KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY TỪ NGUYÊN LIỆU GIẤY THU HỒI TẠI CÔNG TY GIẤY HƯNG THỊNH

94 1 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY TỪ NGUYÊN LIỆU GIẤY THU HỒI TẠI CÔNG TY GIẤY HƯNG THỊNH Họ tên sinh viên: PHẠM THỊ VÂN ANH Ngành: CÔNG NGHỆ BỘT GIẤYGIẤY Niên khóa: 2006-2010 Tháng 07/ 2010 KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY TỪ NGUYÊN LIỆU GIẤY THU HỒI TẠI CÔNG TY GIẤY HƯNG THỊNH Tác giả PHẠM THỊ VÂN ANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công nghệ sản xuất giấy bột giấy Giáo viên hướng dẫn: TS Phan Trung Diễn Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: - Ba mẹ, anh chị người thân yêu ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ mặt vật chất lẫn tinh thần suốt thời gian học tập - Ban Giám hiệu toàn thể thầy cô giáo trường Đại Học Nông Lâm TPHCM - Quý thầy cô Khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy cô môn Công nghệ sản xuất Giấy Bột giấy - Thầy TS Phan Trung Diễn, giáo viên hướng dẫn đề tài tận tâm giảng dạy, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp - Chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, cán công nhân viên công ty TNHH Hưng Thịnh toàn thể anh chị phòng cơng nghệ, phân xưởng DIP, tổ sản xuất giấy, tạo điều kiện, giúp đỡ suốt thời gian thực tập tốt nghiệp công ty - Các bạn bè hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài TPHCM, tháng 07/2010 Sinh viên thực Phạm Thị Vân Anh ii TÓM TẮT Đề tài:”Khảo sát quy trình sản xuất giấy từ nguyên liệu giấy thu hồi công ty TNHH Hưng Thịnh” thực việc tìm hiểu, quan sát thực tế thu thập số liệu chi nhánh Tân Uyên, công ty TNHH Hưng Thịnh thời gian từ tháng đến tháng năm 2010 Đề tài thuyết minh quy trình cơng nghệ sản xuất bột DIP từ ngun liệu giấy thu hồi nhà máy, tìm hiểu loại nguyên liệu, tỉ lệ phối trộn cho công thức giấy khác nhau, hóa chất, phụ gia sử dụng, nguyên lý hoạt động số thiết bị dây chuyền Đề tài thuyết minh quy trình cơng nghệ sản xuất giấy in, giấy viết, giấy photocopy… từ dây chuyền bột DIP Tìm hiểu hóa chất thiết bị sử dụng dây chuyền, kiểm tra số tính chất sản phẩm giấy đầu Ngồi có làm số thí nghiệm đo độ trắng số tính chất khác độ dày, chiều dài đứt, độ cobb, độ tro loại giấy định lượng 50g/m2 sản xuất theo hai cơng thức phối trộn bột khác Từ lập so sánh vẽ biểu đồ cho thấy khác loại giấy đưa kết luận yếu tố ảnh hưởng đến tính chất loại giấy đặc biệt độ trắng iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ x Chương 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2.Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN .3 2.1 Tổng quan ngành giấy 2.1.1 Tình hình phát triển ngành giấy Việt Nam năm gần dự báo sau 2.1.2.Thuận lợi, khó khăn ngành giấy Việt Nam trình hội nhập: 2.2 Tổng quan công ty TNHH Hưng Thịnh 2.2.1.Giới thiệu chung công ty 2.2.2 Sơ đồ máy tổ chức công ty .10 2.2.3 Sản phẩm công ty 11 2.2.4.Tình hình sản xuất tiêu thụ giấy cơng ty 11 2.2.5.Tình hình ngun liệu cung cấp cho cơng ty 11 2.3 Tổng quan giấy thu hồi 12 2.3.1.Tổng quan .12 2.3.2.Ưu điểm việc sử dụng giấy thu hồi 12 2.3.3.Phân loại nguyên liệu giấy thu hồi .13 2.3.4.Thu mua, vận chuyển tồn trữ nguyên liệu .13 2.3.5.Chất lượng nguyên liệu 13 iv 2.3.6.Kiểm soát chất lượng nguyên liệu 14 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 15 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT DIP 17 4.1.1.1Công đoạn quậy thủy lực xử lý rác thô 18 4.1.1.2 Công đoạn phân ly xơ sợi tách tạp chất 20 4.1.1.3 Công đoạn tuyển khử mực .20 4.1.1.4 Công đoạn tinh lọc tạp chất 21 4.1.1.5 Công đoạn cô đặc, rửa bột 21 4.1.1.6 Công đoạn xử lý nước thải .24 4.1.2 Nguyên liệu sử dụng sản xuất bột DIP công ty 26 4.1.2.1 Phân loại nguyên liệu .26 4.1.2.2 Công thức phối trộn tỉ lệ sử dụng 27 4.1.3 Hóa chất sử dụng dây chuyền DIP 29 4.1.3.1 Các loại hóa chất 29 4.1.3.2 Lượng dùng điểm cho loại hóa chất 33 4.1.4 Máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất bột DIP 33 4.1.4.1 Quậy thủy lực nồng độ cao 33 4.1.4.2 Công đoạn tách tạp chất 38 4.1.4.3 Công đoạn sàng lọc 40 4.1.4.4 Công đoạn tuyển 41 4.1.4.5 Công đoạn cô đặc, rửa bột 45 4.2.QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY 48 4.2.1 Thuyết minh dây chuyền sản xuất giấy 49 4.2.1.1 Công đoạn phối trộn bột .49 4.2.1.2 Hệ thống nghiền bột 49 4.2.1.3 Thùng điều tiết - pha loãng nồng độ .50 4.2.1.4 Công đoạn tinh lọc bột 52 4.2.1.5 Công đoạn lên lưới xeo 55 v 4.2.1.6 Công đoạn ép .58 4.2.1.7 Công đoạn sấy 59 4.2.1.8 Cán láng- Cuộn- cắt 61 4.2.2 Định mức hóa chất sử dụng 62 4.3.Một số loại giấy không hợp quy cách kiểm tra thành phẩm 62 4.4 So sánh số tính chất loại giấy CD1- GK1 64 4.4.1 So sánh loại nguyên liệu tỉ lệ sử dụng loại giấy CD1-GK1 65 4.4.2 So sánh thông số hoạt động loại giấy CD1 GK1 69 4.4.3 Kết kiểm tra số tính chất giấy CD1- GK1 70 4.4.4.Biểu đồ so sánh số tính chất giấy CD1 GK1 .72 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Kiến nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT WTO : Tổ chức thương mại giới DIP : Deinking Pulp VPPA : Hiệp hội giấy Việt Nam AFTA : Tổ chức thương mại châu Á- Thái Bình Dương OCC : Old corrugated Containers ONP : Old newspaper OMG : Old magazine HK : Hầm chứa bột khử mực CHĐBM : Chất hoạt động bề mặt ISO : International Standardization Organization CTCP : Công ty cổ phần vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty giấy Hưng Thịnh 10 Hình 2.2: Sản phẩm giấy công ty Hưng Thịnh .11 Hình 4.1 : Cấu tạo quậy thủy lực 34 Hình 4.2: Cánh khuấy thủy lực 35 Hình 4.3: Đáy quậy thủy lực- Dao nghiền- Lỗ thoát bột 35 Hình 4.4: Thiết bị máy phân ly nhà máy sử dụng 38 Hình 4.5 : Cấu tạo máy phân ly 38 Hình 4.6 : Cấu tạo cánh khuấy mặt sàng 39 Hình 4.7: Máy tách rác 40 Hình 4.8: Hình chiếu thiết bị sàng thơ 41 Hình 4.9 : Thiết bị tuyển 42 Hình 4.11: Đầu ống hình .42 Hình 4.13: Cấu tạo thiết bị tuyển 43 Hình 4.14 : Thùng phân lượng 44 Hình 4.15 : Cấu tạo thiết bị rửa bột (lô xẻ rãnh) 45 Hình 4.16 : Cấu tạo thiết bị rửa bột (lô trơn) .45 Hình 4.17 : Vít ép lơ 46 Hình 4.19 : Cấu tạo thùng điều tiết 51 Hình 4.20 : Cấu tạo thiết bị lọc côn .52 Hình 4.21 : Cụm lọc cấp nhà máy sử dụng 54 Hình 4.22 : Sàng áp lực 55 Hình 4.23: Thùng đầu máy xeo .56 Hình 4.24 : Dàn lưới 57 Hình 4.25: Lơ Dandy hòm hút chân khơng áp lực cao 58 Hình 4.26: Lơ ép 59 Hình 4.27: Cấu tạo lơ sấy 60 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhu cầu bột giấy Việt Nam từ năm 2008 đến 2015 .4 Bảng 2.2 : Nhu cầu giấy Việt Nam từ năm 2008 đến 2015 Bảng 2.3: Bảng hiệu suất bột giấy thu hồi đạt với loại sản phẩm 12 Bảng 4.1: Nguyên liệu sản xuất giấy 26 Bảng 4.2 : Định mức chuẩn đánh thủy lực 27 Bảng 4.3 : Nguyên liệu Công thức giấy CD1 (ngày 2/4/2010 – 10/4/2010) .27 Bảng 4.4 : Nguyên liệu Công thức giấy GK1 .28 Bảng 4.5: Các loại hóa chất sử dụng .33 Bảng 4.6: Vận tốc phun bột ứng với chiều cao cột chất lỏng .56 Bảng 4.7 : Hóa chất sử dụng sản xuất giấy 62 Bảng 4.8: Giấy bị lỗi – Nguyên nhân - Cách khắc phục .62 Bảng 4.9: So sánh tỉ lệ nguyên liệu sử dụng cho giấy CD1 giấy GK1 65 Bảng 4.10 : Độ trắng loại nguyên liệu 68 Bảng 4.11 : So sánh độ trắng bột cơng thức CD1 GK1 số vị trí 68 Bảng 4.12 : Thông số hoạt động 70 Bảng 4.13 : Kết kiểm tra số tính chất giấy CD1(7/4/2010) 71 Bảng 4.14: Kết kiểm tra số tính chất giấy GK1 (14/4/2010) 71 ix Sau nghiền line1 82-83 Sau nghiền line1 82-83 Thủy lực 76-77 Hồ TP line 77-78 Thủy lực 83-84 Thủy lực 84-85.5 Sau nghiền line2 79-80 Sau nghiền line2 84-85.5 H2 80-81 H2 83-84 H6 83-84 H6 86-87 Thùng điều tiết 80-81 Thùng điều tiết Giấy thành phẩm 85-86 Giấy thành phẩm 84.6-85.5 89-90 Nhận xét: => Từ bảng 4.13 hệ thống xử lý phối trộn bột ta thấy, theo công thức GK1, thủy lực nguyên liệu bột Kralf, trắng nhập PS31, trắng nhập SPS có độ trắng cao (85-90 ISO) phối trộn với tỉ lệ cao (35%) so với công thức CD1 (10%) Đồng thời lượng giấy phế đầu xeo đánh thủy lực cơng thức GK1 có độ trắng cao so với cơng thức CD1 Điều dẫn đến phối trộn hồ H2 bột cơng thức GK1 có độ trắng (83-84 ISO) cao so với công thức CD1 (80-81 ISO) Thêm vào lượng giấy cắt biên thu hồi hồ xéo đưa hồ H6 để phối trộn thêm với bột H2, qua sơ đồ hệ thống phối trộn thấy tỉ lệ độ trắng hồ H6 giấy GK1(40%) cao so với giấy CD1(25%) => Từ dẫn tới độ trắng giấy đầu theo cơng thức GK1 có độ trắng( 89-90 ISO) cao với giấy công thức CD1(85-86 ISO) 4.4.2 So sánh thông số hoạt động loại giấy CD1 GK1 định lượng 50g/m2 Sau so sánh thành phần tỉ lệ nguyên liệu sử dụng tiếp tục so sánh thơng số hoạt động máy móc thiết bị sử dụng để sản xuất giấy Vì so sánh điều kiện khác nhau, nghĩa loại giấy sản xuất điều kiện khơng đồng kết so sánh kết luận sau khơng xác 69 Bảng 4.12 : Thông số hoạt động Vị trí CD1 GK1 Cụm lọc Cấp 1: Áp lực: 0.5 MPa Cấp 2: Áp lực: 0.4-0.5 MPa Cấp 3: Áp lực: 0.3-0.4 MPa Cấp 1: Áp lực: 0.5 MPa Cấp 2: Áp lực: 0.4-0.5 MPa Cấp 3: Áp lực: 0.3-0.4 MPa Sàng Áp lực vào: 0.1-0.2 MPa Áp lực ra: 0.08-0.1 MPa Áp lực vào: 0.14 MPa Áp lực ra: 0.08 MPa % van cấp bột : 61.9 Mực nước thùng đầu: 42 cm Tốc độ: 150 m/phút % van cấp bột : 60 Mực nước thùng đầu: 42 cm Tốc độ: 150 m/phút Hút chân không hộp hút ck áp lực cao hộp hút ck áp lực thấp hộp hút ck áp lực cao hộp hút ck áp lực thấp Trục bụng Áp lực : 0.2 Mpa Áp lực : 0.2 MPa Ép Đầu (DK) : 0.18 MPa Đầu (DT) : 0.18 MPa Đầu (DK) : 0.2MPa Đầu (DT) : 0.2 MPa Ép Đầu (DK) : 0.3 MPa Đầu (DT) : 0.3 MPa Đầu (DK) : 0.36 MPa Đầu (DT) : 0.38 MPa Ép bụng Đầu (DK) : 0.15 MPa Đầu (DT) : 0.15 MPa Đầu (DK) : 0.14 MPa Đầu (DT) : 0.14 MPa Sấy 1(Yanki) Áp lực : 0.3 kg/cm2 Áp lực : 0.3 kg/cm2 Sấy (Yanki) Áp lực : 0.7 kg/cm2 Áp lực : 0.6 kg/cm2 Sấy Áp lực : 0.9 kg/cm2 Áp lực : kg/cm2 Sấy Áp lực : 0.7 kg/cm2 Áp lực : kg/cm2 Thùng đầu Lưới => Nhận xét: Từ kết bảng 4.14: So sánh thông số hoạt động thiết bị máy móc loại giấy CD1 GK1 định lượng 50g/m2 ta thấy thơng số khơng có khác biệt lớn Có thể xem điều kiện hoạt động 4.4.3 Kết kiểm tra số tính chất giấy CD1- GK1 định lượng 50g/m2 Sau so sánh thơng số hoạt động máy móc thiết bị, đồng thời có nhận xét thành phần tỉ lệ loại nguyên liệu sử dụng, tiếp tục tiến hành thu thập, xử lý số liệu để so sánh khác số tính chất giấy thành 70 phẩm CD1- GK1 độ trắng, độ dày, chiều dài đứt, độ cobb từ rút kết luận cho khác biệt Bảng 4.13 : Kết kiểm tra số tính chất giấy CD1(7/4/2010) - Độ tro: 13% Cuộn ĐL ngang Độ dày Chiều dài đứt Độ Cobb Độ trắng (g/m2) (m) (m) 60s (ISO) T G P T G P Dọc Ngang B01 51 51 51 70 71 61 3.636 2.140 19 85.8-86.4 B02 49 49 49 69 69 69 3.599 2.165 19 86.2-87.1 B03 50 50 50 70 71 70 3.859 2.511 20 86.2-86.8 B04 51 50 49 71 70 70 3.951 2.400 19 86.4-87.3 A08 51 50 51 71 71 70 4.031 2.152 21 85.7-86.6 A09 49 50 49 70 71 70 4.093 2.189 21 85.3-86.3 A10 50 50 50 70 71 71 4.057 2.165 20 85.8-86.3 A25 50 50 49 71 69 69 3.438 2.373 22 85.3-86.3 A26 49 50 49 69 71 69 3.537 2.263 22 85.7-86.6 A27 50 50 51 71 70 71 3.352 2.028 21 85.8-86.6 Bảng 4.14: Kết kiểm tra số tính chất giấy GK1 (14/4/2010)- Độ tro: 12.86% Cuộn ĐL ngang (g/m ) Độ dày Chiều dài đứt Độ Cobb Đô trắng (m) (m) 60s (ISO) T G P T G P Dọc Ngang A01 51 51 51 73 72 69 3.513 2.437 21 89.9-90.2 A02 49 49 49 70 69 69 3.657 2.560 21 89.3-89.8 A03 50 50 50 70 71 70 3.653 2.271 23 89.4-89.9 A04 51 50 49 70 70 70 3.932 2.369 22 89.3-89.7 B01 50 50 49 71 71 71 4.029 2.364 22 90.1-90.6 B02 49 50 49 70 71 70 3.823 2.019 22 89.9-90.6 B03 50 50 51 71 70 71 4.016 2.285 21 89.7-90.5 B04 50 49 50 71 70 71 3.633 2.016 22 89.3-89.7 B05 50 50 50 71 71 70 3.758 2.115 22 90.1-90.6 B06 49 49 50 70 70 71 3.902 2.498 21 89.7-90,1 B07 51 51 50 71 71 70 3.832 2.675 21 89.8-90,1 71 4.4.4.Biểu đồ so sánh số tính chất giấy CD1 GK1 định lượng 50g/m2 Biểu đồ độ trắng 91 ĐộTrắng ISO 90 89 88 87 86 85 84 CD1 GK1 Loại giấy CD1 GK1 Biểu đồ 4.1: Biểu đồ so sánh độ trắng giấy CD1- GK1 => Nhận xét biểu đồ 4.1: So sánh loại giấy CD1 GK1 định lượng 50g/m2 ta thấy có khác biệt độ trắng giấy thành phẩm cụ thể Độ trắng trung bình giấy CD1 86.2 ISO thấp so với độ trắng trung bình giấy GK1 89.6 ISO Biểu đồ chiều dài đứt 4.000 Chiều dài đứt (m ) 3.500 3.000 2.500 Chiều dài đứt dọc 2.000 Chiều dài đứt ngang 1.500 1.000 500 CD1 GK1 Loại giấy Biểu đồ 4.2 : Biểu đồ so sánh chiều dài đứt giấy CD1 GK1 72 => Nhận xét biểu đồ 4.2: So sánh Chiều dài đứt loại giấy CD1 GK1 định lượng 50 g/m2 ta thấy:  Chiều dài đứt dọc loại giấy CD1, GK1 cao so với chiều dài đứt ngang Nguyên nhân xơ sợi chủ yếu phân bố theo chiều máy chạy nên theo chiều ngang giấy xơ sợi liên kết chặt chẽ so với theo chiều dọc giấy  Về Chiều dài đứt dọc Chiều dài đứt dọc trung bình giấy CD1 (3.719 m) gần với Chiều dài đứt dọc trung bình giấy GK1 (3.795 m) Sự khác biệt khơng rõ ràng Có thể xem gần  Về Chiều dài đứt ngang Chiều dài đứt ngang trung bình giấy CD1 (2.328 m) gần với Chiều dài đứt dọc trung bình giấy GK1 (2.340m) Sự khác biệt khơng rõ ràng Có thể xem gần Biểu đồ số tính chất khác 80 70 60 50 Độ dày (Mm) 40 Độ cobb 60s (g/m2) 30 Độ Tro (%) 20 10 CD1 GK1 Loại giấy Biểu đồ 4.3: Biểu đồ so sánh số tính chất khác giấy CD1 GK1  Nhận xét biểu đồ 4.3 : So sánh số tính chất khác loại giấy CD1 GK1 định lượng 50g/m2 độ dày, độ cobb, độ tro ta thấy thông số gần khác biệt rõ ràng 73  Kết luận cuối cùng: - So sánh số tính chất loại giấy CD1- GK1 định lượng 50g/m2 cho thấy khác biệt rõ nét dễ nhận biết khác biệt độ trắng Còn số tính chất khác độ cobb, chiều dài đứt, độ dày… khác biệt phạm vi nhỏ, xem khơng có khác biệt đáng kể - Hóa chất sử dụng sản xuất loại giấy CD1- GK1 định lượng 50g/m2 giống chủng loại, tỉ lệ, vị trí sử dụng nên khơng có tác động đến khác biệt độ trắng loại giấy - Thơng số máy móc hoạt động dây chuyền sản xuất loại giấy CD1- GK1 định lượng 50g/m2 khơng có khác biệt nhiều, xem điều kiện sản xuất - Nguyên liệu tỉ lệ phối trộn để sản xuất loại giấy CD1- GK1 có khác biệt rõ ràng thành phần, tỉ lệ phối trộn độ trắng nguyên liệu đầu vào yếu tố định dẫn đến khác biệt độ trắng loại giấy thành phẩm CD1GK1 đầu 74 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Quá trình nghiên cứu thực tế công ty TNHH Giấy Hưng Thịnh, khảo sát, tập hợp, thống kê, xử lý số liệu dây chuyền sản xuất, loại nguyên liệu, máy móc thiết bị, hóa chất sử dụng để sản xuất bột giấy, số kết luận rút sau: - Máy móc thiết bị phù hợp với quysản xuất công ty, công ty có số cải tiến nhằm nâng cao hiệu cơng suất làm việc máy móc giúp đáp ứng nhu cầu sản xuất theo mặt hàng, chất lượng giấy Cụ thể việc trước nhà máy có sử dụng hệ thống vít ép phân tán nhiệt, tháp tẩy khâu xử lý bột DIP sau cho bỏ hệ thống thiết lập hệ thống qua lần tuyển bột đạt độ trắng theo quy định cơng ty - - Lượng hóa chất sử dụng quậy thủy lực phù hợp:  NaOH : 1%  Na2SiO3 : 0.8-1%  H2O2 : 1-2%  Monopol PE 3001 : 0.1-0.2% Nhiệt độ đóng vai trò quan trọng đến khả phân tán mực tạp chất khỏi xơ sợi tạo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật Bởi nhiệt độ thấp làm giảm khả năng, tốc độ phân tán hạt mực khỏi xơ sợi Còn nhiệt độ cao làm nóng chảy hạt keo, chất nhựa gây khó khăn việc xử lý chất thải bỏ Nhiệt độ quậy thủy lực 70-800 C - Kết theo dõi điểm công tác hồ quậy thủy lực theo yêu cầu công ty đề ra: o Nồng độ 15% o Nhiệt độ: 70-800 C 75 o Thời gian đánh bột: 35 phút o Thời gian đánh bột ảnh hưởng nhiều đến khả khử mực - Đối với dây chuyền sản xuất bột, áp dụng tuyển giai đoạn giúp tăng hiệu khử mực, đồng thời có hệ thống xử lý để thu hồi tái sử dụng nước hợp lý cấp cho thủy lực, hồ chứa bột số công đoạn khác giúp cho việc tiết kiệm lượng nước sử dụng, đạt hiệu kinh tế cao - Đối với dây chuyền sản xuất giấy máy móc thiết bị chưa đại quysản xuất tương đối nhỏ, tốc độ máy công suất làm việc đáp ứng số lượng đơn hàng nhỏ Tuy nhiên có thay đổi linh hoạt sản xuất giúp công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng đặt - Chất lượng số tính chất giấy theo kết khảo sát phù hợp đáp ứng theo đơn đặt hàng - Việc tiến hành thay đổi loại giấy sản xuất diễn nhanh chóng có chuẩn bị kỹ lưỡng kiểm tra thay đổi nguyên liệu, công thức phối trộn sản phẩm theo yêu cầu khách hàng - Qua so sánh: khác biệt độ trắng loại giấy CD1 GK1 định lượng 50 g/m2 nguyên liệu tỉ lệ phối trộn nguyên liệu định thơng số hoạt động máy móc lượng hóa chất sử dụng hồn tồn tương tự 5.2 Kiến nghị Qua thời gian thực đề tài, qua báo cáo, phân tích nhận xét tơi có số kiến nghị sau: - Về dây chuyền sản xuất bột : o Cần lựa chọn phần nguyên liệu đưa vào đánh thủy lực thật kỹ phần gun liệu nhân tố định đến chất lượng bột giấy thành phẩm đầu Tuyệt đối không cho loại nguyên liệu không cho loại nguyên liệu đánh tan màu mực vào quậy thủy lực làm cho cơng đoạn tách loại xử lý tạp chất khó khăn o Tính tốn tỉ lệ sử dụng nguyên liệu xác phù hợp với loại giấy Nếu có sai sót chất lượng giấy cần kiểm tra điều chỉnh lại để tránh gây tổn thất cho sản xuất 76 o Hóa chất sử dụng phải liều lượng, vị trí thay đổi mức dùng điểm cho làm thay đổi chất lượng sản phẩm cuối Hóa chất phải cất giữ vị trí an tồn, sử dụng cẩn thận phải có đồ bảo vệ cho cơng nhân tiếp xúc trực tiếp với hóa chất Trình tự cho hóa chất phải theo u cầu kỹ thuật công ty đưa ra, không nên tự ý thay đổi trình gây nguy hiểm cho công nhân vận hành nhà máy o Máy móc thiết bị phải vận hành theo thông số quy định, tránh chạy máy công suất quy định Thường xuyên vệ sinh, lau rửa máy móc để tránh bị tắc nghẽn rác, tạp chất thiết bị sàng, lọc, máy rửa o Cần có thêm thiết bị để xác định kích thước số lượng bọt khí kích thước hạt mực với nguyên liệu để hiệu tuyển tốt Cần có thiết bị đo độ tàn mực để xác định hiệu tuyển - Về dây chuyền sản xuất giấy: o Cần tính tốn thật kỹ công thức phối trộn bột hệ thống nghiền bột để đạt chất lượng giấy tốt o Hóa chất sử dụng phải xác lượng dùng điểm cho, thường xuyên kiểm tra bơm hóa chất để tránh nghẹt bơm Điều chỉnh có cố o Cần theo dõi hệ thống máy xeo, cột áp thùng đầu, lên lưới xeo, thông số hoạt động thiết bị Cần chia công nhân theo dõi vị trí tồn hệ thống, báo cáo trưởng ca xử lý có cố xảy o Tiến hành vệ sinh nơi làm việc sau ca, giữ vệ sinh chung, tuân thủ quy định công ty, thực đầy đủ công tác an tồn lao động sản xuất, cần có thiết bị chuyên dụng để xử lý kịp thời có cố xảy ngun liệu thành phẩm giấy dễ gây cháy nổ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003 Kỹ thuật xenlulo giấy Đại học Bách Khoa TP HCM Vũ Tiến Hy, 2006 Kỹ thuật sản xuất bột giấy Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Vũ Tiến Hy, 2006 Tuyển tập: Công nghệ sản xuất bột giấy giấy, sở thiết kế công nghệ nhà máy giấy Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Võ Quốc Lập, 2008 Máy thiết bị công nghệ sản xuất giấy Trường ĐH Nông Lâm TP HCM (Lưu hành nội bộ) Đặng Thị Thanh Nhàn, 2007 Công nghệ sản xuất bột giấy Trường ĐH Nông Lâm TP HCM (Lưu hành nội bộ) Cao Thị Nhung, 2005 Công nghệ sản xuất bột giấy giấy Trường ĐHBK TP.HCM Cao Thị Nhung, 2004 Các yếu tố công nghệ tính chất loại giấy Đại học Bách Khoa TP.HCM Phạm Thị Ngọc Thu, 2004 Kiểm tra thử nghiệm giấy bột giấy Công ty giấy Tân Mai Lê Tiểu Anh Thư, 2008 Tính chất giấy phụ gia giấy Trường ĐH Nông Lâm TP HCM (Lưu hành nội bộ) TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 11 Christopher J Biermann, 1996 Handbook of Pulping and Papermaking Second Edition Adademic Press 12 Gary A Smook, 1992 Handbook for Pulp and Paper Tecnologists Second Edition Angus Wilde Publications 13 “Paper Making Science and Technology”, đĩa CD gồm 19 tập, FAPET, Finland, 1998 TÀI LIỆU INTERNET 14. Xác định nhanh nồng độ bột dựa vào hệ số vắt tay: Lấy 100ml bột, dùng tay vắt khô đem cân X (g) Nồng độ bột, % = Hệ số vắt tay * X %  Xác định nồng độ bột ( bột có nồng độ < 4%) Sấy tờ giấy lọc nhiệt độ 105 ± 3oC, đem cân A (g) Lấy 100ml mẫu bột Đặt tờ giấy lọc vào phễu lọc, làm ẩm giấy nước cất, kiểm tra xem giấy dính chặt vào giấy chưa Cho bơm hút chân không hoạt động Đỗ dung dịch vào phễu, tráng thành cốc đong nước cất Khi nước rút hết đi, ngừng bơm chân khơng, lấy giấy lọc có mẫu bột Sấy mẫu tủ sấy nhiệt độ 105 ± 3oC đến trọng lượng không đổi, làm nguội mẫu bình hút ẩm đem cân trọng lượng giấy lọc + bột B (g) Trọng lượng mẫu bột sau sấy khô: X = B – A (g) Nồng độ bột = X /100*100 %  Cách làm mẫu giấy handsheet để đo độ trắng ISO Chuẩn bị mẫu:  Bột dạng tấm: xé thành mảnh nhỏ khoảng 30mm, cân 8g bột khô tuyệt đối tương ứng tờ mẫu, tờ g  Bột dạng dung dịch:  Xác định nồng độ bột:  Đong thể tích dung dịch bột tương ứng 8g bột khô tuyệt đối( tờ mẫu, tờ g) - Đánh tơi bột  Pha loãng mẫu nước cất đem đánh tơi máy xay sinh tố bột rã hoàn toàn  Pha loãng với nước cất thành 2000ml dung dịch  Gấp đặt tờ giấy lọc vào phễu lọc, làm ướt nước cất  Khuấy dung dịch , đong 500ml dd bột đổ vào phễu  Hút nước dụng cụ hút chân không, mẫu rút tắt bơm để tránh rách giấy lọc  Làm lỏng tờ giấy cách lật ngược tờ giấy lên thổi vào cuống phễu, bắt tờ giấy giấy lọc khác - Sấy tờ giấy khơng khí đối lưu mơi trường - Ép: dùng dụng cụ lăn qua lại tờ giấy để ép tờ giấy 30s - Giữ phòng lạnh đạt độ ẩm cân độ ẩm phòng - Tờ giấy giữ khơng để bụi bám vào Sau 2h đem đo độ trắng máy đo độ trắng Không nên đo sau 24h  Đo độ trắng máy đo độ trắng YQ-48B:  Độ trắng R gọi độ phản xạ, đo cách cho thêm tờ giấy vào đống giấy khơng thay đổi cường độ phản xạ ánh sáng  Thao tác đo độ trắng : Máy đo độ trắng YQ-48B có chữ nhật thân máy, thao tác thực phải điều chỉnh Đầu tiên kéo lớn nhỏ xuống tận Đặt nhiều mẫu thử lên giá đỡ đến ánh sáng không xuyên qua bấm phím đo độ trắng cho kết  Trên mẫu thử đo nhiều vị trí khác sau bấm phím giá trị trung bình để trị số trung bình Hình: Máy đo độ trắng  Xác định định lượng giấy: - Sau sản xuất cuộn giấy phải tiến hành đo định lượng giấy để kịp thời điều chỉnh có sai khác định lượng - Một số nhà máy đại sử dụng thiết bị QCS đặt số vị trí sau lô sấy lô cán láng để đo định lượng băng giấy cách quét thiết bị QCS theo chiều ngang băng giấy Kết xác hơn, có sai lệch định lượng ngang báo trung tâm điều chỉnh để nhanh chóng khắc phục - Phương pháp đo tay: Gấp đôi giấy theo chiều ngang , máy xeo nhà máy có 16 mơi phun theo chiều ngang giấy nên đo định lượng ngang xé giấy thành 16 miếng theo chiều ngang, sau cắt thành miếng 10cm2 - Dùng cân định lượng để đo ghi nhận kết đầu bên phải cuộn, đầu bên trái cuộn  Xác định độ dày giấy: - Cắt mẫu theo diện tích 10*10 cm2 sau đem mẫu lên cân định lượng, ghi lại kết Dùng mẫu giấy cân định lượng đưa vào thiết bị đo độ dày để tiến hành đo ghi nhận kết Hình: Máy đo độ dày  Xác định chiều dài đứt: - Tiến hành chuẩn bị mẫu điều kiện môi trường môi trường sử dụng để điều hồ mẫu ( Đầu tiên sấy giấy lò sấy nhiệt độ 1050C, thời gian 5-10 phút, sau lấy tờ giấy bỏ vào bình hút ẩm thời gian 10-15 phút, sau lấy tiến hành đo) - Nếu có yêu cầu xác định chiều dài, phải tiến hành xác định định lượng mẫu - Cắt mẫu thử từ tờ mẫu cắt (không lấy phần mẫu bị nhăn) Cắt mẫu thử cách cạnh tờ mẫu 15 mm - Cắt mẫu thử thời điểm với số lượng đủ để đo 10 giá trị theo chiều - Mẫu thử phải cắt theo kích thước sau: Chiều rộng: Tuỳ theo yêu cầu phép thử, cắt mẫu với chiều rộng: 15 mm; Chiều dài mẫu thử phải lớn khoảng cách hai đầu kẹp đảm bảo kẹp mẫu tay không chạm vào phần mẫu nằm gữa hai đầu kẹp (nên sử dụng chiều dài tối thiểu 250 mm) - Tiến hành đo mẫu theo hướng dẫn sử dụng máy + Điều chỉnh phận đo lực vị trí + Kẹp mẫu vào vị trí đo, chọn lực kéo tác dụng để thời gian làm đứt cho mẫu thử nằm khoảng 20 s ± s + Tiến hành đo mẫu bị đứt, ghi lại lực kéo lớn tác dụng thời gian làm đứt mẫu  Xác định độ cobb - Mẫu chuẩn bị điều kiện mội trường mơi trường sử dụng để điều hồ mẫu Khơng để tay tiếp xúc trực tiếp diện tích thử Độ cobb60 : Thời gian tiếp xúc nước 60 giây - Cắt mẫu giấy thử 13cm * 13cm cho mẫu giấy thử có diện tích lớn bề mặt dụng cụ Sấy mẫu tủ nhiệt độ 105 ± 3oC, để hồi ẩm phút đem cân trọng lượng mẫu giấy - Đổ 100ml nước vào dụng cụ đo theo mức vạch phía dụng cụ - Kẹp mẫu thử vào bề mặt dụng cụ bề mặt dụng cụ kẹp chặt, cố định cách vặn vít chặt cho tờ giấy kẹp chặt vào bề mặt dụng cụ đo - Xoay tay cầm dụng cụ làm lật ngược dụng cụ xuống cho nước thấm vào giấy Bấm đồng hồ 45s, sau lật ngược dụng cụ trở lại vị trí ban đầu Lấy tờ giấy mẫu đặt lên giấy lọc úp giấy lọc khác lên trên, dùng dụng cụ lăn qua lại 1, giấy thấm hút hết lượng nước dư bề mặt giấy sau lấy mẫu thử đem cân Độ cobb = (A-B).100 A: trọng lượng mẫu giấy sau làm ướt, g B: Trọng lượng mẫu giấy trước làm ướt, g ... khác cần thi t cho doanh nghiệp giấy để tiến hành đại hoá, đổi máy móc trang thi t bị, nâng cao lực sản xuất khả cạnh tranh thị trường nước khu vực Thứ năm, thông qua cọ xát, cạnh tranh, ngành... ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ x Chương... khóa van lại nóng q cao làm cho áp lực đáy thi t bị lớn dẫn đến bột bị văng, bắn thi t bị gây thất thoát Tiếp theo cho tiến hành thử bột thấy hạt mực phân tán lên bề mặt dung dịch bột mở van bơm
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY TỪ NGUYÊN LIỆU GIẤY THU HỒI TẠI CÔNG TY GIẤY HƯNG THỊNH , KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY TỪ NGUYÊN LIỆU GIẤY THU HỒI TẠI CÔNG TY GIẤY HƯNG THỊNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay