PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẤU SATIMEX

74 5 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẤU SATIMEX Họ tên: NGUYỄN HỒNG YẾN Ngành: Chế biến lâm sản Niên khóa: 2006 - 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2010 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẤU SATIMEX Tác giả Nguyễn Hồng Yến Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành chế biến lâm sản Giảng viên hướng dẫn ThS Lê Ánh Tuyết Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Những năm tháng gắn bó với bảng đen, phấn trắng khoảng thời gian đẹp đời người khép lại để sau cánh cổng tương lai lại mở trang đầy màu sắc Luận văn bước vào giai đoạn cuối lúc tơi có dịp gửi lời tri ân đến tất người suốt chặng đường vừa qua Sau thời gian tháng nỗ lực thực luận văn nghiên cứu “Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex” Ngoài nỗ lực thân, tơi nhận động viên khích lệ mặt từ vật chất lẫn tinh thần nhà trường, thầy cô, gia đình bạn bè Trước hết xin cảm ơn ba mẹ tồn thể gia đình ln động viên tạo điều kiện tốt để học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin cám ơn quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm truyền đạt nhiều kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô Lê Ánh Tuyết thầy Hồng Văn Hòa tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô chú, anh chị em nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex nhiệt tình giúp đỡ suốt thời gian thực tập vừa qua Xin cám ơn tất bạn bè giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Tp HCM , tháng năm 2010 NGUYỄN HỒNG YẾN ii NỘI DUNG TĨM TẮT Đề tài tập trung “phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex”- khu phố 2, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM – chủ yếu phân tích qua ba năm 2007, 2008, 2009 để tìm ưu hạn chế trình sản xuất kinh doanh nhà máy, phát huy điểm mạnh đưa số biện pháp nhằm khắc phục điểm hạn chế, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nhà máy Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu: thu thập số liệu phòng ban tư liệu nội bộ, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh số liệu qua năm, ma trận Swot Kết nghiên cứu cho thấy : Dưới tác động mạnh mẽ kinh tế tòan cầu nhà máy Satimex có bước nhảy vọt hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ nhanh chóng khỏi tình trạng khủng hoảng tiếp tục giữ vững uy tín thương trường đặc biệt thị trường nước ngồi vốn khách hàng gắn bó nhà máy nhiều năm Cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý chi phí, tài hợp lý tập thể ban lãnh đạo giúp nhà máy nhanh chóng vượt khó vững bước chặng đường phía trước Năng lực khả cạnh tranh với đối thủ nước, khả xây dựng uy tín tạo niềm tin cho hầu hết khách hàng lớn Nhật Bản Hoa Kỳ - hai thị trường vốn không dễ tính iii MỤC LỤC NỘI DUNG TĨM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi thời gian thực đề tài Chương TỒNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển nhà máy 2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý nhà máy 2.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất nhà máy 2.3.1 Dây chuyền công nghệ 2.3.2 Công tác quản lý chất lượng sản phẩm 11 2.4 Đặc điểm lao động công tác quản lý lao động nhà máy 12 2.5 Thiết bị, máy móc sử dụng sản xuất nhà máy 15 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Cơ sở lý luận 17 3.1.1 Nhận định việc phân tích hoạt động kinh doanh 17 3.1.2 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh 17 3.1.3 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh 18 3.1.4 Sự cần thiết khách quan phân tích hoạt động kinh doanh 18 3.1.5 Khái niệm sản xuất kinh doanh 18 3.1.6 Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh 18 3.1.7 Các yếu tố trình sản xuất ảnh hưởng đế kết sản xuất kinh doanh 19 3.1.8 Nhận định tiêu thụ 20 3.1.9 Lợi nhuận 21 iv 3.1.10 Ảnh hưởng tình hình tài 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 22 3.2.2 Phương pháp phân tích 22 3.2.3 phương pháp so sánh 22 3.2.4 Một số tiêu phân tích 22 3.2.5 Phương pháp phân tích SWOT 23 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Phân tích kết hiệu sản xuất kinh doanh nhà máy qua năm 2007, 2008, 2009 24 4.1.1 Kết sản xuất kinh doanh 24 4.1.2 Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 30 4.2 Các yếu tố chủ yếu trình sản xuất ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh nhà máy 31 4.2.1 Sử dụng lao động suất lao động 31 4.2.2 Trang bị sử dụng tài sản cố định 35 4.2.3 Thu mua sử dụng nguyên vật liệu 36 4.3 Thị trường tiêu thụ sản phẩm nhà máy 39 4.3.1 Thị truờng nội địa 39 4.3.2 Thị trường xuất 40 4.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ 41 4.4 Phân tích tình hình tài nhà máy 44 4.4.1 Tình hình biến động vốn nguồn vốn nhà máy 44 4.4.2 Phân tích số sinh lợi 47 4.4.3 Phân tích khả tốn nhà máy 51 4.5 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy qua năm 2007, 2008, 2009 54 4.5.1 Những thuận lợi 54 4.5.2 Những khó khăn tồn đọng 55 4.6 Ma trận SWOT nhà máy 56 v Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SATIMEX Sài Gòn Timber Export Manu Facturing Enterprise AFTA Khu vực mậu dịch tự quốc gia Đông Nam Á WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) APEC Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (Asia -Pacific Economic Co-operation) ISO International Standard Organization QTNS Quản trị nhân KTTC Kế tốn tài SCCĐ Sửa chữa điện ĐH - CĐ Đại học – Cao đẳng TH Trung học LĐPT Lao động phổ thông HĐ Hợp đồng CN Công nhật TSCĐ Tài sản cố định KCS Kiểm tra chất luợng sản phẩm FSC Hội đồng Quản trị rừng giới (Forest Stewardship Council) ĐVT Đơn vị tính PCCC Phòng cháy chữa cháy TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Tia UV Tia cực tím (Ultra Violet) vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp tình hình lao động nhà máy (tính đến ngày 03/12/2009) 13 Bảng 2.2 Số lượng thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất 16 Bảng 4.1 Tình hình lợi nhuận cơng ty 24 Bảng 4.4 Phân tích hiệu sử dụng chi phí hoạt động kinh doanh 30 Bảng 4.5 Tình hình lao động lương, thu nhập cơng nhân 32 Bảng 4.6 Tình hình sử dụng chi phí nhân cơng trực tiếp 34 Bảng 4.7 Tình hình sử dụng tài sản cố định 35 Bảng 4.8.Tình hình xuất nhập tồn kho nguyên liệu gỗ 36 Bảng 4.9.Tình hình sử dụng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 38 Bảng 4.10.Tình hình thị trường tiêu thụ nội địa 39 Bảng 4.11 Tình hình tiêu thụ thị trường xuất 40 Bảng 4.12 Tình hình doanh thu bán hàng 41 Bảng 4.13 Tình hình sử dụng giá vốn hàng bán 43 Bảng 4.14 Phân tích hiệu sử dụng vốn 45 Bảng 4.15 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 46 Bảng 4.16 Tình hình sử dụng chi phí sản xuất chung 47 Bảng 4.17 Tình hình biến động chi phí sản xuất 49 Bảng 4.18 Tình hình sử dụng chi phí bán hàng 50 Bảng 4.19.Phân tích tình hình tốn 51 Bảng 4.20.Khả toán nhà máy 53 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex Hình 2.2 Giao diện website nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex Hình 2.3 Các giải thưởng nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex Hình 2.4 Logo nhà máy Satimex Hình 2.5 Một số mặt hàng nhà máy Satimex Hình 2.6 Sơ đồ tổ chức máy tổ chức nhà máy Hình 2.7 Quy trình sản xuất nhà máy Satimex 10 Hình 2.8 Hình máy vận hành phổ biến nhà máy 15 Hình 4.1 Biểu đồ tình hình lợi nhuận nhà máy 25 Hình 4.2 Biểu đồ tình hình biến động kết sản xuất kinh doanh 27 Hình 4.3 Đồ thị tình hình chi phí hoạt động kinh doanh 29 Hình 4.4 Biểu đồ hiệu suất sử dụng chi phí hoạt động kinh doanh 30 Hình 4.5 Biểu đồ tình hình lao động lương, thu nhập cơng nhân 33 Hình 4.6 Biểu đồ hiệu suất sử dụng chi phí nhân cơng trực tiếp 34 Hình 4.7 Biểu đồ hiệu suất sử dụng tài sản cố định 36 Hình 4.8 Biểu đồ tình hình xuất nhập tồn kho nguyên liệu gỗ 37 Hình 4.9 Biểu đồ hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu trực tiếp 38 Hình 4.10 Biểu đồ tình hình thị trường tiêu thụ nội địa 39 Hình 4.11 Biểu đồ tình hình tiêu thụ thị trường xuất 40 Hình 4.12 Biểu đồ tình hình doanh thu bán hàng 42 Hình 4.13 Biểu đồ hiệu suất sử dụng giá vốn hàng bán 43 Hình 4.14 Biểu đồ phân tích hiệu sử dụng vốn 45 Hình 4.15 Biểu đồ tỷ lệ sinh lời nhà máy 46 Hình 4.16 Biểu đồ tốc độ luân chuyển vốn lưu động 47 Hình 4.17 Biểu đồ hiệu suất sử dụng chi phí sản xuất chung 48 Hình 4.18 Biểu đồ tình hình biến động chi phí sản xuất 49 Hình 4.19 Biểu đồ hiệu suất sử dụng chi phí bán hàng 50 ix tăng cao so với tốc độ giảm chi phí sản xuất năm 2007 – 2008 Nguyên nhân chủ yếu tốc độ sản xuất 2009 nhiều so với tốc độ sản xuất năm 2008 Bảng 4.18 Tình hình sử dụng chi phí bán hàng ĐVT Triệu đồng Chỉ tiêu 2008 2009 247.667 4.725 278.567 4.262 Chênh lệch 2007 - 2008 ±Δ % - 8.578 - 3,46 613 12,97 52,42 65,36 - 9,9 2007 Doanh thu 256.245 Chi phí bán hàng 4.112 Hiệu suất sử dụng chi 62,32 phí bán hàng Chênh lệch 2008 - 2009 ±Δ % 30.900 11,09 - 463 - 10,86 - 18,89 12,94 19,79 Nguồn Phòng kế tốn tài 70 60 50 40 30 20 10 Hiệu suất sử dụng chi phí bán hàng 2007 2008 2009 Hình 4.19 Biểu đồ hiệu suất sử dụng chi phí bán hàng Nhận xét bảng 4.18, biểu đồ hình 4.19 nhận thấy tình hình hiệu suất sử dụng vốn chi phí bán hàng doanh nghiệp qua năm không ổn định Năm 2008 đồng chi phí bán hàng bỏ đem lại 52,42 đồng, doanh thu giảm 9,9 đồng so với năm 2007 với tỉ lệ giảm 18,89 % nguyên nhân kinh tế tồn giới bị rơi vào tình trạng suy thối nên nhà máy gặp nhiều khó khăn việc thu mua nguồn nguyên liệu, chi phí nguyên vật liệu tăng cao đồng thời khoản chi phí khác tăng lên cao Sang năm 2009 hiệu suất sử dụng chi phí bán hàng tăng lên 12,94 đồng chiếm tỉ lệ 19,79 % so với năm 2008 kinh tế dần phục hồi doanh nghiệp nhanh chóng lấy lại vị trí cân mức biến động tương đối chi phí bán hàng kết hiệu chi phí bán hàng năm 2008 năm 2007 tỷ lệ với doanh thu năm 2007 2008 750,65 triệu đồng năm 2009 1.052,51 triệu đồng 50 Như chi phí bán hàng thực tế mà nhà máy bỏ nhiều mức lẽ phải bỏ so với doanh thu đạt 750,65 triệu đồng năm 2009 1.052,51 triệu đồng Điều chứng tỏ nhà máy chưa sử dụng chi phí bán hàng hợp lý nên góp phần cho hiệu suất sử dụng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tăng thấp 4.4.3 Phân tích khả tốn nhà máy Tình hình tốn nhà máy Tình hình cơng nợ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty bị chiếm dụng vốn nhiều không đủ trang trải cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngược lại nguồn bù đắp cho tài sản dự trữ bị thiếu công ty phải chiếm dụng vốn, làm ảnh hưởng đến khả tự chủ tài cơng ty Bảng 4.19.Phân tích tình hình toán khoản mục 2007 2008 2009 Chênh lệch Chênh lệch 2008 - 2009 2008 - 2009 ±∆ % ±∆ % I Các khoản phải thu 114.070 99.184 98.536 -14.886 -13,05 -648 -0,65 Phải thu khách hàng 15.445 15.842 40.821 397 2,57 24.979 157,68 Trả trước cho người bán 2.176 2.330 2.534 154 7,08 204 8,76 Thuế giá trị gia tăng 8.492 10.027 9.588 1.535 18,08 -439 -4,38 Phải thu nội 86.248 70.137 44.267 -16.111 -18,68 -25.870 -36,88 Các khoản phải thu khác 1.266 535 1.051 -731 -57,74 516 96,45 443 313 275 -130 -29,35 -38 -12,14 Tạm ứng Các khoản cầm cố, ký cuớc, ký quỹ ngân hàng II Các khoản phải trả 111.699 115.634 127.503 3.936 3,52 11.869 10,26 Vay ngắn hạn 90.235 86.538 98.051 -3.697 -4,10 11.513 13,30 Phải trả cho người bán 2.178 2.332 2.534 154 7,07 202 8,66 1 0,76 0 -24 1.249 1.721 4.539 472 37,79 2.818 163,74 Phải trả công nhân viên 10.133 11.910 10.001 1.777 17,54 -1.909 -16,03 Chi phí phải trả 1.091 3.595 989 2.504 229,51 -2.606 -72,49 Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nuớc 51 Phải trả cho đơn vị nội Các khoản phải trả, phải nộp khác Chênh lệch ( II -I ) 0,63 0,21 0,66 -66,67 214,29 6.811 9.537 11.388 2.726 40,02 1.851 19,41 -2.371 16.450 28.967 18.822 17 12.517 11 Nguồn Phòng kế tốn tài Bảng 4.19 cho thấy khoản chiếm dụng ( khoản phải trả) tăng liên tục qua năm luôn lớn khoản bị chiếm dụng (các khoản phải thu), chứng tỏ nhà máy chiếm dụng vốn doanh nghiệp khác Cụ thể số tiền chiếm dụng năm 2007 111.699 triệu đồng, năm 2008 115.634 triệu đồng, năm 2009 127.503 triệu đồng Trong thực tế trình sản xuất kinh doanh, việc chiếm dụng vốn lẫn yếu tất yếu khách quan thường xuyên xảy Khả toán nhà máy ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy, phản ánh tình hình tài Qua bảng khỏan phải trả lớn khoản phải thu năm 2008 chênh lệch 16.450 triệu đồng, năm 2009 28.967 triệu đồng, nhịên năm 2007 lại hiệu khả toán thu lớn trả 2.371 triệu đồng nhà máy cần phát huy mạnh để tiếp tục đứng vững kinh tế nhiều biến động không làm tốt vấn đề nguy phá sản điều không tránh khỏi Đối với chủ nợ ngân hàng, nhà cung cấp…nhà máy phải luôn đảm bảo phải chứng minh số vốn có đủ khả đảm bảo nợ vay nguồn hàng cung cấp Có nhà máy tạo uy tín tin tưởng cần thiết để vay vốn chiếm dụng vốn Nhưng thực tế cho thấy nhà máy lâm vào khó khăn thực nhiên ban lãnh đạo nhà máy có chiến lược khả thi năm 2010 cách mở rộng thị trường truyền thống phát triển thị trường tiềm gia tăng đơn hàng sản xuất nên sáp nhập nhà xưởng Thủ Đức 52 Bảng 4.20.Khả toán nhà máy Chỉ tiêu Tổng tài sản Tiền TSLĐ & ĐTNH Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Hàng tồn kho ĐVT Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng 2007 - 2008 ∆ % 2008 - 2009 ∆ % 2007 2008 2009 91.354 74.693 117.230 -16.661 -1,82 42.537 56,95 160.864 68.520 259.935 -92,344 -57,41 191.415 279 75.746 51.936 74.003 -23.810 -31,43 22.067 42,49 85.052 82.082 86.234 -2.970 -3,49 4.152 5,06 71.322 31.314 27.535 40.008 56,1 -3.779 12,07 44.114 31.124 33.766 -12.990 -29,45 2.642 8,49 Hệ số khả TTHH Lần 1,07 0,09 1,35 -0,98 -91,58 1,26 140 Hệ số khả TTNH Lần 1,06 1,65 2,69 0,59 55,66 1,04 63,03 Hệ số khả toán nhanh Lần 2,26 2,18 9,34 -0,08 -3,53 7,16 328,44 Nguồn Phòng kế tốn tài Phân tích bảng 4.20 cho thấy khả toán hành nhà máy lớn vào hai thời điểm năm 2007 2009 Vào thời điểm năm 2007 1,07 lần, năm 2008 giảm xuống 0,09 lần năm 2009 lại nhanh chóng tăng lên 1,35 lần Điều chứng tỏ nhà náy sử dụng tồn tài sản để trang trải khoản nợ sau Vào năm 2007, nhà máy sử dụng tồn tài sản có để trang trải đuợc 107 % khoản nợ nhà máy; vào năm 2008 tình hình căng thẳng cho nhà máy khả chi trả giảm đến 90% Tỷ lệ nhanh chóng vực lên vào năm 2009 điều cho thấy nỗ lực thật toàn nhà máy việc khắc phục hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu để lại, nỗ lực nhằm toán tất khoản nợ tồn đọng vượt qua ngưỡng giới hạn cần thiết Tại thời điểm 2007 hệ số khả toán ngắn hạn nhà máy 1,06 lần cho biết thời điểm nhà máy sử dụng toàn tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn trang trải 106 % khoản nợ ngắn hạn Tại thời điểm năm 2008, hệ số lại tăng lên tới 1,65 lần, nhà máy sử dụng tòan tài sản lưu động 53 đầu tư ngắn hạn vào thời điểm trang trải đến 165 %, năm 2009, hệ số lại tiếp tục tăng mạnh đến 2,29 % tất yếu khả trang trải 229 % Qua phần phân tích dễ dàng nhận khả toán khoản nợ ngắn hạn nhà máy vô đơn giản Hệ số khả toán nhanh nhà máy năm 2007 2,26 lần cho biết thời điểm nhà máy sử dụng tiền để toán 226 % khoản nợ ngắn hạn Trong năm 2009 hệ số khả tốn tăng nhanh chóng 9,34 % cao nhiều so với năm 2008 2,18 %, khả tốn nhà máy có xu hướng ngày tăng tăng nhanh lại chắn khả toán nợ nhà máy vô hiệu 4.5 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy qua năm 2007, 2008, 2009 4.5.1 Những thuận lợi Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex doanh nghiệp lâu năm có uy tín ngành sản xuất đồ gỗ Việt Nam Với tổng quy mô vốn 117 tỷ đồng, công ty đơn vị sản suất đồ gỗ xuất lớn phía Nam doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất cho tập đoàn lớn :Itoki Akamura giữ lợi nhà sản xuất đồ gỗ lớn Việt Nam thời gian tới chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất cạnh tranh giá Công ty Savimex nói chung xây dựng thương hiệu uy tín nhà máy Satimex nói riêng khách hàng nước đặc biệt Nhật Bản Mỹ, hai thị trường mạnh gắn bó lâu dài với công ty từ ngày đầu thành lập, thị trường Châu Âu nhà máy đánh giá cao năm gần Dây chuyền máy móc cơng nghệ đánh giá đại so với đối thủ nước, nhà máy có nhiều hội để nâng cấp dây chuyền sản xuất, đón đầu công nghệ sản xuất đại giới Dây chuyền sản xuất phần lớn thuộc hệ công nghệ đại khâu sơn, in vân … Bên cạnh dây chuyền sản xuất đại, nhà máy có đội ngũ cán trẻ đầy động sáng tạo nắm bắt nhu cầu thị trường nhanh Đây thuận lợi thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt đòi hỏi cán nhân viên phải nhạy cảm với thị trường 54 Với bề dày lịch sử thương trường nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex không gặp trở ngại nhiều việc thu mua nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất gắn bó nguồn nguyên liệu với nhà sản xuất làm cho nhịp độ sản xuất nhà máy liên tục ổn định phục vụ cho yêu cầu khách hàng Nhờ nhà máy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng Nhật Bản Mỹ Được quan tâm đạo sát lãnh đạo Bộ Công nghiệp Tổng công ty gỗ Việt Nam Sản phẩm bàn kệ học sinh, đồ dùng nhà bếp, thiết bị văn phòng…có chất lượng ngày cao, giá phù hợp tạo tín nhiệm người tiêu dùng Rào cản thâm nhập ngành cao, việc đầu tư vào ngành gỗ đòi hỏi lượng vốn lớn mà thời gian thu hồi vốn chậm, diện tích xây dựng nhà xưởng lớn nên ngăn chặn đối thủ vốn đầu tư vào ngành 4.5.2 Những khó khăn tồn đọng Khả tài có hạn nhu cầu vốn đấu tư cho nâng cấp dây chuyền sản xuất cũ lớn Vay nợ lớn phí tài hàng năm chiếm tỷ trọng lớn, ảnh hưởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Sáp nhập chi nhánh Satimex Thủ Đức Q.12, việc xếp phòng ban chức cho phù hợp với yêu cầu nhiều việc phải làm Bố trí xếp lại lao động cho hiệu vấn đề thời gian tới Công nghệ sở sản xuất hàng mộc Việt Nam thuộc loại lạc hậu Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex công nghệ coi đại tuổi thọ 20 năm Điều dẫn đến chất lượng sản phẩm suất lao động thấp, hao phí nguyên nhiên liệu mức cao Tổng công suất thấp so với nhu cầu thị trường, tập trung khai thác khách hàng truyền thống Mặc dù chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào mà phần lớn phải nhập từ nước giới khu vực với giá cao, giá thành sản phẩm phụ thuộc lớn vào biến động thị trường nguyên vật liệu Phân tích đối thủ cạnh tranh cơng ty : Các công ty gỗ Việt Nam trang bị dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất đại quy mô sản xuất cao tập đoàn gỗ Trường Thành 55 – rồng lớn lĩnh vực kinh doanh đồ gỗ Việt Nam thực thách thức lớn hầu hết công ty sản xuất hàng mộc nói chung Satimex nói riêng…với tầm vóc lớn mạnh Trường Thành dễ dàng chinh phục tạo uy tín với thị trường béo bở Nhật, Mỹ Châu Âu… Đi lên từ xí nghiệp sản xuất nhỏ đến Trường Thành có chỗ đứng vững thị trường lĩnh khơng phải doanh nghiệp làm Đội ngũ nhân viên Trường Thành hầu hết đạo tạo chuyên nghiệp tay nghề cao Nhưng đối thủ mạnh thể lực cạnh tranh Satimex cao…với dây chuyền sản xuất tương đối đại, đội ngũ lao động có tay nghề nhiệt tình với cơng việc, chế độ ưu đãi với khách hàng nên Satimex trì tốt mối quan hệ với khách hàng nước thời gian dài đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng tiềm khác Bên cạnh đối thủ nặng ký Satimex đứng vững thương trường làm tăng thêm lòng tin cho đối tác, thể lĩnh khơng có đáng ngạc nhiên ngày có nhiều đơn hàng khách hàng cho nhà máy Chính sách xuất nhà nước ảnh hưởng đến kết kinh doanh : Việc gia nhập WTO bước tiến nhảy vọt cho hầu hết tất lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực kinh doanh…từ gia nhập WTO hàng rào thuế quan xóa bỏ, kinh tế thông thương nhà đầu tư nước mạnh dạn đầu tư vàoViệt Nam tạo động lực cho ngành cơng nghiệp gỗ có điều kiện phát triển mạnh mẽ Vì hoạt động xuất nhập chủ yếu sử dụng đồng đô la Mỹ tác động lớn đến hoạt động xuất tình hình biến động tỷ giá ngoại tệ tác động đến hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy từ khâu thu mua nguyên vật liệu, sản xuất phân phối sản phẩm 4.6 Ma trận SWOT nhà máy Đối với doanh nghiệp có điểm mạnh yếu riêng việc phân tích tình hình thực tế nhà máy có tác dụng vơ to lớn cho nhà máy phát huy mạnh đồng thời khắc phục hạn chế điểm yếu Từ nhà máy có nhìn tồn diện hơn, rõ ràng nhằm có bước 56 xác hiệu Ma trận Swot công cụ hiệu cho việc đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh đã, tới Điểm yếu (W) Điểm mạnh (S) Satimex doanh nghiệp lâu năm Khả tài có hạn mà vốn đầu tư nâng cấp dây chuyền có uy tín, thương hiệu mạnh Là doanh nghiệp sản xuất cũ lớn sản xuất cung cấp đồ gỗ lớn phía nam Nguồn ngun liệu gỗ thường nói riêng Việt Nam nói chung, doanh xuyên xảy nhiều biến động chủ nghiệp sản xuất mặt hàng xuất yếu phải nhập phí thị trường nước chủ yếu Nhật cao Chất lượng sản phẩm, Bản, Mỹ Châu Âu Dây chuyền công nghệ đại so suất lao động thấp Vấn đề xếp lại lao động với đối thủ nước Công nghệ đại tuổi Rừng nguyên liệu phát triển Đội ngũ cán trẻ đầy động thọ lâu năm Hoạt động chăm sóc khách sáng tạo Chất lượng sản phẩm ngày hàng chưa mạnh cao Rào cản thâm nhập ngành cao Nguồn khách hàng ổn định Nguy (T) Cơ hội (O) Tiềm tiêu thụ thị trường nội Thuế nhập bãi bỏ theo lộ trình AFTA WTO Các địa cao cầu tiêu dùng tăng Mơ hình cổ phần dễ thu hút nguồn công ty sản xuất đồ gỗ nước nước ngày phát triển vốn phục vụ đầu tư Ngành sản xuất đồ gỗ Việt Nam lên với chất lượng tốt, giá thành hạ phát triển mạnh mẽ năm thách thức lớn cho Satimex Sản phẩm bị làm giả nhằm giảm tới Tiếp thu công nghệ mới, phương giá thành thu hút thị trường gây ảnh thức quản lý tiên tiến quốc gia công hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơng ty Biến động nguồn nguyên nghiệp gỗ 57 Doanh nghiệp tiếp cận thị liệu, nhiên liệu thị trường giới trường rộng lớn với ưu đãi ln có xu hướng tăng làm tăng chi phí sản xuất thương mại gia nhập AFTA,WTO Tiếp cận với nguồn tài chính, tín dụng đa dạng ngồi Vấn đề nhiễm mơi trường Nguồn nguyên liệu gỗ dễ bị nước để tăng đầu tư phát triển sản xuất khuyết tật gây thất thoát hư hao kinh doanh Phối hợp SO trình sản xuất Phối hợp WO W1O3: Cập nhật công nghệ nhằm S1O1: Củng cố, phát triển thương hiệu Satimex xây dựng trì lợi cạnh tranh S2O5: Mở rộng thị trường truyền công nghệ W3O4: Đào tạo đội ngũ cán nhân thống mạnh, đa dạng hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh viên, cập nhật kiến thức, kỹ S2O2: Phát triển nội lực, kết hợp liên công nghệ nhằm tối ưu hoá hoạt động doanh liên kết với đối tác sản xuất kinh doanh nhiều hình thức nhằm tăng cường khả sức mạnh công ty S3O4: Xây dựng hệ thống tiêu thụ đồ gỗ nội ngoại thất S6O6: Xây dựng thương hiệu mạnh, làm chủ thị trường (phân khúc) nước phát triển thị trường nước ngồi có điều kiện Phối hợp ST Phối hợp WT W2T5: Đầu tư phát triển vùng rừng S2T1: Tập trung thị trường trọng yếu công ty công ty Nhật gắn nguyên liệu Đẩy mạnh trồng rừng, bảo bó lâu dài với công ty vệ rừng, quy hoạch khai thác hàng S3T2: Liên kết doanh nghiệp năm, sử dụng loại phi gỗ ngành gỗ với để tối ưu hố phế liệu ngành cơng nơng nghiệp 58 hoạt động bảo vệ thị trường khỏi thâm nhập từ bên W5T3: Tăng cường sử dụng tận dụng nguồn nguyên liệu đến mức tối S5T2: Đào tạo nguồn nhân lực cho đa tránh lãng phí dự án mở rộng phát triển khẳng định W6T2: Duy trì hồn thiện hệ thống thương hiệu Satimex nói riêng phân phối W3T2: Sản phẩm đáp ứng yêu cầu Savimex nói chung, chống tượng làm giả khách hàng chất lượng giá Với khả hoạt động nhà máy phối hợp S1O1, S2O2, S6O6, S2T3, S5T2, W3O4, W5T3 mang tính khả thi cao cần phát huy tận dụng ưu hạn chế thấp nguy nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Mặt khác, doanh thu bán hàng cấu dịch vụ nhà máy tăng giảm không đồng qua năm năm 2007 256.245 triệu đồng năm 2008 lại giảm 247.667 triệu đồng, năm 2009 lại có phá ngoạn mục đẩy doanh thu lên 278.567 triệu đồng , lợi nhuần nhà máy sụt giảm đáng kể vào năm 2008 – 7.564 triệu đồng tăng nhanh vào năm 2009 9.018 triệu đồng nhà máy có hướng sau khủng hoảng Nhưng bên cạnh công tác áp dụng nên áp dụng số giải pháp sau: Đối với công tác chào giá – thị trường – khách hàng nên mở rộng thêm mảng thị trường nội địa thông qua việc cung cấp hàng cho hệ thống khách sạn hộ cao cấp Việt Nam, tạo nhiều sản phẩm với mẫu mã đa dạng hơn, phong phú hơn, xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp để phát triển thị trường Tham gia hội chợ triển lãm Expo, MIFF nhằm giới thiệu thương hiệu Savimex nhà máy Satimex, tìm thêm khách hàng, đơn hàng, mở rộng thị trường nhằm tăng thêm doanh thu lợi nhuận cho nhà máy Tích cực tính tốn kỹ để có giá bán tốt cho khách hàng, mục tiêu lấy lại đơn hàng Koizumi ghế Okamura sản phẩm Duy trì ổn định với khác hàng cũ JNF, Marunaka, Maszma, FGF… 59 Tình hình tài sản cố định nhà máy lâu đời có phần lạc hậu nên gây ảnh hưởng lớn công tác sản xuất giải pháp đầu tư thêm máy móc thiết bị nhằm tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng, máy móc thiết bị cũ trả lại cho JNF, kết hợp chương trình đầu tư nhà máy để bố trí lại máy móc thiết bị Khi đầu tư thêm máy móc thiết bị nên trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực nhà máy giúp họ nhanh chóng nắm thao tác vận hành máy móc, khai thác hết cơng suất máy móc, thiết bị Nguồn nguyên liệu gỗ biến động cản trở lớn cho nhà máy tìm đuợc nhà cung cấp uy tín, bình ổn giá góp phần đáng kể việc đem lại hiệu sản xuất kinh doanh thời gian tới, tổng hợp vướng mắc trình làm việc với Maszma, trục trặc chất lượng liên quan đến nhà cung cấp đề nghị phối hợp, cải tiến Đối với nguồn phế liệu nên có biện pháp tận dụng tuyệt đối tránh lãng phí dùng để làm củi Chế độ lương thưởng nghỉ ngơi nên điều chỉnh lại cho hợp lý làm cho người lao động hăng say làm việc góp phần tích cực cho việc nâng cao suất lao động 60 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tìm hiểu phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex qua năm 2007, 2008 năm 2009, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty có chiều hướng tăng giảm khơng ổn định tình hình bất ổn kinh tế toàn cầu nhà máy kiểm sốt khoản chi phí, thể qua số tiêu mà nhà máy đạt chi phí hoạt động kinh doanh tăng qua năm 2007, 2008 2009 249.596 triệu đồng 252.042 triệu đồng, 270.090 triệu đồng doanh thu năm 2009 tăng cao năm 2008 30.900 triệu đồng chiếm tỷ lệ 11,9 % so với kỳ Đó kết tốt đẹp mà Ban Giám Đốc tất cán công nhân viên đóng góp vào thành cơng chung nhà máy Các yếu tố khách quan chủ quan chi phối trình sản xuất bao gồm người lao động, tình hình ngun vật liệu, máy móc thiết bị.Việc sử dụng lao động nhà máy đạt hiệu chưa cao, năm 2008 suất lao động bình quân giảm so với năm 2007 Nhà máy chưa có phân công lao động hợp lý nhân viên, công nhân trực tiếp sản xuất để thực công việc theo trình tự hợp lý nhằm tiết kiệm thời gian hoàn thành tiến độ sản xuất theo kế hoạch, nhà máy thực sách trả phụ cấp thâm niên nhằm giữ lại công nhân có tay nghề cao đặc biệt nhân cơng nhân xuất sắc chọn làm chuyền trưởng Đây coi hình thức giữ công nhân hiệu Sản phẩm nhà máy chủ yếu mặt hàng xuất khẩu, nên đòi hỏi cao chất lượng bề mặt độ ẩm Tuy nhiên trình sản xuất nhà máy trọng đến chất lượng bề mặt sản phẩm, khơng có đội ngũ cán kỹ thuật theo dõi thay đổi độ ẩm để đánh khách hàng Koizumi tìm 61 cách lấy lại đơn hàng đó, khách hàng Nhật giữ số lượng lớn đơn hàng cho nhà máy năm 2007 12.315.552 USD, năm 2008 9.378.711 USD, năm 2009 13.641.466 USD góp phần đáng kể vào lợi nhuận cho nhà máy, mạnh sản phẩm bàn kệ học sinh năm 2008 doanh thu từ sản phẩm 6.508.235 USD năm 2009 4.804.948 USD chiếm 60 % thu nhập từ hoạt động bán hàng nhà máy, thị trường Mỹ Châu Âu tiêu thụ mạnh sản phẩm quy mô khả cung cấp Satimex bị hạn chế nên chưa đầu tư nhiều vào hai thị trường Nguyên vật liệu chủ yếu nhập từ nước nên nhiều thời gian chi phí thời gian tới nhà máy cần tìm nhà cung cấp nước nhằm hạn chế thời gian chi phí cho việc nhận hàng Nhìn chung chất lượng nguyên vật liệu đầu vào nhà máy tương đối khuyết tật qua trình sấy nên đảm bảo chất lượng độ ẩm ban đầu thuận lợi cho trình gia cơng chế biến Với số vốn đầu tư ban đầu cao 117.230 triệu đồng vào năm 2009 nhà máy Satimex vực dậy kinh tế đạt doanh thu 278.567 triệu đồng khỏi khó khăn tồn đọng lại năm 2008 chuẩn bị cho bước nhảy vọt vào năm 2010, lợi nhuận tăng theo 9.018 triệu đồng chi phí cho hoạt động kinh doanh tăng năm từ 249.596 triệu đồng năm 2007 năm 2008 252.042 triệu đồng, 270.090 triệu đồng vào năm 2009, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng qua năm hiệu suất sử dụng chi phí lại khơng ổn định qua năm điều cho thấy nhà máy nhà máy sử dụng chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu cần phải có sách biện pháp để đạt hiệu thời gian tới Các đối thủ cạnh tranh lớn dần số lượng chất lượng, điều đã, gây nhiều khó khăn đòi hỏi nhà máy cần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quản lý nhằm hoạt động ngày hiệu 5.2 Kiến nghị Nhà máy Satimex hoạt động từ lâu năm nên không tránh khỏi nguyên tắc quy chế cũ kỹ quản lý sản xuất, hạn chế việc nắm bắt thơng tin cần cải tiến quan niệm lạc hậu, lỗi thời, tiếp cận yếu tố tích cực 62 Năm 2008 năm đặc biệt Thế Giới mà đặc biệt lĩnh vực kinh doanh, từ yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến kết nghiên cứu đề tài Tiếp tục củng cố tinh gọn máy tổ chức theo hướng đầu tư chiều sâu thông qua việc đầu tư đổi công nghệ, tuyển dụng, đào tạo lại nâng cao chất lượng lao động, mơi trường làm việc, có sách tốt cho người lao động Thị trường nội địa đầy tiềm chưa trọng nhiều, cần tăng cường đầu tư cho thị trường Thời gian nghiên cứu thực đề tài thời gian ngắn nên khơng tránh khỏi sai sót, dùng kết năm để đánh giá lực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đứng vững thương trường 20 năm mang tính chất định tính chưa sâu nên nhiều điểm hạn chế 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Dược Đặng Kim Cương, (2007) Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh Lý Hồng Uyên, (2008) Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Cơng Ty Cổ Phần Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế ICARE Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Đặng Thị Thanh Mai, (2007) Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất kinh Doanh Tại Cơng Ty Cổ Phần Đường Biên Hồ Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Minh Thức,(2009) Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Cơng Ty Cổ Phần Ơ Tơ Kim Thanh Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Thị Huyền Trinh,(2009) Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Gia Định Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Một số trang web: http://savimex.com/Default.aspx?tabid=486 http://www.tinkinhte.com/nd5/list/cong-nghiep/go-noi-that/136148.1.html http://www.thaibinhtrade.gov.vn/default.aspx?ID=16&LangID=1&NewsID=4037 http://www.goviet.com.vn/NewsDetails.aspx?id=3177 64
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẤU SATIMEX , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẤU SATIMEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay