KHẢO SÁT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON LỚP SÓNG ĐỊNH LƯỢNG 150 GM2 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

80 3 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON LỚP SĨNG ĐỊNH LƯỢNG 150 G/M2 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH Họ tên sinh viên: NGUYỄN BÍCH GIANG Ngành: CƠNG NGHỆ GIẤY VÀ BỘT GIẤY Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 07 năm 2010 KHẢO SÁT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON LỚP SÓNG ĐỊNH LƯỢNG 150 G/M2 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH Tác giả NGUYỄN BÍCH GIANG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ giấy bột giấy Giáo viên hướng dẫn: TS HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt luận văn, ngồi cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều quan, tổ chức, nhà máy giấy An Bình thầy giáo Nhân xin chân thành cảm ơn: TS Hoàng Thị Thanh Hương, giáo viên trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Các thầy giáo khoa Lâm nghiệp môn Công nghệ giấy bột giấy trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh truyền đạt cho tơi kiến thức q báu suốt khóa học Ban giám đốc, tập thể cán công nhân viên dây chuyền xeo phòng ban Cơng ty Cổ phần giấy An Bình tạo điều kiện cho tơi thực tập tìm hiểu cơng nghệ Và đặc biệt cha mẹ, tất người thân gia đình bạn bè tạo điều kiện động viên học tập Tp HCM, tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực Nguyễn Bích Giang ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu ”Khảo sát dây chuyền sản xuất giấy carton lớp sóng định lượng 150 g/m2 Cơng ty Cổ phần Giấy An Bình” từ ngày 1/3/2010 đến ngày 10/5/2010 tiến hành Công ty Cổ phần giấy An Bình – Tỉnh Bình Dương Đề tài thực theo dõi trình sản xuất, thu thập số liệu tổng hợp ca làm việc từ khâu chuẩn bị bột, máy giấy đến thành phẩm kiểm tra tiêu chất lượng cuộn giấy Các cố làm giảm chất lượng giấy, làm giấy đứt cách khắc phục Sau tìm hiểu nhiệt độ sấy thích hợp để giấy đảm bảo độ bục độ nén vòng tốt Kết thu :  Nắm bắt dây chuyền sản xuất giấy carton lớp sóng từ khâu bột chuẩn bị lên lưới xeo đến khâu thành phẩm, thông số kỹ thuật máy móc thiết bị Nguồn nguyên liệu sản xuất bột OCC nội OCC ngoại Bột dùng để xeo giấy thường nồng độ 3,0% ± Chất bảo lưu sử dụng cho dây chuyền Win Floc 1713, thường dùng kg cho giấy thành phẩm  Ở ca sản xuất : Tỉ lệ giấy phế phẩm trung bình từ 10% - 12% Tỉ lệ giấy thành phẩm không đạt độ bục trung bình từ 4% - 8%, tỉ lệ giấy thành phẩm khơng đạt độ nén vòng trung bình từ 3% - 10%  Khoảng nhiệt độ sấy thích hợp từ 1000 – 1200 với độ bục đo từ 3,525 kgf/cm2 – 3,552 kgf/cm2 độ nén vòng 15,512 kgf – 15,545 kgf  Tìm nguyên nhân làm giảm chất lượng giấy thành phẩm từ đề suất biện pháp khắc phục iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ tắt viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng .iv Chương ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN .3 2.1 Tình hình phát triển ngành giấy 2.1.1 Tình hình phát triển ngành giấy giới 2.1.2 Tình hình phát triển ngành giấy nước [12] 2.2 Tổng quan nhà máy giấy An Bình .10 2.2.1 Một số thông tin Công ty 10 2.2.2 Lịch sử hình thành 10 2.2.3 cấu tổ chức [11] 11 2.2.4 Sản phẩm hệ thống phân phối 12 2.3 Giới thiệu giấy carton 15 2.3.1 Khái niệm giấy carton 15 2.3.2 Phân loại loại giấy carton 15 2.3.3 Ưu nhược điểm sản xuất giấy carton từ giấy tái chế .17 2.4 Định nghĩa carton lớp sóng 18 iv 2.5 Dây chuyền chuẩn bị bột Andritz 19 2.5.1 Sơ đồ dây chuyền công nghệ 19 2.5.2 Thuyết minh dây chuyền 21 2.6 Lý thuyết sấy giấy 22 2.6.1 Mô tả trình sấy 22 2.6.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sấy 23 2.6.3 Ảnh hưởng q trình sấy đến tính chất tờ giấy 24 Chương 27 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Nội dung 27 3.2 Phương pháp khảo sát 27 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm cách tiến hành 27 Chương 31 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Khảo sát quy trình sản xuất giấy carton lớp sóng định lượng 150 g/m2 .31 4.1.1 Tiêu chuẩn chất lượng bột trước lên lưới xeo 31 4.1.2 Dây chuyền sản xuất giấy carton lớp sóng 32 4.2 Thuyết minh dây chuyền công nghệ .33 4.2.1 Quá trình hình thành tờ giấy 33 4.2.2 Thùng điều tiết .33 4.2.3 Máy xeo tròn kiểu phun bột 34 4.2.4 Bộ phận ép .37 4.2.5 Bộ phận sấy .40 4.2.6 Cuộn đầu máy 41 4.2.7 Cắt cuộn 42 4.2.8 Bộ phận 42 4.2.9 Bộ phận xử lí nước thải 44 4.2.10 Bộ phận kiểm tra chất lượng 46 4.3 Một số cố kĩ thuật ảnh hưởng đến tính chất giấy 47 4.3.1 Tờ giấy ướt không đủ độ bền 48 4.3.2 Giấy bị lủng lỗ bùn nhớt chất bẩn .48 v 4.3.3 Giấy bị trượt lưới 48 4.3.4 Tờ giấy bị bóc, bị rạn 48 4.4 Một số nguyên nhân làm đứt giấy biện pháp khắc phục 49 4.4.1 Đứt giấy phận chuyển tiếp lưới ép .49 4.4.2 Đứt giấy công đoạn ép 49 4.4.3 Đứt giấy công đoạn sấy 50 4.5 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến độ nén vòng 51 4.6 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến độ bục .52 Chương 54 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị .55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chữ tiếng anh Ý nghĩa OCC Old Corrugated Container Giấy bao bì hộp carton ONP Old Newspaper Giấy báo cũ OMG Old Magazine Giấy tạp chí cũ DLK Double liner kraft Giấy kraft hai lớp LOCC Local Old Corrugated Container Giấy bao bì hộp carton cũ thu gom nước DCS Distributed Control Systems Hệ thống kiểm tra chất lượng DIP Deinked Pulp Container Bột tái sinh FAO Food and Agriculture Organization Tổ chức lương thực giới NXB Nhà Xuất Bản TS Tiến Sĩ Tp HCM Thành phố Hồ Chí Minh KTĐ Khơ Tuyệt Đối TNHH Trách nhiệm hữu hạn CP Cổ phần TCN Tiêu chuẩn Việt Nam HĐQT Hội đồng quản trị KCN Khu công nghiệp UBNN Uỷ ban nhân dân SX Sản xuất DAĐT Dự án đầu tư NCPT Nghiên cứu phát triển WTO Tổ chức thương mại giới vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.3: Doanh thu sản lượng Công ty CP giấy An Bình 13 Hình 2.4: Cấu trúc giấy carton nhiều lớp 16 Hình 2.5: Các sản phẩm từ giấy Carton 17 Hình 2.6: Giấy carton lớp sóng thành phầm chạy sóng 19 Hình 4.1: Bể chuẩn bị bột trước lên lưới xeo 33 Hình 4.2: Thùng điều tiết .34 Hình 4.3: Máy xeo tròn kiểu phun bột 35 Hình 4.5: Tia nước cắt biên 37 Hình 4.6: Hộp hút chân khơng 37 Hình 4.8: Cặp ép 39 Hình 4.9: Bộ phận sấy 40 Hình 4.10: Bạt sấy 41 Hình 4.11: Cuộn đầu máy 41 Hình 4.12: Cắt cuộn lại 42 Hình 4.13: Bể tuyển 46 Hình 4.14: Thiết bị đo độ đục .47 Hình 4.15: Thiết bị đo độ nén vòng .47 Hình 4.16: Đồ thị thể ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến độ nén vòng 51 Hình 4.17: Đồ thị ảnh hưởng nhiệt độ sấy đến độ bục 52 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Nhu cầu tiêu dùng dự đoán mức tăng nhu cầu Bảng 2.2: Các quốc gia tiêu dùng giấy đứng đầu giới [12] .5 Bảng 2.3: Nhu cầu bột giấy theo khu vực từ 1990-2020 [12] Bảng 2.1: Nguồn nhân lực Công ty [7] 11 Sơ đồ 2.2 cấu tổ chức máy Công ty CP giấy An Bình 12 Bảng 2.4: Tỉ lệ phối trộn nguyên liệu Mixed paper 14 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tiến trình thí nghiệm 28 Bảng 4.1 Bảng tiêu chất lượng bột trước lên lưới xeo 31 Sơ đồ 4.1: Sơ đồ công nghệ xeo giấy 32 Bảng 4.2: Thông số kỉ thuật dàn máy xeo tròn [11] .35 Sơ đồ 4.2: Sơ đồ cơng nghệ lò .43 Sơ đồ 4.3: Sơ đồ cơng nghệ xử lí nước thải 45 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Chí Ái, 1991 Kỹ thuật sản xuất bột giấy giấy Nhà xuất Long An Nguyễn Thị Ngọc Bích, 2003 Kỹ Thuật Xenlulô Giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Vũ Tiến Hy, 2006 Kỹ thuật sản xuất bột giấy Tài liệu lưu hành nội trường Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Vũ Tiến Hy, 2006 Tuyển tập công nghệ sản xuất bột giấy - sở thiết kế công nghệ - tiêu chuẩn sở Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung, 2003 Các yếu tố cơng nghệ tính chất loại giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Cao Thị Nhung Công nghệ sản xuất bột giấy giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Tài liệu lưu hành nội thuộc Cơng ty Cổ phần giấy An Bình 2009 Nguyễn Thị Lan Phương, 2/2008 Khảo sát quy trình sản xuất bột giấy từ nguyên liệu giấy thu hồi công ty giấy Tân Mai Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư công nghệ Giấy Bột Giấy, Đại Học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh Lê Tiểu Anh Thư, 2008 Tính chất giấy phụ gia giấy Tài liệu lưu hành nội trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh 10 Book 5: Mechanical Pulping – Standard Content “Paper Making Science and Technology”, đĩa CD gồm 19 tập, FAPET, Finland, 1998 Một số trang web : 11 http://wwwanbinhpaper.com.vn 12 http://wwwvietpaper.com.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG SỐ LIỆU GIẤY KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN Bảng số liệu giấy không đạt tiểu chuẩn chất lượng ngày 1/4/2010 Tổng số cuộn chạy 158 Tỉ lệ (%) Tổng số cuộn lấy mẫu: 120 75,5% Tổng số cuộn không đạt tiêu chuẩn 33,3% Số cuộn khơng đạt độ nén vòng 0,83% Số cuộn không đạt độ bục 2,50% Số cuộn không đạt định lượng 0,00% Số cuộn không đạt chống thấm 0,00% Số cuộn sai màu 0,00% Số cuộn ngoại quan xấu 0,00% (Phòng kiểm tra chất lượng Cơng ty Cổ phần An Bình) Bảng số liệu giấy không đạt tiểu chuẩn chất lượng ngày 2/4/2010 Tổng số cuộn chạy 171 Tỉ lệ (%) Tổng số cuộn lấy mẫu 130 76,02% Tổng số cuộn không đạt tiêu chuẩn 16 12,31% Số cuộn không đạt độ nén vòng 3,85% Số cuộn khơng đạt độ bục 6,92% Số cuộn không đạt định lượng 0,00% Số cuộn không đạt chống thấm 0,00% Số cuộn sai màu 0.00% Số cuộn ngoại quan xấu 1,54% (Phòng kiểm tra chất lượng Cơng ty Cổ phần An Bình) Bảng số liệu giấy khơng đạt tiểu chuẩn chất lượng ngày 3/4/2010 Tổng số cuộn chạy 180 Tỉ lệ (%) Tổng số cuộn lấy mẫu 138 76,67% Tổng số cuộn không đạt tiêu chuẩn 17 12,32% Số cuộn khơng đạt độ nén vòng 10 7,25% Số cuộn không đạt độ bục 3,62% Số cuộn không đạt định lượng 0,00% Số cuộn không đạt chống thấm 1,45% Số cuộn sai màu 0,00% Số cuộn ngoại quan xấu 0,00% (Phòng kiểm tra chất lượng Cơng ty Cổ phần An Bình) Bảng số liệu giấy không đạt tiểu chuẩn chất lượng ngày 4/4/2010 Tổng số cuộn chạy 190 Tỉ lệ (%) Tổng số cuộn lấy mẫu: 129 67,89% Tổng số cuộn không đạt tiêu chuẩn 14 10,85% Số cuộn không đạt độ nén vòng 6,98% Số cuộn khơng đạt độ bục 1,55% Số cuộn không đạt định lượng 2,33% Số cuộn không đạt chống thấm 0,00% Số cuộn sai màu 0,00% Số cuộn ngoại quan xấu 0,00% (Phòng kiểm tra chất lượng Cơng ty Cổ phần An Bình) Bảng số liệu giấy khơng đạt tiểu chuẩn chất lượng ngày 5/4/2010 Tổng số cuộn chạy 189 Tỉ lệ (%) Tổng số cuộn lấy mẫu: 146 77,25% Tổng số cuộn không đạt tiêu chuẩn 11 7,53% Số cuộn khơng đạt độ nén vòng 3,42% Số cuộn không đạt độ bục 4,11% Số cuộn không đạt định lượng 0,00% Số cuộn không đạt chống thấm 0,00% Số cuộn sai màu 0,00% Số cuộn ngoại quan xấu 0,00% (Phòng kiểm tra chất lượng Cơng ty Cổ phần An Bình) Bảng số liệu giấy không đạt tiểu chuẩn chất lượng ngày 6/4/2010 Tổng số cuộn chạy 53 Tỉ lệ (%) Tổng số cuộn lấy mẫu: 37 69,81% Tổng số cuộn không đạt tiêu chuẩn 8,11% Số cuộn khơng đạt độ nén vòng 0,00% Số cuộn không đạt độ bục 8,11% Số cuộn không đạt định lượng 0,00% Số cuộn không đạt chống thấm 0,00% Số cuộn sai màu 0,00% Số cuộn ngoại quan xấu 0,00% (Phòng kiểm tra chất lượng Cơng ty Cổ phần An Bình) Bảng số liệu giấy không đạt tiểu chuẩn chất lượng ngày 7/4/2010 Tổng số cuộn chạy 159 Tỉ lệ (%) Tổng số cuộn lấy mẫu: 124 77,99% Tổng số cuộn không đạt tiêu chuẩn 30 24,19% Số cuộn không đạt độ nén vòng 10 8,06% Số cuộn khơng đạt độ bục 18 14,52% Số cuộn không đạt định lượng 0,00% Số cuộn không đạt chống thấm 0,00% Số cuộn sai màu 0,00% Số cuộn ngoại quan xấu 1,61% (Phòng kiểm tra chất lượng Cơng ty Cổ phần An Bình) PHỤ LỤC XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU BỤC Định nghĩa Độ chịu bục áp lực lớn tác dụng vng góc lên bề mặt mà mẫu thử chịu điều kiện thử nghiệm chuẩn Nguyên tắc Mẫu thử kẹp chặt màng ngăn cao su Một áp lực bơm với vận tốc không đổi làm phồng màng ngăn mẫu bị bục Dụng cụ Máy đo độ chịu bục Dao cắt mẫu Chuẩn bị mẫu Chuẩn bị mẫu thử phải diện tích lớn diện tích đĩa kẹp khơng sử dụng phần nằm đĩa kẹp lần thử trước Mẫu khơng nhăn, hình bóng nước khuyết tật nhìn thấy mắt thường Số lần đo cho riêng mặt lần Mẫu để mơi trường nhiệt độ phòng thí nghiệm Thực Khởi động môtơ, kiểm tra đưa kim đồng hồ vị trí Nâng đĩa kẹp lên, cho mẫu thử vào vị trí đo, kẹp chặt lại Điều chỉnh đỉnh Piston, áp lực thuỷ bơm vào tốc độ thích hợp mẫu bị bục Đọc giá trị đo đồng hồ máy đo Trả kim vị trí Lặp lại thao tác cho lần đo Kết trung bình cộng lần đo Đơn vị: kgf/cm2 Tiêu chuẩn sử dụng - Xeo handsheet theo tiêu chuẩn SCAN-C27:76 - Điều hòa mẫu theo tiêu chuẩn TCVN 6725:2000 - Độ thoát nước đo theo tiêu chuẩn SCAN - C19:65 - Độ chịu nén vòng theo tiêu chuẩn SCAN - P34:71 - Độ chịu bục theo tiêu chuẩn TCVN 3228 - 1:2000 PHỤ LỤC XÁC ĐỊNH ĐỘ NÉN VỊNG Định nghĩa Độ bền nén vòng lực nén lớn lên đầu mẫu thử cuộn thành dạng ống hình trụ đứng chịu điều kiện xác định phép thử Dụng cụ - máy đo độ bền nén vòng - Bàn cắt khn cắt mẫu Thực a Chuẩn bị mẫu: cắt mẫu thử chiều rộng 12,7 mm  0,1 mm , chiều dài 152 mm  0,5 mm Đường cắt mẫu thử phải thẳng, phẳng b Thao tác đo: Lồng mẫu thử vào rãnh hình khuyên phận giữ mẫu theo đường rãnh tiếp tuyến Đặt phận giữ mẫu vào phẳng máy đo, tác động lực nén vào mẫu thử cách cho phẳng phía chuyển động xuống phẳng phía với tốc độ 10 mm/phút Tiếp theo đo mẫu thử lấy giá trị số trung bình Đơn vị độ nén vòng : kgf (kilogam lực) PHỤ LỤC ĐỘ BẢO LƯU CỦA BỘT TRÊN LƯỚI XEO Giới thiệu bảo lưu Thành phần huyền phù bột chuẩn bị cho xeo giấy bao gồm: - Các xơ sợi dài kích thước: chiều dài = 1000 μm – 3000 μm, đường kính = 30 μm - Các xơ sợi mịn kích thước khoảng 50 μm – 100 μm, nghĩa nhỏ xơ sợi dài khoảng 50 – 100 lần Định nghĩa bảo lưu Sự bảo lưu giữ lại hạt mịn như: xơ sợi mịn, hạt chất độn, hạt keo chống thấm giấy q trình nước huyền phù bột qua phận lưới máy xeo Đối với trình xeo giấy, bảo lưu tốt hay xấu biểu thị độ bảo lưu hạt mịn trình xeo Độ bảo lưu biểu thị tỉ lệ % khối lượng hạt mịn giữ lại giấy tổng số khối lượng hạt mịn dòng bột trước lên máy xeo Độ bảo lưu cao q trình xeo hồn thiện giữ lại nhiều chất phụ gia cần dùng trình xeo, làm cho nước thoát từ máy xeo trong, vừa nâng cao chất lượng giấy, vừa tiết kiệm hoá chất vừa gây nhiễm mơi trường Độ bảo lưu thường tính riêng cho thành phần hạt mịn dòng bột.[5] Ở dây chuyền sản xuất carton chạy sóng nên Cơng ty khơng sử chất độn, chất keo chống thấm, tinh bột…tức q trình bảo lưu nhằm mục đích bảo lưu xơ sợi lưới xeo tránh làm thất thoát lượng xơ sợi bị rớt xuống lô lưới Công thức tính độ bảo lưu bột lưới xeo = [(Clô lưới - Cnước trắng) / Clô lưới] * 100 % Với Clô lưới : nồng độ bột lô lưới Cnước trắng: nộng độ bột nước trắng Kết khảo sát độ bảo lưu bột khoảng thời gian khác Bảng kết khảo sát độ bảo lưu hạt mịn lưới khoảng thời gian khác dây chuyền sản xuất giấy carton sóng Cơng ty An Bình ngày sản xuất 4/5/2010 Tuyến bột đế Hồ số o SR 34 ± 34 Vị trí Giờ TCCL 8:00 No ± 0,2 2,8 pH < 7,0 6,70 10:00 2,9 35 6,83 12:00 2,8 36 6,62 14:00 2,8 36 6,65 16:00 3,0 33 6,67 18:00 2,9 34 6,66 20:00 2,8 34 6,56 22:00 2,8 32 6,61 0:00 3,0 32 6,58 4:00 2,8 34 6,62 6:00 3,0 32 6,53 Thời gian Độ bảo lưu, % Lô Lô Lô 83,09 80,02 Máy PM3 8:00 Nồng độ nước trắng Lô Lô Lô 0,176 0,145 PM4 10:00 0,115 0,201 86,47 70,86 PM3 14:00 0,128 0,077 84,23 88,40 PM4 20:00 0,108 0,095 88,72 89,39 PM3 22:00 0,124 0,172 PM4 6:00 0,064 94,36 76,27 0,083 0,125 90,56 85,64 (Phòng kiểm tra chất lượng Cơng ty Cổ phần An Bình) Chú thích Với PM kí hiệu máy chạy PM3 máy chạy PM4 máy chạy PHỤ LỤC QUI TRÌNH VẬN HÀNH MÁY GIẤY QUI TRÌNH VẬN HÀNH PHẦN TIẾP CẬN VÀ LƯỚI CỦA MÁY GIẤY Kiểm tra, chuẩn bị trước vận hành  Kiểm tra bột chuẩn bị sẵn với nồng độ bột ổn định (từ 3% ± 2)  Mở van nước cấp cho bơm cao áp  Bộ CRC thùng điều tiết (bộ điều khiển nồng độ tự động) đường bột trước cấp xuống bơm cài đặt 40 (tương ứng với nồng độ bột %)  Kiểm tra vệ sinh bể nước trắng cấp cho bơm, sau đóng nút xả đáy bể lại xả đầy nước vào bể  Kiểm tra thơng vòi phun cho sàng quay, lưới  Kiểm tra mở khí nén cho phận lái lưới, áp lực khí nén khoảng kg/ cm2  Kiểm tra xiết kỹ bulông khu lưới, vệ sinh lọc nước đường nước sạch, lọc vòi cắt biên, ý phải vặn cho thật chặt vòi cắt biên sau vệ sinh xong  Kiểm tra phận sau lưới ép 1, ép 2, phận sấy, phận cuộn chuẩn bị sẵn sàng vận hành Thao tác vận hành  Khởi động Main môtơ, vận tốc main motơ ổn định khoảng phút  Khởi động lưới cho lưới quay với vận tốc chậm (40 – 60 m/ phút) Kiểm tra không để dầu mở bám bề mặt lưới Sau tăng tốc độ lên đến tốc độ vận hành (170 m/ phút)  Khởi động bơm cao áp 87 m, 151 m, 300 m H2O, sàng quay, vòi rửa lưới Sau mở van điều chỉnh áp lực nước cho vòi phun, lưới cho phù hợp  Khởi động bơm, bơm cấp cho lọc thứ 2, xả thêm nước vào bể nước trắng để tránh tượng thiếu nước cho bơm (xả khoảng phút nước tuần hoàn từ lưới quay lại bể nước nước trắng đủ được) Khởi động tạo rung lưới  Khởi động bơm hút chân không cho trục bụng, mở nước làm kín cho bơm chân khơng  Khởi động bơm bột để cấp bột, đợi bột đầy lên thùng điều tiết (khoảng 50 giây), mở van bột xuống bơm  Mở nước cho hai vòi cắt biên  Dùng vòi cắt giấy mở khổ từ – cm phía vận hành, sau mở khí nén trục bụng dùng tay vỗ bắt giấy qua ép 1, đẩy vòi cắt giấy cho đủ khổ giấy (2,1 m), chỉnh tốc độ lưới tăng giảm phù hợp cho mức giấy từ lưới qua mền vừa chạm Kiểm tra trình vận hành  Nồng độ bột cấp cho bơm cần phải ổn định, thấy bất ổn phải xử lý  Tốc độ rung lưới từ 230 – 240 vòng/ phút, khơng tự ý thay đổi  Khi định lượng vị trí thay đổi, điều chỉnh lại cho phù hợp  Thường vệ sinh lô dẫn lưới bị bám bột  Sau cuộn giấy cần phải vệ sinh lại dao gạt nước Dừng máy  Đóng hồn tồn van bột cấp cho bơm  Tắt bơm bột cấp cho thùng điều tiết  Giảm tốc độ máy xuống mức thấp (40 – 60 m/ phút)  Tắt bơm chân khơng cho trục bụng, hộp hút chân khơng, khố van nước làm mát cho bơm chân không  Dừng bơm bơm cấp cho lọc  Khoá van nước  Dừng lưới, tắt main môtơ An tồn q trình vận hành  Trong q trình vận hành, tuyệt đối không bỏ vật túi áo viết, thẻ nhân viên lên vệ sinh lưới  Không để vật rơi vào lưới vận hành  Khi lưới bị sàng nhanh, phải dừng lưới khẩn cấp  Khi máy vận hành mà vòi cắt biên bị ngẹt phải cẩn thận tháo vòi ống dẩn xuống dưới, vệ sinh xong phải lắp vào thật cẩn thận  Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc, khơng để nước đọng hay vương vãi hoá chất gây trơn trượt QUI TRÌNH VẬN HÀNH PHẦN ÉP VÁ ÉP Kiểm tra, chuẩn bị trước vận hành:  Kiểm tra vòi phun rửa mền bị nghẹt hay không, bị nghẹt phải mở vệ sinh  Kiểm tra mở van khí nén cho xi lanh khí nén nâng trục ép 1, ép (mở hết 100 % van)  Dùng tay gạt van khí nén điều khiển để nâng lần lướt trục ép lô vắt mền ép 1, lô ép 1, lô ép lên lấy gỗ kê hai đầu trục  Căng mền vừa phải cho q trình chạy mền khơng bị rung lắc, sau hạ trục ép xuống  Dùng vòi nước thấp áp làm ướt toàn mền ép  Áp lực lô ép 3,5 kg/cm2, lô ép kg/cm2 (nếu mền thay đặt áp lực ép nhỏ, mền cũ khó nước đặt áp lực ép lớn)  Bộ phận tiếp cận lưới chuẩn bị sẵn sàng, Main motơ khởi động Thao tác vận hành  Khi main môtơ chạy vận tốc chậm (40 – 60 m/phút), bàn phím thao tác tủ CD vị trí No Press roll nhấn tay vào nút JOG mền ép chạy khởi động, khoảng – giây nhấn nút Run, lúc mền ép chạy Sau mở nước phun rửa cho mền (mở khoảng 1/3 van)  Mền ép thao tác nhấn tương tự No press roll nhấn Jog, sau nhấn Run mở nước vệ sinh mền  Quan sát làm việc lái mền tự động ép chỉnh lại khí nén lơ lái mền cho phù hợp (áp lực khí nén khoảng kg/cm2) Mền ép phải lái tay (cách lái sau: lái xuống theo chiều máy mền chạy phía back ngược lại) lái cho mền nằm vị trí ổn định  Sau tăng tốc độ máy lên đến tốc độ vận hành, chạy bơm chân không ép 1, bơm chân không cho hộp hút ép bắt giấy từ lưới qua ép  Thu khổ giấy nhỏ lại khoảng – cm phía vận hành từ ép dùng vòi khí nén thổi giấy qua lơ ép Sau mở hết khổ giấy, dùng vòi cắt giấy cắt phía vận hành khoảng từ 15 – 20 cm, người vận hành dùng tay ném giấy nhẹ nhàng vào dây mồi giấy để đưa giấy sang phận sấy tăng khổ giấy từ từ hết khổ giấy Kiểm tra trình vận hành  Trong q trình mồi giấy bắt giấy tượng bột bám vào lô dẫn mền làm cho mền nhanh hỏng khó lái, phải dùng súng cao áp vệ sinh lô dẫn bị bám bột  Luôn ý quan sát mền ép phải lái tay  Dùng giấy ướt đắp lên dao cạo lô ép để tránh bị nước làm ướt giấy dừng máy vệ sinh chạy lại phải thay giấy ướt  Lượng nước vắt từ lô ép phải đều, chỉnh lại lực ép hai đầu trục ép cho phù hợp  Lực hút chân không hộp hút mền ép chỉnh cho hợp lý, thường mở khoảng 2/ van, mở mạnh nhanh hỏng mền, yếu giấy bị lọt khí qua lơ ép gây tượng nhăn giấy Hộp hút mền ép thường mở hết van  Tốc độ giửa ép ép thường lệch khoảng – m, vận hành quan sát mức giấy để chỉnh cho hợp lý Dừng máy  Cắt giấy, lấy toàn giấy ướt bệ dao ép xuống vệ sinh mền  Giảm tốc độ máy xuồng khoảng 40 – 60 m/ phút, chạy khoảng 10 phút  Sau nhấn stop để dừng ép Khố nước vòi phun rửa mền  Nhấc trục ép lên kê gỗ hai đầu trục, sau hạ trục ép xuống, lúc hai lơ ép khơng chạm vào An tồn q trình vận hành  Tuyệt đối khơng dùng tay để cào vào lô dẫn mền để lấy giấy bị dính mà phải dùng súng cao áp vệ sinh  Không bỏ vật túi áo thao tác ép  Không để rơi vật vào mền  Khơng nhấn nút khởi động lơ ép chưa lực ép bị rách mền  Phải tuyệt đối cẩn thận hành lan thao tác lô ép  Trong trường hợp khẩn cấp phải dừng ép máy chạy tốc độ cao, trước khởi động lại tốt nên giảm tốc độ máy xuống mức thấp để đảm bảo tuyệt đối an tồn cho mền  Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc, khơng để nước đọng hay vương vãi hoá chất gây trơn trượt VẬN HÀNH PHẦN SẤY VÀ CUỘN Kiểm tra trước chạy  Kiểm tra dây dẫn giấy: Đủ căng, không đan chéo nhau, dây không teo nhỏ  Kiểm tra bạt sấy: không trùng, bề mặt bạt sẽ, bạt nằm vị trí  Kiểm tra mở van cấp cho lái bạt (2 lái bạt hai lái bạt dưới)  Kiểm tra mở van tay cấp xả nước ngưng cho lô sấy  Kiểm tra hệ thống thơng gió cấp gió nóng vào buồng sấy  Kiểm tra nạp lõi cho phận cuộn Vận hành  Khi main môtơ chạy vận tốc chậm (40 – 60 m/ phút) Đồng thời chạy sấy cần gạt điều chỉnh van khí nén, lúc hai phần sấy chạy song song  Chạy lơ cuộn: nhấn Jog, sau nhấn Run  Quan sát lái mền, nạp lõi cho phận cuộn, mở sấy  Sau tăng tốc độ máy lên đến tốc độ vận hành, nhiệt độ lơ đủ nóng, phần lưới, ép sẵng sàng bắt đầu lên giấy bắt giấy qua sấy, cuộn Trong máy chạy giấy  Kiểm tra áp lực sấy định lượng thông qua máy BM 800  Kiểm tra chiều dài giấy  Khi đứt giấy phải biết nguyên nhân đứt giấy tìm cách khắc phục  Khi giấy bị đứt quấn vào lơ sấy cần phải dừng phần sấy lấy ra, tuyệt đối không lấy giấy máy chạy  Kiểm tra chi tiêu chất lượng, hiệu chỉnh kịp thời chất lượng không đạt  Không dùng tay sờ vào cuộn giấy lơ cuộn đường kính nhỏ  Kiểm tra lượng nước ngưng tụ lô sấy thông qua kính quan sátĐịnh kỳ giấy cuộn phải dùng khí nén vệ sinh dao cạo lơ sấy Khi dừng máy  Đóng hồn tồn van  Giảm tốc độ máy, đề máy chạy không tải từ 15 – 20 phút cho lô sấy nguội  Dùng vòi khí nén vệ sinh dao cạo lô buồng sấy PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐO ĐỘ BỤC Nồng độ bột: 3,0% Định lượng: 150 g/m2 Độ nghiền : 34 PH: 6,46 Thời gian sấy: 15 phút Nhiệt độ (0C) Độ bục Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu 10 80 2,84 2,77 2,95 3,20 2,99 3,40 2,85 3,1 2,88 2,91 90 3,2 3,4 3,22 3,25 3,19 3,06 3,02 2,9 2,95 2,96 100 3,70 3,61 3,44 3,56 3,70 3,45 3,56 3,6 3,40 3,50 110 3,56 3,51 3,54 3,6 3,50 3,51 3,51 3,53 3,51 3,50 120 3,52 3,53 3,54 3,51 3,51 3,54 3,53 3,54 3,51 3,52 130 3,21 3,25 3,29 3,26 3,30 3,25 3,20 3,25 3,21 3,31 140 3,11 3,32 3,22 3,24 3,25 3,21 3,23 3,26 3,24 3,21 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐO ĐỘ NÉN VÒNG Nồng độ bột: 3,0% Định lượng: 150 g/m2 Độ nghiền : 34 PH: 6,46 Thời gian sấy: 15 phút Độ Nén Vòng Nhiệt độ Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu 10 (0C) 80 14,31 14,55 14,32 14,40 14,32 14,29 14,31 14,25 14,35 14,33 90 15,01 15,20 15,31 15,22 15,10 14,98 15,23 15,26 14,96 14,90 100 15,65 15,61 15,48 15,66 15,66 15,46 15,50 15,42 15,41 15,60 110 15,55 15,49 15,42 15,51 15,52 15,40 15,51 15,52 15,52 15,52 120 15,51 15,53 15,53 15,56 15,50 15,47 15,51 15,49 15,52 15,50 130 14,02 13,96 13,98 14,06 14,01 13,95 14,01 13,98 13,80 14,02 140 13,77 13,86 13,80 13,79 13,75 13,85 13,81 13,81 13,74 13,85 PHỤ LỤC BẢNG KẾT QUẢ TRUNG BÌNH CỦA ĐỘ BỤC VÀ ĐỘ NÉN VỊNG Nhiệt độ (0C) Độ nén vòng (kgf) 80 14,343 90 15,117 100 15,545 110 15,496 120 15,512 130 14,079 140 13,803 Nhiệt độ (0C) Độ bục ( kgf/cm2) 80 2,989 90 3,115 100 3,552 110 3,5272 120 3,525 130 3,258 140 3,229 ... XUẤT GIẤY CARTON LỚP SÓNG ĐỊNH LƯỢNG 150 G/M2 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH Tác giả NGUYỄN BÍCH GIANG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ giấy bột giấy Giáo viên... đình bạn bè tạo điều kiện động viên học tập Tp HCM, tháng 07 năm 2010 Sinh viên thực Nguyễn Bích Giang ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu ”Khảo sát dây chuyền sản xuất giấy carton lớp sóng định lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON LỚP SÓNG ĐỊNH LƯỢNG 150 GM2 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH , KHẢO SÁT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GIẤY CARTON LỚP SÓNG ĐỊNH LƯỢNG 150 GM2 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay