THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM GIẤY TISSUE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

68 3 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO SẢN PHẨM GIẤY TISSUE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN Họ tên sinh viên : NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG Ngành : CÔNG NGHỆ GIẤY - BỘT GIẤY Niên Khóa : 2006 - 2010 Tháng 07/2010 THỰC TRẠNH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO SẢN PHẨM GIẤY TISSUE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GỊN Tác giả NGƠ THỊ MINH PHƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công nghệ giấy bột giấy Giáo viên hướng dẫn ThS Trần Thị Hiền Tháng 07 năm 2010 i CẢM TẠ Sau thời gian nghiên cứu tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp với nội dung: “Thực trạng giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing mix cho sản phẩm giấy tissue cơng ty cổ phần giấy Sài Gòn” Để hồn thành luận văn, ngồi cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều quan, tổ chức thầy giáo,… Nhân xin chân thành cảm ơn: - ThS Trần Thị Hiền, giáo viên hướng dẫn đề tài tận tâm giảng dạy, giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Ban Giám Hiệu toàn thể thầy trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Q thầy Khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy môn Công nghệ sản xuất Giấy Bột giấy - Ban Giám Đốc cơng ty cổ phần giấy Sài Gòn anh chị phòng Marketing tận tình bảo - Ba mẹ, anh chị người thân yêu ủng hộ, chăm lo, quan tâm mặt vật chất lẫn tinh thần - Các bạn bè hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài Sinh viên Ngơ Thị Minh Phương ii TĨM TẮT Đề tài “Thực trạng giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing mix cho sản phẩm giấy tissue công ty cổ phần giấy Sài Gòn” thực phòng Marketing cơng ty cổ phần giấy Sài Gòn Bài luận sâu vào tìm hiểu chiến lược Marketing mixcông ty thực Trong chiến lược sản phẩm, người viết đề cập đến việc cải thiện chất lượng sản phẩm ngày hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu thiết thực người tiêu dùng Với chiến lược giá, việc tìm hiểu vấn đề ảnh hưởng đến cách định giá lại quan tâm hàng đầu Hiện tại, giấy Sài Gòn áp dụng ba cách định giá khác dành cho ba nhãn hàng Saigon, Sentons Bless you phù hợp với ba phân khúc thấp, trung bình, cao Chiến lược phân phối liên quan nhiều đến việc theo dõi dự báo nhu cầu khu vực để nguồn hàng phân phối khắp nơi theo kênh khác nhằm đẩy mạnh hiệu kinh doanh Còn chiến lược chiêu thị, hình thức kích thích tiêu thụ giúp công ty tăng doanh số xây dựng thương hiệu thị trường Đi đôi với việc phân tích cơng tác Marketing - mix, người viết đưa nhiều giải pháp ứng với chiến lược cụ thể nhằm hoàn thiện, nâng cao vị giấy Sài Gòn thương trường Đồng thời, đối thủ cạnh tranh tiềm lực ln giấy Sài Gòn khảo sát liên tục với mục đích chiềm lĩnh thị phần dẫn đầu thị trường giấy tissue Việt Nam Luận văn xoay quanh hai vần đề chiến lược vị cạnh tranh Hai vấn đề người viết tập trung nghiên cứu xuyên suốt luận văn iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh sách bảng viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành công nghiệp giấy Việt Nam 2.2.1 Thực trạng ngành giấy nước ta .3 2.2.2 Thị trường giấy tissue Việt Nam 2.2 Thực trạng Marketing ngành công nghiệp giấy Việt Nam 2.3 Tổng quan công ty cổ phần giấy Sài Gòn .7 2.3.1 Qui mơ trình độ cơng nghệ 2.3.2 Giới thiệu phận Marketing công ty CP GSG 11 2.3.3 Hiệu kinh doanh công ty từ năm 2007 - 2009 12 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14 3.1 Nội dung 14 3.1.1 Khái niệm, mục tiêu chức Marketing 14 3.1.2 Chiến lược 4P Marketing - mix 15 3.3.3 Ma trận SWOT 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu .23 iv Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Thực trạng chiến lược Marketing mix công ty .24 4.1.1 Chiến lược sản phẩm 24 4.1.2 Chiến lược giá 30 4.1.3 Chiến lược phân phối 34 4.1.4 Chiến lược chiêu thị .36 4.2 Phân tích ma trận SWOT cho công ty 41 4.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing mix 42 4.3.1 Chiến lược sản phẩm 42 4.3.2 Chiến lược giá 44 4.3.3 Chiến lược phân phối 47 4.3.4 Chiến lược chiêu thị .49 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT SWOT Strengths Weakness Opportunities Threats Điểm mạnh Điểm yếu hội Nguy SO Strengths Opportunities Kết hợp điểm mạnh - hội WO Weskness Opportunities Kết hợp điểm yếu - hội ST Strengths Threats Kết hợp điểm mạnh nguy WT Weakness Threats Kết hợp điểm yếu nguy AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự DIP De - inked pulp Bột khử mực GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa PR Public Relations Quan hệ công chúng SKU Stock - Keeping Unit Đơn vị sản phẩm nhỏ GT General Trade Kênh truyền thống MT Modern Trade Kênh đại OOH Out of channel Kênh tiêu thụ trự tiếp ID Intelligence Department Kênh phân phối trung tâm IP Industry paper Giấy công nghiệp CP GSG Cổ phần giấy Sài Gòn GSG Giấy Sài Gòn NTD Người tiêu dùng XNK Xuất nhập GVS Giấy vệ sinh TNHH Trách nhiệm hữu hạn vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Biểu đồ tình hình sản xuất, XNK sử dụng giấy Việt Nam Hình 2.2: Biểu đồ dự báo nhu cầu sử dụng loại giấy tissue Việt Nam Hình 2.3: Sơ đồ qui trình sản xuất giấy tissue xưởng bột DIP Hình 2.4: Sơ đồ qui trình sản xuất giấy tissue xưởng xeo Hình 2.5: Sơ đồ qui trình sản xuất giấy xưởng thành phẩm .9 Hình 2.6: Cơng nghệ xử lý nước thải EIMCO 10 Hình 2.7: Dây chuyền xeo PM6 10 Hình 2.8: Sơ đồ tổ chức phòng Marketing cơng ty .11 Hình 3.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến cách định giá .17 Hình 3.2: Sơ đồ mơ hình kênh phân phối với số cấp khác 19 Hình 3.3: Sơ đồ mơ hình kênh phân phối dọc .19 Hình 4.1: Biểu đồ thị phần GSG, New ToYo, Sơng Đuống năm 2009 25 Hình 4.2: Sơ đồ cấu nhãn hàng GSG 26 Hình 4.3: Biểu đồ mô tả sản lượng sản xuất theo nhãn hàng 27 Hình 4.4: Sản phẩm New ToYo Sông Đuống 28 Hình 4.5: Hình ảnh bao bì nhãn hàng Saigon, Sentons, Bless you 29 Hình 4.6: Mức đóng góp doanh thu ba nhãn hàng năm 2009 .30 Hình 4.7: Sơ đồ cấu trúc kênh phân phối công ty CP GSG 35 Hình 4.8: Biểu đồ mức đóng góp kênh phân phối 35 Hình 4.9: Hình biểu diễn phân phối sản phẩm theo chiều đất nước .36 Hình 4.10: Biểu đồ mức độ nhận biết nhãn hàng NTD 43 Hình 4.11: Biểu đồ mức độ thỏa mãn NTD giá sản phẩm .45 Hình 4.12: Biểu đồ tổng sản phẩm quốc nội (GDP) .46 Hình 4.13: Sơ đồ cấu trúc hệ thống phân phối bốn kênh .48 Hình 4.14: Dự báo kết hoạt động kinh doanh năm 49 Hình 4.15: Biểu đồ mức độ thỏa mãn NTD chương trình khuyến .50 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tình hình sản xuất, XNK sử dụng giấy Việt Nam Bảng 2.2: Dự báo cấu nhu cầu sử dụng giấy tissue Việt Nam Bảng 2.3: Giá trị sản lượng tỷ trọng trước sau đầu tư 11 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh tình hình tài (2007 - 2009) 12 Bảng 4.1: Sản lượng giấy tiêu thụ GSG, New Toyo, Sông Đuống 25 Bảng 4.2: Tỷ lệ sản xuất ba loại bột ứng với ba dòng sản phẩm 26 Bảng 4.3: Sản lượng sản xuất ba nhãn hàng Saison, Sentons, Bless you .27 Bảng 4.4: Nhãn hiệu màu sắc bao bì nhãn hàng 29 Bảng 4.5: Doanh thu sản phẩm từ 2007 - 2009 30 Bảng 4.6: Doanh thu lợi nhuận ngành hàng tissue so với ngành hàng IP 31 Bảng 4.7: So sánh giá Sài Gòn, New ToYo, Sơng Đuống hai thời điểm 32 Bảng 4.8: Bảng so sánh mức tăng giá lợi nhuận 33 Bảng 4.9: Mức chiết khấu công ty 34 Bảng 4.10: Hoạt động PR GSG qua ba năm từ 2007 - 2009 39 Bảng 4.11: Ngân sách thực hoạt động chiêu thị 40 Bảng 4.12: Ngân sách chiêu thị cho nhãn hàng……… 40 Bảng 4.13: Mức độ nhận biết NTD nhãn hàng 43 Bảng 4.14: Nhu cầu sử dụng giấy người dân Việt Nam 44 Bảng 4.15: Mức độ thỏa mãn NTD giá sản phẩm 45 Bảng 4.16: Dự kiến cấu chi tiêu .46 Bảng 4.17: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 46 Bảng 4.18: Mức độ thỏa mãn NTD chương trình khuyến 50 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Khi Việt Nam thức thành viên thứ 150 tổ chức WTO, rào cản thương mại, thuế quan, xuất khẩu, dần xóa bỏ tạo điều kiện cho cạnh tranh doanh nghiệp nước ngồi nước Chính thế, sản phẩm giấy nước giới đưa vào Việt Nam ngày nhiều tạo xu hướng kinh tế với cạnh tranh gay gắt Bên cạnh đó, mơi trường kinh doanh Việt Nam thơng thống cởi mở hơn, thu hút nước ngồi đầu tư vào ngành cơng nghiệp giấy, gây khó khăn cho doanh nghiệp giấy Việt Nam khoảng thời gian tới Công ty cổ phần giấy Sài Gòn thành lập gần 12 năm sản phẩm công ty chổ đứng vững thị trường Trong điều kiện kinh tế hội nhập giấy Sài Gòn gặp nhiều khó khăn phải chịu sư cạnh tranh với công ty sản xuất giấy cơng ty nhập giấy từ nước ngồi để phân phối lại Do đó, để tăng lượng sản phẩm tiêu thụ, tăng hiệu sản xuất, nâng cao vị thương hiệu thị trường tăng sức cạnh tranh, giấy Sài Gòn cần phải chiến lược kinh doanh rõ ràng, đặc biệt chiến lược Maketing mix nhằm đạt mục tiêu doanh số tiêu thụ, lợi nhuận, sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tiếp cận khai thác thị trường, Nếu làm tốt cơng việc phận Marketing đóng vai trò quan trọng mạng lưới kinh doanh, không làm cho người biết đến sản phẩm, mà tạo ấn tượng sâu sắc người tiêu dùng, tạo niềm tin khách hàng sản phẩm cơng ty Bởi thành cơng thương trường khơng lợi nhuận mà chiếm lĩnh thị phần trái tim khách hàng Với lý trên, tiến hành thực đề tài nghiên cứu: “Thực trạng giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing mix cho sản phẩm giấy tissue cơng ty cổ phần giấy Sài Gòn” Còn nhãn hàng Bless you cạnh tranh thị phần với Pulppy thị trường thành phố Hồ Chí Minh vài lo ngại sau đợt điều chỉnh giá tháng 4/2010, giá Pullpy đỏ (superme) vượt xa Bless you với mức giá gấp đơi, Bless you đánh giá ngang với Pullpy xanh (classic) Bảng 4.15: Mức độ thỏa mãn NTD giá sản phẩm Tiêu chí Số lượng (khách hàng) Tỷ lệ (%) Rất hợp lý 21 18 Hợp lý 82 68 Ít hợp lý 12 10 Khơng hợp lý 120 100 Tổng 4% 10% 18% 68% Khơng hợp lý Ít hợp lý Rất hợp lý Hợp lý Hình 4.11: Biểu đồ mức độ thỏa mãn NTD giá sản phẩm Ngồi sách chiết khấu áp dụng cần chiết khấu khác chiết khấu theo mùa, giảm giá cho khách hàng mua sản phẩm vào thời kỳ trái mùa (bán chậm, doanh thu thấp), điều giúp công ty trì sản xuất đặn suốt năm Thường xuyên áp dụng sách giá khuyến để thu hút thêm khách hàng vào dịp đặc biệt lễ, Tết Nguyên Đán,… Tìm hiểu, dự báo cấu chi tiêu hàng năm để giải vấn đề phát triển đủ ba phân khúc hay tập trung vào hai phân khúc thấp cao nhãn hàng Sentons doanh số thấp hẳn so với Saigon Sentons Theo Viện Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, tác động kinh tế thị trường nên mức thu nhập tầng lớp dân cư ngày khác biệt, trình bày bảng 4.16 45 Bảng 4.16: Dự kiến cấu chi tiêu [9] Năm 2010 2015 2020 cấu chi tiêu bình quân người/tháng 100 % 100 % 100 % Chi cho ăn uống 67 % 56 % 41 % Chi cho may mặc 6,5 % 9,5 % 11,0 % Chi cho việc lại 7,5 % 8,0 % 9,0 % Chi cho việc học hành 4,0 % 6,0 % 9,0 % Chi cho y tế, bảo vệ sức khỏe 9,0 % 10 % 12 % Chi cho vui chơi, giải trí 3,5 % 6,0 % 8,0 % Chi khác 2,5 % 5,0 % 10 % Bảng 4.17: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) [10] Năm GDP (USD/người) Tăng trưởng 2004 2005 2006 2007 2008 2009 611 667 726 833 900 947 8% 8,4% 8,17% 14,5% 8% 5,2% 1000 900 833 GDP (USD/người) 800 700 600 611 667 900 947 726 500 GDP 400 300 200 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Năm Hình 4.12: Biểu đồ tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 46 Theo số liệu trình bày cho thấy, năm tới, mức chi phí bỏ tiêu dùng ngày cao, GDP bình quân đầu người tăng vọt theo năm Đó hồn tồn hội lớn để cơng ty vươn phát triển Vấn đề đặt cho GSG lúc cần xem xét tập trung kinh doanh cho mặt hàng đem lại hiệu cao cho đáp ứng mức giá NTD mà mang lai lợi nhuận cao cho công ty 4.3.3 Chiến lược phân phối Kênh phân phối truyền thống (General Trade) cần tăng số lượng điểm bán sỉ lẻ nội thành tỉnh lân cận Mở rộng mạng lưới phân phối khu vực Miền Tây, đánh giá thị trường tiềm lớn công ty Với kênh phân phối đại (Model Trade), hai nhà phân phối Coop Mart BigC cần liên kết hợp tác với hệ thông siêu thị khác để mở rộng thị phần hệ thông siêu thị Maxi Mart, Shop&Go, Shop 24h… Xét hành vi mua sản phẩm, tạp hóa siêu thị kênh phân phối Tiếp cận nhà hàng khách sạn, khu thương mại chương trình tài trợ, sử dụng miễn phí sản phẩm,… để nâng cao hình ảnh thương hiệu, mở hệ thống kênh phân phối vững cho dòng sản phẩm cao cấp Bless you Nhãn hàng Saigon cần phổ biến thị trường Hà Nội tỉnh phía Bắc mức độ nhận biết thấp so với Watersilk Cần dự báo mức độ dân số thành thị, nông thôn để áp dụng chiến lược phân phối hợp lý nhằm đưa hàng đến kịp với nhu cầu NTD, tránh tình trạnh tồn hàng lâu mà nơi khác lại thiếu hụt hình thành khơng cân đối phân phối Theo kết thống kê năm nước ta tăng thêm gần triệu người Trong đó, dân số thành thị 25.374.262 người (chiếm 29,6%), nông thôn 60.415.311 người (chiếm 70,4%) Khu vực đồng sông Hồng đông nước (với 19.577.944 người), Tây Nguyên (5.107.437 người) Đông Nam Bộ mức độ thị hóa cao tỷ lệ tăng dân số cao nước (3,2%/năm), đứng đầu thuộc tỉnh Bình Dương.[8] 47 Khơng ngừng mở rộng phát triển hệ thống kênh phân phối, triển khai hệ thống phân phối thành bốn kênh OOH, MT, GT ID (kênh phân phối trung tâm) trình bày hình 4.14 GSG CHANNELS OOH MT GT ID QUÁN ĂN ĐẠI SIÊU THỊ TẠP HOÁ NHÀ PHÂN PHỐI KHÁCH SẠN KHU NGHỈ SIÊU THỊ TIỆM BÁNH ĐẠI LÝ CÔNG VIÊN CỬA HÀNG TIỆN LỢI TIỆM RƯỢU ĐIỂM BÁN SỈ RẠP HÁT RẠP CHIẾU PHIM TRẠM XĂNG DẦU NHÀ THUỐC CĂN TIN Trường học/Xí nghiệp BỆNH VIỆN QUÁN CAFÉ KARAOKE VŨ TRƯỜNG TRUNG TÂM THỂ THAO KIOS/XE ĐẨY Hình 4.13: Sơ đồ cấu trúc hệ thống phân phối bốn kênh Bài tốn khó đặt định hướng đầu tư phải thay đổi theo hướng lâu dài để nguồn hàng cung theo khu vực hợp lý tỷ lệ chênh lệch thành thị nông thôn ngày cao Nếu GSG hướng chiếm lĩnh thị trường thời gian tới đảm bảo mức tăng trưởng theo kế hoạch đề cho năm 2014 đạt 4.000 tỷ đồng 48 (Đơn vị: triệu đồng) Hình 4.14: Dự báo kết hoạt động kinh doanh năm [11] 4.3.4 Chiến lược chiêu thị Trong thời gian tới công ty cần tăng cường phát triển chiêu thị để đẩy mạnh thương hiệu “Giấy Sài Gòn” lòng NTD sau 12 năm hình thành phát triển Sau giải pháp cụ thể cho bốn loại hình chiến lược chiêu thị a Quảng cáo Công ty nên sử dụng chiến lược quảng cáo hỗn hợp truyền hình truyền thanh, báo, tạp chí, internet cơng cụ mang lại hiệu cao mà chi phí lại tương đối Ngồi ra, đặt áp phích, quảng cáo trục đường chính, nơi đơng người qua lại, trạm dừng xe buýt Tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm, đại lý chợ, cơng ty dán poster sản phẩm Hàng năm tiếp tục tham gia hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao” Các điểm bán siêu thị, đại lý, cửa hàng cần phải trưng bày sản phẩm bắt mắt, ấn tượng, thuận tiện tầm mắt, tầm tay NTD để dễ mua b Khuyến Khuyến số quà tặng mà NTD mong muốn sản phẩm giấy khác loại nhãn hiệu nhằm tạo hội dùng thử quà hộp để 49 giấy cuộn, giấy hộp, ví cầm tay để giấy bỏ túi,…miễn quà tặng phải phù hợp với sản phẩm mục đích sử dụng sản phẩm Các tháng 6, 9, 11, 12 tháng lễ hội bắt đầu mùa mua sắm mới, công ty nên tăng cường hoạt động khuyến để tăng doanh số Đối với hệ thống phân phối nên hỗ trợ tủ kệ, ô dù cờ dây in hình nhãn hiệu sản phẩm, cơng ty dành phần thưởng tiền vật để khuyến khích người bán hàng quảng bá sản phẩm công ty để tăng doanh số, tổ chức khóa học ngắn hạn hay chuyến du lịch cho nhà phân phối hợp tác lâu năm với cơng ty doanh số bán cao Bảng 4.18: Mức độ thỏa mãn NTD chương trình khuyến Tiêu chí Số lượng (khách hàng) Tỷ lệ (%) Rất hấp dẫn Hấp dẫn 11 Không hấp dẫn 93 78 Kém hấp dẫn 14 12 Tổng 120 100 1% 9% 12% Rất hấp dẫn Hấp dẫn Ít hấp dẫn Khơng hấp dẫn 78% Hình 4.15: Biểu đồ mức độ thỏa mãn NTD chương trình khuyến Như vậy, mức độ nhận biết khách hàng chương trình khuyến công ty thấp, 78% người không thấy hấp dẫn Trong thời gian tới, GSG cần đẩy mạnh khuyến nhiều điều kích thích khả mua hàng NTD, thu hút thêm nhiều khách hàng mà giữ chân khách cũ 50 c Bán hàng trực tiếp GSG nên trì mối quan hệ với khách hàng gửi thư trực tiếp, gửi thiệp chúc mừng vào dịp đặc biệt, thông báo thay đổi giá, thăm dò ý kiến cho sản phẩm tâm lý NTD thích nhận thư hay thiệp mừng Do tốc độ phát triển internet tiện lợi Cơng ty nên dùng phương thức đặt hàng qua thư (mail order) cách gửi catalog hàng hóa GSG kèm theo mẫu đơn đặt hàng để dễ dàng mua bán tiện lợi cho khách hàng xa, đặt biệt nhà phân phối tỉnh Thường xuyên ưu đãi cho nhà bán lẻ, nhân viên bán hàng để họ tích cực giới thiệu sản phẩm GSG đến NTD nhằm thúc đẩy hành vi mua hàng tăng doanh thu d Hoạt động PR Cơng ty nên tạo kiện ý nghĩa, qua nhờ báo chí tên tuổi viết quảng báo Tiếp tục ủng hộ cho chương trình xã hội, xem xét việc tài trợ cho số hoạt động, chương trình thi đấu, vui chơi giải trí lớn game show truyền hình Tổ chức hoạt động phi thương mại trực tiếp với khách hàng hội nghị khách hàng, lễ tung sản phẩm, Các kiện mang nhiều ý giới ngành, truyền thông NTD điểm mạnh việc quảng bá sản phẩm thương hiệu công ty khắp nơi Với vài giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing mix trình bày khơng hồn chỉnh tối ưu hi vọng đem lại nhiều định hướng cho công ty GSG giai đoạn hòa nhập, phát triển kinh tế thị trường 51 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong kinh tế cạnh tranh gay gắt nay, việc ứng dụng chiến lược Maketing - mix nhằm mục đích nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty CP GSG hồn tồn phù hợp muốn tồn phát triển Chính điều định hướng cho cơng ty tìm kiếm, nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng hoạch định phương hướng hoạt động tương lai Để đạt trình Marketing hỗn hợp hiệu cao đòi hỏi phải nghiên cứu tồn diện, xác, nhanh chóng, phối hợp nhịp nhàng, đồng chiến lược phải ngân sách phù hợp Hoạt động Maketing mix phải thực sở thu thập thông tin thị trường, không dựa ý muốn chủ quan từ khách hàng phải gắn liền với hoạt động chung tồn cơng ty nhằm tăng thị phần, tăng doanh số sản xuất lãi nhiều Cũng hầu hết doanh nghiệp Việt Nam, GSG bắt đầu nhận thức tầm quan trọng cơng tác Maketing cố gắng định ứng dụng vào thực tiễn giai đoạn đầu thành lập Tuy nhiên, công ty chưa phát huy hết vai trò Maketing chưa tổ chức cách hệ thống để nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin hoạch định chiến lược Đây tình trạng phổ biến nhiều doanh nghiệp thời kỳ hội nhập Bên cạnh đó, ngành hàng giấy tissue tạo cho GSG nhiều thách thức hội Tốc độ phát triển tiếp tục tăng trưởng mạnh năm tới nhu cầu sử dụng loại giấy ngày cao Nhưng này, ngày nhiều công ty, sở sản xuất giấy với chất lượng cải thiện làm ảnh hưởng nhiều đến thị phần GSG Vì vậy, thời gian tới, cơng ty cần hoạch định sách, chiến lược rõ ràng để giữ vững tốc độ phát triển năm 52 Bài luận phân tích tương đối đầy đủ chiến lược Marketing mix công ty, đồng thời đưa vài giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao lực cạnh tranh công ty thị trường 5.2 Kiến nghị Qua thời gian tìm hiểu phòng Marketing nghiên cứu nhu cầu NTD, cân nhắc đưa vài kiến nghị nhằm hồn thiện chiến lượccơng ty thực GSG nên cân nhắc việc tiếp tục phát huy ba nhãn hàng hay tập trung vào hai nhãn hàng mạnh Saigon Bless you nằm phân khúc rõ ràng Sản phẩm cần đảm bảo chất lượng phù hợp với giá mang lại yếu tố cảm quan tích cực cho NTD trắng, mềm, mịn, dai để tạo tâm lý thích thú sử dụng Đối với thị trường miền Bắc, thị phần GSG nên cần tập trung phân phối chiêu thị tốt để lôi kéo nhiều khách hàng cơng ty Do tính trung thành NTD không cao nên hoạt động điểm bán người bán đóng vai trò quan trọng việc định mua hàng khách hàng Vì vậy, hoạt động siêu thị, cửa hàng, đại lý,…cần trọng nhiều Ngoài ra, phận Marketing công ty cần phải hoạt động hiệu mà cần phải chọn lọc từ khâu nhân sự, người trực tiếp thực định hướng triển khai công việc theo chiến lược từ phận quản lý cao cấp Sau cơng tác đào tạo ngành giấy giống ngành cơng nghiệp phụ trợ khác, nét đặt trưng cho sản phẩm công dụng sản phẩm khác điều quan trọng thiết lập sở liệu đủ tầm để phân tích, cập nhật thường xuyên đưa dự báo ngắn, trung, dài hạn Với kiến nghị trên, tơi hi vọng GSG bước tiến nhảy vọt dự án đầu tư, chuyên mơn hóa sản phẩm cao, bước đưa ngành giấy Việt Nam nói chung cơng ty nói riêng lên tầm cao hơn, dẫn đầu khu vực Đơng Nam Á vươn sang thị trường châu Á đầy tiềm 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT TS Phan Thăng, 2007 Marketing Nhà xuất Thống Kê, 377 trang Trần Xuân Kiêm, Trần Văn Thi, 2001 Nghiên Cứu Tiếp Thị Nhà xuất thống kê, 356 trang PGS.TS Lê Thế Giới (chủ biên), Ts Nguyễn Xuân Lãn, Ths Đặng Công Tuấn, Ths Lê Văn Huy, Ths Nguyễn Thị Bích Thủy, 2006 Nghiên Cứu Marketing Lí Thuyết ứng Dụng Nhà Xuất Bản Thống Kê, 194 trang Vũ Thế Phú, 2000 Quản trị Marketing Đại Học Mở - Bán Công TP Hồ Chí Minh, 406 trang TFA, 2009 Research of Sài Gòn paper Tài liệu lưu hành nội TÀI LIỆU INTERNET Năng lực sản xuất giấy Việt Nam, ngày truy cập 25/4/2010 Nhu cầu sử dụng giấy vệ sinh, ngày truy cập 6/5/2010 Mức độ chênh lệch dân số Việt Nam năm 2009, ngày truy cập 21/4/2010 cấu chi tiêu người dân Việt Nam, ngày truy cập 20/5/2010 10 Mức tăng trưởng GDP Việt Nam, ngày truy cập 19/5/2010 11 Dự báo hoạt động kinh doanh năm tới, ngày truy cập 31/5/2010 54 PHỤ LỤC PHỤ LỤC MÔ TẢ CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên sản phẩm Saigon Inno 10 Cuộn Saigon Inno 12 Cuộn Saigon Inno 18 Cuộn Saigon Inno không nhãn Saigon napkin Eco Saigon Eco không nhãn Saigon Eco x Saigon Extra cuộn Saigon Extra 12 cuộn Saigon Extra không nhãn Saigon Extra napkin Saigon Extra đa Saigon xanh Saigon Refill Saigon Y tế 30 x 30 Saigon Y tế 30 x 45 Sentons cuộn Sentons cuộn Sentons giấy bỏ túi Sentons napkin Sentons hộp Hoa Hồng Sentons hộp Hoa Lan Bless you cuộn Bless you cuộn Bless you cuộn Bless you hộp 120 Bless you hộp 180 Bless you napkin Bless you giấy bỏ túi Định lượng (g/m) 19 19 19 19 22 19 19 19 19 19 22 22 19 22 22 22 17 17 13 22 13 13 17 17 17 13 13 22 13 Số lớp 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Kích thước giấy (mm) 85 x 17.000 85 x 17.000 85 x 17.000 85 x 17.000 300 x 300 85 x 15.500 85 x 15.500 89 x 18.000 89 x 18.000 89 x 18.000 300 x 300 300 x 300 89 x 18.000 300 x 300 300 x 300 300 x 450 100 x 26.000 100 x 26.000 30 x 30 300 x 300 180 x 200 180 x 200 100 x 33.000 100 x 33.000 100 x 33.000 180 x 200 180 x 200 330 x 330 200 x 200 Số tờ 148 148 148 148 100 35 35 157 157 157 100 100 157 100 50 50 248 248 14 100 100 100 248 248 248 120 180 100 12 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH CÁC SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY Dòng sản phẩm bình dân mang nhãn hiệu Saigon  GVS Saigon  GVS Saigon Eco Napkin Saigon Eco  GVS Saigon Extra Saigon napkin Extra  Saigon Refill Saigon Y tế Dòng sản phẩm trung cấp mang nhãn hiệu Sentons  Hộp Sentons Hoa Lan, Hoa Hồng giấy bỏ túi  GVS Sentons Sentons napkin Dòng sản phẩm cao cấp mang nhãn hiệu Bless you  GVS Bless you  Giấy hộp Bless you  Bless you napkin giấy bỏ túi PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CỦA GIẤY SÀI GÒN Câu hỏi 1: Bạn dùng nhãn hàng công ty Giấy Sài Gòn? a Saigon b Sentons c Bless you Câu hỏi 2: Ngoài nhãn hàng mà bạn sử dụng, bạn nhận biết nhãn hàng lại khơng? a Saigon c Bless you b Sentons d Không biết Câu hỏi 3: Lí bạn chọn mua nhãn hàng công ty để sử dụng? a Chất lượng tốt b Giá rẻ c Khuyến mãi, giảm giá d Bao bì đẹp Câu hỏi 4: Bạn đánh chất lượng sản phẩm sử dụng? a Rất tốt b Tốt c Ít tốt d Rất Câu hỏi 5: Bạn thấy đặc điểm bật (hài lòng nhất) chất lượng nhãn hàng sử dụng? a Mềm b Dai c Trắng d mùi hương thơm Câu hỏi 6: Bạn thấy đặc điểm (khơng hài lòng) nhãn hàng sử dụng? a Mềm b Dai c Trắng d mùi hương thơm Câu hỏi 7: Bạn nhận xét màu sắc bao bì nhãn hàng sử dụng? a Rất đẹp b Đẹp c Không đẹp d Rất Câu hỏi 8: Bạn đánh giá sản phẩm nhãn hàng sử dụng? a Rất hợp lý b Hợp lý c Ít hợp lý d Không hợp lý Câu hỏi 8: Bạn biết đến sản phẩm dùng cơng ty qua phương tiện nào? a Quảng cáo báo chí, internet,… b Tư vấn người bán c Người quen giới thiệu d Khác Câu hỏi 9: Theo bạn hình thức khuyến sản phẩm nhãn hàng sử dụng nào? a Rất hấp dẫn b Hấp dẫn c Ít hấp dẫn d Khơng hấp dẫn Câu hỏi 10: Nếu tiếp tục sử dụng bạn dùng Giấy Sài Gòn khơng? a b Khơng Câu hỏi 11: Bạn vui lòng nhận xét chất lượng sản phẩm nhãn hàng khác: Tốt Khá Trung bình Kém Pullpy May An An Watersilk Câu hỏi 12: Bạn ý kiến đóng góp cho sản phẩm công ty không? Xin chân thành cảm ơn hợp tác bạn ! ... ty thực Trong chiến lược sản phẩm, người viết đề cập đến việc cải thi n chất lượng sản phẩm ngày hoàn thi n hơn, đáp ứng nhu cầu thi t thực người tiêu dùng Với chiến lược giá, việc tìm hiểu vấn... giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài Sinh viên Ngơ Thị Minh Phương ii TĨM TẮT Đề tài “Thực trạng giải pháp hoàn thi n chiến lược Marketing – mix cho sản phẩm giấy tissue công ty cổ...THỰC TRẠNH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THI N CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM GIẤY TISSUE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GỊN Tác giả NGƠ THỊ MINH PHƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM GIẤY TISSUE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN , THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM GIẤY TISSUE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay