KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (HƯƠU SAO VÀ NAI) TẠI VĨNH CỬU ĐỒNG NAI

72 2 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG (HƯƠU SAO NAI) TẠI VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: NGUYỄN HỮU NGỌC Ngành: LÂM NGHIỆP Niên khoá: 2006 - 2010 Tháng / 2010 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG (HƯƠU SAO NAI) TẠI VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI Tác giả NGUYỄN HỮU NGỌC Khố luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẩn: TS Vũ Thị Nga Tháng năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý thầy cô giáo trường đại học Nông Lâm Tp HCM truyền đạt cho kiến thức quý báu thời gian học tập trường, đặc biệt TS Vũ Thị Nga người trực tiếp hướng dẫn khoa học cho tơi q trình nghiên cứu hồn thiện nội dung khóa luận Xin trân trọng cảm ơn cấp lãnh đạo xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, giúp đỡ hộ gia đình chăn ni động vật hoang xã Hiếu Liêm, hỗ trợ động viên khích lệ gia đình bạn bè q trình thực hồn thiện khóa luận Tp HCM tháng / 2010 Nguyễn Hữu Ngọc ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát trạng chăn nuôi động vật hoang (hươu nai) Vĩnh Cửu - Đồng Nai” Địa điểm nghiên cứu đề tài: Đề tài đươc thực xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai Thời gian thực đề tài: Đề tài thực từ ngày tháng tới ngày 30 tháng năm 2010 Các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp quan sát mô tả, phương pháp khảo sát thực địa kết hợp vấn trực tiếp, phương pháp phân tích xử lý số liệu Những kết ghi nhận được: - Hươu có tuổi thành thục sinh dục trung bình 14,5 tháng Chu kỳ động dục trung bình 21 ngày Thời gian mang thai trung bình 225 ngày Khoảng cách lần sinh trung bình 346 ngày - Nai có tuổi thành thục sinh dục trung bình 13,5 tháng Chu kỳ động dục trung bình 22 ngày Thời gian mang thai trung bình 267 ngày Khoảng cách lần sinh trung bình 406 ngày Các bệnh thường gặp hươu nai: Bệnh chướng đầy bụng, bệnh phân lỏng, bệnh vết thương, bệnh đau măt Mô tả nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng trị bệnh nêu - Khảo sát thực địa ghi nhận được: Chuồng ni hươu sao, nai có diện tích m2 (chiều rộng m, chiều dài m) Chọn giống: Chọn khỏe mạnh sinh từ lứa thứ tới lứa thứ Thức ăn: Cho ăn đủ lượng chất Mổi ngày hươu ăn khoảng 15 - 20 kg thức ăn xanh, thức ăn tinh củ Nai ăn khoảng 25 - 30 kg thức ăn xanh, thức ăn tinh củ Thức ăn thêm loại chất khoáng phù hợp với giai đoạn phát triển hươu nai Chăm sóc: Chú ý giai đoạn phát triển hươu nai như: Giai đoạn phối giống, giai đoạn sau phối giống, giai đoạn cho nhung, gai đoạn mang thai, giai đoạn non, … Mỗi giai đoạn có khối lượng thức ăn phù hợp riêng iii Thời gian cho ăn chia làm bữa ngày: Bữa thứ từ - cho ăn khoảng 20% khối lượng thức ăn ngày, bữa thứ từ 16 - 17 cho ăn khoảng 30% khối lượng thức ăn ngày bữa thứ từ 21 - 22 cho ăn khoảng 50% khối lượng thức ăn ngày - Xây dựng quy trình ni hươu nai, cách phòng chữa bệnh thường gặp hươu nai iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Hươu 2.1.1 Đặc điểm hình thái hươu 2.1.2 Đặc điểm sinh học, sinh thái hươu 2.1.3 Tập tính sinh sống hươu nai .3 2.1.4 Tập tính ăn nghỉ hươu nai 2.1.5 Phân bố hươu 2.1.6 Giá trị sử dụng giá trị bảo tồn hươu 2.2 Nai 2.2.1 Đặc điểm hình thái nai 2.2.2 Đặc điểm sinh thái nai 2.2.3 Phân bố nai 2.2.4 Giá trị sử dụng giá trị bảo tồn nai 2.3 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 2.3.1 Vị trí địa lý 2.3.2 Khí hậu 2.3.3 Điều kiên kinh tế xã hội .7 2.4 Quá trình hình thành phát triển nghề nuôi hươu nai .7 v Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 3.3 Phương tiện phương pháp nghiên cứu .8 3.3.1 Phương tiện nghiên cứu 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .10 4.1 Hươu .10 4.1.1 Đặc điểm hình thái .10 4.1.2 Một số đặc điểm sinh học hươu 10 4.1.3 Chuồng nuôi 12 4.1.4 Chọn giống hươu nai 13 4.1.5 Thức ăn 14 4.1.6 Nước uống 16 4.1.7 Chăm sóc hươu đực giống 16 4.1.8 Chăm sóc hươu đực có nhung .17 4.1.9 Chăm sóc hươu mang thai .18 4.1.10 Chăm sóc hươu sinh sản 19 4.1.11 Chăm sóc hươu 19 4.2 Nai 20 4.2.1 Hình thái 20 4.2.2 Một số đặc điểm sinh học nai .22 4.2.3 Chuồng nuôi 24 4.2.4 Chọn giống 24 4.2.5 Thức ăn nước uống 24 4.2.6 Chăm sóc nai đực giống 26 4.2.7 Chăm sóc nai đực có nhung .26 4.2.8 Chăm sóc nai mang thai 27 4.2.9 Chăm sóc nai sinh sản 28 4.2.10 Chăm sóc nai .29 4.3 Một số bệnh thường gặp hươu, nai 29 vi 4.3.1 Bệnh chướng bụng đầy .29 4.3.2 Bệnh phân lỏng 30 4.3.3 Vết thương 31 4.3.4 Bệnh đau mắt .32 4.3.5 Bệnh móng .32 4.4 Xây dựng quy trình ni hươu nai 33 4.4.1 Quy trình nuôi hươu 33 4.4.2 Quy trình ni nai .38 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO .44 PHỤ LỤC 45 vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT HĐPG: Hươu đực phối giống HĐKPG: Hươu đực không phối giống HĐCN: Hươu đực có nhung HCMT1-5: Hươu mang từ tới tháng tháng HCMTS5: Hươu mang thai sau tháng HCSS: Hươu sinh sản HCCS: Hươu cai sữa NĐPG: Nai đực phối giống NĐKPG: Nai đực không phối giống 10 NĐCN: Nai đực có nhung 11 NCMT1-6: Nai mang thai từ tới tháng 12 NCMTS6: Nai mang thai sau tháng 13 NCSS: Nai sinh sản 14 NCCS: Nai cai sữa 15 TTTSD: Tuổi thành thục sinh dục 16 CKĐD: Chu kỳ động đục 17 TGMT: Thời gian mang thai 18 KCG2LS: Khoảng cách lần sinh viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Một số tiêu sinh sản hươu 11 Bảng 4.2: Khối lượng thức ăn hươu giai đoạn 15 Bảng 4.3: Một số tiêu sinh sản nai 22 Bảng 4.4: Khối lượng thức ăn nai giai đoạn 25 ix Phụ lục 2: Khẩu phần ăn hươu đực giai đoạn phối giống Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung binh Lá, cỏ (kg) 13 13 15 15 14 13 13 13 14 15 15 10 14 13 13 15 15 13 13 14 15 10 15 15 15 13 13 13 13 13 Tinh bột (kg) 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 Thóc nảy mầm(kg) 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 Khô dầu (kg) 0.8 0.7 0.9 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.9 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.8 0.9 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 Muối (g) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Chất khoáng (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 - 15 0,4 ± 0,024 0.3 ± 0,031 0.7 ± 0,035 15 20 47 Phụ lục 3: Khẩu phần ăn hươu đực giai đoạn không phối giống Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung binh Lá, cỏ (kg) 18 18 18 17 20 17 17 18 15 19 19 18 18 20 20 15 15 18 18 20 18 15 15 17 19 20 20 17 18 18 15 - 20 Thóc Tinh bột nảy (kg) mầm(kg) 0.4 // 0.3 // 0.5 // 0.5 // 0.4 // 0.4 // 0.4 // 0.4 // 0.5 // 0.5 // 0.5 // 0.3 // 0.4 // 0.3 // 0.4 // 0.3 // 0.4 // 0.4 // 0.4 // 0.4 // 0.5 // 0.4 // 0.3 // 0.5 // 0.4 // 0.3 // 0.5 // 0.4 // 0.5 // 0.5 // 0.4 ± 0,025 // 48 Khô dầu (kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Muối (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Chất khoáng (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Phụ lục 4: Khẩu phần ăn hươu đực giai đoạn có nhung Hộ chăn ni 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung binh Lá, cỏ (kg) 18 18 15 17 20 17 19 18 18 19 17 18 18 20 20 15 15 17 18 20 18 15 15 18 20 20 19 17 19 18 Tinh bột (kg) 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 Thóc nảy mầm(kg) 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 Khô dầu (kg) 0.9 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.9 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.8 0.9 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 Muối (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Chất khoáng (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 - 20 0.4 ± 0,026 0.3 ± 0,033 0.7 ± 0,035 20 20 49 Phụ lục 5: Khẩu phần ăn hươu mang thai từ tháng tới tháng thứ Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Lá, cỏ (kg) 15 15 17 17 18 17 17 17 15 17 17 17 18 18 15 17 17 15 17 15 15 18 18 17 15 17 17 17 15 17 Tinh bột (kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Thóc nảy mầm(kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Khô dầu (kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Muối (g) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Chất khoáng (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 - 18 // // // 15 20 50 Phị lục 6: Khẩu phần ăn hươu mang thai giai đoạn sau tháng Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung binh Lá, cỏ (kg) 15 15 17 17 18 17 17 17 15 17 17 17 18 18 15 17 17 15 17 15 15 18 18 17 15 17 17 17 15 17 Tinh bột (kg) 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 Thóc nảy mầm(kg) 0.5 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 Khô dầu (kg) 0.2 0.3 0.3 0.5 0.2 0.4 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2 0.4 0.3 Muối (g) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Chất khoáng (g) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 - 18 0.3 ± 0,035 0.3 ± 0,03 0.3 ± 0,035 15 25 51 Phụ lục 7: Khẩu phần ăn hươu giai đoạn sinh sản Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung binh Lá, cỏ (kg) 14 14 10 15 10 15 14 14 10 14 14 15 15 10 15 13 14 10 15 14 13 15 15 10 15 13 15 14 14 14 10 - 15 Tinh bột (kg) 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 ± 0,039 Thóc nảy mầm(kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 52 Khô dầu (kg) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 ± 0,024 Muối (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Chất khoáng (g) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Phụ lục 8: Khẩu phần ăn hươu giai đoạn cai sữa Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung binh Lá, cỏ (kg) 7 8 7 7 7 8 7 7 7 5-8 Tinh bột (kg) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Thóc nảy mầm(kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 53 Khô dầu (kg) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 ± 0,014 Muối (g) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Chất khoáng (g) 12 12 10 12 12 14 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 13 12 12 14 12 12 12 12 Phụ lục 9: Khẩu phần ăn nai đực giai đoạn phối giống Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung binh Lá, cỏ (kg) 23 23 20 25 23 25 20 23 23 22 24 23 23 24 25 20 25 25 20 23 23 23 24 25 23 23 23 25 25 20 20 - 25 Tinh bột (kg) 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.5 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.8 0.8 0.7 Thóc nảy mầm(kg) 0.5 0.5 0.7 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 0.6 0.7 ± 0,036 0.5 ± 0,032 54 Khô dầu (kg) 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.9 0.8 0.6 0.8 0.7 0.9 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 Muối (g) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Chất khoáng (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0.8 ± 0,028 15 20 Phụ lục 10: Khẩu phần ăn nai đực giai đoạn không phối giống Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung binh Lá, cỏ (kg) 28 28 25 27 30 26 28 30 25 28 28 27 25 30 27 28 25 30 30 25 28 28 27 27 28 28 27 25 30 30 Tinh bột (kg) 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.5 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.5 0.8 0.8 0.7 Thóc nảy mầm(kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Khô dầu (kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Muối (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Chất khoáng (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 - 30 0.7 ± 0,036 // // 20 20 55 Phụ lục 11: Khẩu phần ăn nai đực giai đoạn có nhung Hộ chăn ni 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Lá, cỏ (kg) 28 28 25 27 28 26 28 30 25 27 30 28 25 30 30 28 25 27 30 25 28 25 28 27 28 28 27 28 30 30 Tinh bột (kg) 0.7 0.5 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.8 0.8 0.6 Thóc nảy mầm(kg) 0.5 0.5 0.7 0.4 0.4 0.6 0.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5 Khô dầu (kg) 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.9 0.8 0.6 0.8 0.7 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.9 0.8 Muối (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Chất khoáng (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 - 30 0.7 ± 0,036 0.5 ± 0,035 0.8 ± 0,028 20 20 56 Phụ lục 12: Khẩu phần ăn nai giai đoạn mang thai từ tháng tới tháng thứ Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Lá, cỏ (kg) 26 26 25 26 28 27 27 25 26 26 26 25 27 27 25 26 26 26 25 27 25 26 27 27 26 27 27 27 25 26 Tinh bột (kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Thóc nảy mầm(kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Khô dầu (kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Muối (g) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Chất khoáng (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 - 27 // // // 15 20 57 Phụ lục 13: Khẩu phần ăn hươu mang thai giai đoạn sau tháng Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Lá, cỏ (kg) 26 26 25 26 27 26 27 25 26 27 25 25 26 27 25 27 27 26 25 26 25 26 27 26 26 25 27 27 27 26 Tinh bột (kg) 0.7 0.7 0.5 0.8 0.7 0.5 0.7 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.8 0.9 0.8 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.9 0.7 0.7 Thóc nảy mầm(kg) 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 Khô dầu (kg) 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 Muối (g) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Chất khoáng (g) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 27 0.7 ± 0,042 0.5 ± 0,028 0.7 ± 0,023 15 25 58 Phụ lục 14: Chăm sóc nai giai đoạn sinh sản Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung binh Lá, cỏ (kg) 23 23 25 25 20 20 23 24 24 25 25 20 20 23 23 20 25 23 23 23 25 25 20 23 20 25 23 23 25 25 Tinh bột (kg) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.5 0.6 0.7 0.9 0.7 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 Thóc nảy mầm(kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Khô dầu (kg) 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 Muối (g) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Chất khoáng (g) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 - 25 0.7 ± 0,037 // 0.6 ± 0,028 20 25 59 Phụ lục 15: Khẩu phần ăn nai giai đoạn cai sữa Hộ chăn nuôi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trung bình Lá, cỏ (kg) 14 15 15 13 13 15 14 14 14 15 14 13 15 13 15 15 13 14 14 14 15 13 15 14 15 15 15 14 14 15 Tinh bột (kg) 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2 Thóc nảy mầm(kg) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // Khô dầu (kg) 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 Muối (g) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Chất khoáng (g) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 - 15 0.3 ± 0,028 // 0.3 ± 0,029 10 15 60 Phụ lục 16: Bảng phân tích thống kê mơ tả Excel thức ăn tinh bột thóc nảy mầm hươu đực giai đoạn phối giống Tinh bột (kg) Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) Thóc nảy mầm(kg) 0,4 0,011744404 0,4 0,4 0,064326752 0,004137931 -0,364417989 -6,7926E-15 0,2 0,3 0,5 12 30 0,5 0,3 0,024020004 61 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Largest(1) Smallest(1) Confidence Level(95,0%) 0,3 0,015161961 0,3 0,3 0,08304548 0,006896552 -0,483333333 0,387051254 0,3 0,2 0,5 30 0,5 0,2 0,031009691
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (HƯƠU SAO VÀ NAI) TẠI VĨNH CỬU ĐỒNG NAI , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (HƯƠU SAO VÀ NAI) TẠI VĨNH CỬU ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay