NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG HỒI MÀU CỦA GIẤY

63 2 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG HỒI MÀU CỦA GIẤY Họ tên sinh viên: NGUYỄN HỒNG QUI Ngành: CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY & BỘT GIẤY Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 7/2010 NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG HỒI MÀU CỦA GIẤY Tác giả NGUYỀN HỒNG QUI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ sản xuất giấy bột giấy Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ TIỂU ANH THƯ Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài nổ lực cố gắng thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ từ phía tổ chức, cá nhân Qua đề tài này, xin gửi lời cảm ơn tới: Quý thầy cô giáo khoa Lâm nghiệp, môn Công nghệ giấy bột giấy trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt khóa học Cơ Lê Tiểu Anh Thư tận tâm giảng dạy, hướng dẫn tận tình suốt thời gian thực đề tài Ban giám hiệu trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh cho phép tơi sử dụng phòng thí nghiệm trường để thực đề tài Ks Hồ Thị Thùy Dung, Người quản lý phòng thí nghiệm mơn Cơng nghệ sản xuất giấy bột giấy trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực thí nghiệm Ban giám đốc cơng ty giấy Tân Mai, anh phân xưởng sản xuất bột CTMP, tổ công nghệ giúp đỡ, cung cấp tài liệu quí báu Tất thành viên lớp DHO6GB động viên, gớp ý chân thành ii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu tượng hồi màu giấy” tiến hành phòng thí nghiệm Nghiên cứu chế biến lâm sản giấy bột giấy trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh từ ngày 15/03/2010 đến ngày 15/07/2010 Nội dung nghiên cứu tìm hiểu tượng hồi màu giấy từ nguyên liệu bột CTMP bột hóa Từ so sánh tượng hồi màu hai loại giấy tìm cách khắc phục tượng hồi màu Nguyên liệu để tiến hành nghiên cứu bột hóa nhập khẩu, bột CTMP thành phẩm sản xuất nhà máy giấy Tân Mai chất phụ gia CaCO3, thí nghiệm thực cách thay đổi tỷ lệ % CaCO3 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, tiến hành lão hóa nhân tạo cho mẫu, q trình lão hóa thực cách gia nhiệt cho mẫu tủ sấy Thời gian sấy thay đổi giờ, giờ, Nhiệt độ cài đặt mức cố định 1200C Từ xác định ảnh hưởng loại nguyên liệu bột đến độ hồi màu, xác định ảnh hưởng tỷ lệ % CaCO3 đến độ trắng, độ hồi màu Xác định ảnh hưởng thời gian sấy đến độ trắng, độ hồi màu Kết đạt đề tài giấy làm từ nguyên liệu bột CTMP có độ hồi màu cao so với bột hóa Sau lão hóa, độ trắng bột hóa giảm 1,58 % ISO, độ trắng bột CTMP giảm 5,89 % ISO Giá trị mức giảm độ trắng độ hồi màu Khi phối trộn với CaCO3 độ trắng bột CTMP tăng lên, mẫu khơng phối trộn giá trị độ trắng ban đầu 70,12 % ISO, mẫu phối trộn 30 % CaCO3 giá trị độ trắng ban đầu 72,85 % ISO Sau tiến hành lão hóa (trong giờ), mẫu không phối trộn CaCO3 giá trị độ trắng 64,22 % ISO, mẫu phối trộn 30 % CaCO3 giá trị độ trắng 69,61 % ISO Thời gian lão hóa lâu giá trị độ hồi màu cao, giá trị độ trắng thấp Ở tỷ lệ 20 % CaCO3, lão hóa giờ, giờ, giá trị độ hồi màu 2,26 % ISO, 2.96 % ISO, 3,44 % ISO giá trị độ trắng 69,65 % ISO, 68,98 % ISO, 68,20 % ISO iii MỤC LỤC Trang tựa .i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh sách bảng viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan bột 2.1.1 Khái niệm bột 2.1.2 Đăc điểm bột 2.1.3 Ứng dụng bột 2.1.4 Tổng quan bột CTMP 2.1.5 Dây chuyền sản xuất bột CTMP Tân Mai 2.1.5.1 Sơ đồ khối dây chuyền sản xuất bột CTMP 2.1.5.2 Thuyết minh dây chuyền sản xuất bột CTMP 2.2 Tổng quan chất độn 10 2.2.1 Khái niệm chất độn 10 2.2.2 Một số loại chất độn thường dùng ngành giấy 10 2.2.3 Ảnh hưởng chất độn đến cấu trúc tính chất giấy 11 2.2.4 Tổng quan chất độn CaCO3 13 2.3 Tổng quan độ trắng 15 2.3.1 Định nghĩa độ trắng 15 iv 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ trắng biện pháp khắc phục 16 2.4 Lý thuyết hồi màu giấy, bột giấy 19 2.4.1 Khái quát 19 2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hồi màu 21 2.4.3 Phương pháp giảm độ hồi màu 24 2.4.4 Cách tính tượng hồi màu 26 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Nguyên liệu thiết bị 27 3.1.1 Nguyên liệu 27 3.1.2 Thiết bị dụng cụ 28 3.2 Nội dung nghiên cứu 31 3.2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 31 3.2.2 Thuyết minh sơ đồ thí nghiệm 33 3.3 Phương pháp nghiên cứu 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Ảnh hưởng loại nguyên liệu bột CTMP bột hóa tới độ hồi màu 36 4.2 Ảnh hưởng tỷ lệ % CaCO3 tới độ trắng độ hồi màu giấy từ nguyên liệu bột CTMP 38 4.2.1 Độ trắng ban đầu mẫu phối trộn CaCO3 38 4.2.2 Ảnh hưởng tỷ lệ % CaCO3 tới độ trắng độ hồi màu mức thời gian sấy, nhiệt độ 1200C 39 4.3 Ảnh hưởng thời gian sấy tới độ trắng độ hồi màu giấy từ nguyên liệu bột CTMP 42 4.3.1 Ảnh hưởng thời gian sấy tới độ trắng giấy 42 4.3.2 Ảnh hưởng thời gian sấy tới độ hồi màu giấy 43 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 47 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NBSK Northern bleached softwood kraft BCTMP Bleached chemithermo mechanical pulp CTMP Chemithermo mechanical pulp CMP chemimechanicalpulp NSSC Neutral sulfite semichemical (pulp) CRMP Chemi-refiner-mechanical pulp RMP Refiner mechanical pulp PCC Precipitated calcium carbonate (CaCO3 kết tủa) GCC Ground carbonate calci (CaCO3 nghiền từ đá vôi) KTĐ Khô tuyệt đối Handsheet Mẫu giấy xeo tay EDTA Ethylen Diamin Tetra Axetat Natri GW Ground wood SGW Stone Groundwood TMP Thermomechanical Pulp PRMP Pressure Refiner Mechanical Pulp TGW Thermo Groundwood PGW-S Super Pressure Groundwood PGW Press ground wood DIP Deinked pulp SR Schopper Reigler TB Giá trị trung bình vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Hình ảnh phóng đại PCC GCC 13 Hình 2.2: Sơ đồ khối trình sản xuất chất độn GCC 14 Hình 2.3: Sơ đồ khối trình sản xuất chất độn PCC 14 Hình 2.4: Mối liên hệ độ trắng với tia hấp thụ tia tán xạ ánh sáng 16 Hình 2.5: Cấu trúc lignin 17 Hình 2.6: Hồi màu nhiệt bột sản xuất từ loại gỗ mềm Canada 20 Hình 2.7: Ảnh hưởng ion sắt đến hồi màu bột PGW 23 Hình 3.1: Cân kỹ thuật 28 Hình 3.2: Bơm hút chân khơng 28 Hình 3.3: Máy đánh tơi bột 29 Hình 3.4: Máy khuấy que 29 Hình 3.5: Cân định lượng 29 Hình 3.6: Bình hút ẩm 29 Hình 3.7: Máy xeo giấy tay 30 Hình 3.8: Tủ sấy 30 Hình 3.9: Máy đo độ trắng 30 Hình 3.10: Sơ đồ tiến hành thí nghiệm 31 Hình 3.11: Sơ đồ tiến hành thí nghiệm 32 Hình 4.1: Biểu đồ thể độ trắng giấy từ nguyên liệu bột CTMP bột hóa trước sau sấy 36 Hình 4.2: Biểu đồ thể độ hồi màu giấy từ nguyên liệu bột CTMP, bột hóa 37 Hình 4.3: Đồ thị thể mối quan hệ độ trắng tỷ lệ % CaCO3 38 Hình 4.4: Độ trắng trước sau sấy thời gian 39 Hình 4.5: Độ hồi mau sau sấy thời gian 39 Hình 4.6: Độ trắng trước sau sấy thời gian 40 Hình 4.7: Độ hồi màu sau sấy thời gian 40 Hình 4.8: Độ trắng trước sau sấy thời gian 41 Hình 4.9: Độ hồi màu sau sấy thời gian 41 vii Hình 4.10: Đồ thị thể ảnh hưởng thời gian sấy tới độ trắng 42 Hình 4.11: Đồ thị thể ảnh hưởng cảu thời gian sấy tới độ hồi màu 43 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các loại bột Bảng 2.2: Độ trắng loại bột sản xuất từ gỗ vân Bảng 2.3: Độ trắng số loại bột sản xuất công nghệ khác 17 Bảng 2.4: Các nhân tố ảnh hưởng đến độ hồi màu bột hay giấy 21 Bảng 2.5: Độ hồi màu phụ thuộc vào độ ẩm 24 Bảng 2.6: Bảng tiêu chuẩn kiểm tra lão hóa 26 Bảng 3.1: Đặc điểm kỹ thuật bột CTMP 27 Bảng 3.2: Đặc điểm kỹ thuật bột hóa 27 Bảng 3.3: Đặc điểm kỹ thuật chất độn GCC 27 Bảng 3.4: Bảng tỷ lệ phối trộn CaCO3 33 Bảng 4.1: Giá trị độ trắng ban đầu mẫu phối trộn CaCO3 38 ix 4.2.2 Ảnh hưởng tỷ lệ % CaCO3 tới độ trắng độ hồi màu mức thời gian sấy, nhiệt độ 1200C  Ảnh hưởng tỷ lệ % CaCO3 tới độ trắng độ hồi màu thời gian sấy, nhiệt độ 1200C Sự ảnh hưởng tỷ lệ % CaCO3 đến độ trắng độ hồi màu giấy thời gian sấy, nhiệt độ 1200C thể biểu đồ hình 4.4, 4.5 Độ trắng, % ISO Độ trắng trước sấy 73,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 Độ trắng sau sấy 71,91 70,16 72,34 70,89 69,65 72,85 70,86 70,32 68,24 66,16 0% 15 % 20 % 25 % 30 % Tỷ lệ % CaCO3 Hình 4.4: Độ trắng trước sau sấy thời gian Độ hồi màu, % ISO 5,00 4,00 4,00 3,00 2,65 2,26 2,02 1,99 20 % 25 % Tỷ lệ % CaCO3 30 % 2,00 1,00 0% 15 % Hình 4.5: Độ hồi màu sau sấy thời gian 39  Ảnh hưởng tỷ lệ % CaCO3 tới độ trắng độ hồi màu thời gian sấy, nhiệt độ 1200C Sự ảnh hưởng tỷ lệ % CaCO3 đến độ trắng độ hồi màu giấy thời gian sấy, nhiệt độ 1200C thể biểu đồ hình 4.6, 4.7 Độ trắng, % ISO Độ trắng trước sấy 73,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 Độ trắng sau sấy 71,93 70,09 72,49 72,80 70,75 68,98 70,16 69,76 67,52 65,12 0% 15 % 20 % 25 % Tỷ lệ % CaCO3 30 % Hình 4.6: Độ trắng trước sau sấy thời gian Độ hồi màu, % ISO 6,00 5,00 4,97 4,00 3,23 2,96 2,73 2,64 20 % 25 % Tỷ lệ % CaCO3 30 % 3,00 2,00 0% 15 % Hình 4.7: Độ hồi màu sau sấy thời gian 40  Ảnh hưởng tỷ lệ % CaCO3 tới độ trắng độ hồi màu thời gian sấy, nhiệt độ 1200C Sự ảnh hưởng tỷ lệ % CaCO3 đến độ trắng độ hồi màu giấy thời gian sấy, nhiệt độ 1200C thể biểu đồ hình 4.8, 4.9 Độ trắng, % ISO Độ trắng trước sấy 74,00 73,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 63,00 Độ trắng sau sấy 71,64 70,11 72,43 72,89 70,61 69,61 69,10 68,20 66,97 64,22 0% 15 % 20 % 25 % Tỷ lệ % CaCO3 30 % Hình 4.8: Độ trắng trước sau sấy thời gian Độ hồi màu, % ISO 7,00 6,00 5,89 5,00 3,64 4,00 3,44 3,33 3,29 20 % 25 % Tỷ lệ % CaCO3 30 % 3,00 2,00 1,00 0,00 0% 15 % Hình 4.9: Độ hồi màu sau sấy thời gian Dựa vào biểu đồ hình 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 4.9 nhận thấy khác biệt mẫu khơng có phối trộn CaCO3 mẫu có phối trộn CaCO3 Những mẫu khơng có phối trộn CaCO3 có giá trị độ trắng thấp giá trị độ hồi màu mức cao Giá trị độ trắng độ hồi màu tỷ lệ % CaCO3 mức 41 thời gian sấy giờ, giờ, 66,16 % ISO, 65,12 % ISO, 64,21 % ISO 4,00 % ISO, 4,97 % ISO, 5,89 % ISO So sánh mức có phối trộn CaCO3 15 %, 20 %, 25 %, 30 % tỷ lệ sử dụng 15 % CaCO3 có giá trị độ trắng thấp giá trị độ hồi màu mức cao Ngược lại tỷ lệ sử dụng 30 % CaCO3 giá trị độ trắng cao giá trị độ hồi màu mức thấp Tỷ lệ sử dụng CaCO3 tăng giá trị độ trắng tăng, giá trị độ hồi màu giảm Giá trị độ trắng giá trị độ hồi màu thời gian giờ, giờ, có xu hướng tăng giảm giống Nghĩa tỷ lệ sử dụng CaCO3 tăng lên độ trắng tăng lên, độ hồi màu giảm xuống Điều giải thích tác dụng nhiệt độ cao làm cho mẫu giấy bị lão hóa, tờ giấy bị vàng đi, độ trắng giảm Nhưng độ trắng CaCO3 khơng đổi Vì tăng hàm lượng sử dụng CaCO3 làm cho độ trắng mẫu giấy tăng lên, độ trắng tăng độ hồi màu giảm xuống 4.3 Ảnh hưởng thời gian sấy tới độ trắng độ hồi màu giấy từ nguyên liệu bột CTMP 4.3.1 Ảnh hưởng thời gian sấy tới độ trắng giấy Sự ảnh hưởng thời gian sấy tới độ trắng giấy thể đồ thị hình 4.10 giờ Độ trắng, % ISO 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 15 % 20 % 25 % Tỷ lệ % CaCO3 30 % Hình 4.10: Đồ thị thể ảnh hưởng thời gian sấy tới độ trắng 42 4.3.2 Ảnh hưởng thời gian sấy tới độ hồi màu giấy Sự ảnh hưởng thời gian sấy tới độ hồi màu giấy thể đồ thị hình 4.11 Độ hồi màu, % ISO giờ 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 15 % 20 % 25 % 30 % Tỷ lệ % CaCO3 Hình 4.11: Đồ thị thể ảnh hưởng thời gian sấy tới độ hồi màu Đồ thị hình 4.10 4.11 thể ảnh hưởng thời gian sấy đến độ trắng độ hồi màu Khi cho mẫu giấy vào tủ sấy để tiến hành lão hóa nhân tạo nhiệt độ 1200C, thời gian giờ, giờ, giờ, ta nhận thấy độ trắng mẫu mức thời gian sấy có giá trị cao nhất, độ trắng mẫu mức thời gian sấy có giá trị thấp nhất, giá trị độ hồi màu mức thời gian sấy thấp giá trị độ hồi màu mức thời gian sấy cao Nghĩa thời gian sấy lâu độ hồi màu cao, độ trắng thấp Điều giải thích tác dụng nhiệt độ cao làm cho lignin bị oxy hóa Khi thời gian sấy lâu lượng lignin bị oxy hóa nhiều, lignin bị oxy hóa tạo thành hợp chất nhóm chromophore tác nhân gây hồi màu, làm giảm độ trắng giấy Vậy thời gian sấy yếu tố ảnh hưởng tới độ hồi màu Điều có ý nghĩa thực tiễn thời gian sử dụng, lưu trữ sản phẩm giấy lâu giấy bị lão hóa nhiều, xẩy tượng sản phẩm giấy bị vàng đi, ta nói giấy bị hồi màu Đặc biệt tượng hồi màu xẩy mãnh liệt thời gian sử dụng, lưu trữ mà sản phẩm giấy tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng nhiệt độ cao 43 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Bột CTMP có độ hồi màu cao hẳn so với bột hóa, sau tiến hành hồi màu, độ hồi màu giấy từ nguyên liệu bột CTMP 5,89 % ISO, độ hồi màu giấy từ nguyên liệu bột hóa 1,58 % ISO - Thời gian sấy yếu tố làm tăng tượng hồi màu cho giấy, tăng thời gian sấy độ hồi màu tăng theo - Khi phối trộn CaCO3 với bột CTMP độ trắng ban đầu giấy tăng lên đáng kể Tỷ lệ % CaCO3 tăng độ trắng giấy tăng Khi tiến hành hồi màu mẫu handsheet, mẫu có phối trộn CaCO3 độ hồi màu thấp hẳn so với mẫu khơng phối trộn CaCO3 Tỷ lệ % CaCO3 tăng độ hồi màu giảm - Độ hồi màu có giá trị tỷ lệ nghịch với giá trị độ trắng, nghĩa độ trắng có giá trị cao độ hồi màu có giá trị thấp ngược lại Vậy giấy sản xuất từ nguyên liệu bột CTMP loại giấy có độ hồi màu cao Trong trình sử dụng, tồn trữ nhiệt độ cao làm cho giấy bị vàng nhanh làm ảnh hưởng đến độ trắng CaCO3 loại chất phụ gia có độ trắng cao Nó khơng đóng vai trò ngăn chặn tượng hồi màu giấy mà đóng vai trò làm giảm độ hồi màu, giúp cho giấy sản xuất từ nguyên liệu bột CTMP giữ độ trắng cao hơn, trình hồi màu diễn chậm 5.2 Kiến nghị - Khi tiến hành tìm hiểu tượng hồi màu giấy sản xuất từ nguyên liệu bột CTMP, nhận thấy giấy sản xuất từ nguyên liệu bột CTMP loại giấy có độ hồi màu cao Trong q trình sử dụng hay tồn trữ gặp nhiệt độ cao hay ánh sáng trực tiếp chiếu vào sau thời gian giấy trở nên vàng Vì trình tồn trữ bột cần phải ý đến nhiệt độ ánh sáng 44 - Khi sản xuất loại giấy cao cấp có độ trắng cao, thời gian sử dụng lâu có phối trộn bột CTMP cần dùng lượng thích hợp - Chất phụ gia CaCO3 loại phụ gia dễ tìm, giá thành rẻ (rẻ nhiều so với bột giấy) nên cần phối trộn CaCO3 tỷ lệ thích hợp để tăng độ trắng, giảm độ hồi màu - Hiện tượng hồi màu nhiều yếu tố tác động đến, trình thực đề tài hạn chế thời gian thiết bị nên tơi tìm hiểu số yếu tố Vì vậy, để khắc phục triệt để tượng hồi màu cần tìm hiểu thêm số yếu tố sau: + Quy trình tẩy trắng bột, loại hóa chất tẩy sử dụng thứ tự sử dụng hóa chất + Ảnh hưởng q trình rửa bột sau tẩy + Hóa chất 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003 Kỹ Thuật Xenlulo Và Giấy NXB Đại học Quốc gia TP HỒ CHÍ MINH Vũ Tiến Hy, 2006 Công nghệ sản xuất bột giấy Nhà xuất Bộ giáo dục đào tạo trường Đại học Nông lâm, TP HỒ CHÍ MINH, Việt Nam Cao Thị Nhung, 2005 Các yếu tố cơng nghệ tính chất loại giấy NXB Đại học Quốc gia TP HỒ CHÍ MINH Cao Thị Nhung, 2003 Cơng Nghệ Sản Xuất Bột GiấyGiấy NXB Đại học Quốc gia TP.HỒ CHÍ MINH Lê Tiểu Anh Thư, 2009 Phụ gia giấy Tài liệu lưu hành nội trường Đại học Nơng Lâm TP.HỒ CHÍ MINH Lê Tiểu Anh Thư, 2009 Tính chất giấy Tài liệu lưu hành nội trường Đại học Nơng Lâm TP.HỒ CHÍ MINH Viện cơng nghiệp giấy xenlulơ, 2004 Sổ tay phòng thí nghiệm Ingederd Forsskahl, 1998 Chapter 5, Brightness reversion Book 3, Paper Making Science and Technology Jan Sundholm, 1998 Chapter 2, What is mechanical pulp? Book 5, Paper Making Science and Technology 10 Johan Gullichson, 1998 Chapter 2, Fiber line operations Book 6, Paper Making Science and Technology 11 PPT Lab, AIT August, 2004 Commonly Used Standard Methods 46 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Độ trắng giấy từ nguyên liệu bột CTMP bột hóa Mẫu Bột CTMP Bột hóa 70,35 88,97 70,12 88,57 70,02 88,96 70,10 88,74 69,90 88,56 70,27 88,76 69,90 88,89 70,00 88,87 70,43 88,89 TB 70,12 88,80 Phụ lục 2: Độ trắng mẫu giấy từ nguyên liệu bột CTMP bột hóa sau lão hóa thời gian giờ, nhiệt độ 1200C Mẫu Độ trắng trước sấy Bột CTMP Bột hóa Độ trắng sau sấy Bột CTMP Bột hóa Độ hồi màu Bột CTMP Bột hóa 69,90 88,89 64,26 87,14 5,65 1,75 70,00 88,87 64,33 87,35 5,68 1,52 70,43 88,89 65,07 87,43 6,36 1,47 TB 70,11 88,88 64,22 87,31 5,89 1,58 47 Phụ lục 3: Độ trắng ban đầu mẫu giấy từ nguyên liệu bột CTMP phối trộn CaCO3 mẫu 0% 15 % 20 % 25 % 30 % 70,35 70,87 71,83 72,13 73,08 70,12 70,91 72,10 72,40 72,59 70,02 70,90 71,81 72,49 72,88 70,10 70,73 72,11 72,71 72,95 69,90 70,88 71,79 72,48 73,12 70,27 70,63 71,88 72,29 72,34 69,90 70,33 71,56 72,46 72,91 70,00 70,87 71,36 72,47 72,70 70,43 70,63 72,00 72,35 73,07 TB 70,12 70,75 71,83 72,42 72,85 48 Phụ lục 4: Bảng kết độ trắng độ hồi màu bột CTMP sấy, nhiệt độ 1200C phối trộn CaCO3 Độ trắng ban Độ trắng sau đầu sấy 70,35 66,24 4,11 70,12 66,13 3,99 70,02 66,12 3,90 TB 70,16 66,16 4,00 15 70,87 68,13 2,74 15 70,91 68,37 2,54 15 70,90 68,21 2,69 TB 15 70,89 68,24 2,65 20 71,83 69,63 2,20 20 72,10 69,72 2,38 20 71,81 69,59 2,22 TB 20 71,91 69,65 2,26 25 72,39 70,25 2,14 25 72,22 70,33 1,90 25 72,41 70,40 2,01 TB 25 72,34 70,32 2,02 30 73,08 70,91 2,17 30 72,59 70,79 1,80 30 72,88 70,87 2,01 TB 30 72,85 70,86 1,99 Mẫu Tỷ lệ % CaCO3 49 Độ hồi màu Phụ lục 5: Bảng kết độ trắng độ hồi màu bột CTMP sấy, nhiệt độ 1200C phối trộn CaCO3 Độ trắng ban Độ trắng sau đầu sấy 70,10 65,13 4,98 69,90 65,03 4,88 70,27 65,21 5,07 TB 70,09 65,12 4,97 15 70,73 67,54 3,20 15 70,88 67,59 3,29 15 70,63 67,44 3,20 TB 15 70,75 67,52 3,23 20 72,11 68,94 3,16 20 71,79 68,88 2,91 20 71,88 69,10 2,78 TB 20 71,93 68,98 2,96 25 72,50 69,82 2,68 25 72,48 69,78 2,70 25 72,50 69,67 2,83 TB 25 72,49 69,76 2,73 30 72,88 70,20 2,68 30 72,76 70,13 2,64 30 72,76 70,15 2,62 TB 30 72,80 70,16 2,64 Mẫu Tỷ lệ % CaCO3 50 Độ hồi màu Phụ lục 6: Bảng kết độ trắng độ hồi màu bột CTMP sấy, nhiệt độ 1200C phối trộn CaCO3 Độ trắng ban Độ trắng sau đầu sấy 69,90 64,26 5,65 70,00 64,33 5,68 70,43 64,07 6,36 TB 70,11 64,22 5,89 15 70,33 66,88 3,46 15 70,87 66,99 3,88 15 70,63 67,04 3,59 TB 15 70,61 66,97 3,64 20 71,56 68,15 3,41 20 71,36 68,09 3,27 20 72,00 68,35 3,65 TB 20 71,64 68,20 3,44 25 72,46 69,16 3,30 25 72,47 69,18 3,28 25 72,35 68,96 3,39 TB 25 72,43 69,10 3,33 30 72,91 69,62 3,29 30 72,70 69,77 2,93 30 73,07 69,43 3,64 TB 30 72,89 69,61 3,29 Mẫu Tỷ lệ % CaCO3 51 Độ hồi màu Phụ lục 7: Xác định độ khô bột giấy theo tiêu chuẩn SCAN-C3 Cốc cân rửa sạch, đánh số thứ tự, mở nắp cho vào tủ sấy, sấy nhiệt độ 1050C ± 20C giờ, cho cốc vào bình hút ẩm 45 phút cân xác định khối lượng cốc (trước cân mở nắp cốc cân để cân áp suất bên bên ngồi cốc đóng lại ngay) Trộn lượng bột cần xác định độ khô, cân 10 g bột có độ xác tới 0,001 g, xé nhỏ cho vào cốc Chuyển mẫu thử cốc cân vào tủ sấy, sấy nhiệt độ 1050C ± 20C Q trình sấy khơng nhỏ giờ, thời gian làm nguội bình hút ẩm 45 phút Thí nghiệm tiến hành lặp lại khối lượng mẫu khơng đổi Tính tốn kết quả: Độ khơ (X) mẫu tính phần trăm theo công thức: X = (m2/m1) * 100 % Trong đó: m1: khối lượng bột giấy trước sấy, tính gam m2: khối lượng bột giấy sau sấy, tính gam Phụ lục 8: Xeo tờ giấy handsheet Phương pháp tính tốn định lượng tờ giấy handsheet sau: Diện tích tờ handsheet: 0,0214 m2 Định lượng cần xeo 80 g/m2 m2 80 g 0,0214 m2 1,712 g Cần xeo tờ giấy hanhsheet có hàm lượng CaCO3 15 % - Khối lượng CaCO3 15 % x 1,712 = 0,257 g - Khối lượng bột KTĐ 1,712 – 0,257 = 1,455 g Với bột có nồng độ a % lượng bột cần lấy để làm tờ handsheet m g: m 1,455  100 a Phối trộn 0,257 g CaCO3 m g bột KTĐ để tiến hành xeo handsheet 52 Phụ lục 9: Đánh tơi bột hóa theo tiêu chuẩn SCAN – C 18 bột CTMP theo tiêu chuẩn SCAN – M Nguyên tắc đánh tơi bột hóa, bột CTMP giống Nhưng chúng khác khâu chuẩn bị mẫu trước đánh tơi Bột hóa nhập dạng có độ khơ cao phải đem ngâm nước khoảng 20 – 30 phút để bột mềm xé bột thành tường miếng nhỏ với kích thướt khoảng 1,5 cm x 1,5 cm (khơng cắt làm cắt ngắn xơ sợi) Cân 30 g ± g bột khô tuyệt đối, lượng nước cho vào khoảng 2500 ml (khơng lớn 2700 ml) Cho tồn bột lượng bột vừa ngâm vào máy đánh tơi Bột đánh tơi 30000 vòng, bột đánh tơi xong phải kiểm tra lại để đảm bảo bột đánh tơi hoàn toàn, bột chưa đánh tơi hồn tồn phải đánh thêm 10000 vòng Lấy bột vệ sinh máy, lưu ý không làm thất xơ sợi q trình đánh tơi Phụ lục 10: Đo độ trắng theo tiêu chuẩn ISO SCAN-P3 Tiến hành đo độ trắng theo trình tự sau: mẫu cần đo xếp thành tập 10 tờ theo mặt, số lượng tờ phải đủ để đảm bảo tính mờ đục Dùng tờ giấy bọc tập mẫu Không để mẫu thử nơi có ánh sáng, nhiệt độ chiếu thẳng vào, khơng chạm tay vào phần mẫu cần đo Đánh dấu mặt mẫu thử góc để dễ nhận biết Hiệu chuẩn máy đo theo hướng dẫn trước đo Chuyển mẫu thử vừa đo xuống cuối tập mẫu, đo mẫu thử tiếp theo, tiếp tục hết số mẫu Xem lại tất ca3 số lieeiu cho phu hop vói toan bai phần phu luc 53 ...NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG HỒI MÀU CỦA GIẤY Tác giả NGUYỀN HỒNG QUI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ sản xuất giấy bột giấy Giáo... Muốn sản xuất giấy trắng người ta phải xử lý khử ion kim loại tách lọc bỏ tạp chất mịn có nước cấp Qui trình xử lý nước cấp theo ba bước sau: B1: Khử ion kim loại nặng, ion kim loại sắt (Fe2+), sắt
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG HỒI MÀU CỦA GIẤY, NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG HỒI MÀU CỦA GIẤY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay