ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG SẤY TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY CHÁNH DƯƠNG

71 1 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG SẤY TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY CHÁNH DƯƠNG Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN DIỆU Ngành: CÔNG NGHỆ GIẤY - BỘT GIẤY Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 05/2010 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG SẤY TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY CHÁNH DƯƠNG Tác giả NGUYỄN VĂN DIỆU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công Nghệ Giấy - Bột Giấy Giáo viên hướng dẫn: ThS Đặng Thị Thanh Nhàn Tháng 05 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Gia đình ln động viên, quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập làm đề tài Ban giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Lâm Nghiệp thầy cô Bộ môn Công Nghệ Giấy Bột Giấy cho vốn kiến thức cần thiết lý thuyết chuyên ngành Th.S Đặng Thị Thanh Nhàn tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài Ban giám đốc anh chị công nhân viên Cơng ty TNHH Giấy Chánh Dương tận tình giúp đỡ thời gian thực tập công ty Tất bạn đồng hành, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Trong trình thực đề tài, cố gắng thời gian tìm hiểu hạn hẹp nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý quý thầy bạn để đề tài hồn thiện TP Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2010 Nguyễn Văn Diệu ii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá hiệu hệ thống sấy công ty TNHH giấy Chánh Dương” thực công ty thời gian từ 08/03/2010 đến 30/5/2010 Qua thời gian thực tập công ty, tơi tìm hiểu hệ thống sấy, nắm bắt quy trình vận hành quy trình công nghệ hệ thống sấy Với số liệu thu thập tơi tiến hành tính tốn lượng cần thiết để sấy khô sản phẩm giấy cáctơng loại KBB có định lượng 150 g/m2 Đánh giá hiệu hoạt động hệ thống sấy cơng ty Đồng thời tìm hiểu ngun nhân cách khắc phục mát lượng nhà máy Nhờ áp dụng phương pháp sấy đại làm cho hiệu hệ thống sấy tăng lên đáng kể thể qua kết tính tốn sau:  Hiệu suất hệ thống sấy công ty cao ( = 96,06 %)  Tiêu hao cho kg giấy 3,13 kg hơi/kg giấy  Tiêu hao cho kg nước bốc 2,91 kg hơi/ kg nước bốc  Lượng tiêu hao 36,05 kg hơi/ kg giấy Tuy nhiên thực tế lượng sử dụng có cao chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan như: tình trạng chạy máy có ổn định hay không, tuỳ thuộc vào loại giấy sản xuất Đồng thời việc tận dụng thu hồi cung cấp cho giai đoạn gia nhiệt góp phần tiết kiệm lượng tiêu thụ iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu thực 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN .3 2.1 Tổng quan tình hình tái chế giấy .3 2.2 Lý thuyết giấy bìa cáctơng 2.3 Tổng quan hệ thống sấy 2.3.1 Mơ tả q trình sấy .6 2.3.2 Mục đích sấy giấy 2.3.3 Các phương pháp sấy 2.4 Các trình kèm trình sấy giấy 2.4.1 Quá trình bốc nước sấy 2.4.2 Q trình nước ngưng 10 2.4.3 Quạt gió túi khí 13 2.5 Thực tế nhà máy .15 2.5.1 Cấu tạo hoạt động lô sấy 15 2.5.2 Chăn (bạt) sấy .16 2.5.3 Chụp sấy hệ thống dây dẫn giấy 16 iv 2.5.4 Bố trí lơ sấy nhà máy 16 2.5.5 Bố trí chăn sấy cơng ty giấy Chánh Dương 19 2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sấy 21 2.7 Ảnh hưởng quy trình sấy lên tính chất giấy 22 2.7.1 Bề mặt giấy 22 2.7.2 Độ chịu bục giấy 22 2.7.3 Khả thấm hút nước giấy 22 2.7.4 Sự co ngót giấy 23 2.7.5 Độ gia nhựa giấy 24 2.7.6 Khả trương nở sợi bột 25 2.7.7 Khả nhuộm màu loại giấy có sử dụng phẩm màu .25 Chương NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN 27 3.1 Nội dung thực 27 3.2 Phương pháp tính tốn 27 3.2.1 Tính cân vật chất 27 3.2.2 Nhiệt lượng trình sấy 28 3.2.2.1 Lượng nhiệt hữu ích 28 3.2.2.1.1 Nhiệt lượng cần thiết để gia nhiệt (giai đoạn I) 28 3.2.2.1.2 Giai đoạn sấy (giai đoạn II) .28 3.2.2.1.3 Nhiệt sấy bạt 29 3.2.2.1.4 Nhiệt hữu ích phận sấy 29 3.2.2.2 Nhiệt mát 29 3.2.2.2.1 Nhiệt mát đoạn băng giấy tự môi trường 30 3.2.2.2.2 Nhiệt mát đoạn bạt sấy tự 30 3.2.2.2.3 Nhiệt mát hai đầu lô sấy giấy 31 3.2.2.2.4 Nhiệt mát hai đầu lô sấy bạt 31 3.2.2.2.5 Nhiệt mát mặt bên lô sấy giấy 31 3.2.2.2.6 Nhiệt mát mặt bên lô sấy bạt 32 3.2.2.2.7 Nhiệt mát mặt bên lô sấy giấy bị phủ giấy bạt .32 3.2.2.2.8 Nhiệt mát mặt bên lơ sấy bị phủ giấy, khơng có bạt 33 3.2.2.2.9 Nhiệt mát mặt bên lô sấy bạt bị phủ bạt sấy .34 v 3.2.2.2.10 Tổng lượng nhiệt mát hiệu suất sử dụng nhiệt 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Kết tính tốn cân vật chất 35 4.1.1 Cắt, cuộn lại 35 4.1.2 Cuộn 36 4.1.3 Cán láng 36 4.1.4 Sấy .37 4.2 Tính tốn nhiệt lượng sấy 37 4.2.1 Nhiệt hữu ích tính cho sản phẩm .37 4.2.2 Nhiệt mát 38 4.2.3 Tổng lượng nhiệt dùng cho trình sấy hiệu suất sử dụng nhiệt 38 4.2.4 Nhiệt cần thiết để thông 39 4.3 Đánh giá hệ thống sấy công ty 39 4.3.1 Sử dụng áp suất cao 39 4.3.2 Sử dụng chăn sấy 39 4.3.3 Sử dụng hệ thống quạt gió chụp sấy 40 4.3.4 Hệ thống sấy nước ngưng 40 4.4 Nguyên nhân cách khắc phục mát lượng 42 4.4.1 Nguyên nhân mát lượng 42 4.4.2 Cách khắc phục mát lượng 42 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 47 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - OCC Giấy phế liệu hòm hộp cáctơng - TNHH Trách nhiệm hữu hạn - VN Việt Nam - DIP Deinking pulping - KKK Khơng khí khơ - DN Doanh nghiệp - TPHCM Thành Phố Hồ Chí Minh vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Cấu trúc loại cáctơng sóng Hình 2.2: Thành phần lớp kraftliner Hình 2.3: Thành phần lớp testliner Hình 2.4: Cấu trúc hệ thống sấy nhiều lô Hình 2.5: Túi khí lô sấy Hình 2.6: Đường cong sấy 10 Hình 2.7: Quá trình nước ngưng bám bề mặt lô 11 Hình 2.8: Hơi nước ngưng rớt xuống 11 Hình 2.9: Bố trí dòng sấy dòng nước ngưng 12 Hình 2.10: Chu trình tái sử dụng phần bị kéo theo nước ngưng 13 Hình 2.11: Hệ thống gia nhiệt nén cho phần bị kéo theo nước ngưng .13 Hình 2.12: Sự thơng gió túi khí qua trục đỡ chăn 14 Hình 2.13: Sự thơng gió túi khí với hệ thống ống dẫn .14 Hình 2.16: Cách bố trí chăn sấy dùng chăn nhà máy 20 Hình 2.17: Cách bố trí chăn sấy dùng chăn nhà máy 20 Hình 2.15: Sơ đồ bố trí nhà máy 18 Hình 2.14: Cấu tạo lô sấy 15 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Phân chia tổ sấy công ty 17 Bảng 4.1: Nhiệt hữu ích tính cho sản phẩm .37 Bảng 4.2: Nhiệt mát .38 Bảng 4.3: Tổng lượng nhiệt dùng cho trình sấy hiệu suất sử dụng nhiệt 38 Bảng 4.4: Nhiệt cần thiết để thông 39 ix PHỤ LỤC Phụ lục Một số hình ảnh thực tế cơng ty Bên chụp sấy Bên ngồi chụp sấy Bạt sấy Hệ thốngsấy Dao cạo lơ sấy có gắn motor Dao cạo lô sấy không gắn motor 47 Hệ thống điều chỉnh báo lệch bạt sấy Hệ thống dây dẫn giấy Hệ thống dầu bơi trơn cho q trình sấy 48 Phụ lục Tính tốn kết I Tính tốn cân vật chất cho 1000 kg sản phẩm 1.1 Cắt, cuộn lại Chiều rộng cuộn cắt: 3200 mm Cắt làm cuộn, cuộn khổ 2000 mm 115 mm Chiều rộng khổ cắt: 2000 + 111 = 3150 mm Tổn thất cắt lề: 3200 - 3150= 50 mm Vậy biên bị cắt đi: 50 / = 25 mm Tỉ lệ mát cắt: (50 * 100) / 3200 = 1.56 % Lượng cắt, cuộn lại: Chọn CII – = 92 % (thể bảng phụ lục 3) QII – = 1000 kg GII – = CII – * QII – = 92 % * 1000 = 920 kg WII – = QII – - GII – = 1000 – 920 = 80 kg Lượng vào cắt, cuộn lại: CI – = 92 % GI – = GII – + GIII - GIII – = 1,56 % * GI – GI – = 100 * GII – / (100 – 1,56) = 934,58 kg QI – = GI – / CI – = 934,58 / 0,92 = 1015,85 kg WI – = QI – - GI – = 1015,85 – 934,58 = 81,27 kg Lượng mát: CIII – = 92 % GIII – = 1,56 % * GI – = 0,0156 * 934,58 = 14,58 kg QIII – = GIII – / CIII – = 14,58 / 0,92 = 15,85 kg WIII – = QIII – - GIII – = 15,85 – 14,58 = 1,27 kg Lượng bổ sung: Qiv- = 1.2 Cuộn Lượng cuộn (2) = Lượng vào cắt, cuộn lại (1) CII – = 92 % 49 QII – = 1015,85 kg GII – = 934,58 kg WII – = 81,27 kg Lượng vào cuộn: Chọn tổn thất đứt giấylà 0,2 % CI – = 92 % GI – = GII – + GIII - GIII – = 0,2 % * GI – GI – = (100 * GII – 2) / (100 – 0,2) = (100 * 934,58) / (100 – 0,2) = 936,45 kg QI – = GI – / CI – = 936,45 / 0,92 = 1017,88 kg WI – = QI – - GI – = 1017,88 – 936,45 = 81,43 kg Lượng mát: CIII – = 92 % GIII – = 0,2 % * GI – = 0,002 * 936,45 = 1,87 kg QIII – = GIII – / CIII – = 1,87 / 0,92 = 2,03 kg WIII – = QIII – - GIII – = 2,03 – 1,87 = 0,16 kg Lượng bổ sung: Qiv- = 1.3 Cán láng Lượng cán láng (3) = Lượng vào cuộn lại (2) CII – = 92 % QII – = 1015,85 kg GII – = 934,58 kg WII – = 81,27 kg Lượng vào cán láng: Chọn tổn thất đứt giấy 0,1 % giấy đứt CI – = 92 % GI – = GII - + GIII - GIII – = 0,1 % * GI – GI – = (100 * GII – 3) / (100 – 0,1) = (100 * 934,58) / (100 – 0,1)= 935,51 kg 50 QI – = GI – / CI – = 935,51 / 0,92 = 1016,86 kg WI – = QI – - GI – = 1016,86 – 935,51 = 81,35 kg Lượng mát: CIII – = 92 % GIII – = 0,1 % * GI – = 0,001 * 935,51 = 0,94 kg QIII – = GIII – / CIII – = 0,94 / 0,92 = 1,02 kg WIII – = QIII – - GIII – = 1,02 – 0,94 = 0,08 kg 1.4 Sấy Lượng sấy (4) = Lượng vào cán láng (3) CII – = 92 % QII – = 1016,86 kg GII – = 935,51 kg WII – = 81,35 kg Lượng vào sấy: Chọn tổn thất 0,5 % trình sấy giấy đứt nhiều CI – = 44 % GI – = GII – + GIII - GIII – = 0,5 % * GI – GI – = 100 * GII – 4) / (100 – 0,5) = (100 * 935,51) / (100 – 0,5) = 940,21 kg QI – = GI – / CI – = 940,21 / 0,44 = 2136,84 kg WI – = QI – - GI – = 2136,84 – 940,21 = 1196,63kg Lượng mát: CIII – = 0,5 * (CI – + CII – 4) = 0,5 * (92 + 44) = 68 % GIII – = 0,5 % * GI – = 0,005 * 940,21 = 4,70 kg QIII – = GIII – / CIII – = 4,70 / 0,68 = 6,91 kg WIII – = QIII – - GIII – = 6,91 – 4,70 = 2,21 kg Lượng nước bốc trình sấy: W’ = WI – - WII – - WIII – = 1196,63 – 81,35 – 2,21 = 1113,07 kg 51 II Tính tốn nhiệt lượng sấy Sản lượng giấy giờ: Q = [Định lượng (g/m2) * Chiều rộng (m) * Vận tốc máy (m/p) * 60] / 106 = (150 * 3,2 * 400 * 60) / 106 = 11,52 tấn/h Chiều rộng giấy cuộn đầu máy 3200 mm, độ co ngót giấy cáctông định lượng 150 g/m2 xem 0, chiều rộng giấy tính độ co ngót 3200 mm Áp suất từ phân xưởng lò cung cấp vào balong tổng máy xeo dao động từ - kg/cm2 để sản xuất giấy cáctơng định lượng 150 g/m2 từ balong qua van giảm áp xuống khoảng 3,5 kg/cm2 cung cấp vào hệ thống sấy Do áp suất cung cấp cho hệ thống sấy phụ thuộc nhiều yếu tố: tính chất bột, độ ẩm giấy trước sấy, loại nhiên liệu sử dụng, độ bề mặt bên bên trục sấy, bạt sấy, thơng gió buồng sấy… Vì tơi chọn thông số thực tế sản xuất thời điểm xác định để tính tốn, đánh giá hiệu sử dụng nhiệt hệ thống sấy Tôi chọn số liệu trung bình ca ngày 12/05/2010 Áp suất balong kg/cm2 Áp suất cung cấp vào hệ thống sấy 3,5 kg/cm2 2.1 Nhiệt hữu ích tính cho sản phẩm 2.1.1 Giai đoạn gia nhiệt ( giai đoạn I) Giai đoạn I sử dụng thu hồi với áp lực cấp vào 0,9 kg/cm2 tương ứng với nhiệt độ 96,2oC Nhiệt độ giấy vào: t1 = 38 oC Nhiệt độ giấy ra: t2 = 69 oC Nhiệt độ trung bình: t1tb = (38 + 69) / = 53,5oC Áp dụng công thức 1.1: Q1 = G*C*(t2 – t1) + W*Cp*(t2 – t1) Trong đó: G = 940,21 kg C = 1,4235 kJ/kg.oC Cp = 4,1868 kJ/kg.oC W = 1196,63 kg 52 Q1 = (940,21 *1,4235 + 1196,63 *4,1868) * (69 - 38) = 196801,62 kJ Nhiệt hữu ích giai đoạn giờ: Q1hi = Q1 * Sản lượng = 196801,62 *11,52 = 2267154,69 kJ/h 2.1.2 Giai đoạn sấy ( giai đoạn II) Giai đoạn dùng sấy có áp suất P = 2,2 kg/cm2, tương ứng với 122,26 oC Nhiệt độ giấy vào: t1 = 69 oC Nhiệt độ giấy ra: t2= 95 oC Nhiệt độ trung bình giấy: ttb = (69 + 95) / = 82 oC Áp dụng công thức 1.2: Q2 = G*C*(t2 – t1) + W*Cp*(t2 – t1) + W’*(i – ttb) Trong đó: G = 940,21 kg C = 1,4235 kJ/kg.oC Cp = 4,1868 kJ/kg.oC W = 1196,63 kg W’ = 1113,07 kg i =2728 kJ/kg Q2 = (940,21*1,4235 + 1196,63*4,1868)*(95 – 69) + 1113,07*(2728 – 82) = 3110242,65 kJ Nhiệt hữu ích giai đoạn II giờ: Q2hi = Q2 * Sản lượng = 3110242,65 *11,52 = 35829995,3 kJ/h 2.1.3 Nhiệt sấy bạt Áp dụng công thức (1.3) Qb = K * Fb * (th – ttb) Trong đó: K = 1218,20 kJ/m2.h.oC (theo 1.3’) th: Nhiệt độ bão hoà, th = 113,3 oC Fb =  * n * D * B * K1 n: Số lơ sấy bạt, n = 59 D: Đường kính trục sấy, D = 1,524 m B: Chiều rộng bạt sấy, B = 3,6 m 53 K1: Hệ số ôm bạt sấy, K1 = / Fb = 3,14 * 59 * 1,524 * 3,6 * 0,75 = 762,30 m2 Qb = 1218,2 * 762,30 * (122,6 – 82) = 37702534,72 kJ/kg 2.1.4 Nhiệt hữu ích phận sấy Qhi= Q1hi + Q2hi + Qb = 2267154,69 + 35829995,3 + 37702534,72 = 75799684,7 kJ/h 2.2 Nhiệt mát 2.2.1 Nhiệt mát đoạn băng giấy tự môi trường xung quanh Áp dụng công thức 2.1 Qmm1 = 1 * F1 * (ttb – tkk) Trong đó: 1 = [9,5 + 006*(ttb – tkk)] * Cp = [9,5 + 0,06*(82 – 70)] * 4,1868 = 42,79 kJ/m2.h.oC F1 = n * l * B n: Số đoạn sấy tự do, n = 59 l: Chiều dài đoạn giấy tự lô sấy, l = 1,2 m B: Chiều rộng giấy tính độ co ngót (m) F1 = 59 * 1,2 * 3,2 = 226,56 m2 Qmm1 = 42,79 * 226,56 * (82 – 70) = 116380,24 kJ/h 2.2.2 Nhiệt mát đoạn bạt sấy tự Áp dụng công thức 2.2: Qmm2 = 2 * F2 * (ttb - tkk) Trong đó: 2 = 1 = 42,79 kJ/m2.h.oC F2 = Fb – (S1 + S2) Fb = L * B = n * D * K’ * B = 59 * 1,524 * * 3,6 = 1294,79 m2 S1 = n * K’’ * Sxq = 0,5 * n *  * D * B = 0,5*59*3,14*1,524*3,6 = 508,2 m2 S2 = nb * K’’’ * Sxq = 0,75 * nb * * D * B = 0,75*3*3,14*1,524*3,6 = 38,76 m2 F2 = Fb – (S1 + S2) = 1294,79 – (508,2 + 38,76) = 747,83 m2 54 Qmm2 = 42,79 * 747,83 * (82 – 70) = 383995,75 kJ/h 2.2.3 Nhiệt mát hai đầu lô sấy giấy Áp dụng công thức 2.3 Qmm3 = K3 * F3 * (th – tkk) Trong đó: K3 = 39,77 kJ/m2.h.oC (theo 2.3’) F3 = *  * n * (D / 2)2 = * 3,14 * 59 * (1,524 / 2)2 = 215,14 m2 Qmm3 = 39,77 * 215,14 * (122,6 – 70) = 450051,80 kJ/h 2.2.4 Nhiệt mát hai đầu lô sấy bạt Áp dụng công thức 2.4 Qmm4 = K4 * F4 * (th – tkk) Trong đó: K4 = K3 = 39,77 kJ/m2.h.0C F4 = * * nb * (D / 2)2 = * 3,14 * * (1,524 / 2)2 = 10,94 m2 Qmm4 = 39,77 * 10,94 * (122,6 – 70) = 22885,40 kJ/h 2.2.5 Nhiệt mát mặt bên lô sấy giấy (phần lơ sấy khơng có giấy) Áp dụng cơng thức 2.5: Qmm5 = K5 * F5 * (th – tkk) K5 = K3 = 39,77 kJ/m2.h.0C F5 = / *  * n * D * B = / * 3,14 * 59 * 1,524 * 3,6 = 338,80 m2 Qmm5 = 39,77 * 338,80 * (122,6 – 70) = 708736,40 kJ/h 2.2.6 Nhiệt mát mặt bên lô sấy bạt (phần lô sấy bạt bạt) Áp dụng cơng thức 2.6: Qmm6 = K6 * F6 * (th – tkk) Trong đó: K6 = K3 = 39,77 kJ/m2.h.0C F6 = / *  * nb * D * B = / * 3,14 * * 1,524 * 3,6 = 12,92 m2 Qmm6 = 39,77 * 12,92 * (122,6 - 70) = 27027,37 kJ/h 2.2.7 Nhiệt mát mặt bên lô sấy giấy bị phủ giấy bạt Áp dụng công thức 2.7: Qmm7 = K7 * F7 * (th – tkk) K7 = 39,31 kJ/m2.h.0C (theo 2.7’) 55 F7 =  * n * D * B * K = 3,14 * 59 * 1,524 * 3,6* 0,5 = 508,20 m2 Q7 = 39,31 * 508,20 * (122,6 – 70) = 1050808,19 kJ/h 2.2.8 Nhiệt mát mặt bên lô sấy bị phủ giấy, bạt Áp dụng cơng thức 2.8: Qmm8 = K8 * F8 * (th – tkk) Trong đó: K8 = 37,49 kJ/m2.h.oC (theo 2.8’) F8 =  * n * D * B * (2 / – 0,5) = 3,14 * (2 / – 0,5) * 59 * 1,524 * 3,2 = 150,58 m2 Q8 = 37,49 * 150,58 * (122,6 – 70) = 296939,84 kJ/h 2.2.9 Nhiệt mát mặt bên lô sấy bạt bị phủ bạt sấy Áp dụng công thức 2.9: Qmm9 = K9 * F9* (th – tkk) Trong đó: K9 = 26,74 kJ/m2.h.0C (theo 2.9’) F9 = / *  * nb * D * B = / * 3,14 * * 1,524 * 3,6 = 38,16 m2 Q9 = 26,74 * 38,16 * (122,6 – 70) = 53672,96 kJ/h 2.2.10 Tổng lượng nhiệt mát hiệu suất sử dụng nhiệt Tổng lượng nhiệt mát: Qmm = Qmm1 + Qmm2 + Qmm3 + Qmm4 + Qmm5 + Qmm6 + Qmm7 + Qmm8 + Qmm9 (kJ/h) Trong đó: Qmm1 = 116380,24 kJ/h Qmm2 = 383995,75kJ/h Qmm3 = 450051,80 kJ/h Qmm4 = 22885,40 kJ/h Qmm5 = 708736,40 kJ/h Qmm6 = 27027,37 kJ/h Qmm7 = 1050808,19 kJ/h Qmm8 = 296939,84 kJ/h Qmm9 = 53672,96 kJ/h Do đó: Qmm = 3110524,95 kJ/h Tổng lượng nhiệt dùng cho trình sấy: 56 Q = Qhi+ Qmm = 75799684,7 + 3110524,95 = 78910209,65 kJ/h Hiệu suất sử dụng nhiệt:  = (100 * Qhi / Q) = (100 * 75799684,7 / 78910209,65)= 96,06 % 2.3 Nhiệt cần thiết để thông 2.3.1 Lượng khơng khí khơ cần thiết đưa vào để đuổi ẩm Áp dụng công thức (3.1) L = W / (X2 – X1) Trong đó: W: Lượng nước bốc (kg) W = 1113,07 * 11,52 = 12822,57 kg/h X1: Hàm ẩm khơng khí trước sấy (kg ẩm/kg KKK) X2: Hàm ẩm khơng khí sau sấy (kg ẩm/kg KKK) Khơng khí vào trao đổi nhiệt có nhiệt độ 270C tương ứng với p1 = 0,037 at có 1 = 81 % (Phân viện nghiên cứu thuỷ văn Đồng Nai) X1 = (0,621 * 1 * p1) / (1 - 1*p1) = (0,621 * 0,81 * 0,037) / (1 – 0,81*0,037) = 0,0192 kg ẩm/kg KKK Khơng khí có nhiệt độ 70 0C tương ứng với p2 = 0,318 at có 2 = 94 % X2 = (0,621 * 2 * p2) / (1 - 2*p2) = (0,621* 0,94 * 0,318) / (1 – 0,94*0,318) = 0,1113 kg ẩm/kg KKK L = 12822,57 / (0,1113 – 0,0192) = 139224,43 kg/h 2.3.2 Nhiệt khơng khí mang vào Áp dụng công thức (3.2) Qkk = L * I Trong đó: L = 139224,43 kg/h (theo trên) I: Nhiệt lượng riêng khơng khí vào (kJ/kg KKK) I = (1 + 1,97*X1)*t1 + 2493*X1 = (1 + 1,97*0,0192)*27 + 2493*0,0192 = 75,89 kJ/kg Qkk = 139224,43 * 75,89 = 10565742 kJ/h 57 2.3.3 Lượng dùng cho trình sấy Lượng nhiệt Q tính lượng nhiệt tiêu hao chưa tận dụng nhiệt thu hồi từ q trình thơng gió Do lượng nhiệt thực chất bão hoà cung cấp là: Q’ = Q - Qkk = 78910182,65 – 10565742 = 68344440,65 kJ/h Tiêu hao cho sản phẩm là: d = Q’ / [G * (ih – in)] Trong đó: G = 940,21 * 11,52 = 10831,22 kg/h ih = 2728 kJ/kg; in = 513,7 kJ/kg (dùng qui tắc tam suất) d = 68344440,65 / [10831,22 * (2728 – 513,7)] = 2,85 kg hơi/kg giấy Hệ số tiêu hao cho đường ống dẫn công ty 10% nên lượng tiêu hao thực tế là: d’ = 2,85 * (100 + 10) / 100 = 3,13 kg hơi/kg giấy Tiêu hao giờ: D1 = d’ * 11,52 = 3,13 * 11,52 = 36,05 kg hơi/kg giấy Chọn hệ số dự trữ 1,5 lượng cung cấp cho hệ thống sấy là: D1’ = 36,05 * 1,5 = 54,07 kg hơi/kg giấy Hệ số dự trữ công ty 1,2 nên lượng tiêu hao là: D1’’ = 36,05 * 1,2 = 43,26 kg hơi/kg giấy Lượng nước bốc trình sấy 1113,07 kg nước tương ứng với 940,21 kg xơ sợi nên tiêu tốn sấy tính theo kg hơi/kg nước bốc là: d2 = (3,13 * 940,21) / 1113,07 = 2,65 kg sấy/kg nước bốc Nếu tính ln tổn thất đường ống 10% lượng sấy tiêu tốn là: d2’ = 2,65 * (100 + 10) / 100 = 2,91 kg sấy/kg nước bốc 58 Phụ lục Bảng nước nước bảo hoà - Theo áp suất Áp suất tuyệt đối Nhiệt độ o C Kg/cm Thể tích Khối lượng riêng m3/kg riêng m3/kg Enthalpy Enthalpy Nhiệt lỏng lỏng hoá kJ/kg kJ/kg kJ/kg 0,01 6,6 131,60 0,00760 27,7 2506 2478 0,015 12,7 89,64 0,001116 53,2 2518 2465 0,02 17,1 68,27 0,1465 71,6 2526 2455 0,025 207 55,28 0,01809 86,7 2533 2447 0,03 23,7 46,53 0,02119 99,3 2539 2410 0,04 28,6 35,46 0,02820 119,8 2548 2429 0,05 325 28,73 0,0318 136,2 2556 2420 0,06 35,8 24,19 0,04133 150,0 2562 2413 0,08 41,1 18,45 0,05420 172,2 2573 2400 0,10 45,4 14,96 0,06686 190,2 2581 2390 0,12 49,0 12,60 0,07937 205,3 2588 2382 0,15 53,6 10,22 0,09789 224,6 2596 2372 0,20 59,7 7,977 0,1283 250,1 2607 2358 0,30 68,7 5,331 0,1876 287,9 2620 2336 0,40 75,4 4,072 0,2456 315,9 2630 2320 0,50 80,9 3,304 0,3027 339,0 2642 2307 0,60 85,5 2,785 0,3590 385,2 2650 2296 0,70 89,3 2,411 0,4147 375,0 2657 2286 0,80 93,0 2,128 0,4699 389,7 2663 2278 0,90 96,2 1,906 0,5246 403,1 2668 2270 1,0 99,1 1,727 0,5790 415,2 2677 2264 1,2 104,2 1,457 0,6865 437,0 2686 2249 1,4 108,7 1,261 0,7931 456,3 2693 2237 1,6 112,7 1,113 0,898 473,1 2703 2227 1,8 116,3 0,997 1,003 483,6 2709 2217 2,0 119,6 0,903 1,107 502,4 2710 2208 3,0 132,9 0,6180 1,618 558,9 2730 2171 4,0 142,9 0,4718 2,120 601,1 2744 2141 5,0 151,1 0,3825 2,614 637,7 2754 2117 6,0 158,1 0,3222 3,104 667,9 2768 2095 59 7,0 164,2 0,2785 3,591 694,3 2769 2075 8,0 169,6 0,2454 4,075 718,4 2776 2057 9,0 174,5 0,2195 4,536 740,0 2780 2040 10 179,0 0,1985 5,037 759,6 2784 2024 11 183,2 0,1813 5,516 778,1 2787 2009 12 187,1 0,1668 5,996 795,3 2790 1995 13 190,7 0,1545 6,474 811,2 2793 1984 14 194,1 0,1438 6,952 826,7 2795 1968 15 197,4 0,1346 7,431 840,9 2796 1965 16 200,4 0,1264 7,909 854,8 2798 1943 17 203,4 0,1192 8,389 867,7 2799 1931 18 206,2 0,1128 8,868 880,3 2800 1920 19 208,8 0,1070 7,349 892,5 2801 1909 20 211,4 0,1017 9,83 904,2 2802 1808 30 232,8 0,06802 14,70 1002 2801 1800 40 249,2 0,05069 19,73 1079 2793 1715 50 262,7 0,04007 24,96 1143 2780 1637 60 274,3 0,03289 30,41 1199 2763 1565 70 284,5 0,02769 36,12 1249 2746 1497 80 293,6 0,02374 42,13 1294 2726 1432 90 301,9 0,02004 48,45 1337 2705 1369 100 309,5 0,01815 55,11 1377 2684 1306 60 Phụ lục Các sản phẩm công ty STT Loại giấy Định Độ lượng ẩm (g/m ) (%) Độ bục Độ nén (kgf / (kgf) cm ) Độ hút nước Khối lượng lớp (g/m2) mặt Khối Mặt Đáy lượng (g/m2) Tỉ lệ(%) YA-260 260±4% 8±1 8.32 41.08 40±20 80~180 ≥45 ≥17.31 YA-230 230±4% 8±1 7.36 36.34 40±20 80~180 ≥42 ≥18.26 YA-200 200±4% 8±1 6.40 31.60 40±20 80~180 ≥40 ≥20.00 KA-230 230±4% 8±1 7.36 36.34 40±20 80~180 ≥42 ≥18.26 KA-200 200±4% 8±1 6.40 31.60 40±20 80~180 ≥40 ≥20.00 KA-175 175±5% 8±1 5.60 27.65 40±20 80~180 ≥35 ≥20.00 KB-175 175±5% 8±1 4.90 24.85 50±20 80~180 ≥35 ≥20.00 KW2-180 180±5% 8±1 4.86 24.66 50±20 80~180 ≥30 ≥16.67 KW2-150 150±5% 8±1 4.05 20.55 50±20 80~180 ≥30 ≥20.00 10 YB2-175 175±5% 8±1 4.73 23.98 50±20 80~180 ≥30 ≥17.14 11 YB2-165 165±5% 8±1 4.46 22.61 50±20 80~180 ≥30 ≥18.18 12 YBB-175 175±5% 8±1 4.55 22.05 50±20 80~180 ≥28 ≥16.00 13 YBB-150 150±5% 8±1 3.90 18.90 50±20 80~180 ≥28 ≥18.67 14 KBB-225 225±4% 8±1 5.85 28.35 50±20 80~180 ≥38 ≥16.89 15 KBB-175 175±5% 8±1 4.55 22.05 50±20 80~180 ≥25 ≥14.29 16 KBB-150 150±5% 8±1 3.90 18.90 50±20 80~180 ≥25 ≥16.67 17 KBB2-150 150±5% 8±1 3.45 18.90 50±20 80~180 ≥25 ≥16.67 18 M-180 180±5% 8±1 3.96 24.66 60±20 19 M-150 150±5% 8±1 3.30 20.55 60±20 20 M-140 140±5% 8±1 3.08 17.64 60±20 21 M-125 125±5% 8±1 2.75 14.50 60±20 22 M-115 115±5% 8±1 2.53 13.34 60±20 _ 61
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG SẤY TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY CHÁNH DƯƠNG , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG SẤY TẠI CÔNG TY TNHH GIẤY CHÁNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay