KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ XOAN ĐÀO TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY VÀ BỘT GIẤY

99 4 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ XOAN ĐÀO TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY BỘT GIẤY Họ tên sinh viên: TRẦN LONG PHI Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khoá: 2006-2010 Tháng 07/ 2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ XOAN ĐÀO TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY BỘT GIẤY TRẦN LONG PHI Khố luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế biến lâm sản Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Văn Hồ Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM TẠ Tơi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến: Ba mẹ, người sinh tôi, nuôi dưỡng dạy bảo nên người Tất quý thầy cô trường đại học Nông Lâm, thầy cô khoa Lâm Nghiệp thầy cô môn Chế Biến Lâm Sản giảng dạy tơi suốt q trình học tập trường Kỹ sư Hoàng Văn Hoà, giảng viên mơn Chế Biến Lâm Sản hướng dẫn tơi hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Các anh chị bên trung tâm nghiên cứu công nghệ Chế Biến Lâm Sản, Giấy Bột Giấy - Trường Đại học Nông Lâm giúp tơi q trình thực đề tài Tồn thể cán nhân viên anh em cơng nhân xưởng Trung tâm tạo điều kiện giúp tơi gia cơng mẫu q trình thực đề tài Các bạn lớp giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Sinh viên thực Trần Long Phi ii TÓM TẮT Đề tài“Khảo sát quy trình sấy gỗ Xoan Đào” Trung tâm nghiên cưu Chế Biên Lâm Sản Giấy Bột Giấy Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh thời gian từ 22-02 đến 226 Nội dung khảo sát:  Khảo sát quy trình sấy trung tâm nghiên cứu Chế Biến Lâm Sản, Giấy Bột Giấy Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh  Xác định tỷ lệ khuyết tật  Xây dựng quy trình sấy thực nghiệm Kết đạt được:  Thời gian sấy gỗ xoan đào có chiều dày 40-55 mm độ ẩm ban đầu 60% 626 giờ, gỗ có chiều dày 20-30mm độ ẩm ban đầu 60% thời gian sấy 419 giờ, với gỗ có chiều dày 40-55mm có độ ẩm ban đầu 40% thời gian sấy 482 gỗ có chiều dày 20-30mm có độ ẩm ban đầu 40% sấy 323  Tỷ lệ khuyết tật thấp 3%  Xây dựng quy trình sấy thực nghiệm với thời gian sấy 356 gỗ có chiều dày 20 - 30 mm độ ẩm 60 %, 604 gỗ có độ ẩm 60% chiều dày 40 - 55 mm iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách hình x Danh sách bảng xi Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3 Mục tiêu mục đích đề tài .2 1.3.1 Mục đích đề tài 1.3.2 Mục tiêu đề tài .2 1.3.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN .3 2.1 Giới thiệu trung tâm nghiên cứu Chế biến lâm sản Giấy bột giấy 2.1.1 Hoạt động trung tâm .3 2.1.2 Máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu trung tâm .4 2.1.3 Xưởng nghiên cứu thực hành sấy .4 2.2 Tổng quan nghiên cứu 2.2.1 Tình hình nghiên cứu sấy gỗ giới .5 2.2.2 Tình hình nghiên cứu sấy gỗ nước .6 2.3 Một số phương pháp sấy gỗ .7 2.3.1 Hong phơi 2.3.2 Sấy chân không 2.3.3 Sấy ngưng tụ ẩm 10 iv 2.3.4 Sấy cao tần 11 2.3.5 Sấy nước nhiệt 13 2.3.6 Sấy quy chuẩn (sấy gián tiếp mơi trường khơng khí) 16 2.3.7 Nhận xét .17 2.4 Cơ sở lý thuyết công nghệ sấy gỗ phương pháp sấy quy chuẩn .17 2.4.1 Các khái niệm 17 2.4.1.1 Độ ẩm tương đối gỗ 18 2.4.1.2 Độ ẩm tuyệt đối gỗ .18 2.4.1.3 Độ ẩm thăng .19 2.4.2 Bản chất trình sấy gỗ 19 2.4.2.1 Khái niệm sấy gỗ 19 2.4.2.2 Q trình khơ gỗ 20 2.4.2.3 Cơ chế sấy gỗ 20 2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất thời gian sấy 23 2.4.3.1 Chủng loại khối lượng riêng gỗ 23 2.4.3.2 Ảnh hưởng kích thước gỗ 24 2.4.3.3 Ảnh hưởng độ ẩm ban đầu 24 2.4.3.4 Ảnh hưởng tốc độ môi trường sấy .24 2.4.4 Ứng suất, nguyên nhân sản sinh ứng suất dạng khuyết tật sấy 25 2.4.4.1 Ứng suất, nguyên nhân sản sinh ứng suất 25 2.4.4.2 Các dạng khuyết tật sấy 26 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Nội dung khảo sát 30 3.1.1 Khảo sát sơ nguyên liệu sấy gỗ Xoan Đào .30 3.1.2 Khảo sát sơ thiết bị sấy 30 3.1.3 Khảo sát chất lượng ban đầu nguyên liệu gỗ Xoan Đào .30 3.1.4 Khảo sát trình tự bước thực trình sấy gỗ Xoan Đào .30 3.1.5 Khảo sát trình sấy tính tốn tỷ lệ khuyết tật gỗ sấy 31 3.1.6 Phân tích đề xuất giải pháp hồn thiện quy trình sấy gỗ Xoan Đào 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 3.2.1 Phương pháp xác định độ ẩm ban đầu gỗ .31 v 3.2.2 Phương pháp theo dõi trình giảm ẩm gỗ sấy 31 3.2.3 Phương pháp theo dõi đánh giá chất lượng gỗ sấy 32 3.2.4 Phương pháp điều tiết trạng thái môi trường .33 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 34 4.1 Sơ lược nguyên liệu gỗ Xoan Đào .34 4.1.1 Đặc điểm cấu tạo gỗ 34 4.1.2 Tính chất vật lý học gỗ 35 4.1.2.1 Tính chất vật lý 35 4.1.2.2 Tính chất học .35 4.1.3 Đặc điểm hình thái sinh học 36 4.1.3.1 Đặc điểm hình thái 36 4.1.3.2 Đặc điểm sinh học 36 4.1.4 Hướng sử dụng gỗ .36 4.2 Khảo sát sơ thiết bị sấy 36 4.2.1 Xác định trang thiết bị phục vụ trình sấy trung tâm 36 4.2.2 Khảo sát trang thiết bị phục vụ trình sấy trung tâm 38 4.3 Khảo sát chất lượng ban đầu nguyên liệu gỗ Xoan Đào 38 4.3.1 Đánh giá tình trạng ban đầu gỗ nhập 38 4.3.2 Kiểm tra độ ẩm ban đầu nguyên liệu gỗ trước đưa vào sấy 39 4.3.3 Xác định khuyết tật gỗ trước đưa vào sấy 40 4.3.3.1 Khuyết tật tự nhiên 40 4.3.3.2 Khuyết tật trình gia cơng 41 4.4 Kết khảo sát trình tự bước thực trình sấy gỗ Xoan Đào Trung tâm 41 4.4.1 Tổ chức hong phơi gỗ chưa đưa vào sấy nhằm giảm độ ẩm gỗ .41 4.4.2 Kiểm tra lò sấy, bố trí xếp gỗ vào lò .42 4.4.3 Theo dõi trình sấy 43 4.4.3.1 Theo dõi nhiệt độ sấy .43 4.4.3.2 Theo dõi chênh lệch nhiệt độ nhiệt kế khô nhiệt kế ướt 43 4.4.3.3 Theo dõi độ ẩm gỗ sấy .43 vi 4.4.3.4 Theo dõi thời gian sấy 44 4.4.3.5 Theo dõi chất lượng sấy 44 4.4.4 Điều tiết trình sấy 44 4.4.4.1 khởi động lò sấy .44 4.4.4.2 Giai đoạn làm nóng 44 4.4.4.3 Giai đoạn sấy 45 4.4.4.4 Giai đoạn xử lý chừng xử lý cuối 45 4.4.4.5 Làm nguội 45 4.4.5 Tổ chức lò sau kết thúc q trình sấy 46 4.5 Kết q trình sấy tính tốn tỷ lệ khuyết tật gỗ sấy 46 4.5.1 Kết mẻ sấy thực tế trung tâm 46 4.5.1.1 Mẻ sấy thứ .46 4.5.1.2 Mẻ sấy thứ .47 4.5.1.3 Mẻ sấy thứ .48 4.5.1.4 Mẻ sấy thứ .49 4.5.1.5 Mẻ sấy thứ .49 4.5.1.6 Mẻ sấy thứ .50 4.5.1.7 Mẻ sấy thứ .51 4.5.1.8 Mẻ sấy thứ .52 4.5.1.9 Mẻ sấy thứ .53 4.5.1.10 Mẻ sấy thứ 10 54 4.5.1.11 Mẻ sấy thứ 11 54 4.5.1.12 Mẻ sấy thứ 12 55 4.5.1.13 Mẻ sấy thứ 13 56 4.5.1.14 Mẻ sấy thứ 14 57 4.5.1.15 Mẻ sấy thứ 15 58 4.5.1.16 Mẻ sấy thứ 16 58 4.5.1.17 Kết tổng hơp 16 mẻ sấy trung tâm 59 4.5.2 Kiểm tra khuyết tật sấy, nguyên nhân cách xử lý 62 4.5.2.1 Kiểm tra khuyết tật sau sấy 62 4.5.2.2 Khuyết tật gỗ phương pháp khắc phục 63 vii 4.6 Xây dựng quy trình sấy thực nghiệm .65 4.6.1 Phân tích để đưa giải pháp hồn thiện quy trình sấy gỗ Xoan Đào 65 4.6.2 Đề xuất quy trình sấy gỗ Xoan Đào 65 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .67 5.1 Kết luận 67 5.2 Đề nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa Thứ nguyên G Khối lượng gỗ tươi g G0 Khối lượng gỗ khô kiệt g Wa Độ ẩm tương đối % W Độ ẩm tuyệt đối % Wtt Độ ẩm tức thời gỗ % Gtt Khối lượng gỗ thời điểm kiểm tra g Ga Khối lượng ban đầu mẫu g ttr Nhiệt độ bên gỗ C tng Nhiệt độ bên gỗ C φ Độ ẩm môi trường % Tk Nhiệt độ môi trường bao quanh gỗ C Tbm Nhiệt độ bề mặt gỗ C ∆t Chênh lệch nhệt độ nhiệt kế khô nhiệt kế ướt C Ρ Tỷ lệ khuyết tật gỗ sấy % WBHTG Độ ẩm điểm bão hoà thớ gỗ % P Áp suất atm ix Phụ lục 2: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ có chiều dày 40-45mm Thời t0c gian khơ (ngày) (0C) 32 55 02 08 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 60 59 63 59 57 61 58 57 59 59 88 62 60 63 60 58 61 59 59 61 62 02 88 62 61 63 61 59 62 60 60 61 62 50 05 72 56 55 58 55 52 55 54 56 54 55 51 08 58 49 48 50 47 45 48 49 50 48 48 52 11 48 43 42 45 41 40 41 43 44 43 42 53 14 38 36 37 38 34 34 35 36 37 36 36 54 17 33 30 31 32 29 27 30 30 31 29 30 56 20 27 25 24 25 23 23 25 24 24 23 24 10 08 60 02 89 26 25 25 23 22 26 25 24 24 24 11 55 06 70 24 23 23 21 20 23 22 21 22 22 12 56 10 55 22 21 20 19 17 21 20 19 20 20 13 57 13 45 19 19 18 17 16 19 18 17 18 18 14 58 16 38 16 17 16 15 14 17 15 16 16 16 15 59 19 31 14 15 13 13 12 15 14 14 13 14 16 60 22 25 12 13 11 12 10 12 11 12 11 12 17 10 65 02 90 13 14 12 13 11 13 12 12 12 12 bình (%) Phụ lục 3: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ có chiều dày 40-55mm Thời t0c gian khô (ngày) (0C) 32 55 02 08 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 62 60 65 61 64 62 63 64 62 63 88 63 60 65 62 64 63 63 62 63 62 02 88 63 61 66 61 65 62 62 61 63 61 50 05 72 56 55 58 54 55 56 55 54 57 55 51 08 58 49 48 50 47 47 49 49 48 51 48 52 11 48 43 41 42 40 40 43 42 41 44 42 53 14 38 36 35 33 33 34 37 37 34 37 35 54 17 33 30 29 28 27 27 31 30 28 31 29 56 20 27 25 26 24 23 24 26 25 23 26 25 10 08 60 02 89 26 26 25 24 25 27 25 24 26 25 11 55 06 70 24 23 23 22 23 24 22 22 23 23 12 56 10 55 22 20 21 20 21 21 19 20 21 21 13 57 13 45 19 17 19 18 18 19 17 17 18 18 14 58 16 38 16 15 17 16 15 17 15 14 16 16 15 59 19 31 14 13 15 13 13 14 13 12 14 13 16 60 22 25 12 11 12 11 12 12 11 13 11 12 17 10 65 02 90 12 12 13 12 13 13 12 13 13 13 bình (%) Phụ lục 4: Kết theo dõi q trình giảm ẩm mẻ sấy thứ có chiều dày 40-55mm Thời t0c gian khô (ngày) (0C) 32 55 02 08 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 63 59 61 60 61 61 63 59 62 61 88 64 60 62 61 62 62 64 60 62 62 02 88 64 61 63 62 62 63 64 61 63 63 50 05 72 56 54 57 55 56 58 57 54 57 56 51 08 58 49 48 50 49 48 51 50 47 51 49 52 11 48 43 41 44 43 42 44 43 40 44 43 53 14 38 37 35 38 36 34 39 37 33 37 36 54 17 33 31 28 31 29 27 33 30 27 31 30 56 20 27 25 23 24 24 23 25 24 23 25 24 10 08 60 02 89 25 24 25 25 24 26 25 24 26 25 11 55 06 70 23 21 22 23 22 23 22 21 24 22 12 56 10 55 21 19 20 21 20 21 19 18 22 20 13 57 13 45 19 17 18 19 17 19 17 16 19 18 14 58 16 38 16 15 16 16 14 17 15 14 17 16 15 59 19 31 14 13 12 14 12 15 13 12 14 13 16 60 22 25 12 11 10 12 11 13 12 10 12 11 17 10 65 02 90 12 11 10 12 11 13 12 11 11 11 bình (%) Phụ lục 5: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ có chiều dày 20-30 mm Độ ẩm gỗ kiểm tra(%) Stt Thời t0c gian khô (ngày) (0C) Độ ẩm ∆t φ(%) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 trung bình (%) 01 32 60 65 60 61 62 61 61 61 65 62 02 60 02 89 60 64 59 61 62 60 61 61 64 61 03 05 60 02 89 62 65 59 61 63 61 62 61 64 62 04 55 05 74 50 53 51 49 52 51 52 50 52 51 05 56 07 66 40 43 41 39 41 41 41 40 41 41 06 57 09 59 31 32 32 30 33 32 32 31 31 32 07 58 11 43 24 26 25 24 26 26 25 26 25 25 08 59 13 47 21 22 20 21 22 21 21 21 20 21 09 60 15 42 18 19 17 18 18 18 18 18 16 18 10 63 18 34 14 16 14 14 15 15 14 15 13 15 11 65 22 26 12 13 11 11 12 11 12 12 11 12 12 06 70 02 90 14 13 12 11 12 12 12 13 12 12 Phụ lục 6: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ có chiều dày 20-30 mm Độ ẩm gỗ kiểm tra(%) Stt Thời t0c gian khô (ngày) (0C) Độ ẩm ∆t φ(%) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 trung bình (%) 01 32 60 60 57 60 60 57 60 60 58 59 02 60 02 89 60 63 59 62 61 58 60 61 59 62 03 05 60 02 89 60 63 60 63 62 59 61 61 60 63 04 55 05 74 51 54 52 50 53 50 52 52 50 52 05 56 07 66 41 44 43 40 42 43 41 42 41 42 06 57 09 59 33 31 33 30 31 33 30 31 32 32 07 58 11 43 25 24 26 24 24 28 23 26 26 25 08 59 13 47 22 21 20 21 22 21 21 21 20 21 09 60 15 42 18 17 17 18 18 18 17 17 17 17 10 63 18 34 16 16 13 15 15 16 15 14 15 15 11 65 22 26 13 13 12 13 13 13 12 11 11 12 12 06 70 02 90 12 13 12 14 13 13 12 13 12 12 Phụ lục 7: Kết theo dõi q trình giảm ẩm mẻ sấy thứ có chiều dày 20-30 mm Độ ẩm gỗ kiểm tra(%) Stt Thời t0c gian khô (ngày) (0C) Độ ẩm ∆t φ(%) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 trung bình (%) 01 32 63 65 62 61 64 64 65 66 61 63 02 60 02 89 63 66 63 62 65 65 66 66 62 64 03 05 60 02 89 63 66 64 62 65 65 66 66 63 64 04 55 05 74 53 52 55 51 53 52 54 53 53 53 05 56 07 66 42 42 43 40 42 43 42 42 43 42 06 57 09 59 33 31 33 30 31 33 30 31 32 32 07 58 11 43 26 24 25 24 25 26 25 26 26 25 08 59 13 47 22 21 22 21 22 23 21 21 20 21 09 60 15 42 18 19 17 18 19 18 17 18 19 18 10 63 18 34 15 16 15 15 16 16 15 15 17 16 11 65 22 26 13 14 12 12 13 13 12 11 13 13 12 06 70 02 90 12 13 13 13 14 14 12 13 13 13 Phụ lục 8: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ có chiều dày 20-30 mm Độ ẩm gỗ kiểm tra(%) Stt Thời t0c gian khô (ngày) (0C) Độ ẩm ∆t φ(%) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 trung bình (%) 01 32 63 62 63 62 64 65 62 60 61 62 02 60 02 89 64 63 64 63 64 65 63 61 61 63 03 05 60 02 89 64 63 65 64 65 66 63 62 62 64 04 55 05 74 54 54 54 51 53 53 52 53 51 52 05 56 07 66 43 44 43 40 41 42 41 42 40 42 06 57 09 59 36 35 32 29 30 31 30 31 30 31 07 58 11 43 27 26 25 23 23 25 24 25 24 24 08 59 13 47 23 23 21 20 20 22 21 22 21 21 09 60 15 42 20 20 18 17 17 18 18 19 17 18 10 63 18 34 17 17 15 14 15 16 14 15 14 15 11 65 22 26 14 14 13 11 12 13 12 13 12 13 12 06 70 02 90 14 14 13 12 13 14 13 13 13 13 Phụ lục 9: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ có chiều dày 40-55 mm Thời t0c gian khô (ngày) (0C) 32 55 02 08 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 40 44 43 39 40 41 42 43 39 41 88 42 43 42 40 41 42 42 43 40 42 02 88 43 43 42 40 42 43 43 44 41 42 53 06 69 35 36 34 31 32 32 34 35 32 33 54 11 52 29 30 28 27 28 28 29 29 27 28 55 16 37 24 25 24 23 24 24 25 24 23 24 08 60 02 89 26 26 25 24 25 25 25 25 24 25 55 06 70 24 23 23 22 24 23 22 23 22 23 56 10 55 22 21 20 20 22 21 20 21 19 21 10 57 13 45 20 19 18 18 18 19 18 18 17 18 11 58 16 38 17 17 15 16 15 16 17 16 15 16 12 59 19 31 13 15 14 15 13 14 15 14 14 14 13 60 22 25 11 13 12 12 12 12 13 12 11 12 14 10 65 02 90 12 14 13 12 13 14 14 13 12 13 bình (%) Phụ lục 10: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ 10 có chiều dày 40-55 mm Thời t0c gian khô (ngày) (0C) 32 55 02 08 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 42 39 37 38 38 42 41 40 37 39 88 43 40 38 40 45 43 42 41 44 42 02 88 44 41 39 41 45 44 43 42 45 43 53 06 69 36 34 32 32 33 35 34 35 36 34 54 11 52 30 28 28 26 28 29 28 30 31 29 55 16 37 25 24 24 22 23 24 23 26 25 24 08 60 02 89 26 25 25 23 24 25 24 27 26 25 55 06 70 23 22 23 21 23 22 21 25 23 23 56 10 55 21 19 20 18 20 19 19 22 20 20 10 57 13 45 18 16 17 15 17 15 16 19 16 17 11 58 16 38 15 14 15 12 14 13 14 16 14 14 12 59 19 31 13 12 13 11 12 11 13 14 12 12 13 60 22 25 12 11 12 12 11 10 13 12 11 12 14 10 65 02 90 12 12 13 13 12 11 14 13 12 12 bình (%) Phụ lục 11: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ 11 có chiều dày 40-55 mm Thời t0c gian khô (ngày) (0C) 32 55 02 08 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 41 39 42 40 42 43 44 44 41 42 88 42 40 42 41 43 44 44 44 42 42 02 88 42 41 43 42 44 45 45 45 43 43 53 06 69 34 32 33 35 36 35 35 36 34 34 54 11 52 28 26 28 29 31 29 29 30 28 28 55 16 37 23 22 24 25 26 24 23 25 24 24 08 60 02 89 24 23 24 26 26 25 23 26 25 25 55 06 70 22 21 22 23 23 22 20 23 22 22 56 10 55 20 19 20 21 22 20 18 22 20 20 10 57 13 45 18 17 18 19 20 18 15 19 17 18 11 58 16 38 16 14 15 17 18 15 13 16 15 15 12 59 19 31 14 13 13 15 15 13 12 14 13 14 13 60 22 25 12 11 12 13 12 11 10 12 11 12 14 10 65 02 90 12 12 13 13 13 12 12 13 12 12 bình (%) Phụ lục 12: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ 12 có chiều dày 40-55 mm Thời t0c gian khô (ngày) (0C) 32 55 02 08 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 42 41 40 41 43 44 39 42 40 41 88 42 42 41 42 44 45 40 43 41 42 02 88 43 42 42 43 45 45 41 44 42 43 53 06 69 36 34 33 33 36 35 33 36 33 34 54 11 52 32 29 27 28 31 29 26 30 28 29 55 16 37 27 24 22 24 26 25 22 25 23 24 08 60 02 89 28 25 23 24 26 26 23 26 24 25 55 06 70 26 22 21 21 23 24 20 24 22 23 56 10 55 24 20 18 19 20 22 17 21 20 20 10 57 13 45 21 18 16 17 17 20 15 19 18 18 11 58 16 38 18 16 13 15 14 18 13 17 16 16 12 59 19 31 15 14 12 13 11 15 12 14 14 13 13 60 22 25 13 13 12 11 10 12 11 12 11 12 14 10 65 02 90 13 14 13 12 12 14 12 13 12 13 bình (%) Phụ lục 13: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ 13 có chiều dày 20-30 mm Thời t0c gian khô (ngày) (0C) 32 60 02 05 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 40 41 38 42 39 42 43 40 39 40 89 41 41 39 44 39 43 44 41 40 41 02 88 40 41 40 44 41 44 45 42 41 42 56 05 74 31 32 31 35 31 33 34 32 31 32 57 08 63 24 24 25 26 24 24 25 26 23 25 59 11 54 20 21 21 22 21 21 21 22 19 21 61 14 44 17 18 17 18 17 18 18 19 17 18 63 17 37 14 16 15 16 14 15 15 15 15 15 65 20 31 12 12 12 13 11 13 12 13 12 12 10 06 70 02 90 14 13 13 13 12 13 13 14 12 13 bình (%) Phụ lục 14: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ 14 có chiều dày 20-30 mm Thời t0c gian khô (ngày) (0C) 32 60 02 05 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 39 38 37 41 39 38 37 37 40 38 89 39 40 38 42 40 40 38 39 41 40 02 88 40 41 39 43 41 41 39 39 42 41 56 05 74 30 31 31 33 30 32 31 32 33 32 57 08 63 23 22 24 24 23 25 25 26 25 24 59 11 54 19 18 19 20 20 22 21 23 21 20 61 14 44 16 16 17 18 18 19 18 20 18 18 63 17 37 14 13 14 16 15 16 14 17 15 15 65 20 31 11 11 12 14 12 13 11 13 12 12 10 06 70 02 90 12 13 13 14 13 13 13 14 13 13 bình (%) Phụ lục 15: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ 15 có chiều dày 20-30 mm Thời t0c gian khô (ngày) (0C) 32 60 02 05 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 39 43 44 40 42 39 40 42 41 41 89 40 43 44 41 42 39 40 43 41 41 02 88 41 42 44 42 43 40 41 42 41 42 56 05 74 30 34 35 33 34 32 33 31 32 33 57 08 63 23 25 26 25 27 24 24 25 24 25 59 11 54 19 21 22 22 23 21 22 21 18 21 61 14 44 16 14 18 19 20 19 18 19 16 18 63 17 37 13 12 15 16 14 16 14 15 13 14 65 20 31 11 12 13 13 12 13 11 13 11 12 10 06 70 02 90 14 13 13 14 12 13 12 14 13 13 bình (%) Phụ lục 16: Kết theo dõi trình giảm ẩm mẻ sấy thứ 16 có chiều dày 20-30 mm Thời t0c gian khô (ngày) (0C) 32 60 02 05 55 Stt Độ ẩm gỗ kiểm tra (%) ∆t φ(%) Độ ẩm trung M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 43 41 40 42 41 39 42 43 43 42 89 43 41 41 42 41 39 42 43 44 42 02 88 42 41 43 43 41 40 44 44 45 42 56 05 74 32 31 34 32 30 31 35 34 35 33 57 08 63 23 24 26 23 22 24 26 23 26 24 59 11 54 19 20 23 19 18 21 22 20 23 21 61 14 44 16 17 19 17 15 19 20 18 19 18 63 17 37 13 15 16 14 12 16 16 14 15 15 65 20 31 12 12 13 11 10 12 13 12 13 12 10 06 70 02 90 13 12 14 13 12 13 13 14 12 13 bình (%) ... SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ XOAN ĐÀO TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY VÀ BỘT GIẤY TRẦN LONG PHI Khố luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế biến lâm sản Giáo viên hướng... mẫu q trình thực đề tài Các bạn lớp giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Sinh viên thực Trần Long Phi ii TÓM TẮT Đề tài“Khảo sát quy trình sấy gỗ Xoan Đào” Trung tâm nghiên cưu Chế Biên Lâm Sản... gỗ có chiều dày 20 - 30 mm độ ẩm 60 %, 604 gỗ có độ ẩm 60% chiều dày 40 - 55 mm iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ XOAN ĐÀO TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY VÀ BỘT GIẤY , KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẤY GỖ XOAN ĐÀO TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN LÂM SẢN, GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay