KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẠO HÌNH GIẤY IN BÁO ĐỊNH LƯỢNG 58 GM2 ĐỘ TRẮNG 820 ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN

82 1 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẠO HÌNH GIẤY IN BÁO ĐỊNH LƯỢNG 58 G/M2 ĐỘ TRẮNG 820ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN Họ tên sinh viên: PHẠM NGỌC THANH Ngành: CÔNG NGHỆ BỘT GIẤYGIẤY Niên khoá: 2006 – 2010 Tháng 07/2010 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẠO HÌNH GIẤY IN BÁO ĐỊNH LƯỢNG 58 G/M2 ĐỘ TRẮNG 820ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN Tác giả PHẠM NGỌC THANH Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ sản xuất Bột giấy giấy Giáo viên hướng dẫn: Thầy HỒNG VĂN HỊA Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn: Cha mẹ, anh chị người thân ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ mặt vật chất lẫn tinh thần thời gian học tập Ban Giám hiệu tồn thể thầy giáo trường ĐHNL TPHCM Quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy cô môn CNSX Giấy Bột giấy Thầy Hồng Văn Hòa, giáo viên hướng dẫn đề tài, người tận tâm giảng dạy, góp ý giúp đỡ em suốt thời gian học tập để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Ban giám đốc nhà máy giấy Bình An Anh Nguyễn Xuân Chữ - Trưởng phòng kỹ thuật nhiệt tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Anh Đinh Hiếu Nghĩa – người trực tiếp hướng dẫn chúng em nhà máy, tồn thể anh cơng nhân vận hành máy phân xưởng giấy, anh chi phòng kiểm nghiệm, phòng QCS nhà máy giấy Bình An giúp đỡ chúng em nhiều thời gian chúng em thực tập nhà máy Các bạn bè hỗ trợ, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài TPHCM, tháng 07/2010 Sinh viên thực Phạm Ngọc Thanh ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát yếu tố cơng nghệ ảnh hưởng đến q trình tạo hình giấy in báo định lượng 58 g/m2 độ trắng 82oISO nhà máy giấy Bình An” thực phân xưởng II – máy giấynhà máy giấy Bình An, thời gian từ ngày 10 tháng năm 2010 đến ngày 29 tháng 05 năm 2010 Mục đích việc nghiên cứu khảo sát quy trình vận hành từ cơng đoạn điều chế bột đến khâu thành phẩm để từ tìm hiểu yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến trình tạo hình tờ giấy tiêu cơng nghệ cơng đoạn tạo hình Từ kết thu đánh giá chất lượng tạo hình máy giấy II việc sản xuất giấy in báo định lượng 58g/m2 đạt độ trắng 82oISO, kiểm tra chất lượng tạo hình sản phẩm đưa biện pháp khắc phục Qua thời gian nghiên cứu khảo sát, đề tài thu kết sau:  Tìm hiểu quy trình sản xuất giấy in báo (từ công đoạn chuẩn bị bột đến thành phẩm), thống kệ đầy đủ thiết bị sản xuất dàn máy giấy nhà máy giấy Bình An  Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tạo hình sản phẩm là: Độ thoát nước bột biến động, áp lực thùng đầu, nồng độ thùng đầu cao, điều chỉnh trọng theo chiều ngang, biến động chân không hộp hút, biến động chân không trục bụng, tránh nghẹt vòi phun rửa lưới vòi phun thùng đầu, hạn chế mòn lưới  Kết trung bình khảo sát qua số mẻ sản xuất:  Định lượng: 57.91(g/m2)  Chỉ số xé (D/N): 4.71 / 5.215 (mN.m2/g)  Chiều dài đứt (D/N): 4731.4 / 2425.2 (m)  Độ cobb/ độ hồ (ML/MM): 29.2 / 27.3 (g/m2/gy)  Độ nhám (ML/MM): 217.8 / 188.7 (ml/ph)  Độ trắng ISO: 80.26 %  Độ đục: 88.349 % Sản phẩm tạo hình tốt, đạt chất lượng phù hợp với yêu cầu khách hàng iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh sách bảng viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan nhà máy giấy Bình An .3 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển nhà máy 2.1.3 Quy mô mặt 2.1.4 Mặt hàng .4 2.1.5 Cơ cấu tổ chức quản lý nhà máy 2.2 Tiêu chuẩn chất lượng giấy in báo 2.2.1 Tiêu chuẩn chất lượng giấy in báo Việt Nam .5 2.2.2 Tiêu chuẩn chất lượng giấy in báo nhà máy 2.3 Cơ sở lý thuyết trình tạo hình lưới xeo 2.4 Quá trình bảo lưu lưới xeo 2.5 Một số biện pháp trợ tạo hình .12 2.5.1 Sự chảy rối 12 2.5.2 Lực chuyển dịch thủy động có định hướng 12 2.5.3 Sự rung lưới 12 iv Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 3.1 Nội dung nghiên cứu 13 3.2 Phương pháp nghiên cứu 13 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Khảo sát dây chuyền công nghệ .18 4.1.1 Sơ đồ khối dây chuyền sản xuất MG 18 4.1.2 Giải thích sơ đồ cơng nghệ 20 4.1.2.1 Bộ phận chuẩn bị bột .20 4.1.2.2 Bộ phận tiếp cận 22 4.1.2.3 Bộ phận xeo giấy .22 4.1.3 Các thông số kĩ thuật loại máy móc thiết bị MG4 24 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình tạo hình tờ giấy .24 4.2.1 Nguồn nguyên liệu .24 4.2.2 Hóa chất phụ gia sử dụng 26 4.2.3 Các yếu tố cơng nghệ ảnh hưởng đến q trình tạo hình tờ giấy 29 4.2.3.1 Quá trình nghiền 29 4.2.3.2 Thùng đầu (hòm phun bột) 31 4.2.3.3 Bộ phận tạo hình máy xeo 37 4.3 Kết kiểm tra chất lượng tạo hình tờ giấy 44 4.4 Các vấn đề thường gặp cơng đoạn tạo hình biện pháp khắc phục 46 4.5 Đề xuất biện pháp cải thiện tạo hình tờ giấy 49 4.6 Các khuyết tật thường gặp giấy biện pháp khắc phục 50 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC .57 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT LBKP Large Bleached Kraft Pulp NBKP Needle Bleached Kraft Pulp CTMP Chemi-Mechanical Pulp (bột hóa nhiệt cơ) AKD Alkyl Ketene Dimer CaCO3 Canxi cacbonat ISO International Standard Organization ML Mặt lưới MM Mặt mền IB82.58 Giấy in báo độ trắng 820ISO, định lượng 58 g/m2 t/d Tấn/ ngày ml/ph ml/ phút KTD Khô tuyệt đối N% Nồng độ Độ nghiền SR TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TB Trung bình Stt Số thứ tự NXB Nhà xuất vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Bảo lưu hai thành phần .10 Hình 2.2: Hệ keo tụ vi hạt 11 Hình 2.3: Sơ đồ minh họa chế hình thành keo tụ mạng 11 Hình 3.1: Máy đo độ chịu kéo 14 Hình 3.2: Máy đo độ chịu xé 15 Hình 3.3: Máy đo độ trắng ISO TB1 Technibrite .16 Biểu đồ 4.1: Biểu đồ thể kết khảo sát tỷ lệ sử dụng nguyên liệu mẻ sản xuất khác .25 Biểu đồ 4.2: Biểu đồ thể độ nghiền bột qua mẻ sản xuất khác .31 Hình 4.3: Mơi phun 33 Biểu đồ 4.4: Biểu đồ thể kết khảo sát nồng độ bột thùng đầu qua số mẻ sản xuất khác 34 Biểu đồ 4.5: Biểu đồ thể kết khảo sát độ mở môi qua số mẻ sản xuất khác .36 Biểu đồ 4.6: Biểu đồ thể kết khảo sát độ pH bột thùng đầu qua số mẻ sản xuất khác 37 Hình 4.7: Mơ tả định hình lưới xeo 40 Hình 4.8: Hộp chân khơng 41 Biểu đồ 4.9: Biểu đồ biểu thị độ bảo lưu lưới xeo qua mẻ sản xuất khác 43 Biểu đồ 4.10: Biểu đồ so sánh chất lượng sản phẩm tiêu nhà máy kết khảo sát thực tế .45 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty đồ 4.1: Sơ đồ khối dây chuyền sản xuất giấy in báo máy xeo dài (PX2) .19 Sơ đồ 4.2: Sơ đồ khối dây chuyền chuẩn bị bột 20 Sơ đồ 4.3: Sơ đồ khối phận tiếp cận thùng đầu .22 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Qui mơ mặt nhà máy Bình An .4 Bảng 2.2: Tiêu chuẩn chất lượng giấy in báo Việt Nam Bảng 2.3: Tiêu chuẩn chất lượng giấy in báo nhà máy .6 Bảng 4.1: Sự phân bố nhiệt độ lô sấy 23 Bảng 4.2:Tiêu chuẩn chất lượng bột LBKP cho sản xuất giấy in báo 24 Bảng 4.3: Tiêu chuẩn chất lượng bột NBKP cho sản xuất giấy in báo 24 Bảng 4.4: Tiêu chuẩn chất lượng bột CTMP cho sản xuất giấy in báo .25 Bảng 4.5: Bảng so sánh tỷ lệ sử dụng nguyên liệu yêu cầu nhà máy kết khảo sát thực tế .25 Bảng 4.6: Tính chất CaCO3 27 Bảng 4.7: Bảng so sánh mức dùng hóa chất phụ gia yêu cầu nhà máy khảo sát thực tế .29 Bảng 4.8: Bảng so sánh độ nghiền tiêu nhà máy kết khảo sát thực tế 30 Bảng 4.9: Kết khảo sát nồng độ bột thùng đầu 34 Bảng 4.10: Kết khảo sát độ mở môi phun .35 Bảng 4.11: Kết khảo sát độ pH bột thùng đầu trước lên lưới xeo 36 Bảng 4.12: Kết khảo sát độ bảo lưu lưới xeo (FPR) cho sản xuất giấy in báo độ trắng 82oISO .43 Bảng 4.13: Bảng tổng hợp so sánh chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn nhà máy kết khảo sát thực tế 44 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Giấy sản phẩm có từ lâu đời, có giá trị lớn mặt hàng mang ý nghĩa xã hội, biểu thị cho văn minh nhân loại Ngày nay, khoa học công nghệ, trang thiết bị máy móc phát triển mạnh giấy giữ vị trí xã hội Đặc biệt, thời kỳ cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước nhu cầu sử dụng giấy lại ngày gia tăng cách đáng kể Mặc dù ngành giấy nước ta phát triển để cạnh tranh với nước giới song chậm chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng giấy nước Hiện nay, ngành giấy nước ta đáp ứng khoảng 50% giấy loại Ước tính đến năm 2010 nhu cầu giấy sử dụng nước ta 15 kg/người năm Với mức tiêu dùng ngày cao đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao suất, trao dồi kiến thức cần áp dụng công nghệ sản xuất mới, trang thiết bị tạo mẫu mã đẹp, đạt chất lượng yêu cầu mà vừa hạ giá thành sản phẩm, thu hút người tiêu dung Nói đến tính thẩm mỹ sản phẩm khơng thể khơng đề cập tới trình hình thành tờ giấy, lẽ tính thẩm mỹ tờ giấy phụ thuộc vào bề mặt tờ giấy Để tạo tờ giấy có bề mặt đồng phải bố trí phận phận hình thành máy xeo nào? Chính cho phép lãnh đạo nhà máy giấy Bình An, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp Bộ môn Công nghệ sản xuất giấy bột giấy, tiến hành thực đề tài: “Khảo sát yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến trình tạo hình giấy in định lượng 70 g/m2 độ trắng 90oISO (GI 90.70) máy giấy nhà máy giấy Bình An” 1.2 Mục đích đề tài Qua trình khảo sát nhằm tìm hiểu quy trình sản xuất yếu tố cơng nghệ q trình sản xuất có ảnh hưởng đến trình tạo hình giấy in PHỤ LỤC Đặc tính kỹ thuật thiết bị máy giấy  Bộ phận chuẩn bị bột Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật Máy nghiền thủy Thể tích: 30 (m3) lực ZDS28 Cơng suất: 80 ≈ 150 (t/d) Đường kính lỗ sàng: Φ15 (mm) Nồng độ bột: – 4,5 (%) Thời gian quậy: 15 – 20 (phút) Motor Y355L2 – 6250KW – 380V Kiểu sản xuất: liên tục Lọc cát nồng độ cao Loại ZSC55 Nồng độ bột: – (%) Áp lực vào: 0.2 – 0.5 (mpa) Áp lực ra: 0.1 – 0.24 (mpa) Lưu lượng: 4000 (l/ph) Khối lượng thiết bị: 1200 (kg) Khối lượng vân hành: 2500 (kg) Kiểu thải cặn: tay hay tự động cho dây chuyền softwood hardwood Loại ZCS54 Nồng độ bột: – (%) Áp lực vào: 0.2 – 0.5 (mpa) Áp lực ra: 0.1 – 0.24 (mpa) Lưu lượng: 2000 (l/ph) Khối lượng thiết bị: 800 (kg) Khối lượng vận hành: 1800 (kg) Kiểu thải cặn: tay hay tự động cho dây chuyền softwood hardwood 59 Máy đánh tơi Kiểu SJ01 Công suất (bột KTĐ): 50 – 60 (t/d) Đường kính vào ra: 100 (mm) Kiểu SJ02 Cơng suất: 80-120 (t/d) Đường kính ống vào: Φ150-200 (mm) Đường kính ống ra: Φ150 (mm) Máy nghiền đĩa Nồng độ: (%) DD720 (Trung Đường kính đĩa: 720 (mm) Quốc) Công suất: 15 – 250 (t/d) Nguồn điện: 160 – 800 (kW) Tốc độ: 470 – 1000 (vòng/phút)  Bộ phận tiếp cận Stt Thiết bị Lọc cát nồng độ thấp Thông số kỹ thuật Lọc cát cấp (18 cái) cấp (8 cái) Lưu lượng: 2000 (l/phút) Nồng độ: 1,4 (%) Chênh lệch áp lực: 22 (mWs) Áp lực tối thiểu: (mWs) Áp lực cho phép: 3,5 (atm) Lượng nước pha loãng: 50 (l/phút) Đường kính lỗ: 30 (mm) Lọc cấp Lưu lượng: 2000 (l/phút) Nồng độ: 1,4 (% Chênh lệch áp lực: 22 (mWs) Áp lực tối thiểu: (mWs) Áp lực cho phép: 3,5 (bar) Đường kính lỗ: 20 (mm) Bơm cấp bột vào Cấp I 60 lọc cát Lưu lượng: 20040 (l/ph); cột áp: 35 (m) Động cơ: 1450 (v/ph); 390 (KW) Cấp II Lưu lượng: 25980 (l/ph); cột áp: 39 (m) Động cơ: 1450 (v/ph); 200 (KW) Cấp III Lưu lượng: 4200 (l/ph); cột áp: 30 (m) Động cơ: 1450 (v/ph); 37 (KW) Sàng áp lực Sàng cấp 1(102 E-026) Kích thước khe sàng: 0,35 (mm) Vòng quay rotor: 200 – 400 (v/ph) Vòng quay motor: 1470 (v/ph) Điện năng: 50 Hz, 53 A, 500 V Công suất motor: 37 (kW) Áp lực vận hành: 3,5 (bar) Nồng độ bột: 1,4 (%) Chênh lệch áp: 0,08 – 0,2 (bar) Công suất sàng: 200 (t/d) Nhà sản xuất động cơ: siemens Sàng cấp (102E-027) Kích thước khe sàng: 0,35 (mm) Vòng quay rotor: 200 – 400 (v/ph) Vòng quay motor: 1472 (v/ph) Cos µ: 0,85 Điện năng: 50Hz, 55A, 500V Công suất motor: 37 (kW) Áp lực vận hành: 3,5 (bar) Nồng độ bột: 1,4( %) Chênh lệch áp suất: 0,8 – 0,2 (bar) Áp lực vào: – 2,5 (bar) Áp lực xả: – 2,5 (bar) 61 Trọng lượng motor: 325 (kg) Công suất sàng: 200 (t/d) Nhà sản xuất động cơ: chế tại Phần Lan Sàng cấp (102E-028) Kích thước khe sang (mm): 1,6 (mm) Vòng quay rotor: 200÷300 (v/ph) Vòng quay motor: 1465 (v/ph) Cos µ: 0,86 Điện năng: 50Hz, 33A, 500V Cơng suất motor: 22 KW Áp lực vận hành tối đa: 3,5 bar Nồng độ bột tối đa:1,5 % Chênh lệch áp suất: 0,08÷0,2 bar Trọng lượng motor: 200 kg Nhà sản xuất động cơ: VOITH Sàng (102E-029) Công suất tối đa (t/d) Bột loãng: 10-33 Bột đặc: 15-65 Nồng độ bột (% KTĐ) Bột loãng: Bột sớ dài (0,4-0,6) Bột đặc: Bột sớ ngắn (0,6-1,0) Lỗ sàng (Φ, mm): 1,4 Lượng nước phun (l/ph) Bột loãng: Tối đa 60 Bột đặc: Tối đa 30 Áp lực nước phun (Bar): Tối thiểu Độ rung (mm): 10-12 đ/v 690 v/ph (50Hz) Điều kiện motor (Kw): Vòng quay motor (v/ph): 702 v/ph (50Hz) 62  Bộ phận xeo giấy Stt Thiết bị Thùng đầu Thông số kỹ thuật Hòm phun bột có áp suất Tốc độ thiết kế: 600 (m/ph) Khổ rộng: 3320 (mm) Định lượng giấy: 60-150 (g/m2) Chiều rộng môi: 3255 (mm) Mở môi cực đại vệ sinh: 90 (mm) Mở môi nhỏ nhất: (mm) Năng suất: Qmin = 10234 (l/p) Q max = 18309 (l/p) Nồng độ bột hòm phun: 0,4-0,9 (%) Trị số pH: 7÷8 Độ mở mơi theo loại sản phẩm & tốc độ máy Lưới Qui cách lưới: 3360 × 34100 (mm) Tốc độ lưới: 160 × 515 (m/ph) định hình 10 foil phun nước Kích thước bàn định hình: 204 × 3040 (mm) Số hòm hút: hòm hút chân khơng nhẹ hòm hút chân khơng mạnh Kích thước trục ngực: L = 3300 (mm) Ø = 610 (mm) Kích thước trục bụng: L = 3500 (mm) Ø = 820 (mm) Kích thước lơ truyền động: L = 3500 (mm) Ø = 720 (mm) Lô ép ướt Khe ép 1: Ép giấy chặt khô Áp lực 41/41 (bar) Lô ép trung tâm làm đá Granite, Φ = 1100 (mm), l= 3200 (mm) Lô pick-up với vùng hút chân không: vùng tiếp 63 xúc lưới vùng tiếp xúc lô trung tâm; Φ = 800 (mm); l =3200 (mm) Khe ép Ép giấy chặt Áp lực 20/20 (bar) Lô ép lô trung tâm: Φ = 440 (mm); l = 3200 (mm) bên lơ có cấu để điều chỉnh độ trung cao thủy lực dầu Khe ép 3: Ép khô Áp lực 42/42 (bar) Lô ép làm đá Granite: Φ = 1100 (mm); l = 3200 (mm) Lô ép dưới: Φ = 440 (mm); l = 3200 (mm), bên lơ có cấu điều chỉnh độ trung cao thủy lực dầu Lô sấy Số lượng lô sấy: Lô sấy giấy: 58 Lơ lạnh: Kích thước lơ Lơ sấy: Φ 1000 * 3200 (mm) (2 lô) Φ 1500 * 3200 (mm) (55 lô) Φ 750 * 3200 (mm) (1 lô) Lô lạnh phần sấy: Φ 1500 * 3200(mm)(1 lô) lô 53 Lô lạnh phần tráng: Φ 550 & 3200 (mm) (2 lô) Lô ép keo Chiều dài lô: 3018 (mm) Đường kích lơ: 685 (mm) Nồng độ keo: – 10 (%) Nhiệt độ keo: ≤ 60 (0C) pH keo: ≈ Độ nhớt: 90 – 120 (Cps) Áp lực ép: 70 (kg/cm2) Áp lực dầu: 4,4 – 36 (kg/cm2) 64 Áp lực nước vào: – (at) Áp lực nước ra: 0,1 – 0,5 (at) Calander and pope Đường kính lơ pope: Φ = 1100 (m) roll Chiều dài lô pope: Φ = 3120 (mm) Đường kính lõi cuộn: Φ = 420 (mm) Chiều dài lõi cuộn: l = 3300 (mm) Áp lực nước vào: 0,1 (bar); max: 0,5 (bar) Áp lực nước ra: 0,1 (bar) Lô pope làm sắt bề mặt nhẳn bóng, bên rỗng có nước làm mát Trục cuộn lõi làm sắt bọc cao su mềm 65 PHỤ LỤC Bảng tiêu chuẩn chất lượng loại bột  Tiêu chuẩn chất lượng bột LBKP NBKP cho sản xuất giấy in báo Stt Quy định Tên tiêu LBKP 90 NPKP Độ khô thương phẩm,min (%) Chiều dài đứt 35 – 45 SR,min Độ trắng ISO, (%) Độ nghiền ban đầu (oSR) Độ chịu xé 35 – 45 SR,gf, 45 55 Độ đục,min (%) 82 72 pH 5500 88 15 - 17 5.5 – 6.5 90 8000 88 14 – 20 5-6  Tiêu chuẩn chất lượng bột CTMP cho sản xuất giấy in báo STT Tên tiêu Qui định Nồng độ (%) 4.0 - 5.0 Độ nghiền ban đầu (oSR) 30 – 40 Độ xé ban đầu, gf, pH Độ trắng (oISO) 16 6.5 – 7.5 63 - 67 66 PHỤ LỤC Bảng kết độ nghiền bột thùng đầu trước lên lưới xeo Stt Độ nghiền (0SR) 50 51 50 52 53 50 52 51 50 10 52 TB 51.1 67 PHỤ LỤC Bảng kết khảo sát định mức sử dụng hóa chất số mẻ sản xuất khác Loại hóa chất Stt AKD CaCO3 Mức Lưu Mức mẻ dùng lượng dùng (%) (l/ph) (%) Tinh bột Lưu Mức lượng dùng (l/ph) 0.5 0.28 20 0.5 0.36 22 0.5 0.30 0.5 (%) 0.95 Lưu Fix 8660 Mức lượng dùng (l/ph) (%) Lưu BL PL Mức lượng dùng (l/ph) (%) Lưu BL NP Mức lượng dùng (l/ph) (%) Lưu PAC Mức lượng dùng (l/ph) (%) 8030 Lưu Mức Lưu lượng dùng lượng (l/ph) (%) (l/ph) 24 0.02 7.9 0.22 0.136 0.15 0.18 0.3 0.35 0.95 26 0.02 7.5 0.22 0.132 0.15 0.16 0.3 0.32 23 0.95 26 0.02 7.1 0.22 0.148 0.15 0.17 0.3 0.3 0.29 21 0.95 26 0.02 7.5 0.22 0.107 0.15 0.18 0.3 0.37 0.5 0.31 22 0.95 24 0.02 7.6 0.22 0.132 0.15 0.16 0.3 0.35 0.5 0.32 20 0.95 23 0.02 8.2 0.22 0.136 0.15 0.2 0.3 0.32 0.5 0.27 21 0.95 26 0.02 8.2 0.22 0.145 0.15 0.18 0.3 0.35 0.5 0.30 22 0.95 24 0.02 7.9 0.22 0.107 0.15 0.16 0.3 0.3 0.5 0.29 24 0.95 27 0.02 8.2 0.22 0.117 0.15 0.2 0.3 0.37 10 0.5 0.32 23 0.95 29 0.02 7.6 0.22 0.125 0.15 0.17 0.3 0.35 TB 0.5 0.30 21.8 0.95 25.5 0.02 7.77 0.22 0.13 0.15 0.18 0.3 0.34 68 PHỤ LỤC _ Bảng kết khảo sát chất lượng giấy IB82.58 qua mẻ sản xuất khác 10 Trung bình Định lượng (g/m2) 58.0 57.6 58.6 57.7 58.5 57.5 57.0 57.6 58.0 58.6 57.91 Độ dày (µm) 88 87 85 86 87 90 90 88 86 87 87.4 Độ chặt (kg/m3) 670 682 674 686 680 678 670 680 682 674 677.6 D 4.5 4.6 4.3 4.9 4.8 5.0 4.8 4.4 4.8 5.0 4.71 N 5.3 5.2 5.3 5.35 5.1 5.2 5.3 5.0 5.1 5.3 5.215 D 5103 4913 4703 4682 4623 4613 4643 4682 4670 4682 4731.4 N 2587 2387 2401 2406 2392 2501 2392 2407 2387 2392 2425.2 Chỉ số xé (mN.m2/g) Chiều dài đứt (m) Độ cobb/ độ hồ (g/m2/gy) ML 30 29 29 28 31 27 28 29 30 31 29.2 MM 28 27 27 26 29 26 26 27 28 29 27.3 ML 230 210 213 227 210 205 210 233 227 213 217.8 MM 195 185 173 198 185 175 195 210 198 173 188.7 Độ trắng ISO (%) 79.9 79.5 80.0 80.4 80.5 80.6 80.2 80.4 80.6 80.5 80.26 Độ đục (%) 87.5 88.32 88.35 88.31 87.6 88.92 88.9 88.32 88.35 88.92 88.35 Độ nhám (ml/ph) 69 PHỤ LỤC Bảng kết khảo sát số xé giấy IB82.58 thực tế sản xuất Chỉ số xé (mN.m2/g) Stt Dọc Ngang 4.5 5.3 4.6 5.2 4.3 5.3 4.9 5.35 4.8 5.1 5.0 5.2 4.8 5.3 4.4 5.2 4.8 5.1 10 5.0 5.3 TB 4.71 5.24 Chú thích: Độ chịu xé = (chỉ số xé * định lượng) / 9.81 70 PHỤ LỤC Hình số máy móc thiết bị máy giấy 4, phân xưởng giấy 2, nhà máy giấy Bình An Hình: Bể quậy bột Hình: Thiết bị lọc cát nồng độ cao 71 Hình: Thiết bị đánh tơi Hình: Máy nghiền đĩa 72 Hình: Thiết bị lọc cát nồng độ thấp Hình: Sàng áp lực 73 ... HÌNH GIẤY IN BÁO ĐỊNH LƯỢNG 58 G/M2 ĐỘ TRẮNG 820ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN Tác giả PHẠM NGỌC THANH Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ sản xuất Bột giấy giấy... đỡ em suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài TPHCM, tháng 07/2010 Sinh viên thực Phạm Ngọc Thanh ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát yếu tố cơng nghệ ảnh hưởng đến q trình tạo hình giấy in báo định
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẠO HÌNH GIẤY IN BÁO ĐỊNH LƯỢNG 58 GM2 ĐỘ TRẮNG 820 ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN , KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TẠO HÌNH GIẤY IN BÁO ĐỊNH LƯỢNG 58 GM2 ĐỘ TRẮNG 820 ISO TẠI NHÀ MÁY GIẤY BÌNH AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay