KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ BỘT VÀ XEO PHẦN ƯỚT TRONG SẢN XUẤT GIẤY CARTON SÓNG TẠI CÔNG TY GIẤY AN BÌNH

69 2 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ BỘT XEO PHẦN ƯỚT TRONG SẢN XUẤT GIẤY CARTON SĨNG TẠI CƠNG TY GIẤY AN BÌNH Sinh viên thực : TRẦN MINH CƯỜNG Ngành : CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY BỘT GIẤY Niên khóa : 2006 - 2010 Tháng 07/2010 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CƠNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG TỚI Q TRÌNH CHUẨN BỊ BỘT XEO PHẦN ƯỚT TRONG SẢN XUẤT GIẤY CARTON SĨNG TẠI CƠNG TY GIẤY AN BÌNH Tác giả TRẦN MINH CƯỜNG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ sản xuất giấy bột giấy Giáo viên hướng dẫn Thầy HỒNG VĂN HỊA Tháng 07/2010 i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý công ty cổ phần giấy An Bình, tạo cho em có điều kiện học tập, tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất nhà máy, giúp cho em có kiến thức thực tế sản xuất sở lý thuyết học nhà trường, bước đầu làm quen với sản xuất công nghiệp đại Em xin chân thành cảm ơn cơ, chú, anh, chị phòng ban, phân xưởng hết lòng giúp đỡ em suốt thời gian thực tập công ty, đồng thời người giúp em tiếp cận với thực tế Qua báo cáo thực tập này, em xin gửi đến BGH trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp lời cảm ơn sâu sắc lời chúc sức khoẻ dồi Nhà trường tạo điều kiện cho em có hội thâm nhập vào thực tế để so sánh, đối chiếu từ thực tiễn với mà học Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Hồng Văn Hòa truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian làm báo cáo thực tập vừa qua Đó hành trang quý giá giúp em tự tin rời mái trường để bước vào đời Với kiến thức hạn chế việc nghiên cứu làm đề tài, có nhiều cố gắng khó tránh khỏi thiếu xót lúc thực đề tài, em mong nhận góp ý quý báu Thầy, Cô bạn để đề tài ngày hoàn thiện SVTH: Trần Minh Cường ii TĨM TẮT Đề tài “KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CƠNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ BỘT XEO PHẦN ƯỚT TRONG SẢN XUẤT GIẤY CARTON SÓNG TẠI CƠNG TY GIẤY AN BÌNH” thực cơng ty cổ phần giấy An Bình, đường Kha Vạn Cân- Xã An Bình-Huyện Dĩ An- Tỉnh Bình Dương từ tháng 03/2010 đến tháng 06/2010 Đề tài thực nhằm xác định yếu tố cơng nghệảnh hưởng, tác động đến chất lượng sản phẩm từ phân tích để làm sở đề xuất biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm công ty Nội dung thực hiện: - Khảo sát quy trình sản xuất giấy Carton sóng phân xưởng Andritz máy xeo (máy móc thiết bị, quy trình cơng nghệ, quy trình vận hành) cơng ty cổ phần giấy An Bình - Khảo sát dây chuyền chuẩn bị bột - Khảo sát dây chuyền xeo - Khảo sát yếu tố cơng nghệ ảnh hưởng tới q trình chuẩn bị bột xeo phần ướt trình sản xuất giấy carton sóng Tìm ngun nhân làm giảm suất yếu tố làm ảnh hưởng tới tính chất giấy từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quy trình sản xuất chất lượng sản phẩm giấy Kết đạt được: Thời gian lưu bột hồ quậy thích hợp 40 phút, lưu bột thời gian giảm thiểu lượng thất thoát, chất lượng hiệu suất bột nâng cao Độ nghiền bột 40 SR độ nghiền phát huy tốt cho tính chất sơ xợi Nồng độ bột lô lưới là: lô 1,1 %; lô 0,9 %; lơ 0,6 %; thích hợp để trì đồng làm cho dòng bột khơng bị kết bơng, lưới phủ suốt thời gian xeo giấy iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh sách bảng viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành giấy 2.1.1 Lịch sử phát triển công nghệ giấy 2.1.2 Nguyên liệu giấy 2.1.3 Triển vọng ngành giấy Việt Nam 2.2 Tổng quan công ty giấy An Bình .9 2.2.1 Thông tin công ty 2.2.2 Lịch sử hình thành 2.2.3 Công tác tổ chức quản lí cơng ty 10 2.2.4 Tiêu chuẩn giấy thu hồi cơng ty giấy An Bình .12 2.2.5 Sản phẩm công ty giấy An Bình 13 2.2.6 Giới thiệu khái quát loại giấy thu hồi .15 2.2.7 Phân loại loại giấy carton 16 2.2.8 Khái qt quy trình cơng nghệ xử lý giấy bao cartongiấy thu hồi hỗn hợp dùng để sản xuất giấy carton lớp sóng 18 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 iv 3.1 Nội dung 23 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Dây chuyển sản xuất bột Andritz 27 4.1.1 Sơ đồ dây chuyền chuẩn bị bột 27 4.1.2 Thông số công nghệ thiết bị 28 4.1.3 Thuyết minh sơ đồ công nghệ .28 4.2 Công đoạn xeo 29 4.2.1 Sơ đồ khái quát công đoạn xeo 30 4.2.2 Thuyết minh công đoạn xeo 30 4.3 Các yếu tố công nghệ ảnh hưởng tới trình chuẩn bị bột xeo phần ướt trình sản xuất giấy carton 31 4.3.1 Nguyên liệu 31 4.3.2 Thời gian lưu bột hồ quậy 37 4.3.3 Khâu nghiền 39 4.3.4 Nồng độ bột phun lên lô lưới .40 4.3.5 Một số cố kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm giấy biện pháp khắc phục 41 Chương KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 50 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT OCC: Old Corrugated Container DLK: Double liner kraft LOCC: Local Old Corrugated Container DCS: Distributed Control Systems ONP: Old News Paper OMG: Old Magazine DIP: Deinked Pulp Container SR: Schopper Reigler vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Đóng góp giá trị sản xuất ngành giấy GDP Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức công ty 11 Hình 2.3 Sơ đồ quy trình khơng có thiết bị tách riêng sợi thớ ngắn thớ dài 20 Hình 2.4 Sơ đồ quy trình có thiết bị tách riêng bột thớ dài thớ ngắn 21 Hình 3.1 Sơ đồ khối tiến hành thí nghiệm 24 Hình 4.1 Sơ đồ công nghệ dây chuyền chuẩn bị bột Andritz 27 Hình 4.2 Sơ đồ cơng nghệ công đoạn xeo .30 Hình 4.3 So sánh phần trăm xơ sợi ngắn loại nguyên liệu OCC, DLKC, Mixed Paper 34 Hình 4.4 So sánh phần trăm xơ sợi dài loại nguyên liệu OCC, DLKC, Mixed Paper 34 Hình 4.5 Biểu đồ thể tỷ lệ phối trộn bột .36 Hình 4.6 Biểu đồ thể thời gian lưu bột qua mẻ 38 Hình 4.7 Biểu đồ thể ảnh hưởng độ nghiền đến độ bảo lưu bột lưới 39 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất nhập bột giấy qua năm (2000-2008) Bảng 2.2 Tình hình sử dụng giấy tái chế để sản xuất giấy số nước năm 2007 .7 Bảng 2.3 Dự báo công nghiệp giấy Việt Nam 2010-2015 Bảng 2.4 Bảng bố trí nhân .10 Bảng 2.5 Chỉ tiêu chất lượng công ty giấy An Bình .13 Bảng 2.6 Bảng tiêu chuẩn chất lượng carton lớp sóng cơng ty giấy An Bình .14 Bảng 2.7 Bảng chi tiêu ngành carton lớp sóng 14 Bảng 2.8 Bảng hiệu suất bột giấy thu hồi đạt với loại sản phẩm 16 Bảng 2.9 Tỉ khối cỡ hạt số tạp chất bột giấy thu hồi 18 Bảng 2.10 Tiêu tốn lượng nồng độ bột số sử lý 19 Bảng 4.1 Thành phần xơ sợi nguyên liệu Mixed Paper .32 Bảng 4.2 Thành phần xơ sợi nguyên liệu DLKC 32 Bảng 4.3 Thành phần xơ sợi nguyên liệu OCC .33 Bảng 4.4 Thành phần xơ sợi nguyên liệu Local OCC 33 Bảng 4.5 Bảng tỷ lệ phối trộn bột 36 Bảng 4.6 Bảng số liệu khảo sát thời gian lưu bột hồ quậy qua mẻ .38 Bảng 4.7 Bảng số liệu ảnh hưởng độ nghiền đến độ bảo lưu bột lưới 39 Bảng 4.8 Bảng nồng độ lô lưới qua mẻ 41 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong sống nay, sản phẩm giấy đóng vai trò đặc biệt quan trọng khơng thể thiếu hoạt động xã hội quốc gia Nó có mặt tất lĩnh vực hoạt động người như: văn hóa, giáo dục, y tế, truyền thơng… Bên cạnh chức ghi chép, in ấn, lưu trữ ngày sản phẩm giấy sử dụng rộng rãi việc bao gói, làm vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện… kinh tế quốc gia phát triển, nhu cầu xã hội gia tăng nhu cầu bao từ giấy loại giấy gia dụng gia tăng Đất nước ta thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa nhu cầu tiêu thụ giấy công nghiệp lớn Đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới tạo hội cho doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam thâm nhập vào thị trường Lào, Trung Quốc, Campuchia nước khu vực Tuy nhiên, sản phẩm giấy công nghiệp nước nói chung carton sóng nói riêng chưa đáp ứng nhu cầu nước Trong năm 2006, Việt Nam sản xuất 958.000 giấy giấy carton sóng chiếm 19 % đáp ứng 50,38 % nhu cầu tiêu dùng nước, lại phải nhập từ nước ngồi chiếm 39 % tổng sản lượng giấy nhập (Nguồn: Hiệp hội giấy bột giấy Việt Nam) Đứng trước tình hình trên, ngành giấy Việt Nam cần phải trọng đầu tư, nâng cao hiệu sản xuất q trình sản xuất giấy nói chung giấy làm lớp carton sóng nói riêng để đáp ứng nhu cầu ngày lớn xã hội Công ty Cổ Phần giấy An Bình cơng ty sản xuất giấy bao hàng đầu Việt Nam (Theo trang web hiệp hội giấy bột giấy Việt Nam) Trong năm 2009 sản lượng nhà máy đạt 75.000 tấn/năm An Bình đầu tư lệch, cong khúc, làm cho mắt mền rút nhỏ, ảnh hưởng đến lọc nước Băng giấy ướt có độ dày mỏng không theo chiều rộng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục - Lắp đặt không chắn điều chỉnh - Điều chỉnh lại chiều cao hút nước việc hút nước trắng từ lô lưới - Bột giấy vào lơ lưới khơng pha lỗng đầy đủ - Tăng cường pha loãng bột - Cấu trúc phận bột khơng chuẩn, phân bổ dòng bột không đồng theo chiều rộng máy xeo - Điều chỉnh phân bổ đồng bột 46 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian thực đề tài công ty, sát vào ca làm việc thu thập số liệu q trình sản xuất Tơi rút kết luận sau: Dây chuyền sản xuất giấy carton An Bình dây chuyền hoạt động liên tục, kiểm soát tự động hệ thống DCS từ khâu chuẩn bị bột đến khâu xeo, hoạt động tương đối ổn định Trong thơng số kỹ thuật thiết bị thông số công nghệ công đoạn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối Ngồi ra, chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào yếu tố công nghệ - Nguyên liệu: + Theo thời gian làm thí nghiệm từ 1- phút, nguyên liệu OCC loại nguyên liệu có tỷ lệ phần trăm xơ sợi ngắn thấp so với DLKC, Mixed paper loại ngun liệu có tỷ lệ xơ sợi ngắn cao Nguyên liệu OCC loại nguyên liệu có tỷ lệ phần trăm xơ sợi dài cao so với DLKC, Mixed paper loại nguyên liệu có tỷ lệ xơ sợi dài thấp Căn vào điều chung ta lựa chọn loại nguyên liệu hợp lý cho loại sản phẩm mà mang lại lợi ích kinh tế cao - Thời gian lưu bột hồ quậy: thời gian lưu hợp lý 40 phút thời gian tối ưu để hồ quậy làm việc tốt, an toàn cho thiết bị hoạt động, giảm thiểu lượng bột thất thoát nâng cao hiệu suất, chất lượng bột - Độ nghiền bột yếu tố quan trọng bảo lưu chất độn thành phần mịn khác, xơ sợi chổi hóa tốt khả bảo lưu chất độn giấy tốt Độ nghiền thích hợp 40 SR độ nghiền tối ưu phát huy tốt cho tính chất sơ xợi 47 - Nồng độ bột lô lưới 1,1 %; lô lưới 0,9 %; lô lưới 0,6 % thích hợp để trì đồng làm cho dòng bột khơng bị kết bông, lưới phủ suốt thời gian xeo giấy Việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị chưa thật hợp lý nên sản xuất thường bị gián đoạn máy bị hư hỏng Sự cố thường xảy làm ảnh hưởng đến trình sản xuất như: đứt giấy nhiều nguyên nhân chủ yếu người vận hành không thường xuyên vệ sinh chăn, lưới, mềm, lô giấy bị lủng lỗ nhiều nguyên nhân chủ yếu khâu vệ sinh thiết bị máy xeo hạn chế 5.2 Kiến nghị - Điều chỉnh lại thời gian bão dưỡng định kỳ máy cho hợp lý tránh mức thấp máy móc hư hỏng làm gián đoạn sản xuất - Hiện kho bãi nguyên liệu công ty nhỏ nên để lộn xộn làm tính mỹ quan công ty cần mở rộng thêm kho bãi để ổn định sản xuất bãi chứa nhỏ nên ngun liệu nhập vào khơng có chỗ cất trữ hết nên tỷ lệ phối trộn sản xuất không ổn định thiếu nguyên liệu - Trong khâu thu mua nguyên liệu cần kiểm tra kỹ trước đưa vào bãi chứa để chuẩn bị cho việc sản xuất 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003, Kỹ thuật Xenlulo giấy, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 584 trang Cao Thị Nhung, 2005, Các Yếu Tố Cơng Nghệ Tính chất loại giấy, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 338 trang Cao Thị Nhung, 2003, Công Nghê sản xuất Bột Giấy Giấy, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 217 trang Paper Making Science and Tecnology, Đĩa CD gồm 19 tập, FAPET, Finland, 1998, Book 5 http://www.anbinhpaper.com.vn http://www.vietpaper.com.vn 49 PHỤ LỤC Phụ lục Thông số công nghệ thiết bị Tên thiết bị Thông số Thể tích pulper 20 Đơn vị m3 6.717,6 Kg/giờ 15 % Nồng độ bột 4,50 % Công suất động 250 Kw Đường kính lổ sàng 12 mm Nồng độ bột vào % Tốc độ quay cánh 736 V/phút Lỗ sàng 12 mm Áp lực làm việc lớn 2,5 bar Công suất động 55 Kw 1.500 v/phút Đường kính puly lớn 450 f Đường kính puly motơ 224 f Sợi Đường kính trống sàng 1.250 mm Chiều dài sàng 2.710 mm Đường kình lỗ sàng 16 mm Công suất động 5,5 Kw Tốc độ motor 1.000 v/phút Chiều dài trống quay 2.050 mm Tốc độ trống quay 13,3 v/phút Áp lực nước rửa >=5 bar Số đầu béc phun 16 25,8 m3/h 4,5 - % Lưu lượng 50 lit/ giây Chiều cao đẩy 35 m Công suất động 45 kw Đường kính bánh guồng 330 mm 1.500 V/phút Lượng giấy cho vào Hồ quậy bột Xử lý sơ sợi Đơ ẩm giấy vụn Tốc vòng quay motơ Số dây đai Trống tách rác Lượng nước rửa sàng Nồng độ lớn vào bơm Bơm cấp bể chứa (Pump P-105) Tốc độ vòng quay 50 157,32 m3/h 4,5 4.47 Áp lực cấp lớn Bar Áp lực nước pha loãng Bar Chênh lệch áp 1,5 Bar Thể tích bể 250 m3 Đường kính bể 7.400 mm Chiều cao bể 6.550 mm Đường kính cánh khuấy 1.300 mm Tốc độ cánh khuấy 175 v/phút Công suất trục 28,4 Kw 37 Kw 1.000 v/phút Nồng độ bột làm việc % Áp lực nước làm mát Bar 0,5 - l/phút Nồng độ lớn vào bơm 3,5 % Lưu lượng 287 m3/h 30 m 45 kw 380 mm Tốc độ vòng quay 1,500 V/phút Lưu lượng cấp 206,8 t/ngày % Diện tích sàng 1,26 m2 Đường kính lổ sàng 2,4 mm Lượng thải 18 % Áp lực làm việc bình thường Bar Áp lực làm việc lớn bar 0,5 bar 2-4 l/phút 75 Kw 1500 v/phút 3,0 – 3,5 3,5 % bar 2,5 bar 0,1 – 0,6 bar Lưu lượng cấp Nồng độ bột Lọc nồng độ cao Bể chứa số Công suất động Tốc độ động Nước làm mát Bơm cấp sàng thô (Pump Chiều cao đẩy P-201) Công suất motơ Đường kính bánh guồng Nồng độ cấp Sàng thơ sơ cấp Chênh lệch áp Lượng nước làm kín Động Tốc độ động Xử lý giấy dai Nồng độ bột vào Áp lực làm việc lớn Áp lực làm việc Chênh lệch áp 51 Bơm cấp sng FS1B Áp lực nước lm mt lớn bar Áp lực nước lm mt nhỏ 0,5 bar Lưu lượng nước lm mt l/min Công suất động 75 Kw Tốc vòng quay motơ 1.500 v/phút Tốc vòng quay roto 503 v/phút Số dây đai Sợi Lưu lượng bơm 90 m3/h Cao áp 28 m Nồng độ % 1.500 v/phút Nồng độ lớn vào bơm % Lưu lượng 90 m3/h 30 m 15 kw 320 mm 1.500 V/phút Đường kính lổ sàng 2,4 mm Đường kính lổ sàng 2,6 mm Diện tích sàng tổng cộng 1,2 m2 Cơng suất motơ 55 Kw Áp lực làm việc lớn bar Áp lực nước pha loãng bar 1,4 bar Nồng độ lớn vào bơm 1,9 % Lưu lượng 480 m3/h 35 m 75 kw 375 mm Tốc độ vòng quay 1.500 V/phút Lưu lượng cấp 218,8 t/ngày Nồng độ cấp 1,9 % Lượng bột hợp cách 186 t/ngày Nồng độ bột hợp cách 1,7 % Tốc độ Moto Bơm cấp sàng thô thứ cấp Chiều cao đẩy (Pump P- 203) Cơng suất motơ Đường kính bánh guồng Tốc độ vòng quay Sàng thơ thứ cấp Áp lực làm việc bình thường Chest ( bể chứa số 2) Như thông số chest Bơm cấp lọc cát cấp (P- Chiều cao đẩy 301) Công suất motơ Đường kính bánh guồng Lọc cát cấp 52 Bơm cấp lọc cát cấp (Pump P-302) Áp lực cấp lớn bar Chênh lệch áp suất 1,3 bar Lượng nước pha loãng cho lọc đơn Áp lực nước pha loãng 2,412 m3/h bar Lượng chất rắn lơ lửng lớn có nước cấp Số lọc giai đoạn 100 ppm 22 Nồng độ lớn vào bơm 0,95 % Lưu lượng 225 m3/h Chiều cao đẩy 35 m Cơng suất motơ 37 kw Đường kính bánh guồng 380 mm 1.500 V/phút Lưu lượng cấp 200 t/ngày Nồng độ cấp 0,95 % Lượng bột hợp cách 100 t/ngày Nồng độ bột hợp cách 0,7 % Áp lực cấp lớn bar Chênh lệch áp suất 1,3 bar Lượng nước pha loãng cho lọc đơn Áp lực nước pha loãng 2,412 m3/h bar Lượng chất rắn lơ lửng lớn có nước cấp Số lọc giai đoạn 100 ppm 10 Khối lượng cấp 11,8 t/ngày Nồng độ cấp 0,68 % Lưu lượng thông qua 79,2 m3/h Áp lực cấp lớn bar Chênh lệch áp suất bar 0,68 % Lưu lượng 72 m3/h Chiều cao đẩy 30 m Công suất motơ 15 kw Đường kính bánh guồng 340 mm 1.500 V/phút Tốc độ vòng quay Lọc cát giai đoạn Lọc cát cấp Nồng độ lớn vào bơm Bơm cấp lọc cấp (P- 303) Tốc độ vòng quay 53 Nồng độ lớn vào bơm 1,718 % 451 m3/h 40 m 75 kw 420 mm 1.500 V/phút Lưu lượng cấp vào sàng 186 t/ngày Nồng độ cấp vàp sàng 1,72 % Diện tích sàng làm việc 1,26 m2 Khoảng cách khe sàng 0,25 mm bar Chênh lệch áp suất 0,5 bar Lượng nước làm kín 2-4 l/phút Động 55 Kw Áp lực nước làm kín Bar 1.500 v/phút Nồng độ lớn vào bơm 1,6 % Lưu lượng 172 m3/h 37 m 37 kw 380 mm Tốc độ vòng quay 1.500 V/phút Lưu lượng cấp 68,8 t/ngày Nồng độ bột cấp 1,6 % Diện tích làm việc sàng 0,64 m2 Khoang cách khe sàng 0,25 mm Áp lực sàng thiết kế bar Ap lực sàng lớn làm việc bar 2,5 – 3,0 bar 0,5 bar Lượng nước làm mát 2-4 l/phút Áp lực nước làm mát Bar Công suất động 45 Kw 1.500 v/phút Lưu lượng Bơm cấp máy tách sớ sợi Chiều cao đẩy ( P-311) Cơng suất motơ Đường kính bánh guồng Tốc độ vòng quay Máy tách sớ Ap suất làm việc lớn Tốc độ động Bơm cấp sàng khe sơ cấp Chiều cao đẩy (P-305) Cơng suất motơ Đường kính bánh guồng Sàng khe sơ cấp Áp lực sàng làm việc đề nghị Chênh lệch áp lực Tốc vòng quay động 54 Công suất động 22 kw Tốc độ vòng quay roto 530 v/phút 1,5 - % Áp lực cao Bar Áp lực nước lam mat cao nhat bar Áp lực nước lam mat thap nhat 0,5 bar 0,8 - % Chênh lệch áp suất 0,1 – 0,4 Bar Dây curoa SPA 2800 Sợi l/phút Khe sang 0,25 mm Lưu lượng bột tốt 3.300 l/phút Lưu lượng 2,5 m3/min Cao ap 23 m Nồng độ bột % Cong suất 18,5 kw Tốc độ vòng quay 1.500 V/phút Nồng độ lớn vào bơm 1,5 % Lưu lượng 37 m3/h 22 m 11 kw 290 mm Tốc độ vòng quay 1.500 V/phút Lưu lượng cấp vào sàng 13,5 t/ngày Nồng độ cấp vàp sàng 1,5 % Lượng bột hợp cách 10,8 t/ngày Nồng độ bột hợp cách 1,39 % Diện tích sàng 0,2 m2 Khoảng cách khe sàng 0,25 mm Áp lực làm việc lớn 1,7 bar Áp lực làm việc đề nghị 1,4 bar Chênh lệch áp suất Công suất động 0,5 18,5 bar Kw Tốc độ vòng quay motơ 1.500 V/phút Áp lực sàng làm việc đề nghị Sàng khe thứ cấp Nồng độ bột cấp Lưu lượng nước lam mat Bơm bột cấp sang F10 Bơm cấp sàng khe thứ cấp Chiều cao đẩy ( P-307) Cơng suất motơ Đường kính bánh guồng Sàng khe thứ cấp 55 300 m3 7.400 mm 6.550 mm Nồng độ lớn vào bơm 0,5 % Lưu lượng 162 m3/h 20 m 15 kw 290 mm 1.500 V/phút Nồng độ lớn vào bơm 0,5 % Lưu lượng 127 m3/h 50 m 37 kw 290 mm 3.000 V/phút Nồng độ lớn vào bơm 0,5 % Lưu lượng 37 m3/h 22 m 11 kw 290 mm Tốc độ vòng quay 1.500 V/phút Lượng bột cấp 56,4 t/ngày Nồng độ bột cấp 1,52 % % Áp lực cấp nhỏ 1,5 bar Áp lực cấp lớn bar Lựơng nước rửa sàng m3/h Áp lực nước rửa bar Thể tích bể 50 m3 Đường kính bể 4.700 mm Chiều cao bể 4.450 mm Đường kính cánh khuấy 800 mm Tốc độ cánh khuấy 277 v/phút Công suất trục 8,8 Kw Cơng suất motơ 11 Kw Thể tích bể Bể chứa nước trắng số Đường kính bể Chiều cao bể Bơm nước trắng cho quậy Chiều cao đẩy bột (P- 503) Cơng suất motơ Đường kính bánh guồng Tốc độ vòng quay Bơm nước trắng cho pha Chiều cao đẩy lỗng (P-501) Cơng suất motơ Đường kính bánh guồng Tốc độ vòng quay Bơm nước trắng điều chỉnh Chiều cao đẩy nồng độ ( P-502) Công suất motơ Đường kính bánh guồng Nồng độ bột Cơ đặc sớ dài Bể chứa số 56 Tốc độ động 1.000 v/phút Nồng độ bột làm việc 4,5 % Lượng bột cấp 130 t/ngày Nồng độ bột cấp 1,65 % % Ap lực cấp nhỏ 1,5 bar Ap lực cấp lớn bar Lựơng nước rửa sàng m3/h Ap lực nước rửa bar % 160 - 220 m3/h 20 m Công suất motơ 15 kw Nồng độ lớn vào bơm % Lưu lượng 48 m3/h 35 m 15 kw 350 mm Tốc độ vòng quay 1.500 V/phút Cơng suất 46,2 t/ngày Nồng độ bột cấp % Đường kính đĩa 500 mm 1.000 v/phút 57 kw Công suất động 250 kw Động ép đĩa nghiền 0,18 kw Ap lực bột cấp nhỏ bar Ap lực bột cấp lớn bar Ap lực bột đầu lớn bar % 160 - 220 m3/h Chiều cao đẩy 20 m Công suất motor 15 kw Nồng độ bột Cô đặc sớ ngắn Bể chứa 4, Thông số chest Nồng độ lớn vào bơm Bơm bột cấp tuyến sớ ngắn Lưu lượng ( bơm) Chiều cao đẩy Bơm cấp nghiền đĩa (P- Chiều cao đẩy 401) Công suất motơ Đường kính bánh guồng Máy nghiền đĩa đơi Bể chứa số Tốc độ quay máy nghiền (động cơ) Động chạy không tải Thông số chest Nồng độ lớn vào bơm Bơm cấp bột sớ dài Lưu lượng 57 Nồng độ lớn vào bơm Bơm cấp bột cho xeo 10 3,5 % 160 - 220 m3/h Chiều cao đẩy 20 m Công suất motor 15 kw Nồng độ lớn vào bơm 3,5 % 160 - 220 m3/h Chiều cao đẩy 20 m Công suất motor 15 kw Nồng độ lớn vào bơm 3,5 % 160 - 220 m3/h Chiều cao đẩy 20 m Công suất motor 15 kw Nồng độ lớn vào bơm 3,5 % 160 - 220 m3/h Chiều cao đẩy 20 m Cơng suất motor 15 kw Thể tích bể 100 m3 1.300 mm Tốc độ cánh khuấy 175 v/phút Công suất trục 28,4 Kw 37 Kw 1.000 v/phút Nồng độ bột làm việc 3,5 % Ap lực nước làm mát Bar 2-4 l/phút 20 - 40 m3/h Chiều cao đẩy 70 m Công suất motor 11 kw 180 m3/h 45 m 15 kw – 1,5 % 0,2 mm Lưu lượng Lưu lượng Bơm cấp bột xeo 1,2 Lưu lượng Bơm cấp bột 3,4 Lưu lượng Bơm cấp bột sản xuất da Đường kính cánh khuấy Bể chứa số 9, 10 Công suất động Tốc độ động Nước làm mát Lưu lượng Bơm nước làm mát Bơm nước trắng pha loãng Lưu lượng Chiều cao đẩy Công suất motor Sàng khe MSS 08/08 - Nồng độ lm việc Kích thước khe sng 58 Tốc độ quay Roto 310 v/phút Cơng suất 60 T/D Cơng suất động 37 kw 1.000 v/phút Áp lực lm việc cao Bar Áp lực làm việc thất 1,2 Bar 0,2 – 0,4 Bar Tốc độ quay động Chênh áp Phụ lục 2: Tiêu chuẩn chất lượng bột cơng ty Tiêu chuẩn Vị trí Nồng độ (%) Độ nghiền (0SR) HỆ THỐNG XỬ LÝ BỘT ANDRITZ Thủy lực – 4,5 Sàng lổ sơ cấp F - 30 2,8 ± 0,2 Lọc cát cấp 1,8 ± 0,2 Máy tách sớ 1,5 – 1,8 Sàng khe F -20 1,5 – 1,8 Bột sớ ngắn 3,2 ± 0,2 27 ± Bột sớ dài trước nghiền 3,7 ± 0,2 23 ± Bôt sớ dài sau nghiền 3,7 ± 0,2 40 ± Bể phối trộn số 3,0 ± 0,2 32 ± 59 Phụ lục 3: Các thiết bị dùng thí nghiệm Máy đánh tơi bột Ghi chú: 1: nút khởi động 2: tay cầm để mở đóng nắp 3: nắp bồn chứa bột 4: bồn chứa bột Máy đo độ nghiền Ghi chú: 1: nắp phân phối bột 2: bồn chứa bột 3: phểu tập trung phân phối nước 4: ống cong 5: ống đong có chia vạch đo độ SR 60 ... để trì đồng làm cho dòng bột khơng bị kết bơng, lưới phủ suốt thời gian xeo giấy iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục ... thiết bị 28 4.1.3 Thuyết minh sơ đồ công nghệ .28 4.2 Công đoạn xeo 29 4.2.1 Sơ đồ khái quát công đoạn xeo 30 4.2.2 Thuyết minh công đoạn xeo 30... thức bổ ích tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian làm báo cáo thực tập vừa qua Đó hành trang q giá giúp em tự tin rời mái trường để bước vào đời Với kiến thức hạn chế việc nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ BỘT VÀ XEO PHẦN ƯỚT TRONG SẢN XUẤT GIẤY CARTON SÓNG TẠI CÔNG TY GIẤY AN BÌNH , KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ BỘT VÀ XEO PHẦN ƯỚT TRONG SẢN XUẤT GIẤY CARTON SÓNG TẠI CÔNG TY GIẤY AN BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay