xén .66 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 67 5.1 Kết luận 67 5.2 Kiến nghị .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC .70 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TMP Thermo-Mechanical Pulp (Bột nhiệt cơ) CTMP Chemical thermo mechanical pulp: Bột hóa nhiệt GW Ground wood: Bột gỗ mài PGW Pressuried Ground wood: Bột gỗ mài có áp lực BCTMP Bleached chemithermo mechanical pulp: Bột hóa nhiệt tẩy trắng DIP Deinked pulp: Bột khử mực ISO Internetional Standardization Organization QCS Quality control system: Hệ thống quản lý chất lượng MG3 Máy GiấyTân Mai IB58.48 Giấy in báo độ trắng 58%ISO định lượng 48g/m2 ML Mặt lưới MM Mặt mền CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Lint Cácsợi bị bóc ra, bóc sợi, thành phần vụn bị bóc Linting Hiện tượng bóc sợi Pick Sự sổ lơng bề mặt viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tỉ lệ nguyên liệu sử dụng cho giấy in báo 58%ISO 32 Bảng 4.2: Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị công đoạn chuẩn bị bột .37 Bảng 4.3: Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị công đoạn làm bột 44 Bảng 4.4: Đặc tính thiết bị cơng đoạn xeo giấy máy giấy .50 Bảng 4.5: Kết khảo sát số định lượng giấy in báo độ trắng 58%ISO .50 Bảng 4.6: Kết khảo sát số độ dày giấy in báo độ trắng 58%ISO 51 Bảng 4.7: Kết khảo sát số độ độ chịu xé theo chiều ngang giấy in báo độ trắng 58%ISO .51 Bảng 4.8: Kết khảo sát số chiều dài đứt giấy in báo độ trắng 58%ISO 52 Bảng 4.9: Kết khảo sát số độ trắng giấy in báo độ trắng 58%ISO 53 Bảng 4.10: Kết khảo sát số độ đục giấy in báo độ trắng 58%ISO 54 Bảng 4.11: Kết khảo sát số độ nhám giấy in báo độ trắng 58%ISO .55 Bảng 4.12: Tổng hợp tiêu chất lượng so sánh thực tế giấy IB58.48 55 Bảng 4.13: Lệnh sản xuất công đoạn điều chế Bột giấy in báo IB58N48 (Công thức 1) 57 Bảng 4.14: Kết khảo sát số độ chống bóc sợi giấy in báo độ trắng 58%ISO tương ứng với bảng 13 57 Bảng 4.15: Lệnh sản xuất công đoạn điều chế Bột giấy in báo IB58N48 (Công thức 2) 58 Bảng 4.16: Kết khảo sát số độ chống bóc sợi giấy in báo độ trắng 58%ISO tương ứng với bảng 4.15 .59 Bảng 2.21: Chỉ tiêu chất lượng dăm trình sản xuất bột CTMP cần đạt .70 Bảng 2.22: Tiêu chuẩn chất lượng bột CTMP cho trình sản xuất giấy máy III70 Bảng 2.23: Tiêu chuẩn chất lượng DIP cho trình sản xuất máy giấy III 70 Bảng 2.24: Tiêu chuẩn chất lượng giấy in báo IB58 nhà máy giấy Tân Mai 71 Bảng 4.2: Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị công đoạn chuẩn bị bột 71 Bảng 4.4: Đặc tính thiết bị công đoạn xeo giấy máy giấy .72 ix Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Dây chuyền sản xuất giấy in báo cơng ty gồm có cơng đoạn chính: cơng đoạn chuẩn bị bột, cơng đoạn làm bột, cơng đoạn xeo giấy Mỗi cơng đoạn có nhiệm vụ ảnh hưởng riêng đến chất lượng ảnh hưởng đến tượng bóc sợi giấy thành phẩm Tuy nhiên công đoạn chuẩn bị bột quan trọng chất lượng tờ giấy Muốn chất lượng giấy tốt giảm bóc sợi phải thực tốt cơng đoạn Qua q trình khảo sát dây chuyền sản xuất giấy in báo chất lượng sản phẩm giấy in báo nhà máy giấy Tân Mai, nhận thấy tất tiêu chất lượng sản phẩm giấy in báo đạt theo yêu cầu mà công ty đưa ra, riêng có độ bền bề mặt giấy chưa đạt số nến tiêu cần đạt Chính trình in offset với tốc độ cao, áp lực lớn làm bong xơ bề mặt dẫn đến tượng bóc sợi q trình in Vấn đề bóc sợi vấn đề nhiều tranh cãi chưa có kết luận cụ thể yếu tố ảnh hưởng biện pháp khắc phục hồn tồn tượng giấy in báo sản phẩm có thành phần đơn giản giá thành thấp nên ln gây ảnh hưởng tiêu cực Một số biện pháp làm hạn chế phầnn tượng bóc sợi:  Cần phải trọng đến việc nhập, bảo quản sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ ban đầu  Kiểm soát tốt nguồn bột CTMP, DIP trình vận hành điều chế bột trước lên máy xeo  Cải tiến máy xeo lai thành máy xeo lưới đơi hồn chỉnh dạng Gap Former để tránh tượng mặt tờ giấy, nước tốt  Kiểm tra dao gạt, vòi rửa chăn, hạn chế tượng dính dộp bề mặt giấy lô ép  Điều chỉnh nhiệt độ lô sấy ổn định tăng từ từ lô sấy đầu 67  Vệ sinh lô cán thường xuyên, tránh bám bụi, xơ sợi vụn  Trang bị thiết bị hút biên máy cắt cuộn, máy cắt tờ hút bụi dao cắt 5.2 Kiến nghị Trong trình thực tập nhà máy giấy Tân Mai nhận thấy môi trường nhà máy thân thiện, đội ngũ cán cơng nhân trẻ, nhanh nhẹn nhiệt tình cơng việc Tận tình giúp đỡ chúng tơi trình thực tập nhà máy Dây chuyền sản xuất giấy in báo nhà máy giấy Tân Mai dây chuyền sản xuất giấy in báo lớn đại Miền Nam, nhiên có số thiết bị máy tương đối cũ khó tránh khỏi tượng bóc sợi giấy q trình in Đối với dây chuyền sản xuất giấy in báo cần phải:  Thường xuyên vệ sinh, kiểm tra thiết bị sản xuất cách chặt chẽ để hạn chế đứt giấy, giảm ảnh hưởng đến trình sản xuất tính chất giấy thành phẩm  Phải bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất thường xun để tránh tình trạng máy móc thiết bị bị hỏng, làm gián đoạn ảnh hưởng đến trình sản xuất, chất lượng giấy thành phẩm  Cần phải cải tiến đổi thường xuyên công nghệ vấn đề kỹ thuật cải tiến nâng cấp máy giấy giấy sản xuất từ máy giấy hạn chế tốt tượng bóc sợi Hiện nay, nhà máy giấy Tân Mai chưa tìm biện pháp khắc phục vấn đề bóc sợi giấy in báo phương pháp hóa học, việc xử lý tượng bóc sợi nhà máy có khiếu nại cơng ty in việc tăng lượng hóa chất chống bóc sợi Antidust-302 Lý khiến nhà máy giấy ngại thay đổi cơng thức phối chế để tìm hóa chất nguồn nguyên liệu bột cho giấy in báo IB58.48 vừa rẻ tiền vừa đạt tiêu cần đạt độ bền bề mặt cao chưa có phát minh để chế tạo máy đo độ bền bề mặt giấy thay cho phương pháp nến vừa khó mua mà vừa tốn nhiều kinh phí Hy vọng tương lai nhà nghiên cứu phát minh loại máy đo độ chống bóc sợi giấy in báo để việc kiểm tra độ bền bề mặt thực thường xuyên, trình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tìm biện pháp khắc phục tượng dễ dàng thuận lợi 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Miroslav Hoc, March 2000, The phenomenon of linting in newsprint printing, Special Report Sonya F.rand, 2004, Linting of filler in the offset printing process, B.E (Chemical), University of Adelaide, Australian Pulp and Paper Institute, Monash University Luciano Beghello, 16-09-2004, Dusting and linting, Pappersteknik Fapet, Finland, 1998 Paper making science and technology- book 5: Mechanical pulping Fapet, Finland, 1998 Paper making science and technology - Book 8: Stock Preparation and Wet End Fapet, Finland, 1998 Paper making science and technology - book 17: Pulp and Paper Testing Fapet, Finland, 1998 Paper making science and technology- book 16: Paper physics G.A Smook, 1992 Handbook for pulp and paper technologists Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003, “Kỹ thuật xenlulơ giấy”, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM 10 Cao Thị Nhung, 2003, Công nghệ sản xuất bột giấy giấy Giáo trình khoa Cơng nghệ Hóa học trường Đại Học Bách Khoa, TP Hồ Chí Minh 11 Cao Thị Nhung, 2005, Các yếu tố cơng nghệ tính chất loại giấy, nhà xuất ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 12 Web tham khảo:  http://www.encyclo.co.uk/define/linting  http://www.google.com.vn/search?sourceid=navclient&hl=vi&ie=UTF8&rlz=1T4GGLJ_viVN299VN373&q=linting  http://www.sca.com/en/publicationpapers/Technical-Service/Paperdefects/Linting-fibreDusting-pigment-/  http://vietpaper.vn/  http://www.kythuatin.com/f/forum/index.php 69 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các tiêu chuẩn chất lượng Bảng 2.21: Chỉ tiêu chất lượng dăm trình sản xuất bột CTMP cần đạt STT Chỉ tiêu Quy định 01 Độ ẩm, min, % 29.02 02 Chiều dài, mm 1230 03 Chiều rộng, mm 1030 04 Chiều dày, mm 28 05 Độ hợp cách dăm, % 75 06 Quá kích cỡ, % 10 07 Dăm mịn (vụn)% 15 (Nguồn: Phòng KTSX nhà máy giấy Tân Mai) Bảng 2.22: Tiêu chuẩn chất lượng bột CTMP cho trình sản xuất giấy máy III STT Chỉ Tiêu Nồng độ (%) CDĐ, m Độ nghiền,oSR CTMP65 4,0-5,0 2800 30-40 Tàn kiềm 3-10 Tàn H2O2 5-15 pH 6,5-7,5 Độ trắng.%ISO 63-67 (Nguồn: TCTM 310 từ công ty giấy Tân Mai) Bảng 2.23: Tiêu chuẩn chất lượng DIP cho trình sản xuất máy giấy III STT Tên tiêu DIP58 Nồng độ bột, % 3,5 – 4,5 Độ nghiền bột, 0SR 40-60 Độ đục, %, 92 Chiều dài đứt, m, 3200 Tàn mực, ppm, max 420 pH 6,5-7,5 Độ bụi, ppm, max 70 Độ trắng, %ISO 56-60 70 Bảng 2.24: Tiêu chuẩn chất lượng giấy in báo IB58 nhà máy giấy Tân Mai Stt Tên tiêu Định lượng (g/m2) Độ bền xé theo chiều ngang, (gf), Độ dày (µm), Độ trắng (%ISO), Độ đục (%ISO),min Độ nhám Bendtsen (mặt nhám hơn), ml/ph, max Độ ẩm ( %) Chiều dài đứt (m), Dọc Ngang Khoảng quy định 46 ÷ 49 25 ÷ 30 ≥ 68 57 ÷ 59 ≥ 93 ≤ 250 ÷10 Độ bền bề mặt, số nến, 9/10 10 b* 4,5 ± 0,5 > 4200 > 2000 Phụ lục 2: Các thông số thiết bị Bảng 4.2: Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị công đoạn chuẩn bị bột STT Mã thiết bị Nhiệm vụ Đặc tính thiết bị 22S090 Lọc kim loại - Công suất: 40 m3/h (7 nam châm) 22G100 Bể chứa bột - Xi măng cốt thép CTMP - Thể tích: 80m3 Bơm bột DIP - Lưu lượng: 1000l/p, N0 : 4%, H: 30m CE đến máy nghiền - Động cơ: 18,5 Kw, 1500v/p, 380v Bể chứa bột - Xi măng cốt thép DIP - Thể tích: 80m3 22S130 Nghiền bột - Loại: DD 900/28 – BALSER 22S140 CTMP - Lưu lượng: 2000l/p, N0 : 4%, 750v/p, 125T/ngày 22S150 Nghiền bột DIP - Động cơ: 450kw, 1500l/p, 380v 22P120 22G170 Dự phòng 22G160 Bể phối trộn - Xi măng cốt thép - Thể tích: 60m3 22P190 22S600 Bơm bột CTMP - Lưu lượng: 2500l/p, N0 : 4%, H:32m CE đến máy nghiền - Động cơ: 37 Kw, 1500v/p, 380v Quậy thủy lực - Loại: 33inc PS - Thể tích: 13m3 (max: 26m3) 71 22G430 Bể lưới - Xi măng cốt thép - Thể tích: 40m3 10 11 12 22P470 22P480 22S500 Bơm hồ - Lưu lượng: 900l/p, N0 : 0,5%, H:19m CE 22G430 - Động cơ: 11 Kw, 1500v/p, 380v Bơm hồ - Lưu lượng: 3333l/p, N0 : 3,5%, H:32m CE 22G430 - Động cơ: 37 Kw, 1500v/p, 380v Sàng nghiêng - I-nox – loại: 554-2-60 - Diện tích: 2m2 13 14 15 22G510 22P530 22S540 Bể chứa giấy - Xi măng cốt thép rách - Thể tích: 250m3 Bơm hồ - Lưu lượng: 3000l/p, N0 : 1-4%, H:17m CE 510 - Động cơ: 18.5 Kw, 1500v/p, 380v Tang cô đặc - Loại: CI- : 1200mm, D:3250, - VT: 15v/p, CS: 6,2 kw - N0 : vào 1,2 – 4% : 4-6% - Đông cơ: 7.5 kw, 1500l/p, 380v 16 22G550 Bể chứa - Xi măng cốt thép - Thể tích: 80m3 17 18 22P560 22S570 Bơm hồ - Lưu lượng: 833l/p, N0 : 4%, H:12m CE 22G550 - Đông cơ: 15kw, 1500v/p, 380v Lọc cát - Loại: HP.GRUSBENS – 100AR - Lưu lượng vào: 600 l/p, ra: 590 l/p - Động cơ: 2,2kw, 1500l/p, 380v Bảng 4.4: Đặc tính thiết bị cơng đoạn xeo giấy máy giấy Mã thiết bị Nhiệm vụ Đặc tính 22.P.300 Bột bơm lên - Lưu lượng: 4833l/p thùng đầu - Nồng độ: 3% - H = 17mCE - Động cơ: 30kw, 1500l/p, 380v 22S010 Thùng đầu - Loại: HYDRAISLIQUE TURBO FLOW NOZZLE 72 - Rộng: 4500 mm - Lưu lượng: max:26.000l/p; min:18.000l/p - Nồng độ: 0.7-1% - Hồi lưu: 10% - Có 29 vis chỉnh định lượng ngang 22S020 Dàn lưới - Lưới dài (dưới): Chiều dài: 25,85m; Chiều rộng: 4,7m; Số mesh: 200; Lực căng: 55-65N/cm - Lưới ngắn (trên): Chiều dài: 17,05m; Chiều rộng: 4,8m; Số mesh lưới: 200; Lực căng: 60-70N/cm - Độ căng max: 8kN/m - Độ dãn cho phép: 2% - Các phận nước: tạo hình sứ foil gạt độn (góc điều chỉnh max 10%) foil gạt kép hộp hút ẩm kép dạng foil nhựa guốc cong dao gạt hộp hút chân không trục chân không - Các lô dẫn + Lưới trên: động truyền động: 120kw – 1800v/p lô  = 730 mm, D = 4950 mm lô  = 430mm dẫn lưới +Lưới dưới: động truyền động 195 kw,1865 v/p 155 kw, 1800v/p 37kw, 1800v/p - Trục bụng:  = 730 mm, D = 4950 mm - Lô truyền động:  = 730 mm, D = 4950 mm 73 - lô chuyển lướng:  = 730 mm, D = 4950 mm 22S030 Dàn ép Loại SYMPRESS II, gồm nip ép - Tuyến ép: Ép 1: Có rãnh hút chân khơng Ép 2: Hút chân khơng Ép 3: Có rãnh - Lực ép: Ép 1: 70kgf/cm Ép 2: 80 kgf/cm Ép 3: 90 kgf/cm - chăn ép: Ép 1: 1050 g/cm Ép 2: 1150 g/cm Ép 3: 1350g/cm - Lực căng mền: 220 + 250 kg/cm - hộp hút giặt (2 cho chăn ép) - Các lơ chính: pick-up:  550 mm, D = 4910 mm lô Vantepnip:  = 815mm, D= 4730mm Aspirante:  = 898mm, D= 4910mm lô đá:  = 1200 mm, D=4760mm - Động cơ: Pick-up: 37kw – 185v/p Ép 1: 155kw – 1850v/p Ép 2: 155kw – 1850v/p Ép 3: 155kw – 1850v/p 23S040 Dàn sấy - Lô sấy: 23 lô  = 1500 mm, D=4670mm - Lô dẫn:  = 350 mm, D=5000mm - Truyền động lô sấy: 74 Dàn 1: lô Dàn : lô Dàn 3: 10 lô - Động Dàn 1: 1800v/p Dàn 2: 1800v/p Dàn 3: 1800v/p - Áp lực hơi: Tầng 1: kg Tầng 2: 2,5kg Tầng 3: 3kg - Cấp khí nén vào hệ thống Căn bố sấy: 3-4bar Lai dẫn lô sấy: 2-3 bar - Lực căng bố sấy: 250 – 300 kg/cm 23S050 Dàn cán - Lô cán: lô: 5nip, áp lực tổng max: 117 kg/cm (23,5 kg/lô) - Điều chỉnh độ trung cao lô cuối thủy lực - lơ có hệ thống dẫn khí nóng - Hệ thống tăng lực ép khí nén 22S060 Cuộn - Lơ cuộn: : 1000mm, D:4670mm - Động cơ: 83 Kw – 1800v/p 75 Phụ lục 3: Các thao tác đo tính chất giấy in báo độ trắng 58%ISO 1/ Quy trình thao tác đo định lượng: a Nguyên tắc: Đo diện tích cân khối lượng mẫu thử, từ tính khối lượng đơn vị diện tích Điều kiện xác định: - Mẫu giấy kiểm tra định lượng phải tiến hành cân sau lấy mẫu xưởng - Mẫu giấy phải phẳng nhẵn b Thiết bị dụng cụ:  Dao cắt mẫu: Dao cắt mẫu phải có độ xác, sai lệch khoảng ±1% diện tích  Khn cắt mẫu: Khn cắt mẫu có dạng hình chữ nhật có chia vạch cách xác tới mm  Cân: Cân điện tử có độ xác khoảng ± 0,5 % độ nhạy ± 0,2 % khối lượng thật vật cần cân c Lấy mẫu: Mẫu lấy vị trí: bên mép băng giấy tờ giấy Bóc lớp cuộn giấy tránh lớp giấy bị biến dạng Kích thước mẫu 20 × 25 cm d Tính toán kết quả: Phân xưởng sử dụng cân chuyên dụng nên định lượng mẫu tính theo cơng thức sau: g A1  g1 A g1: định lượng mẫu thử cân (g/m2) A1: diện tích chuẩn mẫu thử cho loại cân sử dụng 500 (cm2) A: diện tích thực mẫu thử đem cân (cm2) 2/ Quy trình thao tác đo độ dày a Tên thiết bị: Máy đo độ dày Peacock, Nhật 76 b Phạm vi ứng dụng: Qui trình cho phép xác định độ dày giấy c Thiết bị, dụng cụ: Thiết bị: Vòng chỉnh kim Cần tác động Đĩa ép Đĩa ép d Chuẩn bị mẫu: - Đo độ dày xấp mẫu: cắt xấp mẫu gồm 10 tờ có kích thước 150 mm x 150 mm - Đo độ dày tờ mẫu: cắt mẫu co kích thước tối thiểu 60 mm x 60 mm Nếu giấy dày kích thước khơng lớn 100 mm x 100 mm e Cách tiến hành: Kiểm tra máy: - Đặt máy lên bàn phẳng, thăng - Xoay vòng chỉnh kim, chỉnh kim số - Nhấn nhẹ thả từ từ cần tác động ra, thực khoảng lần kim đo quay trở Thao tác đo: - Nhấn nhẹ cần tác động nâng đĩa ép lên, đưa mẫu vào hai đĩa ép - Đặt mẫu lên đĩa ép dưới, thả từ từ cần tác động hạ đĩa ép xuống kẹp mẫu lại - Đọc kết đo độ dày vị trí kim dừng đồng hồ - Chú ý độ nhạy cảm máy cao (0.001 mm) nên thao tác đo mẫu phải thật cẩn thận, nhẹ nhàng tránh chạm mạnh xê dịch cần tác động f Tính tốn kết quả: Độ dày giấy xác định mm (hoặc μm) theo cách đọc sau: Đồng hồ gồm hai thang đo: 77 - Vòng thang đo lớn: gồm hai thang vạch , thang vạch 1/2 vòng đồng hồ chia từ – 100 Giá trị vạch chia 0.001 mm - Vòng thang đo nhỏ: gồm thang vạch, thang vạch 1/2 vòng đồng hồ chia từ 1- 10, thang đo số vòng quay kim thang đo lớn Giá trị vạch chia 0.1 mm 3/ Quy trình thao tác đo độ chịu xé a Tên thiết bị: Máy đo độ chịu xé Gotech, Đài loan Phạm vi ứng dụng: Qui trình qui định phương pháp xác định độ chịu xé (Tearing, Elmendori method) giấy b Thiết bị, dụng cụ: Ngàm kẹp mẫu Dao cắt Thanh chặn thang đo Thanh chỉnh kim Thang đo Kim c Chuẩn bị mẫu: - Cắt 02 xấp mẫu có kích thước 2,5 inches × inches - Đo chiều ( chiều ngang hay chiều dọc) cắt khổ 2,5 inches theo chiều d Cách tiến hành: Kiểm tra máy: - Chỉnh thăng máy cách điều chỉnh giọt nước vào vòng tròn - Nhấn giữ chặn (3) cho thang đo chuyển động, thang đo quay qua phải, bắt giữ thang đo lại, kim phải vạch thang đo Nếu kim không 0, chỉnh chỉnh kim (dịch qua phải trái) đạt Thao tác đo: - Đặt xấp mẫu vào ngàm, vặn khóa kẹp thật chặt mẫu - Đua kim sát chỉnh kim 78 - Nhấn cần dao cắt, cắt xấp mẫu tạo vết cắt ban đầu đoạn cm - Nhấn giữ chặn (3) cho thang đo chuyển động, xấp mẫu bị xé rách hoàn toàn thang đo quay qua hướng ngược lại, bắt giữ thang đo lại  Đọc kết lực xé vị trí kim dừng thang đo e Tính tốn kết quả: Độ chịu xé mẫu giấy theo chiều ngang hay dọc tính đơn vị gf (gam lực) theo cơng thức sau: Độ chịu xé = (a × 16) / b Trong đó: a lực xé b số tờ xấp mẫu 16 giá trị vạch thang đo 4/ Qui trình thao tác đo độ chịu kéo hay chiều dài đứt (TSS) a Tên thiết bị: Máy đo độ chịu kéo TSS – Toyoseiky, Nhật b Phạm vi ứng dụng: Qui trình qui định phương pháp xác định độ chịu kéo (chiều dài đứt), độ dãn giấy Thiết bị, dụng cụ: - Dụng cụ: bàn cắt mẫu - Điều kiện làm việc: 110 V, 50 HZ Chốt giữ ngàm Ngàm Ngàm Cần tác động Con trượt kéo độ dãn Thang đo độ dãn Thang đo độ chịu kéo Khóa cần mang cân Quả cân c Chuẩn bị mẫu: - Cắt 05 mẫu có kích thước 15 mm x 220 mm - Đo chiều (chiều ngang hay chiều dọc) cắt khổ 15 mm theo chiều 79 d Cách tiến hành: Kiểm tra máy: - Chỉnh thăng máy dây dọi vis chân đế Chỉnh kim đối trọng trục tay đòn - Kiểm tra cần tác động phải vị trí - Tháo chốt giữ ngàm dưới, điều chỉnh khoảng cách ngàm vị trí 180 mm, khóa chốt giữ ngàm - Chọn cân, gắn chặt cân vào cần giữ, khóa chốt giữ cân - Bật cơng tắc qua vị trí ON, chọn vận tốc thích hợp ứng với thời gian kéo đứt khoảng 20 ± giây Thao tác đo: - Khóa chốt giữ ngàm trên, đặt xấp giấy mẫu vào ngàm khóa chốt giữ chặt mẫu - Nâng ngàm lên, đặt đầu lại tờ mẫu vào, giữ mẫu thẳng khơng căng mạnh, khóa chốt giữ chặt mẫu Mở chốt giữ ngàm - Mở khóa cần mang cân Gạt cần tác động qua phải chếch xuống, tỳ tay khoảng giây thả cần - Khi mẫu đứt, kim tự dừng Gạt cần tác động giữa, sau gạt qua trái chếch lên, tỳ tay khoảng giây thả để ngàm trở vị trí chuẩn - Đọc kết độ chịu kéo (kgf) vị trí kim dừng thang đo - Khi chấm dứt, khơng đo mẫu, tắt cơng tắc qua vị trí off e Tính tốn kết quả: Chiều dài đứt mẫu giấy theo chiều ngang hay dọc tính đơn vị m (mét) theo công thức sau: CDĐ = 6796 x 9.8 x độ chịu kéo (kgf) / trọng (g/m2) 5/ Quy trình thao tác máy đo độ nhám (Bendtsen): a Tên thiết bị: Máy đo độ nhám Messmer – Buchel, Anh b Phạm vi ứng dụng: 80 Qui trình qui định phương pháp xác định độ nhám, độ thấu khí (Roughness – permeance, bendtsen method) giấy phạm vi từ ÷ 3000 ml/phút c Thiết bị dụng cụ: - Dụng cụ: + 01 đầu đo độ nhám + 01 đầu đo độ thấu khí + 01 cân áp kế 1.47 kPa + Tấm kính chuẩn đặt mẫu đo - Điều kiện làm việc: 220 V, 50 HZ Đầu đo độ thấu khí Đầu đo độ nhám Tấm kính chuẩn đặt mẫu đo Khóa chuyển thang đo Khóa chuyển chế độ đo Bơm khí Thang đo Quả cân áp kế d Chuẩn bị mẫu: Cắt 05 mẫu có kích thước tối thiểu 80 mm x 80 mm e Cách tiến hành: - Vặn khóa chuyển chế độ đo qua vị trí đo độ nhám R (Roughness) - Đặt mẫu lên kính chuẩn - Đặt đầu đo lên mẫu giấy, phao thang đo vị trí cố định, đọc kết điểm dừng phao (theo đầu nhọn thang đo) - Nếu phao thang đo vượt giới hạn, gạt khóa chuyển thang đo vị trí đo thang đo 150 ÷ 3000 ml/phút f Tính tốn kết quả: Độ nhám, độ thấu khí cảu mẫu tính đơn vị ml /phút 81 ... 32 Bảng 4.2: Tiêu chuẩn kỹ thuật thi t bị công đoạn chuẩn bị bột .37 Bảng 4.3: Tiêu chuẩn kỹ thuật thi t bị công đoạn làm bột 44 Bảng 4.4: Đặc tính thi t bị cơng đoạn xeo giấy máy giấy... tượng bóc sợi q trình sản xuất giấy in báo số biện pháp nhằm hạn chế tượng bóc sợi iii MỤC LỤC Trang Trang tựa ii LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC ... kiến thức hạn chế, có nhiều cố gắng khó tránh khỏi thi u xót lúc thực đề tài, tơi mong nhận nhận xét góp ý quý Thầy, quý Cô bạn để đề tài ngày hoàn thi n Xin chúc sức khỏe đến tất người Thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY IN BÁO VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆN TƯỢNG BÓC SỢI TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI , KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY IN BÁO VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆN TƯỢNG BÓC SỢI TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay