XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIẤY PHOTOCOPY ĐỊNH LƯỢNG 80GM2 TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI

77 2 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIẤY PHOTOCOPY ĐỊNH LƯỢNG 80G/M2 TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI Tác giả TRẦN HUỲNH TRINH Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công Nghệ Sản Xuất Giấy Bột Giấy Giáo viên hướng dẫn: Thầy HỒNG VĂN HỊA Tháng 06 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt ngiệp hồn thành theo chương trình đào tạo quy chun ngành cơng nghệ sản xuất giấy bột giấy khoa Lâm nghiệp thuộc Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí minh, niên khóa 2006 – 2010 Qua đề tài này: - Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu tất thầy trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu suốt thời gian em học trường - Đồng thời em chân thành cảm ơn thầy Hoàng Văn Hòa tận tình hướng dẫn em suốt thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Các Cơ, Chú anh chị phòng Quản Lý Kỹ Thuật, Quản đốc phân xưởng giấy, Công Ty CP Giấy Tân Mai tạo điều kiện, giúp đỡ em suốt trình thực tập nhà máy Mặc dù cố gắng nổ lực hết mức chắn em khơng tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý thầy anh chị Phòng Quản Lý Kỹ Thuật Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2010 Sinh viên thực Trần Huỳnh Trinh ii TÓM TẮT Đề tài “Xác định yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến chất lượng giấy photocopy định lượng 80g/m2 nhà máy giấy Tân Mai” thực Công ty Cổ phần giấy Tân Mai, thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 6/2010 Đề tài thực dựa sở khảo sát máy móc thiết bị, ngun liệu, hóa chất sử dụng, phân tích, thu thập xử lý số liệu thu Qua trình khảo sát tơi tìm hiểu ngun liệu hóa chất sử dụng cho giấy photocopy, khảo sát tuyến bột quy trình sản xuất giấy photocopy, yếu tố cơng nghệ qua tuyến bột tiến hành kiểm tra số thông số nguồn bột so với tiêu chuẩn công ty trước lên máy xeo thơng số ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm Nguồn nguyên liệu để sản xuất giấy photocopy CTMP bột kraf, ngồi ngun liệu hóa chất ảnh hưởng không phần quan trọng phải dùng mức cho hợp lý, cho hóa chất điểm nào, cho chất trước chất sau Và tiến hành lấy mẫu giấy đo tính chất giấy phòng kiểm nghiệm máy giấy 1; thấy giấy photocopy định lượng 80g/m2 đáp ứng tiêu kỹ thuật chất lượng giấy photocopy công ty đặt iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC .x Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài .2 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài .2 Chương TỔNG QUAN .3 2.1 Tổng quan ngành công nghiệp giấy Việt Nam .3 2.2 Lịch sử hình thành nhiệm vụ phát triển cơng ty CP giấy Tân Mai: 2.2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm: 2.2.2 Sản phẩm hệ thống phân phối .6 2.3 Những yêu cầu giấy Photocopy 2.3.1.Quy định giấy photocopy giới .6 2.3.2 Quy định kích thước tiêu chuẩn chất lượng giấy Photocopy Công ty Tân Mai 2.3.2.1 Phạm vi áp dụng 2.3.2.2 Yêu cầu chung: 2.4 Một số tiêu chuẩn chất lượng giấy photocopy nhà máy 2.5 Phân cấp sản phẩm giấy Photocopy nhà máy .8 iv 2.6 Một số loại Hóa chất – Phụ gia .8 2.6.1 Chất độn CaCO3 .8 2.6.2 Keo AKD 2.6.3 Tinh bột cation 2.6.4.Phèn 2.6.5 Hydrocol-OC (NP882) 2.6.6 Trợ bảo lưu polyacrylamide(PK 435) 10 2.6.7 Chất tăng trắng 10 2.6.8 Hóa chất phụ gia sử dụng cho gia keo bề mặt 10 2.7 Một số tính chất quan trọng giấy 12 2.7.1 Định lượng giấy 12 2.7.2 Độ trắng 12 2.7.3 Độ thấm hút nước 12 2.7.4 Độ chịu kéo hay chiều dài đứt 12 2.7.5 Độ chịu xé .13 2.7.6 Độ đục .13 2.7.7 Hiện tượng cong giấy photocopy 14 Chương 16 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.2 Nội dung nghiên cứu: 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1 Tiến hành thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng chất ANC _ 300 số tính chất giấy photocopy .17 3.3.1.1 Nguyên liệu làm thí nghiệm: .17 3.3.1.2 Phương pháp tính tốn .18 3.3.1.3 Các bước tiến hành thí nghiệm 20 3.3.2 Xác định tính chất Giấy photocopy định lượng 80g/m2 Công Ty Giấy Tân Mai 23 Chương 32 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 v 4.1 Dây chuyền sản xuất giấy photocopy 32 4.1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất giấy copy 90-80 32 4.1.2 Thuyết minh dây chuyền sản xuất giấy photocopy công ty 33 4.1.2.1 Thông số dây chuyền: .34 4.1.2.2 Thơng số thiết bị 35 4.1.3 Quy trình hệ thống Sizepress .36 4.1.3.1 Quy trình Sizepress 36 4.1.3.2 Hệ thống Sizepress 37 4.2 Khảo sát loại bột đưa vào sản xuất .38 4.2.1 Ưu nhược điểm sử dụng loại bột 38 4.2.1.1 Về bột xơ sợi dài (SW) 38 4.2.1.2 Về bột xơ sợi ngắn (HW) 39 4.2.1.3 Bột hóa nhiệt (CTMP) 40 4.2.2 Tỷ lệ phối trộn loại bột .41 4.3 Kết khảo sát loại hóa chất đưa vào sản xuất 41 4.3.1 Mục đích sử dụng hóa chất .41 4.3.2 Mức dùng điểm cho loại hóa chất 43 4.4 Kết kiểm tra chất lượng giấy photocopy công ty 45 4.5 Kết thí nghiệm sử dụng chất chóng cong ANC_300 .46 4.6 Phân tích đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giấy photocopy 48 4.6.1 Yếu tố nguyên liệu 48 4.6.2 Yếu tố hoá chất phụ gia trình tự phối trộn 49 4.6.3 Yếu tố thiết bị sản xuất 50 4.7 Các khuyết tật thường gặp giấy .50 Chương 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận: .55 5.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 BẢNG PHỤ LỤC 59 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TMP ThermoMechanical Pulp (Bột nhiệt cơ) CTMP Chemical thermo mechanical pulp: Bột hóa nhiệt BCTMP Bleached chemithermo mechanical pulp: Bột hóa nhiệt tẩy trắng ISO Internetional Standardization Organization QCS Quality control system: Hệ thống quản lý chất lượng MG1 Máy GiấyTân Mai WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự Asean APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ML Mặt lưới MM Mặt mền DL Dọc lưới DM Dọc mền TCCS Tiêu chuẩn sở KQPT Kết phân tích vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Cơ cấu sản phẩm Cơng ty giấy Tân Mai Bảng 2.2: Bảng quy định trọng lượng giấy theo chuẩn Bảng 2.3: Kích thước quy định giấy giới .7 Bảng 4.1: Các thông số thiết bị thiết bị 36 Bảng 4.2: Kết kiểm tra chất lượng bột công ty 40 Bảng 4.3: Tỷ lệ phối chế loại bột (%) .41 Bảng 4.4: Tổng hợp so sánh mức dùng hóa chất công ty .43 Bảng 4.5: Kết kiểm sốt chất lượng giấy photocopy cơng ty 45 Bảng 4.6: Bảng kết thí nghiệm có sử dụng chất ANC _ 300 46 Bảng 4.7: Bảng kết thí nghiệm khơng có sử dụng chất ANC _ 300 46 Bảng 4.8: Bảng tổng hợp kết trung bình .47 Bảng 4.9: Khuyết tật thường gặp giấy 54 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Kiểm tra độ cong nóng 14 Hình 2.2: Dải uốn cong nóng 14 Hình 2.3: Sơ đồ thể cong giấy theo hướng máy .15 Hình 3.1: Sơ đồ bước tiến hành thí nghiệm 20 Hình 3.2: Bột bột hóa 21 Hình 3.3: Hóa chất phụ gia .22 Hình 3.4: Cân định lượng bình giữ ẩm 22 Hình 3.5: Máy khuấy que lưới xeo 22 Hình 3.6: Dàn ép tủ sấy 22 Hình 3.7: Máy đo độ chịu xé - nhà máy giấy Tân Mai 24 Hình 3.8: Máy đo độ chịu kéo – nhà máy giấy Tân Mai .26 Hình 3.9: Máy đo độ trắng – nhà máy Giấy Tân Mai 27 Hình 3.10: Máy đo độ nhám – nhà máy Giấy Tân Mai .28 Hình 3.11: Máy đo độ Cobb – phòng thí nghiệm 29 Hình 3.12: Dụng cụ đo độ cong nóng – nhà máy Giấy Tân Mai 31 Hình 4.1: Hai hồ quậy tinh bột sử dụng gia keo 37 Hình 4.2: Hệ thống ép keo 38 Hình 4.3: Sơ đồ thể khác tiêu giấy 47 ix DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC Trang Phụ lục 1: Bảng định hướng suất ngành giấy đến năm 2015( Đơn vị: Tấn) 59 Phụ lục 2: Bảng dự báo nhu cầu xuất nhập sử dụng giấy từ 2009 – 2010 ( Đơn vị: Tấn) 59 Phụ lục 3: Quy định giấy dạng cuộn .59 Phụ lục 4: Quy định giấy dạng ram .60 Phụ lục 5: Một số tiêu chuẩn chất lượng giấy photocopy nhà máy 61 Phụ lục 6: Bảng phụ lục 02/TCTM803(Coppy cao cấp độ trắng ISO >= 90%) 62 Phụ lục 7: Phân cấp sản phẩm giấy Photocopy nhà máy 62 Phụ lục 8: Bảng kết kiểm sốt lượng hóa chất sử dụng 64 Phụ lục 9: Bảng kết tiêu chất lượng giấy copy cap cấp (COPY80.90)65 Phụ lục10: Bảng kết tiêu chất lượng giấy copy thường (COPY80.90) .66 x Băng giấy bên dày bên mỏng Hiện tượng: Băng giấy độ dày không đều, định lượng khác - Cấu tạo hòm phun bột chưa hợp - Kiểm tra hòm phun bột, áp lực mơi lý, lượng bột vào khơng phun thích hợp chưa, điều chỉnh lưu đầu, phân bố áp lực phun chưa lượng bột lên hòm pha lỗng, lượng hợp lý mơi phun nước tuần hồn - Thiết bị rung lưới hoạt động - Điều chỉnh áp lực ép cho cân không tốt - Mặt lưới nghiêng - Chênh lệch lực ép hai bên Định lượng - Nồng độ bột bể chứa - Bột giấy bể chứa cần giấy không không đồng khuấy đều, đạt nồng độ ổn định - Van bột bị tắc đồng sử dụng tượng: - Lưu lượng nước pha loãng - Kiểm tra van bột, van nước, điều Hiện Giấy sản xuất không ổn định, nồng độ bột chỉnh cho dòng chảy ổn định khi lưu lượng bột vào không ổn định dày - Khống chế nhiệt độ lô sấy tốt định - Nhiệt độ lô sấy cao thấp, mỏng, lượng không làm độ ẩm giấy không giống Điểm mờ - Trên lưới dính dầu mỡ, - Dùng xăng để cọ rửa dùng hạt nhựa thơng, tạp chất dẫn nóng tập trung xịt vào giấy tượng: tới nơi nước kém, bột chỗ gây điểm mờ Hiện Trên giấy có mỏng điểm mờ - Trong hòm phun bột có bọt khí, - Bột phải rửa sạch, trước đưa Vết bóng nước bọt khí theo bột lên lưới, bọt sang công đoạn xeo giấy vỡ tạo thành vết bóng nước Hiện tượng: Trên giấy có vết bóng nước hình tròn, hình bầu dục 53 - Lắp đặt thiết bị phá bọt 10 Giấy cuộn bị - Trục cuộn giấy không song song - Điều chỉnh cho trục cuộn giấy gấp nếp với lô sấy, băng giấy bị nhăn lô sấy song song Hiện tượng: Giấy cuộn vào trục - Bắt giấy từ lô sấy vào cuộn phải cuộn thành cuộn - Giấy cuộn lỏng chặt, điều chỉnh lực ép trục cuộn xuất vết gấp - Cuộn giấy đầu to đầu nhỏ thích hợp dài - Giấy xeo bị đứt nhiều làm - Giảm tượng đứt giấy cuộn giấy cao thấp Bảng 4.9: Khuyết tật thường gặp giấy 54 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận: Qua trình khảo sát nhà máy giấy Tân Mai, xin rút số kết luận sau:  Đối với dây chuyền công nghệ: - Dây chuyền sản xuất khép kín bố trí hợp lý, hoạt động liên tục, giới hóa tự động hóa tương đối hồn chỉnh, áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, SA 8000 tiêu chuẩn ISO 14000 - Điều kiện lô dẫn kém: - Bàn dẫn lưới bị rung Các điều kiện khác: Nước bị bắn tóe từ trục bụng lên bề mặt lưới, làm xáo trộn xơ sợi ổn định nguyên nhân làm giấy bị đốm Điều làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm giấy Lực căng lưới thấp, lưới bị chùng làm ảnh hưởng đến ổn định xơ sợi lưới xeo đồng bề mặt giấy làm cho giấy bị cong  Đối với nguyên liệu bột: Nguồn nguyên liệu bột quan trọng việc sản xuất lọai giấy Với kinh tế việc đảm bảo cung ứng đầy đủ loại bột để sản xuất liên tục điều quan trọng Tỷ lệ phối chế có hiệu đảm bảo chất lượng sản phẩm giấy Cơng thức 1: 30% bột hóa + 70% bột Cơng thức 2: 20% bột hóa + 70% bột + 10% giấy vụn xé  Đối với chất phụ gia: + Các loại hóa chất phụ gia sử dụng có tác dụng tạo nên tính chất giấy đạt yêu cầu công ty đưa + Mặt khác sử dụng phụ gia tiết kiệm nguyên liệu cho chi phí sản xuất thấp suất cao 55 + Mức dùng điểm cho loại hóa chất phụ gia trình bày (bảng 4.4) mức dùng thích hợp đạt yêu cầu chất lượng giấy thành phẩm  Kết làm thí nghiệm chất chóng cong ANC_300 Sử dụng chất chóng cong vào q trình sản xuất giấy làm hạn chế tượng cong giấy mặt khác làm cho độ Cobb giấy tăng  Chất lượng tờ giấy Với tỷ lệ phối trộn với việc bố trí máy móc sản xuất cách vận hành sản xuất nên giấy COPY định lượng 80g/m2 có độ trắng 90o ISO sản xuất đạt được: Định lượng: 80 g/m2 Độ dày:109 μm Chỉ số xé (ngang):6.1 mNm2/g Chiều dài đứt (D/N):4904/2970 m Độ cobb:27 g/m2/gy Độ nhám:250 ml/ph Độ trắng:90 % Độ đục:92 % Sản phẩm tạo hình tốt, đạt chất lượng phù hợp với yêu cầu khách hàng công ty 5.2 Kiến nghị Qua kết khảo sát trình bày trên, để đảm bảo chất lượng giấy photocopy định lượng 80 g/m2 đạt độ trắng 900 ISO tơi xin kiến nghị sau:  Đối với dây chuyền công nghệ: Phải vệ sinh lưới thường xuyên, vòi rữa lưới phải kiểm tra thường xuyên để tránh tình trạng bị bịt đầu vòi rữa lưới, có điều kiện phải nâng cấp phận điều chỉnh vòi rữa lưới Phải tăng áp lực rữa lưới phải cải thiện kích thướt miệng vòi rữa để tăng diện tích rữa lưới Các lơ phận tạo hình: 56 Phải chỉnh lại lơ dẫn lưới lơ dẫn bị rung ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tạo hình giấy Phải gắn chắn phía trục bụng để hạn chế nước bắn tóe trở lại lên lưới làm ảnh hưởng đến chất lượng tạo hình giấy Phải điều chỉnh để trách trường hợp bị đứt giấy phận sau, giấy khơng đồng bề mặt ép dễ nát giấy  Đối với nguồn nguyên liệu bột: Phải cung ứng đầy đủ loại bột để tránh xảy việc thiếu bột sản xuất lọai bột hóa thường nhập từ nước ngồi  Đối với chất phụ gia: Phải tìm hiểu thêm thơng tin chất chóng cong ANC_300 để tiện việc làm thí nghiệm hiểu chế hoạt động cho tác dụng với xơ sợi để khắc phục tốt tượng cong giấy 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003 Kỹ thuật xenlulo giấy Nhà xuất Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh Vũ Tiến Hy, 2006 Bài giảng kỹ thuật sản xuất bột giấy, Trường Đại học Nông Lâm - Tp Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung, 2003 Cơng nghệ sản xuất bột giấy giấy Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung, 2004 Các yếu tố cơng nghệ tính chất loại giấy NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Tài liệu công ty cung cấp Gary A Smook, 1934 Handbook for Pulp & Paper Technologists, Canada Friesen Printers, 419 pages Mạng internet” - www.papermakingmachine.vn - www.vietpaper.vn - www.thuanphathung.com 58 BẢNG PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng định hướng suất ngành giấy đến năm 2015( Đơn vị: Tấn) Năm 2009 2010 2012 1015 Công suất 1.065.000 2.030.000 2.540.000 3.150.000 Sản lượng 875.000 1.867.000 2.321.000 2.975.000 Nhập 31.000 54.000 42.000 36.000 Xuất 137.000 1.042.000 1.185.000 1.359.000 Tiêu dùng 769.000 879.000 1.265.500 1.652.000 Phụ lục 2: Bảng dự báo nhu cầu xuất nhập sử dụng giấy từ 2009 – 2010( Đơn vị: Tấn) Năm 2009 2010 2012 2015 Công suất 2.350.000 2.618.000 3.725.000 5.400.000 Sản lượng 1.988.000 2.415.000 3.629.000 5.000.000 Nhập 705.786 725.343 1.015.000 1.300.000 Xuất 269.850 258.100 250.000 248.000 Tiêu dùng 2.424.136 2.882.243 4.129.000 6.052.000 28 32 45 61 87,8 89,0 93,5 100,7 Tiêu dùng đầu người (kg/ng) Dân số ( triệu người) Phụ lục 3: Bảng quy định giấy dạng cuộn Yêu cầu Quy định Mặt cắt cuộn Phẳng, tròn đều, có mũi tên chiều mở cuộn mã cuộn Tạo hình Đồng Ánh màu Đồng màu cuộn, lô hàng Nòng giấy + Cứng, khơng móp méo, lồi hụt so với mặt cắt cuộn giấy + Điều kiện 77± 0.5mm 59 + Mối nối dán băng keo mặt sát mép theo suốt chiều ngang cuộn giấy ( lưu ý dấu nối gọn, khơng để hở mép keo), khoảng chồng mí giấy tối đa 2cm + Mối nối phải đánh dấu mực mặt cắt cuộn giấy + Mối nối phải cách tâm cuộn giấy tối thiểu 15cm Vệt Mối nối mực đánh dấu mối nối liền phải có khoảng cách tối thiểu 5cm (quan sát mặt cắt) + Không chấp nhận cuộn giấy bị nổ đầu hay đứt giấy mà không nối Khổ cuộn thông dụng: 250mm, 420mm, 650mm, 700mm, 790mm, Quy cách kích thước 840mm, 1060mm, 1300mm theo yêu cầu khách hàng, sai số cho phép + Hụt khổ: tối đa 0.5mm + Dư khổ: tối đa 1mm Phụ lục 4: Bảng quy định giấy dạng ram Yêu cầu Cuộn giấy Quy định sử Đạt yêu cầu kỹ thuật giấy dạng cuộn đồng màu dụng cắt ram cuộn dàn cắt Giấy ram 2.1 Tờ giấy ram Phẳng, tờ vng góc 2.2 Số tờ không đạt yêu cầu chất lượng khuyết tật 02 ram giấy, max 2.3 Ánh màu Đồng màu ram 2.4 Mặt cắt Phẳng, không bị sờn, tờ giấy khơng dính mặt cắt, khơng chấp nhận tình trạng keo dính từ bao gói sang giấy bên 2.5 Quy cách Kích thước tờ giấy thỏa thuận với khách hàng, sai số kích thước cho phép ± 1mm 60 Phụ lục 5: Bảng số tiêu chuẩn chất lượng giấy photocopy nhà máy Tên tiêu Coppy cao cấp Coppy thường 80 80 - - Tỷ trọng, kg/m3,min 670 650 Độ nhám Bendtsen (mặt 250 350 ∆ độ nhám mặt, ml/ph,max 75 75 5.Độ cứng ngang, 32 35 (Độ kháng uốn dẻo ngang mN) 45 50 6.Độ cong nóng,max 25 30 10 10 3.5 – 5.5 3,5 – 5.5 A Chỉ tiêu lý Định lượng, g/m2 Độ dày, μm nhám hơn), ml/ph,max mm3×103,min (Nếu có mặt > 25 ∆ độ cong nóng mặt, max 7.Độ ẩm,% 8.Độ trắng ISO,%,min Theo phụ lục 02/ TCTM803 Theo phụ lục 02/TCTM803 9.Độ đục ISO,%,min Theo phụ lục 02/ TCTM803 Theo phụ lục 02/TCTM803 10.Ánh màu Theo phụ lục 02/ TCTM803 Theo phụ lục 02/TCTM803 11.Độ hút nước 27.0 28.0 Dọc (D) 3800 3800 Ngang(N) 3000 2500 20.5 22.0 12 10 15.Độ thấu khí Bendtsen,ml/ph 700 ÷ 1500 700 ÷ 1500 16.Hệ số ma sát giấy 0.40 ÷ 0.55 0.40 ÷ 0.55 10-11 ÷ 10-12 10-11 ÷ 10-12 Cobb60,g/m2,max 12.Chiều dài đứt m,min 13.Độ tro qui vềCaCO3,%,max 14 Độ bền bề mặt mặt, 17 Điện trở bề mặt giấy (ở độ ẩm 5%) Ω 61 Phụ lục 6: Bảng phụ lục 02/TCTM803(Coppy cao cấp độ trắng ISO >= 90%) Loại giấy COPY80 Độ trắng 90.0÷ 92.0 L* a* 91.0÷92.0 2.6÷3.2 b* (-9.7)÷(10.3) CIE Độ whiteness đục,% 123.0÷127.0 >=88.0 ∆E 25 ∆ độ cong nóng mặt, max 7.Độ ẩm,% 150 ÷ 250 Lớn mức max từ 1÷100ml/ph Lớn mức max từ 1÷50ml/ph Nhỏ mức 24 / 27/ 32/ - - - - - 45/ 50/ 70/ 25 10 Lớn mức max 3.5 – 5.5 Ngoài mức quy định 8.Độ trắng ISO,%,min Theo phụ lục Lớn mức 02/ TCTM max từ 0.1 803 ÷ 2% trừ COPY95 Nhỏ mức từ 0.1 ÷ 0.9% 9.Độ đục ISO,%,min Theo phụ lục 02/ TCTM 803 Nhỏ mức từ 0.1 ÷ 0.9% - 62 - 10.Ánh màu 11.Độ hút nước Cobb60,g/m2,max 12.Chiều dài đứt m,min Dọc (D) Ngang(N) 13.Độ tro qui CaCO3,%,max Theo phụ lục 02/ TCTM 803 30,0 - - Lớn mức max từ ÷ g/m2 - - Nhỏ mức từ ÷ 500m 4000 3000 16,5/19,0/20,5/ 23,0 - - - 14 Độ bền bề mặt mặt (chỉ số nén), 12 - - - 15 Độ thấu khí Bendtsen, ml/ph 700 ÷ 1500 - - - 16 Hệ số ma sát tờ giấy 0.4 ÷ 0.55 - - - - - - 0.2 - 0.3 - 100 ± - 90.0 ± 98.9 - Khơng có - Mặt cắt khơng phắng - 17 Điện trở bề mặt giấy (ở 10-11 ÷ 10-12 độ ẩm 5%) Ω B Chỉ tiêu ngoại quan 18 Số mối nối, mối/cuộn max 19 Điều kiện cuộn, cm 20 Khuyết tật 63 Phụ lục 8: Bảng kết kiểm tra hóa chất sử dụng Loại giấy Kết Mức dùng (%) 0,85 0,9 1 0,8 0,925 Lưu lượng (ml/phút) 255 270 342 343 333 240 297 0,25 0,26 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 75 85,6 83,2 86 75 85,7 81,8 Nồng độ (%) 30 30 30 30 30 30 30 Mức dùng (%) 22 22 22 22 22 22 22 Lưu lượng (ml/phút) 22 25,1 24,4 25,2 26,3 26,2 24,9 Mức dùng (%) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Lưu lượng (ml/phút) 210 240 233 240 240 210 229 Mức dùng (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Lưu lượng (ml/phút) 30 34,2 34,3 30 34,5 34,3 32,9 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 3,08 3,09 3,0 3,08 2,99 Phụ gia Trung bình Keo AKD Phèn Mức dùng (%) Lưu lượng (ml/phút) Chất độn Tinh bột Bảo lưu 882 Bảo lưu 435 Mức dùng (%) Lưu lượng (ml/phút) 0,018 2,7 3,0 64 Phụ lục 9: Bảng kết tiêu chất lượng giấy copy cao cấp (COPY80.90) Chỉ tiêu Mẫu Định Độ Độ Chỉ số xé Độ chịu kéo (gf–Nm /g) lượng dày chặt g/m2 (μm) kg/m3 Dọc Ngang Chiều dài đứt (DaN.N) Dọc Ngang Độ Cobb (m) Dọc Độ nhám Độ trắng Ngang ML MM ML MM ISO Độ đục Độ cong nóng DL/DM NL/NM Độ cứng (mm3x103,mih) Dọc Ngang 79,6 109 704 4,4 4,7 62,46 37,0 5531 3015 27 25 180 227 89,7 92,70 20/15 15/10 49,13 37,24 79,1 110 707 4,4 4,9 1,0 35,5 5317 3158 26 26 178 190 91,2 91,36 15/10 10/10 58,32 33,08 80,1 108 729 5,4 5,9 64,9 36,0 5279 3189 28 24 185 220 90,3 92,37 15/20 20/30 47,42 21,47 80,2 107 747 6,0 7,1 70,6 38,5 6119 3796 30 26 188 198 90,4 92,67 15/10 F/10 47,41 25,67 80,1 108 745 6,0 6,0 74,1 40,5 6286 3622 34 31 190 207 91,0 91,36 10/10 F/10 46,57 38,70 81,6 107 766 5,8 6,3 65,9 38,1 5488 3189 27 23 195 220 91,6 91,36 20/10 10/15 50,01 32,42 80,3 106 770 5,9 6,0 56,9 37,5 4815 2894 34 29 193 208 91,3 93,09 15/F F/F 49,31 30,49 81,2 110 731 4,9 5,3 57,7 24,8 4829 2075 26 24 208 238 91,2 92,35 15/20 F/10 52,68 29,24 80,9 111 725 4,5 6,0 43,2 29,6 3629 2486 21 20 185 215 90,8 91,30 F/15 15/F 46,32 28,63 10 81,2 109 760 6,0 7,8 48,0 29,7 4017 2485 36 27 192 206 90,9 91,25 30/20 15/15 45,71 32,42 11 78,7 107 728 6,5 7,0 53,5 34,0 4518 2937 46 32 190 220 91,8 93,19 10/15 15/10 56,40 25,71 12 80,8 108 740 6,8 7,7 59,1 42,1 5819 3540 37 29 185 206 91,2 90,70 5/15 20/F 57,45 26,28 13 81,5 101 787 5,0 6,0 49,1 34,6 4131 2910 31 25 185 215 90,9 91,36 10/10 10/F 46,51 30,49 14 81,5 112 714 5,4 6,0 48,6 26,9 4052 2243 53 35 195 227 90,8 94,39 10/15 15/15 48,74 30,31 15 81,2 120 679 4,9 5,3 53,5 34,0 4131 3015 39 27 208 220 91,6 92,06 20/F 15/F 52,60 27,41 TB 80,5 109 735,4 5,4 6,1 57,9 34,5 4904 2970 32 27 190 214 90,9 92,10 15/10 10/10 50,31 29,97 65 Phụ lục10: Bảng kết tiêu chất lượng giấy copy thường (COPY80.90) Chỉ tiêu Định Độ Độ lượng dày chặt g/m2 (μm) 79,2 Chỉ số xé Độ chịu kéo Chiều dài đứt Độ Cobb Độ nhám Độ (gf–Nm /g) (DaN.N) kg/m3 Dọc Ngang Dọc Ngang Dọc Ngang ML MM Dọc Ngang ISO 109 758 6,1 6,6 53,7 38,6 5149 3703 28 26 188 220 90,1 80,6 110 750 6,2 6,8 53,7 32,0 4281 3109 27 25 200 250 81,5 107 739 6,6 7,1 41,1 32,7 4320 3197 32 29 203 79,9 111 752 6,2 6,7 44,2 32,8 4438 3168 31 28 80,9 101 750 6,4 6,8 45,9 28,9 4091 2839 27 81,2 115 755 6,1 6,9 41,6 30,0 4007 2972 78,9 120 724 6,5 7,0 44,6 34,0 4021 78,7 107 756 6,2 6,9 46,3 30,7 80,9 108 712 6,0 7,2 41,4 10 81,5 112 745 6,3 7,1 11 81,2 111 725 6,6 12 78,9 108 759 13 81,5 101 14 80,9 15 TB Mẫu (m) trắng Độ Độ cứng Độ cong nóng (mm3x103,mih) đục DL/DM NL/NM Dọc Ngang 92,17 30/10 0/45 44,11 29,97 90,1 92,19 30/20 0/45 45,07 28,31 220 89,9 91,36 10/45 50/30 48,15 30,43 208 210 90,4 92,35 20/45 45/30 43,31 28,53 23 170 180 90,1 91,25 25/40 20/45 50,48 33,75 29 27 198 250 90,7 90,75 10/50 45/35 48,13 31,12 2963 31 27 177 212 89,1 91,36 30/20 0/45 47,56 28,51 4345 2867 27 23 170 177 90,3 90,35 25/10 15/45 44,85 26,52 31,1 4020 2716 29 26 160 185 91,0 91,25 30/20 10/40 49,27 30,79 42,1 28,9 4360 2911 28 25 190 220 90,1 93,21 35/35 20/50 48,85 29,53 6,8 59,2 30,6 4032 2834 31 28 189 210 90,6 92,18 35/25 25/40 46,70 28,09 6,5 7,0 44,5 29,8 4339 2989 32 29 203 225 89,5 91,19 10/45 50/30 50,13 31,68 739 6,1 6,7 45,7 33,0 4292 2854 26 24 188 220 89,0 93,09 35/30 10/40 47,29 26,39 112 748 6,3 6,9 43,7 30,1 4260 2699 27 25 178 198 89,6 90,27 30/10 10/45 50,18 30,65 81,4 120 752 6,1 6,6 41,9 27,9 4320 2839 30 28 170 190 91,2 90,17 30/35 35/35 49,75 29,76 80,4 110 744 6,3 6,8 45,9 31,4 4285 2978 29 26 186 211 90,1 91,54 25/30 25/40 47,59 29,6 66 67 ... lạc hậu, yếu so với nước giới, yếu công nghệ, trang thiết bị ngành giấy rào cản lớn để ngành giấy Việt Nam hòa nhập, cạnh tranh với nước Để cạnh tranh cần phải tìm hiểu kĩ quy trình cơng nghệ,... photocopy định lượng 80g/m2 đáp ứng tiêu kỹ thuật chất lượng giấy photocopy công ty đặt iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC ... Trọng lượng grams mét vuông Chuẩn quốc tế(ISO) trang giấy.Đơn vị tính gram mét vuông( ký hiệu g/m2) Nơi dùng Hầu toàn giới Trọng lượng 500 17”*22” trang giấy Chuẩn Mỹ Đơn vị tính pounds (ký hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIẤY PHOTOCOPY ĐỊNH LƯỢNG 80GM2 TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI , XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIẤY PHOTOCOPY ĐỊNH LƯỢNG 80GM2 TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay