THIẾT KẾ BÀN TRÒN TD 18 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TTT

95 1 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ BÀN TRỊN TD - 18 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TTT Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN DƯ Ngành : CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 8/2010 THIẾT KẾ BÀN TRỊN TD18 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TTT Tác giả NGUYỄN VĂN DƯ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Chế biến lâm sản Giáo viên hướng dẫn : Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tháng năm 2010 i LỜI CẢM TẠ Sau thời gian học tập hoàn thành đề tài tốt nghiệp, xin chân thành cảm ơn :  Ban giám hiệu tồn thể q Thầy, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh  Ban chủ nhiệm tồn thể q Thầy, khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý Thầy, môn Chế biến lâm sản  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt thầy Phạm Ngọc Nam hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi thực đề tàiBan lãnh đạo tập thể anh, chị em nhân viên Công ty TTT tạo điều kiện giúp thực đề tài  Tập thể lớp Chế biến lâm sản 32, bạn bè giúp đỡ động viên thời gian học tập thực đề tài  Xin gởi đến cha mẹ cơng sinh thành dưỡng dục cho trưởng thành ngày hơm ii TĨM TẮT Đề tài “Thiết kế bàn tròn TD - 18” thực nhà máy sản xuất công ty cổ phần thương mại xây dựng TTT, địa tại: đường số 8, khu cơng nghiệp Sóng Thần, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Thời gian thực đề tài từ ngày 10/03/2010 đến 10/07/2010 Đề tài trình bày gồm hai phần: Phần nội dung nêu trình chuẩn bị tính tốn kết đạt được; Phần phụ lục bao gồm bảng biểu phiếu cơng nghệ trình bày q trình gia cơng, kích thước chi tiết tạo nên sản phẩm Quá trình thiết kế bàn tròn TD - 18 thực qua bước sau: - Khảo sát sản phẩm loại, đưa ý tưởng mơ hình sản phẩm tiến hành thiết kế - Chọn loại nguyên liệu giải pháp liên kết cơng ty để tính tốn lựa chọn kích thước, lựa chọn mối liên kết cho sản phẩm thiết kế - Ứng dụng phần mềm Autocad thể nội dung thiết kế áp dụng số cơng thức tính tốn tiêu kỹ thuật nguyên vật liệu Sau thời gian tìm hiểu, hướng dẫn Nguyễn Thị Ánh Nguyệt thầy Phạm Ngọc Nam, đồng ý giúp đỡ ban lãnh đạo tập thể anh chị em công nhân viên xưởng sản xuất Sóng Thần cơng ty TTT, chúng tơi tiến hành thực đề tài Bàn tròn TD - 18 đường kính 1,5 mét, chiều cao 0,915 mét Sử dụng nguyên liệu gỗ xoan đào ván MDF dán ván lạng verneer xoan đào Sản phẩm tháo lắp dễ dàng nên thuận tiện cho việc đóng gói vận chuyển Tỷ lệ lợi dụng gỗ 75,66 % góp phần tiết kiệm nguyên liệu Giá thành xuất xưởng sản phẩm 2.800.670 đồng mức giá hợp lý nâng cao lợi nhuận công ty iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng .ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Mục tiêu, mục đích thiết kế 1.4 Yêu cầu thiết kế sản phẩm mộc 1.4.1 Yêu cầu thẩm mỹ 1.4.2 Yêu cầu sử dụng 1.4.3 Yêu cầu kinh tế Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty cổ phần xây dựng thương mại TTT 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 cấu tổ chức máy công ty TTT 2.1.2.1 cấu tổ chức máy công ty TTT 2.1.2.2 cấu tổ chức điều hành quản lý chất lượng xưởng Sóng Thần 2.2 Tình hình sản xuất hàng mộc cơng ty 2.2.1 Nguyên liệu 2.2.2 Thiết bị máy móc 2.2.3 Một số sản phẩm công ty Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ .11 3.1 Nội dung thiết kế 11 3.2 Phương pháp thiết kế 11 3.3 Thiết kế sản phẩm 11 3.3.1 Khảo sát sản phẩm loại 11 iv 3.3.2 Tạo dáng sản phẩm mộc 17 3.3.3 Phân tích kết cấu sản phẩm giải pháp liên kết sản phẩm 18 3.3.3.1 Phân tích kết cấu sản phẩm 18 3.3.2.2 Các giải pháp liên kết sản phẩm .18 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20 4.1 Lựa chọn nguyên liệu thiết kế 20 4.2 Lựa chọn giải pháp liên kết 21 4.3 Lựa chọn kích thước kiểm tra bền cho chi tiết, phận 22 4.3.1 Lựa chọn kích thước 22 4.3.2 Kiểm tra bền cho chi tiết, phận 24 4.4 Tính tốn chi tiết kỹ thuật .27 4.4.1 Độ xác gia cơng 27 4.4.2 Sai số gia công 28 4.4.3 Dung sai lắp ghép 28 4.4.4 Lượng dư gia công 29 4.4.5 Yêu cầu độ nhẵn bề mặt 30 4.4.6 Yêu cầu lắp ráp 30 4.4.7 Yêu cầu trang sức bề mặt 31 4.5 Tính tốn cơng nghệ 31 4.5.1 Tính tốn ngun liệu 31 4.5.2 Tính tốn vật liệu phụ 40 4.5.2.1 Tính tốn bề mặt cần trang sức 40 4.5.2.2 Diện tích bề mặt cần chà nhám 40 4.5.2.3 Tính tốn vật liệu phụ cần dùng 40 4.5.2.4 Tính nguyên vật liệu liên kết phụ kiện .43 4.6 Thiết kế lưu trình cơng nghệ 43 4.6.1 Lưu trình cơng nghệ 43 4.6.2 Biểu đồ gia công sản phẩm 45 4.6.3 Lập vẽ thi công chi tiết 45 4.7 Tính tốn giá thành sản phẩm 45 4.7.1 Chi phí mua nguyên liệu 45 v 4.7.2 Các chi phí khác 49 4.7.2.1 Chi phí động lực sản xuất 49 4.7.2.2 Chi phí tiền lương cơng nhân 49 4.7.2.3 Chi phí khấu hao máy móc 50 4.7.2.4 Chi phí quản lý nhà máy 50 4.7.2.5 Chi phí sản xuất bảo hiểm 50 4.7.2.6 Giá thành toàn sản phẩm 50 4.8 Nhận xét đề xuất số biện pháp hạ giá thành sản phẩm 50 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 52 5.1 Kết luận .52 5.2 Kiến nghị .53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC .56 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT Công ty TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh XĐ Xoan đào STT Số thứ tự UT Uốn tĩnh TCSP Tinh chế sản phẩm SCSP Sơ chế sản phẩm SCPP Sơ chế phế phẩm NL Nguyên liệu PL Phế liệu vii DANH SÁC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại TTT Hình 2.2 Sơ đổ tổ chức điều hành quản lý chất lượng xưởng Sóng Thần Hình 2.3: Quầy tiếp tân Hình 2.4: Tủ Hình 2.6: Ghế sơfa Hình 3.1 : Mẫu bàn tròn thứ 12 Hình 3.2 : Mẫu bàn tròn thứ hai 13 Hình 3.3: Mơ hình thiết kế 14 Hình 3.4 Bản vẽ thiết kế .15 Hình 3.4 : Cấu tạo bàn tròn TD18 19 Hình 4.1: Liên kết lề .21 Hình 4.2 : Liên kết vis 22 Hình 4.3 : Liên kết chốt 22 Hình 4.4 :Biểu đồ ứng suất uốn .25 Hình 4.5: Biểu đồ ứng suất nén .27 Hình 4.6: Biểu đồ tận dụng nguyên liệu 40 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thống máy móc sản xuất hàng mộc cơng ty 10 Bảng 3.1: Số lượng kích thước chi tiết sản phẩm 14 Bảng 4.1: Số lượng kích thước chi tiết sản phẩm 23 Bảng 4.2 Kích thước tinh chế sản phẩm 32 Bảng 4.3: Kích thước sơ chế sản phẩm 34 Bảng 4.4: Thể tích gỗ sơ chế tính phần trăm phế phẩm 35 Bảng 4.5: Thể tích nguyên liệu để sản xuất sản phẩm 37 Bảng 4.6: Tỷ lệ lợi dụng gỗ 38 Bảng 4.7: Vật liệu liên kết phụ kiện 43 Bảng 4.8: Chi phí mua phụ kiện vật liệu liên kết .49 ix 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... bị máy móc 2.2.3 Một số sản phẩm công ty Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ .11 3.1 Nội dung thiết kế 11 3.2 Phương pháp thiết kế 11 3.3 Thiết... Máy lăn UV trục Italia 80 % 20 Máy sấy UV Italia 80 % 10 Tình trạng Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ 3.1 Nội dung thiết kế - Khảo sát sản phẩm loại xưởng sản xuất đồ gỗ công ty Sóng Thần... Thời gian thực đề tài từ ngày 10/03/2010 đến 10/07/2010 Đề tài trình bày gồm hai phần: Phần nội dung nêu trình chuẩn bị tính tốn kết đạt được; Phần phụ lục bao gồm bảng biểu phiếu cơng nghệ trình
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ BÀN TRÒN TD 18 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TTT , THIẾT KẾ BÀN TRÒN TD 18 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TTT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay